Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИНХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИНХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 
2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
Түлхүүр 
Сэргээн санах 
№ Хувилбар А ХувилбарВ Оноо 
1 Дэг журам ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
1 1-нартай 2-бороотой 3-ширүүн 
бороо 4-үүлэрхэг 5-цастай 6-салхи...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
1 Бичсэн бол оноо өгнө. Бичсэн бол оноо өгнө. 1 
2 Бичсэн бол оно...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

хүн орчин 2 р анги

10,154 views

Published on

ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ

Published in: Education
 • Be the first to comment

хүн орчин 2 р анги

 1. 1. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-1 СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН ХУВИ ЛБАР- ХУГАЦАА-40 МИ Н ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИ Й Н НЭР............................... ХИ ЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. Тохирох үгийг нөхөж бичээрэй .1 оноо Нийтээрээ дагаж мөрдөх заавар журмыг.......................................гэнэ. 2. Гэрэл гаргадаг зүйлсийг олж дугаарыг дугуйлна уу?1 оноо а гар утас ббөмбөг вчийдэн гцэцэг 3. Нарыг ажиглан судлахдаа нүдээ хэрхэн хамгаалах вэ? Зөв хариултыг дугуйлаарай.1 оноо аНүдний шил зүүх бсаравчлан харах 4 . Тохирох үгийг нөхөж бичээрэй .1 оноо Халуун хүйтнийг хэмжих багажийг.................................................гэдэг. 5. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй 1 оноо Хүний биеийн тогтмол халуун .......................градус байдаг. 6. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй 1 оноо Хүүхдийн биеийн тогтмол халуун .......................градус байдаг. 7.Дараах өгүүлбэрийг уншихдаа тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.1 оноо Аавын талын хамаатныг ............................гэдэг. 8. Дараах өгүүлбэрийг уншихдаа тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.1оноо Холбох утас салаагүй,зай нь ажилладаг,чийдэн шатаагүй үед...................асна. 9. 5-р сар хэдэн хоногтой вэ?1 оноо а30 хоног б 31 хоног в28 хоног 10.Өөрийн аймагт оршдог нуурын нэрийг дугуйлаарай. 1 оноо аУвс нуур бБуйр нуур вХөвсгөл нуур гХяргас нуур Бүгд 10 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 1
 2. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИНХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-2 СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- Б ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Дараах ургамлаас гоёмсог навчтай ургамлыг олж дугуйлаарай.1 оноо аэрээн халгай бкактус вшимтэглээ 2.Дараах ургамлаас гоёмсог цэцэглэдэг ургамлыг олж дугуйлаарай.1 оноо аэрээн халгай бзуун наст вшимтэглээ 3.Дараах ургамлаас шүүслэг навчтай ургамлыг олж дугуйлаарай.1 оноо ацэгцүүхэй бзуун наст всудалт тод 4.Өвөл удаан хугацаагаар гүн нойрсдог амьтдыг ямар амьтад гэх вэ?1 оноо ............................................................................................................................ 5.Тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.1 оноо Амьтад гүн буюу хөнгөн нойрсохыг ....................гэнэ. 6.Тэмээний гадаад шинжийг нэрлэж бичээрэй.1 оноо 1............................ 2............................ 3.......................................... 4..................................... 5........................................................................... 7.Оньсогыг таагаарай 1 оноо Дэнжээр дэржигнэнэ Хотгороор хоржигноно.Тэр юу вэ? 8.7-р сар хэд хоногтой вэ?Зөв хариуг олоорой.1 оноо 9. Дараах өгүүлбэрийг уншихдаа тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.1 оноо Ээжийн талын хамаатныг ..............................гэдэг. 10.Биеийн бүтцийн харагдах хэсгийг бичээрэй.1 оноо а.............................. б........................... в........................... г............................. ... Бүгд 10 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 2
