Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал
Òà îíîâ÷òîé íýã çºâ õàðèóëòûã ñîíãîно уу.
1. Манай улсад эх барихын тусламжыг хэдэн шатлалаар ...
10. Аарцгийн хэвийн хэмжээг нэрлэнэ үү:
A. 22-25-29-18 см
B. 25-28-31-20 см
C. 27-27-29-18 см
D. 23-25-28-17 см
E. 25-28-3...
E. 3700
20. Хүй унжих шалтгаан :
A. Ургийн бүтэлт
B. Шүргэлцэх бүслүүр үүсээгүй байх
C. Төрөх хүчний сулрал
D. Уйтан аарца...
E. Умайн хүзүүний дутмагшил
30. Бүрэн биш зулбалтын үед ямар арга хэмжээ авах вэ?:
A. Булчин сулруулах болон өвдөлт намдаа...
D. Неонаталь
E. Перинаталь
40-41. С. 36 настай. 37 долоо хоногтой, , жирэмслэлт 5, төрөлт 2, сүүлийн сард 2 удаа
цуслаг зү...
E. Муцинозний цистоаденом
48. Цэвэршилтийн дараа дааврын түвшин яаж өөрчлөгддөг вэ?
A. Өөрчлөлт бага илэрнэ
B. ФСГ болон Л...
D. Аллантоис
E. Амнион
57. Ургийн үе хэзээнээс эхэлдэг болохыг нэрлэнэ үү?
A. Эхний нэг сарын төгсгөл
B. Хоѐрдох сард
C. Г...
D. ХГД
E. АФП
66. Дутуу төрөхөд нөлөөлөх гол шатгааныг нэрлэнэ үү:
A. Нас
B. Тамхи татах
C. Ургийн бөгс түрүүлэлт
D. Тарга...
75. ЭМС –ын 244 тоот тушаалд “Жирэмсэлт, төрөлт, төрсний дараах үеийн ноцтой хүндрэл”
гэдэг тодорхойлдлтыг ийг юу гж зааса...
83. Ихэс ховхроход хүргэдэг голлох шалтгааныг нэрлэнэ үү:
A. Хэвлийн гэмтэл
B. Хожуу хордлого
C. Илүү тээлт
D. Ус их байх
...
B. Жирэмсний 18-20 долоо хоногтойд
C. Жирэмсний 24-25 долоо хоногтойд
D. Жирэмсний 29-30 долоо хоногтойд
E. Жирэмсний 32-3...
103. Жирэмсний эрт хугацаанд жирэмсний хугацааг тодорхойлох хэт авиан шинжилгээний
арга /12 долоо хоног хүртэл/
А. Ургийн ...
D. 4300-4500 гр
E. 4500 гр-аас дээш
113. Ургийн жинг тодорхойлох Жорданианы арга гэж юу вэ?
А. Эхийн биеийн жингийн 20/1-т...
D. 6-7 см
E. 12-13 см
123. Жирэмсний төгсгөлд умайн жин хэдэн грамм болох вэ?
А. 200 гр
B. 300 гр
C. 500 гр
D. 600 гр
E. 1...
B. Жирэмсний 24-25 долоо хоногтой
C. Жирэмсний 28-29 долоо хоногтой
D. Жирэмсний 38-39 долоо хоногтой
E. Жирэмсний 15-18 д...
А. Ургийн цэврүү боловсорч эхлэх үед
B. Ургийн цэврүү боловсорч гүйцэх үед
C. Эм бэлгийн эс гадагшилсны дараа
D. Эм бэлгий...
B. НВ -70г/л хүрсэн түүнээс доош буурсан
C. Цусны өвчтэй хавсарвал
D. 10 хоног цусархаг ялгадас гарвал
E. НВ -100г/л хүртэ...
160. Хэвийн гүйцэд нярай төрсөн үед ихсийн хөгжлийн дутагдлыг яаж тооцох вэ?
Ихсийн жин
/гр/
Ихсийн
диаметр
Ихсийн ургийн
...
168. Жирэмсний төгсгөлд умайгаар дамжин өнгөрөх цусны хэмжээ хэд дахин нэмэгдэх вэ?
А. 30 дахин
B. 6-8 дахин
C. 300 дахин
...
D. Гемоглобины хэмжээ эрс нэмэгдэнэ
E. Гемоглобины хэмжээ эрс багасна
178. Хэвийн явцтай жирэмсний хожуу үед давсаг% шээс ...
C. 1500,0-1600,0
D. >1600,0
E. >2000,0
188. Жирэмсний үеийн протромбины индексийн хэвийн хэмжээ:
А. 60-80%
B. 80-100%
C. 1...
А. Умайн булчинд кальцийн солилцоог нэмэгдүүлэнэ.
B. Умайн булчингийн актиномиозын уурагт нөлөөлнө
C. Умайн булчингийн окс...
B. Тараагуур судас нь агшиж, нэвчимтгий болж, эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны
дутагдал илэрнэ.
C. Судсуудын агшилтанд өөрчлөлт...
D. Ургийн уушигны хөгжлийн гүйцлийг тодорхойлно
E. Ургийн хөдөлгөөний идэвхжилийг тодорхойлно
216. Умайн жигд биш агшилтий...
E.Бөөрний үйл ажиллагааг дэмжинэ
225. Дайрлагын индексийг тодорхойлох:
А. Судасны цохилтыг агшилтын даралтанд харьцуулна
В...
233. Халдвар хордлогын шокийн үед бөөрний хурц дутагдлыг шээсний гарцаар яаж оношлох
вэ?
А. 1 цагт 60мл шээс ялгарч байвал...
В. Өртөмтгийн IIIзэрэг
C.Өртөмтгийн IIзэрэг
D.Өртөмтгийн IVзэрэг
E.Өртөмтгийн Vзэрэг
242. Жирэмсний хожуу хугацааг хэрлэги...
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Eh barih emegteichuud
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eh barih emegteichuud

6,359 views

Published on

Eh barih emegteichuud

 1. 1. Эх барих эмэгтэйчүүд судлал Òà îíîâ÷òîé íýã çºâ õàðèóëòûã ñîíãîно уу. 1. Манай улсад эх барихын тусламжыг хэдэн шатлалаар үзүүлдэг болохыг нэрлэнэ үү: A. Шатлал хамаарахгүй B. 1 шатлалаар C. 2 шатлалаар D. 3 шатлалаар E. 4 шатлалаар 2. Перинаталь үед хамаарахыг нэрлэнэ үү: A. Антенаталь болон интранаталь үеийг хэлнэ B. Жирэмсний 22 долоо хоногтойгоос төрсний дараах эхний 7 өдөр (168 цаг) C. Жирэмсний 28 долоо хоногтойгоос төрсний дараа 7 өдөр D. Үр хөврөл бүрэлдэн тогтсоноос төрөх хугацаа хүртэл E. Жирэмсний 22 долоо хоногтойгоос ураг төрж гарах хүртэл 3. Ургийн зүрхний цохилтыг чагнах зайлшгүй хамаарлыг нэрлэнэ үү: A. Жирэмсний 12 долоо хоногтойгоос B. Төрөлтийн 1- үед цаг тутамд C. Хүйн баруун дээр тод сонсогдоно D. Фонендоскопоор илүү сайн сонсогдоно E. Дүлэлт болгоны дараа чагнана 4. Ургийн бодит байдлын үнэлгээнд хамааралгүйг нэрлэнэ үү: A. Үтрээний үзлэгээр B. Доплер ЭХО C. КТГ D. Ургийн биофизик үзүүлэлт E. Ургийн зүрхний цохилтыг чагнах 5. Жирэмсний эхний 3 сард хэт авиан шинжилгээгээр оношлох шалгуурын хамгийн түгээмэл заалтыг тодорхойлно уу: A. Ургийн хүйс B. Ургийн бүтэлт C. Ургийн өсөлт удаашралт D. Ихсийн хөгжлийн зэрэг E. Жирэмсний хугацаа 6. Жирэмсний эхний 3 сард хромосомын гажигийн эрт илрүүлэх маркер аль нь болохыг нэрлэнэ үү: A. Ургийн тунгалагийн зай B. Ахар - сүүл зулайн хэмжээ C. Үр хөврөл/ургийн зүрхний цохилтын тоо D. Үрийн цэврүүний хэмжээ E. Хорион бүрхүүлийн араар гематом үүссэн байх 7. Амниоскопи хийх эсрэг заалт: A. Дутуу төрөхийг завдах B. Илүү тээлт C. Ихэс түрүүлэлт D. Төрөлтийн үйл эхлэх үед E. Ургийн шингэн гарахад 8. Кольпоцитологийн шинжилгээг дараах оношилгоонд хэрэглэнэ: A. Жирэмсэн үеийн эстроген дааврын ханалтыг дам аргаар тодорхойлох B. Үтрээний цэвэршилтийн зэргийг тогтоох C. Умайн хүзүүнээс хэв шинжгүй эс илрүүлэх D. Ургийн гаж хөгжлийг илрүүлэх E. Ургийн шингэн гарсан эсэхийг тодорхойлох 9. Сonjugatа externa – хэмжээ аль нь болохыг нэрлэнэ үү: A. 2 сүүжний дэлбээ ясны алслагдсан зай B. Дэлбээ ясны урд дээд төвгөрийн хоорондын зай C. Умдагны надна дээд ирмэгэс ууцны хонхорын хоорондох зай D. Ууцны товгор болон умдаг ясны доод ирмэгийн хоорондын зай E. Умдагны доод ирмэгээс ууцны хонхор хүртлэх зай
 2. 10. Аарцгийн хэвийн хэмжээг нэрлэнэ үү: A. 22-25-29-18 см B. 25-28-31-20 см C. 27-27-29-18 см D. 23-25-28-17 см E. 25-28-30-17 см 11. “Дунших” шинжийг нэрлэнэ үү: A. Амьсгал авахад чөлөөтэй болох B. Биеийн жин долоо хоногт 800 гр нэмэгдэх C. Үтрээнээс цуслаг салиа гарах D. Умай жигд базалж эхлэх E. Хөхнөөс уураг гоожих 12. Хэвийн явцтай жирэмсэн үед биеийн жин хэрхэн нэмэгдэх вэ? A. 4-5 кг B. 7-8 кг C. 9-12 кг D. 16-18 кг E. 20-25 кг 13. Төрөлт эхэлсэн гэж тооцно: A. Ургийн шингэн гарснаар B. Ургийн толгой доошилсноор C. Умайн хүзүү бэлтгэгдснээр D. 10 хормын зайтай жигд базалж эхэлснээр E. Умайн ѐроол доошилж амьсгал авахад чөлөөтэй болсноор 14. Тулгар төрөгчийн төрөлтийн 1- үе үргэлжлэх дундаж хугацааг нэрлэнэ үү: A. 4-5 цаг B. 5 - 6 цаг C. 7 – 8 цаг D. 10 – 12 цаг E. 18 – 20 цаг 15. Төрөлтийн 1- р үе хэзээ төгсдөг болохыг тэмдэглэнэ үү: A. Ургийн шингэн гарснаар B. Дүлэлт эхэлснээр C. Умайн хүзүү 8 см нээгдснээр D. Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэнээр E. Хүүхэд төрснөөр 16. Ураг орчмын шингэн урьтаж гарах гэдэг нь:: A. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхэлэхэд B. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байхад C. Умайн хүзүү 4-5 см нээгдсэн үед D. Умайн хүзүү 5-6 см нээгдсэн үед E. Умайн хүзүү бүрэн нээгдэхээс өмнө 17. Төрөлтийн далд үед дараах шинж илэрнэ: A. Идэвхитэй үед шилжинэ B. Базлалт жигд биш C. Базлалтын хүч сайн D. Умайн хүзүү 4-5 см нээгдсэн E. Умайн хүзүүний нээгдэх хурд 1,5 см/ цаг 18. Жинхэнэ коньюгата 11 см бол уйтралын зэргийг тогтооно уу? A. Хэвийн B. 1-р зэрэг C. 2-р зэрэг D. 3-р зэрэг E. 4-р зэрэг 19. Хэвлийн эргэн тойрон 100 см, умайн ѐроолын өндөр 37 см, биеийн өндөр 162 см бол ургийн урьдчилсан жинг тодорхойл: A. 2900 B. 3000 C. 3200 D. 3500
