Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Ашигласан материал
1. Дотор өвчин судлал, сурах бичиг 2003
2. Ж.Сувд, Чихрийн шижин, 2014
3. Чихрийн шижин хэвшинж 2-ын он...
Дотоод шүүрэл судлалын чиглэлээр мэдлэг шалгах
сорилууд
Зөв нэг хариултыг сонго
1. Инсулин дараах процессийг идэвхижүүлнэ....
7. Чихрийн шижин хэвшинж 2 үүсэх нь дараах эмгэг жамаар тайлбарлагдана.
A. β эсийн деструкци
B. β эсийн эсрэг эсрэг бие үү...
13.Яагаад глюкозури гипергликемийн үр дагавар болдог вэ?
A. Бөөр гэмтдэг
B. Бөөр шүүгдсэн цусан дахь глюкозыг бүрэн эргэн ...
C. Кортикостероидын синтезийг нэмэгдүүлэх
D. Кортикостероидын синтезийг дарангуйлах
E. Эстроген даавар оруулах
20.Гиперкор...
26.Гипокортицизмын эмнэл зүйн шинж
A. Биеийн жин буурах
B. Булчингийн тонус ихсэх
C. Нимгэн цайвар язрал
D. Цагаан шаргал ...
D. Гиперальбуминеми
E. Гипергликеми
33.Хоёрдогч гипокортицизмын үед дааврын шинжилгээнд гарах өөрчлөлт
A. 17-ОКС буурах
B....
A. Арьс хуурай
B. Цусны даралт буурна
C. Гүнзгий, шуугисан амьсгал
D. Хүүхэн хараа өргөснө
E. Хэл хуурай
40.Гипогликемийн ...
C. “Оливер Твист”
D. “Девид Копперфильд”
E. “ Пикквикийн клубын тэмдэглэл”
45.Таргалалтын үед дараах эмгэгүүдийн нэгээс бу...
E. аль нь ч биш
50.Бамбайн даавруудын ялгарлыг ихэсгэх үйлдэлтэй эсрэг биеийг нэрлэнэ үү
A. тиреоглобулины эсрэг бие
B. ми...
55.Тархмал хордлогот бахуугийн хордлогын хөнгөн зэргийн үед хэрэглэх
тиреостатик эмийн тунг тогтооно уу
A. Мерказолил хоно...
E. Т лимфоцит ↑
61.Тархмал хордлогот бахуугийн үед мэдрэлийн тогтолцооны талаас илрэх
өөрчлөлтийг хэлнэ үү
A. нойрмог
B. м...
66.Тархмал хордлогот бахуугийн үед хоол боловсруулах замын талаас илрэх
өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү
A. хоолны дуршил багасах
B....
D. Харагдана, тэмтрэгдэхгүй
E. Дээрхийн аль нь ч биш
72.Гипокортицизмын үед анаболитик эмчилгээг ямар зорилгоор хийдэг вэ?...
77.Гипогликемийн комыг үүсгэх шалтгаанд аль нь хамаарахгүй вэ?
A. Элэгний цирроз
B. Инсулинд хэт мэдрэг байх
C. Архаг гепа...
A. Зүрхний оройн түлхэлт сул
B. Тахикарди
C. Зүрх зүүн тийш томорсон
D. Даралт ихсэх
E. Зүрхний авиа бүдэг
83.Гипокортициз...
C. Таталт
D. Пульсийн даралт ихсэх
E. Зүрхний авиа бүдэг
88.Тархмал хордлогот бахуугийн үед зүрх судасны талаас илрэх эмнэ...
93.Төвийн таргалалтыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ?
A. Гинойд таргалалт
B. Андройд таргалалт
C. Гипоталамусын таргалалт
D. Ги...
99.Чихрийн шижин хэвшинж 1-ийн эмнэлзүйн онцлог юу вэ?
A. Өвчин анх илрэх нас 35-аас дээш
B. Хамгийн элбэг тохиолдох нас 6...
105. Ясны эдэд резорбцын процесс давамгайлбал ямар эмгэг үүсэх вэ?
A. Остеобласт
B. Остеопороз
C. Остеопени
D. Остеокласт
...
B. >7.0%
C. >7.5%
D. >8.0%
E. >8.5%
112. Таргалалтын үед зүрх судасны талаас гарах эмнэлзүйн шинжийг
сонгоно уу
A. А.Тахик...
B. Өөх тосны солилцооны алдагдал
C. Нүүрс усны солилцооны алдагдал
D. Аминхүчлийн солилцооны алдагдал
E. Дээрх бүгд
118. Г...
E. <12.1 ммоль/л ба <210 мг/дл
124. Глюкозын ачаалалтай сорил хийхийн өмнө a.________ өлөн байх ба
насанд хүрсэн хүнд b.__...
E. Рецепторын
130. Дааврууд дараах байдлаар өөрийнхөө үйлчилгээг үзүүлдэг
A. Эндокрин
B. Изокрин
C. Паракрин
D. Аутокрин
E...
1. Удам зүйн урьдчилсан байдал: HLA B15, DR4, DRw4, DQB1*0302,
DQA1*0301
2. Вирус: Коксаки В4, улаанууд, паротит
3. Удам з...
3. Мэс засал
4. Жирэмсэлэлт
5. Халдвар
12.Инсулины бүтцийг нэрлэнэ үү
1. Нүүрс ус
2. Уураг
3. Фермент
4. Даавар
5. Өөх тос...
18.Инсулин даавар хаанаас ялгарах вэ?
1. Нойр булчирхайн α эс
2. Нойр булчирхайн дотоод шүүрлийн хэсэг
3. Нойр булчирхайн ...
24.Гипотиреозын үед даавар орлуулах эмчилгээнд хэрэглэдэг бэлдмэл
1. Тиреотом
2. L-тироксин
3. Трийодтиронин
4. Преднизоло...
2. Маннитол 100-200мл дуслаар судсанд хийнэ
3. Таталт намдаах, тайвшруулах эмчилгээ
4. Дексаметазон 2мг судсаар 6цаг тутам...
1. Дексфенфлюрамин
2. Фенолфталеин
3. Сибутрамин
4. Орлистат
5. Парлодел
37.Чихрийн шижингийн кетоацидозын үед цусан дах г...
1. хоол эмчилгээ
2. Минерин
3. Инсулин
4. Десмопрессин
5. Хөдөлгөөн
43.Эутириозын үед цусан дахь Т3, Т4, ТТГ-ын хэмжээ
1. ...
5. Өөрийн ба эмчийн хяналт
49. Гипотиреоидизмтэй өвчтөнд илрэх үндсэн зовиурт аль нь орохгүй вэ?
1. Турах
2. Арьс хуурайши...
55.ЧШ-гийн нефропатийг эрт оношлох лабораторийн шинжилгээнд ямар
өөрчлөлт гарах вэ?
1. Кали ихсэх
2. Креатинин ихсэх
3. Тү...
3. Эмийн эмчилгээнд үр дүнгүй
4. Жирэмсэн үе
5. Хөхүүл үе
61.Таргалалтыг ямар аргуудаар оношлох вэ?
1. Биеийн жингийн инде...
66.Ази эрэгтэй ба эмэгтэй хүний бүсэлхийн тойрог хэдэн сантиметрээс дээш
бол төвийн таргалалт гэж үзэх вэ?
1. >102 см ба >...
A. Чихрийн Шижин хэвшинж 1
B. Чихрийн Шижин хэвшинж 2
1. Тарган
2. Эмнэл зүйн шинж тод
3. Эмнэл зүйн шинж бүдэг
4. Ихэвчлэ...
A. Перитол
B. Парлодел
C. Хлодитан
1. Кортикостероидын синтезийг багасгана
2. Серотониныг бууруулна
3. Дофаминыг дэмжинэ
Х...
7. БДБ-н холтослог давхаргын бүсүүдээс ялгарах даавруудыг уялдуулан
сонгоно уу?
