Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Батлав.Сургалтын менежер ................../Б.Буянхишиг/             Нэгж хичээлийн хөтөлбөр1.Хамрах хүрээ: 9-...
Сэдвийн задаргаа:                       Сар         Ээлжит хичээл  Цаг          ...
•  KWL                      н                  •  INSERT             ...
Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б Буянхишиг/          Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт...
Мэндэлж хичээлээ 5н багаар явуулна  Мэндэлж багынхаа нэрээр очижҮ  Р     Ш  -Өмнөх мэдлэгээ сэргээн сануулах   ...
Д/  Э  Х  МД  э  у  э   л  г  д   ж  а  л    Багшийн дэмжлэг       Сурагчийн үйл     ...
-Глюкийн дууриудаас сонсож анализ хийж ирэхГэрийн даалгавар   Батлав.Сургалтын менежер .........................../Б Бу...
-Амьдрал уран бүтээлтэй нь              •  Ж.Бизе          танилцуулж‘Кармен’ дуурийг сонсгохСэдв...
•  Ганчаарчилсан     •  Загварчлах арга    •  Газар зүй   •  Ажиглах   •  Бүтээлч хосоор    •  Галаре...
Батлав.Сургалтын менежер . ................./Б Буянхишиг/              Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөв...
Д/Д  Э  Х  М   э  у  э   л  г  д                            Анхаарах зүйл  ...
Дуурийн урлагийн тухай нэмэлт мэдээлэл хайх болон     Гэрийн даалгавар    дуурийн театрын тухай мэдэж ирэх   Батл...
Мэндлээд ирцээ авна           Мэндлээд ирцээ өгөхҮ  Ж     Ш  Хичээлээ ангиар нь зохион        Ас...
Э  Х  М   э  у  э   л  г  дД/  ж  а  л  Багшийн дэмжлэг  Сурагчийн үйл ажиллагаа  Анхаарах зүйлД  и  ц ...
Мэндлээд ирцээ авнаҮ  Ж     Ш Хичээлээ ангиар нь зохион        Мэндлээд ирцээ өгөхй  .     и байгуулн...
Э   Х  М   э   у  э   л   г  дД/  ж   а  л   Багшийн дэмжлэг         Сурагчийн үйл ажиллагаа ...
Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/          Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт...
Мэндлээд ирцээ авна           Мэндлээд ирцээ өгөхҮ  И     Ш  Хичээлээ ангиар нь зохионй  .     и...
Э  Х  М   э  у  э   л  г  дД/  ж  а  л   Багшийн дэмжлэг        Сурагчийн үйл ажиллагаа    ...
71-р хуудасны даалгаварыг хийхГэрийн даалгавар   Батлав.Сургалтын менежер ......................./М.Цогзолмаа/     ...
Мэндлээд ирцээ авна           Мэндлээд ирцээ өгөхҮ  Ж     Ш  Хичээлээ ангиар нь зохионй  .     ...
Э   Х  М   э   у  э   л   г  дД/  ж   а  л   Багшийн дэмжлэг        Сурагчийн үйл ажиллагаа  ...
Батлав.Сургалтын менежер......................./Б.Буянхишиг/         “Барокко урсгал дэг” нэгж хичээлийн хөтөлбөр...
Цагийн төлөвлөлт:            Ээлжит Хичээл            хичээлийн     Цаг        ЭЭлжит хи...
Батлав.Сургалтын менежер......................./Б.Буянхишиг/         “Венийн сонгодог дэг Классицизм ” нэгж хичээл...
•  . Венийн сонгодог дэг      •  Ойлгож ухаарч унших                Классицизм тухай        ...
Венийн   Үйл ажиллагаа-1:     Үйл ажиллагаа-1:    Сонгодог  Мэндлэх         Зохион байгуулалт:    ...
-Даалгавараа шалгажИ.Гайдн   -Үйл ажиллагаа-2:     Үйл ажиллагаа-2:    зөв хариултыг заавал       -Мэндлээ...
-Асуулт дэвшүүлэх-    -Сурагчид өөр     -Сонат,Харпсикордын       Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/  өөрийн төсөөлөл...
-Ямар зохиолыг нь               хуудас Вольфганг         сонсож байсан бэ?            ...
 Магнитофон,DVD,CD,тоглуулагч/дуу чимээний бичлэгүүд/                 Телевизор,компьютер,проектор,төгөлд...
4.Ф.Листийн уран бүтээлийн онцлогтой танилцуулах       5. И.Штраусын “Хаврын эгшиг “вальсийг таниулах       6....
40мин   И.Брамсын уран бүтээлээс сонсгох  vi    Иоханнес.Брамс  Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт:Ээлжит   Сэд...
- Хүүхдүүдийн       хариулж болно/        хариултан дээр      -Сурагчдаар        тулгуурлаж   ...
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он

21,783 views

Published on

Published in: Education

9 р ангийн хөтөлбөр төлөвлөгөө 2010-2011он

 1. 1. Батлав.Сургалтын менежер ................../Б.Буянхишиг/ Нэгж хичээлийн хөтөлбөр1.Хамрах хүрээ: 9-р анги2.Сэдэв:Барокко,Рококо3.Заах цаг: 5цаг4.Зорилго: Барокко,Рококо стилийн тухай таниулах болон тэдгээрийн онцлог шинж төрөлзүйлийн талаар ойлгуулах5.Зорилт-Барокко стилийн тухай мэддэг болох- Барокко үеийн хөгжмийн гол төлөөлөгчдийг таних-Рококо стилийн тухай мэддэг болох- Рококо үеийн хөгжмийн гол төлөөлөгчдийг таних-Хөгжмийн бүтээлд ямар ямар төрлийн хөгжмийн зэмсэг оролцсон болохыг тодорхойлохАгуулга: Нэгж хичээлийн Судлагдахуун Ур ухаан цаг • Барокко -Барокко стилийн тухай ойлгуулах -Амьдрал уран бүтээлтэй нь 5цаг • И.С.Бах Танилцуулж”Бранденбургийн 1-р концерт сонсгох • А.Вивальди -Амьдрал уран бүтээлтэй нь танилцуулж ‘4н улирал /зун/-с’сонсгох • Рококо -Рококо стилийн тухай ойлгуулах -Амьдрал уран бүтээлтэй нь • К.В.Глюк Танилцуулж ‘Орфеи’ дуурийг сонсгох
