Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР 
Х...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
....................................................................
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
6. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 
2х9= 4х5= 5х9= 9х9= 5х7= 
8х3...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
11. Гүйцээн багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? / 2 оноо/ 
12. Өгөг...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
17. Тохирох тоог олж хүснэгтийг бөглөөрэй. / 4 оноо / 
18. 12 сар...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин 
огноо..................
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7. Үржвэр хэлбэрээр бичээд...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2 
2 34 26 8 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
5. Хулан, Болд, Бат, Номин нар насаараа баганан диаграмм зохиожээ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
халаас 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
3. Дараах дүрсүүдийг 
хаана байрлуулсныг 
олоорой. Нар Е5, мөөг Д...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
7. Хамгийн том савыг усаар дүүргэхийн тулд жижиг сав тус бүрээр х...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
2. Шүрнүүд дээрх тоог гүйцээгээрэй./ 5 оноо/ 
• Хэдийн хуваагдагч...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
7. Бат багшаасаа: Та хэдэн настай вэ? гэтэл багш: Би 29-40 хоорон...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
6. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 
. 430 ба 290-ийн ялга...
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
400 ба 150-ын нийлбэрээс 310 ба 150-ын ялгаврыг хас 
ХӨВСГӨЛ БАГШ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР

49,325 views

Published on

ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ

Published in: Education

2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР

 1. 1. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХУВИЛБАР 1 . СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. 1-ээс 100 хүртэлх тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 2. Сондгой тоогоо улаан өнгөөр будаарай. . /2 оноо/ 1 3. 2 см талтай квадрат дүрс зураарай. . /2 оноо/ 4. Дараах дүрсүүдээс тэгш өнцөгтийг ялган будаарай. / 2оноо/ 5. Дараах хэрчим дээр 5-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 0 6. Дараах хэрчим дээр 10-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 0 7. Долоон гарагийг нэрлэнэ үү. . /2 оноо/ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 8. 12 ЖИЛИЙГ НЭРЛЭ. ЧИ ЯМАР ЖИЛТЭЙ ВЭ? / 2 ОНОО/ ............................................................................................................................................................................... ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 1
 2. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ............................................................................................................................................................................... 9. ТАНАЙ АМ БҮЛ ХЭД ВЭ? ХЭН ХЭНТЭЙГЭЭ АМЬДАРДАГ ВЭ? /2 ОНОО/ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 10. ЖИЛИЙН 4 УЛИРЛЫГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ. УЛИРЛЫН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙГ ДУРЬДАНА УУ? / 2 ОНОО/ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 11. ТООГ ТЭМДЭГЛЭДЭГ ЦИФ РИЙГ БИЧ. / 1 ОНОО/ .............................................................................................................................................................................. 12. ДАРААХ ТООНУУДЫГ ЦИФ РЭЭР БИЧЭЭРЭЙ. /2 ОНОО/ Дөрин дөчин ес, далан зургаа, ерэн хоёр, хорин найм, хоёр зуун ерэн тав, есөн зуун ерэн ес, хоёр мянга хорин дөрөв ............................................................................................................................................................... 