Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ENDOKARD VE KALP KAPAĞI
HASTALIKLARI
ROMATİZMAL ATEŞ VE ROMATİZMAL
KALP HASTALIĞI
• Romatizmal ateş(RA) akut, immünolojik temeli
olan, multisistemik, inflamatu...
• 5-15 yaş arası çocuklarda
• A grubu beta hemolitik streptokok ÜSYE
• Gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir
sağlık so...
Klinik bulgular:
• Büyük eklemlerde gezici poliartrit
• Kardit
• Subkütan nodüller
• Deride eritema marjinatum
• Sydenham ...
• Tanıda Jones kriterleri:
• Grup A Streptokok enf. ait kanıt ile birlikte iki
majör belirti ya da bir majör, iki minör be...
• RA’in aktif fazı boyunca görülen akut
romatizmal kardit, kronik romatizmal kalp
hastalığına ilerleyebilir
• İlk ataktan ...
Patolojik Özellikler:
Akut Faz:
• Aschoff cisimcikleri: Lenfosit, plazma hücresi,
makrofaj içeren fibrinoid nekroz odaklar...
Kronik Faz:
• Yaprakçıklarda fibröz kalınlaşma
• Kapak kommissürlerinde füzyon-balık ağzı ya
da düğme deliği şeklinde sten...
• RA’nın en önemli sonucu fibrotik kapak
deformiteleridir
• Prognoz oldukça değişkendir
• RA kendini sınırlayan bir hastalık
• Romatizmal kalp hast. fibrotik kapakların
insizyonu v...
İNFEKTİF ENDOKARDİT
• Mural endokardın veya kalp kapaklarının bir
mikroorganizma yoluyla infeksiyonu
• Çoğu olgu bakteriye...
• Akut Endokardit:
Daha önceden normal olan kalp kapağında
virülansı yüksek olan mikroorganizmaların
oluşturduğu infeksiyo...
İnfektif endokardit normal kapaklarda
gelişebilir ancak vasküler ve kardiak
anomaliler zemin hazırlar:
• Romatizmal kalp h...
Zemin hazırlayan diğer faktörler:
• Nötropeni
• İmmün yetmezlik
• Malignite
• Terapötik immünsupresyon
• DM
• Alkol ve uyu...
İnfektif endokardit gelişiminde kan yoluyla
mikroorganizmaların yayılımı(bakteriyemi):
• Vücudun herhangibir yerindeki inf...
Ensık :
• Str. Viridans
• Staph. Aureus
• Staph Epidermidis
• Patolojik Özellikler:
• Fibrin, inflamatuar hücreler ve bakterileri
içeren, hacimli, kırılgan vejetasyonlar
• Abse forma...
• Klinik Bulgular:
• Ateş, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık
• Splinter veya subungual hemorajiler, Janeway
lezyonları, O...
• Kalp kapaklarında vejetasyon oluşturan
hastalıklar:
• Romatizmal ateş
• İnfektif endokardit
• Nonbakteriyel trombotik en...
KALP KAPAK HASTALIKLARI
• Kalp kapağı hastalıkları; dejenerasyon,
immünolojik-inflamatuar olaylar,
enfeksiyonlara bağlı ol...
• Stenoz: Kapağın açılışında bir yetmezlik vardır
ve kan akışı engellenir
• Yetmezlik(Regürjitasyon): Bir kapağın tam
kapa...
Aort Stenozu
• Dejeneratif kalsifik aort stenozu
• Konjenital biküspid aort valvülünün kalsifik
stenozu
KALSİFİK AORT STENOZU
• Tüm kapak anomalileri içinde en sık
• Yaşla ilişkili ve ilerleyici
• Nodüler, kalsifik kitleler
• ...
• Romatizmal aort stenozunun aksine
yaprakçıkların uç kısımlarında birleşme yoktur
• Bir diğer fark romatizmal aort stenoz...
