Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Yrd.Doç.Dr.Yıldırım YILMAZ
Stratejik Yönetim Süreci <ul><li>İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve, </li></ul><ul><li>Sürdürülebilir...
Stratejik Yönetim Süreci (genel bakış) Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Strate...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç
<ul><li>Stratejik bilinçlilik ; </li></ul><ul><ul><li>Sürekli değişim farkındalığı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakiplerin...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme
Stratejistlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi <ul><li>Stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve her sa...
<ul><li>Yönetici Stratejistler </li></ul><ul><ul><li>Üst yönetim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İş sahipleri </li></ul></...
<ul><li>Profesyonel Uzman Stratejistler </li></ul><ul><ul><li>“Stratejik Planlama Departmanı” </li></ul></ul><ul><ul><li>U...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi
Stratejik Analiz; <ul><ul><li>Çevresel olanak ve sınırlamaların saptanması </li></ul></ul><ul><ul><li>İşletme dışı çevreni...
Stratejik Analiz Evreleri <ul><li>Bilgi Toplama ve Değerleme ; bilgi yönetimi (knowledge management) </li></ul><ul><li>Çev...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Dış Çevre Anali...
Stratejik Yönlendirme <ul><li>İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı ; </li></ul><ul><ul><li>hangi mal ve hizmetler, </li></ul></...
<ul><li>Vizyon ; </li></ul><ul><ul><li>gelecekte  olması arzulanan durumun ifadesidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>İnsan...
<ul><li>Misyon ; </li></ul><ul><ul><li>Varoluş nedenidir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Mevcut durumu belirtir, stratejil...
<ul><li>Amaç ve Hedefler ; </li></ul><ul><ul><li>Yaptığı işi niçin ve ne kadar yapabildiği </li></ul></ul><ul><ul><li>Pe...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluştur...
Strateji Oluşturma <ul><li>Temel Stratejiler ve Alt Stratejileri ; </li></ul><ul><ul><li>Büyüme, küçülme, durum sürdürme...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluştu...
Stratejik Uygulama <ul><li>İşletme kaynaklarının harekete geçirilmesi </li></ul><ul><li>Evresidir. Odak konular: </li></ul...
… <ul><li>İnsan kaynaklarının seçimi, atanması ve eğitimi </li></ul><ul><li>yönetim biçimlerinin, uygun liderlerin tayini ...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendir...
Stratejik Kontrol <ul><li>Sürecin her evresinde yer alır </li></ul><ul><li>Analizler, </li></ul><ul><li>Alternatif stratej...
Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendir...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları

