Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Liderlik Aytaç Mestçi [email_address]
İçindekiler <ul><li>Liderlik Nedir? </li></ul><ul><ul><li>Kimdir Lider – İmparator? </li></ul></ul><ul><ul><li>Neden Lider...
Liderlik Nedir? <ul><li>? </li></ul>
Kimdir Lider - İmparator?
Kimdir Lider - İmparator?
Liderlik Nedir? <ul><li>Herhangi bir durumda; </li></ul><ul><ul><li>Hedefe ulaşmak için </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişini...
Neden Lidere ihtiyaç var? <ul><li>Bir işletmede bir lidere ihtiyaç duyma nedenleri; </li></ul><ul><li>Grubun yeni durumlar...
Liderlik Teorileri <ul><li>Liderlik teorilerini 4 bölümde inceleyeceğiz; </li></ul><ul><ul><li>Özellikler Teorisi </li></u...
Liderlik Teorileri - I <ul><li>Özellikler Teorisi </li></ul><ul><ul><li>“ Büyük Adam” teorisi diye de adlandırılır </li></...
Liderlik Teorileri - I <ul><li>Özellikler Teorisi </li></ul><ul><ul><li>Fiziksel Özellikler   Aileden kalıtımsal olarak...
Liderlik Teorileri – II <ul><li>Davranışçı Liderlik Teorileri </li></ul><ul><ul><li>Lider kimdir? </li></ul></ul><ul><ul><...
Liderlik Teorileri - II Baskıcı davranma İletişim kurma Yöneltme, talimat verme Destek olma İletişim sürecini belirleme Da...
<ul><li>Ohio State Liderlik Çalışması </li></ul><ul><ul><li>1945’te Ralph Stogdill başkanlığında Ohio State Üniversitesind...
<ul><li>Michigan Üniversitesi Çalışması </li></ul><ul><ul><li>1947’de Rensis Likert başkanlığında Michigan Üniversitesinde...
Liderlik Teorileri - II 3. Performansı olumlu yönde etkiler 2. Astların iş tatmini arttırır 1. Etkin lider davranışı göste...
Liderlik Teorileri - II <ul><li>Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzları Matrisi </li></ul><ul><ul><li>Robert Blake ve Jane Mou...
<ul><li>(1,1) Başarısız Yönetim </li></ul><ul><ul><li>Bu tarz liderde ne iş ne insan ilişkileri önemlidir </li></ul></ul><...
Liderlik Teorileri - II <ul><li>(9,9) Takım Yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Hem işe hem işi yapana yeterince önem verilir <...
Liderlik Teorileri - II . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.5 Orta Yol 1.9 Klüp Yönetimi 9.9 Takım Yönetimi 1....
<ul><li>McGregor’un “X” ve “Y” Teorileri Açısından Liderlik </li></ul><ul><ul><li>“ X” teorisine göre; </li></ul></ul><ul>...
<ul><li>Likert’in Sistem 4 Modeli </li></ul><ul><ul><li>Rensis Likert Michigan ve Ohio Üniversite çalışmalarının devamı ol...
Liderlik Teorileri - II <ul><li>Sistem 3 </li></ul><ul><ul><li>Yönetimin iş görene büyük ölçüde güveni var </li></ul></ul>...
<ul><li>Durumsal Liderlik Teorileri </li></ul><ul><ul><li>Liderliğin çeşitli durumlarda farklılaşma olarak alınması </li><...
<ul><li>Tannenbaum-Schmidt Lider Davranış Süreci </li></ul><ul><ul><li>Robert Tannenbaum ve Waren HçSchmidt tarafından 195...
<ul><li>1. Lider astlarına belirlenmiş sınırlar içinde karar verme serbestliği tanır </li></ul><ul><li>2. Lider sınırlar...
Liderlik Teorileri - III <ul><li>Hersey Blanchard Durumsallık Teorisi </li></ul><ul><ul><li>“ Yaşam Devletleri Liderlik Te...
Liderlik Teorileri - III M4 M3 M2 M1 Yetkin, istekli ve emin Yetkin, isteksiz ve güvensiz Yetkin değil istekli ve emin Yet...
Liderlik Teorileri - III <ul><li>Olgunluk Derecesi 1 (M1) Liderlik Tarzı: Söyleme </li></ul><ul><ul><li>Düşük derecede des...
Liderlik Teorileri - III <ul><li>Olgunluk Derecesi 3 (M3) Liderlik Tarzı: Katılma </li></ul><ul><ul><li>İzleyenler işin na...
