Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Dağılım Ölçütleri Tacettin İnandı, Doç. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı e-posta: inandit@gmail.c...
Sunum Kapsamı1.  Ön Tanımlar, Kavramlar2.  Dağılım ölçütleri ne anlama gelir3.  Dağılım ölçütleri nelerdir4.  Nasıl he...
Ön Tanımlar•  Değişken•  Veri, veri dizisi, (seti)•  Dağılım•  Ölçüt: bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvu...
Dağılım ölçütleri ne işe yarar?Yüzlerce binlerce kişiden, denekten elde edilmiş veri dizilerinitanımlanmasıBüyük bir veri ...
Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim   2. Değişimi Gösteren      3. Çarpıklık 4. Basıklık  Ölçütleri: Yer ...
1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)•  Ortanca (median)•  Tepe değeri (mode)•  Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles...
Ortalamalar• Aritmetik ortalama• Geometrik ortalama• Harmonik ortalama            7
Aritmetik ortalama nasıl hesaplanır•                   8
9
Aritmetik ortalamanın özellikleriSık kullanılan ölçütlerden biridirGenellikle standart sapma ile birlikte verilir    =...
Sayısal verilerde sınıflandırmaDeğişim Aralığı: En büyük değer – En küçük değer (R)Sınıf Sayısı: Veri dizisindeki grup say...
Sınıflandırılmış verilerde aritmetik ortalama                        12
Örnek: Sıklık çizelgesi hazırlanmış yaş değişkenleri    Sınıf  Sıklık=fj  Sınıf değeri=sj  fj*sj    19-21    2...
Aşırı değerlerden etkilenirYeniden ölçüm yapılabilirÇıkartılabilirEn yakın değere yakın bir değer atanabilir Aşırı değerle...
Aritmetik ortalamayı ne zaman kullanmalı?   - merkezi dağılımda   - dağılım yaklaşık olarak simetrikse      OK  ...
Geometrik ortalama• İki sayının çarpımının karekökü olarak tanımlanabilecek geometrik ortalama, n adet sayı olması halin...
Geometrik ortalama nerede kullanır• Ortalama oranları• Değişim oranları• Logaritmik dağılım gösteren bakterilerin çoğalmas...
Geometrik Ortalamanın özellikleri• Geometrik ortalama bulabilmek için verilerin pozitif değerde olması gerekmektedir yani...
Harmonik OrtalamaBir veri setinde bulunan n adet elemanın çarpma işleminegöre terslerinin ortalamasının tersinin alınmasıy...
Harmonik Ortalama’nınKullanım Alanları•  • Belirli fiyat tipleri,•  • Zaman serileri,•  için kullanışlıdır.•  Örnek: Z...
1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)•  Ortanca (median)•  Tepe değeri (mode)•  Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles...
Ortanca - Medyan • Dağılımı büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıraladığımızda  ortada yer alan değerDağılımı iki eşit...
Bir niceliksel değişkenin 80’lik sıralanmış değeri     11.0   21.3  37.8   51.7     11.5   21.8  38.2 ...
Ortancanın özelliği• Veri setinde aşırı uçlu elemanlar olduğunda aritmetik ortalamaya göre daha güvenilirdir.• Medyan, ve...
1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)•  Ortanca (median)•  Tepe değeri (mode)•  Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles...
Tepe Değeri - Mode• Bir dağılımda en çok tekrarlayan değerdir• 1,2,2,3,3,3,3,4,5,6,6,7• En çok tekrarlayan değer     ...
Tepe değerinin özellikleri• Denek sayısı az olduğunda tepe değer güvenilir bir ölçü değildir.• Bazı örneklemlerde bir tepe...
Tepe değeri    Değişkenin en sık görülen değeri       Tepe Değeri 20 18 16 14 12N 10 8 6 4          ...
Tepe DeğeriKaynak: https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php     ...
İki tepe değeri                                                     30...
