Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Bansang Pilipinas, Lahing Pilipino 5
Yunit I ANG SINAUNANG PILIPINO
First Quarter
Aralin 1 May Sariling Sistema ng Pamamah...
Aralin 3 Pamaaraang Pangkabuhayanng mga Unang Pilipino
3.1 Kahalagahan ng Ponagkukunang-Yaman sa hanapbuhay
 Paraan ng pa...
 Pueblo o Bayan
 Pamahalaang Lungsod
 Ayuntamiento
Aralin 6 Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
 Ur...
 Pagbangon ni Sumuroy
 Pagbangon ni Maniago
 Ang Iba Pang Pagbabangon
 Francisco Dagohoy
 Diego at Gabriela Silang
 ...
 Ang Kasunduan sa Biak-na-Bato
 Walang Kapayapaan Pagkaraan ng Kasunduan
Yunit III PATULOY NA PAGPUPUNYAGI TUNGO SA KALA...
 Patakaran sa Lupa
 Homestead
 Panamin sa Sakahan
 Mga Bagong Industriya
 Mga Bagong Bangko
Aralin 13 Panahon ng Komo...
 Kalagayan ng mga Kababaihan
 Liberasyon ng Pilipinas
 Pagbabagong Tatag ng Bansa
Yunit IV PATULOY NA PAGPUPUNYAGI TUNG...
 Pagtaas ng mga bilihin
 Pagbagsak ng piso sa pamilihang pandaigdig
 Kawalan ng hanapbuhay
 Reaksiyon ng mga Pilipino ...
Aralin Panlpiunan 5: Bansang Piliipas, Lahing Pilipino
Leo Labadnoy
Zenaida L. Agbon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five

13,181 views

Published on

Bansang Pilipinas, Lahing Pilipino
Course Outline
Araling Panlipunan - Grade Five