Liderlik Teorileri - III <ul><li>Diğer Durumsal Liderlik Teorileri; </li></ul><ul><ul><li>Fieder’in Durumsal Liderlik Mode...
Liderlik Teorileri - VI <ul><li>Gelişmekte Olan Liderlik Teorileri </li></ul><ul><li>Etkileşimli Liderlik </li></ul><ul><u...
Liderlik Teorileri – VI <ul><li>Dönüştürücü Liderlik </li></ul><ul><ul><li>Bernard M. Bass’ın geliştirdiği kavramdır </li>...
Liderlik Teorileri – VI <ul><li>Atıf Teorisi </li></ul><ul><ul><li>Atıfta bulunulan kişinin davranışları ve etkileyen fakt...
İçindekiler <ul><li>Liderlik... </li></ul><ul><ul><li>Yönetici – Lider </li></ul></ul><ul><ul><li>Yöneticilik – Liderlik...
Yönetici – Lider <ul><li>Yönetici başkaları tarafından yönetime getirilir </li></ul><ul><li>Gücünü yasa, kanun ve benzeri ...
Yöneticilik – Liderlik <ul><li>Planlama ve Bütçeleme </li></ul><ul><ul><li>Düzen yaratma </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk...
<ul><li>İdeal bir yöneticide olması gereken liderlik özellikleri; </li></ul>Yöneticilik – Liderlik <ul><li>Üyelerle il...
Yöneticilik – Liderlik Amaç ve Yön Belirleme Gerçeklik Denetimi Yapar Planlama ve Bütçeleme Odaklama Sağlar
Liderlik Tarzı – Faydaları <ul><li>Liderlik tarzı; </li></ul><ul><li>- Liderin insanlar tarafından gözlenebilen ve tekra...
Liderlik Tarzı – Faydaları <ul><li>Doğru Liderlik Tarzının Faydaları </li></ul><ul><li>Kişilerin yeteneklerini ortaya koy...
Liderlikle Birlikte Kazanılan Kültür Liderlik Sürekli Gelişme Müşterilerin Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılama Çalışanları...
Liderlikle Birlikte Kazanılan Kültür LİDERLİK YÖNETİCİLİK Çok Çok Az Az Denetim Dışı: - Vizyon vardır, - Yenilikçilik çokt...
Liderliğin Gücünü Artıran Faktörler <ul><li>Lider ile izleyenleri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir </li></ul><ul><li>Lid...
Liderliğin Gücünü Azaltan Faktörler <ul><li>Bu faktörler liderin izleyenlerin tutum ve davranışlarını etkilemelerini önler...
Liderlik Davranışı Nasıl Geliştirilir? <ul><li>Çalışanlarda liderlik potansiyeli geliştirilmeli : </li></ul><ul><li>İddial...
<ul><li>İşe almada bilgi , beceri, yetenek kadar liderlik potansiyeli de önemsenmeli. </li></ul><ul><li>Doğru zamanda, d...
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler Sorularınız?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liderlik

20,693 views

Published on

Published in: Technology, Education

Liderlik

 1. 1. Liderlik Aytaç Mestçi [email_address]
 2. İçindekiler <ul><li>Liderlik Nedir? </li></ul><ul><ul><li>Kimdir Lider – İmparator? </li></ul></ul><ul><ul><li>Neden Lidere ihtiyaç var? </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik Teorileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönetici – Lider </li></ul></ul><ul><ul><li>Yöneticilik – Liderlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik Tarzı – Faydaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlikle Birlikte Kazanılan Kültür </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderliğin Gücünü Artıran/ Azaltan Faktörler </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik Nasıl Geliştirilir? </li></ul></ul>