A. Торлог бүс
B. Түүдгэн бүс
C. Багцан бүс...
C. А3, С2, В1
D. А2, В1, С3
E. А2, В3, С2
10.Кетоацидозын комын үед кали нөхөх эмчилгээг зөв уялдуулна уу
A. Сийвэнгийн ка...
Хариулт:
A. А1, В2, С3
B. А2, В1, С3
C. А3, В2, С1
D. А2, В3, С1
E. А1, В3, С2
13.Инсулинуудыг зөв тохируулна уу?
A. Хэт б...
3. Гипокалеми
Хариулт:
A. А2, В3, С1
B. А1, В2, С3
C. А1, В3, С2
D. А3, В1, С2
E. А3, В2, С1
16.Гипертиреодизмийн үеийн эм...
C. Бодисын солилцооны хамшинж илрээгүй
1. Төвийн таргалалтгүй
2. Төвийн таргалалттай бөгөөд бусад шинжээс аль нэг
шинж хав...
21.Гипотиреозын ямар хэлбэр ямар шалтгаанаар үүсдэг вэ?
A. Анхдагч гипотиреоз
B. Хоёрдогч гипотиреоз
C. Гуравдагч гипотире...
B. A-1,2,3 B-4,5
C. A-1,2,3,4 B-1,2,3,5
D. A-4,5 B-1,2,3
E. A-1,3,5 B-2,4
24.Иценго-Кушингийн өвчин ба хамшинжийн үеийн мэ...
D. А2, В1, С3
E. А2, В3, С1
27.Гипокортицизмын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдгийг уялдуулан сонгоно уу?
A. Глюкокортикоидын...
A. А3, В2, С1
B. А1, В2, С3
C. А2, В3, С1
D. А3, В1, С2
E. А2, В1, С3
30.Гипекортицизмын үед илрэх зовиур шинжийг уялдуула...
Хариулт:
A. А3, В2, С1
B. А1, В3, С2
C. А2, В3, С1
D. А3, В1, С2
E. А2, В1, С3
33.Гипекортицизмын үед илрэх эмнэлзүйн шинж...
2. 10 л-ээс их хэмжээгээр ууна
3. Таргалалт
4. Арьсны идээт үрэвсэл
5. Тархины гэмтэлтэй
Хариулт:
A. A-1,3,5; B-2,4
B. A-1...
D. A-4,5,6; B-1,2,3
E. A-1,2,3; B-4,5,6
38.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын шалтгаануудыг нэрлэнэ үү?
A. Гипертиреодизм
B...
B. A-1,5; B-2,3,4
C. A-2,4; B-1,3,5
D. A-1,3,5; B-2,4
E. A-4,5; B-1,2,3
41.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын эмнэлзүйн шин...
5. Гипохромын анеми
Хариулт:
A. A-1,4; B-2,3,5
B. A-4,5; B-1,2,3
C. A-2,4; B-1,3,5
D. A-1,3,5; B-2,4
E. A-1,5; B-2,3,4
44....
1. Инсулин
2. Десмопрессин
3. Бигуанид
4. Базопрессин
5. Сульфанилмочевин
Хариулт:
A. A-2,4; B-1,3,5
B. A-1,5; B-2,3,4
C. ...
49.Гипогликемийн байдал ба комын үеийн эмчилгээнүүдийг нэрлэ
A. Гипогликемийн байдал
B. Гипогликемийн ком
1. 40-50%-ийн гл...
4. ЧШ хэвшинж 1-ийн үед нойр булчирхайгаас инсулин ялгардаггүй. Учир нь ЧШ
хэвшинж 1-ийн үед эд эсэд инсулины рецептор дут...
18. ЧШ хэвшинж 2 олон жилийн турш ямарч эмнэлзүйн шинж илрэхгүй явагддаг.
Яагаад гэвэл ЧШ хэвшинж 2-ийн үед эхэн үед инсул...
Dsh
Dsh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dsh

3,342 views

Published on

 • Be the first to comment

Dsh

 1. 1. Ашигласан материал 1. Дотор өвчин судлал, сурах бичиг 2003 2. Ж.Сувд, Чихрийн шижин, 2014 3. Чихрийн шижин хэвшинж 2-ын оношлогоо, эмчилгээний стандарт, МУ-ын стандарт. 2008, 2012 4. Чихрийн шижин хэвшинж 2-ын оношлогоо, эмчилгээний удирдамж. 2012 он 5. Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх удирдамж. 2013 он 6. Чихрийн шижин (Чихрийн шижинтэй өвчтөнд сургалт явуулах эмч, сувилагч нарт зориулсан сургалтын материал). 2012 он 7. Чихрийн шижингийн урьдал байдал (Чихрийн шижинтэй өвчтөнд сургалт явуулах эмч, сувилагч нарт зориулсан сургалтын материал). 2012 он 8. Tа чихрийн шижингээс сэргийлэх боломжтой. Гарын авлага. 2012 9. Эрүүл амьдрал – Бидний сонголт. Гарын авлага. 2012 10. Старкова Н.Т. Руководство по клинической эндокринологий, 1996 11. Балаболкин М.И. Эндокринология, 1998 12. Дедов И.И. Эндокринология, 1999, 2001, 2003 13. Богданович В.Л. Интенсивная и неотложная терапия в эндокринологии, 2000 14. Дядя Г.И. и др, Полный исправочник эндокринолога, 2005 15. Жуковский М.А. Детская эндокринология, 1995 16. Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Оксфордын гарын авлага, 6 дах хэвлэл, 2007 17. Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes, 2nd edition, 2009 18. Francis S. Greenspan, Gordon J. Strewler, Basic and Clinical Endocrinology, 5th edition, 1997 19. Williams Textbook of Endocrinology, 10th edition, 20. www.idf.org 21. www.diabetes.org 22. www.easd.org 23. www.aa-sd.org 1
 2. Дотоод шүүрэл судлалын чиглэлээр мэдлэг шалгах сорилууд Зөв нэг хариултыг сонго 1. Инсулин дараах процессийг идэвхижүүлнэ. A. Липолиз B. Гексокиназа ферментийн үйл ажиллагаа C. Глюконеогенез D. Гликогенолиз E. Глю – 6 – фосфатаза ферментийн үйл ажиллагаа 2. Инсулины ялгарлыг хамгийн их идэвхжүүлэгч бол: A. амин хүчил B. чөлөөт өөхний хүчил C. глюкоз D. фруктоз E. электролитууд 3. Инсулины шүүрэл эрүүл хүнд хэзээ ихсэх вэ? A. унтаж байхад B. хоол идсэний дараа шууд ихсэнэ C. хоол идсэнээс хойш хэдэн цагийн дараа D. өлөн үед E. сэтгэл хөдөлсөн үед 4. Глюкагон дараах үйлдэлтэй. A. Липолизыг багасгана B. Гексокиназа ферментийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ C. Гликогенезийг ихэсгэнэ D. Глюконеогенезийг багасгана E. Гликогенолизыг ихэсгэнэ 5. Инсулин бол A. Нүүрс ус B. Өөх тос C. Уураг D. Фермент E. Бүгд буруу 6. Чихрийн шижин хэвшинж 2-ын онцлог. A. Кетоацидозод орох өндөр магадлалтай B. Ихэвчлэн залуу хүмүүст тохиолддог C. Заавал тарган байдаг D. Өвчин аажим эхэлдэг E. Бүгд буруу 2
