Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
17.11.2014 
1 
HEMATOLOJİDE TANI 
YÖNTEMLERİ 
com 
wordpress.tipdersnotlari.Hematolojide Tanı 
• Anamnez : Yaş, cinsiyet, ...
17.11.2014 
2 
Htc: 
• MCV ve eritrosit sayısından hesaplanır. 
RBC (mil/μL) x MCV (fL) 
Htc % = -------------------------...
17.11.2014 
3 
Retikulosit sayımı 
•Olgunlaşmamış eritrositlerin en son safhasıdır. 
Retikulosit son bir gününü periferik ...
17.11.2014 
4 
com 
Çok kalın Uygun Çok ince 
Figure 157-07 
Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. 
wo...
17.11.2014 
5 
Normal 
eritrosit 
morfolojisi 
com 
wordpress.Monosit Lenfosit 
Nötrofil 
tipdersnotlari.lenfosit 
monosit...
17.11.2014 
6 
Periferik yayma 
• Edinsel HA Sferosit, polikromotofili, 
• H. Sferositoz Sferosit, polikromotofil 
• Hemog...
17.11.2014 
7 
com 
Figure 157-11 
Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. 
wordpress.tipdersnotlari.Th....
17.11.2014 
8 
com 
wordpress.tipdersnotlari.Trombositoz 
Ciddi beta talasemi Figure 35-06 
major 
Copyright © 2005 Elsevi...
17.11.2014 
9 
com 
P. Falciparum 
wordpress.tipdersnotlari.Kemik İliğinin incelenmesi 
• Periferik yaymada patolojik bulg...
17.11.2014 
10 
com 
Normal Kemik İliği 
wordpress.Akım sitometri ( Flow cytometry) 
• Periferik kan, Kİ aspirasyon veya b...
17.11.2014 
11 
• Normal • Akut inflamasyon 
Poliklonal hipergamaglobülinemi 
• Parazitozlar (kalaazar) 
• Kr. İnfeksiyonl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hematolojide tanı yöntemleri