 3. Liderlik Nedir? <ul><li>? </li></ul>
 4. Kimdir Lider - İmparator?
 5. Kimdir Lider - İmparator?
 6. Liderlik Nedir? <ul><li>Herhangi bir durumda; </li></ul><ul><ul><li>Hedefe ulaşmak için </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişinin, grubun faaliyetlerini etkileme, yönlendirme, kontrol etme </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup üyelerini bir araya getirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Grubun devamlılığını sağlama süreci </li></ul></ul>
 7. Neden Lidere ihtiyaç var? <ul><li>Bir işletmede bir lidere ihtiyaç duyma nedenleri; </li></ul><ul><li>Grubun yeni durumları uyabilmesi </li></ul><ul><li>Grubun amacını gerçekleştirebilmesi </li></ul><ul><li>Grup üyelerinin tatmin olabilmesi </li></ul><ul><li>Grubun kendi bütünlüğünü koruyabilmesi </li></ul><ul><li>Grup içindeki iş bölümünün rolleri farklılaştırması ile grubu motive etmesi </li></ul><ul><li>Grup çalışması ile amaca daha kolay ulaşılmasının sağlanması </li></ul><ul><li>Grupta Lider rolünü üstlenen kişi grup yapısını korumalı ve hedefe ulaşmada katkıda bulunması </li></ul>
 8. Liderlik Teorileri <ul><li>Liderlik teorilerini 4 bölümde inceleyeceğiz; </li></ul><ul><ul><li>Özellikler Teorisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Davranışçı Liderlik Teorileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Durumsal Teoriler </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelişmekte Olan Liderlik Teorileri </li></ul></ul>
 9. Liderlik Teorileri - I <ul><li>Özellikler Teorisi </li></ul><ul><ul><li>“ Büyük Adam” teorisi diye de adlandırılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik çalışmalarının ilk dönemlerinde kişilik psikolojisi olarak ortaya çıkmıştır </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderin sahip olması gereken özellikleri belirleyip liderleri tanımlamıştır </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu teoriye göre “Lider olunmaz, Lider doğulur” </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider kişi; fiziksel , zihinsel ve kişisel özellikleri ile gruptan farklıdır </li></ul></ul><ul><ul><li>Teori, sadece Lideri incelemiş ancak onu takip eden grup üyelerini teması içine almamıştır. </li></ul></ul>
 10. Liderlik Teorileri - I <ul><li>Özellikler Teorisi </li></ul><ul><ul><li>Fiziksel Özellikler  Aileden kalıtımsal olarak geçer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Başkalarına güven verici görünüm, boy, yakışıklılık ve cinsiyet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irk, olgunluk ve enerjik olma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zihinsel Özellikler  Lideri üstün gösterir </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Karmaşık işlerle ve problemlerle uğraşma, kuvvetli insan ilişkileri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Güzel konuşma ve zekayı kullanma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kişilik Özellikleri  Başarıda önemli rol oynar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duygusal açıdan soğukkanlı, zorluklara karşı dayanıklı olma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Düşmanca duyguları saklayabilme, kararlılık ve güven duygularını gösterebilme </li></ul></ul></ul>
 11. Liderlik Teorileri – II <ul><li>Davranışçı Liderlik Teorileri </li></ul><ul><ul><li>Lider kimdir? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider ne yapar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider, çevredekilere, özellikle izleyicilerine nasıl davranır? </li></ul></ul><ul><ul><li>Çevresindekilerle ilişkileri, iletişimi ve birlikte çalışma alışkanlıkları nasıldır? </li></ul></ul><ul><li>Davranışçı Liderlik Teorileri tüm bu sorulara </li></ul><ul><li>yanıt arayan teorilerdir </li></ul>
 12. Liderlik Teorileri - II Baskıcı davranma İletişim kurma Yöneltme, talimat verme Destek olma İletişim sürecini belirleme Danışarak karar verme Problem çözme Duygu düşünceleri anlama Koordine etme Arkadaşça davranma Karar verme İş tatminine önem verme Planlama ve örgütleme Anlayış İnsiyatif Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması Liderlik Boyutları