Tepe değeri       31
Ortalama, ortanca ve tepe değeri seçimiDeğişken Türü      Çarpıklık  Ölçüt seçimiİsimsel              ...
Değişken türleri ile ortalama, ortanca ve tepe değeriDeğişken Türü          Ölçütlerİsimsel           ...
Çarpık dağılımlar          34
Mod, Medyan ve Aritmetik Ortalama Karşılaştırılması• Dağılımında(+)asimetri varsa: x > medyan > mod• Dağılımında(-)asimetr...
1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)•  Ortanca (median)•  Tepe değeri (mode)•  Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles...
Çeyrek ve yüzdelikler• Bir veri setini büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıraladığımızda dört eşit parçaya ayıran üç d...
Çeyrekler                  ORTANCA   X                           X    ...
1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)•  Ortanca (median)•  Tepe değeri (mode)•  Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles...
Ortasınır değer• En küçük değer ile en büyük değerin toplanıp ikiye bölünmesi ile elde edilir• Sık kullanılan bir ölçü de...
Dağılım türü ile ortalama, ortancave tepe değeri ilişkisiDeğişken Türü          Ölçütler             ...
Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim   2. Değişimi Gösteren      3. Çarpıklık 4. Basıklık  Ölçütleri Yer ...
2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir•  Değişim genişliği , aralığı (...
Değişim Genişliği (Range, R) En küçük ve en büyük değerin çıkartılması ile elde edilir         Genişlik = xen büy...
2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (ra...
Değişim - Varyans• Varyans gözlem sonuçlarının aritmetik ortalamadan ne ölçüde farklı olabileceğini ortaya koyan bir ölçü...
Değişim - Varyans    Yüksek          47    Düşük
Değişim (variance)      Farkın ortalamaya göre toplamı= 0      Farkın karesinin toplamı        Varyans =...
Değişim - Varyansx : ortalamaxi : değerN : sayıFark: x - xiFarkın karesi: (x - xi)²Farkın karesi toplamı:   (x - xi)²  ...
2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (ra...
Standart Sapma• Ortalamalardan ayrılışları gösterir• Kitle standart sapması , örneklem standart sapması s ile gösterilir....
Standart Sapma  Standart sapma = Varyansın karekökü            =  σ²           s=  s²    m = 3...
Ortalama  14  12  10  8N  6  4  2  0     Standart  Standart     Sapma   Sapma   53
2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (ra...
Değişim Katsayısı (coefficient of variaton)•                       55
Değişim katsayısı    Yüksek          56    Düşük
2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir•  Değişim genişliği , aralığı (...
Standart Hata (SE, SEM)• Örneklem ortalamasının toplum (evren) ortalamasını temsil ederken oluşan hata• Standart sapma bi...
Standart Hatas = örneklemin standart sapmasın = örneklem sayısıÖrneklem büyüklüğü arttıkça standart hata azalır      ...
2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir  •  Değişim genişliği , aralığ...
Sapan Değer ve Kutu Çizimleri   Minimum       1st    Median   3rd    Maximum             Qua...
Uç Değer  Verilerimizde A dan daha küçük olan veri  ya da B den daha büyük olan veri var ise  bu değerlere uç değer ...
Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim   2. Değişimi Gösteren      3. Çarpıklık 4. Basıklık  Ölçütleri Yer ...
3. Dağılımın Çarpıklığı• Dağılımın simetrik olamayışının ölçülmesidir.• Çarpıklık üçüncü standardize edilmiş moment• Pozit...
Çarpıklık Ölçütleri• Pearson asimetrisi• Bowley asimetrisi            65
n           (x j  x) 3        j 1    ÇK              n              S3Bur...
Çarpıklık Katsayısı• ÇK=0 ise dağılım simetriktir.• ÇK<0 ise dağılım soldan(eksi yöne) çarpıktır.• ÇK>0 ise dağılım sağdan...