 2. Сэдвийн задаргаа: Сар Ээлжит хичээл Цаг Зорилго Зорилт д/д өдөр 1цаг 9н сар Барокко стилийн тухай Барокко үеийн Барокко 1 1-2 мэддэг болох хөгжмийн гол төлөөлөгчдийг таних 1цаг 9н сар Амьдрал уран бүтээлтэй “Бранденбургиин И.С.Бах 7-9 нь танилцуулах 1-р концерт”-1-р 2 анги 1цаг 9н сар Амьдрал уран бүтээлтэй “4улирал“2-р А.Вивальди 3 14-16 нь танилцуулах концерт “Зун” сонсгох 1цаг 9н сар Рококо стилийн тухай Барокко,Рококо 21-23 мэддэг болох стилийн төстэй ба Рококо 4 ялгаатай талыг мэдэх‘ 1цаг 9н сар Амьдрал уран бүтээлтэй ‘Орфей’ дуурийг 5 К.В.Глюк 28-30 нь танилцуулах сонсгох5 Арга зүй Хэлбэр Арга Интеграцичлал Идэвхтэй үйл ажилгаа • Ганчаарчи • Загварчла • Газар • Ажигл лсан х арга зүй ах • Бүтээлч • Галарейн • Түүх • Харьц хосоор арга • Дүрсл уулах • Багаар • Үзүүлэнги эх • Загва • Анги йн арга урлаг рчлах нийтээр • Бичлэг • Гадаа • Сонсо үзүүлэх д хэл х • Мэтгэлцээ • Уран • Унши ний арга зохио х • Шооны л • Дүрий арга • Техно н • Мөчрийн логи тогло арга лт • Эвлүүлэг • Багий
 3. • KWL н • INSERT ажил • Нээлт тэй ярилц лагаХэрэглэгдэхүүн:  Г.Ганчимэг “Хөгжмийн боловсролд”2005он  Магнитофон,DVD,CD,тоглуулагч /дуу чимээний бичлэгүүд/  Телевизор,компьютер,проектор,төгөлдөр,хуур,цахилгаан,да ралтат хөгжим,  Зурагт үзүүлэн,тараах материал,өнгийн дүрсүүд  С.Батболд Ц.Баттуяа “Хөгжим 8-9” 2009он  Бүрэн дунд боловсролын түвшинд сонсох хөгжим  Г.Ганцэцэг “Хөгжмийн боловсролд”2005онҮнэлгээ: - Сонссон хөгжмийнхөө аялгууны шинж төрхийг тодорхойлох болон ялгаж ,таних -Багшийн боловсруулсан мэдлэг шалгах ТЕСТ-г зөв бөглөх -Хөгжмийн зохиолчдын амьдрал уран бүтээлийг мэдэж тайлбарлах -Хөрөг зургаас ялгаж нэрлэх
 4. Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтД/ Э Х МД э у э л г д ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах и ц э зүйл т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р
 5. Мэндэлж хичээлээ 5н багаар явуулна Мэндэлж багынхаа нэрээр очижҮ Р Ш -Өмнөх мэдлэгээ сэргээн сануулах сууна - Хянажй о и зорилгоор хөгжим сонсгож /3мин/ -Сонсох дүгнэхл к н дасгал ажиллуулна./4мин/Дасгалыг Бодох о э проектороор харуулах/10мин/ Багууд дасгалыга к м -Багуудаар шинэ хичээлийнхээ уншиж,Хариултыг 4минутандж о э сэдвийг бүтээлгэх гүйцэтгэхн хураалгах/10мин/ -Гадаад үги д -Багуудын бүтээсэн сэдвийг бүх -Үсгүүдийг эвлүүлж сэдвээ хэллэгийнл л багуудад уншиж харуулах/1мин/ бүтээх/1мин/ утгал 40 э - проектороор сэдвээ харуулах агуулгийга г -Зорилго ,зорилтоо танилцуулах -Эвлүүлсэн үгээ бусад багдаа тайлбарлахг о -Рококо стилийн зургийг проектороор харуулж уншиха л харуулах -Гадаада г -Рококо стилийн тухай тайларлах -Ажиглах үгийг о болон харилцан ярилцах/Дэлгэцээр дагуулж4 х харуулах/ -Уншиж танилцах уншуулах - дасгал ажиллуулна./4мин/Дасгалыг проектороор харуулах/ -Уншиж харилцан ярилцах -Рококо стилийн хөгжмийн урлагийн болон харж мэдрэх гол төлөөлөгчдийн зурагт хөргийг дэлгэцээр харуулах болон сонсох дасгалаар Ж.Ф.Рамогийн “Луис”хөгжмийг сонсгоно/3мин/ -багууд дасгалаа уншиж -Багуудаар дасгал ажиллуулах/4мин/ хариултыг /4мин/-д гүйцэтгэх -Дүгнэлтээ хийх/багуудаа дүгнэж байраа эзлүүлэх/5мин -Ажиглаж,сонсох -Идэвхтэй оролцсон багиин хүүхдүүдийг стандарт үнэлгээгээр -Сонсох дасгалын асуултыг урамшуулах уншиж хариултыг багаараа / 4мин/-д гүйцэтгэх Хичээлээ дүгнэх С/б-н70-р хуудасны Рококог товч тэмдэглэхГэрийн даалгавар - С/б-н72-р хуудасны даалгаварыг хийх Батлав.Сургалтын менежер /Б.Буянхишиг / Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 6. Д/ Э Х МД э у э л г д ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл Анхаарах зүйл и ц эг ажиллагаа т а о х а л и г ч о э х э т л ү и в й ш н и н н э р Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөх Ү И Ш Хичээлээ ангиар нь зохион й . и байгуулна л В н - Өмнөх мэдлэгээ сэргээн - Хажуудах .Г э сануулах зорилгоор гэрийн хүүхдийнхээ - Хянаж дүгнэх а л м даалгаварыг нь хооронд нь даалгаварыг шалгах ж ю э солилцуулан хянуулаж хичээлээ и к д бататгана -Асуулт дэвшүүлэх л л Хүүхдүүдийн хариултан дээр - И.В.Глюк гэж -Гадаад үг хэллэгийн л эг тулгуурлаж тайлбарлах болон сонсож байсан уу? утга агуулгийг а о -Глюкийн амьдрал уран - И.В.Глюк уран тайлбарлах г 40 л бүтээлтэй товч танилцуулж бүтээлээс мэдэх үү? а г тэмдэглэл хөтлүүлэх -Ямар зохиолыг нь -Гадаад үгийг дагуулж а о - Глюкийнн ‘Орфей’ дуурийг сонсож байсан бэ? уншуулах х сонсгож аялгууны шинж төрхийг -Товч тэмдэглэл хийх 5 тодорхойлуулах Дуурийн сайн дүрийг -Дуурийн сайн дүрийг өөртөө өөртөө сайнаар тусгаж - Сурах бичгийн 68-р сайнаар тусгаж авах авах хуудасны доор буланд -Глюк дуурьт ямар шинэчлэлт -Сонсоод өөрт төрсөн жижгээр бичсэн нэмэлт хийсэн тухай мэдрэмжээ бичих тайлбарыг бичүүлж -Глюкийн дуурийн урлагт болон зургаар дүрслэх уншуулах оруулсан хувь нэмэр -Дуурийн сайн дүрийг -Глюкийн хөрөг зурагтай нь өөртөө сайнаар тусгаж танилцуулах авах -Хичээлээ дүгнэх
