Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
YANSITICI ÖĞRENME,AĞ ARAŞTIRMASI,MOBİL ÖĞRENME<br />  İNAN DÜZGÜN  20081446<br />
Yansıtıcı Öğrenme ( Reflective Teaching) <br /> Yansıtıcı öğrenme, bireyin kendi öğrenmesi ile ilgili kişisel görüşlerini...
Yansıtıcı Öğrenme Özellikleri<br />  Günlük tutma, sınıf gazetesi hazırlama, makale yazma,çizim yapma vb. şekilde sınıf o...
Yansıtıcı Öğrenme <br />Uygulama Adımları<br />Yansıtıcı öğrenmenin sınıf içinde uygulanması için tek bir yöntem yoktur, b...
Uygulama Adımları<br />Olayın Kendisi<br />Yansımaların Toplanması<br />Yansıtıcı Cevaplar Ve Değerlendirme <br />
1) Olayın Kendisi<br />     Yansıtıcı öğrenmenin başlangıç noktası, ders verme yada bir öğretim etkinliği vb.<br />  ...
2) Yansımaların Toplanması<br />    Yansıtıcı öğrenmede 2. aşama, öğrencilerin olayda ne olduğunu incelemelerinden ve ...
3) Yansıtıcı Cevaplar Ve Değerlendirme<br />     3.aşamada odak noktasını olayın objektif olarak değerlendirmesi oluşt...
Yansıtıcı Öğrenme <br />Akran Gözlemlemesi<br />Akran gözlemlemesi sınıf içinde öğretmene öğrencilerin birbirleriyle yaptı...
Akran Gözlemlemesi<br />Gözlem öncesi durum<br />Gözlemleme<br />Gözlem sonrası durum<br />Bireysel deneyimlerin yazılması...
Ağ Araştırması (Webquest)<br />  Öğrencilerin tek başlarına veya gruplar halinde çalışarak öğrenme etkinliklerine aktif o...
Ağ Araştırması<br />Öğrenci Motivasyonu Ve Orijinallik <br />Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi<br />İşbirliğine Dayalı ...
Ağ Araştırması<br />    Ağ araştırmaları kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere 2 çeşittir ;<br />Kısa Süreli Ağ Araşt...
Ağ Araştırması<br />    Uzun süreli ağ araştırmaları bir çok düşünme becerisini içerebilir. <br />   Bunlar ;<br />K...
Ağ Araştırması Özellikleri<br />Giriş  : Etkinliğe öğrenciyi hazırlayan ve bazı ön bilgileri sağlayan bölümdür.<br />Göre...
Ağ Araştırması Özellikleri<br />Değerlendirme : Öğrencilere çalışmaların nasıl değerlendirileceğini açıklayan bölümdür. De...
Ağ Araştırması <br />     Ağ araştırmalarını daha etkili kılabilecek diğer özellikler ise şunlardır ;<br />Ağ araştırm...
Ağ Araştırması<br />    Bu özelliklerin yanında öğretmenler daha etkili ve verimli ağ araştırması için aşağıdaki tasar...
Mobil Öğrenme<br />  M- öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlar yardımıyla karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitim mod...
Mobil Öğrenme<br />İnternet Tabanlı Mobil Öğrenme Araçları;<br />Sunucular (Web, Wap, Sms, e-posta)<br />Mobil Telefonlar<...
Mobil Öğrenme <br />    Mobil Bilişim araçlarının avantajları arasında ;<br />Yaşam boyu öğrenme,<br />Farkında olmadan...
Mobil Öğrenme<br />    Mobil öğrenmede teknik ve eğitimsel bazı sınırlılıklar vardır. Bunlar ;<br />Parçalanmış bir ö...
Mobil Öğrenme<br />Uygulama Adımları<br />    Öğretmen genelde tasarlanmış olan ders yönetim sistemini kullanır. Yöneti...
Mobil Öğrenme<br />Uygulama Örnekleri <br />Eşzamansız Mobil Öğrenme Örneği<br />Turkcell Mobil Eğitim Platformu<br />
1. Eşzamansız Mobil Öğrenme<br /> Insead, Nokia ve Icus firmaları Asya-Pasifik ortaklığını kurarak ilk m- learning pilot ...
2. Turkcell Mobil Eğitim Platformu<br /> Turkcell firması, firmalar için çalışanların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak ...
Zamanınızı Ayırıp Paylaşımımı  İncelediğiniz İçin Teşekkürler<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yansitici öğrenme