Çeyrek değerlerle dağılım özelliğinin incelenmesiSola Çarpık    Simetrik    Sağa Çarpık  Q1  Q2 Q3    Q1 Q2 ...
Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim   2. Değişimi Gösteren      3. Çarpıklık 4. Basıklık  Ölçütleri Yer ...
4. Sivrilik- Basıklık Ölçütleri• Veri setinin basıklık karekteri pek dikkate alınmayan bir özelliği• Dördüncü standarize e...
Basıklık Katsayısı                      Basık dağılım                        ...
n            ( x j x) 4         j 1      BK            n              ...
Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim   2. Değişimi Gösteren      3. Çarpıklık 4. Basıklık  Ölçütleri Yer ...
SORULAR     74
Tüm verri dizileri ortalamaortanca ve tepe değeri içerir mi?       Hayır                  75
Eşit aralıklı ve oranlı bir değişkenden elde edilmiş ancaknormal dağılım özelliği göstermeyen bir veri setindehangi merkez...
Genellikle ortalama ile birlikte kullanılanyaygınlık ölçütü hangisidir?      Standart sapma             ...
Bir örneklem ortalamasının evrenortalamasını temsil etme yeteneği hangiölçüt ile gösterilir?      Standart hata   ...
Normal dağılımda kullanılanmerkezi eğilim ölçütühangisidir?     Ortanca               79
Teşekkürler       80
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dağılım ölçütleri

8,749 views

Published on

 • Be the first to comment

Dağılım ölçütleri

 1. 1. Dağılım Ölçütleri Tacettin İnandı, Doç. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı e-posta: [email protected] 1
 2. Sunum Kapsamı1. Ön Tanımlar, Kavramlar2. Dağılım ölçütleri ne anlama gelir3. Dağılım ölçütleri nelerdir4. Nasıl hesaplanırlar5. Nerede kullanılırlar, hangi durumda hangi ölçütler seçilir 2
 3. Ön Tanımlar• Değişken• Veri, veri dizisi, (seti)• Dağılım• Ölçüt: bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter Değişken Veri dizisi Gözlem-ölçüm Ölçütler Dağılım 3
 4. Dağılım ölçütleri ne işe yarar?Yüzlerce binlerce kişiden, denekten elde edilmiş veri dizilerinitanımlanmasıBüyük bir veri setinin özelliklerini birkaç rakamla özetlenmesi 4
 5. Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim 2. Değişimi Gösteren 3. Çarpıklık 4. Basıklık Ölçütleri: Yer Ölçütler: Yaygınlık gösteren ölçütler ölçütleriOrtalama (mean) Değişim genişliği , aralığı Çarpıklık Basıklık • Aritmetik o. (range) katsayıları katsayıları • Geometrik o. Değişim-Varyans • Diğer o. Standart sapmaOrtanca (median) Standart hataTepe değeri (mode) Değişim katsayısıÇeyrek Çeyrek sapmaYüzdelikler Uç değer, aşırı değer 5
 6. 1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)• Ortanca (median)• Tepe değeri (mode)• Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles and percentiles)• Ortasınır değer( Mid-range value) 6
 7. Ortalamalar• Aritmetik ortalama• Geometrik ortalama• Harmonik ortalama 7
 8. Aritmetik ortalama nasıl hesaplanır• 8
 9. 9
 10. Aritmetik ortalamanın özellikleriSık kullanılan ölçütlerden biridirGenellikle standart sapma ile birlikte verilir = 12.1 ±2.1Sınıflandırılmış verilerde hesaplama farklıdır 10
