Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Тэрг лэх багш Б. Балжидмааүү
Зорилго
Улаан буудайн бүтэц, хөгжлийн үе
шатууд, тариалдаг аймгууд, ургахад
нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, үүсэл хөгжил
хэрэглээг...
Зорилт
• р тарианы ургамал нэрлэхҮ
• Улаан буудайн б тэц, сэл тархалтыгү үү
тайлбарлах
• Атрын 1-3 аяныг харьцуулан д гнэх...
р тариан т р лҮ ө ө
• р тарианы ургамалдҮ “ Улаан
буудай, Гурвалжин буудай,
Арвай, Овьёос, Х х тариа ”ө
орно.
Улаан буудайн б тэцү
• Сахлаг ндэстэйү
• Ишийг нь с рэл гэнэү
• Цэцгийг т р хэй гэнэү үү
• Т р хэйн д нийлж нийлмэл т рү ү...
Улаан буудайн х гжлийн е шатө ү
Буудайн х гжлийн е шатө ү
•Соёолох “Х рсн с чийг авсны дараа соёолохө өө ”
• Цухуйх “Нэг навчтай”
• Бутлах “Олон навчтай и...
Шинэ Мэдээлэл
• р тарианы ургамал дотроос арвайнҮ
хамгийн т ргэн болцтой, х йтэндү ү
тэсвэртэй учраас манай аль ч нутагт
т...
Х рсө
• Ус, агаар, амьд организмуудын харилцан
йлчлэлээр ссэн ржил шим б хийү үү ү ү
газрын гадаргын нг н хэсэг.ө ө
Ялзмаг
• Хар бараан нг тэй х рсний органикө ө ө
бодис. г ршлийн сэвсгэр хурдас дээрӨ ө
унасан навч, м чир, ндэс, хатсан вс...
Монгол орны х рсний ялзмагшилтө
Газар тариалангийн 3 гол б с:ү
1. Орхон Сэлэнгийн савд Сэлэнгэ , Булган, Дархан –Уул, Т вө
аймгийн хойд хэсэг орно.Хар х р...
Монгол орны газар тариалангийн
б с нутгийг тэмдэглэнэү үү!
Атрын 1 –р аян
• 1959-1965 онуудад
• “Атар газар” эзэмших
• аяныг зохион
байгуулсан.
•
•
Тариалангийн үйлдвэрлэлийг
Нэмэгд...
Атрын 1 –р аян
Атрын 2 дахь аян
МАХН –ын төв хорооны 11-р бүгд хурлаар “1976 онд
Атар газар эзэмшиж “ газар тариалангийн
бүтээгдэхүүнийг ...
Атрын 2 дахь аян
“Атрын 3-р аян”үндэсний хөтөлбөр
Атрын 3-р аяныг хэрэгжүүлж эхэлсэн 2007
оноос улаан буудайг улс худалдан авч байх
шийдвэр...
Атрын 3-р аян”үндэсний
хөтөлбөр
Зерновые культуры
ячмень
овёс
рожь
пшеница
Что делают из них?
1. ........ пекут из ржи.
2. ........ – из пшеницы.
3. ....... делают из овса.
4. ........ – из ячменя....
Что делают из них?
1. Чёрный хлеб пекут из ржи.
2. Белый хлеб – из пшеницы.
3. Геркулес делают из овса.
4.Перловую крупу –...
Правильное питание
Правильное
питание это -
есть ........
Дүгнэлт
• Улаан буудай ямар бүтэцтэй вэ?
• Улаан буудайн хөгжлийн үе шат?
• Улаан буудай монгол орны хаагуур
тариалдаг вэ?...
Гэрийн даалгавар
• Улаан буудайн б тэц : т р хэй, нийлмэлү ү үү
т р г зурж ялгаү үү
• Атарын 1,2,3 аяны т хэн ечлэлийгүү ү...
үр тариа
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