765 views

Published on

 • Be the first to comment

Hematolojide tanı yöntemleri

 1. 1. 17.11.2014 1 HEMATOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ com wordpress.tipdersnotlari.Hematolojide Tanı • Anamnez : Yaş, cinsiyet, aile öyküsü, pika öyküsü, kullandığı ilaçlar, mevcut diğer hastalıkları • Fizik muayene: Anemi bulguları, lenfadenopati, hepatosplenomegali, kanama bulguları • Laboratuar: Rutin biokimya, tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı,tam idrar tahlili Sedimentasyon Normalde eritrositler plazmada düzenli bir şekilde yer alırlar ve üzerlerindeki salisilik asidin karboksil grubuna bağlı olarak negatif elektrik yükleri ile birbirini iterler. 20cm uzunluk ve 2 mm çapında dikey bir tüpe 0.4 cc sitrat + 1.6cc kan karıştırılır ve eritrositlerin Westergreen tüpünde 1 saatteki çökme miktarı hesaplanır Normali: E: <15mm/saat; K:<20mm/saat . E= yaş/2K = (yaş+10)/2 Tam kan sayımı ( Eritrosit sayımı) •Manuel yöntemlerle eritrosit sayımı mümkün değil. •MCV: Ortalama eritrosit hacmi, 80-100fl Periferik yayma sağlıklı •MCV = Hematokrit % ------------------------------X10 Eritrosit sayımı (x10 6/ml) •RDW: Eritrosit büyüklüklerinin dağılım genişliği (Anizositoz) 13.1 (11,5- 14,5) DEA ve Th taşıyıcılarının ayırımında •Hgb: Erkek: 15.7 (14.0-17,5), Kadın: 13.8 (12.3-15.3)
 2. 17.11.2014 2 Htc: • MCV ve eritrosit sayısından hesaplanır. RBC (mil/μL) x MCV (fL) Htc % = ------------------------------------ 10 • Erkek: 46 (42-50) • Kadın: 40 (36-45) com wordpress.tipdersnotlari.MCH • Eritrositlerin içerdiği ortalama eritrosit Hb miktarını gösterir 30- 34 pg. MCV ile paralel seyreder. Hgb (g/dL) MCH pg= ------------------------------ x10 RBC (mil/ μL) MCHC • Eritrositlerdeki Hgb miktarı Bir eritrosit ne büyüklükte olursa olsun Hgb miktarı % 30-36 kontrol parametresidir. Hgb (g/dL) MCHC %= --------------------------x100 Htc sferositoz Retikulosit Krezil Mavisi Retikulositoz MCV↑
 3. 17.11.2014 3 Retikulosit sayımı •Olgunlaşmamış eritrositlerin en son safhasıdır. Retikulosit son bir gününü periferik kanda geçirir. Sitoplazmada RNA kalıntıları var. Krezil mavisi ile boyanır. •% 1-2 Düzeltilmiş retikulosit % = Retikulosit % x Htc ÷ 45 Kemik iliğinin aktivitesi hakkında fikir verir. Tam Kan Sayımı ( Lökosit Sayısı ve Lökosit Formülü (WBC, Differential) •Değişik yöntemlerle ölçülür. • 4000-10000/mm3 •Granullü hücreler: Nötrofil 2500-7500/mm3 Eosinofil: 40-440/mm3 Bazofil: 0-100/mm3 •Non granuler Hücreler: Lenfosit: com 1500-3500/mm3 Monosit: 200-800/mm3 wordpress.• Sayı, immaturite, blast, atipik lenfosit hakkında fikir verir. Tam Kan Sayımı ( Trombosit Sayımı ) Plt Mikroskopi • Sayı ve hacimleri hakkında fikir verir. 150000- 450000/mm3 tipdersnotlari.• PDW Genç trombositler büyük % 10 N: 7.8-11.0 fL • EDTA lı örneklerde yalancı trombositopeni, • Periferik yayma ile düşüklük veya yüksekliği teyid edilmelidir. • Kan alımına özen gösterilmelidir. • Pıhtı uyarısına dikkat edilmelidir. Periferik yayma • Hematolojinin en basit ancak en kıymetli tetkikidir. • Kan sayımının teyidi • Lökosit formülü • Patolojik hücrelerin ayırıcı tanısı • Eritrosit morfolojisi • Trombosit sayısının uyumu • Parazit varlığı • Periferik dolaşımda olmaması gereken hücrelerin varsa tesbit edilmesi
 4. 17.11.2014 4 com Çok kalın Uygun Çok ince Figure 157-07 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. wordpress.tipdersnotlari.Normal Çok ince Çok Kalın Eritrosit (KK) Figure 17.3 Yandan Ustten
 5. 17.11.2014 5 Normal eritrosit morfolojisi com wordpress.Monosit Lenfosit Nötrofil tipdersnotlari.lenfosit monosit Lenfosit Granulositoz Lenfosit Nötrofil • Normal • Eritrosit Eosinofil Bazofil Monosit
 6. 17.11.2014 6 Periferik yayma • Edinsel HA Sferosit, polikromotofili, • H. Sferositoz Sferosit, polikromotofil • Hemoglobin C Hedef hücre • Eliptositoz Eliptosit • Kurşun zehirlenme Bazofiliknoktalanma • B 12, FA makrositoz, hipersegmente neut • Myelom Rulo formasyon com wordpress.tipdersnotlari.Demir eksikliği Eosinofil Figure 45-01 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Nötrofil Bazofil Aktive Lenfosit Figure 157-09 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. H. eliptositoz Stomatosit Şiştosit HUS Sferosit Hedef hücre KC hastalığı Gözyaşı hücresi myelofibrosis Herediter piropoikilositoz
 7. 17.11.2014 7 com Figure 157-11 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. wordpress.tipdersnotlari.Th. Minor, bazofilik stipling Howell Jolly, akantosit postsplenektomi Herediter sideroblastik anemi Figure 157-12 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Orak hücre Hb SC hastalığı Hb CC hastalığı Figure 29-03 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Hipokrom mikrositer Burr hücre Hedef hücre Sferosit Hipersegmentasyon Spur hücre MAHA Heinz cisimciği Orak hücre
 8. 17.11.2014 8 com wordpress.tipdersnotlari.Trombositoz Ciddi beta talasemi Figure 35-06 major Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Sferosit • Malaria Parazit • Ciddi enf gençlerde artış • Enfeksiyoz mono Reaktif lenfositoz • Allrjik eosinofil • KLL Lenfositoz • KML Gençlerde artış • Akut lösemi Blast artışı
 9. 17.11.2014 9 com P. Falciparum wordpress.tipdersnotlari.Kemik İliğinin incelenmesi • Periferik yaymada patolojik bulgu • Klinik olarak hematolojik hastalık? • Kemik iliği aspirasyonu (KİA) Sternum veya SIAS / SIPS • Imprint yapılmalıdır. Kemik İliği Aspirasyon Kemik İliği Biopsi • Kİ yapısı, hücre yoğunluğu, yabancı hücre infiltrasyonu, serilerin birbirine oranı, hücre yapıları incelenir. • Kemik iliği biopsisi (KİB) Kİ yapısı, destek yapısı, düzeni, infiltrasyon hakkında fikir verir. Kİ
 10. 17.11.2014 10 com Normal Kemik İliği wordpress.Akım sitometri ( Flow cytometry) • Periferik kan, Kİ aspirasyon veya biopsi materyal örneğinde çalışılabilir. • Monoklonal antikorlarla boyanarak hücre özellikleri öğrenilir. tipdersnotlari.Demir boyası Prusya mavisi Sitogenetik •Akut ve kronik lösemilerin tanısı, prognoz kriterlerinin belirlenmesi, takibinde önemlidir. Transplant sonrası takipte de önemlidir. FISH Biokimya •Rutin biokimya • Protein ve hemoglobin elektroforezi • Immun elektroforez, immun fiksasyon •B 12, Folik asit, SD, SDBK, Ferritin • Tam idrar
 11. 17.11.2014 11 • Normal • Akut inflamasyon Poliklonal hipergamaglobülinemi • Parazitozlar (kalaazar) • Kr. İnfeksiyonlar (Tbc, aktinomikoz) • KC hast. • Sarkoidoz • Kistik fibroz • Maligniteler (lenfoma…) • SLE • RA • Skleroderma com wordpress.Radyoloji • Direkt grafiler • Batın ultrasonografi • Akciğer ve batın tomografisi tipdersnotlari.• Sintigrafi Galyum 67 Monoklonal gammapati Radyoloji Patoloji • Lenf bezi biopsisi İnce iğne aspirasyonundan daha değerli, Biopsi elde edilemeyecek bir yerden ise tercih edilebilir. Lenf bezi ve kemik iliği örneğinden monoklonal boyama yapılabilir. •Dalak ponksiyon Dikkatli olunmalıdır. Tanı amacıyla, splenektomi tanısal, tedavi amacıyla • Tanısal laparotomi: Tanısal, lenfomada evreleme amacıyla
Конвекционная печь

https://progressive.ua

шторы недорого

×