 11. Sayısal verilerde sınıflandırmaDeğişim Aralığı: En büyük değer – En küçük değer (R)Sınıf Sayısı: Veri dizisindeki grup sayısı (k)Sınıf: Bir alt ve üst sınır ile belirlenmiş veri grubuSınıf Aralığı: Ardışık iki sınıfın alt ya da üst sınırları arasındaki fark (c)Sınıf Sınırları: Bir sınıfta yer alabilecek en küçük ve en büyük değerleri gösterir. A.S.(Alt Sınır) ve Ü.S. (Üst Sınır)Sınıf Değeri: Bir sınıfın alt ve üst sınırlarının ortalamasıdır. (s)Sınıf Frekansı: Sınıftaki değer sayısını gösterir. (f)Sınıf Göreli Frekansı (%): Sınıfın frekansının toplam değer sayısı (n) içindeki payınıgösterir. (%f)
 12. Sınıflandırılmış verilerde aritmetik ortalama 12
 13. Örnek: Sıklık çizelgesi hazırlanmış yaş değişkenleri Sınıf Sıklık=fj Sınıf değeri=sj fj*sj 19-21 2 20 2*20=40 22-24 4 23 4*23=92 25-27 6 26 6*26=156 28-30 14 29 14*29=406 31-33 7 32 7*32=224 34-36 12 35 12*35=420 37-39 2 38 2*38=76 40-42 3 41 3*41=123 Toplam 50 1537
 14. Aşırı değerlerden etkilenirYeniden ölçüm yapılabilirÇıkartılabilirEn yakın değere yakın bir değer atanabilir Aşırı değerlerden etkilenir, özellikle denek sayılarının az olması durumunda aşırı değerlerden fazla etkilenir 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,40 = 0+1+2+3+….= 85/11 =7.72 = 0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,40 = 125/21= 5.95 14
 15. Aritmetik ortalamayı ne zaman kullanmalı? - merkezi dağılımda - dağılım yaklaşık olarak simetrikse OK 15
 16. Geometrik ortalama• İki sayının çarpımının karekökü olarak tanımlanabilecek geometrik ortalama, n adet sayı olması halinde bu sayıların çarpımının n.inci dereceden kökü G geometrik ortalama sembolüdür 16
 17. Geometrik ortalama nerede kullanır• Ortalama oranları• Değişim oranları• Logaritmik dağılım gösteren bakterilerin çoğalması,nüfus artışı gibi durumlar• Fiyat indeksleri, faiz oranları 17
 18. Geometrik Ortalamanın özellikleri• Geometrik ortalama bulabilmek için verilerin pozitif değerde olması gerekmektedir yani veri değerlerinin özellikle sıfır veya negatif olmaması gerekmektedir.• Eğer tek bir veri değer sıfır ise, geometrik ortalama almak anlamsız olacaktır.• Ayrıca verilerin ölçülme ölçeğinin oransal olması gerekir 18
 19. Harmonik OrtalamaBir veri setinde bulunan n adet elemanın çarpma işleminegöre terslerinin ortalamasının tersinin alınmasıyla elde edilenyer ölçüsüdür. Genellikle basit seriler için kullanışlıdır. 19
 20. Harmonik Ortalama’nınKullanım Alanları• • Belirli fiyat tipleri,• • Zaman serileri,• için kullanışlıdır.• Örnek: Zaman birimi başına hız, para birimi başına• satın alınan birim sayısı. 20
 21. 1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)• Ortanca (median)• Tepe değeri (mode)• Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles and percentiles)• Ortasınır değer( Mid-range value) 21
 22. Ortanca - Medyan • Dağılımı büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıraladığımızda ortada yer alan değerDağılımı iki eşit parçaya bölen değişken değeri:Değerlerin %50’si ortancanın altındaDeğerlerin %50’si ortancanın üzerinde • 10, 23, 17, 5, 64, 19, 28, 33, 5, 17, 19, 23, 28, 64Ortanca genellikle en küçük ve en büyük değerlerle birlikte verilir 22