 3. 7. Чихрийн шижин хэвшинж 2 үүсэх нь дараах эмгэг жамаар тайлбарлагдана. A. β эсийн деструкци B. β эсийн эсрэг эсрэг бие үүсэх C. Инсулинд дөжрөх D. Инсулины эсрэг дааврууд ихсэх E. Бүгд зөв 8. ЧШ-гийн кетоацидозын үед доорх шинж тэмдэгүүдийн аль нь илрэхгүй вэ? A. глюкозын зарцуулалт буурах B. цусанд глюкоз ихсэх C. өөх тосны задрал багасах D. уургийн задрал ихсэх E. осмос диурез 9. ЧШ-гийн удамшлын асуумжтай тохиолдолд түүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах нь илүү үр дүнтэй вэ? A. Хурц халдвараас сэргийлэх B. Таргалалтаас сэргийлэх C. ЧШ-тэй хүнтэй гэрлэхгүй байх D. Сэтгэл санааны хямралд орохгүй байх E. Бүгд зөв 10.75гр глюкозын уусмал уулгаад 2 цагийн дараах цусны глюкозын хэмжээ хэд байвал глюкозын сорилд өөрчлөлттэй гэж үзэх вэ? A. 6.0 ммоль/л B. 7.0 ммоль/л C. 6.8 ммоль/л D. 7.8 ммоль/л E. 11.1 ммоль/л 11.Глюкозын ачаалалтай сорилд хэдэн гр глюкоз хэрэглэх вэ? A. 55 гр B. 70 гр C. 75 гр D. 85 гр E. Бүгд буруу 12.Глюкозын ачаалалтай сорилыг ямар үед хийх вэ? A. ЧШ хэвшинж 1 ба 2-ийг хооронд нь ялгах B. ЧШ-гийн явцыг тодорхойлох C. Өлөн үед цусны глюкоз 5.0ммоль/л ба хоол идсэнээс 2 цагийн дараа 6.0ммоль/л байвал D. Өлөн үед цусны глюкоз 6.8ммоль/л байвал E. Бүгд зөв 3
 4. 13.Яагаад глюкозури гипергликемийн үр дагавар болдог вэ? A. Бөөр гэмтдэг B. Бөөр шүүгдсэн цусан дахь глюкозыг бүрэн эргэн шимэгдүүлж чаддаггүй C. Цусны нийт эзэлхүүн ба хэмжээ бага D. Шүүгдэх цусны хэмжээ бага E. Бүгд зөв 14.Санамсаргүйгээр цусны глюкозыг тодорхойлоход хэд гарвал ЧШ гэж оншлох вэ? A. 5.4 ммоль/л B. 6.6 ммоль/л C. 7.0 ммоль/л D. 11.1 ммоль/л E. бүгд буруу 15. Гиперкортицизмын шалтгааныг нэрлэ A. Бөөлжих B. Глюкокортикойд эмчилгээг гэнэт хасах C. Эозинофиль эсийн хавдар D. Глюкостерома E. Аменоррей 16.Гиперкортицизмын эмнэл зүйн шинж A. Биеийн жин буурах B. Булчингийн сулрал C. Нимгэн цайвар язрал D. Цагаан шаргал царай E. Полименоррей 17.Гиперкортицизмын үеийн биохимийн шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. Гиперкалиеми B. Гипокальциеми C. Гиперхлореми D. Гиперальбуминеми E. Гипогликеми 18.Гиперкортицизмын үед дааврын шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. 17-ОКС буурах B. 17-КС буурах C. АКТГ буурах D. Кортизол буурах E. Альдостерон ихсэх 19.Гиперкортицизмын эмчилгээнд алийг сонгох вэ? A. Кортизолыг оруулах эмчилгээ B. Глюкокортикойд эмчилгээг гэнэт хасах 4
 5. C. Кортикостероидын синтезийг нэмэгдүүлэх D. Кортикостероидын синтезийг дарангуйлах E. Эстроген даавар оруулах 20.Гиперкортицизмын шалтгааныг нэрлэ A. Гүйлгэх B. Глюкокортикойд эмчилгээг гэнэт хасах C. Феохромоцитома D. Аменоррей E. Глюкокортикостерома 21.Гиперкортицизмын эмнэл зүйн шинж A. Биеийн жин буурах B. Булчингийн тонус ихсэх C. Нимгэн цайвар язрал D. Цагаан шаргал царай E. Олигоменоррей 22.Гиперкортицизмын үеийн биохимийн шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. Гиперкалиеми B. Гиперкальциеми C. Гипохлореми D. Гиперальбуминеми E. Гипогликеми 23.Гиперкортицизмын үед дааврын шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. 17-ОКС буурах B. 17-КС ихсэх C. АКТГ буурах D. Кортизол буурах E. Альдостерон багасах 24.Гиперкортицизмын эмчилгээнд алийг сонгох вэ? A. Кортизолыг орлуулах эмчилгээ B. Глюкокортикойд эмчилгээг гэнэт хасах C. Кортикостероидын синтезийг нэмэгдүүлэх D. Серотонины эсрэг эмчилгээ E. Эстроген даавар оруулах 25.Гипокортицизмын шалтгааныг нэрлэ A. Бөөлжих B. Глюкокортикойд эмчилгээг гэнэт хасах C. Эозинофиль эсийн хавдар D. Глюкостерома E. Аменоррей 5
 6. 26.Гипокортицизмын эмнэл зүйн шинж A. Биеийн жин буурах B. Булчингийн тонус ихсэх C. Нимгэн цайвар язрал D. Цагаан шаргал царай E. Полименоррей 27.Гипокортицизмын үеийн биохимийн шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. Гиперкалиеми B. Гипернатриеми C. Гиперхлореми D. Гиперальбуминеми E. Гипергликеми 28.Гипокортицизмын үед дааврын шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. Кортизол ихсэх B. Кортизол C. АКТГ буурах D. Кортизол ихсэх E. Альдостерон ихсэх 29.Гипокортицизмын эмчилгээнд алийг сонгох вэ? A. Хлодитан B. Дофаминыг дэмжих бэлдмэл C. Кортикостероидын синтезийг дарангуйлах D. Серотонины эсрэг бэлдмэл E. Кортизолыг орлуулах эмчилгээ 30.Гипокортицизмын шалтгааныг нэрлэ A. Гүйлгэх B. Сүрьеэ C. Өндгөвчний хавдар D. Олигоменоррей E. Глюкокортикостерома 31.Гипокортицизмын эмнэл зүйн шинж A. Биеийн жин нэмэгдэх B. Булчингийн тонус ихсэх C. Нимгэн цайвар язрал D. Хоолны дуршил буурах E. Улаан хүрэн царай 32.Гипокортицизмын үеийн биохимийн шижилгээнд гарах өөрчлөлт A. Гипокалиеми B. Гиперкальциеми C. Гипохлореми 6
 7. D. Гиперальбуминеми E. Гипергликеми 33.Хоёрдогч гипокортицизмын үед дааврын шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. 17-ОКС буурах B. АКТГ буурах C. кортизол буурах D. альдостерон багасах E. Бүгд зөв 34.Гипокортицизмын эмчилгээнд алийг сонгох вэ? A. Кортикостероидын синтезийг нэмэгдүүлэх B. Серотонины эсрэг бэлдмэл C. Кортикостероидын синтезийг бууруулах D. Дофаминыг дэмжигч бэлдмэл E. Адрогеныг багасгах 35.Анхдагч гипотиреозыг оношлох хамгийн найдвартай шинжилгээ A. Бамбай булчирхайн хэт авиа шинжилгээ B. Цусанд Т3, Т4 тодорхойлох C. Бамбай булчирхайн сканировани D. Цусанд ТТГ тодорхойлох E. Цусанд тиреоглобулины эсрэг бие тодорхойлох 36.Анхдагч гипотиреозыг дараах шинжилгээний аль нь батлах вэ? A. Т3, Т4 ↓, ТТГ ↓ B. Т3, Т4 ↓, ТТГ ↑, йод 131-ийн шингээлт буурах C. Т3, Т4 ↓, ТТГ ↓, йод 131-ийн шингээлт буурах D. Т3, Т4 ↓, ТТГ ↓, йод 131-ийн шингээлт ихсэх E. Т3, Т4 ↑, ТТГ↑, йод 131-ийн шингээлт ихсэх 37. Гипотиреозын үед тогтвортой хаван үүсэх нь: A. Цуснаас Са ихээр гадагшилснаас B. Цуснаас альбумин ихээр гадагшилснаас C. Цуснаас К ихээр гадагшилснаас D. Гиперволеми болсноос E. Гиповолеми болсноос 38.Дараах шалтгаануудын нэгээс бусад нь гипогликеми үүсгэнэ A. Инсулины их тун B. Шаардлагатай талхны нэгжийг дутуу хэрэглэх C. Архи хэрэглэх D. Стресс E. Биеийн хүчний ачаалал 39.Гипогликемийн комын үед илрэх шинж 7