 7. -Глюкийн дууриудаас сонсож анализ хийж ирэхГэрийн даалгавар Батлав.Сургалтын менежер .........................../Б Буянхишиг/ Хөгжмийн нэгж хичээлийн хөтөлбөр Хамрах хүрээ: 9-р анги Сэдэв :XVIII зууны Италийн дуурь Зорилго:Дуурийн үүслийн тухай Зорилт: • Италийн дуурийн үүсэл хөгжил • Ж.Пуччини, Ж.Россинин, Ж.Верди, Ж.Бизе нарын амьдрал уран бүтээлтэй танилцуулах • Зохиолчдоор бүтээлийн санг хийлгэх • Дуур бол олон хүний нийлмэл бүтээл юм гэдгийг ойлгуулах • Сонссон зохиол бүтээлийн шинж төрхийг өөрийн үгээр илэрхийлэх Агуулга: Нэгж хичээлийн Судлагдахуун Ур ухаан цаг • XVIII зууны Италийн -XVII-XVIII зууны дуурийн уран дуурь бүтээлтэй танилцуулах 5цаг -Амьдрал уран бүтээлтэй нь • Ж.Пуччини танилцуулж сонсгох -Амьдрал уран бүтээлтэй нь • Ж.Россини танилцуулж ‘Севилийн үсчин’сонсгох -Амьдрал уран бүтээлтэй нь • Ж.Верди танилцуулж ‘Травиата’ дуурийн Хундагын дууг сонсгох
 8. -Амьдрал уран бүтээлтэй нь • Ж.Бизе танилцуулж‘Кармен’ дуурийг сонсгохСэдвийн задаргаа: Сар Ээлжит хичээл Цаг Зорилго Зорилт д/д өдөр 1цаг 10 сар XVII-XVIII зууны Италийн Сериа, Буффа 5-7 дуурийн тухай болон дуурийн тухай XVIII зууны Италийн төрөл хэлбэрүүдийн таниулах, Сонссон 1 дуурь онцлогтойтанилцуулах зохиол бүтээлийн шинж төрхийг өөрийн үгээр илэрхийлэх 1цаг 10 сар Амьдрал уран бүтээлтэй Жакомо Пуччини “Чио 12-14 нь танилцуулах Чио Сан”дуурийн 2 Ж.Пуччини “Чио Чио Саны ари”сонсгох 1цаг 10 сар Амьдрал уран бүтээлтэй ‘Севилийн үсчин’ 3 Ж.Россинин 19-21 нь танилцуулах сонсгох 1цаг 10 сар Амьдрал уран бүтээлтэй ‘Травиата’ дуурийн 4 Ж.Верди 26-28 танилцуулах Хундагын дууг сонсгох 1цаг 11 сар Амьдрал уран бүтээлтэй ‘Кармен’ дуурийг 5 Ж.Бизе 2-4 нь танилцуулах сонсгох, бүтээлийн сан хийлгэхАрга зүйн ажиллагаа: Хэлбэр Арга Интеграцичлал Идэвхтэй үйл ажилгаа
 9. • Ганчаарчилсан • Загварчлах арга • Газар зүй • Ажиглах • Бүтээлч хосоор • Галарейн арга • Түүх • Харьцуулах • Багаар • Үзүүлэнгийн арга • Дүрслэх • Загварчлах • Анги нийтээр • Бичлэг үзүүлэх урлаг • Сонсох • Мэтгэлцээний • Гадаад хэл • Унших арга • Уран зохиол • Дүрийн • Шооны арга • Технологи тоглолт • Мөчрийн арга • Багийн • Эвлүүлэх ажил • KWL • Нээлттэй • INSERT ярилцлагаХэрэглэгдэхүүн:  Г.Ганчимэг “Хөгжмийн боловсролд”2005он  Магнитофон,DVD,CD,тоглуулагч/дуу чимээний бичлэгүүд/  Телевизор,компьютер,проектор,төгөлдөр,хуур,цахилгаан,даралтат хөгжим,  Зурагт үзүүлэн,тараах материал,өнгийн дүрсүүд  С.Батболд Ц.Баттуяа “Хөгжим 8-9” 2009он  Бүрэн дунд боловсролын түвшинд сонсох хөгжим, ном 2008он  Г.Ганцэцэг “Хөгжмийн боловсролд”2005он  Суурь боловсролын түвшинд сонсох хөгжим, ном 2008он  Хөгжмийн уран зохиол хичээлийн гарын авлагаҮнэлгээ: - Сонссон хөгжмийнхөө аялгууны шинж төрхийг тодорхойлох болон ялгаж ,таних-Багшийн боловсруулсан мэдлэг шалгах ТЕСТ-г зөв бөглөх-Дуурийн агуулгын гол санааг тайлбарлаж сурсан эсэх
 10. Батлав.Сургалтын менежер . ................./Б Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 11. Д/Д Э Х М э у э л г д Анхаарах зүйл ж а л БаГШИЙН дэмжлэг Сурагчийн үйл и ц э ажиллагаа т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөхҮ 1 Ш Хичээлээ ангиар нь зохионй 8- и байгуулнал р н - Өмнөх мэдлэгээ сэргээн - Хажуудах Хянаж дүгнэха зу э сануулах зорилгоор гэрийн хүүхдийнхээж ун м даалгаварыг нь хооронд нь даалгаварыг шалгахи ы э солилцуулан хянуулажл И д хичээлээ бататгана -Гадаад үгл м л Хүүхдүүдийн хариултан дээр Асуулт хэллэгийн утгаа а э тулгуурлаж -Дуурийг юу гэж агуулгийгг л г -18-Р ЗУУНЫ Италийн тайлбарлах ойлогдог вэ?а и о дуурийн тухай товча й л -Гадаадын нэртэй -Гадаад үгийг тэмдэглэл хийлгэж гадаад дуурийн театруудыг1 н 40 г дагуулж болон мэргэжлийн үг нэлэх? ду о уншуулах хэллэгийг самбарт бичиж -Аль улсад дуурь ур х ь тайлбарлан таниулах үүссэн гэж бодож -Дуурийн болон асуулт дэвшүүлж байна? тодорхойлолтыг харилцан ярилцаж багцалж товч мэтгэлцэх Сурагчдаар бичүүлэх Сериа, Буффа дуурийн тайлбарлуулах онцлог ялгааг ойлгуулах Дуурийн цомнолын гол төлөөлөгч болох П.Метастазиог таниулах 17-18-р зуууны эхэн үед Итали,Франц,Англи,Герман Австри улс орнуудад ямар дууриуд үүссэн тухай таниулж бичүүлэх
 12. Дуурийн урлагийн тухай нэмэлт мэдээлэл хайх болон Гэрийн даалгавар дуурийн театрын тухай мэдэж ирэх Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт Э М э Х э л у д ж г л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД/ и а эД т ц г х а о и а л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р
 13. Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөхҮ Ж Ш Хичээлээ ангиар нь зохион Асуултй . и байгуулна -Дуурь хаана үүссэн бэ? Хянаж дүгнэхл П н -Өмнөх мэдлэгээ сэргээн -18-р зууны италийн дуурийн у э сануулах зорилгоор асуулт онцлог?а ч м дэвшүүлж бататгана -Ямар дуурь үзэж байсан бэ?ж ч э Хүүхдүүдийн хариултан дээр -Монголын анхны дуурь юу -Гадаад үги и д тулгуурлаж вэ? хэллэгийн утгал н л - Ж.Пуччини амьдрал уран -Харилцан ярилцах агуулгийгл и э бүтээлтэй товч танилцуулж -Асуулт дэвшүүлэх тайлбарлаха г тэмдэглэл хөтлүүлэх - Ж.Пуччини гэж сонсожг о байсан уу? -Гадаад үгийга л - Жакомо Пуччини “Чио Чио - Ж.Пуччини уран бүтээлээс дагуулж уншуулаха 40 г Сан”дуурийн “Чио Чио Саны мэдэх үү? о ари”сонсгож аялгууны шинж -Ямар зохиолыг нь сонсож -Дуурь үзэхийг2 х төрхийг тодорхойлуулах байсан бэ? зөвлөх -Товч тэмдэглэл хийх -Энэ дуурь нь хэдэн онд зохиогдсон, хэдэн бүлэг хэдэн үзэгдэлтэй хэний цомнолоор Дуурийн сайн дүрийг өөртөө бичиж,ямар үйл явдалыг сайнаар тусгаж авах илэрхийлж байгааг тайлбарлан таниулах болон асуулт дэвшүүлж харилцан ярилцах - Жакомо Пуччини хөрөг зурагтай -Ажиглах нь танилцуулах -Хичээлээ дүгнэх Пуччини Чио Чио Сан ,дууриа өөр дуурьтай нь харьцууланГэрийн даалгавар сонсож анализ хийж ирэх Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 14. Э Х М э у э л г дД/ ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД и ц э т а г х а и о ч л э г э о л х и й т н ү н в э ш р и н