13. Дараах тоонуудыг уншаад бичээрэй../ 2 оноо/ 19, 37, 48, 73, 69, 96, 100, 112, 205, 356, 729, 486, 502, 907 , 1000, 1206, 2014 .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 14. Дээрх тоонуудыг тэгш сондгой тоогоор ялган бичээрэй. / 2 оноо/ ............................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................................... . 15. Тэгш өнцөгтийн хүрээний уртыг яаж олох вэ? Бичээрэй. ............................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................................... . 16. Одны оронд тохирох тоог бичэээрэй. 500+ =700 + 500= 900 800- = 600 - 200 =40 17. Үлдээсэн 2 талыг гүйцээн тэгш өнцөгт болгож зураарай. ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 2
 3. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХУВИЛБАР 2 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 12+2= 12+21= 13+24= 34+14= 21+13= 33+42= 56+11= 23+20= 50+42= 52+7= 2. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 13+7= 45+5= 48+2= 35+15= 26+24= 14+26= 40+50= 39+41= 28+42= 63+27= 3. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 35 +9= 27+4= 43+9= 16+16= 57+8= 28+34= 48+49= 18+25= 26+18= 48+37= 4. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 13-3= 15-5= 11-2= 17-9= 20-1= 14-8= 20-5= 24-6= 42-6= 33-9= 5. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 77-46= 65-47= 40-36= 67-29= 45-27= 69-39= 73-35= 85-27= 90-35= 75-34= ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 3
 4. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 6. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 2х9= 4х5= 5х9= 9х9= 5х7= 8х3= 6х9= 7х8= 8х2= 8х9= 7. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 8х2= 4х8= 7х7= 6х8= 3х9= 9х4= 6х6= 2х10= 4х9= 3х7= 8. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 8:2= 10:2= 15:3= 72:8= 56:7= 36:6= 36:6= 36:4= 42:6= 35:5= 9. Дараах дүрсүүдийг нэрлээрэй. / 2 оноо/ .......................................................................................................................................................................... 10. Доржийнх энэ хавар 41 хонь, 33 ямаа төллөжээ. Тэднийх нийт хэдэн төл малтай болсон бэ? / 2 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 4
 5. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 11. Гүйцээн багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? / 2 оноо/ 12. Өгөгдсөн тооны хамгийн ойрын аравтуудыг бичээрэй. / 2 оноо/ 60<62<70 <44< <85< <56< < 73< <98< 13. Үржвэрийн утгад тохируулан багцлаарай. / 2 оноо/ 2х4= 3х5= 5х3= 14. Тоон шулуун дээр нийлбэр нь 100 гарах хос тоонуудыг холбоорой. / 2 оноо / 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15. Аялагч галт тэргээр 45 км зам туулаад, цааш машинаар 26 км зам явав. Аялагч нийт хэдэн км зам туулсан бэ? / 2 оноо/ 16. Сурагчид ногоо түүж шуудайд хийж савлав.Эхлээд жинлэхэд 36 кг, хэсэг ногоо түүсний дараа дахин жинлэхэд 61 кг болсон байв. Сурагчид шуудайд хэдэн кг ногоо нэмж хийсэн бэ? / 2 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 5
 6. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 17. Тохирох тоог олж хүснэгтийг бөглөөрэй. / 4 оноо / 18. 12 сарын цаг агаар хүснэгтэд цас орсон өдрүүдийг тэмдэглэжээ.Нийт 31 өдрөөс Эрдэнэтэд хэдэн өдөр цас ороогүй вэ? Хамгийн их цас орсон болон хамгийн бага цас орсон аймгуудын зөрүү хэд вэ? / 2 оноо/ Хөвсгөл Дархан Эрдэнэт Завхан 19. Аль нь кубын дэлгээс вэ? / 1 оноо/ А . Б. В. Г. Д. Е. 20. Дараах дүрсүүд кубын дэлгээс болж чадах уу? / 2 оноо/ А. Б. В. хасагдагч 42 51 хасагч 17 45 ялгавар 19 32 ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ I нэмэгдэхүүн 27 41 II нэмэгдэхүүн 18 29 Нийлбэр 82 90 63 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 6