4,797 views

Published on

 • Be the first to comment

Yansitici öğrenme

 1. 1. YANSITICI ÖĞRENME,AĞ ARAŞTIRMASI,MOBİL ÖĞRENME<br /> İNAN DÜZGÜN 20081446<br />
 2. Yansıtıcı Öğrenme ( Reflective Teaching) <br /> Yansıtıcı öğrenme, bireyin kendi öğrenmesi ile ilgili kişisel görüşlerini içerir.<br /> Öğrenenin kendi öğrendikleri hakkında neler düşündüğünü ortaya koyan bir yaklaşımdır. İster sözel yöntemlerle yapılsın, isterse yazılı ya da görsel olarak gerçekleştirilsin, geleneksel öğrenme ortamlarında karakter eğitimi için kullanılan başlıca öğrenme yöntemlerinden biridir.<br />
 3. Yansıtıcı Öğrenme Özellikleri<br /> Günlük tutma, sınıf gazetesi hazırlama, makale yazma,çizim yapma vb. şekilde sınıf ortamında ve dışında uygulanabilir.<br /> Mutlaka akran değerlendirmesi ve sınıf içi tartışma içermelidir.<br /> Akademik çalışma üzerinde yapılabilir. Öğrencilerin grup çalışmaları sınıf içinde değerlendirilir ve neyi başarıp neyi başaramadıkları akran değerlendirmesi içinde tartışılır.<br />Yansıtıcı öğrenme,verilen bir okuma ödevinde bulunan bir karakter hakkında yazılmış yazıya cevap olarak verilebilir.<br />
 4. Yansıtıcı Öğrenme <br />Uygulama Adımları<br />Yansıtıcı öğrenmenin sınıf içinde uygulanması için tek bir yöntem yoktur, birden fazla yöntem uygulanabilir ve öğretmenin seçimine göre değişiklik götürebilir. <br /> Buna göre yansıtıcı öğrenme şekilleri 3 aşamadan oluşur ;<br />
 5. Uygulama Adımları<br />Olayın Kendisi<br />Yansımaların Toplanması<br />Yansıtıcı Cevaplar Ve Değerlendirme <br />
 6. 1) Olayın Kendisi<br /> Yansıtıcı öğrenmenin başlangıç noktası, ders verme yada bir öğretim etkinliği vb.<br /> bir öğretme olayıdır. <br /> Öğretmenin başlattığı öğretim olayında kendi bireysel öğretimi odak noktası olurken, bir yandan da öğrencilerin öğretimin ortaya koyduğu yaklaşımlar hakkında gözlem yaparak ve düşünerek motive olmaları istenir.<br />
 7. 2) Yansımaların Toplanması<br /> Yansıtıcı öğrenmede 2. aşama, öğrencilerin olayda ne olduğunu incelemelerinden ve karşı tarafa aktarmalarından oluşur.<br /> Olayın yazılı olarak tanımlanması, sesli yada görsel olarak kaydedilmesi, öğrencilerin bir kontrol listesi hazırlaması ve hatırlatıcı notlar alması bu aşamada yapılmaktadır.<br />
 8. 3) Yansıtıcı Cevaplar Ve Değerlendirme<br /> 3.aşamada odak noktasını olayın objektif olarak değerlendirmesi oluşturur. Öğrenciler ortaya konan olayı derinlemesine tartışırlar, kendi deneyimleri hakkında sorular sorarlar ve olayda önemli görünen yerler sınıf tartışması olarak irdelenir.<br />
 9. Yansıtıcı Öğrenme <br />Akran Gözlemlemesi<br />Akran gözlemlemesi sınıf içinde öğretmene öğrencilerin birbirleriyle yaptığı aktiviteleri gözlemleme olanağı sağlar.<br /> Öğretmen, sınıf içinde akran gözlemlemesi kullanırken şu aşamalara dikkat etmelidir ;<br />
 10. Akran Gözlemlemesi<br />Gözlem öncesi durum<br />Gözlemleme<br />Gözlem sonrası durum<br />Bireysel deneyimlerin yazılması<br />Kişisel yansıma raporları<br />Otobiyografiler<br />Günlük yazma <br />Derslerin sesli veya görüntülü kaydedilmesi<br />
