Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
17.11.2014 
1 
Antitrombotik Tedavi 
com 
wordpress.tipdersnotlari.Antitrombotik İlaçlar 
• ANTİKOAGULANLAR 
• ANTİTROMBOS...
17.11.2014 
2 
Standart Heparin 
• Endotel hücrelerinden TFPI ve t-PA salınımını 
arttırır.Antilipemik etkisi vardır. 
•Bo...
17.11.2014 
3 
Düşük Molekul Ağırlıklı Heparin 
• Mol ağ; 4000-6500 dalton. 
• Anti Xa etkisi antitrombin etkisinden daha ...
17.11.2014 
4 
Oral Antikoagulanlar 
• INR (international normalized ratio) 
INR = (hasta pt/kontrol pt)ISI ISI:İnternatio...
17.11.2014 
5 
OAK Yanıtını Azaltan İlaçlar 
•Antipirin 
•Barbituratlar 
•Karbamazin 
• Klortalidon 
•Kolestramin 
•Dijita...
17.11.2014 
6 
Aspirin 
• Trombosit siklooksijenaz enzimini irreversibl olarak 
inhibe ederek etkili olur. 
• Kuvvetli Tr ...
17.11.2014 
7 
Trombolitik Tedavi Fibrinolitik 
• Fibrinoliitk tedaviden sonra heparin ile devam edilmelidir. 
• YE: kanam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Antitrombotik tedavi

996 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Antitrombotik tedavi

  1. 1. 17.11.2014 1 Antitrombotik Tedavi com wordpress.tipdersnotlari.Antitrombotik İlaçlar • ANTİKOAGULANLAR • ANTİTROMBOSİTER İLAÇLAR • FİBRİNOLİTİK AJANLAR Antikoagulanlar • Heparin • Oral antikoagulanlar Heparin • Standart heparin • Düşük Molekul Ağırlıklı Heparin LMWH Standart heparin • Vücutta doğal olarak yapılan sülfatlanmış glikoaminoglikandır. • Polisakkarit yapısında, mol ağ; ort. 15000 dalton • ATIII ve trombin arasındaki bimolekuler kompleksi katalize ederek etkili olur. • Heparin-ATIII kompleksi aktive koagulasyon proteazlarının potent inhibitörüdür. Trombin dışında intrinsik faktörleri inhibe eder. X,XI,IX • Domuz barsak mukozası ve sığır akciğerinden eksrakte edilir.
  2. 17.11.2014 2 Standart Heparin • Endotel hücrelerinden TFPI ve t-PA salınımını arttırır.Antilipemik etkisi vardır. •Bolus, devamlı enfuzyon, sc kullanılabilir. •Bolus 4000-8000 ünite 4 saatte bir. Aptz yi uzatır. • com IV devamlı enfuzyon: 75ü/kg, 10-25 Ü/kg/st devam. Aptz 1,5-2 misli şeklinde tutulmalı. • Subkutan 12 saatte bir 5000 ünite profilaksi amacıyla kullanılır. wordpress.tipdersnotlari.• Takip aptz ile. • İstenen standart düzey 1,5-2 olacak şekilde • Antidotu protamin sulfat Standart Heparin Komplikasyonları 1. Kanama • Altta bir başka neden var. • Etkiyi geri döndürmek amacıyla protamin sülfat 1 mg protamin sülfat 100 ünite heparininötralize eder. 2. Trombositopeni 3. Osteoporoz 4. KC fonksiyon testlerinde bozulma Standart Heparin SH Komplikasyon • TROMBOSİTOPENİ:. • Başlangıç değerin %50 düşüşü varsa HITdüşünülmelidir. (Greinnacher 1995) • Uzamış heparin tedavisinde mutlaka Tr.monitorizasyonu yapılmalı. HİT Tip 1 • Tip 1HIT: Heparin ile Tr. Agglutinasyonu, heparin başlangıcından