 3. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-3 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- А ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. Дараах асуултад хариулан бичээрэй.1 оноо Бие ба гэрэл үүсгэгчийн тусламжаар юу үүсэх вэ? ........................................................................................................ 2. Дараах асуултад өөрийн бодлоор хариулна уу?1 оноо Чи анги хамт олноо ямар байгаасай гэж хүсдэг вэ? ........................................................................................................................ 3. Навч яагаад олон өнгөтэй болдог вэ?Тохирох хариултыг дугуйл.1 оноо аус дутагдсанаас бнарны илч буурахад вус ихэдсэнээс 4. Дөрвөн улирлын онцлогт тохируулан зөв холбоорой.1 оноо анамар 1. мал төллөдөг б өвөл 2.бороо ордог вхавар 3.навч унадаг гзун 4.цас ордог 5. Зөв хариултыг дугуйлаарай.Навч яагаад унадаг вэ?1 оноо аус багадахаараа бус ихэдэхээрээ всалхи гарахаар 6. Зөв холбооорорй .1 оноо 1.Баярлалаа а. Буруу зүйл хийсэн үедээ хэлэх үг. 2.Уучлаарай б. Баярлаж талархсан үедээ илэрхийлэх үг. 7. Ямар бие дуу чимээг үүсгэх вэ?Зөв хариултыг дугуйлаарай.1 оноо а.чичирхийлэн хөдөлж байгаа бие б.Хүнд бие в.хөнгөн бие 8. Цэгийн оронд тохирох үүргийг бичээрэй.1 оноо Толгойн үс..............................................................................чимнэ. 9. Хөмсөг ямар үүрэгтэй вэ?Зөвийг дугуйлаарай.1 оноо а.гадны нөлөөллөөс хамгаалах б.тоос шороо орохоос хамгаалах в.нүдэнд хөлс орохоос хамгаалах 10. Аль нь тал газар аль нь уул вэ?Цэгийн оронд нэрийг бичэрэй.1 оноо .................................................. .............................................. 10 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 3
 4. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИНХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-4 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- Б ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. Зовхи ямар үүрэгтэй вэ? Зөвийг дугуйлаарай.1 оноо а.гадны нөлөөллөөс хамгаалах б.тоос шороо орохоос хамгаалах в.нүдэнд хөлс орохоос хамгаалах 2. Сормуус ямар үүрэгтэй вэ?Зөвийг дугуйлаарай.1 оноо а.гадны нөлөөллөөс хамгаалах б.тоос шороо орохоос хамгаалах в.нүдэнд хөлс орохоос хамгаалах 3. Бидний хөл ямар үүрэгтэй вэ?Зөв хариултыг бичээрэй.1 оноо .................................................................................................................................................... 4.Хөвсгөл аймаг Монгол орны аль хэсэгт байрладаг вэ?Зөвийг дугуйлаарай.1 оноо а.өмнө б.хойд в.баруун г.зүүн 5.Дараах бодомжийг уншаад зөв тохируулан холбоорой.1 оноо а.гоёмсог цэцэглэдэг ургамал 1.судалт тод б.гоёмсог навчтай ургамал 2.зуун наст в.шүүслэг навчтай ургамал 3.хайтан 6.Унжиж ургадаг буюу ороонго ургамлыг хаана байрлуулах вэ?1 оноо ....................................................................................................................................................... 7.Зурагт нэрийг тохируулан бичээрэй.1оноо 8.Тасалгааны ургамлыг арчлахад хэрэгтэй багаж хэрэгслийг нэрлэ.1 оноо 1.......................... 2............................ 3............................................. 9.Хүний гар ямар үүрэгтэй вэ? Зөв хариултыг бичээрэй .1оноо................................................................................................................. 10.Удамбор цэцэг ямар төрлийн цэцэг вэ?1 оноо . ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 4