 8. A. Арьс хуурай B. Цусны даралт буурна C. Гүнзгий, шуугисан амьсгал D. Хүүхэн хараа өргөснө E. Хэл хуурай 40.Гипогликемийн комын үед хэрэглэдэг “Глюкаген”-ы /глюкагон/ тун A. 0.1мг B. 0.5мг C. 1.0мг D. 2.0мг E. 10мг 41.Гипогликемийн комын үед дараах тохиолдолд тархи хавагнасан гэж үзнэ. A. Таталт илэрвэл B. Дэмийрч солиорвол C. Хүүхэн хараа өргөсвөл D. Цусны глюкоз 6.0 ммоль/л хүртэл өссөн боловч ухаан орохгүй бол E. Цусны глюкоз 3.0 ммоль/л-ээс их болсон ч ухаан сэргэхгүй бол 42.Хэвийн буюу эрүүл биеийн жингийн тухай ойлголт хэзээ бий болсон бэ? A. XIX зууны сүүл үе B. XX зууны эх C. XX зууны 30-аад он D. XX зууны 40-өөд он E. XX зууны 50-аад он 43.Өөхөн эдийн хэвийн хэмжээ эрэгтэй эмэгтэй хүнд биеийн жингийн хэдэн хувийг эзлэх вэ? A. эрэгтэй хүнд 0-10%, эмэгтэй хүнд 5-15% B. эрэгтэй хүнд 5-15%, эмэгтэй хүнд 10-20% C. эрэгтэй хүнд 10-20%, эмэгтэй хүнд 15-25% D. эрэгтэй хүнд 15-25%, эмэгтэй хүнд 20-30% E. эрэгтэй хүнд 20-30%, эмэгтэй хүнд 25-35% 44.Таргалалтын нэг хүндрэл нь гиповентиляц, өдөр нойрмоглох ба унтах үеийн апноэ хам шинж, хоёрдогч полицитеми ба артерийн даралт ихсэх шинжүүдтэй хамт илэрдэг уушигны гипертензийн улмаас зүрхний баруун ховдлын дутагдал үүсэх явдал юм. Энэ маш хүнд байдлыг ажлынхаа цагаар байнга унтдаг Ч.Диккенсийн романы бүдүүн-албатаар нэрлэжээ. Уг романыг нэрлэнэ үү? A. “Домби ба хүү” B. “Хэцүү цаг үе” 8
 9. C. “Оливер Твист” D. “Девид Копперфильд” E. “ Пикквикийн клубын тэмдэглэл” 45.Таргалалтын үед дараах эмгэгүүдийн нэгээс бусад нь үүсдэг A. Цусны даралт ихсэх B. Остеопороз C. 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин D. Остеоартроз E. Цөс чулуужих өвчин 46.Таргалалтын эмгэг жамд лептиний дараах өөрчлөлтүүдийн нэгээс бусад нь чухал ач холбогдолтой A. Лептиний илүүдэл үүсэх B. Лептиний үүсэлт алдагдах C. Лептиний бүтцийн аномали D. Рецепторын бүтцийн аномали E. Лептиний бүрэн дутагдал үүсэх 47.Тархмал хордлогот бахуу үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү A. HLA-DR 3 B. HLA-DR 5 C. HLA-B8 D. халдвар E. удам зүйн урьдчилсан байдал 48.Бамбайн булчирхайн фолликулын завсрын эсээс ялгарах дааврыг нэрлэнэ үү A. ТТГ B. Тироксин C. Тиреолиберин D. Тиреостатин E. Тиреокальцитонин 49.Тархмал хордлогот бахуугийн үед бамбай булчирхайн зохицуулга эргэх холбооны ямар зарчмаар явагдах вэ? A. нэмэх нэмэх B. нэмэх хасах C. хасах нэмэх D. хасах хасах 9
 10. E. аль нь ч биш 50.Бамбайн даавруудын ялгарлыг ихэсгэх үйлдэлтэй эсрэг биеийг нэрлэнэ үү A. тиреоглобулины эсрэг бие B. микросомын эсрэг бие C. ТТГ-ы рецепторын эсрэг бие D. бамбайн өсөлтийг идэвхжүүлэгч эсрэг бие E. коллойдын эсрэг бие 51.Тархмал ходлогот бахуугийн үед зүрх судасны талаас ямар өөрчлөлт илрэх вэ? A. Агшилтын даралт буурах B. Сулралын даралт буурах ба хэвийн C. Зүрхний агшилтын тоо цөөрөх D. Зүрхний авиа бүдэг E. Пульсийн даралт буурах 52.Тархмал хордлогот бахуугийн үед илэрдэг хоол боловсруулах замын талаас илрэх өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү A. гүйлгэх B. хоолны дуршил буурах C. хоолны шингэц муудах D. өтгөн хатах E. бөөлжих 53.Тархмал хордлогот бахуугийн үед илэрдэг мэдрэлийн өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү A. Юм мартах B. нойрмог болох C. Нойргүй болох D. Сэтгэл гутрал E. таталт илрэх 54.Тархмал хордлогот бахуугийн хордлогын дунд зэргийн шалгуурыг хэлнэ үү A. зүрхний агшилтын тоо 1мин-д 120 ба түүнээс дээш B. хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдагдсан C. зүрхний агшилтын тоо 1 мин-д 100-120 удаа D. бамбайн хордлогын криз үүсэх E. зүрхний агшилтын тоо 1 мин-д 80-100 удаа 10
 11. 55.Тархмал хордлогот бахуугийн хордлогын хөнгөн зэргийн үед хэрэглэх тиреостатик эмийн тунг тогтооно уу A. Мерказолил хоногт 20-30мг B. Мерказолил хоногт 30-40мг C. Мерказолил хоногт 5-10мг D. Мерказолил хоногт 15-20мг E. Мерказолил хоногт 40-60мг 56.Тархмал хордлогот бахуугийн йод 131 эмчилгээний заалтыг хэлнэ үү A. хөнгөн хэлбэрийн бахуу B. 1-р зэргээр томорсон бахуу C. хүүхэд нас D. жирэмсэн ба хөхүүл үе E. мэс заслаар авсны дараа дахисан бахуу 57.Тархмал хордлогот бахуу үүсгэх шалтгааныг нэрлэнэ үү A. HLA-В8, HLA-DR3 B. ангина C. халдвар D. стресс E. цэвэршилт 58.Бамбайн булчирхайн фолликулын тиреоцит эсээс ямар даавар ялгарах вэ? A. ТТГ B. Тироксин C. Тиреолиберин D. паратгормон E. Тиреокальцитонин 59.Дараахь өөрчлөлт нь тархмал хордлогот бахууг оношлох гол үзүүлэлт болно. A. йод 131-ийн шингээлт 40%-иас доош B. Т3 ↓ C. Т4 ↑ D. ТТГ хэвийн ба ↑ E. изотопын шингээлт жигд багассан 60.Тархмал хордлогот бахуугийн үед дархлааны ямар үзүүлэлтүүд алдагдах вэ? A. Тхел/Тсуп ↓ B. Тсуп ↑ C. Тхел ↓ D. В лимфоцит ↑ 11