 23. Bir niceliksel değişkenin 80’lik sıralanmış değeri 11.0 21.3 37.8 51.7 11.5 21.8 38.2 51.7 13.1 22.9 38.4 52.5 13.7 23.0 38.6 52.7 14.0 23.8 39.0 53.4 37,7 37,8 14.3 24.3 39.2 54.5 Ortanca : 15.4 25.7 39.4 56.4 2 15.5 26.6 39.7 57.9 16.3 27.9 41.1 58.1 16.8 28.0 43.4 58.2 17.1 30.0 43.4 58.4 17.4 31.3 43.5 58.4 = 37.75 17.5 31.7 44.0 58.5 18.2 31.7 45.1 59.0 18.2 32.0 45.6 59.2 19.0 33.6 45.8 59.9 19.1 33.9 47.8 61.2 19.6 34.9 49.1 62.1 23 19.7 35.6 49.2 63.5 20.8 37.7 51.4 66.6
 24. Ortancanın özelliği• Veri setinde aşırı uçlu elemanlar olduğunda aritmetik ortalamaya göre daha güvenilirdir.• Medyan, veri setindeki tüm elemanlardan etkilenmez• Birim sayısındaki değişmelerden etkilenir, uç değerlerden etkilenmez• Medyanın standart hatası, aritmetik ortalamanınkinden daha büyüktür 24
 25. 1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)• Ortanca (median)• Tepe değeri (mode)• Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles and percentiles)• Ortasınır değer( Mid-range value) 25
 26. Tepe Değeri - Mode• Bir dağılımda en çok tekrarlayan değerdir• 1,2,2,3,3,3,3,4,5,6,6,7• En çok tekrarlayan değer 26
 27. Tepe değerinin özellikleri• Denek sayısı az olduğunda tepe değer güvenilir bir ölçü değildir.• Bazı örneklemlerde bir tepe değer yerine iki ya da daha çok tepe değer olabilir. Bu durumda ya tepe değerini hesaplamaktan vazgeçilir ya da frekans tablosu tek tepe değerli bir dağılım olacak şekilde yeniden düzenlenir.• Tepe değer hesaplanırken birimlerin tümü işleme katılmadığı için uç değerlerden etkilenmez.• Nicel ve nitel verilerin her iki türü için de uygundur.• Eğrisi J, ters J ve U şeklinde olan veriler için tepe değer kullanılmaz. 27
 28. Tepe değeri Değişkenin en sık görülen değeri Tepe Değeri 20 18 16 14 12N 10 8 6 4 28 2 0
 29. Tepe DeğeriKaynak: https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php 29
 30. İki tepe değeri 30Kaynak: https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php
 31. Tepe değeri 31
 32. Ortalama, ortanca ve tepe değeri seçimiDeğişken Türü Çarpıklık Ölçüt seçimiİsimsel Tepe değeriSıralı OrtancaEşit aralıklı /oranlı Yok OrtalamaEşit aralıklı/oranlı Var Ortanca 32
 33. Değişken türleri ile ortalama, ortanca ve tepe değeriDeğişken Türü Ölçütlerİsimsel Tepe değeriSıralı Ortanca, tepe değeri Ortalama, ortanca, tepeEşit aralıklı /oranlı/sürekli değeri 33
 34. Çarpık dağılımlar 34
 35. Mod, Medyan ve Aritmetik Ortalama Karşılaştırılması• Dağılımında(+)asimetri varsa: x > medyan > mod• Dağılımında(-)asimetri varsa: x < medyan < mod 35
 36. 1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)• Ortanca (median)• Tepe değeri (mode)• Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles and percentiles)• Ortasınır değer( Mid-range value) 36
 37. Çeyrek ve yüzdelikler• Bir veri setini büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıraladığımızda dört eşit parçaya ayıran üç değere çeyrek adı verilir.• İlk % 25 birinci çeyrek (Q1)• % 50’lik değere ikinci çeyrek (Q2) = medyan, ortanca• % 75’lik değere üçüncü çeyrek (Q3) 37