 13. <ul><li>Ohio State Liderlik Çalışması </li></ul><ul><ul><li>1945’te Ralph Stogdill başkanlığında Ohio State Üniversitesinde oldu </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider Davranışı Tanımlama Anketi (LBDQ) sonuçlarının analiz edilmesiyle oldu </li></ul></ul><ul><ul><li>Analizlerde Liderlik, 2 farklı boyutta incelendi; İnisiyatif ve Anlayış </li></ul></ul>Liderlik Teorileri - II
 14. <ul><li>Michigan Üniversitesi Çalışması </li></ul><ul><ul><li>1947’de Rensis Likert başkanlığında Michigan Üniversitesinde yapıldı </li></ul></ul><ul><ul><li>Birbiri ile ilgi olan ve Örgütsel etkinliği artmasına neden olan Liderlik özelliklerini inceledi </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup üyelerinin tatmini ve grup verimliliğinin arttırılmasında liderin önemi belirlemeyi amaçlandı </li></ul></ul><ul><ul><li>Sonuçta 2 lider davranışı belirlenmiştir; Kişiye yönelik ve İşe yönelik davranışlar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kişiye yönelik Liderde; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>İş görenlerin kişisel ihtiyaçlarının karşılanması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Çalışma koşullarının iyileştirilmesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İşe yönelik Liderde; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grup üyelerinin çalışmalarını yakından kontrol edilmesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Otoritenin kullanılması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grubu belirlenmiş ilke ve normlara yöre yönetmesi </li></ul></ul></ul></ul>Liderlik Teorileri - II
 15. Liderlik Teorileri - II 3. Performansı olumlu yönde etkiler 2. Astların iş tatmini arttırır 1. Etkin lider davranışı gösterir Kişiye yönelik liderler; Michigan Üniversitesi Çalışması Araştırma Sonucu
 16. Liderlik Teorileri - II <ul><li>Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzları Matrisi </li></ul><ul><ul><li>Robert Blake ve Jane Mouton tarafından geliştirildi </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik 2 ana boyutta incelenmiştir; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üretime önem veren Lider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kişiler arasındaki ilişkilere yönelen Lider </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bleke ve Mouton bu matris sayesinde 81 farklı liderlik tarzını ortaya çıkarmıştır </li></ul></ul>
 17. <ul><li>(1,1) Başarısız Yönetim </li></ul><ul><ul><li>Bu tarz liderde ne iş ne insan ilişkileri önemlidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Örgüt – iş gören hedefleri arası uyumsuzluk </li></ul></ul><ul><ul><li>İş görenler kendi haline bırakılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Önemli olan İşlerin yapılması değil nasıl yapılması gerektiğidir </li></ul></ul><ul><ul><li>İletişim yukarıdan aşağı doğru tek yönlüdür </li></ul></ul><ul><li>(9,1) Otorite – İtaat </li></ul><ul><ul><li>Bu tarz lider, işin zamanında ve eksiksiz bitmesini ister </li></ul></ul><ul><ul><li>İnsan faktörleri dikkate alınmaz </li></ul></ul><ul><ul><li>İletişim yukarıdan aşağı doğru tek yönlüdür </li></ul></ul><ul><li>(1,9) Klüp Yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Gruptaki kişilerin ihtiyaçları önemlidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostça bir ortam hakimdir </li></ul></ul><ul><ul><li>Yapılacak işe yeterince önem verilmez </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedefler açık şekilde belirlenmez </li></ul></ul>Liderlik Teorileri - II
 18. Liderlik Teorileri - II <ul><li>(9,9) Takım Yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Hem işe hem işi yapana yeterince önem verilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Örgütün hedefleri ile kişisel ihtiyaçlar arası uyumsuzluk yoktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeterince fırsatta insanlar yaratıcılıklarını gösterebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>İki yönlü ve açık bir iletişim vardır </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu tarz başarılı bir liderlik için doğru matris noktası olduğu kabul edilir </li></ul></ul><ul><li>(5,5) Orta Yol </li></ul><ul><ul><li>Görevin gerekleri ile iş gören ihtiyaçları arasında ters orantı var </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanılan yöntem, varolan durumu muhafaza etme yöntemidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Hem biçimsel hem biçimsel olmayan iletişim sistemleri kullanılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Yenilik ve değişikliklere açık değildir </li></ul></ul>
