Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Полугодишен тест
Музичко образование

1)Тоновите во музиката се запишуваат со помош на _______________.
2)Нотите се запишу...
7)Брзината со која се изведуваат композициите се вика _______________.
Темпото може да биде _________________или _________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

полугодишен тест музичко 4 одд

5,744 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

полугодишен тест музичко 4 одд

  1. 1. Полугодишен тест Музичко образование 1)Тоновите во музиката се запишуваат со помош на _______________. 2)Нотите се запишуваат во _____________________________________. 3)Секоја нота е составена од: _____________________________ и __________________________________. 4)На почетокот од петолинието секогаш се пишува _______________ ______________. 5)Размисли и одговори какви се овие ноти и паузи ! _______________________________ трае _________________удар. ______________________________ трае __________________удари. _______________________________ трае ___________________удар. _____________________________ трае ___________________удари. 6)Овој инструмент се вика ___________________________.Именувај ! (ноти или прсти)
  2. 7)Брзината со која се изведуваат композициите се вика _______________. Темпото може да биде _________________или ____________________. А динамиката (јачината) може да биде ƒ__________ или p____________. 8)Мелодијата „ Триумфалниот марш ” ја напишал ____________ ___________ за операта„ Аида”. А „Турскиот марш ” го напишал чудото од дете ______________ __________ _______________. 9)Запиши ги нотите со зборови под петолинијата ! ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 10)Тоновите запишани со зборови напиши ги со четвртини ноти ! (Внимавај како ги пишуваш !) Сол сол ла ла сол ми фа ла ла сол ми фа ре до Име и презиме:____________________________ Родител: Оцена:____________ Наставник:
www.best-cooler.reviews

×