Published in: Education

Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five

  1. 1. Bansang Pilipinas, Lahing Pilipino 5 Yunit I ANG SINAUNANG PILIPINO First Quarter Aralin 1 May Sariling Sistema ng Pamamahala ang mga Unang Pilipino 1.1 Pamahalaang Barangay  Ang Datu  Mga katangian na dapat taglayin ng isang pinuno upang maging matagumpay na lider sa isang barangay  Mga Batas sa Barangay  Kalipunan ng Barangay  Pagpapatupad ng Batas  Dalawang uri ng batas (nasusulat at di nasusulat) 1.2 Pamahalaang Sultano  Mga basehan para maging Datu  Katuwaang ng Datu sa pangagasiwa sa barangay Aralin 2 Ang Kapalagayang Panlipunan ng mga unang Pilipino 2.1 Pangkat ng tao sa Lipunan  Maginoo, Timawa, at Alipin  Kababaihan sa Sinaunang Lipunan  Karapatan ng mga kababaihan na kapantay ng kalalakihan  Sistema ng Edukasyon  Alibata 2.2 Ang Relihiyong Animismo at Islam  Animismo  Iba-ibang tawag sa dakilang Diyos  Islam  Koran: Limang haligi ng Islam  Mecca  Pagpapalaganap ng Islam sa Bansa  Abu Bakr DepEd: 1st Qtr.  Ang Kinalalagyanng Bansang Pilipinas  Batayang Heograpiya  Pinagmulanng aking Lahi 2nd Qtr.  Pagkilala sa mga Sinaunang Pilipino  Mga Pagbabago saPanahon 3rd Qtr.  Ang Pagtanaw sa Kalagayan ng Lipunan ng Sinaunang Pilipino  Ang Pagtanaw sa Pamamahala ng mga Espanyol sa Panahonng Kolonyalismo 4th Qtr.  Pag-usbong ng Kamalayang Pambansa  Mga Kilusanpara sa Kalayaan  RebolusyonatPagkakaisa
  2. Aralin 3 Pamaaraang Pangkabuhayanng mga Unang Pilipino 3.1 Kahalagahan ng Ponagkukunang-Yaman sa hanapbuhay  Paraan ng pagtatanim at pangingisda ng mga Pilipino noon  Paghahabi ng tela  Paggawa ng Palayok  Pagpapalitan ng Kalakal 3.2 Ang Teknolohiya noongSinaunang Panahon  Panahon ng Lumang Bato  Panahon ng Bagong Bato  Panahon ng Metal 3.3 Paraan ng Pagmamay-ari ng Lupa Noon Yunit II ANG PILIPINAS SA ILALAIM NG MGA ESPANYOL Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas  Mga dahilan ng Pagdating ng mga Espanyol  Una, ang pakikipaglaban ng mga Espanyol  Pangalawa, ang mahigpit na pangangailangang magkaroon ng bagong rutang pangkalakalan  Pangatlo, ang pagtuklas sa ibang lupain  Ang Ekspedisyon ni Magellan  Ang Pananakop ng mga Espanyol Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa  Anyo ng Lipunang Pilipino: Peninsulares, Insulares, Tsino, Mestisong Tsino, Indio  Pamahalaang Pambansa o Sentral  Mga atas at kautusang nagmumula sa hari ng Espanya (Consejo de Indies)  Tatlong institusyon laban sa Cumplase: Royal Audencia, Residencia, Visita  Pamahalaang Lokal  Pamamaraang Encomienda  Pamahalaang Panlalawigan  Dalawang uri ng Pamahalaang Panlalawigan: Alcaldias Mayores at Corregimiento  Mga tungkulin ng alcalde mayor  Pamahalaang Pambayan  Cabeza de Barangay DepEd: Gr. 5- 3rd Qtr. -Ang Pagtanaw sa Pamamahala ng mga Espanyol sa Panahon ng Kolonyalismo
  3.  Pueblo o Bayan  Pamahalaang Lungsod  Ayuntamiento Aralin 6 Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol  Uri ng Panahanan  Reduccion  Cabecera, Parokya, at Plaza Complex  Sitio at Rencheria  Pagpapapalaganap ng Kristiyano  Mga Ordeng namamahala: Agustino, Pransiskano, Heswita, Recoleto  Edukasyon sa Panahon ng Espanyol  Unibersidad na itinayo ng mga Heswita at Dominikano  Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino  Ang Pamilya  Ang Kababaihan  Sining at Panitikan  Musika at Sayaw  Pananamit at Pagkain  Mga PagdiriwangPanrelihiyon at Libangan  Mga Pangalang Espanyol Aralin 7 Kabuhayan ng mga Pilipino sa Ilalim ng mga Espanyol  Ang Pagbubuwis  Ang Bandala  Sistemang Kasama  Sapilitang Paggawa o PoloYServicio (Polista at Falla)  Monopolyo ng Tabako  Kalakalang Galleon  Ang Pagbubukas sa Pandaigdigang Kalakalan Second Quarter Aralin 8 Pakikibaka ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol  Ang mga Unang Pagbabangon  Lakan Dula  Magat Salamat  Mga Pagbangon ng Ika-17 Daantaon  Pagbangon ng mga Gaddang  Pagbangon nina Tamblot at Bancao  Ang Pakana ni Ladia
