Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Монгол орны ургамал Т.Туяа 79-р сургууль
Монгол орны ургамал Монгол орны ургамлын тархалтанд газар нутгийн хэмжээ, хотгор гүдгэр ихээхэн нөлөөлдөг. Монгол оронд 10...
Ойт хээрийн бүсэд 1498 өвслөг ургамал, 219 зүйл модлог, сөөглөг ургамал тархана. Модлог ургамлаас саруул шинэсэн ой, нарса...
Сибирь Удвал Холтсон цэцгийн овогт хамаарна. Орон нутгийн нэр: Хөх удвал, цэнхэр удвал, өвдөл омбо Үндсэн шинж: Үндэслэг и...
Өргөст Нохойнхошуу Орон нутгийн нэр: Өргөст сарнай, нохойн хошуу Үндсэн шинж: Иш 2м хүртэл өндөр, хүрэн улаан юмуу хүрэн, ...
Хээрийн бүсэд 737 зүйл ургамал ургадаг ба 661 зүйл өвслөг ургамал, 76 зүйлсөөг, модлог ургамал зонхилно. Монголын хээрт хя...
Дагуур Хатны цэцэг Дагуур Хатны цэцэг Иршимбийн овогт хамаарна. Орон нутгийн нэр: Хатны шар, хатны цэцэг, шар цэцэг Үндсэн...
Эмийн сөд Орон нутгийн нэр: Сөд, сөд өвс Үндсэн шинж: Том үндэслэг иштэй, олон настөвс, иш 20-110см өндөр нүцгэн эсвэл уг...
Цөлийн бүсэд 497 зүйл ургамал ургадгаас 389 зүйл нь өвслөг,108 зүйл модлог сөөглөг ургамал ургана. Хармагт, зээргэнэт, хот...
Сибирь Хармаг Сибирь Хармаг Хотирын овогт хамаарна. Орон нутгийн нэр: Хармаг, усан довцог, сондуул, сондог Үндсэн шинж: Гү...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Urgamaltuya

