Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Îíüñîãî: Àëèâàà þìíû îíöëîãøèíæèéã ¸ãò áèò¿¿ãýýð  õýëæ íýðèéã íüòààëãàõ óðàí àñóóëòûí  îíüñîãî ãýíý.
Îíüñîãûã    àíãèëàõäàà: Ñàâ åðòºíöèéí     Øèìåðºòíöèéí    òóõàéòóõàé  /ãàðàã ýðõýñ/    /Óðãàìàë, àìüòàí/
Àìüã¿éÀìüòàé
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

оньсого

6,480 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

оньсого

 1. 1. Îíüñîãî: Àëèâàà þìíû îíöëîãøèíæèéã ¸ãò áèò¿¿ãýýð õýëæ íýðèéã íüòààëãàõ óðàí àñóóëòûí îíüñîãî ãýíý.
 2. Îíüñîãûã àíãèëàõäàà: Ñàâ åðòºíöèéí Øèìåðºòíöèéí òóõàéòóõàé /ãàðàã ýðõýñ/ /Óðãàìàë, àìüòàí/
 3. Àìüã¿éÀìüòàé
profvest.com

куда вкладывать деньги в кризис

источник

×