 7. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Нийт хэдэн куб болж байна вэ? / 2 оноо/ .......... .............. 2. Дараах биетийг нэрлэн, ирмэг, орой, талсыг нь тоолоорой. / 2 оноо / Ирмэг................ Орой................. Талс................. Нэр.................. 3. Тэнцүү илэрхийлэл мөн эсэхийг шалгаарай. / 2 оноо / 26+33=15+54 60+17=26+51 68-25=86-33 94-41=33+20 4. Ямар тоонуудыг аравтаар тоймловол 20 гарах вэ? / 1 оноо/ 5. Илэрхийллийн утгыг олж, аравтаар тоймлоорой. / 3 оноо/ 43++27-18+25= 39-21+42+32= 46+12-13+31= 6. Шугам дээр тэмдэглэсэн тэмдэглэгээг үржвэр болгон бичээрэй. / 1 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 7
 8. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7. Үржвэр хэлбэрээр бичээд бодоорой. / 3 оноо/ .................................... ..................................... ................................... 8. Ямар тоо дүрсэлснийг бичээрэй./ 1 оноо/ З А Н З А Н З А Н ................ .................. .................... 9. Дэгдээхийнүүдийг 5, 5-аар багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? Үржвэр хэлбэрээр бичээрэй. . / 2 оноо/ 10. Илэрхийллийн утгыг олоод, ижил утгатай илэрхийллүүдийг холбоорой./ 2 оноо/ 34+17 18+12-5 -6 50-13+8 11. Нийлбэрийг олоорой./1 оноо/ 71-50+4 ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 8
 9. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2 2 34 26 8 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ САДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. Үржвэр ноогдворыг ихээс бага руу эрэмбэлээрэй. / 3 оноо/ 3 7 5 х5 10 х4 2 30 4 10 :3 3 6 21 15 2. Хүүхдүүд биеийн тамирын хичээл дээр эгнээгээр жагсав. Хэдэн эгнээгээр жагссан бэ? Эгнээ бүрт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?Нийт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?/ 1 оноо/ 3. Саран өдөрт 3 ширхэг цаг засав. Бишрэл өдөрт түүнээс 3 дахин олон цаг засав. Бишрэл өдөрт хэдэн ширхэг цаг зассан бэ? /2 оноо/ Саран Бишрэл 4. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. / 3 оноо/ 18 ÷ 6= 36 ÷ 6= 48 ÷ 6= 54 ÷ 6= 60 ÷ 6= 24 ÷ 6= ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 9
 10. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 5. Хулан, Болд, Бат, Номин нар насаараа баганан диаграмм зохиожээ.Хамгийн ахмад нь хэн бэ? Хулан, Батаас эгч үү / 2 оноо/ 14 12 10 8 6 4 2 0 нас Бат Номин Хулан Болд нас 6. :4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн нь олон цэцэгтэй вэ? / 2 оноо / Бат Гэрэл Оюун Болд 2 6 8 7. Долгион, Дөлгөөн ихэр хүүхдүүд Тэдний бүх хувцас, хэрэглэл, юмс ижилхэн.З ургийг ажиглаад гүйцээн зураад, юу юу хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, дүнг хүснэгтэд бичээрэй. долгион дөлгөөн нийт товч 4 4 8 бөмбөг алим ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 10
 11. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ халаас 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 4 Задлан шинжлэх ТҮВШИН хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус бүр хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь хамгийн хөнгөн жинтэй байна вэ? Бат Номингоос хөнгөн үү? / 2 оноо/ 30 28 26 24 22 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ Бат Хулан Дорж Номин 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ 2. Дараах биеүдийн ирмэг, талс, оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. / 5 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 11
 12. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 3. Дараах дүрсүүдийг хаана байрлуулсныг олоорой. Нар Е5, мөөг Д3, В4 нүднүүдэд тус бүр зураарай. / 2 оноо/ 7 6 5 4 3 2 1 ирмэг орой талс А Б В Г Д Е Ё Ж З 4. Тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан бичээрэй. / 3 оноо/ 234, 729, 561, 835, 422 5. Харгалзуулаарай / 2 оноо/ 15 см + 85 см 10 кг + 64 кг 1 метр 100 кг – 26 кг 79 см – 69 см 45 мин + 15 мин 3 цаг – 2 цаг 84 см + 16 см 10 дм 1 дм 6. Тооцоолоорой / 5 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 12