 3. E. 3700 20. Хүй унжих шалтгаан : A. Ургийн бүтэлт B. Шүргэлцэх бүслүүр үүсээгүй байх C. Төрөх хүчний сулрал D. Уйтан аарцаг E. Ихэс ховхрох 21. Төрөлтийн идэвхитэй үеийн удаашралын үед авах эхний арга хэмжээ? A. Умай агшаах тариа B. Спазмолитик C. Амниотоми D. Өвддөлт намдаалт E. Эпизиотоми 22. Төрөлтийн үед физиологи цус алдалт биеийн жингийн хэдэн хувьтай тэнцэх вэ? A. 0,3 % B. 0,5 % C. 0,7% D. 0,8 % E. 1% 23. 70 кг жинтэй эмэгтэйд төрөх үеийн физиологийн цус алдалт хэд байхыг заана уу? A. 200 мл B. 300 мл C. 350 мл D. 400 мл E. 500 мл 24. Хойтхи 30 хормын дараа салахгүй, цус алдаагүй үед үзүүлэх тусламжыг нэрлэнэ үү? A. Дахин 30 хором ажиглана B. Ихсийг Альфелдийн аргааг гаргана C. Умайн агшаах бэлдмэл хэрэглэнэ D. Умайн хөндийг багажаар хусаж цэвэрлэнэ E. Ихэс гардаж гаргана 25. Апгарын үнэлгээгээр юу үнэлэх вэ? A. Нярайн цус багадлтыг B. Нярайн бүтэлтийн зэргийг C. Нярайн хугацаа гүйцсэнийг D. Илүү тээлтийн шинжийг E. Дутуу нярайн амьсгалын үйл ажиллагааг 26. Төрсний дараах үеийн үргэлжлэх хугацаа : A. 7 хоног B. 2 долоо хоног C. 4 долоо хоног D. 5 долоо хоног E. 6 долоо хоног 27. Нярайг эрт амлуулах: A. Төрсний дараа шууд B. Төрснаас хойш 30 хормын C. 1 цагийн дараа D. Эхийг төрсний дараах өрөөнд шилжүүлсний дараа E. Хугацаа хамааралгүй 28. Дутуу төрөлтийг тооцох хугацааг заана уу: A. Жирэмсний 20 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл B. Жирэмсний 22 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл C. Жирэмсний 24 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл D. Жирэмсний 26 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл E. Жирэмсний 28 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл 29. Жирэмсний эрт хугацаанд аяндаа зулбах үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү: A. Цусны бүлгийн үл тохироо B. Хүнд юм өргөх C. Умайд соривтой байх D. Хромосомын гажиг
 4. E. Умайн хүзүүний дутмагшил 30. Бүрэн биш зулбалтын үед ямар арга хэмжээ авах вэ?: A. Булчин сулруулах болон өвдөлт намдаах эмчилгээ хийж хянана B. Даавар эмчилгээ хийж хянана C. Антибиотик эмчилгээ хийгээд мизопростол уулгана D. Умайн хөндийг цэвэрлэх E. Метотераксат тарина 31. Ихэр жирэмсэн үед хамгийн элбэг тохиоллдог хүндрэлийг нэрлэнэ үү: A. Илүү тээлт B. Ургаас урагт цус юүлэгдэх C. Дотоод халдвар D. Умай урагдах E. Эмнэл зүйн уйтан аарцаг үүсэх 32. Ихэр жирэмсний дараах тохиолдлуудад кесар хагалгаа хийнэ: A. Хоѐр ураг хоюулаа толгойгоороо түрүүлсэн байх B. 3 ихэр C. Хоѐр ургийн урьдчилсан жин 6 кг D. Дихориан болон диамнион бүрхүүлтэй E. Ургийн шингэн цагаас урьтаж гарсан 33. Жирэмсний эрт үеийн тасралтгүй бөөлжилтийн үед илрэх гол шинж : A. Нойргүйдэл B. Өтгөн хатах C. Шингэнгүйдэх D. Биеийн халуун буурах E. Арьс салст хуурайших 34. Жирэмсний даралт ихсэлтийг буруулахад юунаас бусдыг хэрэглэх боломжтой вэ? A. Судас агшаагч ферментийн ингибитор B. Метил дофа C. β-блокаторов D. Кальцийн сувгийн хориг үүсгэх бэлдмэл E. Магни сульфат 35. Жирэмсэн үед эклампсиин таталт үүсвэл ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Эрчимт эмчилгээний тасагт бүрдмэл эрчимт эмчилгээ хийнэ B. Эрчимт эмчилээтэй хамт төрөлтийг яаралтай сэдээнэ C. Умайн хүзүү төрөлтөнд бэлтгэгдсэн бол амниотоми хийнэ D. Яаралтай кесар хагалгаа хийнэ E. Таталт тавигдсан, эрчимт эмчилгээ хийж байгаа бол цааш хянана 36. Ихэс түрүүлэлтийн үед илрэх эмнэл зүйн гол шинжийг нэрлэнэ үү: A. Умай чангарч, хоѐр тал жигд биш, эмзэглэлтэй B. Удаан хугацаагаар их хэмжээтэй цус алдах C. УЗЦ байхгүй болох D. Умай зөөлөн, жигд, улаан ягаан цус гарах E. Дотор муухай оргиж бөөлжих 37. Хэвийн байрласан ихэс цагаас өмнө ховхрох үед илрэх онцлог шинжийг нэрлэнэ: A. Умай хатуурсан, умайн хоѐр талд жигд биш, тэмтэрхэд эмзэглэлтэй B. Ургийн зүрхний цохилтонд илэрхий өөрчлөлт гарахгүй C. Амьсгал авахад төвөгтэй амьсгаадна D. Ургийн буруу байрлал үүсэх E. АД ихдэх 38. Хэвийн байрласан ихэс ховхроход хүргэх шууд бус шалтгааныг нэрлэнэ үү : A. Гэмтэл B. Хэт түргэн төрөлт C. Ургийн шингэн урьтаж гарах D. Хүй хэт богино байх E. Удаан үргэлжилсэн хожуу хордлого 39. Эмэгтэй 1000 гр жинтэй хүүхэд төрүүлсэн. Хүүхэд төрсний дараа 2 хоноод нас барсан тохиолдолд ямар эндэгдэлд хамаарах вэ? A. Антенаталь B. Пренаталь C. Интранаталь
 5. D. Неонаталь E. Перинаталь 40-41. С. 36 настай. 37 долоо хоногтой, , жирэмслэлт 5, төрөлт 2, сүүлийн сард 2 удаа цуслаг зүйл үтрээнээс гарсан. Цусны шинжилгээнд өөрчлөлтгүй, умай эмзэглэлгүй, базлалт эхлэхэд хүчтэй цус алдалт үүссэн, умайн хүзүү богиноссон, 1 хуруу орох нээлттэй, ургийн толгой бага аарцгийн орох хэсгийн дээр, УЗЦ тод жигд, 1 хоромд 140 удаа, үтрээний үзлэгээр түрүүлсэн хэсэг тодорхой мэдэгдэхгүй. 40. Таны урьдчилан тавих онош : A. Дутуу төрөлт B. Ихэс ховхролт C. Умайн урагдал D. Ихэс түрүүлэлт E. Умайн хүзүүний дутмагшил 41. Ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Амниотоми B. Кесар хагалгаа C. Окситоцины сэдээлт D. Цус тогтоох эмчилгээ E. Партограмм хөтлөж хянана 42-43. Үтрээний үзлэгээр умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн, ургийн бүрхүүл халсьгүй, түрүүлсэн хэсэг толгой, бага аарцагт 4/5 тавигдсан, суман заадас баруун ташууд, бага зулай умдагны зүүн талд, мысд хуруу хүрэхгүй 42. Толгойн тавилтыг тодорхойл: A. Өвөр янз дагз түрүүлэлт B. Арын янз дагз түрүүлэлт C. Толгойн оройн түрүүлэлт D. Дух түрүүлэлт E. Тэнхлэгийн бус тавилт 43. Төрөлт хэвийн явагдах боломжтой юу? A. Боломжтой B. Боломжгүй C. Окситоцины дэмжлэгтэй бол болно D. Вакуум таталттай бол болно E. Зөвхөн кесар хагалгаа 44-45. 25 настай давтан төрөгч эмэгтэй 3650 гр жинтэй хүүхэд төрүүлсэн, төрөлтийн 1 үе 6 цаг 2-р үе 30 хором үргэлжилсэн, хойтохийг идэвхитэй аргаар гаргасан. Ихэс шалгахад бүтэн, иллэгээр цус гарч 500 мл болсон. 44. Ямар асуудал тохиолдсон байж болох вэ? A. Ихэс үлдсэн. B. Умайн агшилт суларсан C. Умай урагдсан D. ДВС E. Умайн хүзүү урагдсан 45. Ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Умайд чихээс хийнэ B. Умайн хөндийг багажаар хусна C. Умайн хөндийг гараар шалгаж иллэг хийнэ D. Цус сэлбэнэ E. Гадна иллэг хийнэ 46. Умайн салстын хэт зузаарлыг найвдартай оношилох аргыг нэрлэнэ үү A. Эхо B. Умайг дурандах C. Умайн хөндийгөөс эсийн шинжилгээ авах D. Гистеросальфингографи E. Умайн хөндийг хусаж гистологи шинжилгээ хийх 47. Ямар хавдар ихэвчлэн үсэрхийлэх хандлагтай байдаг вэ? A. Тератома B. Ийлдэст цистоаденом C. Эндометриоид уйланхай D. Папиллярний цистоаденом
 6. E. Муцинозний цистоаденом 48. Цэвэршилтийн дараа дааврын түвшин яаж өөрчлөгддөг вэ? A. Өөрчлөлт бага илэрнэ B. ФСГ болон ЛГ буурна C. ФСГ болон ЛГ нэмэгдэнэ D. Пролактин нэмэгдэнэ E. Прогестероны түвшин нэмэгдэнэ 49. Дааврын хавсарсан эмийн үйлчлэлийг нэрлэнэ үү A. Өндгөн эс гадагшлалтыг саатуулна B. Умайн хүзүүний салиаг шингэрүүлнэ C. Эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөнийг хязгаарлана D. Умайн салстын шүүрлийн үйл ажиллагааг дарангуйлна E. ФСГ болон ЛГ харьцааг хэвийн болгоно 50. Умайн хамааралтай БЮМ –гүйдэлд хамаарах нь: A. Умайн салст зузаарсан B. ФСГ болон ЛГ ихэссэн C. ГТД сэдээгч агонист нэмэгдсэн D. Прогестероны сорил сөрөг E. Умайн хэмжээ томорсон 51-52. М. 28 настай, гэнэт хэвлийн доод хэсгээр өвдөнө гэсэн зовиуртай эмнэлэгт ирсэн. БЮМ-ны мөчлөг алдагдаагүй, жирэмслэлт -1, хэвийн төрсөн. Ирэх үед биеийн байдал дунд, судасны цохилт 1 хоромд 102 удаа, хэвлийг тэмтэрхэд дүүрэнгэдүү, доод хэсгээр ялангуяа зүүн талдаа эмзэглэлтэй, Щеткины шинж эерэг, Үтрээний үзлэгээр: Умайн хүзүү хэвийн өөрчлөлтгүй, умайн хэмжээ хэвийн, эмзэглэлтэй, умайн зүүн талд зуурсан гурил шиг хатуулагтай 7х8 см хэмжээтэй үүсгэвэр тэмтрэгдэнэ, хөдөлгөөнтэй, тэмтэрхэд эмзэглэлтэй. Үтрээний ялгарал цайвар салслаг. 51. Хамгийн магадлалтай оношийг нэрлэнэ үү. A. Умайн гаднах жирэмсэн B. Өндгөвчийн фолликулийн уйланхай C. Уйланхай хөл дээр мушгираа D. Умайн хоргүй хавдрын зангилаа үхжих E. Кистома 52. Эмчилгээний арга : A. Хүйтэн жин тавьж ажиглана B. Өргөн хүрээтэй антибиотик эмичлгээг хавсаргаж хэрэглэнэ C. Өвдөлт намдаах болон булчин сулруулах эмчилгээ хийнэ D. Мэс засал эмчилгээ хийнэ E. Арын хүнхрээгээр хатгалт хийж шинжилгээ аваад соруулна 53. Эх барихын хярзан гэж аль хэсгийг хамрах вэ? A. Ахар сүүл арын заадасны хоорондох хэсэг B. Бэлгийн уруулын арын заадас болон хошногоны амсарын хооронд C. Хошного ахар сүүлний хооронд D. Умдагны доод ирмэгээс хошногоны амсар хүртэл E. Шээсний сүвнээс хошногоны амсар хүртэл 54. Жирэмсэн үед умдагны үений хоорондох зай хэд болж болох вэ? A. 0,1 – 0,3 см B. 0,4 – 0,6 см C. 0,7 – 0,9 см D. 1,0 – 1,2 см E. 1,3 –1,5 см 55. Үр хөврөлийн эхийн биетэй холбогдох тэр үйл явцыг юу гэж нэрлэх вэ? A. Гаструляци B. Ихэсжих C. Имплантаци D. Эмбриогенез E. Үр тогтох 56. Доорхийн аль нь ургийн гадаад орчин болдог вэ? A. Хорион B. Умай C. Шар уутанцар