 11. Ağ Araştırması (Webquest)<br /> Öğrencilerin tek başlarına veya gruplar halinde çalışarak öğrenme etkinliklerine aktif olarak katıldıkları ve sonuca ulaşmak için interneti bir kaynak veya bir kütüphane gibi kullandıkları bilgisayar temelli bir öğrenme öğretme etkinliğidir.<br /> Bu yaklaşım ilk olarak Dodge ve March (1995) tarafından San Diego Üniversitesi’ nde geliştirilmiştir. O zamandan beri ağ araştırmaları, okul öncesi öğretimden yükseköğretime kadar farklı düzeylerde ve derslerde kullanılmıştır.<br /> Ağ araştırmalarında temel olarak gerçekleştirilmesi beklenen dört hedef vardır ;<br />
 12. Ağ Araştırması<br />Öğrenci Motivasyonu Ve Orijinallik <br />Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi<br />İşbirliğine Dayalı Öğrenme <br />Süreç Ve Erişim<br />
 13. Ağ Araştırması<br /> Ağ araştırmaları kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere 2 çeşittir ;<br />Kısa Süreli Ağ Araştırmaları : Hedefi, bilgi kazanımı ve entegrasyonudur. Öğrenciler önemli ölçüde yeni bilgiler edinir. 1-3 ders sürecinde olabilir.<br />Uzun Süreli Ağ Araştırmaları : Hedefi, bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmektir. Öğrenciler bilgiyi derinlemesine analiz eder, farklı durumlara uyarlar ve anladıklarını farklı şekilde sunarak gösterirler. 1-4 hafta süresince olabilir.<br />
 14. Ağ Araştırması<br /> Uzun süreli ağ araştırmaları bir çok düşünme becerisini içerebilir. <br /> Bunlar ;<br />Karşılaştırma<br />Sınıflandırma<br />Tümevarım<br />Ortaya Çıkarma<br />Hataları Analiz etme<br />Destek Oluşturma <br />Soyutlama<br />Bakış Açılarını Analiz Etme<br />
 15. Ağ Araştırması Özellikleri<br />Giriş : Etkinliğe öğrenciyi hazırlayan ve bazı ön bilgileri sağlayan bölümdür.<br />Görev : Yapılabilir ve ilginç olmalıdır.<br />Süreç : Öğrencilerin, işlemi başarması için tamamlanması gereken adımların olduğu kısımdır. Öğrencinin gerçekleştirmesi gereken adımlar açık bir şekilde tanımlanmış adımlara bölünerek öğrencilere sunulmalıdır.<br />Kaynaklar : İşlemi tamamlamak için gerekli olan bilgi kaynaklarıdır. Öğrencinin internet ortamında zaman kaybetmeden aradığını bulması sağlanmaktadır.<br />
 16. Ağ Araştırması Özellikleri<br />Değerlendirme : Öğrencilere çalışmaların nasıl değerlendirileceğini açıklayan bölümdür. Değerlendirme öğrenci etkinliğinin nasıl puanlanacağını içerir.<br />Sonuç : Web sorgusunu sona erdirme, öğrencilere ne öğrendiklerini veya ne başardıklarını hatırlatma aşamasıdır. Öğrenciler, deneyimlerini diğer alanlara genişletmeleri konusunda teşvik edilir. Sonuçlar ve başarılar üzerinde düşünceler öğrencilerle paylaşılır.<br />
 17. Ağ Araştırması <br /> Ağ araştırmalarını daha etkili kılabilecek diğer özellikler ise şunlardır ;<br />Ağ araştırması uzaktan eğitimde bireysel olarak kullanılabileceği gibi genellikle grup etkinliklerini içermelidir.<br />Öğrencilere konu içerisinde oynamaları gereken bir rol çalışması gereken bir senaryo gibi motivasyon arttırıcı öğeler verilirse ağ araştırması daha çok zenginleşir.<br />Ağ araştırmaları, tek bir disiplin için tasarlanabileceği gibi disiplinler arası konuları da içerebilir.<br />
 18. Ağ Araştırması<br /> Bu özelliklerin yanında öğretmenler daha etkili ve verimli ağ araştırması için aşağıdaki tasarım ilkelerini göz önünde bulundurabilirler ;<br />İçeriğe ilişkin çevrimiçi kaynaklar konusunda bilgili olunmalıdır.<br />Kaynaklar kategorik olarak sınıflandırılır.<br />Eğitim programına uygun olan konular ve çevrimiçi materyaller belirlenir.<br />Kısa vadeli tek disiplinli bir ağ araştırması oluşturma sürecinde öğretmene rehberlik edecek bir şablon kullanılabilir.<br />