hemen sonra , Ne kanama ne de tromboz oluşur. Bir önleme gerek yoktur. HİT Tip 2 • Tip2 HITT: Heparin platelet faktör 4 kompleksine karşı antikor. Olay immun yapıdadır. Lethal olabilir. Heparin uygulanmasında 5 veya daha fazla gün geçtikten sonra oluşur. Orta veya ciddi boyutta trombopeni gelişir. Kanamadan çok tromboz ön plandadır. (Kelton 1986) Heparin hemen kesilmelidir. DMAH ile daha düşük bildirilmişse de çapraz etki vardır. Heparinoid ‘Orgaran’ önerilebilir. OAK olabilir ancak deri nekrozu riski var
  3. 17.11.2014 3 Düşük Molekul Ağırlıklı Heparin • Mol ağ; 4000-6500 dalton. • Anti Xa etkisi antitrombin etkisinden daha fazladır. • Yarı ömürleri st. Heparine göre daha uzun. • Lab monitorizasyonu gerekmez. • Günde 1-2 dozda verilir. DMAH Preparatlar •Dalteparin Fragmin: 2500 4ml, 10000 1ml, antiXa 2500 0.2 ml, 5000 0.2ml •Nadroparin Ca Fraxiparin: 0.3, 7500 Xa 3075 Xa,0.4, 10000 4100 X a, 0.6 15000 6150 Xa •Enoxaparin Na Clexane: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ml com wordpress.DMAH: Monitorizasyon Oral Antikoagulanlar • Klinik olarak stabil preoperatif yada post-operatif Kumarin K vitaminine bağımlı faktörlerin (FII, FVII, FIX, FX) ve fizyolojik hastalarda venöz tromboemboli proflaksisinde kiloya antikoagulan PrC, PrS, PrZ sentezini etkiler. Vit K nın indergenmesi göre ayarlanarak verilen dozlarda laboratuar kumarin ile inhibe edilir. tipdersnotlari.monitorizasyon gerekmez.(Laposta 1998) • Yarı ömrü; ort. 44st. Genellikle 2x10 mg başlanır. Etki protrombin • zamanı ile takip edilir. Standart doz tedavide pz nin 1,5-2 misli olması Pediatrik hastalarda istenir. •Böbrek yetmezliğinde • Gebelerde uzun kullanımda • Kanama yada tromboz tekrarı riski yüksek olanlar •Obezitesi olan yada çok zayıf hastalarda monitorizasyon gereklidir. Antikoagulanların Etki IX TF VII Xa X IXa a SH,DMAH II Va IIa VIIIa FIBRINOGEN FIBRIN OAK OAK OAK OAK SH; DMAH SH,DMAH CO2 Karboksile prozimojen Vit K bağımlı karboksilaz Vit K Hidroksiquinone Vit K Epoxid O2 Vit K Quinone Vit K Reduktaz Vit K Epoxid Reduktaz
  4. 17.11.2014 4 Oral Antikoagulanlar • INR (international normalized ratio) INR = (hasta pt/kontrol pt)ISI ISI:İnternational sensitivity index • Tablolardan hastaların patolojilerine göre istenen INR düzeyi belirlenip o düzey elde edilmeye çalışılır. Oral Antikoagulanlar • Pulmoner emboli, DVT da önce heparin ile başlanır. 7-14 gün devam edilir. OAK geçilecekse 4-5 gün heparin ve OAK birlikte verilip heparin kesilir. 5mg/gün başlanıp istenen düzey elde edilene kadar doz ayarlaması yapılır. • Komplikasyonlar: %10-20 kanama, kanama olduğunda taza donmuş plazma , vit K, deri nekrozu, cilt döküntüleri. KC fonk. bozukluğu com wordpress.Hemorajik Komplikasyon Riski? %10- OAK Komplikasyon Tedavisi 20 •Hiperkoagulasyon • Hipertansiyon • Kanama en sık görülen • Zayıf antikoagulan • GİS kanama öyküsü • Ciddi kanamalar olabilir. Intrakranial ,Massif GİS kanama gibi. kontrol • Serebrovaskuler hastalık Acil tedavi gerekir. PT normale döndürülmeli. tipdersnotlari.