 7. D. Аллантоис E. Амнион 57. Ургийн үе хэзээнээс эхэлдэг болохыг нэрлэнэ үү? A. Эхний нэг сарын төгсгөл B. Хоѐрдох сард C. Гурав дахь сарын эхээр D. Гурав дахь сарын төгсгөлөөр E. Дөрвөн сарын эхээр 58. Жирэмсний эхний 3 сарыг ямар үе гэж нэрлэх вэ? A. Органогенезийн үе B. Үр хөврөлийн үе C. Ихэсжих үе D. Ургийн үе E. Умайд бэхлэгдэх үе 59. Өсөлтгүй жирэмсэн үед цус бүлэгнэлтэнд дараах өөрчлөлтүүд илэрнэ: A. Коагулопати B. Гипокоагуляци C. Гиперкоагуляци D. Зөвхөн судасны ялтас эс идэвхижинэ E. Зөвхөн сийвэнгийн бүлэгнэх үйл явц идэвхижинэ 60. Дараах даавруудаас аль нь эхийн болон ургийн өнчин тархины өмнөд хэсгээс ялгардаг болохыг нэрлэнэ үү? A. прогестерон B. пролактин C. эстриол D. ХГД E. Ихсийн лактоген 61. Умайн доод сегмент жирэмсний хэдий хугацаанаас үүсэж эхэлдэг вэ? A. 16 долоо хоног B. 18 долоо хоног C. 20 долоо хоног D. 22 долоо хоног E. 24 долоо хоног 62. Хэвийн мөчлөгтэй эмэгтэйд БЮМ 20 хоног саатасны дараа үтрээнээс цусархаг ялгарал гарч байгаа бол дараах эмгэгийн аль нь байж болох магадлалтай вэ? A. Дааврын хямрал B. Умайн гаднах жирэмсэн C. Зулбахыг завдах D. Цулцан хураа E. Умайн хоргүй хавдар 63. 26 настай эмэгтэй өрхийн эмчид БЮМ ирэхгүй 2 сар болж байгаа хэвлийн доод хэсгээр өвдөнө гэсэн зовиуртай ирж үзүүлэхэд умайн хэмжээ 8 долоо хоног хэрийн том, умайн хүзүү хаалттай, дайврууд хэвийн, үтрээгээр гарсан зүйлгүй байжээ. Юу байж болох вэ? A. Өсөлтгүй жирэмсэн B. 8 долоо хоногтой жирэмсэн зулбахыг завдаж буй C. Умайн гаднах жирэмсэн D. Умайн хоргүй хавдар E. Цулцан хураа 64. Жирэмсний эрт хугацаанд хамгийн элбэг тохиолддог хүндрэлийг нэрлэнэ үү: A. Зулбахыг завдах B. Эрт үеийн хордлого C. Цус багадалт D. Даралт багасах E. Цистит 65. Жирэмсний 32 долоо хоногтой, ургийн жин хэвийн хэмжээнээс бага, эх тамхи татдаг. Ургийн хөдөлгөөн муу байна гэж эх санаа зовж байгаа, ямар дааврыг тодорхойлох шаардлагтай вэ? A. прогестерон B. пролактин C. эстриол
 8. D. ХГД E. АФП 66. Дутуу төрөхөд нөлөөлөх гол шатгааныг нэрлэнэ үү: A. Нас B. Тамхи татах C. Ургийн бөгс түрүүлэлт D. Таргалалт E. Хожуу хугацаанд 3 түүнээс олон удаа зулбах 67. Жирэмсний эрт хугацаанд аяндаа зулбах үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү: A. Резус үл тохироо B. Гэмтэл хүнд юм өргөх C. Халдвар D. Умайн хүзүүний дутмагшил E. Хромосомын гажиг 68. Эхэлсэн зулбалтын үед ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Умайг багажаар хусаж цэвэрлэнэ; B. Антибиотик эмчилгээ хийнэ C. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ D. Гэрээр хяналтанд байлгана. E. Мизопростол уулгана 69. Ц.32 настай их хэмжээтэй цус алдана гэж эмнэлэгт ирсэн. Үзлэгээр умайн хүзүү богиносож 1 хуруу орох нээлттэй, умай галууны өндгөн чинээ хэмжээтэй, үзлэгээр үтрээнээс цус ихээр гарна. Урьдчилсан оношийг тавина уу? A. Өндгөвчийн цус алдалт B. Умайн хоргүй хавдар C. Умайн гаднах жирэмсэн D. Цулцан хураа E. Бүрэн биш зулбалт 70. Цулцан хураагийн үед гистологи шинжилгээгээр аль шинж илрэхгүй вэ? A. Цэлмэнд их хэмжээний цусны судас үүсэх B. Ургийн эд байхгүй байх C. Трофобласт үржих D. Цэлмэн томрох E. Цэлмэн хавагнах . 71. Ургийн нуруулалт гэдэг нь: A. Ургийн нуруу эхийн хажуу ханатай харьцаж байрласан B. Ургийн нуруу эхийн урд ханатай харьцаж байрласан C. Ургийн нуруу ард ханатай харьцаж байрласан D. Ургийн нуруу эхийн умайн дагуу тэнхлэгт харьцаж байрласан E. Ургийн нуруу умайтай хурц өнцөг үүсгэж харьцаж байрласан 72. Хэвийн явцтай жирэмсэн үед аль шинжилгээг заавал хийх шаардлагагүй вэ? A. Серологийн сорил B. Цусны резус-фактор C. Гемоглобины хэмжээг тогтоох D. Цэлмэнгийн ганодотропин даавар тодорхойлох E. Наалдац болон эсийн шинжилгээ 73. Умайн гуурсан хоолойн битүүрлийг шалгахад хамгийн мэдээлэл сайтай шинжилгээний аргыг нэрлэнэ үү A. Гистеросальпингографи B. Пневмопельвиографи C. Кульдоскопи D. Лапароскопия с хромогидротубацией E. Пертубаци 74. 36 настай 4 удаа төрсөн, эмэгтэйчүүдийн эмгэгээр өвдөж байгаагүй, доошоо цус гарна гэж ирсэн бол ямар шинжилгээг хийх нь чухал вэ? A. Бамбайн дааврын шинжилгээ B. Гистеросальпингографи C. Кольпоцитологи D. Бэлгийн даавар тодорхойлох E. Умайн салстыг хусаж цэвэрлэх
 9. 75. ЭМС –ын 244 тоот тушаалд “Жирэмсэлт, төрөлт, төрсний дараах үеийн ноцтой хүндрэл” гэдэг тодорхойлдлтыг ийг юу гж заасан байдаг вэ? A. Эмэгтэй жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ, төрсний дараа 2 цагийн дотор эхийн амь насанд аюул учирч аврагдсан эмэгтэйг B. Эмэгтэй жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ, төрсний дараа 7 хоногийн дотор эхийн амь насанд аюул учирч аврагдсан эмэгтэйг C. Эмэгтэй жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ, төрсний дараа 21 хоногийн дотор эхийн амь насанд аюул учирч аврагдсан эмэгтэйг D. Эмэгтэй жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ, төрсний дараа 42 хоногийн дотор эхийн амь насанд аюул учирч аврагдсан эмэгтэйг E. Эмэгтэй жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ, төрсний дараа 56 хоногийн дотор эхийн амь насанд аюул учирч аврагдсан эмэгтэйг 76. Жирэмсний 37 долоо хоногтойд ямар нэгэн зовиургүйгээр үтрээнээс цус гарч байвал эхний ээлжинд ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Цусны бүлэгнэлтийг тодорхойлно B. Үтрээнд толь тавьж харна C. Яаралтай кесар хагалгаагаар төрөлтийг шийднэ D. Төрөлтийг сэдээнэ E. Ургийн бүрхүүл хальсыг хагална 77. Умайд ерөндөгтэй жирэмсэлсэн үед хамаарал багатайг нэрлэнэ үү A. Умайн гаднах жирэмсэн үүснэ B. Өсөлтгүй жирэмсэн илүү тохиолдоно C. Дутуу төрөлт үүснэ D. Ургийн гаж хөгжил үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ E. Аяндаа зулбалт үүснэ 78. Жирэмсэн, төрөлт, төрсний дараах үед шээсний замын хурц халдвар үүсэж болох эрсдэлт хүчин зүйлд юунаас бусад нь хамаарахыг нэрлэнэ үү A. Умай томорч шээлгүүрийг дарснаас B. Шээлгүүрийн хүчдэл нэмэгдэж гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдсэнээс C. Шинж тэмдэггүй бактерури D. Эпидураль мэдээ алдуулалтын дараа давсангы хүчдэл буурснаас E. Төрсний дараа давсганд катетер тавснаас 79. Илүү тээлтийг оношилохын тулд эхний ээлжинд юу зайлшгүй хийх шаардлагтай вэ? A. ЭХО –р ургийн байрлалыг тодруулах B. Жирэмсний жинхэнэ хугацааг тогтоох C. Ургийн зүрхний цохилтыг тодорхойлох D. Ургийн шингэний хэмжээг тогтоох E. Умайн агшилтыг үнэлэх стресс сорил хийх 80. Төрсний дараах үе гэдэг нь: A. Төрсний дараах эхний 24 цаг B. Төрснөөс хойш 4 долоо хоног C. Төрснөөс хойш 8 долоо хоног D. Төрсний дараа эхний 2 цагаас 4 долоо хоног хүртэл E. Төрснөөс хойш 72 хоног 81. Хэвийн байрласан ихэс цагаас өмнө ховхорохыг оношлох хамгийн мэдээлэл сайтай арга юу болохыг нэрлэнэ үү: A. Эх барихын гадуур үзлэгээр B. Үтрээний үзлэгээр C. Хэт авиан оношилгооны аргаар D. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэж E. Цусны бүлэгнэлтийг тодорхойлж 82. Жирэмсэн эмэгтэй төрөх өрөөнд 10 цаг хянагдаж байгаа гэнэт бөөлжиж, хэвлийгээр хүчтэй өвөлт үүсэж арьс салст цайж цонхийсон, хэвлийн жигд биш хэлбэртэй хатуу УЗЦ маш бүдэг болсон. Үтрээний үзлэгээр: Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн, усны халь бүтэн, түрүүлсэн хэсэг толгой бага аарцагт 3/5 бол ямар эмгэг байх магадлалтай вэ? A. Умай урагдахыг завдаж буй B. Умай урагдсан C. Ихсийн бүрэн түрүүлэлт D. Ихэс ховхролт E. Эмнэл зүйн уйтан аарцаг