 12. E. Т лимфоцит ↑ 61.Тархмал хордлогот бахуугийн үед мэдрэлийн тогтолцооны талаас илрэх өөрчлөлтийг хэлнэ үү A. нойрмог B. мартамхай C. ой тогтоолт муудах D. психоз илрэх E. үгээ зөөж, удаан ярих 62.Тархмал хордлогот бахуугийн үед илрэх эмнэл зүйн үндсэн шинжийг нэрлэнэ үү A. булчингийн сулрал B. брадикарди C. өтгөн хатах D. даарах E. бамбай булчирхай маш их эмзэглэлтэй 63.Ямар үед бамбай булчирхайн 1-р зэргийн томрол гэх вэ? A. хажуугийн эрхтнээ дарсан B. нүдэнд харагдана C. нүдэнд харагдана, тэмтрэгдэнэ D. тэмтрэгдэнэ, харагдахгүй E. тэмтрэгдэхгүй, харагдахгүй 64.Тархмал хордлогот бахуугийн үед хийгдэх тиреостатик эмчилгээг нэрлэнэ үү A. эмийн эмчилгээ B. пропилтиоурацил C. мэс засал D. үрэвслийн эсрэг эмчилгээ E. дархлаа засал 65.Тархмал хордлогот бахуугийн үед зүрх судасны талаас ямар өөрчлөлт илрэх вэ? A. брадикарди B. зүрхний авиа бүлэг C. пульсийн даралт багасах D. цусны даралт багасах E. зүрхний авиа тод 12
 13. 66.Тархмал хордлогот бахуугийн үед хоол боловсруулах замын талаас илрэх өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү A. хоолны дуршил багасах B. өтгөн хатах C. хоолны дуршил ихсэх D. дотор муухайрах E. хоолны шингэц муудах 67.Гипотиреозтой өвчтөнд илрэх зовиур A. Олигоаменоррей B. Хэл яриа дультрах C. Гар хөл салганах D. Халууцаж хөлрөх E. Гүйлгэх 68.Дараах шинжүүдээс аль чихрийн шижингийн макроангиопатид хамаарагдах вэ? A. Захын судасны эмгэг B. Ретинопати C. Захын невропати D. Нефропати E. Вегетатив невропати 69.Чихрийн шижингийн невропатийн үед хийх гол эмчилгээ A. Дархлаа засах эмчилгээ B. Хэсэг газрын эмчилгээ C. Антибиотик эмчилгээ D. Цусны глюкоз бууруулах эмчилгээ E. Таталтын эсрэг эмчилгээ 70.Иод дутлын эмгэг үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл аль нь биш вэ? A. Орчны бохирдол B. Тамхи татах C. Жирэмслэлт D. Зэс, цайр дутагдах E. Өнчин тархины хавдар 71.Бамбай булчирхайн томролын 0 зэрэг гэдэг нь A. Харагдахгүй, тэмтрэгдэхгүй B. Харагдахгүй, тэмтрэгдэнэ C. Харагдана, тэмтрэгдэнэ 13
 14. D. Харагдана, тэмтрэгдэхгүй E. Дээрхийн аль нь ч биш 72.Гипокортицизмын үед анаболитик эмчилгээг ямар зорилгоор хийдэг вэ? A. Хоол боловсруулах замын шүүрлийг ихэсгэх B. Гликолизыг бууруулах C. Липолизыг бууруулах D. Протеолизыг бууруулах E. Глюконеогенезыг ихэсгэх 73.Анхдагч гипокортицизмыг хоёрдогч, гуравдагч гипокортицизмоос ялгахад аль дааврыг шинжлэх нь хамгийн зөв бэ? A. Кортизол B. АКТГ C. Альдостерон D. Андроген E. Эрдсийн солилцоог шинжлэх 74.Хоёрдогч гипокортицизмын үед лабораторын шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. АКТГ ихсэх B. 17 оксикетостеройд ихсэх C. Кали багасах D. АКТГ буурах E. Натри ихсэх 75.Бодисын солилцооны хам шинжийг тодорхойлох гол үзүүлэлт аль нь вэ? A. Лийр хэлбэрийн таргалалт B. Жигд таргалалт C. Төвийн гаралтай таргалалт D. Төвийн таргалалт E. Даамжрах явцтай таргалалт 76.Бодисын солилцооны хам шинж илэрсэн хүмүүс ямар өвчнөөр нас барах магадлал нь эрүүл хүмүүсээс илүү байдаг вэ? A. Сүрьеэ B. Чихрийн шижин хэвшинж 1 C. Хорт хавдар D. Тархмал хордлогот бахуу E. Зүрхний шигдээс 14
 15. 77.Гипогликемийн комыг үүсгэх шалтгаанд аль нь хамаарахгүй вэ? A. Элэгний цирроз B. Инсулинд хэт мэдрэг байх C. Архаг гепатит D. Архи хэтрүүлэн хэрэглэх E. Инсулин ба глюкоз бууруулах эмийн тунг бага хэрэглэх 78.Гипогликемийн байдлын үед хурдаг шингэдэг нүүрс устай хүнсийг гипогликемийн шинжүүд бүрэн арилтал хэдэн минутын зайтай хэрэглэх вэ? A. 5-10 минут B. 10-15 минут C. 15-20 минут D. 20-25 минут E. 25-30 минут 79.Гиперкортицизмын шалтгааныг сонгоно уу A. Тромбоз B. Базофиль эсийн хавдар C. Стресс D. Глюкокортикоидын эмчилгээг таслах E. Бөөрний дээд булчирхайн сүрьеэ 80.Гиперкортицизмын үед илрэхгүй шинж тэмдгийг нэрлэ A. Батга B. Булчингийн хатингаршил C. Нөсөөжилт D. Салслаг хаван E. Ясны сийрэгжилт 81.Тархмал хордлогот бахуугийн үед лабораторийн шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. TR-Ab ихэснэ B. Нийт ба чөлөөт Т3, Т4 буурна C. Холестерин, липопротейд, нийт уураг, альбумин ихсэх D. ТТГ ихэснэ E. Бамбай булчирхайд цацраг идэвхт йод 131 шингээлтийг үзэхэд 20-40% байх 82.Таргалалтын үед зүрх судасны талаас илрэх эмнэлзүйн шинжид аль нь хамаарагдахгүй вэ? 15
 16. A. Зүрхний оройн түлхэлт сул B. Тахикарди C. Зүрх зүүн тийш томорсон D. Даралт ихсэх E. Зүрхний авиа бүдэг 83.Гипокортицизмийн үед илрэх эмнэлзүйн шинж A. Цусны даралт ихсэх B. Эрэгтэй хэлбэрээр үсжинэ C. Марийн шинж D. Амьсгалын тоо олширно E. Бэлгийн сулрал 84.Аддисоны өвчний үед зүрх судасны талаас гарах өөрчлөлт A. Тахикарди B. Артерийн даралт ихсэх C. Брадикарди D. Миокардит E. Перикардит 85.Инсулин дутагдсанаас үүсдэг чихрийн шижингийн цочмог хүндрэлийг ............ гэнэ. A. Кетоацидозын ком B. Гиперосмосын ком C. Лактоацидозын ком D. Гипогликемийн ком E. Нефропати 86.Кетоацидозын комын үед дараах өөрчлөлтүүд гарна A. Глюкозын зарцуулалт ихэснэ-уургийн задрал ихэснэ – липолиз ихэснэ B. Гипергликеми – Дегидратаци – глюконеогенез + гликогенолиз буурна – липолиз ихэснэ C. Гипергликеми – дегидратаци – липолиз ихэснэ D. Глюкозын зарцуулалт багасна – уургийн задрал багасна – липолиз ихэснэ E. Дээрхийн аль нь ч биш 87.Тархмал хордлогот бахуугийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжийг сонгоно уу A. Булчингийн чангарал B. Брадикарди 16