 5. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-5 ХЭРЭГЛЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- А ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Таних тэмдгийг зөв нэрлээрэй.1 оноо 2.Наршсан үед хэрхэн анхны тусламж үзүүлэх вэ?1 оноо .................................................................................................................................................. 3.Цаг агаарын онцлогт тохируулан хувцсаа сонгож өмсөх нь юунд тустай вэ?1 ...................................................................................................................................................... 4.Дараах тоглоомуудаар ямар улиралд тоглодог болохыг тодорхойл.1 оноо улирал тоглодог тоглоом чаргаар гулгах завьтай аялах морь уралдах цасанмөвгөн хийх 5.Зөв тохируулан холбоорой.1 оноо а.зовхи 1.гадны нөлөөллөөс хамгаалах б.сормуус 2.тоос шорооноос хамгаалах в.хөмсөг 3.хөлс орохоос хамгаалах 7.Өгөгдлийг зөв тохируулан холбоорой.1оноо Хавар хичээл эхэлнэ Намар усны шувууд ирнэ Өвөл цэцэг ногоо дэлгэрнэ Зун гол мөрөн хөлдөнө 8.Тасалгааны ургамлыг ямар төрөлд ангилах вэ?1 оноо а........................................... б............................................... в.......................................... г.................................................... 9.Гоёмсог навчтай ургамлын нэр бичээрэй.1 оноо а.............................. б..................................................... 10.Цэгийн оронд тохирох үгийг бичээрэй.1 оноо Манай орон өмнө талаараа..............................бүхий нутагтай. Бүгд 10 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 5
 6. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-6 ХЭРЭГЛЭХ ТҮВШИН ХУВИ ЛБАР- Б ХУГАЦАА-40 МИ Н ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИ Й Н НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. 1.Таних тэмдгийг зөв нэрлээрэй.1 оноо 2.Ханиад хүрсэн үед хэрхэн анхны тусламж үзүүлэх вэ?1 оноо ......................................................................................................................................... 3.Цаг агаарын онцлогт тохируулан хувцсаа сонгож өмсөх нь юунд тустай вэ?1 оноо ................................................................................................................................................. 4.Дараах тоглоомуудаар ямар улиралд тоглодог болохыг тодорхойл.1 оноо цанаар гулгах Усан онгоцоор аялах Шагай тоглох Цасан өвгөн хийх 5.Зөв тохируулан холбоорой.1 оноо а.гар 1.гадны нөлөөллөөс хамгаалах б.зовхи 2.хөдөлгөөний эрхтэн в.хөмсөг 3.хөлс орохоос хамгаалах 7.Өгөгдлийг зөв тохируулан холбоорой.1оноо Хавар цэцгийн үр суулгана. Намар ургамал тайван байдалд байна. Өвөл цэцэг ногоо дэлгэрнэ Зун цэцэг навч хагдарна. 8.Тасалгааны ургамлыг ямар төрөлд ангилах вэ?1 оноо а....................................... б......................................... в.................................... г........................................... 9.Шүүслэг навчтай ургамлын нэр бичээрэй.1 оноо а................................. б....................................... 10.Цэгийн оронд тохирох үгийг бичээрэй.1 оноо Манай орон хойд хэсгээрээ................................бүхий уулархаг нутагтай. Бүгд 10 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 6
 7. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-7 ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- А ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Хүний сайн зан чанаруудыг олж дугуйлаарай.1 оноо а.үнэнч шударга б.аймхай в.эелдэг г.хөгжилтэй д.тайван е.уйтгар гунигтай 2.Ойролцоо зан чанаруудыг холбоорой.1 оноо . Цэвэрч . сайхан сэтгэлтэй .ууртай .догшин .тусархаг .нямбай .нөхөрсөг .эелдэг 3.Дараах тоглоомыг юугаар хийсэн болохыг тохируулан холбоорой.2 оноо Модоор самбарын алчуур төмрөөр зурагт хуудас даавуугаар хоолны шүүгээ цаасаар шанага 4. Сүүдэр яагаад үүсдэг вэ?