 10. 83. Ихэс ховхроход хүргэдэг голлох шалтгааныг нэрлэнэ үү: A. Хэвлийн гэмтэл B. Хожуу хордлого C. Илүү тээлт D. Ус их байх E. Хүй богино байх 84. Төрөлтийн үйл ажиллагаа сайн байгааг илтгэх шинжийг нэрлэнэ үү A. Умайн базлалт 10 хоромд 1-2 удаа базлалт 25 сек үргэлжилж байвал B. Умайн базлалт 10 хоромд 3 удаа 20-25 сек үргэлжилж байвал C. Умайн базлалт 10 хоромд 3 удаа 40-60 сек үргэлжилж байвал D. Умайн базлалт 10 хоромд 4 удаа 80- секундээс илүү үргэлжилж байвал E. Умайн базлалт 10 хоромд 5-6 удаа 60-80 сек үргэлжилж байвал 85. Кефалогематом гэдэг нь A. Зөөлөн эдийн хаван B. Ясан доор цус хурах C. Арьс өөхөн эдийн завсар цус хурах D. Тархины хатуу хальсны доор цус хурах E. Тархины ховдолд цус хурах 86. Ямар судлаачийн аргаар ургийн жинг жирэмсэн эмэгтэйн биеийн жингийн 1/20-тэй тэнцүү гэж тодорхойлох вэ? А. И.Ф.Жорданиа C. Л.И.Бубличенко E. М.М.Медведев B. З.С.Стройков D. З.П.Якубов 87. Ургийн хөдөлгөөн давтан төрөгч эмэгтэйд жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд хөдлөх вэ? А. 13 долоо хоногтойд B. 18 долоо хоногтойд C. 23 долоо хоногтойд D. 24 долоо хоногтойд E. 26 долоо хоногтойд 88. Ургийн хөдөлгөөн анхан тулгар төрөгч эмэгтэйд жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд хөдлөх вэ? А. 13 долоо хоногтойд B. 16 долоо хоногтойд C. 18 долоо хоногтойд D. 20 долоо хоногтойд E. 25 долоо хоногтойд 89. Ургийн хөдөлгөөнийг хэт авиан шинжилгээгээр жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд оношлох вэ? А. 15 долоо хоногтойд B. 13 долоо хоногтойд C. 12 долоо хоногтойд D. 6 долоо хоногтойд E. 10 долоо хоногтойд 90. Ургийн зүрхний агшилтыг хэт авиан шинжилгээгээр хэдэн долоо хоногтойд мэдэгдэх вэ? А. 2 долоо хоногтойд B. 6 долоо хоногтойд C. 10 долоо хоногтойд D. 12 долоо хоногтойд E. 14 долоо хоногтойд 91. Жирэмсний хожуу хугацаанд ургийн зүрхний агшилт/ цохилт нэг хоромд хэдэн удаа байх вэ? А. 100-110 удаа C. 160-180 удаа E. 190-ээс дээш B. 130-150 удаа D. 180-190 удаа 92. Жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд ургийн байрлал тогтворжих вэ? А. 18-20 долоо хоногтойд B. 21-23 долоо хоногтойд C. 24-26 долоо хоногтойд D. 32-34 долоо хоногтойд E. 27-30 долоо хоногтойд 93. Жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд ургийн хөдөлгөөн анх эхэд мэдрэгдэх вэ? А. Жирэмсний 12-13 долоо хоногтойд
 11. B. Жирэмсний 18-20 долоо хоногтойд C. Жирэмсний 24-25 долоо хоногтойд D. Жирэмсний 29-30 долоо хоногтойд E. Жирэмсний 32-33 долоо хоногтойд 94. Ураг хөндлөн байрласан үед ургийн зүрхний цохилт хаана тод сонсогдох вэ? А. Эхийн хүйнээс доор B. Эхийн хүйнээс дээр C. Эхийн хүйн баруун эсвэл зүүн талд D. Эхийн аюулхай орчим E. Умдаг ясны орчим 95. Ураг бөгсөөр түрүүлсэн үед ургийн зүрхний цохилт хаана тод сонсогдох вэ? А. Эхийн хүйсний баруун эсвэл зүүн талд B. Эхийн хүйсний баруун талд C. Эхийн хүйсний зүүн талд D. Эхийн хүйснээс дээр E. Эхийн хүйснээс доор 96. Хэт тарган жирэмсэн эхэд ургийн байрлалыг тодорхойлох хамгийн найдвартай арга юу вэ? А. Асуух арга B. Леополдын үзлэгийн I арга C. Леополдын үзлэгийн II арга D. Леополдын үзлэгийн III арга E. Хэт авиан шинжилгээ 97. Ураг орчмын шингэн жирэмсний 39-40 долоо хоногтойд хэдэн грамм байвал хэвийн гэж үзэх вэ? А. 200 гр хүртэл B. 201-300 гр хүртэл C. 700-800 гр хүртэл D. 1,2-1,5 литр хүртэл E. 1,5 литрээс их байвал 98. Хэвийн жин өндөртэй 36 долоо хоногтой эхийн ихэр ургийг оношлох хамгийн магадлалтай үзлэг юу вэ? А. Дотуур үзлэг B. Ургийн түрүүлсэн хэсэг толгой байх C. Гэдэсний эргэн тойрон 100 см-ээс их D. Гэдэсний эргэн тойрон 90 см байх E. Гэдэсний эргэн тойрон 80 см байх 99. Төрөгчийн ямар үед хэзээ ураг орчмын шингэн гарвал хэвийн гэж үзэх вэ? А. Жирэмсний 39 долоо хоногтой B. Жирэмсний дунших үед C. Төрлөгийн I үе эхлэнгүүт D. Умайн хүзүү бараг бүрэг нээгдэх үед E. Умайн хүзүү 1 см нээгдэх үед 100. Умайн хүзүүний нээгдэлт нь цагт ямар хурдтайгаар нээгдвэл хэвийн гэж үзэх вэ? А. 1 цагт 0,2 см B. 1 цагт 0,5 см C. 1 цагт 0,7 см D. 1 цагт 1,5 см E. 1 цагт 3 см 101. Жирэмсний дутуу төрөлт гэсэн нэр томъѐоны тухай ойлголт А. Жирэмсний 12 долоо хоног хүртэлх зулбалт B. Жирэмсний 16-18 долоо хоног хүртэлх зулбалт C. Жирэмсний 36 хоногоос хойш төрөх D. Жирэмсний 22-37 хоног хүртэлх төрөлт E. Жирэмсний 39 долоо хоногтой төрөлт 102. Жирэмсний илүү тээлтийн үед эх барих үзлэгээр илрэх шинж тэмдэг А. Ургийнхөдөлгөөн ихсэх B. Ургийн хөдөлгөөн багасах C. Ургийн зүрхний цохилт хэвийн байх D. Хэвлийн эргэн нэмэгдэхгүй байх E. Хэвлийн эргэн тойрон ихсэх
 12. 103. Жирэмсний эрт хугацаанд жирэмсний хугацааг тодорхойлох хэт авиан шинжилгээний арга /12 долоо хоног хүртэл/ А. Ургийн зүрхний цохилтоор B. Ургийн хөдөлгөөнөөр C. Ургийн зулай-ахар сүүлний уртаар D. Ургийн толгойн их хөндлөн хэмжээгээр E. Ургийн чөмөгт ясны уртаар 104. Жирэмсний хожуу хугацаанд /14 долоо хоногоос хойш/ жирэмсний хугацааг тодорхойлох хэт авиан шинжилгээний арга А. Ургийн зүрхний цохилтоор B. Ургийн хөдөлгөөнөөр C. Ургийн зулай-ахар сүүлний уртаар D. Ургийн толгойн их хөндлөн хэмжээгээр E. Ургийн чөмөгт ясны уртаар 105. Хэвийн явцтай жирэмсний үед хэдэн кг нэмэгдэх вэ? А. 8 кг B. 6 кг C. 4 кг D. 10-12 кг E. 15-16 кг 106. Тарган эмэгтэйчүүд жирэмсний хугацаанд хэдэн кг нэмэгдэх вэ? А. 15-20 кг B. 10-14 кг C. 6-8 кг D. 2-5 кг E. 2 кг хүртэл 107. Пренатал анагаах ухаан гэж юу вэ? А. Жирэмсний бүхий л хугацаанд ураг судлах B. Төрсний дараах нярайн судлал C. Жирэмсний 21 долоо хоног дотор ураг судлал D. Жирэмсний 39-40 долоо хоногийн дотор ураг судлал E. Жирэмсний 21-4 долоо хоногийн хугацааны ураг судлал 108. Перинаталь анагаах ухаан гэж юу вэ? А. Жирэмсний бүхий л хугацаанд ураг судлах B. Төрсний дараах нярайн судлал C. Жирэмсний 21 долоо хоног дотор ураг судлал D. Жирэмсний 21 долоо хоногоос төрсний дараах 21 хоногт ураг нярай судлал E. Жирэмсний 21-4 долоо хоногийн хугацааны ураг судлал 109. Жирэмсэн үеийн антенаталь ураг хамгаалал гэж юу вэ? А. Жирэмсний 21 долоо хоног дотор B. Жирэмсний 21-36 долоо хоног C. Жирэмсний зөвхөн 37-40 долоо хоног D. Жирэмсний 21 долоо хоногоос төрөх хугацааны ураг хамгаалал E. Төрсний дараах үеийн ураг хамгаалал 110. Жирэмсэн үеийн интернатал ураг хамгаалал гэж юу вэ? А. Жирэмсний 21 долоо хоног дотор B. Жирэмсний 21-36 долоо хоног C. Жирэмсний зөвхөн 37-40 долоо хоног D. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхэлж, төрөх хүртлэх үеийн ураг хамгаалал E. Төрсний дараах үеийн ураг хамгаалал 111. Постнатал эрт үеийн ураг нярай хамгаалал гэж юу вэ? А. Төрсний дараах нярайн 21 хоног хүртэл B. Төрсний дараах нярайн 30 хоног хүртэл C. Төрсний дараах нярайн 7 хоног хүртэл D. Төрсний дараах нярайн 24 цаг E. Төрсний дараах нярайн 12 цаг 112. Нярайн дундаж жин хэдэн кг байх вэ? А. 2500 гр орчим B. 2500-2600 гр C. 3300-3700 гр
 13. D. 4300-4500 гр E. 4500 гр-аас дээш 113. Ургийн жинг тодорхойлох Жорданианы арга гэж юу вэ? А. Эхийн биеийн жингийн 20/1-тэй тэнцүү B. Гэдэсний эргэн тойрон умайн ѐроолын өндөрийн үржвэртэй тэнцүү C. Умайн ѐроолын өндөртэй тэнцүү D. Гэдэсний эргэн тойронг 2-т хуваасантай тэнцүү E. Умайн ѐроолын өндөрийг 2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү 114. Ургийн жинг тодорхойлох Бубличенкогийн арга гэж юу вэ? А. Эхийн биеийн жингийн 20/1-тэй тэнцүү B. Гэдэсний эргэн тойрон умайн ѐроолын өндөрийн үржвэртэй тэнцүү C. Умайн ѐроолын өндөртэй тэнцүү D. Гэдэсний эргэн тойронг 2-т хуваасантай тэнцүү E. Умайн ѐроолын өндөрийг 2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү 115. Ургийн жинг тодорхойлох найдвартай арга А. Эхийн өндөр B. Хэт авиан шинжилгээ C. Рентген шинжилгээ D. Уламжлалт арга E. Эхийн биеийн жин 116. Жирэмсэн эхийн артерийн даралт жирэмсний эхний хасагт өөрчлөгдөх үү? А. Артерийн даралт ихсэнэ B. Артерийн даралт 20 мм МУБӨ-өөр буурна C. Артерийн даралт 10 мм МУБӨ-өөр буурна D. Артерийн даралт өөрчлөгдөхгүй E. Артерийн даралт 30 мм МУБӨ-өөр буурна 117. Жирэмсэн эхийн артерийн дээд доод даралтын зөрөө хэвийн үедээ хэд байх вэ? А. 40 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна. B. 10-15 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна. C. 15-25 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна. D. 40-60 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна. E. 60 мм-ээс дээш МУБӨ-тэй тэнцүү байна. 118. Жирэмсэн эхэд цагт ялгарах шээсний хэвийн дундаж хэмжээ А. Цагт 20 мл-ээс бага B. Цагт 30 мл C. Цагт 54 мл D. Цагт 84 мл E. Цагт 94 мл-ээс дээш 119. Жирэмсэн эмэгтэйд хамгийн түрүүнд ялгардаг даавар А. Цэлмэнгийн гонадотропин B. Самотропный даавар C. Эстрадиол D. Эстрнол E. тестоситерон 120. Жирэмсэн эхийн зүрх судасны тогтолцоонд гарах физиологийн өөрчлөлт А. Органик өөрчлөлт гарна B. Зүрхний II цагт диастолын шуугиан илрэнэ C. Зүрхний оройд сулавтар агшилтын шуугиан 30%-д нь илрэнэ D. Артерийн даралт 20 мм МУБӨ-өөс ихээр ихсэнэ E. Зрхний агшилт 100 удаа болж хурдасна 121. Жирэмсэн бус үед умайн хэвийн хэмжээ А. 20 гр B. 30 гр C. 50 гр D. 70 гр E. 80 гр 122. Жирэмсэн бус үед умайн хөндийн урт /см/ А. 2-3 см B. 3-4 см C. 4-5 см