 13. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 7. Хамгийн том савыг усаар дүүргэхийн тулд жижиг сав тус бүрээр хэдэн удаа ус зөөх вэ? / 2 оноо/ 40 л 3 л 2 л 5 л Бодолт: ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН M ЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 5 . Үнэлэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Хүснэгт бүр хэдэн нүдтэй байна вэ? Чи яаж олсноо бусадтай ярилцаарай. Өөр хялбар арга байж болох уу? / 4 оноо / ............................................................................................................................. ...................................................................... ............................................................. ...................................................................................................................................... ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 13
 14. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 2. Шүрнүүд дээрх тоог гүйцээгээрэй./ 5 оноо/ • Хэдийн хуваагдагчид вэ? Үйлдлийг гүйцэтгэж батлаарай. • Сондгой тоонуудыг түүж бичээрэй. Нэмэх үйлдлээр 2 дахин ихэсгээрэй. • 2-ын хуваагдагч болох тоонуудыг улаан өнгөөр будаарай. • Аравтын орны цифр нь нэгжийн орноос 2 дахин бага байх тоо аль нь вэ? 6 9 15 24 3. Бөмбөлгүүдийг 3-аар багцлаарай. Нэг багц бөмбөлгөө 1 мөрөнд байрлуулаарай. Хэдэн мөр болсон бэ? / 2 оноо/ 4. Тоон тэнцэтгэл үнэн байхаар тохирох үйлдлийн тэмдгийг бичээрэй. / 4 оноо/ 10 * 5 = 15 5 * 6= 30 40 * 5 = 35 42 * 7 = 6 3 * 3 = 9 90 * 10 = 9 27 * 9 = 3 81 * 11 = 70 5. Хэрэм нэг цагт 3 боргоцой цөмдөг. Хэрэм 4 цагт хэдэн боргоцой цөмөх вэ? 6. Хэрчмээр бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо/ ? ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 14
 15. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 7. Бат багшаасаа: Та хэдэн настай вэ? гэтэл багш: Би 29-40 хоорондох 6-д хуваагддаг тоотой тэнцүү настай гэжээ. Батын багш хэдэн настай байж болох вэ? / 2оноо/ 8. Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн дүрсүүдийг ажиглаарай. / 5 оноо / Цагаан Цагаан биш Дөрвөн талтай Дөрвөн талтай биш А. Дугуй дүрс талтай юу? Б. Дөрвөн талтай гэдгийг яаж таних вэ? В. Өөр өнгөтэй дүрсүүдийн ижил болон ялгаатай шинжийн талаар ярилцаара ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 15
 16. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ÁÀÒËÀÂ ÇÀÕÈÐÀË Ä.ÖÎÃÒÎÎ 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 6 . Бүтээх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Тоон картуудыг ашиглан 3 оронтой тоог хэчнээн янзаар бүтээх вэ ? / 2 оноо/ 1 0 8 9 3 4 2. Дараах зургаар өгүүлбэртэй бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо / 3. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . . 150 ба 475-ын нийлбэрийг ол. 4. 3 Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 76-г 189-өөр нэмэгдүүл. 5. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 83 ба 238-ын нийлбэрийг 679-өөр ихэсгэ. ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 16
 17. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 6. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 430 ба 290-ийн ялгавар хэд вэ? 7. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 720-ыг 213-аар багасгавал хэд болох вэ? 8. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 363 ба 140-ийн нийлбэрийг 103-аар хорогдуул 9. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 785 ба 126-ын нийлбэрийг 615-аар багасга 10. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 427-г 150-аар ихэсгэж 234-өөр хорогдуул 11. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 1000 ба 568-ын ялгаврыг 394-өөр нэмэгдүүл 12. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 714 ба 615-ын ялгаврыг 75-аар багасга 13. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 17
 18. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 400 ба 150-ын нийлбэрээс 310 ба 150-ын ялгаврыг хас ХӨВСГӨЛ БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Page 18
www.etalon.com.ua

https://cafemarseille.com.ua

www.>ka4alka-ua.com<

×