• Kanın sol
ventrikülden aortaya
atılması güçleşmiştir
• Kalsifik aort stenozu olan hastalarda mitral
kapak genellikle normaldir
• Bazı hastalarda aort kapağındaki kalsifik
biri...
• Aort stenozu klinik özellikler:
Asemptomatik
Senkop (bayılma atakları)
Anjina pektoris
Egzersiz sırasında nefes darlığı
...
• Mitral Annüler Kalsifikasyon
Aort Yetmezliği
• Kan diastol sırasında sol
ventriküle geri kaçar
• Sebepler:
Romatizmal ateş
İnfektif endokardit
Sifiliz
• Aort yetmezliği klinik özellikler:
Asemptomatik
Çarpıntı hissi
Anjina pektoris
Sol ventrikül hipertrofisi, dilatasyonu v...
Mitral Stenoz
• Kanın sol atriumdan sol
ventriküle geçişi
güçleşmiştir.
• Sebep hemen her
zaman romatizmal kalp
hastalığıd...
• Mitral stenozda klinik özellikler:
Sol atrial dilatasyon
Pulmoner venöz basınç artışı
Pulmoner ödem
Sağ ventrikül hipert...
Mitral Yetmezlik
• Kan sistol sırasında sol atriuma geri kaçar
• Sebepler;
• Miksoid kapak hastalığı (Mitral kapak
prolaps...
• Mitral yetmezlikte klinik özellikler
Sol atrial dilatasyon
Atrial fibrillasyon-sistemik tromboembolizm
Kalp yetmezliği
Mitral Kapağın Miksomatöz
Dejenerasyonu(Mitral Kapak
Prolapsusu)
• Tek ya da her iki mitral yaprakçıklar gevşektir
ve sist...
• Etkilenen yaprakçıklar genişlemiş, sarkık, kalın
ve lastik gibidir
• Histolojik olarak kapaktaki fibroza tabakasının
zay...
Mitral Kapağın Miksomatöz
Dejenerasyonu(floppy kapak)
• Patogenez net olarak bilinmemektedir
• Marfan Sendromunun sık görülen bir özelliği
• Sistemik yapısal bağ dokusu
anormal...
• Mitral kapağın prolapsusu nadiren infektif
endokardit, cerrahi gerektiren mitral
yetmezlik, felç ya da sistemik infarktl...
Triküspid Stenozu
• Kanın sağ atriumdan sağ
ventriküle geçişi
güçleşmiştir.
Triküspid Yetmezliği
• Kan sistol sırasında sağ
atriuma geri kaçar
• Sebepler:
Romatizmal ateş
Enfektif endokardit
(özelli...
• Triküspid kapak hastalıklarında klinik özellikler:
Asemptomatik
Zayıflık, halsizlik
Boyunda pulsasyon
Hepatomegali
Atria...
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)

1,239 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Endokard ve kalp kapaği hastaliklari(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. ENDOKARD VE KALP KAPAĞI HASTALIKLARI
 2. ROMATİZMAL ATEŞ VE ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI • Romatizmal ateş(RA) akut, immünolojik temeli olan, multisistemik, inflamatuar bir hastalıktır
 3. • 5-15 yaş arası çocuklarda • A grubu beta hemolitik streptokok ÜSYE • Gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir sağlık sorunu
 4. Klinik bulgular: • Büyük eklemlerde gezici poliartrit • Kardit • Subkütan nodüller • Deride eritema marjinatum • Sydenham kore’si
 5. • Tanıda Jones kriterleri: • Grup A Streptokok enf. ait kanıt ile birlikte iki majör belirti ya da bir majör, iki minör belirti • Minör belirtiler: Ateş, artralji, kanda artmış akut faz reaktanları
 6. • RA’in aktif fazı boyunca görülen akut romatizmal kardit, kronik romatizmal kalp hastalığına ilerleyebilir • İlk ataktan sonraki her faringeal infeksiyonla birlikte hastalığın reaktive olma olasılığı artar ve her tekrarlayan atakta aynı belirtilerin ortaya çıkma eğilimi vardır