 38. Çeyrekler ORTANCA X X minimum Q1 (Q2) Q3 maximum 25% 25% 25% 25% 12 30 45 57 70 38
 39. 1. Merkezi Eğilim Ölçütleri• Ortalama (mean)• Ortanca (median)• Tepe değeri (mode)• Çeyrek ve yüzdelikler (Quartiles and percentiles)• Ortasınır değer( Mid-range value) 39
 40. Ortasınır değer• En küçük değer ile en büyük değerin toplanıp ikiye bölünmesi ile elde edilir• Sık kullanılan bir ölçü değildir 40
 41. Dağılım türü ile ortalama, ortancave tepe değeri ilişkisiDeğişken Türü Ölçütler Tepe değeriİsimsel (Nominal) (Mode) Ortanca, tepe değeriSıralı (Ordinal) (Median, mode)Eşit aralıklı /oranlı/sürekli Ortalama, ortanca, tepe(Interval/Ratio/continious) değeri (Mean, median, mode) 41
 42. Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim 2. Değişimi Gösteren 3. Çarpıklık 4. Basıklık Ölçütleri Yer Ölçütler: Yaygınlık gösteren ölçütler ölçütleriOrtalama (mean) Değişim genişliği , aralığı Çarpıklık Basıklık • Aritmetik o. (range) katsayıları katsayıları • Geometrik o. Varyans • Diğer o. Standart sapmaOrtanca (median) Standart hataTepe değeri (mode) Değişim katsayısıÇeyrekler Çeyrek sapmaYüzdelikler Uç değer, aşırı değer 42
 43. 2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (range)• Değişim- Varyans• Standart sapma• Değişim katsayısı• Standart hata• Çeyrek sapma• Uç değer, aşırı değer 43
 44. Değişim Genişliği (Range, R) En küçük ve en büyük değerin çıkartılması ile elde edilir Genişlik = xen büyük – xen küçükÖrnek: 22 23 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 Genişlik = 44 - 22 = 22
 45. 2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (range)• Değişim - Varyans• Standart sapma• Değişim katsayısı• Standart hata• Çeyrek sapma• Uç değer, aşırı değer 45
 46. Değişim - Varyans• Varyans gözlem sonuçlarının aritmetik ortalamadan ne ölçüde farklı olabileceğini ortaya koyan bir ölçü• Birim değerlerinin ortalamadan sapmalarının kareler toplamının birim sayısına bölünmesi ile elde edilir• Kitle (evren) varyansı , örneklem varyansı s2 ile gösterilir. 46
 47. Değişim - Varyans Yüksek 47 Düşük
 48. Değişim (variance) Farkın ortalamaya göre toplamı= 0 Farkın karesinin toplamı Varyans = farkın karesinin toplamının, ortalamaya göre ortalamasıOrtalama 48
 49. Değişim - Varyansx : ortalamaxi : değerN : sayıFark: x - xiFarkın karesi: (x - xi)²Farkın karesi toplamı: (x - xi)² xi ² x xi ² xi ² - Varyans = N 49 N N
 50. 2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (range)• Varyans• Standart sapma• Değişim katsayısı• Standart hata• Çeyrek sapma• Uç değer, aşırı değer 50
 51. Standart Sapma• Ortalamalardan ayrılışları gösterir• Kitle standart sapması , örneklem standart sapması s ile gösterilir.• Sık kullanılan değişim ölçüsü• Standart sapma varyansın kareköküdür (Standart sapmanın karesi varyansı verir) 51
 52. Standart Sapma Standart sapma = Varyansın karekökü = σ² s= s² m = 36.5 Kg s² = 257 Kg2 s 2= 257 = 16 Kg 52
 53. Ortalama 14 12 10 8N 6 4 2 0 Standart Standart Sapma Sapma 53