 19. Liderlik Teorileri - II . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.5 Orta Yol 1.9 Klüp Yönetimi 9.9 Takım Yönetimi 1.1 Başarısız Yönetim 9.1 Otorite - İtaat Yüksek <ul><li>Yüksek </li></ul>Düşük Düşük Üretime Yönelik Olma Kişiler Arası İlişkilere Yönelik Olma Blake ve Mouton’un Yönetim Labirenti
 20. <ul><li>McGregor’un “X” ve “Y” Teorileri Açısından Liderlik </li></ul><ul><ul><li>“ X” teorisine göre; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ortalama özellikteki bir insan çalışmayı sevmez işten kaçar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sorumluluk almayı sevmez </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Çalışmalar için zorlanmaları gereklidir </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Y” Teorisine göre; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnsanlar kendilerini kontrol ederek çalışır </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Her insan potansiyelini geliştirip aldığı sorumlulukları çoğaltır </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yönetici, iş görenlere yaratıcı ve kendilerini gelişitirici bir ortam sağlar </li></ul></ul></ul><ul><li>McGregor’un “X” teorisine sahip olan lider “Otoriter ve Mücadeleci ” </li></ul><ul><li>“ Y” teorisine sahip olan lider ise “Katılımcı ve Demokratik” </li></ul>Liderlik Teorileri - II
 21. <ul><li>Likert’in Sistem 4 Modeli </li></ul><ul><ul><li>Rensis Likert Michigan ve Ohio Üniversite çalışmalarının devamı olarak “Sistem4” modelini geliştirdi </li></ul></ul><ul><li>Sistem 1 </li></ul><ul><ul><li>Yöneticilerin iş görenlerine güveni yok bu yüzden karar verme sürecine katılmazlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Çalışma ortamında korku ve ceza hakim </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol üst kademede </li></ul></ul><ul><li>Sistem 2 </li></ul><ul><ul><li>Önemli kararlar üst düzey yöneticiler verir </li></ul></ul><ul><ul><li>Rutin kararlar alt düzeyde verir </li></ul></ul><ul><ul><li>İş göreni motivede ödül ve ceza yöntemi kullanılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol üst kademede, alt kademede azda olsa yetki var </li></ul></ul>Liderlik Teorileri - II
 22. Liderlik Teorileri - II <ul><li>Sistem 3 </li></ul><ul><ul><li>Yönetimin iş görene büyük ölçüde güveni var </li></ul></ul><ul><ul><li>Genel kararlar üst kademede alınır </li></ul></ul><ul><ul><li>Bölümlerle ilgili kararları alt kademeler alır </li></ul></ul><ul><ul><li>Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yatay iletişim vardır </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol büyük ölçüde alt kademededir </li></ul></ul><ul><li>Sistem 4 </li></ul><ul><ul><li>Yönetimin iş görene güveni tam </li></ul></ul><ul><ul><li>Her türlü kararda tüm birimlerin fikri alınır </li></ul></ul><ul><ul><li>Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yatay ve bölümler arsı çapraz bir iletişim vardır </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol sürecinde herkese sorumluluk verilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Biçimsel ve biçimsel olmayan yapı iç içedir </li></ul></ul>
 23. <ul><li>Durumsal Liderlik Teorileri </li></ul><ul><ul><li>Liderliğin çeşitli durumlarda farklılaşma olarak alınması </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider, takipçiler ve durumsal değişkenleri birlikte incelenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Hangi durumda hangi liderlik tarzının etkili olduğunun bulunması </li></ul></ul>Liderlik Teorileri – III
 24. <ul><li>Tannenbaum-Schmidt Lider Davranış Süreci </li></ul><ul><ul><li>Robert Tannenbaum ve Waren HçSchmidt tarafından 1957’de ortaya atıldı </li></ul></ul><ul><ul><li>Durumsal liderlik yaklaşımlarının en önemlilerinden </li></ul></ul><ul><ul><li>7 farklı davranış bicimi ortaya koymuştur </li></ul></ul>Liderlik Teorileri – III