  4.  Pagbangon ni Sumuroy  Pagbangon ni Maniago  Ang Iba Pang Pagbabangon  Francisco Dagohoy  Diego at Gabriela Silang  Hermano Pule  Pagtugon ng Mindanao  Pagtugon ng mga Pangkat sa Bulubundukin Aralin 9 Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino  Pagsibol ng Diwang Makabayan  Ang Pagbubukas ng Suez Canal  Pagsilang ng Gitnang Uri  Ang Sekularisasyon (GOMBURZA)  Mga Propagandista  Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, at Andres Bonifacio  Mga Akdang Pampulitika  Mga Aral ng Katipunan  Kartilya ng Katipunan  Mga Paghahanda sa Himagsikan at sa Kasarinlan  Mga Kababaihan sa Katipunan (Agueda Esteban, Marina Dizon, Gregoria de Jesus)  Ang Pahayagang Kalayaan at ang Pagkakatuklas ng Katipunan (Diario de Manila)  Sigaw sa Pugadlawin at ang Unang Yugto ng Hiamgsikan  Pagpatay kay Jose Rizal  Paglaganap ng Himagsikan  Walong lalawigan na unang nag-alsa laban sa Espanya  Pagsilang ng Unang Pinunong Militar  Emilio Aguinaldo, Candido Tria Tirona, Baldomero Aguinaldo, Santiago Alvarez, Artemio Ricarte at MarianoRiego de Dios  Ang Katipunan sa Cavite  Magdiwangng Noveleta at Magdalo ng Kawit  Ang Labanan sa Pamunuan ng Katipunan  Ang Kumbensiyon ng Tejeros  Pagkamatay ni Bonifacio  Ang Republika ng Biak-na-Bato DepEd: Gr. 6 – 2nd Qtr. -Rebolusyong Pilipino ng 1896
  5.  Ang Kasunduan sa Biak-na-Bato  Walang Kapayapaan Pagkaraan ng Kasunduan Yunit III PATULOY NA PAGPUPUNYAGI TUNGO SA KALAYAAN Aralin 10 Pagdating ng mga Amerikano  Ang Pagkakasangkot ng mga Pilipino  Pamahalaang Rebolusyonaryo  Pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano  Kongreso ng Malolos  Ang Konstitusyon ng Malolos  Ang Kasunduan sa Paris  Unang Republika ng Pilipinas (La Independencia)  Mga Pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano  Mga Matatapang na Pilipinong Dapat  Pahalagahan sa Panahon ng Rebolusyon  Balagiga Masaker  Papel ng mga Kababaihan sa himagsikan  Labanan sa Tirad Pass  Pagdakip kay Emilio Aguinaldo  Kahalagahan ng Himagsikan sa Pagkabuo ng Nasyon Aralin 11 Pamahalaang Itinatag ng mga Amerikano  Ang Pamahalaang Militar  Ang Komisyong Taft  Ang Pamahalaan Sibil  Unti-unting Pagsasalin ng Kapangyarihan sa mga Pilipino tungo sa Pagsasarili  Batas Cooper (Batas ng Pilpinas 1902)  Pagbuo ng Partido Pulitikal  Ang Batas Jones ng 1916  Mga Misyong Pangkalayaan  Misyong Os-ROx  Batas Hare-Hawes-Cutting  Batas Tydings-McDuffie  Saligang Batas ng 1935 Aralin 12 Pagbabago sa Lipunan at sa Kabuhayan sa Panahon ng mga Amerikano  Pagbabago sa Lipunan  Sistema ng Edukasyong Ipinatupad ng mga Amerikano  Kalagayang Pangkalusugan ng mga Pilipino  Kalayaan sa Pagsamba  Mga Lungsod at Bayan  Paraan ng Transportasyon at Komunikasyon  Pagbabago sa Kabuhayan  Epekto ng Malayang Kalakalan DepEd: Gr.6-3rd Qtr. -Pamamahala ng Konlonyalismong Amerikano