 17. C. Таталт D. Пульсийн даралт ихсэх E. Зүрхний авиа бүдэг 88.Тархмал хордлогот бахуугийн үед зүрх судасны талаас илрэх эмнэлзүйн шинжийг сонгоно уу A. Артерийн даралт багасах B. Зүрхний хэм алдагдал C. Атеросклероз D. Перикардийн хөндийд шингэн хуримтлагдах E. Тиреотоксикозын миопати 89.Гипогликемийн комын үед цусны глюкозын түвшин 3.0 ммоль/л-с их болсон ч ухаан орохгүй бол ямар эмчилгээ хийх вэ? A. 40мг фуросемид судсаар B. 30-60мг преднизолон судсаар C. 4 мг дексаметазон судсаар D. 100-120гр маннитол судсаар E. 25мг гипотиазид уухаар 90.Ясны сийрэгжилтийг эрт үед нь ямар багажийн шинжилгээгээр оношлох вэ? A. Рентген зураг B. Хэт авиан шинжилгээ C. Цусанд Са, Р тодорхойлох D. Денситометр E. Биомаркерууд тодорхойлох 91.Ясны сийрэгжилт үүсгэх гол шалтгаан юу вэ? A. Тамхи, кофе B. Нас ба цэвэршилт C. Бага жинтэй байх D. Хөдөлгөөний идэвхи бага E. Удмын асуумж 92.Бодисын солилцооны хам шинжийн шалгуур үзүүлэлт юу вэ? A. Төвийн таргалалт B. Цусны глюкоз багасах C. Уураг задрах D. Липолиз E. Өгзөг гуяар таргалах 17
 18. 93.Төвийн таргалалтыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Гинойд таргалалт B. Андройд таргалалт C. Гипоталамусын таргалалт D. Гипофизийн таргалалт E. Гипотиреозын таргалалт 94.Гипокортицизм үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү A. Аутоиммуны өөрчлөлт B. Өнчин тархины базофиль эсийн хавдар C. Бамбайн даавар үүсэлтийн төрөлхийн гажуудал D. Бөөрний дээд булчирхайн тархилаг давхаргын үйл ажиллагаа дарангуйлагдах E. Амин дэмийн дутагдал 95.Гипокортицизмын эмнэлзүйн ерөнхий шинжийг нэрлэнэ үү A. Сар хэлбэрийн дугуй улаан царай B. Цусны даралт ихсэх C. Арьс салст харлах D. Таргалах E. Тархи мэдрэлийн хөгжил саатах 96.Кетоацидозын комын үед илрэхгүй шинжийг сонгоно уу A. Ам салстын бүрхэвч хуурайшна B. Олигоанури C. Таталт илэрнэ D. Артерийн даралт буурна E. Куссмаулын амьсгал илэрнэ 97.Кетоацидозын комын үед тохирох хариултыг сонго A. Шөрмөсний рефлекс арилна B. Булчин суларна C. Артерийн даралт ихэснэ D. Хөлрөлт нэмэгдэнэ E. Биеийн халуун буурна 98.Чихрийн шижин хэвшинж 2-ийн үеийн эмнэлзүйн шинжийг нэрлэ A. Оношлогдох үед ихэвчлэн кетоацидозын байдал илэрсэн байна B. Шээс цусанд кетоны бие илэрнэ C. Бодисын солилцооны ацидоз илэрнэ D. Нүд бүрэлзэнэ E. Хүүхэд ба залуу насанд элбэг тохиолдоно 18
 19. 99.Чихрийн шижин хэвшинж 1-ийн эмнэлзүйн онцлог юу вэ? A. Өвчин анх илрэх нас 35-аас дээш B. Хамгийн элбэг тохиолдох нас 60-70 C. Өвчний эхлэл аажим D. Кетозацидоз үүсэх нь ховор E. Биеийн жин хэвийн ба туранхай 100. Гипогликемийн комын үед авах арга хэмжээг нэрлэ A. Амаар чихэртэй ус уулгах B. Инсулин эмчилгээ C. 0,9% NaCl уусмал D. 40% глюкозын уусмал E. Хөдөлгөөн хорих 101. Чихрийн шижингийн үеийн инсулины эрчимтэй эмчилгээний үед ямар инсулинуудыг хавсран хэрэглэх вэ? A. Новорапид + Новомикс B. Новорапид + Левемир C. Новомикс + Микстард D. Инсулатард + Микстард E. Микстард + Актрапид 102. Өлөн үед биохимийн аргаар цусны глюкозын түвшин ямар байвал хэвийн гэх вэ? A. 100-110 мг/дл B. 60-110 мг/дл C. 100-125 мг/дл D. 60-140 мг/дл E. 60-200 мг/дл 103. Биохимийн аргаар санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход ямар байвал өлөн үеийн глюкозын өөрчлөлт гэж үзэх вэ? A. 3.3-5.5 ммоль/л B. 5.6-6.1 ммоль/л C. 6.1-6.9 ммоль/л D. 6.9-7.8 ммоль/л E. 7.8-11.1 ммоль/л 104. Ясны нийт эзэлхүүний хэдэн хувийг ясны эс эзлэх вэ? A. 70% B. 50% C. 30% D. 10% E. 3% 19
 20. 105. Ясны эдэд резорбцын процесс давамгайлбал ямар эмгэг үүсэх вэ? A. Остеобласт B. Остеопороз C. Остеопени D. Остеокласт E. Остеомаляц 106. Төвийн гаралтай чихрийн бус шижин үүсэх шалтгааныг нэрлэ A. Бөөрний эд базопрессин дааврын үйлдэлд мэдрэг бус болсноос B. Базопрессин дааврын шүүрэл ихэссэнээс C. Базопрессин дааврын шүүрэл багассанаас D. Бөөрний эд базопрессин дааврыг үйлчлэлд хэт мэдрэг болсноос E. Бөөрний сувганцар базопрессинд мэдрэг бус болсноос 107. Чихрийн бус шижингийн үед илрэхгүй эмнэлзүйн шинжийг ол. A. Арьс хуурайших B. Жин буурах C. Ядрах D. Өлсөх E. Ам цангах 108. Насанд хүрсэн хүний хоногийн иодны хэрэгцээ хэд вэ? A. 175 мкг B. 160 мкг C. 150 мкг D. 155 мкг E. 140 мкг 109. Кретинизм ямар өвчний үед илрэх вэ? A. Дауны хамшинж B. Өсөлтийн дааврын дутал C. Оюун ухааны хомсдол D. Төрөлхийн иодын дутал E. Рахит өвчин 110. HbA1С-ийн дараах түвшингүүдээс аль нь чихрийн шижингийн хяналт сайн байгааг илтгэх вэ? A. < 7.0% B. < 6.5% C. < 6.0% D. < 5.5% E. < 5.0% 111. HbA1С-ийн дараах түвшингүүдээс аль нь чихрийн шижингийн хяналт муу байгааг илтгэх вэ? A. >6.5% 20
 21. B. >7.0% C. >7.5% D. >8.0% E. >8.5% 112. Таргалалтын үед зүрх судасны талаас гарах эмнэлзүйн шинжийг сонгоно уу A. А.Тахикарди B. Зүрхний оройн түлхэлт тод C. С. Зүрхний авиа тод D. Зүрх зүүн тийш томроно E. Даралт буурна 113. Таргалалтын эмчилгээг сонгоно уу A. Хоол эмчилгээ B. Хөдөлгөөн эмчилгээ C. Эмийн эмчилгээ D. Мэс заслын эмчилгээ E. Дээрх бүгд орно 114. Амнаас ацетон үнэртэх, тахикарди, хэвлийгээр өвдөх, Куссмаулийн амьсгал, арьс хуурай болох шинжүүд аль комын үед илрэх вэ? A. Гиперосмосын B. Гипогликемийн C. Кетоацидозын D. Лактоацидозын E. Дээрх бүх комын үед илэрнэ 115. Чихрийн шижингийн үед аль хүнсийг хориглодог вэ? A. Цагаан будаа B. Дээд гурил C. Цагаан талх D. Усан үзэм E. Аль нь ч биш 116. Инсулин эмчилгээг анх эхлэхдээ хоногийн тунг хэрхэн тооцох вэ? A. 0.1-0.2 нэгж/кг B. 0.4 нэгж/кг C. 0.5 нэгж/кг D. 0.7-0.9 нэгж/кг E. 1-1.2 нэгж/кг 117. Бамбайн дааврын дутагдлын улмаас эдэд хондроитин хүхрийн хүчил хуримтлагдан эд эрхтэнд ус баригдан салслаг хаван үүсэх шинж ямар солилцооны алдагдлын үед илрэх вэ? A. Уургийн солилцооны алдагдал 21