 7. Patolojik Özellikler: Akut Faz: • Aschoff cisimcikleri: Lenfosit, plazma hücresi, makrofaj içeren fibrinoid nekroz odakları • Fibrinöz vejetasyonlar • Fibrinöz perikardit • Pankardit
 8. Kronik Faz: • Yaprakçıklarda fibröz kalınlaşma • Kapak kommissürlerinde füzyon-balık ağzı ya da düğme deliği şeklinde stenoz • Korda tendinialarda kalınlaşma, kısalma ve füzyon • Sol atriumda subendokardial birikimler-Mc Callum plakları
 9. • RA’nın en önemli sonucu fibrotik kapak deformiteleridir
 10. • Prognoz oldukça değişkendir • RA kendini sınırlayan bir hastalık • Romatizmal kalp hast. fibrotik kapakların insizyonu ve protez
 11. İNFEKTİF ENDOKARDİT • Mural endokardın veya kalp kapaklarının bir mikroorganizma yoluyla infeksiyonu • Çoğu olgu bakteriyeldir • Akut ve subakut endokardit
 12. • Akut Endokardit: Daha önceden normal olan kalp kapağında virülansı yüksek olan mikroorganizmaların oluşturduğu infeksiyon(Staph. Aureus) • Subakut Endokardit: Hafif-orta virülansı olan mikroorganizmaların daha önce zedelenmiş-anormal kalpte oluşturduğu infeksiyon
 13. İnfektif endokardit normal kapaklarda gelişebilir ancak vasküler ve kardiak anomaliler zemin hazırlar: • Romatizmal kalp hast. • Miksomatöz mitral kapak • Dejeneratif kalsifik kapak stenozu • Biküspit aortik kapak • Protez kapaklar
 14. Zemin hazırlayan diğer faktörler: • Nötropeni • İmmün yetmezlik • Malignite • Terapötik immünsupresyon • DM • Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
 15. İnfektif endokardit gelişiminde kan yoluyla mikroorganizmaların yayılımı(bakteriyemi): • Vücudun herhangibir yerindeki infeksiyon • Dental tedaviler • Cerrahi prosedürler • İntravenöz madde bağımlılığı
 16. Ensık : • Str. Viridans • Staph. Aureus • Staph Epidermidis
 17. • Patolojik Özellikler: • Fibrin, inflamatuar hücreler ve bakterileri içeren, hacimli, kırılgan vejetasyonlar • Abse formasyonları-protez kapaklarda halka şeklinde abseler • Vejetasyonların kolay parçalanan yapısı nedeniyle sistemik emboliler-septik infarktlar
 18. • Klinik Bulgular: • Ateş, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık • Splinter veya subungual hemorajiler, Janeway lezyonları, Osler nodülleri, Roth lekeleri(mikroemboliye sekonder bulgular) • Tanıda Duke Kriterleri(mikroorganizmanın kanda gösterilmesi, ekokardiyografik bulgular, vasküler-immünolojik bulgular…)
 19. • Kalp kapaklarında vejetasyon oluşturan hastalıklar: • Romatizmal ateş • İnfektif endokardit • Nonbakteriyel trombotik endokardit • Libman-Sacks endokarditi(SLE)
 20. KALP KAPAK HASTALIKLARI • Kalp kapağı hastalıkları; dejenerasyon, immünolojik-inflamatuar olaylar, enfeksiyonlara bağlı olarak gelişir
 21. • Stenoz: Kapağın açılışında bir yetmezlik vardır ve kan akışı engellenir • Yetmezlik(Regürjitasyon): Bir kapağın tam kapanmasındaki yetersizlik sonucu ters akıma izin verilmesi durumu
 22. Aort Stenozu • Dejeneratif kalsifik aort stenozu • Konjenital biküspid aort valvülünün kalsifik stenozu