Зөв хариултыг бичээрэй.1 оноо ...................................................................................................... 5. Самбарын алчуурыг ямар материалаар хийвэл тохиромжтой вэ?1 оноо а.ноосон даавуу б.хөвөн даавуу в.капрон 6. Зөв харгалзуулаарай.1 оноо а.Ном дэвтэр а.хүчтэй дарж нугалж болохгүй б.цүнх б.байнга таглаж хадгална. в.шугам в.ус хүргэж болохгүй г.үзэг г.угааж цэвэрлэж хэрэглэнэ 7.Гарын ба хөлийн хуруунд байх адил шинжийг олно уу?1 оноо а.тэгш тоотой б.адил урттай в.тулгуурын үүрэг гүйцэтгэнэ. 8.Ээж хад-чулууг ийнхүү нэрлэсний учрыг тайлбарла.2 оноо ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 9.Дараах ургамлаас илүүц ургамлыг олоорой.1 оноо а.кактус б.эрээн халгай в.яргуй г. Хайтан 10.Дараах амьтдыг ичдэг ба ичдэггүйгээр нь ангилан бичээрэй.1 оноо Тарвага,туулай,галуу,баавгай,чоно,аалз Бүгд 12 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 7
 8. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-8 ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- Б ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. Хүний муу зан чанаруудыг олж дугуйлаарай.1 оноо а.үнэнч шударга б.аймхай в.харамч г.дээрэлхүү д.тайван е.уйтгар гунигтай 2.Хүний зан чанарыг эсрэг шинжээр нь холбоорой.1 оноо .цэвэр . залхуу .аймхай .зоригтой .ажилсаг .худалч .бохир .үнэнч 3.Дараах тоглоомыг юугаар хийсэн болохыг тохируулан холбоорой.2 оноо Модоор самбарын алчуур төмрөөр хүүхэлдэй даавуугаар хоолны шүүгээ хуванцараар халбага 4. Сүүдэр яагаад үүсдэг вэ?Зөв хариултыг бичээрэй.1 оноо ...................................................................................................... 5.Сурах бичгийг ямар материалаар хийвэл илүү тохиромжтой вэ?1 оноо а.модоор б.цаасаар в.төмрөөр г.хуванцараар 6. Зөв харгалзуулаарай.1 оноо а.хайч а.иш талаар нь дамжуулна. б.цүнх б.байнга таглаж хадгална. в.ном дэвтэр в.ус хүргэж болохгүй г.үзэг г.угааж цэвэрлэж хэрэглэнэ 7. Гарын ба хөлийн хуруунд байх ялгаатай шинжийг олно уу?1 оноо а.тэгш тоотой б.урт ба богино в.хөдөлгөөний эрхтэн 8.Сутай уул-ыг ийнхүү нэрлэсний учрыг тайлбарла.2 оноо .................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................9.Дараах ургамлаас илүүц ургамлыг олоорой.1 оноо а.кактус б.жамъянмядаг в.яргуй г. Цагаан уул цэцэг 10.Дараах амьтдыг ичдэг ба ичдэггүйгээр нь ангилан бичээрэй.1 оноо Тарвага,туулай,галуу,баавгай,чоно,аалз Бүгд 12 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 8
 9. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-9 ҮНЭЛЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- А ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Нартай өдөр гадаа тавьсан ус бүлээн болсон байдаг.Үүний учрыг тайлбарлана уу?1 оноо .................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.Ундны усаа авахдаа юуг анхаарах вэ?1 оноо а.................................................. в........................................................... б............................................. г.......................................................... 3.Тасалгааны ургамал ямар ач холбогдолтой вэ?2 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 9 1. 2. 3. 4. 4.Гоёмсог навчтай ургамлыг хэрхэн арчлах вэ?Гүйцээн бичээрэй.1 оноо а. б. в. 5.Шүүслэг навчтай ургамалыг услах аргыг бичээрэй.1 оноо ..................................................................................................... 6.Хүснэгтийг нөхөөрэй.3 оноо сар хоног Сар хоног сар хоног 3 4 8 2 7 11 7.Ургамлын навчийг гялгар уутаар бүрхэж гэрэлд тавихад ямар өөрчлөлт гарах вэ?1 оноо...................................................................................................................................... 8.Хүснэгтийг нөхөөрэй.1 оноо № Ажлын нэр Ажлын онцлог 1 Багш 2 тамирчин 9.Ус байхгүй бол ургамал яах вэ?1 оноо .................................................................................................................................................. 10.Хүснэгтэд тохирох амьтны нэр бичээрэй.1 оноо Говьд амьдардаг амьтан Ой тайгад амьдардаг амьтан Бүгд 13 оноо