 22. B. Өөх тосны солилцооны алдагдал C. Нүүрс усны солилцооны алдагдал D. Аминхүчлийн солилцооны алдагдал E. Дээрх бүгд 118. Гуравдагч гипотиреоз үүсэх шалтгаан аль вэ? A. Гипоталамусын гэмтэл B. Өнчин тархины үрэвсэл C. Бамбай авах мэс засал D. Бамбай дааврыг хүлээн авах рецепторын эмгэг E. Иодын дутал 119. Чихрийн бус шижин нь ямар дааврын дутлын улмаас үүсэх вэ? A. Соматостатин B. Глюкагон C. Инсулин D. Базопрессин E. Пролактин 120. Цусны сийвэнгийн осмосын хэвийн хэмжээг хэд вэ? A. 295-300 мосм/л B. 280-295 мосм/л C. 265-280 мосм/л D. 245-265 мосм/л E. 225-245 мосм/л 121. Гипокортицизм үүсгэх үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү. A. Сүрьеэ B. Глюкокортикоид өндөр тунгаар хэрэглэх C. Гипофизийн базофиль эсийн хавдар D. Феохромоцитома E. Кортикостерома 122. Гипокортицизмын үед лабораторийн шинжилгээнд илрэх өөрчлөлт A. Альбумин ихсэнэ B. Натри ихсэнэ C. Глобулин буурна D. Кали ихсэнэ E. Холестерин ихсэнэ 123. Цусанд санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход ямар байвал хэвийн гэж үзэх вэ? A. <5.6 ммоль/л ба <100 мг/дл B. <6.1 ммоль/л ба <110 мг/дл C. <7.8 ммоль/л ба <140 мг/дл D. <11.1 ммоль/л ба <200 мг/дл 22
 23. E. <12.1 ммоль/л ба <210 мг/дл 124. Глюкозын ачаалалтай сорил хийхийн өмнө a.________ өлөн байх ба насанд хүрсэн хүнд b.________ глюкоз агуулсан c. ________ уусмал уулгаж, 2 цагийн дараа глюкозыг тодорхойлно. A. 8-10 цаг b. 75гр c. 250мл B. 10-14 цаг b.1,62гр c. 250мл C. 10-14 цаг b. 75гр c. 250мл D. 10-14 цаг b. 1,75гр c. 250мл E. 11-15 цаг b. 75гр c. 250мл 125. Бамбай булчирхайн томролын 2-р зэрэг гэдэг нь A. Харагдахгүй, тэмтрэгдэхгүй B. Харагдахгүй, тэмтрэгдэнэ C. Харагдана, тэмтрэгдэхгүй D. Харагдана, тэмтрэгдэнэ E. Дээрхийн аль нь ч биш 126. Даавар нь доорх онцлог шинжүүдийг өөртөө агуулдаг A. Дотоод шүүрлийн өвөрмөц эсээс үүсдэг B. Маш бага хэмжээтэй ялгардаг C. Алсын зайд үйлчилдэг D. Биологийн өндөр идэвхи үзүүлдэг E. Бүгд зөв 127. Дотоод шүүрлийн булчирхайн ангиллыг хэлнэ үү A. Төвийн ба захын B. Цус ба тунгалагт шүүрлээ гаргадаг C. Эс ба эд D. Эрхтэн ба тогтолцоо E. Шүүрэл ялгаруулах цорготой ба цоргогүй 128. Дотоод шүүрлийн булчирхайн зохицуулгыг яаж ангилдаг вэ? A. Нейротрансмиттерийн зохицуулга B. Гипоталамо-гипофизийн зохицуулга C. Парагипофизийн зохицуулга D. Рецепторын зохицуулга E. Бүгд зөв 129. Дааврын гипоталамо-гипофизийн зохицуулга ямар зарчмаар явагддаг вэ? A. Серотонины B. Эргэх холбооны C. Дофамины D. Парагипофизийн 23
 24. E. Рецепторын 130. Дааврууд дараах байдлаар өөрийнхөө үйлчилгээг үзүүлдэг A. Эндокрин B. Изокрин C. Паракрин D. Аутокрин E. Бүгд зөв Олон зөв хариултыг сонго А – 1, 2, 3 В – 1, 3 С – 2, 4 D – 4 E – Бүгд зөв 1. Инсулин бодисын солилцоонд нөлөөлснөөр дараах өөрчлөлтийг үүсгэнэ. 1. Уургийн нийлэгжил ихэснэ 2. Өөх тосны нийлэгжил ихэснэ 3. Глюконеогенез багасна 4. Өөх тосны задрал ихэснэ 5. Уургийн задрал ихэснэ 2. Цусан дах глюкозын хэмжээ ямар байвал Чихрийн Шижин гэж оношлох вэ? 1. Глюкозын ачаалалтай сорилын дараа 11.1 ммоль/л ба түүнээс их 2. Өлөн үеийн венийн цусны глюкоз 7.0 ммоль/л ба түүнээс их 3. Санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход 11.1 ммоль/л ба түүнээс их 4. Глюкозын ачаалалтай сорилын дараа 7.8 – 11.1 ммоль/л 5. Өлөн үеийн венийн цусны глюкоз 7.7 ммоль/л-ээс их 3. 1-р хэлбэрийн Чихрийн Шижний үед дараах өөрчлөлт илэрнэ. 1. Инсулин ихсэх буюу хэвийн 2. Инсулины туйлын дутагдал 3. β-эсийн рецепторын мэдрэг чанар багасах 4. β-эсийн деструкц 5. β-эсийн тоо ихсэх 4. Шинж тэмдгийн буюу хоёрдогч ЧШ дараах шалтгаанаар үүснэ. 1. Жирэмсний үед цусанд глюкоз ихсэх 2. Инсулины үйлчлэлийн удамшлын гажуудал 3. Инсулины ялгарлын алдагдал буюу инсулины харьцангуй дутагдал 4. Эмийн бэлдмэл ба химийн бодисийн нөлөөлөл 5. β эсийн деструкци өөрчлөлт буюу инсулины туйлын дутагдал 5. 2-р хэлбэрийн ЧШ-ий шалтгаан 24
 25. 1. Удам зүйн урьдчилсан байдал: HLA B15, DR4, DRw4, DQB1*0302, DQA1*0301 2. Вирус: Коксаки В4, улаанууд, паротит 3. Удам зүйн урьдчилсан байдал: HLAB8, DRw3, DQB1*0201, DQA1*0501 4. Удам зүйн урьдчилсан байдал: HLA-тэй холбоогүй 5. β эс ба арлын эсрэг антител үүсэх 6. Инсулин бодисын солилцоонд нөлөөлснөөр дараах өөрчлөлтийг үүсгэнэ. 1. Уургийн нийлэгжилт багасна 2. Липогенез ихэснэ 3. Глюконеогенез ихэснэ 4. Гликогенез ихэснэ 5. Уургийн задрал ихэснэ 7. Цусан дах глюкозын хэмжээ ямар байвал Чихрийн Шижин гэж оношлох вэ? 1. Өлөн үеийн венийн цусны глюкоз 7.7 ммоль/л-ээс их 2. Глюкозын ачаалалтай сорилын дараа 11.1 ммоль/л ба түүнээс их 3. Өлөн үеийн венийн цусны глюкоз 8.0 ммоль/л ба түүнээс их 4. Санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход 11.1 ммоль/л ба түүнээс их 5. Глюкозын ачаалалтай сорилын дараа 7.8 – 11.1 ммоль/л 8. 2-р хэлбэрийн Чихрийн Шижний үед дараах өөрчлөлт илэрнэ. 1. Инсулины туйлын дутагдал 2. Инсулин ихсэх буюу хэвийн 3. β-эсийн деструкц 4. β-эсийн рецепторын мэдрэг чанар багасах 5. β-эсийн тоо ихсэх 9. 1-р хэлбэрийн ЧШ-ийг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ?. 1. Жирэмсний ЧШ 2. Аутоиммунийн ЧШ 3. Бусад хэлбэрийн ЧШ 4. Идиопатийн ЧШ 5. Шинж тэмдгийн ЧШ 10. ЧШ хэвшинж 2-ийн эмгэг жам 1. β эсийн мембран вирусээр гэмтэж, нөхөн төлжилт буурна 2. β эсийн деструкц 3. β эсийн мембраны антиген шинж өөрчлөгдөнө 4. Инсулины рецепторын тоо цөөрнө 5. β эсийн тоо цөөрнө 11.ЧШ-ний үед инсулин эмчилгээ хийх гол заалт юу вэ? 1. Инсулинээс хамааралт ЧШ 2. Кетоацидозын ком 25