 15. Мэндлээд ирцээ авнаҮ Ж Ш Хичээлээ ангиар нь зохион Мэндлээд ирцээ өгөхй . и байгуулнал Р н -Өмнөх мэдлэгээ сэргээн о э сануулах зорилгоор хөгжим Сонсоха с сонсгож дасгал ажиллуулна Хянаж дүгнэхж с м гэрийн даалгаварыг нь хооронд - Хажуудах хүүхдийнхээи и э нь солилцуулан хянуулаж даалгаварыг шалгахл н д хичээлээ бататганал и л Хүүхдүүдийн хариултан дээр -Асуулт дэвшүүлэх -Гадаад үга н э тулгуурлаж - Ж.Россинин гэж сонсож хэллэгийн утгаг г - Ж.Пуччини амьдрал уран байсан уу? агуулгийга бүтээлтэй товч танилцуулж - Ж.Россинин уран бүтээлээс тайлбарлаха о тэмдэглэл хөтлүүлэх мэдэх үү? л -Ямар зохиолыг нь сонсож -Гадаад үгийг3 г - Ж.Россинин Севилийн үсчин’ байсан бэ? дагуулж уншуулах 40 о дуурийг сонсгож аялгууны шинж -Товч тэмдэглэл хийх х төрхийг тодорхойлуулах Дуурийн сайн дүрийг өөртөө -Дуурь үзэхийг сайнаар тусгаж авах зөвлөх -Энэ дуурь нь хэдэн онд зохиогдсон, хэдэн бүлэг хэдэн -Сонсоод өөрт төрсөн үзэгдэлтэй хэний цомнолоор мэдрэмжээ бичих болон бичиж,ямар үйл явдалыг зургаар дүрслэх илэрхийлж байгааг тайлбарлан -Дуурийн сайн дүрийг өөртөө таниулах болон асуулт сайнаар тусгаж авах дэвшүүлж харилцан ярилцах -Ажиглах - Ж.Россинин хөрөг зурагтай нь -Тайлбарлах танилцуулах -Ярилцах -Хичээлээ дүгнэх - Ж.Россинин ямар нэг дууриас сонсож өөрт төрсөн мэдрэмжээрГэрийн даалгавар зураглал хийж ирэх Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 16. Э Х М э у э л г дД/ ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД и ц э т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөх Ү Б Ш Хичээлээ ангиар нь зохион й а и байгуулна л р н - Өмнө нь үзсэн хичээлээ сэргээн Сурах бичгийн 63 хуудасыг -Хянаж дүгнэх о э санаж харилцан ярилцаад доорх нээж уншиж танилцах а к м бүдүүвчид тохирох хөгжмийн ж к э зэмсгийн нэрийг нөхөж бичүүлэх и о д - Асуулт хариултан дээр -Асуулт дэвшүүлэх -Гадаад үг л /с л тулгуурлаж Барокко стилийн -Барокко гэдэг үгийг сонсож хэллэгийн утга л т э дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгнө. байсан уу? агуулгийг а и г Асуултуудаа оновчтой тавьж тайлбарлах г л о харилцан ярилцана. а ь/ л Барокко стиль нь Сэргэн -Сэргэн мандалтын тухай -Гадаад үгийг а 1 40 г мандалтын үеийг залгуулан гарч асуух? дагуулж 7 о ирсэн гэдгийг ойлгуулах - Сурах бичгийн 65р хуудасыг уншуулах 1 - х Барокко стилийн тухай бэлтгэж нээлгэж уншуулж харилцан р ирсэн лекцээ товч бичиж ярилцах болон товч тэмдэглэл -Сурах бичгийн з тэмдэглүүлнэ. хийлгэх доор буланд у - Барокко стиль нь хөгжмөөс гадна -Ажиглах жижгээр у урлагийн бусад төрлүүдэд яаж бичсэн үгийн н илэрч байгааг зургаар харуулах. -Сурагчдаар тайлбарлуулах тайлбарыг бичүүлж -Ярилцах уншуулах -Сурагчдыг удирдан чиглүүлэх -Нэгтгэн дүгнэх -Бодох -Барокко стилийн үед бий болсон хөгжмийн 65-р хуудасны даалгаварыг хийх зэмсгүүдийгГэрийн даалгавар тототгон хэлж өгөх
 17. Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт Э Х М э у э л г дД/ ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД и ц э т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р
 18. Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөхҮ И Ш Хичээлээ ангиар нь зохионй . и байгуулнал С н -. 3 салааны хооронд асуулт -Тайлбарлах -Хянаж дүгнэх . э дэвшүүлэн мэтгэлцүүлэх. -Асуулт дэвшүүлэха Б м - Өмнөх мэдлэгээ сэргээн -Хажуудах хүүхдийнхээж а э сануулах зорилгоор гэрийн даалгаварыг шалгахи х д даалгаварыг нь хооронд нь -Гадаад үгл л солилцуулан хянуулаж хичээлээ хэллэгийн утгал э бататгана -Асуулт дэвшүүлэх агуулгийга г Хүүхдүүдийн хариултан дээр -Бах гэж сонсож байсан уу? тайлбарлахг о тулгуурлаж -Бахын уран бүтээлээс мэдэха л -И.С.Бахын амьдрал уран үү? -Гадаад үгийга 40 г бүдээлээс нь товч танилцуулах -Ямар зохиолыг нь сонсож дагуулж о болон бичиж тэмдэглүүлэх байсан бэ? уншуулах2 х - Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ ажиглуулж асуулт дэвшүүлж - Сурах бичгийн 66р хуудасыг -Сурах бичгийн харилцан ярилцах нээлгэж уншуулж харилцан 67-р хуудасны - Гол уран бүтээл болох ярилцах болон товч тэмдэглэл доор буланд “Бранденбургиин1-р хийлгэх жижгээр концерт”-1-р анги зохиолоос нь -Ажиглах бичсэн нэмэлт сонсох -Сонсоод өөрт төрсөн тайлбарыг - Аялгууны шинж төрхийг мэдрэмжээ бичих болон бичүүлж тодорхойлуулах зургаар дүрслэх уншуулах -Өөрт төрсөн мэдрэмжээ бичих болон зургаар илэрхийлэх 67-р хуудасны даалгаварыг хийхГэрийн даалгавар Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 19. Э Х М э у э л г дД/ ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД и ц э т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөх Ү А Ш Хичээлээ ангиар нь зохион й . и байгуулна л В н -Тайлбарлах -Хянаж дүгнэх и э - Өмнөх мэдлэгээ сэргээн -Асуулт дэвшүүлэх а в м сануулах зорилгоор гэрийн -Хажуудах хүүхдийнхээ ж а э даалгаварыг нь хооронд нь даалгаварыг шалгах и л д солилцуулан хянуулаж хичээлээ -Гадаад үг л ь л бататгана -Асуулт дэвшүүлэх хэллэгийн утга л д э Хүүхдүүдийн хариултан дээр - А.