үр тариа

4,208 views

Published on

9 анги хамтын хичээл

Published in: Education
 • Be the first to comment

үр тариа

 1. 1. Тэрг лэх багш Б. Балжидмааүү
 2. Зорилго Улаан буудайн бүтэц, хөгжлийн үе шатууд, тариалдаг аймгууд, ургахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, үүсэл хөгжил хэрэглээг хичээл хоорондын холбогоор интеграциалан судлах
 3. Зорилт • р тарианы ургамал нэрлэхҮ • Улаан буудайн б тэц, сэл тархалтыгү үү тайлбарлах • Атрын 1-3 аяныг харьцуулан д гнэхү • Хичээлтэй холбоотой г хэллэгийгү орсоор унших, бичих
 4. р тариан т р лҮ ө ө • р тарианы ургамалдҮ “ Улаан буудай, Гурвалжин буудай, Арвай, Овьёос, Х х тариа ”ө орно.
 5. Улаан буудайн б тэцү • Сахлаг ндэстэйү • Ишийг нь с рэл гэнэү • Цэцгийг т р хэй гэнэү үү • Т р хэйн д нийлж нийлмэл т рү үү үү ү үү сгэнэүү • Нийлмэл т р нд р байнаү үү ү • рийг нь р тариа гэнэҮ ү
 6. Улаан буудайн х гжлийн е шатө ү
 7. Буудайн х гжлийн е шатө ү •Соёолох “Х рсн с чийг авсны дараа соёолохө өө ” • Цухуйх “Нэг навчтай” • Бутлах “Олон навчтай ишг й намханү ” • Ишлэх “Х ндий иш сэхө үү ” • Цэцэглэх “Т р хэй – Нийлмэл т р снэ.ү үү ү үү үү ”
 8. Шинэ Мэдээлэл • р тарианы ургамал дотроос арвайнҮ хамгийн т ргэн болцтой, х йтэндү ү тэсвэртэй учраас манай аль ч нутагт тариалж болно.
 9. Х рсө • Ус, агаар, амьд организмуудын харилцан йлчлэлээр ссэн ржил шим б хийү үү ү ү газрын гадаргын нг н хэсэг.ө ө
 10. Ялзмаг • Хар бараан нг тэй х рсний органикө ө ө бодис. г ршлийн сэвсгэр хурдас дээрӨ ө унасан навч, м чир, ндэс, хатсан вс зэрэгө ү ө ургамлын лдэгдл д задарч н рсх члийнү үү үү ү хий , ус бусад тэжээллэг бодисууд сэнүү х рсний ялзмагийн давхраа б рэлддэг.ө ү
 11. Монгол орны х рсний ялзмагшилтө
 12. Газар тариалангийн 3 гол б с:ү 1. Орхон Сэлэнгийн савд Сэлэнгэ , Булган, Дархан –Уул, Т вө аймгийн хойд хэсэг орно.Хар х рэн х рс голлоно.Манай орныү ө газар тариалангийн гол б с нутаг.ү 2. Монголын Дорнод хэсэг буюу Дорнод ,Хэнтий аймаг,С хбаатар аймгийн хойд хэсгийн нутаг багтана.ү Монголын газар тариалангийн н ц нутаг юм.өө 3. Алтайн б сэд Увс,Баян- лгий , Ховд аймгийн нутаг багтдаг.ү Ө Энэ б сэд газар тариаланг усжуулах замаар хийвэлү тохиромжтой.
 13. Монгол орны газар тариалангийн б с нутгийг тэмдэглэнэү үү!
 14. Атрын 1 –р аян • 1959-1965 онуудад • “Атар газар” эзэмших • аяныг зохион байгуулсан. • • Тариалангийн үйлдвэрлэлийг Нэмэгдүүлэх замаар эх орныхоо Гурилын хэрэгцээг дотооддоо Бүрэн хангах зорилт дэвшүүлэв.
 15. Атрын 1 –р аян
 16. Атрын 2 дахь аян МАХН –ын төв хорооны 11-р бүгд хурлаар “1976 онд Атар газар эзэмшиж “ газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 230 мянган га Атар газар эзэмшихээр төлөвлөсөн
 17. Атрын 2 дахь аян
 18. “Атрын 3-р аян”үндэсний хөтөлбөр Атрын 3-р аяныг хэрэгжүүлж эхэлсэн 2007 оноос улаан буудайг улс худалдан авч байх шийдвэр гарсан ."Та тариал, бусдыг нь бид зохицуулна" гэдэг барууны сонгодог хөшүүрэг тариаланчдын урмыг тун ч их сэргээсэн. Энэ жилийн хувьд Монгол улсыг хөгжүүлэх санд худалдан авч байгаа нэг тонн улаан буудайн үнийг 330 мянган төгрөгөөр тогтоожээ.Харин үндэсний хөтөлбөр баталж хэрэгжсэн 2008 онд 200 мянган тонн улаан буудай хураан авч,130 гаруй мянган тонн төмс, 80 шахам мянган тонн хүнсний ногоо хураасан нь хэрэгцээт үр тариа, хүнсний ногооны 50 хувийг, төмснийхөө хэрэгцээг бараг 100 хувь бүрдүүлэх боломж бүрдэв.
 19. Атрын 3-р аян”үндэсний хөтөлбөр
 20. Зерновые культуры ячмень овёс рожь пшеница
 21. Что делают из них? 1. ........ пекут из ржи. 2. ........ – из пшеницы. 3. ....... делают из овса. 4. ........ – из ячменя. г. Чёрный хлебв. Белый хлеб б.Геркулеса.Перловую крупу
 22. Что делают из них? 1. Чёрный хлеб пекут из ржи. 2. Белый хлеб – из пшеницы. 3. Геркулес делают из овса. 4.Перловую крупу – из ячменя. Г.В. Б. а.
 23. Правильное питание Правильное питание это - есть ........
 24. Дүгнэлт • Улаан буудай ямар бүтэцтэй вэ? • Улаан буудайн хөгжлийн үе шат? • Улаан буудай монгол орны хаагуур тариалдаг вэ? Яагаад? • Атрын 1,2,3 аяны ач холбогдол, ялгаа? • Улаан буудай болон зарим үр тариаг орос хэлээр юу гэж нэрлэдэг вэ? Үр тариан ач холбогдол?
 25. Гэрийн даалгавар • Улаан буудайн б тэц : т р хэй, нийлмэлү ү үү т р г зурж ялгаү үү • Атарын 1,2,3 аяны т хэн ечлэлийгүү ү хэрэглэгдх н болгож он тооллынүү рт чилс н график босгоө өө ө • Орос хэлний шинэ г, хэллэг цээжлэхү
https://cialis-viagra.com.ua

https://avtomaticheskij-poliv.kiev.ua

×