 14. D. 6-7 см E. 12-13 см 123. Жирэмсний төгсгөлд умайн жин хэдэн грамм болох вэ? А. 200 гр B. 300 гр C. 500 гр D. 600 гр E. 1000 гр 124. Жирэмсний төгсгөлд умайн хөндийн эзэлхүүн хэд дахин нэмэгдэх вэ? А. 20 дахин B. 100 дахин C. 200 дахин D. 300 дахин E. 400 дахин 125. Төрсөн эх төрөлтийн үед хэдэн грамм цус алдах вэ? А. 300 грамм B. 200 грамм C. 400 грамм D. 500 грамм E. 600 грамм 126. Жирэмсний хугацааг сарын тэмдэгээр яаж тодорхойлох вэ? А. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 10 хоног нэмнэ B. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 7 хоног нэмнэ C. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 7 хоног хасна D. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 14 хоног нэмнэ E. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 14 хоног хасна 127. Кесар хагалгаа хийлгэсэн жирэмсэн эхийг хэзээ хэвтүүлэх вэ? А. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхлэнгүүт B. Ургийн шингэн гарангуут C. Төрөхөөс өмнө 1 сарын өмнө D. Төрөхөөс өмнө 7-10 хоногийн өмнө E. Төрөхөөс өмнө хэвтүүлэх шаардлагагүй 128. Кесар хагалгааны заалттай жирэмсэн эхийг хаана төрүүлэх нь эрсдэл багатай вэ? А. Сум, сум дундын эмнэлэг B. Заавал тусгай анхаарал тавих шаардлагатай C. II-III шатлалын эх барихын бус эмнэлэг D. Аймаг, төвлөрсөн төрөх газар E. Ямар ч шатлалын эмнэлэгт төрүүлж болно 129. Умайн гадуурх гуурсан хоолойн жирэмсний үед хоолой хэдэн долоо хоногтой байхад ихэвчлэн хагарах вэ? А. Жирэмсний 10-11 долоо хоногтой B. Жирэмсний 9-10 долоо хоногтой C. Жирэмсний 6-7 долоо хоногтой D. Жирэмсний 3-4 долоо хоногтой E. Жирэмсний 1-2 долоо хоногтой 130. Умайн гадуурх жирэмсний үед хамгийн эрт илрэх шинж тэмдэг А. Цус багадалт шинжүүд B. Бөөлжилт илрэх C. Сарын тэмдэг хоригдох D. Сарын тэмдэг хоригдоогүй E. Артерийн даралт багасах 131. Жирэмсэн болмогц шээсэнд хамгийн түрүүн илэрдэг дааварыг тодруулна уу? А. Тестостерон B. Эстрадиол C. Эстриол D. Цэлмэнгийн гонадотропин E. Альфаретопротейн 132. Жирэмсэн эхийн умайн ѐроолын өндөр 33 см, гэдэсний эргэн тойрон 95 см байвал ойролцоогоор хэдэн долоо хоногтой жирэмсэн бэ? А. Жирэмсний 19-20 долоо хоногтой
 15. B. Жирэмсний 24-25 долоо хоногтой C. Жирэмсний 28-29 долоо хоногтой D. Жирэмсний 38-39 долоо хоногтой E. Жирэмсний 15-18 долоо хоногтой 133. Сарын тэмдагийн 28 хоногтой мөчлөгийн үед хэд дэхь хоногт жирэмсэн болох магадлал өндөр вэ? А. Сарын тэмдэг ирсний дараах 7 хоногт B. Сарын тэмдэг ирэхээс өмнөх 7 хоногт C. Сарын тэмдгийн ямар ч хоногт D. Сарын тэмдгийн 13-15 дахь хоногт E. Бүгдэд хамааралтай 134. Охидод анхны сарын тэмдэг гол төлөв хэдэн настай илрэх вэ? А. 16 настай B. 15 настай C. 11-12 настай D. 9 настай E. 8 настай 135. Сарын тэмдгийн үргэлжилэх хэвийн хугацаа хэдэн өдөр вэ? А. 1-2 өдөр B. 1 өдөр C. 3-4 өдөр D. 5-6 өдөр E. 7-гоос дээш өдөр 136. Сарын тэмдгийн үед хэдэн мл цус хэвийн үедээ гарах вэ? А. 100-120 мл B. 121-150 мл C. 90-99 мл D. 50-69 мл E. 70-89 мл 137. Эх барих эмэгтэйчүүдийн судлалд хэт авиан шинжилгээний давуу чанар А. Ямар ч нөхцөлд шинжилж болно B. Мэдээллийг тэр дор нь өгдөг C. Эх урагт аюул эрсдэл байхгүй D. Давтан хийж болно E. Бүгд хамааралтай 138. Овуляци гэдэг ойлголтын зөв тодорхойлолтыг дурдана уу? А. Шар бие өсөж боловсрох B. Фолликулд өндгөн эс боловсрох C. Боловсорч, бие гүйцсэн фолликул хагарах D. Фолликул өсөж, хөгжиж боловсрох E. Сарын тэмдэг ирэхэд нөлөөлөх 139. Бэлэг эрхтний үрэвсэл өвчин үүсгэдэг гадаад хүчин зүйл А. Дотоод шүүрлийн булчирхайн хямрал B. Төв мэдрэлийн зохицуулга алдагдах C. Өвчтөн стрессд орох D. Эмгэг төрөгч нян, вирүс, бактер E. Өвчтөн тамхи татах 140. Үтрээний хэвийн орчин ямар байх вэ? А. Сул хүчиллэг B. Сул шүлтлэг C. Саармаг D. Хүчтэй шүлтлэг E. Хүчтэй хүчиллэг 141. Биений юмны хэвийн мөчлөгийн үед умайн салстын зузаарал хэдийд гүйцэх вэ? А. Мөчлөгийн 25-26 дэх хоногтойд B. Мөчлөгийн 14-15 дахь хоногтойд C. Мөчлөгийн 18-20 дахь хоногтойд D. Мөчлөгийн 9-11 дахь хоногтойд E. Мөчлөгийн 7-8 дахь хоногт 142. Биений юмны мөчлөгийн хэдий үеэс өндгөвч прогестерон даавар ялгаруулж эхлэх вэ?
 16. А. Ургийн цэврүү боловсорч эхлэх үед B. Ургийн цэврүү боловсорч гүйцэх үед C. Эм бэлгийн эс гадагшилсны дараа D. Эм бэлгийн эс боловсрох үед E. Мөчлөгийн 22-26 дахь хоногт 143. Биений юм мөчлөгийн ямар шатанд прогестерон даавар хамгийн их/өндөр түвшинд байх вэ? А.Ургийн цэврүү боловсрох үед B. Ургийн цэврүү боловсорсны дараа C. Шар бие гүйцэд боловсрох үед D. Биений юмны эхний өдөрт E. Биений юмны сүүлийн өдөрт 144. Биений юмны өмнөх хам шинжийн /предменструальный/ үеийн үндсэн үндсэн эмчилгээг дурьдана уу? А. Даавар эмчилгээ B. Мэдрэл-сэтгэцийн байдалд нөлөөлж тайвшруулах эмэн эмчилгээ C. Дархлал заслын эмчилгээ D. Антибиотек эмчилгээ E. Өндгөвчийг хэсэгчлэн авах мэс заслын эмчилгээ 145. Биений юмны мөчлөгийн ямар шатанд умайн булчингийн салстын булчирхайд шүүрэл үүсэх вэ? А. Өндгөн эс боловсрох үед B. Өндгөн эс гадагшилах үед C. Шар бие боловсрох үед D. Биений юмны мөчлөгийн 25-28 дахь хоногт E. Биений юм үзэгдэх үед 146. Хэвийн биений юмны үед ямар нөхцөл бүрэлдэж цус аяндаа зогсох вэ? А. Шар бие сөнөрч, даавар багассантай холбоотой B. Умайн агшилт ихэссэнээс C. Умай томорч судас дарагдснаас D. Шинэ ургийн цэврүү хөгжиж даавар ялгаруулж эхэлсэнтэй E. Цусны бүлэгнэлт ихэссэнтэй 147. Пролактин даавар хаана боловсорч ялгарах вэ? А. Өндгөвчинд B. Умайд C. Өнчин тархинд D. Хөхний булчирхай E. Харааны товгор 148. Үтрээний хэвийн орчин нь: А. Ph 4-5 B. Ph 6-7 C. Ph 7-8 D. Ph 9-10 E. Ph 1-2 149. Биений юмны мөчлөгийн ямар шатанд эстроген даавар хамгийн өндөр түвшинд ялгарах вэ? А. Эм бэлгийн эс боловсрох үед B. Эм бэлгийн эс гадагшилах үед C. Шар бие боловсрох үед D. Биений юм ирэхээс 2-3 хоногийн өмнө E. Биений юм ирэх үед 150. Охидод бэлгийн бойжилт эрших хэлбэрээр эрт эхлэхэд хүргэх шалтгаан нь А. Бөөрний булчирхайн холтослог дааврын зузаарлаас B. Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны хямрал C. Өндгөвчийн киста D. Өндгөвчийн кистома E. Өндгөвчийн хавдар 151. Охидын цус алдалтын үед умайг багажаар цэвэрлэх шаардлага, мэрэгжлийн эмчид илгээх нөхцөл А. НВ -90г/л хүртэл буурсан бол
 17. B. НВ -70г/л хүрсэн түүнээс доош буурсан C. Цусны өвчтэй хавсарвал D. 10 хоног цусархаг ялгадас гарвал E. НВ -100г/л хүртэл 152. Кистомын үед илүүтэй тохиолдох гол хүндрэл А. Сарын тэмдэг удаан хугацаагаар үргэлжилнэ B. Кистома хагарна C. Кистома идээлнэ D. Кистома хөл дээрээ мушгирах E. Кистома хорт хавдарт шилжих 153. Охидын цус алдалтын үед ямар даавраар цус тогтоолт хийх вэ? А. Эстроген даавраар B. Эстроген гестаген хавсарсан даавраар C. Эстроген даавраар D. Прогестерон даавраар E. Андроген даавраар 154. Умайн гадуурх жирэмсний гуурсны хэлбэр явагддаг гол байрлалыг хэлнэ үү? А. Гуурсан хоолойн цацагт B. Гуурсан хоолойн уйтан хэсэгт C. Гуурсан хоолойн өргөн хэсэгт D. Гуурсан хоолойн завсрын хэсэгт E. Гуурсан хоолойн умай руу шилжих хэсэгт 155. Умайн гадуурх жирэмслэлтийн гол шалтгаан юу вэ? А. Сарын тэмдэг алдагдах B. Сарын тэмдэг удаан хугацаагаар үргэлжилэх C. Умайн гуурсан хоолойн үрэвсэл D. Умайн арагш байрлал E. Умайн урагш байрлал 156. Умайн гадуурх жирэмслэлтийн ховор хэлбэрийг дурьдана уу? А. Умайн гуурсан хоолойн өргөн хэсгийн жирэмслэлт B. Умайн гуурсан хоолойн цацагт хэлбэрийн жирэмслэлт C. Умайн гуурсан хоолойн нарийн хэсгийн жирэмсэн D. Умайн хүзүүвчийн жирэмсэн E. Умайн гуурсан хоолой өргөн хэсгээс нарийн хэсэгт шилжих хэсэгт 157. Хэт авиан Допплерын шинжилгээнд жирэмсний хэдэн долоо хоногтойгоос эхлэн шинжлэх вэ? А. Жирэмсний 10 долоо хоногтойд B. Жирэмсний 13 долоо хоногтойд C. Жирэмсний 18 долоо хоногтойд D. Жирэмсний 28 долоо хоногтойд E. Жирэмсний 30 долоо хоногтойд 158. Ихэс түрүүлсэн сэжигтэй эмэгтэйг хэт авиан шинжилгээнд илгээхэд эхэд ямар зөвлөлгөө өгөх юэ? А. Ямарч зөвлөлгөө өгөхгүй B. Умайн булчинг сулруулах эм хэрэглэхийг зөвлөнө C. Давсагандаа шээстэй очиж үзүүлэхийг зөвлөнө D. Ургийн хөдөлгөөн олшрох үед үзүүлэхийг зөвлөнө E. Цус алдсан үед очихыг зөвлөнө 159. Хэвийн гүйцэд нярайн /дунджаар 3000-3200,0/ ихсийн жин голч, зузаан, хүй дунджаар ямар хэмжээтэй байх вэ? Ихсийн жин /гр/ Ихсийн диаметр Ихсийн зузаан /см/ Хүйн урт /см/ A. 700 10-12 3-3.5 70 B. 500 17-20 3-3.5 50 C. 600 22-25 1-1.5 100 D. 600 20-22 4-4.5 80 E. 800 22-25 5-5.5 90