 25. <ul><li>1. Lider astlarına belirlenmiş sınırlar içinde karar verme serbestliği tanır </li></ul><ul><li>2. Lider sınırları çizer ve gruptan karar vermesini ister </li></ul><ul><li>3. Lider sorunu belirtip önerileri alır kendisi karar verir </li></ul><ul><li>4. Lider kendi aldığı kararı gerekliyse değiştirmek koşulu ile eleştiriye açar </li></ul><ul><li>5. Lider kararı astlarına bildirir, sonra onlardan kararla ilgili sorular ister </li></ul><ul><li>6. Lider kendi aldığı kararı astlarına benimsetir </li></ul><ul><li>7. Lider kararı kendi verir ve bunu astlarına duyurur </li></ul>Liderlik Teorileri – III Demokratik İlişkilere Dayanan Otoriter İşe Dayanan Otorite Kaynağı Astlara serbestlik tanınan alan 1 2 3 4 5 6 7 Lider Davranış Süreci
 26. Liderlik Teorileri - III <ul><li>Hersey Blanchard Durumsallık Teorisi </li></ul><ul><ul><li>“ Yaşam Devletleri Liderlik Teorisi” olarak bilirnirdi </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderliği görev ve ilişki davranışı olarak ele alır </li></ul></ul><ul><ul><li>Astların “Olgunluk” ya da “Hazır Olma” derecesine bağlı inceler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Olgunluk derecesi; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kişilerin yetkinlik ve isteklerinin birleşimi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Yetkinliği, kişinin teknik bilgi, tecrübe ve beceriye göre verilmesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Yetkinlik ve isteğin farlı bilişimleri şeklinde oluşur </li></ul></ul></ul></ul>
 27. Liderlik Teorileri - III M4 M3 M2 M1 Yetkin, istekli ve emin Yetkin, isteksiz ve güvensiz Yetkin değil istekli ve emin Yetkin değil iste- ksiz ve güvensiz Yüksek Görev Yüksek İlişki Yüksek İlişki Düşük Görev Yüksek Görev Düşük İlişki Düşük Görev Düşük İlişki Katılma M3 Satma M2 Delege Etme M4 Söyleme M1 Emredici Davranış Düşük Yüksek Görev Yüksek Yüksek Orta Olgun Değil Olgun Düşük İlişki Davranışı Yüksek Destekleme
 28. Liderlik Teorileri - III <ul><li>Olgunluk Derecesi 1 (M1) Liderlik Tarzı: Söyleme </li></ul><ul><ul><li>Düşük derecede destek ve yüksek oranda yol gösterme </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider iş eğilimli bir tarz içindedir </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider izleyenlere tam anlamıyla otoriter bir tavır sergiler </li></ul></ul><ul><li>Olgunluk Derecesi 2 (M2) Liderlik Tarzı: Satma </li></ul><ul><ul><li>Olgunluk derecede düşüklük, gayret hakimdir </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider yüksek oranda destek ve yol gösterici konumunda </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider işin nasıl yapılacağını söyler, işgörenin kendini geliştirmesine olanak sağlar </li></ul></ul>
 29. Liderlik Teorileri - III <ul><li>Olgunluk Derecesi 3 (M3) Liderlik Tarzı: Katılma </li></ul><ul><ul><li>İzleyenler işin nasıl yapılacağını bilmekte, güvenleri tam değil </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider, işin nasıl yapılacağını değil doğru yönlendirme ile ilgilenir </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılıklı konuşmalar grubun performansını artırır </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider destek sağlayıp, iletişim kuran pozisyonundadır </li></ul></ul><ul><li>Olgunluk Derecesi 4 (M4) Liderlik Tarzı: Delege etme </li></ul><ul><ul><li>İzleyenler işin nasıl yapılacağını bilmekte, güvenleri tam </li></ul></ul><ul><ul><li>İşgörene sorumluluk verilmelidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderin görevi gözlem ve takiptir </li></ul></ul>
 30. Liderlik Teorileri - III <ul><li>Diğer Durumsal Liderlik Teorileri; </li></ul><ul><ul><li>Fieder’in Durumsal Liderlik Modeli </li></ul></ul><ul><ul><li>House – Mitchell Amaç – Yol Teorisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vroom – Yetton Karar Verme Modeli </li></ul></ul>
 31. Liderlik Teorileri - VI <ul><li>Gelişmekte Olan Liderlik Teorileri </li></ul><ul><li>Etkileşimli Liderlik </li></ul><ul><ul><li>Bernard M. Bass’ın geliştirdiği kavramdır </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider ve izleyenler arasında geleneksel ve geçmişe bağlı yaklaşımı ele alır </li></ul></ul><ul><ul><li>İşler ile ilgili yapılacaklar, Lider ve izleyenler tarafından kararlaştırılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Etkileşimli lider, grubun amaçlarına ulaşmasında şartlı pekiştirme yada istisnalarla yönetim yolunu seçer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şartlı Pekiştirme; istenilen sonuçlara ulaşıldığında ödül tersi durumlarda yaptırım uygulanması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İstisnalarla yönetim; izleyenlere sadece hiçbir şey yapamadıkları durumda yardım eder </li></ul></ul></ul>