 19. Mobil Öğrenme<br /> M- öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlar yardımıyla karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitim modelidir. Cep telefonları, akıllı telefonlar, mini dizüstü bilgisayarlar veya mp3/mp4 çalarlar vasıtasıyla sunulmasını hedefler.<br /> M- öğrenme, mobil bilişim ile e- öğrenme alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ve belirli bir yere bağlı olmadan e-öğrenme içeriğine erişebilme, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanma ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir. <br />
 20. Mobil Öğrenme<br />İnternet Tabanlı Mobil Öğrenme Araçları;<br />Sunucular (Web, Wap, Sms, e-posta)<br />Mobil Telefonlar<br />Cep Bilgisayarları (PDA)<br />Dizüstü Bilgisayarlar<br />Tablet Bilgisayarlar<br />
 21. Mobil Öğrenme <br /> Mobil Bilişim araçlarının avantajları arasında ;<br />Yaşam boyu öğrenme,<br />Farkında olmadan öğrenme,<br />İhtiyaç anında öğrenme,<br />Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme,<br />Cihazların taşınabilirliği,<br />El yazısı kullanabilme,<br />Diğer aygıtlarla kolay iletişim kurabilme ve yaygınlık sayılabilir.<br />
 22. Mobil Öğrenme<br /> Mobil öğrenmede teknik ve eğitimsel bazı sınırlılıklar vardır. Bunlar ;<br />Parçalanmış bir öğrenmenin söz konusu olması,<br />Kendi kendine öğrenme becerisinin yetersiz olması,<br />Küçük ekranlar ve web de kolayca görüntülenebilen materyallerin mobil cihazlarda tam olarak görüntülenememesi,<br />Sınırlı bant genişliği,<br />Mobil cihazların yüksek ücretli olması,<br />İşin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili teknolojik düzeyi yüksek bilgi gerektirmesidir.<br />
 23. Mobil Öğrenme<br />Uygulama Adımları<br /> Öğretmen genelde tasarlanmış olan ders yönetim sistemini kullanır. Yönetim konsolunu kullanarak, ders notlarını, dersle ilgili duyuruları öğrencileriyle hem web hem de mobil cihazlarından erişebilecekleri şekilde paylaşabilirler. <br /> Öğretmen dersi iptal etmesi gerektiğinde, duyuruyu panoya asmak yerine öğrencilerin cep telefonlarından alabilecekleri e-posta veya mesaj ile gerekli bilgilendirmeyi yapabilir.<br />
 24. Mobil Öğrenme<br />Uygulama Örnekleri <br />Eşzamansız Mobil Öğrenme Örneği<br />Turkcell Mobil Eğitim Platformu<br />
 25. 1. Eşzamansız Mobil Öğrenme<br /> Insead, Nokia ve Icus firmaları Asya-Pasifik ortaklığını kurarak ilk m- learning pilot projesinde bir araya geldiler. Kurulan ortaklık, Wap tabanlı nokia cep telefonları için bir elektronik kurs geliştirmiştir.<br /> Insead firması kurs içeriğini, Icus firması ise pedagojik ilkeleri ve öğrenmeye ilişkin tasarımları gerçekleştirmiştir. Kurs katılımcıları , bulundukları yerde en az 3 yıllık deneyime sahip olan yöneticilerdir. <br />
 26. 2. Turkcell Mobil Eğitim Platformu<br /> Turkcell firması, firmalar için çalışanların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere cep telefonları üzerinde çalışan bir Mobil Eğitim Platformu oluşturmuşlardır. <br />Bu platform ile çalışanları mobil olan, bayi ağına sahip, vb. firmalar web üzerinden video, fotoğraf ve ses dosyalarından oluşan bir eğitim hazırlayabilir, paket eğitimlerden birini seçerek çalışanlarına atayabilir ve eğitim durumlarını diledikleri zaman takip edebilirler.<br />
 27. Zamanınızı Ayırıp Paylaşımımı İncelediğiniz İçin Teşekkürler<br />
установка гбо цена

обслуживание гбо

https://tsoydesign.com.ua

×