  6.  Patakaran sa Lupa  Homestead  Panamin sa Sakahan  Mga Bagong Industriya  Mga Bagong Bangko Aralin 13 Panahon ng Komonwelt  Ang Pamahalaang Komonwelt  Balangkas ng Pamahalaang Komonwelt  Mga Programa ng Pamahalaang Komonwelt  Tanggulang Pambansa  Katarungang Panlipunan  Repormang Pang-Edukasyon  Patakarang Homestead  Paglinang ng Pambansang Wika  Pagkilala sa Karapatan ng Kababaihan sa Pagboto Third Quarter Yunit IV PANAHON NG HAPON Aralin 14 Ikalawang Digmaang Pandaigdig  Layunin ng Pananakop ng mga Hapones  Mahalagang Pangyayari noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig  Death March  Pagbagsak ng Corregidor  Mga Kwento ng Katapangan at Kabayanihan sa Panahon ng Digmaan  Kilusang Gerilya  Jose Abad Santos  Kapitan Jesus Villamor Aralin 15 Pagkatatag ng Ikalawang Republikang Pilipinas  Ang Pamahalaan sa Panahon ng Hapon  Greater East Asia Co-Prosperity Sphere  Pangalawang Republika ng Pilipinas  Pamahalaang Krisis  Mga Propaganda Upag Mapaamo ang mga Pilipino Aralin 16 Lipunan at Kabuhayan ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Hapon  Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Hapones  Ang Pagtututulungan ng mga Pilipino  Hukbalahap  Ang Kempeitai  Edukasyon sa Panahon ng Hapon  Ang Kalagayang Pangkultura DepEd: Gr.6- 2nd Qtr. -Pakikibaka para sa kalayaansa pananakopng Hapon
  7.  Kalagayan ng mga Kababaihan  Liberasyon ng Pilipinas  Pagbabagong Tatag ng Bansa Yunit IV PATULOY NA PAGPUPUNYAGI TUNGO SA PAGTATAG NG BANSA Aralin 17 Panahon ng Ikatlong Republika  Ang mga Pangulo ng Ikatlong Republika  Mauel Roxas  Elpidio Quirino  Ramon Magsaysay  Carlos P. Garcia  Diosdado Macapagal  Ferdinand E. Marcos  Ang Unang Panunungkulan (1965-1969)  Pambansang Pangasiwaan ng Paglilipat Tirahan  Edukasyon  Sining at Panitikan  Katayuan ng mga Kababaihan sa Lipunan Aralin 18 Panahon ng Batas Militar  Mga Pangyayaring Nagbigay ng Daan sa Pagtatakda ng Batas Militar  Reaksiyon ng mga Pilipino sa Batas Militar  Katahimikan at Kaayusan  Reporma sa Lupa  Pagpapaunlad sa Kabuhayan  Mga Pagbabago sa Pamahalaan  Ang Saligang Batas ng 1973  Pagbabago sa Sistema ng Edukasyon  Mga Panlipunang Paglilingkod  Pagsasaayos ng mga Rehiyon  Panahon para sa mga Mahihirap  Pagpapahalaga sa mga Manggagawa  Patakarang Pampopulasyon  Kakayahang Artistiko  Para sa Kalusugan  Mabuti at Di-mabuting Patakaran ng Batas-Militar Fourth Quarter Aralin 19 Ang Pilipinas sa Panahon ng Bagong Republika  Mga Programang Pangkabuhayan Itinataag sa Bagong Republika  Mga Dahilan at Epekto ng Pagbagsak ng Ekonomiya noong 1983  Pagtaas ng halaga ng langis
  8.  Pagtaas ng mga bilihin  Pagbagsak ng piso sa pamilihang pandaigdig  Kawalan ng hanapbuhay  Reaksiyon ng mga Pilipino sa mga Patakaran ng Pamahalaan  Pagkamatay ni NinoyAquino  Biglaang Halalang Pampanguluhan  Reaksiyon ng mga Pilipino nang mawalan ng halaga ang karapatan sa pagboto  People Power Rebolusyon ng 1986  Bahaging Ginagampanan ng Demokrasya  Ang Papel ng Media  Pagmamalasakit sa Bayan Aralin 20 Pagpapatatag ng Demokrasya  Ang Pamahalaan ni Pangulong Corazon Aquino  Mga nagawa ng pamahalaang Corazon Aquino  Saligang Batas ng 1987  Halalang Pambansa at Lokal  Pagsulong ng Kabuhayan  Repormang Panlipunan  Katatagang Pampulitikal  Mga suliraning hinarap ng Pamahalaang Aquino  Ang Pamahalaan ni Pangulong Fidel V. Ramos  Mga nagawa ng Pamahalang Ramos  Mga suliraning kinaharap  Ang Pamahalaan ni Pangulong Joseph Estrada  Mga nagawa ng Pamahalaang Estrada  Mga suliraning kinaharap  Ang Pamahalaan ni Pangulong Gloria M. Arroyo  Mga nagawa ng Pamunuang Arroyo  Mga suliraning kinaharap  Ang Pamahalaan ni Pangulong BenignoAquino III  Mga suliraning kinaharap Guro: Maria Victoria O. De Leon Batayan: DepEd: Gr.6 4th Qtr. Patuloy na Pagtugon sa Hamon ng Kasarinlan at Pagkabansa
  9. Aralin Panlpiunan 5: Bansang Piliipas, Lahing Pilipino Leo Labadnoy Zenaida L. Agbon
www.best-cooler.reviews/

best-cooler.reviews

ice chests with speakers

×