47,504 views

Published on

Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları

 1. 1. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Yrd.Doç.Dr.Yıldırım YILMAZ
 2. Stratejik Yönetim Süreci <ul><li>İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve, </li></ul><ul><li>Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik </li></ul><ul><ul><li>Bilgi toplama, </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiz, </li></ul></ul><ul><ul><li>Seçim, </li></ul></ul><ul><ul><li>Karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü. </li></ul></ul>
 3. Stratejik Yönetim Süreci (genel bakış) Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler
 4. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç
 5. <ul><li>Stratejik bilinçlilik ; </li></ul><ul><ul><li>Sürekli değişim farkındalığı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakiplerin değişen çevreye uygun stratejiler ürettiği ve uyguladığı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu stratejilere cevap verebilecek ve işletmeyi uzun dönemde nihai amaçlara ulaştıracak yeni stratejiler gerektiğini </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anlayabilmesi, fikirler üretebilmesi. </li></ul></ul></ul>
 6. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme
 7. Stratejistlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi <ul><li>Stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve her safhasında yer alan, stratejik faaliyetlerden sorumlu görevlilerdir. </li></ul>
 8. <ul><li>Yönetici Stratejistler </li></ul><ul><ul><li>Üst yönetim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İş sahipleri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yönetim kurulları </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üst yöneticiler </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Orta yönetim </li></ul></ul><ul><ul><li>Alt yönetim </li></ul></ul>
 9. <ul><li>Profesyonel Uzman Stratejistler </li></ul><ul><ul><li>“Stratejik Planlama Departmanı” </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzman strateji kuruluşları </li></ul></ul>
 10. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi
 11. Stratejik Analiz; <ul><ul><li>Çevresel olanak ve sınırlamaların saptanması </li></ul></ul><ul><ul><li>İşletme dışı çevrenin analizi (makro çevre) </li></ul></ul><ul><ul><li>İşletme içi çevrenin analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Durum tespit matrislerinin hazırlanması </li></ul></ul>
 12. Stratejik Analiz Evreleri <ul><li>Bilgi Toplama ve Değerleme ; bilgi yönetimi (knowledge management) </li></ul><ul><li>Çevre Analizi; </li></ul><ul><ul><li>Dış Çevre Analizi : (Fırsatlar ve Tehditler) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genel/Uzak Dış Çevre Analizi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sektör/Yakın Dış Çevre Analizi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>İşletme İçi Çevrenin Analizi : (Üstünlükler ve Zayıflıklar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Durum Belirleme Matrislerinin Hazırlanması </li></ul></ul>
 13. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler
 14. Stratejik Yönlendirme <ul><li>İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı ; </li></ul><ul><ul><li>hangi mal ve hizmetler, </li></ul></ul><ul><ul><li>hangi teknoloji, süreçler, </li></ul></ul><ul><ul><li>pazarlar </li></ul></ul>
 15. <ul><li>Vizyon ; </li></ul><ul><ul><li>gelecekte olması arzulanan durumun ifadesidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>İnsanları bir arada tutup , geleceğe yönlendirir. </li></ul></ul><ul><ul><li>motive eder, rehberdir . </li></ul></ul>
 16. <ul><li>Misyon ; </li></ul><ul><ul><li>Varoluş nedenidir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Mevcut durumu belirtir, stratejilere yol gösterir. </li></ul></ul><ul><ul><li>İş felsefesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Diğer işletmelerden farklılıkları vurgular </li></ul></ul>
 17. <ul><li>Amaç ve Hedefler ; </li></ul><ul><ul><li>Yaptığı işi niçin ve ne kadar yapabildiği </li></ul></ul><ul><ul><li>Performansın değerlendirilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesin ve ölçülebilir olup, genelde vizyonun belli bir zaman sürecinde nicelik olarak belirtilmiş şeklidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerçekçi, belirgin, ölçülebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Farklı amaçlar </li></ul></ul>
 18. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler
 19. Strateji Oluşturma <ul><li>Temel Stratejiler ve Alt Stratejileri ; </li></ul><ul><ul><li>Büyüme, küçülme, durum sürdürme, karma </li></ul></ul><ul><li>Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler ; </li></ul><ul><ul><li>Üst Yönetim Stratejileri (Kurumsal stratejiler) </li></ul></ul><ul><ul><li>İş Yönetim Stratejileri (Rekabet stratejileri) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonksiyonel Stratejiler (Bölümsel stratejiler) </li></ul></ul>
 20. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler
 21. Stratejik Uygulama <ul><li>İşletme kaynaklarının harekete geçirilmesi </li></ul><ul><li>Evresidir. Odak konular: </li></ul><ul><li>Radikal değişikliklerde misyon ve amaçların yeniden belirlenmesi </li></ul><ul><li>Stratejilere uygun örgütsel yapının kurulması ve kaynakların ve sistemlerin harekete geçirilmesi </li></ul>
 22. … <ul><li>İnsan kaynaklarının seçimi, atanması ve eğitimi </li></ul><ul><li>yönetim biçimlerinin, uygun liderlerin tayini ve örgütsel iklimin hazırlanması </li></ul>
 23. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler
 24. Stratejik Kontrol <ul><li>Sürecin her evresinde yer alır </li></ul><ul><li>Analizler, </li></ul><ul><li>Alternatif strateji kriterleri, </li></ul><ul><li>Örgütsel yapı, </li></ul><ul><li>Liderlik ve diğer stratejik uygulamalar </li></ul>
 25. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler
best-cooler.reviews/mammoth-coolers-mammoth-to-everyone/

×