 18. 160. Хэвийн гүйцэд нярай төрсөн үед ихсийн хөгжлийн дутагдлыг яаж тооцох вэ? Ихсийн жин /гр/ Ихсийн диаметр Ихсийн ургийн коеффициент A. 600 22 0,15 B. 700 10 2,0 C. 400 16 0,13 D. 600 16 0,15 E. 700 19 0,1 161. Жирэмсний пренаталь үед цэлмэнгийн биопсийн шинжилгээ гэж юу вэ? A. Ургийн шингэнд AFP үзэх B. Ургийн ихэснээс авч шинжлэх C. Ургийг дурандах шинжлэх D. Ургийг хэт авиагаар шинжлэх E. Ургийн арьснаас эд авч шинжлэх 162. Жирэмсэн үед эмийн молекул жингээс хамаарч ихсээр нэвтрэхгүй байх хязгаарын доод хэмжээг хэлнэ үү А. 100-150 дальтон молекул жинтэй B. 160-300 дальтон молекул жинтэй C. 301-400 дальтон молекул жинтэй D. 1000-с дээш дальтон молекул жинтэй E. 600-700 дальтон молекул жинтэй 163. Доорх эмнүүдээс ихсээр дамжиж урагт нөлөөлдөггүй эмийг нэрлэнэ үү А. Пенициллин B. Гепарин C. Олеондолицин D. Витамин С E. Геюкозын уусмал 164. Жирэмсний 31-32 долоо хоногтой умайн хүзүүний нээлт 3 см, ураг бүтэлтгүй, ураг орчмын шингэний бүрхүүл бүтэн, халдваргүй, базалт 10 хоромд 1 удаа, төрөлтийг яаж шийдэх вэ? А. Төрөлтийг идэвхитэй удирдана B. Жирэмслэлтийг үргэлжлүүлэх яаралтай эмчилгээ хийнэ C. Кесар хагалгаагаар төрүүлнэ D. Хүлээж төрүүлнэ E. Ургийн шингэний хальсыг хагалж яаралтай төрүүлнэ 165. Дутуу төрөлтийн дараах тохиолдлуудаас алины нь үед төрөлийг яаралтай сэдээх вэ? А. Жирэмсний 33-34 долоо хоногтой халдварын шинж тэмдэггүй ургийн шингэн эрт гарч эхэлсэн, ураг бүтэлтгүй B. Жирэмсний 35 долоо хоногтой, төрөлтийн үйл ажиллагаа эхэлсэн, ургийн шингэн гараагүй, ураг бүтэлтгүй C. Жирэмсний 32-33 долоо хоногтой, эх халуунтай, ургийн шингэн эрт гарсан, ураг бүтэлттэй D. Жирэмсний 37 долоо хоногтой, хожуу анхан төрөгч, төрлөгийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаа ургийн шингэн шүүрч байна E. Жирэмсний 37 долоо хоногтой төрөлт эхэлсэн, ургийн шингэн гараагүй 166. Эр бэлгийн эс хэвийн үед хэдэн цаг амьдрах вэ? А. 12-24 цаг B. 24-32 цаг C. 48-72 цаг D. 72-88 цаг E. 100-гаас дээш цаг 167. Орчин үеийн Си системээр 1мм МУБӨ хичнээн кПа-тай тэнцүү вэ? А. 1мм МУБӨ=1,0 кПа B. 1мм МУБӨ=1,5 кПа C. 1мм МУБӨ=0,133 кПа D. 1мм МУБӨ=0,33 кПа E. 1мм МУБӨ=0,1 кПа
 19. 168. Жирэмсний төгсгөлд умайгаар дамжин өнгөрөх цусны хэмжээ хэд дахин нэмэгдэх вэ? А. 30 дахин B. 6-8 дахин C. 300 дахин D. нэмэгдэхгүй E. 19-29 дахин 169. Бүрэлдсэн эвсэл үр хэдэн хоногийн дараа умайн хөндийн салст бүрхэвчэнд сууж эхлэх вэ? А. 14 хоног B. 21 хоног C. 7 хоног D. 30 хоног E. 28 хоног 170. Жирэмсний хожуу хугацаанд ургийн гажиг хөгжлийг найдвартай оношлох аргыг нэрлэ: А. Генетикийн шинжилгээ B. Биохимийн шинжилгээ C. Хэт авиан шинжилгээ D. Гажиг хөгжилтэй ураг төрүүлдэг анамнезтай E. Хэт авиан ургийн шилэн хүзүүний шингэнийг оношлох 171. Ургийн хүзүүг хүй ороосныг оношлох сорил: А. Окситоцины сорил B. Фонокардиографийн шинжилгээ C. Чанд авиан Гонын сорил D. Хүчил-шүлтийн суурийн өөрчлөлтөөр E. Эхийн ургийг рентгенээр шинжлэх 172. Удамшлын өвчнөөс сэргийлэх ажлын хамгийн түгээмэл арга хэлбэрийг нэрлэ А. Перинаталь оношлогоо B. Скрингинг оношлогоо C. Гетерозиготыг илрүүлэх D. Генетикийн регистр E. Удам зүйн зөвлөлгөө 173. Сиамын ихэр болсон шалтгааныг тодруулах А. Нэг өндгөний эсвэл үр 5 дахь хоног дээр хуваагдсан үед B. Нэг өндгөний эсвэл үр 7 дахь хоног дээр хуваагдсан үед C. Хоѐр эр үр нэг эм үртэй эвсэлдсэн үед D. Нэг өндөгний эвсэл үр 13 дахь өдрөөс хойш хуваагдсан E. Хоѐр өндөгний ихрийн улмаас 174. Эрүүл эмэгтэйн 1 мл шээсэнд нянгийн бие илэрвэл хэвийн гэж үзэх вэ? А. Илрэхгүй B. 1 мл шээсэнд 102 нян C. 1 мл шээсэнд 106 нян D. 1 мл шээсэнд 108 нян E. 1 мл шээсэнд 1012 нян байна 175. Оношлогооны дараах аргуудаас ямар нь оношлогооны бүх тохиолдолд хэрэглэдэг вэ? А. Генеологийн B. Цитогенетикийн C. Биохимийн D. Эс судлалын E. Иммуногенетикийн 176. Хэрэв эх нь 01, эцэг нь В III бүлгийн цустай бол А II бүлгийн цустай хүүхэд төрж болох тохиолдлыг хэлнэ үү? А. 0% B. 25% C. 50% D. 75% E. 100% 177. Хэвийн явцтай жирэмсэн үед эргэлдэх цусны бүрэлдэхүүний өсөлт А. Цусны дүрст элементүүд илүүтэй ихсэнэ B. Цусны сийвэн илүүтэй ихэснэ C. Цусны дүрст элемент, сийвэн адил хэмжээгээр ихсэнэ
 20. D. Гемоглобины хэмжээ эрс нэмэгдэнэ E. Гемоглобины хэмжээ эрс багасна 178. Хэвийн явцтай жирэмсний хожуу үед давсаг% шээс дамжуулах сувагт гарах өөрчлөлт А. Давсаг, шээс дамжуулах сувагт ямарч өөрчлөлт гарахгүй B. Шээс дамжуулах суваг өргөсөж уртасна C. Давсагны багтаамж нэмэгдэнэ D. Шээс дамжуулах суваг богиносоно E. Шээс дамжуулах суваг нарийсаж уртасна 179. Жирэмсний ямар хугацаанаас эхэлж ураг орчмын шингэн багасдаг вэ? А. Жирэмсний 36 долоо хоногосс хойш B. Жирэмсний 38 долоо хоногосс хойш C. Жирэмсний 40 долоо хоногосс хойш D. Хэвийнүед багасахгүй E. Жирэмсний бүхий л хугацаанд ураг орчмын шингэн багасахгүй 180. Эрүүл эмэгтэйн артерийн дундаж даралтын /АДД/ хэвийн хэмжээ /мм МУБӨ/ А. 40-60 B. 75-80 C. 90-95 D. 100-110 E. 110-120 181. Ихэс ямар даавар ялгаруулдаг вэ? А. Цэлмэнгийн гонадотропин B. Ихсийн лактоген C. Эстроген D. Прогестерон E. Бүгд зөв 182. Төрөлтийн II үе хэдийгээс эхлэх вэ? А. Ургийн түрүүлсэн хэсэг аарцагт бүрэн суух B. Дүлэлт эхлэх C. Ургийн толгой дотор эргэх D. Умайн амсар бүрэн нээгдэж ураг орчмын шингэн гарах E. Умайн амсар 5 см нээгдэхэд 183. Ихсийн лактоген жирэмсний ямар хугацаанд хамгийн их болох вэ? А. Жирэмсний эхний 3 сард B. Жирэмсний 3 дахь гарван сар C. Жирэмсний 2 дахь гурван сард D. Төрөх үед E. Төрсний дараа 184. Удамшлийн өвчнөөс сэргийлэх ажлын хамгийн түгээмэл арга А. Перинаталь оношлогоо B. Скрининг оношлогоо C. Гетерозиготыг илрүүлэх D. Генетикийн регистр E. Удам зүйн зөвлөлгөөн 185. Хэвийн явцтай давтан төрөлтийн 1-р үед умайн хүзүүний нээлтийн хурд цагт дунджаар хэдэн см вэ? А. Цагт 3 см B. Цагт 2 см C. Цагт 1,5 см D. Цагт 0,5 см E. Цагт 0,2 см 186. Хэвийн явцтай жирэмсний үед умайн булчин байнгын агчилттай /тонус/ байх уу? А. Үгүй B. Тийм C. Үе үе агчилттай D. Төрөх дөхөөд ирэхэд E. Огт агчилтгүй байна 187. Жирэмсний төгсгөлд эргэлдэх цусны хэмжээ хэдэн граммаар нэмэгдэх вэ? А. <900,0-1000,0 B. 1100,0-1200,0
 21. C. 1500,0-1600,0 D. >1600,0 E. >2000,0 188. Жирэмсний үеийн протромбины индексийн хэвийн хэмжээ: А. 60-80% B. 80-100% C. 105-110% D. 110-120% E. 120%-аас дээш 189. Бие махбодид агуулагдаж байгаа цусны хэдэн хувь байнгын эргэлтэнд байх вэ? А. 90-100% B. 40-60% C. 20-30% D. 70-80% E. 100% 190. Судасны гаднах, судасны доторхи шингэн биеийн жингийн хэдэн хувь эзэлдэг вэ? Судасны гаднах шингэн Судасны доторхи шингэн A 10% 10% B 15% 10% C 15% 5% D 25% 10% E 30% 10% 191. Индекс Соловьевын мөн чанар юу вэ? А. Төрөлтөнд бэлтгэгдсэн байдлыг үзнэ B. Ясны зузаан, нимгэн байдлыг тодорхойлно C. Жирэмсний хугацааг тодорхойлох D. Ургийн хөдөлгөөнийг тогтоох арга E. Ургийн зүрхний цохилтыг чагнах арга 192. Орчин үед нярай хүүхдийн жин, өндөр ямар байхад төрөлт гэж тооцох вэ? А. 500гр-аас дээш жинтэй, 22см-ээс дээш урттай B. 600гр-аас дээш жинтэй, 24см-ээс дээш урттай C. 800гр-аас дээш жинтэй, 33см-ээс дээш урттай D. 1000гр-аас дээш жинтэй, 37см-ээс дээш урттай E. 1200гр-аас дээш жинтэй, 40см-ээс дээш урттай 193. Горвиц-Гегар, Гентерийн шинжийг ямар нөхцөлд хэрэглэдэг вэ? А. Ихсийг гаргахад B. Жирэмсэнг оношлоход C. Төрсний дараа умайд ирэлдэг шинж D. Жирэмсний сүүлийн сард илэрдэг E. Зулбах үед гардаг шинж тэмдэг 194. Хэвийн үед Мак-Клюра-Олдричийн сорил хэдэн хором байх вэ? А. 10 хором B. 45 хором C. 1 цаг 30 хором D. 2 цаг E. 2 цаг 30 хором 195. Төрөх үеийн хэвийн цус алдалтын эрүүл, эмгэгийн зааг ямар хэмжээтэй байдаг вэ? А. 800 B. 100 C. 150-300 D. 400 E. 500 196. Урд хэлбийлт дагзны түрүүлэлтийн үед хөтлөх цэг нь юу вэ? А. Их зулай B. Бага зулай C. Дагзны төвгөр D. Дагзны хонхор E. Дух 197. Синэстрол ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?
