Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.

Дөрвөн улирлын
мэндлэх ёс


 Тавтай сайн хаваржиж байна уу?
 Тавтай сайн хаваржиж байна аа. Та / та нар / тавтай сайн
хаваржиж байна уу?
 Өвс, но...
 Хур бороо элбэгшиж, ногоо сайн ургаж байна уу?
 Хур бороо элбэгшиж ногоо овоо ургаж байна аа. Хур бороо
элбэгшиж, ногоо...
Харин тариланч ногоочин хүмүүс
Тавтай сайн хаваржиж байна уу? Хэмээн хэлж мэндлээд газар их
хагалж, хөрс сайн боловсруулж ...

 Тавтай сайхан зусаж байна уу?
 Тавтай сайхан зусаж байна аа / Сайхан зусаж байна аа/
 Тавтай зусаж, мал их таргалж б...
Мэтээр малчин хүн мэндэлдэг бол бусад ажил мэргэжлийн хүмүүс
эхэлж “ Тавтай зусаж байгаа тухай мэнд мэдээд эрхлэн буй ажил...

 Тарган сайн намаржиж байна уу? / намаржаа тарган, сайхан
байна уу?/
 Тарган сайн намаржиж байна аа. Тарган сайн намар...
Хадлан / гайгүй, нилээд/ хүрэлцээтэй бэлдлээ. Энэ мэтээр намрын
өнгө, шинж, өвлийн байдлын тухай ярилцдаг ёстой.
Тариаланч...

 Тарган сайн өвөлжиж байна уу? / өнгөтэй сайн
өвөлжиж байна уу?/
 Өнөтэй сайн өвөлжиж байна аа. Өвөлжөө тавтай, өвс,
ц...
Мэтээр малчин хүмүүс мэндэлдэг бол бусад ажил мэргэжлийн хүмүүс
мөн л тавтай сайн өвөлжиж байна уу хэмээн мэндэлсний дараа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

дөрвөн улирлын мэндлэх ёс

4,764 views

Published on

...

Published in: Education
 • Be the first to comment

дөрвөн улирлын мэндлэх ёс

 1. 1.  Дөрвөн улирлын мэндлэх ёс
 2.   Тавтай сайн хаваржиж байна уу?  Тавтай сайн хаваржиж байна аа. Та / та нар / тавтай сайн хаваржиж байна уу?  Өвс, ногоо, сүү, цагаа элбэг, тарган хаваржиж байна уу?  Тарган сайн хаваржиж байна аа. Өвс, ногоо элбэг тарган сайн хаваржиж байна уу?  Мал их төллөж? Төл мэнд бойжиж байна уу?  Мал төллөж? Төл мэнд боажиж байна аа.  Мал их төллөж? Төл мэнд бойжиж байна уу?  Мал төллөж? Төл мэнд бойжиж байна. Хавар
 3.  Хур бороо элбэгшиж, ногоо сайн ургаж байна уу?  Хур бороо элбэгшиж ногоо овоо ургаж байна аа. Хур бороо элбэгшиж, ногоо сайн ургаж байна уу?  Хур бороо элбэгшиж ногоо овоо ургаж байна аа. Энэ мэтээр малчин хүмүүс мэндэлдэг
 4. Харин тариланч ногоочин хүмүүс Тавтай сайн хаваржиж байна уу? Хэмээн хэлж мэндлээд газар их хагалж, хөрс сайн боловсруулж байгаа хийгээд үр шрсэлж, соёлж байгаа тухай ажил хөдөлмөртэйгээ холбоо бүхий хэллэгээр мэндэлдэг. Ямар ч мэргэжлийн хүн байсан ч Тавтай сайн хаваржиж байна уу? Хэмээн мэндэлсний дараа эрхэлж буй ажил хөдөлмөртэй холбоотой хэллэгээр мэндэлдэг ёстой.
 5.   Тавтай сайхан зусаж байна уу?  Тавтай сайхан зусаж байна аа / Сайхан зусаж байна аа/  Тавтай зусаж, мал их таргалж байна уу?  Газрийн гарц сайн, мал таргалж байна аа. Танай тэнд газрын гарц сайн, мал хүч тарга их авч байна уу?  Хур бороо элбэгшиж байна уу? Зун
 6. Мэтээр малчин хүн мэндэлдэг бол бусад ажил мэргэжлийн хүмүүс эхэлж “ Тавтай зусаж байгаа тухай мэнд мэдээд эрхлэн буй ажил хөдөлмөрийнхөө тухай бэлгэтэй хэллэгээр мэндэлдэг ёстой
 7.   Тарган сайн намаржиж байна уу? / намаржаа тарган, сайхан байна уу?/  Тарган сайн намаржиж байна аа. Тарган сайн намаржиж байна уу?  Тарган намаржиж байна аа. Малын хүч тарга нэмэгдэж, хүч нь тогтож байна уу,  Малын тарга нэмэгдэж байна аа. Өвс хадлан арвин бэлдэв үү?  Хадлан овоо бэлдлээ. Хадлан их бэлдэв үү? Намар
 8. Хадлан / гайгүй, нилээд/ хүрэлцээтэй бэлдлээ. Энэ мэтээр намрын өнгө, шинж, өвлийн байдлын тухай ярилцдаг ёстой. Тариаланч зэрэг мэргэжлийн хүмүүс. Тарган сайхан намаржиж байна уу? Хэмээн эхэлж мэндэлсний дхрхх хжил хөдөлмөртөө тохирсон мэндээр мэндэлдэг.
 9.   Тарган сайн өвөлжиж байна уу? / өнгөтэй сайн өвөлжиж байна уу?/  Өнөтэй сайн өвөлжиж байна аа. Өвөлжөө тавтай, өвс, цас тэгш сайн байна уу?  Өвс цас тэгш сайн байна аа. Өвөлжөө тохитой, өвс, цас тэгш байна у?. Өвөл
 10. Мэтээр малчин хүмүүс мэндэлдэг бол бусад ажил мэргэжлийн хүмүүс мөн л тавтай сайн өвөлжиж байна уу хэмээн мэндэлсний дараа ажил байдалдаан тохирсон мэндээр мэндэлдэг ёстой. Улирлын мэндийн тухайд бичвэл ийм буюу.
www.steroid-pharm.com

www.imagmagnetsns.ua

rbt.com.ua/tehnologiya-umnyiy-dom/

×