5,325 views

Published on

 • Be the first to comment

Urgamaltuya

 1. 1. Монгол орны ургамал Т.Туяа 79-р сургууль
 2. Монгол орны ургамал Монгол орны ургамлын тархалтанд газар нутгийн хэмжээ, хотгор гүдгэр ихээхэн нөлөөлдөг. Монгол оронд 103 овог 573 төрөл 2000 гаруй зүйлийн ургамал байна. Эдгээрээс эмийн ургамал 500 гаруй, хүнсний ургамал 200 гаруй, тэжээлийн ургамлын 1000 гаруй зүйл ургадаг. Эдгээр ургамлыг ургамалшлынх нь хэв шинжээр авч үзвэл:
 3. Ойт хээрийн бүсэд 1498 өвслөг ургамал, 219 зүйл модлог, сөөглөг ургамал тархана. Модлог ургамлаас саруул шинэсэн ой, нарсан ой, хус-шинэс-нарсан холимог ой тохиолдоно. Ойд нохойн хошуу, азийнжамъянмядаг, сибирь удвал, дорнодын гүзээлзгэнэ, өргөн навчит тайжийн жинс, өнчин хонхорцгоно, хуурамч сибирь шимтэглээ, одой сараана элбэг тохиолдоно Гүзээлзэгэнэ Үндсэн шинж: Газар дээр мөлхөө найлзууртай олон наст өвс, иш 10-20 (30) см өндөр, сэрэвгэр үсэрхэг, навч гурвалсан нийлмэл, цэцэг цагаан, сийрэг том бамбай багцаг үүсгэнэ. Тархалт: Хэнтий, Хангай, Монгол-Дагуур, Хянган
 4. Сибирь Удвал Холтсон цэцгийн овогт хамаарна. Орон нутгийн нэр: Хөх удвал, цэнхэр удвал, өвдөл омбо Үндсэн шинж: Үндэслэг ишт, олон наст өвс, иш 25-70см өндөр, нүцгэн багцаг орчимдоо ялимгүй салаархаг, навч нэжгээд юмуу хошоод гурвалсан нийлмэл, цэцэг нь хөх, хөх цэнхэр, голдочоороо 5 хүртэл см, годойн үзүүр гох гогцоо маягтай эргэсэн. Хэтэвч 5см, уртаараа 2см орчим. Тархалт: Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол-Дагуур, Ховд, Монгол-Алтай (Тайшир уул) Ургах газар орчин нөхцөл: Өндөр уул, ойт хээрийн бүслүүрт шинэсэн ой, сийрэг холимог ой, тэдгээрийн зах, хусан төгөл, хадархаг хажуу, өндөр уулын таг, цармын нуга, нураг, гол горхины эрэг, үхэр чулуудын дунд ургана
 5. Өргөст Нохойнхошуу Орон нутгийн нэр: Өргөст сарнай, нохойн хошуу Үндсэн шинж: Иш 2м хүртэл өндөр, хүрэн улаан юмуу хүрэн, өргөс шивүүр ихтэй, сөөг, навчинцар 5-7, гонзгой-өндгөрхүү, цэцэг ягаан, дэлбийн хэлтэсзүрхэрхүү, цэцэг 1-3, мөчир салааны үзүүрт оршино. Тархалт: Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол-Дагуур, Хянган, Ховд, Дунд Халх, Дорнод-Монгол, Говь-Алтай Ургах газар орчин нөхцөл: Ойт хээр, уулын хээрийн бүслүүрт шинэсэн ой, нарсан ой, хусан төгөл, тэдгээрийн зах, эргийн сөөгөн ширэнгэ, татмын ой, байц цохио, өнчин толгой, асга, нураг, чулуудын дунд ургана
 6. Хээрийн бүсэд 737 зүйл ургамал ургадаг ба 661 зүйл өвслөг ургамал, 76 зүйлсөөг, модлог ургамал зонхилно. Монголын хээрт хялгана-хазаарганат, хиаг-хялганат,хялгана-агьт, хиаг элдэв өвст, зүр өвст, элдэв өвс-үетэнт, харганат хээр зонхилно. Хээрт улиас, бургас, хайлаас, харгана, буйлс, шарилж зэрэг модлог, сөөглөг ургамлууд ургахаас гадна хялгана, дэрвээн хазаар өвс, саман дааган сүүл, сунагар биелэг, саман ерхөг, бяцхан навчит харгана, дагуур хатны цэцэг, сибирь зүр зэрэг өвс элбэг тохиолдоно.
 7. Дагуур Хатны цэцэг Дагуур Хатны цэцэг Иршимбийн овогт хамаарна. Орон нутгийн нэр: Хатны шар, хатны цэцэг, шар цэцэг Үндсэн шинж: Бахим бүдүүн голлосон үндэстэй, 5-15см өндөр эгц босоо иштэй, эсгийлэг цагаан үсжилттэй, хуурайсаг олон наст өвс. Иш 4-20см өндөр, их навчирхаг, 1-4, бөөрөнхийвтөр, хэрвээ сууриасаа аваад салаалсан бол саравгар бут үүсгэнэ. Навч эсрэг байрлалтай, шугаман юлдэрхүү, бүтэн ирмэгтэй. Дунд хэсгийн навчны өврөөс ганц юмуу хосоор гарсан домборхуу том шар цэцэгтэй. Үржимс өндгөрхүү, 8-10мм урт. Тархалт: Хэнтий, Хангай, Хянган, Монгол Дагуур, Монгол Алтай, Дундад халх, Их нууруудын хотгор, Олон нуурын хөндий, Дорноговь, Дорнод Монгол, Говь Алтай. Ургах газар орчин нөхцөл: Уулын хээрийн бүслүүр, хуурай тал, хялганат хээр, хайргархаг ба чулуурхаг хуурай хажуу, бэл хормой, заримдаа байц цохио, цөлийн хайргархаг хээрт ургана
 8. Эмийн сөд Орон нутгийн нэр: Сөд, сөд өвс Үндсэн шинж: Том үндэслэг иштэй, олон настөвс, иш 20-110см өндөр нүцгэн эсвэл уг орчимдоо үерхэг шаргал үстэй, навч том, өдлөг нийлмэл, цэцэг хүрэн ягаан, иш салааны үзүүрт 1-3см урт, 0,8-1,5см өргөн товчин юмуу бортгорхуу богино толгой багцаг үүсгэнэ. Тархалт: Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол-Дагуур, Хянган, Ховд, Монгол-Алтай, Дунд.Халх, Дорнод-Монгол, Их нуур, Олон нуур Ургах газар орчин нөхцөл: Уулын хээр, ойт хээрийн бүслүүрт алаг өвст татмын ой ба нуга, намгархаг нуга, нугархаг хээр, алаг өвст тэгш тал, гол горхи, булгийн эрэг, эргийн сөөгөн ширэнгэ, шинэсэн ой, тэдгээрийн зах, ойн нуга, хусан төгөлд ургана.
 9. Цөлийн бүсэд 497 зүйл ургамал ургадгаас 389 зүйл нь өвслөг,108 зүйл модлог сөөглөг ургамал ургана. Хармагт, зээргэнэт, хотирт, таарт цөл зонхилно. Цөлд тоорой, хайлас, жигд, заг, сухай, хармаг зэрэг мод сөөг, зээргэнэ, хотир, боролзой, бударгана, ортууз, сухай, зэгс, шагшуурга зэрэг ургамал ургана. Говийн баян бүрдэд ургамал элбэг ургана.
 10. Сибирь Хармаг Сибирь Хармаг Хотирын овогт хамаарна. Орон нутгийн нэр: Хармаг, усан довцог, сондуул, сондог Үндсэн шинж: Гүний усны давхаргад хүрсэн хүчирхэг том голлосон үндэстэй. 0,5-1,5м өндөр иштэй, хатгуур сундуу бүхий давссаг сөөг. Навчис юлдэрхүү, далархуу эсвэл хүрзэрхүү бүтэн юмуу гурван шүд бүхий мохоо оройтой. Цэцэг жижигхэн, цагаан юмуу шаргал, олноороо бамбай багцагт нэгдэнэ. Яст жимсгэнэ нь улаан хүрэн, боловсроод хар юмуу хар хүрэн, голдочоороо 7-10мм өндгөрхүү юмуу бөөрөнхий. Тархалт: Монгол Дагуур (Буурын гол), Монгол-Алтай (Хасагт Хайрхан), Дунд Халх, Дорнод Монгол, Их нууруудын хотгор, Олон нуурын хөндий, Дорноговь, Говь-Алтай, Зүүн гарын говь, Алтайн өвөр говь, Алаша говь. Ургах газар, орчин нөхцөл: Говь, цөл, хээрийн бүс хааяа ойт хээрийн бүслүүрийн өмнөд хэсэг бүрд ус, булагшанд, сайр садрагын адаг дагасан шорвог элс, тойром цайдмын хүрээ, элсэн довцогнуудын хооронд ургана.
www.steroid-pharm.com

http://avtomaticheskij-poliv.kiev.ua

×