 10. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-10 ҮНЭЛЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- Б ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Зун болохоор хүмүүс цагаан өнгийн хувцас их өмсдөг.Яагаад вэ?1 оноо .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2.Усны сав ямар шаардлагыг хангасан байх вэ?1 оноо а.......................................... в........................................................................ б....................................... г.............................................................................. 3.Тасалгааны ургамлыг ямар ямар төрөлд хуваан үздэг вэ?2 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 10 1. 2. 3. 4. 4.Гоёмсог цэцэглэдэг ургамлыг хэрхэн арчлах вэ?Гүйцээн бичээрэй.1 оноо а. б. в. 5.Унжиж ургадаг ургамлыг услах аргыг бичээрэй.1 оноо ..................................................................................................... 6.Хүснэгтийг нөхөөрэй.3 оноо сар хоног Сар хоног сар хоног 5 9 12 1 6 4 7.Тасалгааны ургамлын навчийг гялгар уутаар бүрхэж гэрэлд тавихад ямар өөрчлөлт гарах вэ?1 оноо.............................................................................................................................................. 8.Хүснэгтийг нөхөөрэй.1 оноо № Ажлын нэр Ажлын онцлог 1 Багш 2 тамирчин 9.Нар байхгүй бол ургамал яах вэ?1 оноо ...................................................................................................................................................... 10.Хүснэгтэд тохирох амьтны нэр бичээрэй.1 оноо Хээр талд амьдардаг амьтан Усанд амьдардаг амьтан Бүгд 13 оноо
 11. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-11 БҮТЭЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- А ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Найз нөхдийн холбоотой зүйр үг 1-ийг бичээрэй.1 оноо .................................................................................................................................................... 2.Өөрийн 3 үеэ нэрлэн бичнэ үү?2 оноо 3.Амьтад яагаад нүүдэллэдэг вэ?Зөв хариултыг бичээрэй.1 оноо .................................................................................................................................................... . 4.Асуултад хариулж бичээрэй.2 оноо Дэлгүүрийн зүүн талд юу байна вэ? ......................................................... Эмнэлгийн хойд талд юу байна вэ? ...................................................................... Номын сангийн баруун талд юу байна вэ? ............................................................................. Гэрийн зүүн хойд талд юу байга вэ? 5.Зургийг өнгөөр ялган будаарай 4 оноо 6.Дуурайн зохиогоорой4 оноо Өвөл Намар Цастай өвөл ......................................................... Мөстэй өвөл ......................................................... Цан хүүрэг ....................................................... Жавартай өвөл ...................................................... Бүгд 14 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 11