• • Alkol • TDP 10-15 ml/kg başlanmalı, Yada protrombin complex Yaşlı grup konsantrasyonu PCC • Antikoagulan dönemin • Plazmada artmış trombomodulin • Vit K Etkisi 12-36 saat sonra, antikoagulasyon yeniden erken evreleri istendiğinde OAKa dirençli olacaktır.(Weibert 1997) • Tedavinin uzaması • FIX propeptid mutasyonu • Aortik kapak replasmanlı • Sitokrom 450 gen erkek hastalar polimorfizmi • Periferik damar hastalığı OAK Komplikasyon Tedavisi • Orta dereceli kanamalarda hematom, hemartroz, hafif GİS kanama gibi OAK kesilir. Vit K verilir. 24 saatte normale döner. • Hafif kanamalarda purpura ekimoz. İlaç kesilir yada doz azaltılır. Bu durumda TDP viral risk taşır, Vit K etkiyi yeniden elde etmede zorluk oluşturur. OAK Yanıtını Arttıran İlaçlar • Asetaminofen • Allopurinol • Asetohexamid • Androjenik Steroid • Alfa metil DOPA • Antibiotikler (Tetrasiklin, Streptomisin, Eritromisin, kanamisin) • Kloramfenikol • Simetidin • Klofibrat • Diazoxid • Disulfiram • Glukagon • Etakrinik Asid • Flukanazol • Metranidazol • INAH • MTX • Nalididic asid • Oksifenbutazon • P-amino salisilik asid • Fenil butazon • Propil tiourasil • Kinidin • Salisilat • Sulfinpirazon • Sulfonamid • Tiroid hormanları • Tolbutamid • Bactrim • Tamoksifen
  5. 17.11.2014 5 OAK Yanıtını Azaltan İlaçlar •Antipirin •Barbituratlar •Karbamazin • Klortalidon •Kolestramin •Dijital • Ethanol •Glutetimid •Griseofulvin •Haloperidol •OK • Fenobarbital • Prednizon •Vit K içeren Vitaminler OAK • Warfarin yarı ömrü 35 saat.Tedavi başlama ve etkinin oluşması için bilinmesi gerekir. • Vit-K bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin yarı ömürleri değişik 1. FVII En kısa 6 st 2. *F II En uzun 50-80 st 3. F IX 24 st com 4. *F X 25-60 st (Saito 1996) Vit K uygulandığında wordpress.etkinin geri dönmesinde önemli *Warfarinden en çok etkilenir. Çeşitli hastalıklarda önerilen INR değerleri OAK -Dikkat • Önleme • Tromboproflakside OAK lar en uygun yol değilse 1. DVT 2.0-3.0 başlanmamalıdır. 2. Subklavian Ven trombozu 2.0-3.0 • Eğer OAK gerekli ise en uygun hedef INR elde tipdersnotlari.3. PE 2.0-3.0 edilmelidir. • Sistemik tromboemboli Profilaksi • Eğer OAK en uygun tedavi ise optimal 1. AF 2.0-3.0 monitorizasyon sağlanmalıdır. 2. Kardiak kapak replasmanı 2.5-3.5 •Uzatılmış antikoagulasyonun etkisi gösterilmemişse 3. Doku kapaklar 2.0-3.0 devam edilmemelidir. • Sonuçta bu temel kavramlara dikkat edilirse antikoagulasyona bağlı kanamalar ile başvuran hasta sayısı azalacaktır. (Hyers 2001, SIGN 1999) OAK Alan Hasta Cerrahiye Hazırlama Antitrombosit Tedavi • Elektif cerrahiden 1 hafta önce ilaç kesilir. SC heparin ile devam edilir. Normal diet ile PT 1 haftada normale döner. • Heparin hemen cerrahi öncesi kesilip • Post op dönemde OAK ile başlanır. •Aspirin • Ticlodipin • Clopidogrel •GPIIb/IIIa antagonistleri •Dipiridamol • Prostaglandin I2 • Sulfinpirazon •Arterial vaskuler hastalıklar ve yapay kapaklarda etkili
