Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж Д. Батсуурь           ГАЛ ХАМГААЛАГЧ            Үүрэг     ...
Гал хамгаалагч    Хамгийн энгийнээр тайлбарлахад гал хамгаалагч ньтодорхой температурт хүрхэд хайлах богино хэмжээтэй ...
Гал хамгаалагч 2 үүрэг гүйцэтгэнэ Илэвхигүй хэлбэрт шал хамгаалагч хэт халах, удаан ашиглагдахзэргэт чанар нь муудахгүйгээ...
Хугацааны барилгүй гал хамгаалгч    Хугацааны барилгүй гал хамгаагч нь хэлхээний гүйдэл галхамгаалагч нь хэлхээний гүйд...
Хугацааны барилтай гал хамгаалагч             Хугацааны барилтай гал         хамгаалагч буюу заримда...
Гал хамгаалагчийн ангилалБөглөө гал хамгаалагч:Энэ төрлийн гар хамгаалагч гэрлийн эрэгддэг патротой адилсууринд суурилуулд...
Стандарт хонгион гал хамгаалагч    Стандарт хонион гал хамгаалагчийг (Н ангилал ) голдуудүрмийн гал хамгаалагч гэж нэрл...
Таслах чадвар өндөртэй гал хамгаалагчид    Олон үйлдвэр болон хувиарлах системиийн гэмтлийн гүйдлийнхэмжээ 10000А –аас...
Санамж :Зөвхөн цөөн хэдэн тохиодлыг үл тооцвол гал хамгаалагч шатсантохиолдолд заавал ижил төрлийн гал хамгаалагчаар сольд...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