 54. 2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (range)• Varyans• Standart sapma• Değişim katsayısı• Standart hata• Çeyrek sapma• Uç değer, aşırı değer 54
 55. Değişim Katsayısı (coefficient of variaton)• 55
 56. Değişim katsayısı Yüksek 56 Düşük
 57. 2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir• Değişim genişliği , aralığı (range)• Varyans• Standart sapma• Değişim katsayısı• Standart hata• Çeyrek sapma• Uç değer, aşırı değer 57
 58. Standart Hata (SE, SEM)• Örneklem ortalamasının toplum (evren) ortalamasını temsil ederken oluşan hata• Standart sapma bir veri dizisinde değişkenlerin ortalmaya göre ne kadar saptığını gösterirken, standart hata ortalamanın toplumdaki dağılımı hakkında bilgi verir• Standart hata bir kestirim hatasıdır• Standart hata ne kadar küçükse örneklem istatistiği anakütle parametresine o derece yakın , parametre hakkında o kadar duyarlı bir kestirim olacaktır.• Standart hata büyüdükçe bu kestirimin duyarlılığı o derece duyarlı olmaktan çıkacaktır 58
 59. Standart Hatas = örneklemin standart sapmasın = örneklem sayısıÖrneklem büyüklüğü arttıkça standart hata azalır 59
 60. 2. Değişim gösteren ölçütler• Verilerin belli bir konumdan olan uzaklaşmalarını gösterir • Değişim genişliği , aralığı (range) • Varyans • Standart sapma • Değişim katsayısı • Standart hata • Çeyrek sapma • Uç değer, aşırı değer 60
 61. Sapan Değer ve Kutu Çizimleri Minimum 1st Median 3rd Maximum Quartile QuartileKutu çizimleri, verilerin çeyrek değerlerine dayalı grafiklerdir.1- Birinci çeyrek değer, ortanca, üçüncü çeyrek değer bir çizgi üzerindesıralanır.2- Ortancadan yatay çizgiye bir dik çizilir.3- Birinci ve üçüncü çeyrek değerlerden de dik çıkılarak bir kutuoluşturulur.4- En küçük değer A=Q1-1,5(Q3-Q1) 615- En büyük değer B=Q3+1,5(Q3-Q1) belirlenir.
 62. Uç Değer Verilerimizde A dan daha küçük olan veri ya da B den daha büyük olan veri var ise bu değerlere uç değer denir. Uç değerin sapan değer olup olmadığı belirlenen alt ve üst sınırlar ile saptanır Alt sınır A=(Q1-1,5d) Üst sınır B=(Q3+1,5d) d=Q3-Q1 Uç değer A dan küçük ise ya da B den büyük ise sapan değerdir. 62
 63. Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim 2. Değişimi Gösteren 3. Çarpıklık 4. Basıklık Ölçütleri Yer Ölçütler: Yaygınlık gösteren ölçütler ölçütleriOrtalama (mean) Değişim genişliği , aralığı Çarpıklık Basıklık • Aritmetik o. (range) katsayıları katsayıları • Geometrik o. Değişim-varyans • Diğer o. Standart sapmaOrtanca (median) Standart hataTepe değeri (mode) Değişim katsayısıÇeyrekler Çeyrek sapmaYüzdelikler Uç değer, aşırı değer 63
 64. 3. Dağılımın Çarpıklığı• Dağılımın simetrik olamayışının ölçülmesidir.• Çarpıklık üçüncü standardize edilmiş moment• Pozitif çarpıklık: Bu halde sağdaki kuyruk daha uzundur. Dağılımın kütlesi grafiğin sol tarafında konsantre olmustur. Bu türlü dağılım sağdan çarpıkolarak anılır.• Negatif çarpıklık: Bu halde soldaki kuyruk daha uzundur ve dağılımın kütlesi grafiğin sağ tarafında konsantre olmustur. Bu türlü dağılım soldan çarpıkolarak anılır. 64
 65. Çarpıklık Ölçütleri• Pearson asimetrisi• Bowley asimetrisi 65
