Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Kardiyovasküler Hastalıklar
Ateroskleroza Bağlı Olanlar Ateroskleroza Bağlı Olmayanlar
1. İskemik Kalp Hastalığı veya Koro...
Küresel Ölüm Nedenleri
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
Erkekler Kadınlar
Kalp Krizi, İnme ve Diğer Kardiyovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümlerin
Kadın ve Erkeklerde Dağılımı
Kayn...
Erkeklerdeki Kardiyovasküler Hastalık Yükünün Küresel Dağılımı (DALY)
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease ...
Kadınlardaki Kardiyovasküler Hastalık Yükünün Küresel Dağılımı (DALY)
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease ...
Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Yaşa Göre Anjina Pektoris Sıklığı
Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıkl...
Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Yaşa Göre
Koroner Kalp Hastalığı Sıklığı
Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörle...
Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Bölgelere Göre
Koroner Kalp Hastalığı Sıklığı
Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Fak...
Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Yaşa Göre
Serebrovasküler Hastalık Sıklığı
Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktör...
Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Bölgelere Göre
Serebrovasküler Hastalık Sıklığı
Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk F...
Kalp krizleri ve
inmeler
Risk Faktörleri > 2 milyar kişi
Davranışsal
Risk Faktörleri
Sigara Kullanımı
Fiziksel aktivite azlığı
Sağlıksız diyet
Zarar verici düzeyde alkol kullanımı...
Sigara
Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü
Erkeklerde Günlük Sigara Tüketimi
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Dise...
Kadınlarda Günlük Sigara Tüketimi
Sigara
Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Dise...
Zarar Verici Düzeyde Alkol Kullanımı
Kadınlarda ve Erkeklerde Kişi Başına Düşen Alkol Tüketimi
Kaynak: WHO, Global Atlas o...
Yüksek Kan Basıncı
KVH’da En Önemli Risk Faktörü
25 yaş üstü erkeklerde yüksek kan basıncı prevelansı
Kaynak: WHO, Global ...
25 yaş üstü kadınlarda yüksek kan basıncı prevelansı
Yüksek Kan Basıncı
KVH’da En Önemli Risk Faktörü
Kaynak: WHO, Global ...
25 yaş üstü erkeklerde yüksek kan şekeri
Artmış Kan Şekeri
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak: WHO, Global Atlas on Car...
25 yaş üstü kadınlarda yüksek kan şekeri
Artmış Kan Şekeri
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak: WHO, Global Atlas on Car...
Artmış Kan Kolesterol Düzeyi
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Erkeklerde hiperkolesterolemi prevelansı
Kaynak: WHO, Global A...
Kadınlarda hiperkolesterolemi prevelansı
Artmış Kan Kolesterol Düzeyi
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak: WHO, Global A...
Sağlıksız Beslenme
Meyve ve sebze tüketimi
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
Fiziksel Aktivite Azlığı
Erkeklerde yetersiz fiziksel aktivite
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevent...
Kadınlarda yetersiz fiziksel aktivite
Fiziksel Aktivite Azlığı
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevent...
Obezite
VKİ ≥ 25 kg/m2 olan erkekler
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
Obezite
VKİ ≥ 25 kg/m2 olan kadınlar
Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
Türkiye’deki Kadın ve Erkeklerin Sigara Kullanma Durumu
Sigara
Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü
Kaynak: THSK, Türkiye Kron...
Türkiye’deki Kadın ve Erkeklerde Günde İçilen Sigara Adedi
Sigara
Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü
Kaynak: THSK, Türkiye K...
Türkiye’de Alkollü İçecek Kullanım Durumu
Zarar Verici Düzeyde Alkol Kullanımı
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve...
Türkiye’de ölçümlerle elde edilen sonuçlar ve öyküye göre toplumda kan
basıncı dağılımı
Yüksek Kan Basıncı
KVH’da En Öneml...
Türkiye’de cinsiyet ve yaş gruplarına göre hipertansiyon prevelansı
Yüksek Kan Basıncı
KVH’da En Önemli Risk Faktörü
Kayna...
Türkiye’de cinsiyet ve yerleşim yerine göre hipertansiyon prevelansı
Yüksek Kan Basıncı
KVH’da En Önemli Risk Faktörü
Kayn...
Türkiye’de hipertansiyonu olan kişilerde cinsiyete göre kontrolde ve tedavide
olma oranları
Yüksek Kan Basıncı
KVH’da En Ö...
Türkiye’de cinsiyete göre öykü ve APG sonuçları
Artmış Kan Şekeri
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak: THSK, Türkiye Kro...
Türkiye’de yaşa göre öykü ve APG sonuçları
Artmış Kan Şekeri
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik H...
Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre diyabet prevelansı
Artmış Kan Şekeri
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak: THSK, Türkiy...
Türkiye’de diyabetli bireylerde yaşa göre kontrolde ve tedavide olma durumu
Artmış Kan Şekeri
KVH’da Önemli Bir Risk Faktö...
Türkiye’de yaşa göre yüksek kolesterol görülme sıklığı
Artmış Kan Kolesterol Düzeyi
KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü
Kaynak:...
Türkiye’de yüksek kolesterol farkındalık, tedavi ve kontrol sıklığı
Artmış Kan Kolesterol Düzeyi
KVH’da Önemli Bir Risk Fa...
Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre yemeğin tadına bakmadan tuz atma
Sağlıksız Beslenme
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalı...
Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre günde 5 porsiyon ve üstü meyve – sebze
tüketimi
Sağlıksız Beslenme
Kaynak: THSK, Türkiye...
Türk erkeklerinde yaş gruplarına göre fiziksel aktivite
Fiziksel Aktivite Azlığı
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ...
Türk kadınlarında yaş gruplarına göre fiziksel aktivite
Fiziksel Aktivite Azlığı
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ...
Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre TV ya da bilgisayar başında 4 saat üzerinde
zaman geçirme sıklığı
Fiziksel Aktivite Azlı...
Obezite
Türk erkeklerinde yaş gruplarına göre obez ve aşırı kilolu olma durumu
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve...
OBEZİTE
Türk kadınlarında yaş gruplarına göre obez ve aşırı kilolu olma durumu
Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve...
Fiziksel
Hareketliliği
Artırma
Sağlıklı
Beslenme
Tütün
Kontrolü
Ülkemizde Risk Faktörlerinden
Birincil Korunmaya Yönelik P...
• Toplumda %90 sigara karşıtı bir tutum oluşturmak
Tütün Ürünlerine Olan
Talebin Azaltılmasına
Yönelik Önlemler
•Ulusal bı...
Sigara İle İlgili Ülkemizdeki Yasal
Düzenlemeler
• Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
• Ulusal Tütün Kontrolü Programı
• 57...
• Toplumun sağlıklı beslenme konusunda
bilinçlendirilmesi
• Besinlerin yeterli ve dengeli tüketiminin sağlanması
• Beslenm...
SAĞLIK BAKANLIĞI
DİYABET KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
• Diyabet Minimum Sağlık Veri Seti
• Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve
Endo...
Risk Faktörleri
Koruma ve
Önlemeye
Yönelik
Örgütlenme
ve İnsangücü
Planlaması ve
Eğitime Yönelik
Acil Tedavi ve
Kardiyopul...
Kalp ve damar hastalığı olanlarda doktor tarafından yaşam biçimi değişikliği
önerileri verilme durumu
Kaynak: Türkiye Kron...
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari

2,712 views

Published on

30 Ocak 2015 tarihinde Ankara Universitesi Tıp Fakultesi Halk Sagligi Anabilim Dali'nda yaptigim seminer sunumu

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Programlari

 1. 1. Kardiyovasküler Hastalıklar Ateroskleroza Bağlı Olanlar Ateroskleroza Bağlı Olmayanlar 1. İskemik Kalp Hastalığı veya Koroner Arter Hastalığı 2. Serebrovasküler Hastalık 3. Hipertansiyon ve periferik vasküler hastalığı içeren aorta ve arterlerin hastalıkları 1. Konjenital Kalp Hastalığı 2. Romatizmal Kalp Hastalığı 3. Kardiyomiyopatiler 4. Kardiyak aritmiler
 2. Küresel Ölüm Nedenleri Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 3. Erkekler Kadınlar Kalp Krizi, İnme ve Diğer Kardiyovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümlerin Kadın ve Erkeklerde Dağılımı Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 4. Erkeklerdeki Kardiyovasküler Hastalık Yükünün Küresel Dağılımı (DALY) Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 5. Kadınlardaki Kardiyovasküler Hastalık Yükünün Küresel Dağılımı (DALY) Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 6. Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Yaşa Göre Anjina Pektoris Sıklığı Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 7. Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Yaşa Göre Koroner Kalp Hastalığı Sıklığı Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 8. Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Bölgelere Göre Koroner Kalp Hastalığı Sıklığı Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 9. Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Yaşa Göre Serebrovasküler Hastalık Sıklığı Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 10. Ülkemizde Kadın ve Erkeklerde Bölgelere Göre Serebrovasküler Hastalık Sıklığı Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 11. Kalp krizleri ve inmeler Risk Faktörleri > 2 milyar kişi
 12. Davranışsal Risk Faktörleri Sigara Kullanımı Fiziksel aktivite azlığı Sağlıksız diyet Zarar verici düzeyde alkol kullanımı Metabolik Risk Faktörleri Artmış kan basıncı Artmış kan şekeri Artmış kan lipidleri Aşırı kiloluluk ve obezite Diğer Risk Faktörleri Yoksulluk ve düşük eğitim düzeyi İleri yaş Cinsiyet Genetik miras Psikolojik faktörler Diğer (homosistinemi vb) Romatizmal Kalp Hastalığı Konjenital Kalp Hastalığı Diğerleri
 13. Sigara Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü Erkeklerde Günlük Sigara Tüketimi Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 14. Kadınlarda Günlük Sigara Tüketimi Sigara Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 15. Zarar Verici Düzeyde Alkol Kullanımı Kadınlarda ve Erkeklerde Kişi Başına Düşen Alkol Tüketimi Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 16. Yüksek Kan Basıncı KVH’da En Önemli Risk Faktörü 25 yaş üstü erkeklerde yüksek kan basıncı prevelansı Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 17. 25 yaş üstü kadınlarda yüksek kan basıncı prevelansı Yüksek Kan Basıncı KVH’da En Önemli Risk Faktörü Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 18. 25 yaş üstü erkeklerde yüksek kan şekeri Artmış Kan Şekeri KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 19. 25 yaş üstü kadınlarda yüksek kan şekeri Artmış Kan Şekeri KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 20. Artmış Kan Kolesterol Düzeyi KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Erkeklerde hiperkolesterolemi prevelansı Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 21. Kadınlarda hiperkolesterolemi prevelansı Artmış Kan Kolesterol Düzeyi KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 22. Sağlıksız Beslenme Meyve ve sebze tüketimi Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 23. Fiziksel Aktivite Azlığı Erkeklerde yetersiz fiziksel aktivite Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 24. Kadınlarda yetersiz fiziksel aktivite Fiziksel Aktivite Azlığı Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 25. Obezite VKİ ≥ 25 kg/m2 olan erkekler Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 26. Obezite VKİ ≥ 25 kg/m2 olan kadınlar Kaynak: WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011
 27. Türkiye’deki Kadın ve Erkeklerin Sigara Kullanma Durumu Sigara Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 28. Türkiye’deki Kadın ve Erkeklerde Günde İçilen Sigara Adedi Sigara Tamamen Önlenebilir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 29. Türkiye’de Alkollü İçecek Kullanım Durumu Zarar Verici Düzeyde Alkol Kullanımı Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 30. Türkiye’de ölçümlerle elde edilen sonuçlar ve öyküye göre toplumda kan basıncı dağılımı Yüksek Kan Basıncı KVH’da En Önemli Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 31. Türkiye’de cinsiyet ve yaş gruplarına göre hipertansiyon prevelansı Yüksek Kan Basıncı KVH’da En Önemli Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 32. Türkiye’de cinsiyet ve yerleşim yerine göre hipertansiyon prevelansı Yüksek Kan Basıncı KVH’da En Önemli Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 33. Türkiye’de hipertansiyonu olan kişilerde cinsiyete göre kontrolde ve tedavide olma oranları Yüksek Kan Basıncı KVH’da En Önemli Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 34. Türkiye’de cinsiyete göre öykü ve APG sonuçları Artmış Kan Şekeri KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 35. Türkiye’de yaşa göre öykü ve APG sonuçları Artmış Kan Şekeri KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 36. Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre diyabet prevelansı Artmış Kan Şekeri KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 37. Türkiye’de diyabetli bireylerde yaşa göre kontrolde ve tedavide olma durumu Artmış Kan Şekeri KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 38. Türkiye’de yaşa göre yüksek kolesterol görülme sıklığı Artmış Kan Kolesterol Düzeyi KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 39. Türkiye’de yüksek kolesterol farkındalık, tedavi ve kontrol sıklığı Artmış Kan Kolesterol Düzeyi KVH’da Önemli Bir Risk Faktörü Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 40. Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre yemeğin tadına bakmadan tuz atma Sağlıksız Beslenme Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 41. Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre günde 5 porsiyon ve üstü meyve – sebze tüketimi Sağlıksız Beslenme Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 42. Türk erkeklerinde yaş gruplarına göre fiziksel aktivite Fiziksel Aktivite Azlığı Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 43. Türk kadınlarında yaş gruplarına göre fiziksel aktivite Fiziksel Aktivite Azlığı Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 44. Türkiye’de yaşa ve cinsiyete göre TV ya da bilgisayar başında 4 saat üzerinde zaman geçirme sıklığı Fiziksel Aktivite Azlığı Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 45. Obezite Türk erkeklerinde yaş gruplarına göre obez ve aşırı kilolu olma durumu Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 46. OBEZİTE Türk kadınlarında yaş gruplarına göre obez ve aşırı kilolu olma durumu Kaynak: THSK, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
 47. Fiziksel Hareketliliği Artırma Sağlıklı Beslenme Tütün Kontrolü Ülkemizde Risk Faktörlerinden Birincil Korunmaya Yönelik Programlar
 48. • Toplumda %90 sigara karşıtı bir tutum oluşturmak Tütün Ürünlerine Olan Talebin Azaltılmasına Yönelik Önlemler •Ulusal bırakma oranını izleme ve yükseltme •Bırakma oranının özel gruplarda izlenmesi ve bu gruplarda bırakma oranının %50 üzerine çıkarılması •Hamilelerdeki bırakma oranını %90 üzerine çıkarmak Sigarayı Bırakma • Pasif etkilenimin aktif içicilik kadar zarar olduğu bilgisini topluma yaymak • Kamuya açık alanlar ve işyerlerinde tütün mamülleri tüketiminin tamamen engellenmesi • Gece, çocuk, ergen ve diğer risk gruplarındaki pasif etkilenimin anlamlı ölçüde azaltılması Sigara Dumanından Pasif Etkilenimin Önlenmesi • 15 yaş altı gençlerin sigara içme oranının sıfıra indirilmesi • 15-24 yaş grubundaki gençlerin sigara içme durumunun mevcut durumun yarısına indirilmesi Gençlerin Ulaşılabilirliği Ulusal Tütün Kontrolü Programına Yönelik Hedefler
 49. Sigara İle İlgili Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler • Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi • Ulusal Tütün Kontrolü Programı • 5727 sayılı “Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” • 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”
 50. • Toplumun sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi • Besinlerin yeterli ve dengeli tüketiminin sağlanması • Beslenme bozukluklarına bağlı hastalıkların önlenmesi Sağlıklı Beslenmenin Sağlanması ve Obezitenin Önlenmesi • Toplumun beslenme düzeyini geliştirecek programların hazırlanması ve uygulanması • Çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi Türkiye’de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının Uygulanması (Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı) • Çocuk ve ergenlerde fiziksel hareketlilik bilincinin oluşturulması • Yetişkinlerde fiziksel hareketlilik bilincinin oluşturulması Toplumda Fiziksel Hareketliliğin Sağlığa Olumlu Katkıları Konusunda Farkındalık Oluşturmak Sağlıklı Beslenmeye ve Fiziksel Hareketliliğe Yönelik Hedefler
 51. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET KONTROLÜ ÇALIŞMALARI • Diyabet Minimum Sağlık Veri Seti • Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Epidemiyoloji Çalışması (TURDEP) • Ulusal İnsülin Eğitim Programı • Türkiye Diyabet Kontrol Programı (St Vincet Bildirisi, WHO Euro) • Diyabetik Ayak Tanısı Alan Vakaların Evde Takip Tedavi ve İzlenmesi Projesi – DIAFOOT
 52. Risk Faktörleri Koruma ve Önlemeye Yönelik Örgütlenme ve İnsangücü Planlaması ve Eğitime Yönelik Acil Tedavi ve Kardiyopulmoner Resusitasyon’a (CPR) Yönelik Cihaz Yönetimine Yönelik İlaç Yönetimine Yönelik Çocuk Kalp ve Damar Hastalıklarına Yönelik Kardiyovasküler Cerrahiye Yönelik Serebrovasküler Hastalıklara (İnme) Yönelik Rehabilitasyon, Palyatif Tedavi ve Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Sürveyans, Araştırmalar ve Geleceğe Yönelik Uygulamalara Yönelik Kurumlar ve Sektörler Arası İşbirliğine Yönelik İkincil ve Üçüncül Koruma Yönelik Hedefler ve Stratejiler
 53. Kalp ve damar hastalığı olanlarda doktor tarafından yaşam biçimi değişikliği önerileri verilme durumu Kaynak: Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, 2013
more information best-cooler.reviews

read more

×