 32. Liderlik Teorileri – VI <ul><li>Dönüştürücü Liderlik </li></ul><ul><ul><li>Bernard M. Bass’ın geliştirdiği kavramdır </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider; gelişim, değişim ve yeniliklere açık </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider; izleyenlerinin tüm becerilerini ortaya çıkarmasını sağlayan bir ortam sunar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider takipçilerini etkilemede “Karizma” kullanır </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişiler örgütün çıkarlarını, kendi çıkarlarının üstünde görür </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider gruba yeni bir vizyon kazandırmayı hedefler </li></ul></ul>
 33. Liderlik Teorileri – VI <ul><li>Atıf Teorisi </li></ul><ul><ul><li>Atıfta bulunulan kişinin davranışları ve etkileyen faktörlerin ayırt edici özellikleri olup olmadığını kıyaslanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişinin her hangi bir davranışı ve sonuçları gözlemlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu davranışın bir liderlik davranışı olup olmadığı saptanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu davranış “Liderlik” davranışı olarak algılanıyorsa ve tutarlılık gösteriyorsa kişi LİDER olarak tanımlanabilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider bu teori yardımı ile, izleyicilerine ne şekilde davranacağını ve nasıl yönlendireceğini çözebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Atıf Teorisi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kişinin içsel özelliklerini kontrol etmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kişinin çevre faktörlerinden ne kadar etkilendiğini kontrol etmesi </li></ul></ul></ul>
 34. İçindekiler <ul><li>Liderlik... </li></ul><ul><ul><li>Yönetici – Lider </li></ul></ul><ul><ul><li>Yöneticilik – Liderlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik Tarzı – Faydaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlikle Birlikte Kazanılan Kültür </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderliğin Gücünü Artıran/ Azaltan Faktörler </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik Davranışı Nasıl Geliştirilir? </li></ul></ul>
 35. Yönetici – Lider <ul><li>Yönetici başkaları tarafından yönetime getirilir </li></ul><ul><li>Gücünü yasa, kanun ve benzeri biçimsel yapılardan alır </li></ul><ul><li>Her yönetici, lider olamaz </li></ul>
 36. Yöneticilik – Liderlik <ul><li>Planlama ve Bütçeleme </li></ul><ul><ul><li>Düzen yaratma </li></ul></ul><ul><ul><li>Riski Giderme </li></ul></ul><ul><ul><li>Kısa-Orta Dönemli </li></ul></ul><ul><ul><li>Tümden Gelimci </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan-Bütçe Üretme </li></ul></ul><ul><li>Örgütleme, Seçme-Yerleştirme </li></ul><ul><ul><li>Karar Verme </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzmanlaşma </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiyerarşi </li></ul></ul><ul><ul><li>İtaat Etme </li></ul></ul><ul><li>Denetim </li></ul><ul><ul><li>Enerjiyi Sınırlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Kötü Sonuçları Önlemeye Yönelme </li></ul></ul><ul><li>Amaç Belirleme-Yön verme </li></ul><ul><ul><li>Kurulu Düzeni Bozma </li></ul></ul><ul><ul><li>Riski Alma </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzun Dönemli </li></ul></ul><ul><ul><li>Tüme Varımcı </li></ul></ul><ul><ul><li>İleri Görüş ve Strateji Üretme </li></ul></ul><ul><li>Kişileri Aynı Amaca Yöneltme </li></ul><ul><ul><li>İletişim Kurma </li></ul></ul><ul><ul><li>Birleşmiş Uzmanlıklar </li></ul></ul><ul><ul><li>İnformal İlişkiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Adanma </li></ul></ul><ul><li>Özendirme ve Esinlendirme </li></ul><ul><ul><li>Enerjiyi Yaygınlaştırma </li></ul></ul><ul><ul><li>İyi Sonuçlar Almaya Yönelme </li></ul></ul>