 66. n (x j x) 3 j 1 ÇK n S3Burada:ÇK: Çarpıklık katsayısıXj:j inci gözlemin değeriS3: standart sapmanın küpüÇK=0 ise dağılım simetriktir.ÇK<0 ise dağılım sola(eksi yöne) çarpıktır.ÇK>0 ise dağılım sağa(artı yöne) çarpıktır. 66
 67. Çarpıklık Katsayısı• ÇK=0 ise dağılım simetriktir.• ÇK<0 ise dağılım soldan(eksi yöne) çarpıktır.• ÇK>0 ise dağılım sağdan(artı yöne) çarpıktır 67
 68. Çeyrek değerlerle dağılım özelliğinin incelenmesiSola Çarpık Simetrik Sağa Çarpık Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 68
 69. Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim 2. Değişimi Gösteren 3. Çarpıklık 4. Basıklık Ölçütleri Yer Ölçütler: Yaygınlık gösteren ölçütler ölçütleriOrtalama (mean) Değişim genişliği , aralığı Çarpıklık Basıklık • Aritmetik o. (range) katsayıları katsayıları • Geometrik o. Varyans • Diğer o. Standart sapmaOrtanca (median) Standart hataTepe değeri (mode) Değişim katsayısıÇeyrekler Çeyrek sapmaYüzdelikler Uç değer, aşırı değer 69
 70. 4. Sivrilik- Basıklık Ölçütleri• Veri setinin basıklık karekteri pek dikkate alınmayan bir özelliği• Dördüncü standarize edilmiş moment şöyle tanımlanır;• Dördüncü standardize edilmiş moment için en küçük değer 1dir; bu nedenle en küçük basıklık fazlalığı değeri -2 olur. Dördüncü moment ve kümülant değeri için üst bir sınırlama yoktur ve üst değer artı sonsuz kadar büyük olabilir. Bu nedenle basıklık ölçüsü değeri -2 ile artı sonsuzluk arasında bulunabilir.• Basıklık ölçütü -2 ile + 70
 71. Basıklık Katsayısı Basık dağılım Daha basık dagılım• Basıklığın ölçüsü basıklık katsayısı ile belirlenir. 71
 72. n ( x j x) 4 j 1 BK n S4Burada:BK: Basıklık katsayısıXj:j inci gözlemin değeriS4: standart sapmanın dördüncü kuvvetiBK=3 ise dağılımın basıklığı normal ağılımile aynıdır.BK>3 ise dağılım normal dağılımdan dahadikdir.BK<3 ise dağılım normal dağılımdan dahabasıktır. 72
 73. Dağılım ölçütleri nelerdir1. Merkezi Eğilim 2. Değişimi Gösteren 3. Çarpıklık 4. Basıklık Ölçütleri Yer Ölçütler: Yaygınlık gösteren ölçütler ölçütleriOrtalama (mean) Değişim genişliği , aralığı Çarpıklık Basıklık • Aritmetik o. (range) katsayıları katsayıları • Geometrik o. Değişim-varyans • Diğer o. Standart sapmaOrtanca (median) Standart hataTepe değeri (mode) Değişim katsayısıÇeyrekler Çeyrek sapmaYüzdelikler Uç değer, aşırı değer 73
 74. SORULAR 74
 75. Tüm verri dizileri ortalamaortanca ve tepe değeri içerir mi? Hayır 75
 76. Eşit aralıklı ve oranlı bir değişkenden elde edilmiş ancaknormal dağılım özelliği göstermeyen bir veri setindehangi merkezi eğilim ölçütünü kullanmak uygundur? Ortanca 76
 77. Genellikle ortalama ile birlikte kullanılanyaygınlık ölçütü hangisidir? Standart sapma 77
 78. Bir örneklem ortalamasının evrenortalamasını temsil etme yeteneği hangiölçüt ile gösterilir? Standart hata 78
 79. Normal dağılımda kullanılanmerkezi eğilim ölçütühangisidir? Ortanca 79
 80. Teşekkürler 80
Buy Enanthal 250 online in Canada

Нашел в интернете классный веб сайт с информацией про купить ргр в Чебоксарах www.xn--e1agzba9f.com

×