гал хамгаалагч

8,226 views

Published on

 • Be the first to comment

гал хамгаалагч

 1. 1. Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж Д. Батсуурь ГАЛ ХАМГААЛАГЧ  Үүрэг  Хугацааны барилгүй Гал хамгаалагч  Хугацааны барилтай гал хамгаалагч  Ангилал  Санамж
 2. Гал хамгаалагч Хамгийн энгийнээр тайлбарлахад гал хамгаалагч ньтодорхой температурт хүрхэд хайлах богино хэмжээтэй дамжуулагч(хайламтгай тавил буюу элемент)-с өөрч юу ч биш юм. Өөр төрлийншал хамгаалагч гэдэг нь уг элементийг өөр өөр аргаар битүүлсэнгэсэн үг.
 3. Гал хамгаалагч 2 үүрэг гүйцэтгэнэ Илэвхигүй хэлбэрт шал хамгаалагч хэт халах, удаан ашиглагдахзэргэт чанар нь муудахгүйгээр хэвийн ачааллын гүйдлийгдамжуулах ѐстой.А. Хэт ачааллаас үүсэх хэт гүйдэл: Энэ нөхцөлд гүйдэл тогтвортойөссөөр эцэст нь элемент хайлна.Б. Богино холболт буюу гэмтлийн улмаас үүсэх хэт гүйдэл:Гэмтлийн өндөр гүйдэл элементийн температурыг маг богинохугацаанд өсгөснөөр элемент хайлах дохиолдолд энэ нөхцөл үүсдэг.Гал хамгаалагч бөглөө юм уу хонгио хэлбэртэй байж болно.
 4. Хугацааны барилгүй гал хамгаалгч Хугацааны барилгүй гал хамгаагч нь хэлхээний гүйдэл галхамгаалагч нь хэлхээний гүйдлээс гарсан дохиолдолд тэр дороохайлдаг нэг элемент бүхий байдаг. Хугацааны барилгүй галхамгаалагч ерөнхийдөө богино хугацааны хэт ачааллыгөнгөрөөдөггүй бөгөөд гүйдлийг хэмжээ гал хамгаалагчийн удаанхугацаагаар барих гүйдлээс илүү гармагц хэлхээг бараг тэр даруйтасална.
 5. Хугацааны барилтай гал хамгаалагч Хугацааны барилтай гал хамгаалагч буюу заримдаа хос элементтэй гал хамгаалагч гэж нэрлэдэг. Энэ төрлийн гал хамгаалагч нь хөдөлгүүрийн хэлхээ буюу залгалтын эхэн үеийн гүйдэл ихтэй хэлхээг хамгаалах зорилготой хийгдсэн. Хугацааны барилтай гал хамгаалагч удаан хугцааны гүйдлийнхээ 500% -ийг ойролцоогоор 10 сек хугцаанд дааж чаддаг. Энэхүү шинж чанар нь ийм төрлийн гал хамгаалагчийг залгалтын үеийн гүйдэл ихтэй хэлхээнд хэрэглэхэд ачллын гүйдэл нь ойролцоогоор тааруулах боломж олгоно.
 6. Гал хамгаалагчийн ангилалБөглөө гал хамгаалагч:Энэ төрлийн гар хамгаалагч гэрлийн эрэгддэг патротой адилсууринд суурилуулдаг. Тэднийг цахилгаан зуух мэтийнхэрэглэгчдэд ихээр ашигладаг. Одоо зөвхөн хуучны монтажтайгазруудад үзэгддэг. Тэдний хүчдлийн хэмжээ газартайхарьцангуйгаар 125В, гүйдлийн хэмжээ 30А , таслах чадвар10000А –р хязгаарлагдана.
 7. Стандарт хонгион гал хамгаалагч Стандарт хонион гал хамгаалагчийг (Н ангилал ) голдуудүрмийн гал хамгаалагч гэж нэрлэнэ. Тэдгээрийг шатсан буюутасарсан үед нь сольдог ( нэг удаагийн ). СГХамгаалагчийн таслахдээд чадварын хэмжээ нь 10000А , удаан хугацааны дээд гүйдлийнхэмжээ 600А байдаг. 250В ба 600В хутган хэлбэрийн төгсгөлтэйгээрүйлдвэрлэнэ. Тэд Р төрлийн буюу хугацааны барилгүй, Б төрлийнхугацааны барилтай байж болно.
 8. Таслах чадвар өндөртэй гал хамгаалагчид Олон үйлдвэр болон хувиарлах системиийн гэмтлийн гүйдлийнхэмжээ 10000А –аас дээш гардаг учраас өндөр таслах чадвартай галхамгаалагч хэрэглэх шаардлагатай.Боломжит гэмтлийн Н ангиллийн гал хамгаалагчийн 10кА таслахчадвараас илүү дохиолдолд сонгох ѐстой. Н ангиллын гал хамгаалагчийноронд өндөр таслах чадвартай гал хамгаалагч шаардлагатай дохиолдолдCA,CB,CC,G,J,K,L,R,T буюу HRCI-MISC ангиллуудыг сонгож болдог. Хэтачааллаас өөр аргаар хамгаалж байгаа дохиолдолд хэи гүйдлээс хамгаалахС ангилалыг сонгож болно.
 9. Санамж :Зөвхөн цөөн хэдэн тохиодлыг үл тооцвол гал хамгаалагч шатсантохиолдолд заавал ижил төрлийн гал хамгаалагчаар сольдог. Зөвхөнстандарт хонгилон гал хамгаалагч Н ангилал илүү таслах чадварбүхий К ангиллын гал хамгаалагчаар сольж болно.Гал хамгаалагчаас барьж , түүнийг хэлхээний дамжуулагчтай холбож өгдөгхавчууруудын хэмжээ нь өөр өөр ангиллын хувьд өөр өөр байж болно.Гал хамгаалагчийн суурийн энэ онцлогийн ачаар тухайн сууринд зөвхөнөөрийнх нь ангиллын гал хамгаалагч таарч, буруу гал хамгаалагч орохооссэргийлж өгдөг.
https://chemtest.com.ua

www.designedby3d.com

×