 12. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ БАТЛАВ ЗАХИРАЛ Д.ЦОГТОО 2-Р АНГИЙН ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВАР-12 БҮТЭЭХ ТҮВШИН ХУВИЛБАР- А ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО..................... АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1.Ажил хөдөлмөрийн холбоотой зүйр үг 1-ийг бичээрэй 1 оноо ............................................................................................................................. ................. 2.Өөрийн 3 үеэ нэрлэн бичнэ үү?2 оноо 3.Тасалгааны ургамлыг хүйтэн усаар усалж болох уу?1 оноо ............................................................................................................................ 4. .Асуултад хариулж бичээрэй.2 оноо Дэлгүүрийн зүүн өмнө талд юу байна вэ? ......................................................... Эмнэлгийн өмнө талд юу байна вэ? ...................................................................... Номын сангийн баруун хойд талд юу байна вэ? ............................................................................. Гэрийн зүүн хойд талд юу байна вэ? 5.Зургийг өнгөөр ялган будаарай.4 оноо 6.Дуурайн зохиогоорой.4 оноо Өвөл Цастай өвөл ................................................... Мөстэй өвөл .................................................... Цан хүүрэг ..................................................... Жавартай ...................................................... Бүгд 14 оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 12
 13. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ Түлхүүр Сэргээн санах № Хувилбар А ХувилбарВ Оноо 1 Дэг журам А 1 2 А,в Б 1 3 А В 1 4 Термометр Ичдэг амьтан 1 5 37градус Ичих 1 6 36градус 2бөх,урт хөл,урт сормуус ,хамрын нүх 7 Авга Гол 1 8 Гэрэл 31 1 9 31хоногтой Нагац 1 10 в Нүд,хамар, чих, ам 1 Ойлгох түвшин ,өргөн тавхай 1 10 № Хувилбар А ХувилбарВ Оноо 1 Сүүдэр А 1 2 Зөв хариулт бүрд оноо өгнө Б 1 3 Б Тулгуурын үүрэг гүйцэтгэнэ 1 4 а-3 Б-4 В1 Г2 Б 1 5 А А-3 б-1 в-2 1 6 1-А 2-Б Хананд өлгөх буюу дээр газар 1 7 А Уул-1 ,толгод-2, тал-3, нуур цөөрөм- 4,гол-5,далай-6 1 8 Зүс царайг чимнэ Усалгааны сав,зөөлөн алчуур, жижиг хүрз 1 9 В Хөдөлгөөний эрхтэн 1 10 1-тал 2-уул Шүүслэг навчтай 1 10 № Хувилбар А ХувилбарВ Оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 13
 14. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 1 1-нартай 2-бороотой 3-ширүүн бороо 4-үүлэрхэг 5-цастай 6-салхи 2 Зөв хариулсан аль ч тохиолдолд оноо өгнө 3 Эрүүл мэндэд тустай Эрүүл мэндэд тустай 1 4 Өвөл,зун ,зун, өвөл Өвөл ,зун, өвөл ,өвөл 1 5 А-1 б-2 в-3 А-2 б-1 в-3 1 6 1 7 А-2 б-1 в-4 г-3 А-1 б-4 в-2 г-3 1 8 А-гоёмсог навч Б-гоёмсог цэцэглэдэг В-шүүслэг навч Г-унжиж ургадаг 9 Эрээн халгай,судалт тод,усан цэцэг ,унтаахай гэх мэт 10 Говь цөл Ой мод 1 Хэрэглэх түвшин Задлан шинжлэх түвшин 1-нартай 2-бороотой 3-ширүүн бороо 4-үүлэрхэг 5-цастай 6-салхи А-гоёмсог навч Б-гоёмсог цэцэглэдэг В-шүүслэг навч Г-унжиж ургадаг Кактус ,зуун наст,мөнгөний мод гэх мэт Үнэлэх түвшин № Хувилбар А ХувилбарВ Оноо 1 А,в,г,д Б,в,г,е 1 2 Цэвэрч-нямбайСайхан сэт-гэлтэй – 2 1 эелдэг , ууртай –догшин,тусархаг - нөхөрсөг 3 А-3 б-4 в-1 г-2 А-3 б-4 в-1 г-2 1 4 Нарны нөлөөгөөр Нарны нөлөөгөөр 1 5 б Б 1 6 А-в б-г в-а г-б А-а б-г в-в г-б 1 7 а б 1 8 Зөв тайлбарласан бол оноог өгнө 1 9 яргуй Кактус 1 10 А-ичдэг б-ичдэггүй Тарвага туулай Баавгай галуу Аалз чоно Бүтээх түвшин 1 1 1 1 10 Цэвэр-бохир,аймхай зориг- той,залхуу-ажилсаг, худалч -үнэнч 1 А б Зурам буга Баавгай ангир Аалз эрвээхэй 1 Оноо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Бүгд 12 оноо 12 № Хувилбар А ХувилбарВ Оноо ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 14
 15. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 1 Бичсэн бол оноо өгнө. Бичсэн бол оноо өгнө. 1 2 Бичсэн бол оноо өгнө. Бичсэн бол оноо өгнө. 1 3 Болохгүй.Үндэсний үйл ажиллагааг зогсооно. Цаг агаарын өөрчлөлтөөс, амьдрах орчны өөрчлөлтөөс 1 4 1.сургууль 2.эмнэлэг 3.гэр 4.эмнэлэг 1.гэр 2.номын сан 3.сургууль 4.эмнэлэг 1 5 Уулын орой-цагаанаар,мод ба газрыг ногооноор,голыг хөхөөр будах Уулын орой-цагаанаар,мод ба газрыг ногооноор,голыг хөхөөр будах 1 6 Дуурайн зохиох.1 мөр 1 оноо Дуурайн зохиох.1 мөр 1 оноо 1 ХӨВСГӨЛ БАГШ Г. ОТГОНБАЯР Page 15
масла моторные mobil

www.cialis-viagra.com.ua

https://topobzor.info

×