Вивальди А.Вивальди гэж агуулгийг а и г тулгуурлаж сонсож байсан уу? тайлбарлах г о -А.Вивальдийн амьдрал уран - А.Вивальди уран бүтээлээс а л бүдээлээс нь товч танилцуулах мэдэх үү? -Гадаад үгийг а 40 г болон бичиж тэмдэглүүлэх -Ямар зохиолыг нь сонсож дагуулж о - Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ байсан бэ? уншуулах 3 х ажиглуулж асуулт дэвшүүлж - Сурах бичгийн 71р хуудасыг харилцан ярилцах нээлгэж уншуулж харилцан -Сурах бичгийн -Гол уран бүтээл болох“4улирал ярилцах болон товч тэмдэглэл 71-р хуудасны “2-р концерт “Зун”зохиолоос нь хийлгэх доор буланд Сонсох -Ажиглах жижгээр Бахын Бранденбургиин1-р -Сонсоод өөрт төрсөн бичсэн нэмэлт концерт”-1-р анги зохиолыг мэдрэмжээ бичих болон тайлбарыг харьцуулан сонсох зургаар дүрслэх бичүүлж уншуулах -Аялгууны шинж төрхийг -Харьцуулж анализ хийж бичих тодорхойлуулах - Аялгууны шинж төрхийг тодорхойлуулах -Өөрт төрсөн мэдрэмжээ бичих болон зургаар илэрхийлэх
 20. 71-р хуудасны даалгаварыг хийхГэрийн даалгавар Батлав.Сургалтын менежер ......................./М.Цогзолмаа/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт Э Х М э у э л г дД/ ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД и ц э т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р
 21. Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөхҮ Ж Ш Хичээлээ ангиар нь зохионй . и байгуулнал В н -Тайлбарлах -Хянаж дүгнэх е э - Өмнөх мэдлэгээ сэргээн -Асуулт дэвшүүлэха р м сануулах зорилгоор гэрийн -Хажуудах хүүхдийнхээж д э даалгаварыг нь хооронд нь даалгаварыг шалгахи и д солилцуулан хянуулаж хичээлээ -Гадаад үгл л бататгана -Асуулт дэвшүүлэх хэллэгийн утгал э Хүүхдүүдийн хариултан дээр - Ж.Верди гэж сонсож агуулгийга г тулгуурлаж байсан уу? тайлбарлахг о - Ж.Верди амьдрал уран - Ж.Верди уран бүтээлээса л бүдээлээс нь товч танилцуулах мэдэх үү? -Гадаад үгийга г болон бичиж тэмдэглүүлэх -Ямар зохиолыг нь сонсож дагуулж 40 о - Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ байсан бэ? уншуулах4 х ажиглуулж асуулт дэвшүүлж Товч тэмдэглэл хийх харилцан ярилцах Дуурийн сайн дүрийг өөртөө -Гол уран бүтээл болох Травиата’ сайнаар тусгаж авах дуурийн Хундагын дууг сонсох -Ажиглах - Ж.Россинин Севилийн үсчин’ -Сонсоод өөрт төрсөн дуурийг зохиолыг харьцуулан мэдрэмжээ бичих болон сонсох зургаар дүрслэх -Аялгууны шинж төрхийг тодорхойлуулах -Харьцуулж анализ хийж бичих Үзсэн хичээлээрээ асуулт боловсруулж хариулж бичихГэрийн даалгавар Батлав.Сургалтын менежер ......................./Б.Буянхишиг/ Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 22. Э Х М э у э л г дД/ ж а л Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл ажиллагаа Анхаарах зүйлД и ц э т а г х а о и л ч г э о э х л т и ү й в н ш н и э н р Мэндлээд ирцээ авна Мэндлээд ирцээ өгөх Ү Ж Ш Хичээлээ ангиар нь зохион й . и байгуулна л Б н -Тайлбарлах -Хянаж дүгнэх и э - Өмнөх мэдлэгээ сэргээн -Асуулт дэвшүүлэх а з м сануулах зорилгоор гэрийн -Хажуудах хүүхдийнхээ ж е э даалгаварыг нь хооронд нь даалгаварыг шалгах и д солилцуулан хянуулаж хичээлээ -Гадаад үг л л бататгана -Асуулт дэвшүүлэх хэллэгийн утга л э Хүүхдүүдийн хариултан дээр - Ж.Бизе гэж сонсож байсан агуулгийг а г тулгуурлаж уу? тайлбарлах г о - Ж.Бизегийн амьдрал уран - Ж.Бизегийн уран бүтээлээс а л бүтээлээс нь товч танилцуулах мэдэх үү? -Гадаад үгийг а г болон бичиж тэмдэглүүлэх -Ямар зохиолыг нь сонсож дагуулж 40 о - Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ байсан бэ? уншуулах 4 х ажиглуулж асуулт дэвшүүлж Товч тэмдэглэл хийх харилцан ярилцах Дуурийн сайн дүрийг өөртөө ‘Кармен’ дуурийг сонсгох, сайнаар тусгаж авах бүтээлийн сан хийлгэх -Ажиглах -Аялгууны шинж төрхийг -Сонсоод өөрт төрсөн тодорхойлуулах мэдрэмжээ бичих болон зургаар дүрслэх -Бүээлийн сан хийх -Бүтээлийн сангаа баяжуулаад гүйцээж ирэхГэрийн даалгавар