  6. 17.11.2014 6 Aspirin • Trombosit siklooksijenaz enzimini irreversibl olarak inhibe ederek etkili olur. • Kuvvetli Tr agregasyonuna neden olan ,vazokonst. Yapan TXA2 oluşamaz. •Vaskuler endotelde siklooksijenaz arakidonik asitin PGI2 ye dönmesine neden olur. Tr agregasyonu inhibe olur. Vazodil. oluşur. •Aspirinin tr. leri inhibe edici etkisi tr. Lerin yarı örü 9- 10 gün boyunca devam eder. Aspirin • Etkisi doz bağımlıdır. 1000 mg/gün : TXA2 ve vaskuler PGI2 sentezini inhibe eder. Antitrombotik etkisi 300-1200 mg kullanıldığında benzer. 100 mg/ gün by pass trombozunu engellemede etkin. • Başka antikoagulanla verilmedikçe, hemorajik defekti yoksa yaygın kanamaya neden olmaz. com wordpress.Tiklodipin ve Clopidogrel GPII/IIIİnhibitörleri ba • ADP ile stimule olan tr. Agregasyonunu önler. ADP nin tr. Lere • Tr. Lerin GPII/IIIreseptörünü bloke ederler.Tr.ler agrege olamaz. ba bağlanmasını inhibe eder. Ticlodipin etkisi 24-48 st. Sonra ortaya • Bu reseptöre yönelik monoklonal antikor: abciximab çıkar. Maksimum etkiye 4-7 günde ulaşırlar. • GPII/IIIpeptid antagonisti eptifibatide tipdersnotlari.• Ticlodipin serebral iskemilerde aspirinden daha etkin. ba • GPII/IIInon peptid antagonistleri Tirofiban • Ticlodipin YE: deride döküntü,diare, irrevesibl nötropeni ba • Çalışmalar devam etmektedir. Trombolitik Tedavi Fibrinolitik • Trombolitik ajanlar plazminojen aktşvatörleridir.Büyük mikterda plazmaimn oluşturup fibrin ve diğer proteinleri parçalarlar. • Klinikte kullanılanlar *Streptokinaz *Urokinaz *Doku plazminojen aktivatörü t-PA Trombolitik Tedavi Fibrinolitik • Yeni antitrombotik ilaçlar: APSAC Anisolated plasminogen SK aktivator complex • SCUPA prourokinaz • Sterptokinaz+plazminojen birlikte etkili olabilir. • Endikasyon : AMI,periferik arter trombozu,pulmoner emboli, serebrovaskuler tromboz • Eski trombuslara etkili değil, tedavi hemen başlanmalı,AMI sonrası 4-6 st içinde verilmeli.
  7. 17.11.2014 7 Trombolitik Tedavi Fibrinolitik • Fibrinoliitk tedaviden sonra heparin ile devam edilmelidir. • YE: kanama tedavi kesilir. Fibrinojen kaynağı için TDP veya kriyopresipitat • Hemen acil durdurulması isteniyorsa antifibrinolitik tedavi Epsilon amino kaproik asit. Kafa içi kanama ve massif kanamalarda fibrinilitik tedavi kontendikedir. Plazminojen Plazmin Fibrin(ogen) Fibrin (ogen) Parçalanma ürünleri T-PA Urokinaz Streptokinaz Fibrinolizis tipdersnotlari.wordpress.com
данабол

http://steroid-pharm.com

×