 37. <ul><li>İdeal bir yöneticide olması gereken liderlik özellikleri; </li></ul>Yöneticilik – Liderlik <ul><li>Üyelerle iletişim kurabilmelidir </li></ul><ul><li>İyi bir dinleyici olmalıdır </li></ul><ul><li>Hataya hoş görülü olmalıdır </li></ul><ul><li>Takım çalışmasını desteklemelidir </li></ul><ul><li>İnsancıl olmalıdır </li></ul><ul><li>Ceza yerine ödül vermelidir </li></ul><ul><li>Sağduyulu davranmalıdır </li></ul><ul><li>Sabırlı olmalıdır </li></ul><ul><li>Kendini iyi tanımalıdır </li></ul><ul><li>Grup üyelerini iyi tanımalıdır </li></ul><ul><li>İşinde uzman olmalıdır </li></ul><ul><li>Amaçları belirleyebilmelidir </li></ul><ul><li>Doğru ve hızlı karar verebilmelidir. </li></ul><ul><li>Objektif olabilmelidir </li></ul><ul><li>Demokratik olmalıdır </li></ul><ul><li>Farklı görüşlere açık olmalıdır </li></ul>
 38. Yöneticilik – Liderlik Amaç ve Yön Belirleme Gerçeklik Denetimi Yapar Planlama ve Bütçeleme Odaklama Sağlar
 39. Liderlik Tarzı – Faydaları <ul><li>Liderlik tarzı; </li></ul><ul><li>- Liderin insanlar tarafından gözlenebilen ve tekrarlanan davranış biçimidir. </li></ul><ul><li>Doğru Liderlik Tarzının Faydaları </li></ul><ul><li>Lider ve çalışanlar arasında açık ve olumlu iletişimin başlaması </li></ul><ul><li>Kişilerin değişikliğe yönelik yeni fikirleri tartışmaya ve kabule hazır olması </li></ul><ul><li>Kişilerde farklılıklara karşı saygı duymayı ve takdir etmeyi anlaması </li></ul>
 40. Liderlik Tarzı – Faydaları <ul><li>Doğru Liderlik Tarzının Faydaları </li></ul><ul><li>Kişilerin yeteneklerini ortaya koyması ve istenen sonuca ulaşmak için istekli olması </li></ul><ul><li>Kişiler yüksek morale sahip olup yaratıcı ve enerjik olur </li></ul><ul><li>Kişiler yetişmeleri ve gelişmeleri ile ilgilenildiğini hisseder </li></ul><ul><li>Yöneticilerini takdir eder </li></ul>
 41. Liderlikle Birlikte Kazanılan Kültür Liderlik Sürekli Gelişme Müşterilerin Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılama Çalışanların İş Şartlarına Uyumunu Temin
 42. Liderlikle Birlikte Kazanılan Kültür LİDERLİK YÖNETİCİLİK Çok Çok Az Az Denetim Dışı: - Vizyon vardır, - Yenilikçilik çoktur - Fakat gerçekleşme yoktur - Zaman içinde organizasyon çöker İstenmeyen Durumlar İstenen Durumlar <ul><li>Fazla Denetimli; </li></ul><ul><li>Bürokrasi doğurur </li></ul><ul><li>İnsiyatif vermez </li></ul><ul><li>Yenilik yaratmaz </li></ul><ul><li>Zaman içinde performans düşüşüne neden olur </li></ul>
 43. Liderliğin Gücünü Artıran Faktörler <ul><li>Lider ile izleyenleri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir </li></ul><ul><li>Liderin astların üzerindeki etkisini arttırır </li></ul><ul><li>Liderlere gruba çok fazla müdahale yetkisi verir </li></ul><ul><li>Grubun normları Liderin istekleri ile uyumluysa liderin grup üzerindeki etkisi fazla olur </li></ul><ul><li>Sıradan insan veya grupların etkin Lider sayesinde olağanüstü işler yapması mümkündür </li></ul>
 44. Liderliğin Gücünü Azaltan Faktörler <ul><li>Bu faktörler liderin izleyenlerin tutum ve davranışlarını etkilemelerini önlerler </li></ul><ul><li>Grup normları liderin istekleri ile uyuşmuyorsa liderin grubu etkileme derecesi azalır </li></ul><ul><li>Profesyonel iş görenler liderlik sürecinden etkilenmezler, sadece kendi meslektaşları tarafından değerlendirilmek isterler </li></ul>
 45. Liderlik Davranışı Nasıl Geliştirilir? <ul><li>Çalışanlarda liderlik potansiyeli geliştirilmeli : </li></ul><ul><li>İddialı işler sağlanmalı </li></ul><ul><li>İş zenginleşmesine gidilmeli </li></ul><ul><li>Meslek yaşam yolu geniş tutulmalı </li></ul><ul><li>Yüksek beklentiler hedeflenmeli </li></ul><ul><li>Kişiyi sürekli gelişmeye özendirmeli </li></ul>
 46. <ul><li>İşe almada bilgi , beceri, yetenek kadar liderlik potansiyeli de önemsenmeli. </li></ul><ul><li>Doğru zamanda, doğru işte , doğru kişi kullanılmalı. </li></ul><ul><li>Destekleyici bir kurum kültürü oluşturmalı: </li></ul><ul><ul><li>Liderlik niteliklerini ön plana koymalı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Takım çalışmasına özendirmeli, </li></ul></ul><ul><ul><li>Performans kriterlerini liderlik ve takım </li></ul></ul><ul><ul><li>Çalışması açısından gözden geçirmeli. </li></ul></ul>Liderlik Davranışı Nasıl Geliştirilir?
 47. Dinlediğiniz İçin Teşekkürler Sorularınız?
www.best-cooler.reviews

×