 22. А. Умайн булчинд кальцийн солилцоог нэмэгдүүлэнэ. B. Умайн булчингийн актиномиозын уурагт нөлөөлнө C. Умайн булчингийн окситоцинд мэдрэг чанарыг сайжруулна D. Эсийн мембраны ионы солилцоонд оролцоно E. Эсийн мембраны катионы солилцоонд оролцоно 198. Ямар молекул жинтэй /дальтон/ эмийн бодис жирэмсэн үед ихсээр дамжиж нөлөөлөхгүй вэ? А. <250d B. 250-500d C. 500-800d D. >1500-аас дээш дальтон E. 800-1000d 199. Ганглио-хориг үйлчилгээтэй эмийг хэрэглэх заалт А. Геморрагийн шок B. Жирэмсний гестозын хүнд хэлбэр C. Зүрх судасны хурц дутагдал D. Судасны хана хатуурах өвчин E. Үжлийн дайрлага 200. Ганглио-хориг үйлчилгээтэй эмийн хэрэглэж болохгүй заалт А. Ургийн бүтэлт B. Артерийн даралт ихдэх өвчин C. Тархины хавагнах D. Артерийн даралт ихсэн криз өгөх E. Бөөрний эмгэгээс үүдэлтэй даралт ихсэх 201. Зүрхний өвчтэй жирэмсэн эмэгтэйд ямар үед зүрхний гликозид хэрэглэх вэ? А. Зүрхний агшилт 1 мин -70, амьсгал 18 удаа байхад B. Зүрхний агшилт 1 мин -115, амьсгал 24-өөс дээш болбол C. Зүрхний агшилт 1 мин -110, амьсгал 18 удаа болбол D. Зүрхний агшилт 1 мин -38 удаа, амьсгал 28-аас дээш болбол E. Зүрхний агшилт 1 мин -88 удаа, амьсгал 28 удаа байхад 202. Жирэмсний гестоз, даралт ихдэх өвчнөөс үл хамааран ямар ховор тохиолдолд артерийн даралт нэмэгдэх вэ? А. Чихрийн шижин өвчин B. Иценко-Кушингийн хам шинж C. Мендельсоны хам шинж D. Аорт-Каваль хам шинж E. Уушигны сүрьеэ 203. Манас таталтын хөнгөн хэлбэрийн урьдалтай байхад хэдэн цагийн эрчимт эмчилгээний дараа үр дүнгүй бол жирэмслэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх вэ? А. 1 цаг хүртэл B. 4-5 цаг хүртэл C. 2-3 цаг D. 2-3 хоног E. 6-7 хоног 204. Хожуу гестозын хүнд хэлбэрийн үед ямар зорилгоор эх барихын хавчуур тавих вэ? А. Цус алдалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор B. Дүлүүлэхгүй байхын тулд C. Нярайг бүтэлтээс хамгаалахаар D. Умай урагдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор E. Базалтаас чөлөөлөх зорилгоор 205. 30 настай анхны төрөгч, жирэмсний хугацаа 38 долоо хоногтой, архаг бөөрний үрэвсэлтэй, А/Д 170/110, 150/90 мм МУБӨ шээсэнд 0,138 мг%-ийн уурагтай, шилбээр хавантай, гестозын хүндрэлийн зэргийг тогтооно уу? А. Хөнгөн B. Дунд C. Хүнд D. Манас таталт E. Аль нь ч биш 206. Жирэмсний хожуу хордлогын үед: А. Судсууд тархмал өргөсч, нэвчимтгий чанар нь нэмэгдэнэ.
 23. B. Тараагуур судас нь агшиж, нэвчимтгий болж, эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны дутагдал илэрнэ. C. Судсуудын агшилтанд өөрчлөлт орохгүй нэвчимтгий болно. D. Цусны бүлэгнүүлэх систем эхлээд өөрчлөгдөж тромб үүснэ. E. Судсуудад ямарч эмгэг илрэхгүй 207. Ихэр урагтай жирэмсний үед Сиамын ихэр үүсэх шалтгаан: А. Нэг өндгөн эсийн ихэр 3 хоногийн дотор хуваагдах үед B. Нэг өндгөн эсийн ихэр 4 хоногийн дотор хуваагдах үед C. Нэг өндгөн эсийн ихэр 13 хоногоос хойш хуваагдах үед D. Нэг өндгөн эсийн ихэр 7 хоногийн дотор хуваагдах үед E. Нэг өндгөн эсийн ихэр 10 хоногийн дотор хуваагдах үед 208. Жирэмсний 36-37 хоногтойд ураг орчмын шингэн гарч 7 цаг болж байгаа, төрөх зам төрөлтөнд бэлтгэгдсэн, халдварын болон ураг бүтэлтийн шинж тэмдэг илрээгүй. Төрөлтийг яаж шийдвэрлэх вэ? А. Кесар хагалгаагаар төрүүлнэ B. Төрөлтийг идэвхитэй удирдаж төрүүлнэ C. Хүлээх тактик баримталж төрүүлнэ D. Хяналтанд байлгана E. Хавчуур тавина 209. Ургийн уушигны хөгжлийг сайжруулах зорилгоор хийх эмчилгээнд аль нь хамаарах вэ? А. Сульфат магни B. Агчил тавиулах C. Глюкокортикойд D. Кальц хлорид E. Даралт бууруулах эм 210. Ураг нүүрээр түрүүлсэн үед янзыг юугаар тодорхойлох вэ? А. Их зулай, духны заадасны байрлалаар B. Нуруулалтаар C. Эрүүний байдлаар D. Хөмсөг, нүдний аяганы нумны байрлалаар E. Бага зулайгаар 211. Тулгар төрөгч эмэгтэйн төрөлтийн үйл ажиллагаа эрчимтэй эхэлснээс хойш хэдэн цаг өнгөрөхөд төрөхгүй бол төрөлтийн саатал хэмээн үзэж арга хэмжээ авах вэ? А. 6-8 B. 10-11 C. 12-14 D. 14-16 цаг E. 16 цагаас их 212. Ургийн гэдийсэн тавилтын ямар хэлбэр нь төрөхгүй вэ? А. Толгой оройгоор түрүүлэх B. Толгой духаараа түрүүлэх C. Урд хэлбийлттэй нүүр түрүүлэлт D. Ар хэлбийлттэй нүүр түрүүлэлт E. Толгойн их зулай түрүүлсэн үед 213. Умайн хүзүүний II зэргийн урагдал гэж тооцох А. 2 талдаа 1 см хүртэл урагдсан B. 1 талдаа 3 см хүртэл урагдсан C. Хүнхрээ хүртэл урагдсан D. Умайн хүзүү язарсан E. 2 талдаа хүнхрээ хүртэл урагдсан 214. Эмэгтэй резус /-/ цустай байхад жирэмсний явцад ямар хүндрэл голлон тохиолдох вэ? А. Ихэс ховхорч цус алдах B. Ураг амьгүй болох C. Эхэд шарлалт үүсэх D. Ургийн гажиг хөгжил үүснэ E. Ураг орчмын шингэний хэмжээ нэмэгдэнэ 215. Клементсийн сорилоор юуг тодорхойлж болохыг хэлнэ үү. А. Ургийн жинг урьдчилан тогтооно B. Изо-серологийн үл зохицолдоог тодруулна C. Ургийн бүтэлтийг илрүүлнэ
 24. D. Ургийн уушигны хөгжлийн гүйцлийг тодорхойлно E. Ургийн хөдөлгөөний идэвхжилийг тодорхойлно 216. Умайн жигд биш агшилтийн үед ямар эмчилгээг хийх вэ? А. Өвчин намдаах, агчилт тавиулах эмчилгээ B. Төрөх хүчийг дэмжих C. Хүлээн ажиглах D. Төрөлтийг яаралтай кесар хагалгаагаар явуулна E. Сулрал гэж үзэж сэдэх эмчилгээ хийнэ 217. Умайн агшилт суларч цус алдахад доорхи шалтгаануудын альнь нөлөөтэй вэ? А. Олон төрөлт B. Төрөх хүчний эмгэг C. Умайн хана хэт сунах D. Жирэмсний хожуу хордлого E. Бүгд нөлөөлнө 218. Цус алдалтын үед цусны сийвэнгийн хэдэн хувийг алдахад бие хүн амьдрах боломжгүй вэ? А. 80% B. 60% C. 30% D. 40% E. 15% 219. Цус алдалтын үед улаан бөөмийн хэдэн хувийг алдсан нөхцөлд бие хүн амьдрах боломжгүй гэж үздэг вэ? А. 80% B. 60% C. 50% D. 35% E. 90% 220. Ямар хэмжээний цус алдахад цус алдалтын дайрлагын III үе үүсэх вэ? А. 20-30% В. 25-40% C. 40-45% D. 60-70% E. 70-80% 221. Цус алдалтын шокын үед эхлэхэд цусны ямар судсууд нарийсах вэ? А. Зах хязгаарын цусны судас В. Амьдралын чухал эрхтнүүдийн тэжээлийн судас C. Том хураагуур судас D. Том тараагуур судас E. Зүрхний титэм судас 222. Ихэр жирэмслэлтийн үед тохиолдож болох хүндрэл А. Жирэмсний хожуу хордлого В. Жирэмсэн эхийн сэтгэлийн хямрал C. Цус багадалт заавал илрэнэ D. Ихэс түрүүлэлт болно E. Ургийн жин томроно 223. Өвчтөн Н. 23 настай. Анхны жирэмслэлтээ хууль бусаар хөндүүлж халдвар хордлогын шокийн III зэрэгтэй хүлээн авахад орж ирлээ. Ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Маш яаралтай мэс засалд оруулна В. Өргөн хүрээтэй антибиотик эмчилгээг хэрэглэнэ C. Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтүүлж шокоос гаргах эмчилгээ хийж дараа нь мэс засалд оруулна D.Үүсгэгчийг тодруулах шинжилгээ хийж хүлээх тактик баримтлана E.Эмчилгээг ерийн тактикаар хийнэ 224. Халдвар хордлогын шокын эрчимт эмчилгээний дараалал зарчмын хувьд алинаас нь эхлэх вэ? А. Амьсгалын үйл ажиллагааг дэмжих В. Зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжих C.Инфузи эмчилгээ D.Халдварын эмчилгээ