 23. Батлав.Сургалтын менежер......................./Б.Буянхишиг/ “Барокко урсгал дэг” нэгж хичээлийн хөтөлбөр Сэдэв: “Барокко урсгал дэг” Хамрах хүрээ: 9-р анги/ 7-8 дугаар ангидаа ардын болон симфони найрал хөгжмийн зэмсэг,хөгжмийн урлагийн төрөл зүйлийн талаар мэдлэгтэй болсон/ Зорилго: Хөгжмийн урсгал чиглэлийн онцлогийг ойлгуулж,урлагийн бусад төрлүүдтэй харьцуулах,тайлбарлах чадвартай болох Зорилт: 1.Барокко үеийн урлагийн бүтээлтэй танилцаж,барокко урсгалын хөгжмийн зохиолыг сонсож ойлгох,тайлбарлах 2.Барокко урсгалын төлөөлөгчдийн уран бүтээлийн онцлогийн мэдэх 3. Барокко үеийн урлагийн төрөл зүйлийг судлах,хөгжмийн урлагтай холбон тайлбарлах Агуулга: Нэгж Судлагдахуун Ур ухаанхичээлийн цаг • Барокко дэгийн тухай • Ойлгож ухаарч унших • Дан хөгжмийн тухай • Хөгжмийн бүтээлийн ялгааг 3цаг ойлгох • И.С.Бахын амьдрал уран бүтээл • Зохиолчийн уран бүтээлийн онцлогийг таних • Бранденбургийн концерт • Сүмийн орган хөгжмийн талаар ойлголттой болох • А.Вивальдийн амьдрал уран бүтээл • А.Вивальдийн бүтээлийг И.С.Бахын уран бүтээлтэй • Дөрвөн улирал /зун/ харьцуулан тайлбарлах • Д.Нацагдоржийн “Зун” “Хавар” “Намар”шүлгийн дүрслэлээс оролцуулан ярих,бичих,зурах
 24. Цагийн төлөвлөлт: Ээлжит Хичээл хичээлийн Цаг ЭЭлжит хичээлийн зорилго сэдэвд/д 40мин Барокко үеийн урлагийн бүтээлтэй танилцаж I Барокко урсгал ,барокко урлагийн төрөл зүйлийг судлаж хөгжмийн урлагтай холбон тайлбарлах 40мин Барокко урсгалын төлөөлөгчдийн уран II И.С.Бах бүтээлийн онцлогийг мэдэх 40мин барокко урсгалын хөгжмийн зохиолыг сонсох III А.Вивальди Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт:Ээлжит Сэдэв, Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл Анхаарах зүйлхичээл зорилго ажиллагаа
 25. Батлав.Сургалтын менежер......................./Б.Буянхишиг/ “Венийн сонгодог дэг Классицизм ” нэгж хичээлийн хөтөлбөр Сэдэв: “Венийн сонгодог дэг Классицизм ” Хамрах хүрээ: 9-р анги 7-8 дугаар ангидаа ардын болон симфони найрал хөгжмийн зэмсэг,хөгжмийн урлагийн төрөл зүйлийн талаар мэдлэгтэй болсон Зорилго: Хөгжмийн урсгал чиглэлийн онцлогийг ойлгуулж,урлагийн бусад төрлүүдтэй харьцуулах,тайлбарлах чадвартай болох Зорилт: 1. Классицизмын үеийн урлагийн бүтээлтэй танилцах 2. Классицизмын урсгалын хөгжмийн гол төлөөлөгчдын амьдрал уран бүтээлтэй нь танилцах 3. Бетховены уран бүтээлээс сонсож тайлбарлах 4. В.А.Моцартын амьдрал уран бүтээлтэй нь танилцаж ,сонсох 5.Нэгж хичээлийнхээ хүрээнд жишиг даалгавар боловсруулах Агуулга: Нэгж Судлагдахуун Ур ухаанхичээлийн цаг
 26. • . Венийн сонгодог дэг • Ойлгож ухаарч унших Классицизм тухай • И.Гайдны амьдрал уран • Хөгжмийн бүтээлийн ялгааг бүтээл ойлгох • Сонсож өөрийнхөө мэдрэмжээр • Чавхдаст хөгжмийн дөрвөлд тайлбарлах зориулсан аяз • Зохиолчийн уран бүтээлийн 5цаг онцлогийг таних • Л.Бетховены амьдрал уран • Сонсож өөрийнхөө мэдрэмжээр бүтээл тайлбарлах • Л.Бетховены “ • “ Оргилуун”сонат-1-р Оргилуун”сонатыг анги/Сонат №8/ В.А.Моцартын 40-р • В.А.Моцартын амьдрал уран симфонитой харьцуулан бүтээл сонсгож тайлбарлуулах • Сонсож анализ хийх • 40-р симфони • Тест ажиллах • Дүгнэлт Цагийн төлөвлөлт: Ээлжит Хичээл хичээлийн Цаг Ээлжит хичээлийн зорилго сэдэвд/д Венийн сонгодог дэг 40мин Классицизмын үеийн урлагийн бүтээлтэй I танилцах Классицизм 40мин Классицизмын урсгалын хөгжмийн гол II И.Гайдн төлөөлөгчдын амьдрал уран бүтээлтэй нь танилцах III Л.Бетховен 40мин Бетховены уран бүтээлээс сонсож тайлбарлах 40мин В.А.Моцартын амьдрал уран бүтээлтэй нь IV В.А.Моцарт танилцаж ,сонсох 40мин Нэгж хичээлийнхээ хүрээнд жишиг даалгавар V Дүгнэлт боловсруулах Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт:Ээлжит Сэдэв, Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл Анхаарах зүйлхичээл зорилго ажиллагаа
 27. Венийн Үйл ажиллагаа-1: Үйл ажиллагаа-1: Сонгодог Мэндлэх Зохион байгуулалт: дэг Ангиар нь Классицизм -Өмнөх хичээлээ -Хажуудах -Дүгнэх болон зөв сэргээн сануулах хүүхдийнхээ хариултыг тэмдэглүүлэх зорилгоор даалгаварыг хянаж Асуулт дэвшүүлэх: багшид мэдээлэх -Асуултаа оновчтой болон алдаагаа засах тавьж хариултаа заавал -18-р зууны Италийн -Асуултанд өөр авч байх дуурийн гол өөрийнхөөрөө -Классика,Классицизми төлөөлөгчдыг нэрлэх хариулах йн үгийн тайлбарыг хийх -Сонссон дууриудаа -Сонссон дууриудаа нэрлэх нэрлэх - Дүгнэлт: - Хичээлийнхээ -Хичээлийнхээ сэдвийг сэдвийг бичих -Хичээлийнхээ гол бичүүлэх санааг хэлүүлэх болон200 -Номоо нээж бататган дүгнэж асуултминут -Сурах бичгийн 74-р анхаарлаа тавих хуудсыг нээлгэж төвлөрүүлэн ойлгож Венийн сонгодог унших дэг Классицизмийн тухай 10 минут уншуулж асуулт -Асуултаа сонсох дэвшүүлж хаилцан - ВенийнСонгодог дэг ярилцах Классицизмийн тухай -Асуулт: өөрийнхөө ойлголтоор - Классицизм нь анх асуултанд хариулах юуны уран бүтээлд тусгалаа олж эх үндэс -Даалгавар: нь тавигдсан бэ? - -74-р хуудасны -Хөгжмийн урлагт /Өөр өөрийнхөө даалгаварыг хийх сонгодог үе нь мэдрэмжээр хариулж хэддүгээр зуунд болно/ хөгжиж эхэлсэн бэ? -Сурагчдаар -Энэ үеийн гол тайлбарлуулах төлөөлөгчдыг нэрлэх -Энэ үед ямар -Асуултын дагуу бүтээлүүд төрөн гарсан дэвтэртээ товч бэ? тэмдэглэл хийж -Хөгжмийн төрөл харилцан ярилцах хэлбэрүүдийг юу гэж ангилан зааглах болсон бэ? - Хүүхдүүдийн хариултан дээр тулгуурлаж ВенийнСонгодог дэг Классицизмийн тухай нэмэлт тайлбар хийх