 23. KALSİFİK AORT STENOZU • Tüm kapak anomalileri içinde en sık • Yaşla ilişkili ve ilerleyici • Nodüler, kalsifik kitleler • Kalsifik kitleler aort yaprakçıkları üzerinde birikir ve valsalva sinüsüne doğru uzanır
 24. • Romatizmal aort stenozunun aksine yaprakçıkların uç kısımlarında birleşme yoktur • Bir diğer fark romatizmal aort stenozu olan hastalarda aynı anda mitral kapak anomalileri de vardır
 25. • Kanın sol ventrikülden aortaya atılması güçleşmiştir
 26. • Kalsifik aort stenozu olan hastalarda mitral kapak genellikle normaldir • Bazı hastalarda aort kapağındaki kalsifik birikimler mitral yapraklar üzerine de uzanabilir • Semptomların bulunup bulunmaması tedaviyi belirleyici en önemli faktördür
 27. • Aort stenozu klinik özellikler: Asemptomatik Senkop (bayılma atakları) Anjina pektoris Egzersiz sırasında nefes darlığı Sol ventrikül hipertrofisi,yetmezliği Ani ölüm
 28. • Mitral Annüler Kalsifikasyon
 29. Aort Yetmezliği • Kan diastol sırasında sol ventriküle geri kaçar • Sebepler: Romatizmal ateş İnfektif endokardit Sifiliz
 30. • Aort yetmezliği klinik özellikler: Asemptomatik Çarpıntı hissi Anjina pektoris Sol ventrikül hipertrofisi, dilatasyonu ve yetmezliği
 31. Mitral Stenoz • Kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişi güçleşmiştir. • Sebep hemen her zaman romatizmal kalp hastalığıdır
 32. • Mitral stenozda klinik özellikler: Sol atrial dilatasyon Pulmoner venöz basınç artışı Pulmoner ödem Sağ ventrikül hipertrofisi, dilatasyonu ve yetmezliği
 33. Mitral Yetmezlik • Kan sistol sırasında sol atriuma geri kaçar • Sebepler; • Miksoid kapak hastalığı (Mitral kapak prolapsusu)(en sık) Romatizmal kalp hastalığı Papiller adele rüptürü
 34. • Mitral yetmezlikte klinik özellikler Sol atrial dilatasyon Atrial fibrillasyon-sistemik tromboembolizm Kalp yetmezliği
 35. Mitral Kapağın Miksomatöz Dejenerasyonu(Mitral Kapak Prolapsusu) • Tek ya da her iki mitral yaprakçıklar gevşektir ve sistol sırasında sol atriuma prolabe olurlar
 36. • Etkilenen yaprakçıklar genişlemiş, sarkık, kalın ve lastik gibidir • Histolojik olarak kapaktaki fibroza tabakasının zayıflaması, mukoid(miksomatöz) materyal birikimi, spongioza tabakasında fokal kalınlaşma ve kordların kollajen yapısında zayıflama
 37. Mitral Kapağın Miksomatöz Dejenerasyonu(floppy kapak)
 38. • Patogenez net olarak bilinmemektedir • Marfan Sendromunun sık görülen bir özelliği • Sistemik yapısal bağ dokusu anormallikleri(genetik?)
 39. • Mitral kapağın prolapsusu nadiren infektif endokardit, cerrahi gerektiren mitral yetmezlik, felç ya da sistemik infarktlar, ventriküler ya da atrial aritmi komplikasyonlarına yol açabilir
 40. Triküspid Stenozu • Kanın sağ atriumdan sağ ventriküle geçişi güçleşmiştir.
 41. Triküspid Yetmezliği • Kan sistol sırasında sağ atriuma geri kaçar • Sebepler: Romatizmal ateş Enfektif endokardit (özellikle IV ilaç bağımlılarında) Karsinoid sendrom
 42. • Triküspid kapak hastalıklarında klinik özellikler: Asemptomatik Zayıflık, halsizlik Boyunda pulsasyon Hepatomegali Atrial fibrillasyon Kalp yetmezliği
https://best-cooler.reviews/

×