 25. E.Бөөрний үйл ажиллагааг дэмжинэ 225. Дайрлагын индексийг тодорхойлох: А. Судасны цохилтыг агшилтын даралтанд харьцуулна В. Судасны цохилтыг сулралтын даралтанд харьцуулна C.Судасны цохилтыг даралтын их, багын зөрөөний даралтанд харьцуулна D.Судасны цохилтыг чамархайн артерийн даралтаар харьцуулна E.Артерийн даралтаар тодорхойлно 226. Эх барихын хавчуур тавих гэж ямар үйлдлийг хэлэх вэ? А. Төрөх замаар амьд ураг авах үйлдэл В. Цусны даралт ихтэй эхэд дэмжлэг үзүүлэх үйлдэл C.Төрөх хүчний сулралыг эмчлэх үйлдэл D.Дүлэлтийн хүчийг орлох үйлдэл E.Базалт, дүлэлтээс бүрэн чөлөөлнө 227. Хавчуур тавих нөхцөл бүрдсэн тохиолдлыг заана уу? А. Ураг амьд, шингэний бүрхүүлгүй, умайн амсар 6,0см нээлттэй, ургийн толгой баруун ташуу В. Ураг амьд, шингэний бүрхүүлгүй, умайн амсар бүрэн нээгдсэн, аарцгийн хэмжээ хэвийн, ургийн толгой аарцгийн өргөн хэсгийн хавтгайд их сегментээр тавигдсан C.Ураг амьд, умайн амсар бүрэн нээгдсэн, шингэний бүрхүүл хагараагүй, эхийн аарцаг хэвийн, ургийн толгой гарах хэсгийн шулуун хэмжээтэй давхацсан D.Ургийн зүрхний цохилт сонсогдохгүй, умайн амсар бүрэн нээгдсэн, шингэний бүрхүүлгүй, эхийн аарцаг хэвийн, суман заадас гарах хэсгийн шулуун хэмжээтэй давхацсан E.Нөхцөл шаардлагагүй 228. Цус алдалтын дайрлагын II зэрэгтэй байхад шингэнг нэг хоромд ямар хурдаар юүлэх вэ? А. 30-50мл В. 50-70мл C.70-100мл D.300-350мл E.Ач холбогдолгүй 229. Гепариныг судсаар тарихад хичнээн хугацааны дараа цусны бүлэгнэлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлж эхлэх вэ? А. 30 хормын дараа В. 15 хормын дараа C.Эхний 30 секундын дараа D.1 цагын дараа E.5 цагын дараа 230. СЦТБ хам шинжийн архаг явцтай байхад биед эргэлдэх цусны хэмжээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ? А. Хэвийн ихсэнэ В. Хэт ихсэнэ C.Багаар ихсэнэ D.Цус өтгөрнө E.Огт ихсэхгүй 231. СЦТБ хам шинжийн үед гепариныг хэрэглэхдээ анхаарах зүйл А. Биеийн жин үе шатнаас хамааруулж хийнэ В. Бүх шатуудад ижил тунгаар хэрэглэх C.Огт хэрэглэхгүй D.Сорил тавьсний дараа хэрэглэнэ E.Ач холбогдолгүй гэж үзнэ 232. Жирэмсний хугацаа 10-11 долоо хоног, үзлэгээр умайн хүзүүний амсар хурууны үзүүр орох төдий байгаа халдварлагдсан зулбалтын үед 6 цагийн эрчимт эмчилгээний дараа шээсний гарц 30 мл А/Д 100/60, судасны цохилт 104 мин, 38,50 халуунтай байна. Цаашдын эмчилгээний чиглэлийг сонгоно уу? А. Умайн хөндийг хусаж цэвэрлэх В. Умайг тайрах мэс засал хийх C.Эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийж ажиглах D.Яаралтай шингэн юүлж ажиглана E.Шингэн, антибиотик эмчилгээ хийнэ
 26. 233. Халдвар хордлогын шокийн үед бөөрний хурц дутагдлыг шээсний гарцаар яаж оношлох вэ? А. 1 цагт 60мл шээс ялгарч байвал В. 1 цагт 100мл шээс гарч байвал C.1 цагт 30мл шээс гарч байвал D.1 цагт 55мл шээс гарч байвал E.1 цагт 80мл шээс гарч байвал 234. Хэвийн явцтай жирэмсний үед 7 хоног тутамд жирэмсний хэвийн өсөлт, жин, өндөртэй харьцуулахад ямар байх вэ? Биеийн өндөр 10 см тутамд нэмэгдэх жин /г/ Биеийн жин 10 кг тутамд нэмэгдэх жин /г/ А. В. C. D. E. 10 5 50 22 15 20 10 25 55 40 235. Нийт цусны артери, вени, зүрхний хөндий, капиллярт хувиарлагдах зөв харьцааг заах А. 50 хувь вени, 30 хувь артери, 12 хувь капилляр, 3 хувь зүрхний хөндий В. 30 хувь вени, 50 хувь артери, 25 хувь капилляр, 3 хувь зүрхний хөндий C.70 хувь вени, 15 хувь артери, 12 хувь капилляр, 3 хувь зүрхний хөндий D.10 хувь вени, 30 хувь артери, 8 хувь капилляр, 2 хувь зүрхний хөндий E.40 хувь вени, 30 хувь артери, 20 хувь капилляр, 10 хувь зүрхний хөндий 236. Чанд авианы шинжилгээгээр “цасны хуйлирааны” шинж ямар эмгэгийн үед илэрдэг вэ? А. Ураг амьгүй болох В. Цэврүүт хураа C.Өсөлтгүй жирэмсэн D.Хорионэнпителиом E.Ураг орчмын шингэн ихдэлт 237. 1800гр жинтэй төрсөн нярайг хэддүгээр зэргийн дутуу гэж үзэх вэ? А. I зэрэг В. II зэрэг C.III зэрэг D.IV зэрэг E.Vзэрэг 238. Жирэмсний хэвийн явцтай байхад толгойн их хөндлөн хэмжээнээс ургийн дунд чөмөгний урт хэдэн мм-ээр бага байх вэ? А. 30-31 В. 27-29 C.23-26 D.18-20 E.12-17 239. Бөөрний дайвар булчирхайнаас андроген даавар их ялгарсантай холбоотойгоор зулбах үед эмчилгээний зорилгоор ямар даавар хэрэглэх вэ? А. Прогестерон даавар В. Эстрогены даавар C.Глюкокортикойд даавар D.Фолликулины даавар E.Тестостерон даавар 240. Жирэмсний хугацаа харгалзахгүйгээр эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэх заалт: А. Хэрлэг өвчний сэдрэлт В. Зүрх-судасны дутагдлын даамжрал C.Хэм алдагдалт үүсэх D.Тромбоэмболийн хүндрэлүүд E.Дээрх тохиолдолд бүгдэд нь хэвтүүлнэ 241. Цусны эргэлтийн хямралын шинж баруун ховдлын үйл ажиллагааны алдагдлаар тод илэрч буй, хэрлэгийн А II зэргийн идэвхжилтэй, уушигны судасны II зэргийн даралт ихдэлттэй, дөнгөж үүссэн мерцаль хэм алдагдалтай эхчүүд өртөмтгийн хэддүгээр зэрэгт хамаарах вэ? А. Өртөмтгийн I зэрэг
 27. В. Өртөмтгийн IIIзэрэг C.Өртөмтгийн IIзэрэг D.Өртөмтгийн IVзэрэг E.Өртөмтгийн Vзэрэг 242. Жирэмсний хожуу хугацааг хэрлэгийн идэвхжилийн ямар үед жирэмсэнг зайлшгүй таслах вэ? А. Хэрлэгийн идэвхжилийн I зэрэг В. Лабораторийн үзүүлэлтэнд ялимгүй өөрчлөлт гарсан C.Хэрлэгийн идэвхжил II зэргээс хэтэрч, цусны эргэлтийн III зэргийн алдагдал үүссэн D.Зүрхний агшилт 78, амьсгал 40 удаа байх E.Зүрхний агшилт 68, амьсгал 18 удаа байх 243. Жирэмсний гестоз, даралт ихдэх өвчнөөс үл хамааран ямар тохиолдолд артерийн даралт нэмэгдэх вэ? А. Чихрийн шижин В. Мендельсоны хам шинж C.Иценко-Кушингийн хам шинж D.Аорт-Каваль хам шинж E.Эпиленси өвчин 244. Артерийн даратыг чагнаж тодорхойлох аргыг хэний арга гэж нэрлэдэг вэ? А. Рива-Роччи В. Коротков C.Е.М.Тареев D.Мясников E.Бодяжина 245. Артерийн даралт ихсэн өвчний ямар шатанд дотор эрхтнүүдэд өөрчлөлт гарч эхлэх вэ? А. I үе Б шат В. II үе А шат C.II үе Б шат D.III үе А шат E.III үе Б шат 246. Ямар үед зүрхний өвчтэй эмэгтэйд гликозид хэрэглэх вэ? А. I хоромд зүрхний агшилт 70, амьсгал 18 удаа байхад В. I хоромд зүрхний агшилт 115, амьсгал 24-өөс дээш болвол C.Зүрхний агшилт 88, амьсгал 20 болбол D.Зүрхний агшилт 70, амьсгал 30 болбол E.Зүрхний агшилт 80, амьсгал 18 болбол 247. Жирэмсэн 29 настай, бага зэрэг халуурна, цусанд цагаан бөөмний тоо ялимгүй олширсон , /УЦТУ/ түргэссэн, стрептококкийн эсрэг дархлалын процессыг илтгэх шинжүүдэд хэрлэгийн идэвхжилийг нотлох хариу гарсан байна. Хэрлэгийн идэвхжилийн ямар зэрэг хамаарах вэ? А. А I зэрэг В. А IIзэрэг C.А IIIзэрэг D.Б Iзэрэг E.Б IIзэрэг 248. Артерийн даралт ихдэх өвчний үед хавчуур тавих заалт: А. Криз өгч хүндрэх В. Тархины цусны эргэлтийн алдагдал илрэх C.Артерийн даралт ихсэх өвчний 2 Б үе D.Зүрхний титэм судасны дутмагшил илэрхий илрэх E.Дээрх тохиолдол бүгдэд нь хавчуур тавина 249. Жирэмсний А/Д багадалтын үед шээсээр ялгарч, цусанд багасдаг бодисыг нэрлэнэ үү? А. 17 оксикортикостериод /17 ОКС/ В. Мочевин C.Шээсний хүчил D.Уураг E.Креатиник 250. Архаг хатгалгааны 2-р зэргийн үед төрөлтийг яаж явуулах вэ? А. Төрөх замаар өөрөөр нь В. Эх барихын хавчуур тавина
http://www.monaliza.kiev.ua

https://niko-centre.kiev.ua/

Наш важный web-сайт на тематику генеральная уборка помещений киев www.cleansale.kiev.ua

×