 28. -Даалгавараа шалгажИ.Гайдн -Үйл ажиллагаа-2: Үйл ажиллагаа-2: зөв хариултыг заавал -Мэндлээд ирцээ авна -Мэндлээд ирцээ өгөх хийж өгч алдааг нь Хичээлээ ангиар нь засуулах зохион байгуулна -Хажуудах - Өмнөх мэдлэгээ хүүхдийнхээ -Дүгнэлт: сэргээн сануулах даалгаварыг шалгах -Хичээлийнхээ гол зорилгоор гэрийн санааг хэлүүлэх болон даалгаварыг нь бататган дүгнэж асуулт хооронд нь тавих солилцуулан хянуулаж -Ажиглах хичээлээ бататгана Хянаж дүгнэх -Асуулт дэвшүүлэх- -Сурагчид өөр Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ өөрийн төсөөлөлөөр ажиглуулж асуулт хариулж болно дэвшүүлж харилцан -Гадаад үг хэллэгийн ярилцах утга агуулгыг - Иозеф.Гайдн гэж тайлбарлах сонсож байсан уу? - Иозеф.Гайдны уран -Гадаад үгийг дагуулж бүтээлээс мэдэх үү? -Товч тэмдэглэл хийх уншуулах -Ямар зохиолыг нь сонсож байсан бэ? -Сонсоод 75-р -Сурах бичгийн 75-р хуудасны даалгаварыг хуудас Гайдныг товч -Хүүхдүүдийн хийх тэмдэглэж бичих хариултан дээр -Сонсоод өөрт төрсөн тулгуурлаж мэдрэмжээ бичих - Иозеф.Гайдны болон зургаар амьдрал уран дүрслэх бүдээлээс нь товч -1-2 удаа сонсох танилцуулах болон бичиж тэмдэглүүлэх -Гол уран бүтээл болох“Чавхдаст хөгжмийн дөрвөлд зориулсан аяз” зохиолоос нь 1-2 удаа СонсгохЛ.Бетховен Үйл ажиллагаа-3 Үйл ажиллагаа-3 -Мэндлээд ирцээ авна -Мэндлээд ирцээ өгөх -Даалгавараа шалгаж Хичээлээ ангиар нь зөв хариултыг заавал зохион байгуулна хийж өгч алдааг нь -Хажуудах засуулах - Өмнөх мэдлэгээ хүүхдийнхээ сэргээн сануулах даалгаварыг шалгах зорилгоор гэрийн даалгаварыг нь -Хариултыг дор бүр нь хооронд нь авах солилцуулан хянуулаж -Ажиглах хичээлээ бататгана
 29. -Асуулт дэвшүүлэх- -Сурагчид өөр -Сонат,Харпсикордын Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ өөрийн төсөөлөлөөр үгийн тайлбарыг хэлж ажиглуулж асуулт хариулж болно өгөх дэвшүүлж харилцан ярилцах - Людвиг Ван.Бетховен гэж сонсож байсан -Дүгнэлт: уу? -Асуулт хариултын - Людвиг Ван.Бетховен -Товч тэмдэглэл хийх аргаар хичээлээ дүгнэх уран бүтээлээс мэдэх - үү? -Сонсоод 78-р Идэвхтэй оролцсон -Ямар зохиолыг нь хуудасны даалгаварыг хүүхдүүдийг стандарт сонсож байсан бэ? хийх бус үнэлгээгээр -Сонсоод өөрт төрсөн урамшуулах -Хүүхдүүдийн мэдрэмжээ бичих хариултан дээр болон зургаар -Даалгавар: тулгуурлаж дүрслэх Сурах бичгийн 76-р - Людвиг Ван.Бетховен -1-2 удаа сонсох хуудас ны Владимир амьдрал уран Боровиковскийг уншиж бүдээлээс нь товч товч тэмдэглэж бичих танилцуулах болон бичиж тэмдэглүүлэх -Гол уран бүтээл болох“Ориглуун” сонат зохиолоос нь 1-2 удаа Сонсгох Үйл ажиллагаа-4 Үйл ажиллагаа-4 -Даалгавараа шалгаж -Мэндлээд ирцээ авна -Мэндлээд ирцээ зөв хариултыг заавал Хичээлээ ангиар нь өгөх хийж өгч алдааг ньВ.А.Моцарт зохион байгуулна засуулах -Хариултыг дор бүр нь - Өмнөх мэдлэгээ -Хажуудах авах сэргээн сануулах хүүхдийнхээ зорилгоор гэрийн даалгаварыг шалгах даалгаварыг нь -Серенанда үгийн хооронд нь тайлбарыг хэлж өгөх солилцуулан хянуулаж хичээлээ бататгана -Ажиглах -Асуулт дэвшүүлэх- Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ -Сурагчид өөр -Дүгнэлт: ажиглуулж асуулт өөрийн төсөөлөлөөр -Асуулт хариултын дэвшүүлж харилцан хариулж болно аргаар хичээлээ дүгнэх ярилцах - - Вольфганг Идэвхтэй оролцсон Амадей.Моцарт хүүхдүүдийг стандарт гэж сонсож байсан бус үнэлгээгээр уу? урамшуулах - Вольфганг -Харилцан ярилцах Амадей.Моцарт уран -Даалгавар: бүтээлээс мэдэх үү? Сурах бичгийн 77-р
 30. -Ямар зохиолыг нь хуудас Вольфганг сонсож байсан бэ? Амадей.Моцартыг товч тэмдэглэж бичих -Хүүхдүүдийн хариултан дээр тулгуурлаж - Вольфганг Амадей.Моцарт амьдрал уран бүдээлээс нь товч танилцуулах болон -Сурах бичиж тэмдэглүүлэх бичгийнтодруулсан -Гол уран бүтээл болох нэмэлт тайлбарыг “40-р симфони” уншиж тэмдэглэх зохиолоос нь 1-2 удаа Сонсгох Сонсоод өөрт төрсөн мэдрэмжээ бичих болон зургаар дүрслэх -1-2 удаа сонсох Дүгнэлт Үйл ажиллагаа-4 Үйл ажиллагаа-4 хичээл -Мэндлээд ирцээ авна -Мэндлээд ирцээ Хичээлээ ангиар нь өгөх зохион байгуулна -Даалгавараа шалгаж - Өмнөх мэдлэгээ -Хажуудах зөв хариултыг заавал сэргээн сануулах хүүхдийнхээ хийж өгч алдааг нь зорилгоор гэрийн даалгаварыг шалгах засуулах даалгаварыг нь -Шалгалтын дэвтэр хооронд нь дээрээ хийх солилцуулан хянуулаж хичээлээ бататгана -Номныхоо 79-р -Нийт 10оноо -Номныхоо 79-р хуудасыг нээж -2-р тест 2оноо хуудасыг нээх Даалгаваруудыг хийх -3-р тест 3оноо -1,4,5,6,7 1онооХэрэглэгдэхүүн:  Г.Ганчимэг “Хөгжмийн боловсролд”2005он  Суур боловсролын түвшинд сонсох хөгжим 2008он7-11тал  Бүрэн дунд боловсролын түвшинд сонсох хөгжим 2008он13-14тал
 31.  Магнитофон,DVD,CD,тоглуулагч/дуу чимээний бичлэгүүд/  Телевизор,компьютер,проектор,төгөлдөр хуур,цахилгаан даралтат хөгжим,үндэсний хөгжмийн зэмсгүүд  Зурагт үзүүлэн,тараах материал,  С.Батболд”Хөгжим”8-9анги 2009он 74-79тал Үнэлгээ: Сурагчдын “Венийн сонгодог дэг Классицизм ” чиглэлийн талаарх мэдлэгийг үнэлэхдээ дараах шалгуурыг үндэслэн үнэлж түвшнийг нь тодорхойлохШалгуур “А” түвшин “В”түвшин “С”түвшин “D”түвшинХөгжмийн урсгалчиглэлийг зөв Маш сайн Зарим нэг онцлогт Ерөнхийдөө Огт тохирохгүй болтайлбарлхх тохируулж тохироогүй бол тохироогүй бол тайлбарласан болБагшийнболовсруулсан Гүйцэтгэлийн хувь Гүйцэтгэлийн хувь Гүйцэтгэлийн хувь Гүйцэтгэлийн хувьмэдлэг шалгах ТЕСТ- 90%-с дээш 80%-89% 70%-79% 60%-69% Огтийгзөв бөглөсөн эс тохирохгүй бол Батлав.Сургалтын менежер......................./Б.Буянхишиг/ “Романтизм” нэгж хичээлийн хөтөлбөр Сэдэв: “Романтизм ” Хамрах хүрээ: 9-р анги 7-8 дугаар ангидаа ардын болон симфони найрал хөгжмийн зэмсэг,хөгжмийн урлагийн төрөл зүйлийн талаар мэдлэгтэй болсон Зорилго: Хөгжмийн урсгал чиглэлийн онцлогийг ойлгуулж,урлагийн бусад төрлүүдтэй харьцуулах,тайлбарлах чадвартай болох Зорилт: 1. Романтизмийн үеийн урлагийн бүтээлтэй танилцах 2.Ф.Шубертын амьдрал уран бүтээлтэй нь танилцаж ,сонсох 3. Р.Шуманы уран бүтээлээс сонсож тайлбарлах
 32. 4.Ф.Листийн уран бүтээлийн онцлогтой танилцуулах 5. И.Штраусын “Хаврын эгшиг “вальсийг таниулах 6. И.Брамсын уран бүтээлээс сонсгох Агуулга: Нэгж Судлагдахуун Ур ухаанхичээлийн цаг • . Романтизмын тухай • Ойлгож ухаарч унших • Ф.Шубертын амьдрал уран бүтээл • Хөгжмийн бүтээлийн ялгааг • “Аве Мария” серенада зохиолоос нь ойлгох с онсгох • Сонсож өөрийнхөө мэдрэмжээр тайлбарлах • Р.Шуманы уран бүтээлээс • Зохиолчийн уран бүтээлийн 6цаг сонсож тайлбарлах онцлогийг таних • Ф.Листийн уран бүтээлийн • Сонсож өөрийнхөө мэдрэмжээр онцлогтой танилцуулах тайлбарлах • Паганинийн сэдэвт этюд №3 /Кампанелла/ -с сонсгох • Сонсож анализ хийх • И.Штраусын “Хаврын эгшиг “вальсыг таниулах • Хийлийн концерт” –г • И.Брамсын уран бүтээлээс сонсгох Цагийн төлөвлөлт: Ээлжит Хичээл хичээлийн Цаг Ээлжит хичээлийн зорилго сэдэвд/д 40мин Романтизмийн үеийн урлагийн бүтээлтэй I Романтизм танилцах Франц.Шуберт 40мин Ф.Шубертын амьдрал уран бүтээлтэй нь II танилцаж ,сонсох Р.Шуман 40мин Р.Шуманы уран бүтээлээс сонсож тайлбарлах III Ференц Лист 40мин Ф.Листийн уран бүтээлийн онцлогтой IV танилцуулах V Иохани.Штраус 40мин И.Штраусын “Хаврын эгшиг “вальсыг таниулах
 33. 40мин И.Брамсын уран бүтээлээс сонсгох vi Иоханнес.Брамс Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт:Ээлжит Сэдэв, Багшийн дэмжлэг Сурагчийн үйл Анхаарах зүйлхичээл зорилго ажиллагаа Үйл ажиллагаа-1: Үйл ажиллагаа-1: Романтизм Мэндлэх Зохион байгуулалт: Ангиар нь -Хичээлд идэвтэй -Өмнөх хичээлээ -Хажуудах оролцсон хүүхдүүдээ сэргээн сануулах хүүхдийнхээ стандарт бус зорилгоор даалгаварыг хянаж үнэлгээгээр Асуулт дэвшүүлэх: багшид мэдээлэх урамшуулах болон алдаагаа - Классицизмынүеийн засах -Асуултаа оновчтой “гурван ноён -Асуултанд өөр тавьж хариултаа оргил”хөгжмийн өөрийнхөөрөө заавал авч байх зохиолчдыг нэрлэх хариулах -Гадаад нэр -Сонссон зохиолуудаа -Сонссон томъёог тайлбарлаж нэрлэх дууриудаа нэрлэх дагуулан унших -Хаанахын хөгжмийн зохиолч болох -Уран бүтэлийнх нь - Дүгнэлт:240минут онцлогос тайлбарлах -Хичээлийнхээ гол санааг хэлүүлэх -Хичээлийнхээ сэдвийг - Хичээлийнхээ болон бататган бичүүлэх сэдвийг бичих дүгнэж асуулт тавих -Сурах бичгийн 81-83р -Номоо нээж хуудсыг нээлгэж 20-р анхаарлаа зууны хөгжмийн төвлөрүүлэн урлагийн тойм болон ойлгож унших Романтик чиглэлийн тухай 10 минут уншуулж асуулт дэвшүүлж -Асуултаа сонсох хаилцан ярилцах - Романтик -Асуулт: чиглэлийн - Романтизмын үеийг тухай өөрийнхөө -Даалгавар: дотор нь юу гэж 3 ойлголтоор 84-р хуудасны ангилдаг вэ? асуултанд даалгаварыг хийх - Романтизмын үеийн хариулах гол төлөөлөгчдийг нэрлэх - Романтизмын үеийг - юуны алтан үе гэж /Өөр өөрийнхөө нэлэдэг вэ? мэдрэмжээр
 34. - Хүүхдүүдийн хариулж болно/ хариултан дээр -Сурагчдаар тулгуурлаж тайлбарлуулах Романтизмын тухай нэмэлт тайлбар хийх -Асуултын дагуу дэвтэртээ товч тэмдэглэл хийжФранц.Шуберт -Үйл ажиллагаа-2: харилцан ярилцах -Мэндлээд ирцээ авна Хичээлээ ангиар нь зохион байгуулна Үйл ажиллагаа-2: -Мэндлээд ирцээ - Өмнөх мэдлэгээ өгөх сэргээн сануулах -Даалгавараа зорилгоор гэрийн шалгаж зөв даалгаварыг нь хооронд -Хажуудах хариултыг заавал нь солилцуулан хүүхдийнхээ хэлж алдааг нь хянуулаж хичээлээ даалгаварыг засуулах бататгана шалгах -Асуулт дэвшүүлэх- Зурагт үзүүлэнг /хөрөг/ -Дүгнэлт: ажиглуулж асуулт -Хичээлийнхээ гол дэвшүүлж харилцан -Ажиглах санааг хэлүүлэх ярилцах болон бататган - Франц.Шуберт -Сурагчид өөр дүгнэж асуулт тавих гэж сонсож байсан уу? өөрийн - Франц.Шубертын уран төсөөлөлөөр Хянаж дүгнэх бүтээлээс мэдэх үү? хариулж болно -Ямар зохиолыг нь сонсож байсан бэ? Сурах бичгийн 84-р -Гадаад үг хэллэгийн хуудасыг нээлгэж утга агуулгийг Ф.Шубертын тухай тайлбарлах уншуулах -Товч тэмдэглэл -Ф.Шуберт ямар хийх -Гадаад үгийг шинчлэлт хийсэн бэ? дагуулж уншуулах -Ф.Шубертын уран -Асуултанд бүтээлий голлох төрөл у оновчтой хариулах -Сурах бичгийн 85-р вэ? хуудасны даалгаварыг хийх -Хүүхдүүдийн хариултан дээр тулгуурлаж - Франц.Шубертын амьдрал уран бүдээлээс нь товч танилцуулах болон бичиж -Сонсоод өөрт тэмдэглүүлэх төрсөн мэдрэмжээ -Гол уран бүтээл болох бичих болон “Аве Мария” серенада зургаар дүрслэх зохиолоос нь 1-2 удаа Сонсгох -1-2 удаа сонсох
https://www.biceps-ua.com/

магниты купить

www.showroom-kiev.com.ua

×