 26. 3. Мэс засал 4. Жирэмсэлэлт 5. Халдвар 12.Инсулины бүтцийг нэрлэнэ үү 1. Нүүрс ус 2. Уураг 3. Фермент 4. Даавар 5. Өөх тос 13.ЧШ-гийн ангилалд аль нь хамаарагдахгүй вэ? 1. ЧШ хэвшинж 1 2. ЧШ хэвшинж 2 3. Жирэмсний ЧШ 4. Стероидын ЧШ 5. ЧШ-гийн бусад хэлбэр 14.Дараах хүчин зүйлсүүдийн аль нь инсулины ялгаралд нөлөөлөх вэ? 1. Цусанд глюкоз ихсэх 2. Цусанд глюкоз буурах 3. Хоолны төрөл 4. Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа буурах 5. Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа ихсэх 15.Инсулин нь дараах үйлчилгээ үзүүлдэггүй 1. Гликогенолизыг идэвхижүүлнэ 2. Гликогенезийг идэвхжүүлнэ 3. Гликогенезийг дарангуйлна 4. Глюконеогенезийг дарангуйлна 5. Гликогенолизыг дарангуйлна 16.ЧШ-тэй эмчлүүлэгчид инсулины тун багадсанаас цусны глюкоз ихэсдэг. Хэрэв инсулины тунг тохируулахгүй бол энэ юунд хүргэх вэ? 1. Их шээнэ 2. Усгүйжилт улам гүнзгийрнэ 3. Бөөлжинө 4. Кетоацидозод орно 5. Амнаас ацетон үнэртэнэ 17.1-р хэлбэрийн ЧШ-ний онцлог юу вэ? 1. 30-аас доош насны хүмүүст тохиолддог 2. Вирусээр үүсгэгдэнэ 3. Гэнэт цочмог эхэлнэ 4. Инсулины харьцангуй дутагдал илэрнэ 5. Халуурч эхлэнэ 26
 27. 18.Инсулин даавар хаанаас ялгарах вэ? 1. Нойр булчирхайн α эс 2. Нойр булчирхайн дотоод шүүрлийн хэсэг 3. Нойр булчирхайн гадаад шүүрлийн хэсэг 4. Нойр булчирхайн β эс 5. Нойр булчирхайн дельта эс 19.Удаан хугацаагаар цусны глюкозын хэмжээ их байх нь ямар үр дагавартай вэ? 1. Биеийн жин нэмэгдэнэ 2. Олон жил ямар ч зовиур илрэхгүй, хүндрэл өгөхгүй байх 3. Үс унана 4. ЧШ-ний хүндрэл: нүдний хараа муудах, нүд сохрох, бөөрний үйл ажиллагаа алдагдах 5. Чих дүлийрнэ 20.Хэрэв эмч эмчлүүлэгчийг ЧШ-тэй гэж үзвэл эхлээд ямар шинжилгээ хийх вэ? 1. Шээсэнд инсулин тодорхойлно 2. Шээсэнд глюкоз тодорхойлно 3. Цусанд инсулин тодорхойлно 4. Цусанд глюкоз тодоройлно 5. Цусанд глюкоз тодорхойлно 21.Микседемийн хавангийн онцлог шинжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Өглөөд зовхи хавнана 2. Зөвхөн хөлөөр хавагнана 3. Дарахад хонхойно 4. Хэл томроно 5. Хаван шилжимтгий 22.Гипотиреозын эмнэл зүйн шинж: 1. Хавагнах 2. Зүрхний цохилт цөөрөх 3. Мартамхай болох 4. Хөлрөх 5. Турах 23.Анхдагч гипотиреозын шинжүүд: 1. Биеийн температур ихсэх 2. Зүрхний цохилт олшрох 3. Арьс чийглэг 4. Өтгөн хатах 5. Гүйлгэх 27
 28. 24.Гипотиреозын үед даавар орлуулах эмчилгээнд хэрэглэдэг бэлдмэл 1. Тиреотом 2. L-тироксин 3. Трийодтиронин 4. Преднизолон 5. Гидрокортизон 25.Микседемийн хавангийн онцлог шинжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Хоолой сөөж, дуу бүдүүрэх 2. Хэл томрох 3. Чих дүлийрэх 4. Зовхи хавагнах 5. Хөлөөр хавагнах 26.Гипогликемийн хам шинжийн үед илрэх эмнэл зүйн шинжүүд 1. Гэнэт бие суларна 2. Өлсөх мэдрэмж төрнө 3. Дэмийрч солиорно 4. Гар чичирч салганана 5. Толгой эргэнэ 27.Гипогликемийн хам шинжийн үеийн лабораторын шинжилгээ 1. Шээсэнд кетон илэрнэ 2. Шээсэнд глюкоз илрэхгүй 3. Шээсэнд глюкоз илэрнэ 4. Цусны глюкоз 3.0ммоль/л-ээс багасна 5. Цусны глюкоз 6.0ммоль/л-ээс багасна 28.Гипогликемийн байдлын үед үзүүлэх тусламж 1. Чихэртэй цай уулгана 2. Талх боов идүүлнэ 3. Чихэр идүүлнэ 4. Глюкозын 40%-н 60-80 мл уусмал судсанд тарина 5. Хөдөлгөөнийг хориглоно 29.Гипогликемийн комын үед авах арга хэмжээнд аль нь орохгүй вэ 1. Нүүрс усаар баялаг хоол идүүлнэ 2. Глюкагон 0.5-1.0мл булчинд тарина 3. Глюкозын 5%-н 200-400мл уусмал дуслаар судсанд хийнэ 4. Глюкозын 40%-н 60-80мл уусмал судсанд тарина 5. Глюкозын 20%-н 200мл уусмал дуслаар судсанд хийнэ 30.Гипогликемийн комын үед тархины хавангийн эсрэг эмчилгээ 1. Шээс хөөх эмчилгээ 28
 29. 2. Маннитол 100-200мл дуслаар судсанд хийнэ 3. Таталт намдаах, тайвшруулах эмчилгээ 4. Дексаметазон 2мг судсаар 6цаг тутам хийнэ 5. Шингэн судсаар юүлэх 31.Гипогликемигээс яаж сэргийлэх вэ? 1. Эм ба инсулины тунг тохируулах 2. Эм ба инсулины дараа хангалттай нүүрс ус хэрэглэх 3. Хөдөлгөөний ачаалал тохируулах 4. Архи хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх 5. Элэгний эмгэгээс сэргийлэх 32.Хооллох зан үйлийн алдагдал гэдэг категорт аль нь орох вэ? 1. Таргалалт 2. Булеми 3. Чихрийн шижин 4. Анорекси 5. Кахекси 33.Таргалалтыг дараах байдлаар ангилдаг 1. Анхдагч ба Хоёрдогч 2. Ерөнхий ба Хэсэг газрын 3. Андроид ба Гиноид 4. Алиментарно-конституциональ, Тогтоогдсон генетикийн дефекттэй, Төвийн, Дотоод шүүрлийн 5. Тогтвортой, Даамжирсан, Үлдэц 34.Таргалалтын үед лабораторын шинжилгээнд дараах өөрчлөлтүүд илэрнэ 1. Гиперлипидеми 2. гиперурекеми 3. гиперкоагуляци 4. гиперпротеинеми 5. гипернатриеми 35.Таргалалтын үед дараах дааврын өөрчлөлтүүд үүснэ 1. Гипертиреодизм 2. Гипотиреодизм 3. Гиперкортицизм 4. Гипогонадизм 5. Гиперпаратиреодизм 36.Таргалалтын үед хэрэглэдэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмийн бэлдмэл 29
 30. 1. Дексфенфлюрамин 2. Фенолфталеин 3. Сибутрамин 4. Орлистат 5. Парлодел 37.Чихрийн шижингийн кетоацидозын үед цусан дах глюкозын хэмжээ 1. 12,8 ммоль/л 2. 14,5 ммоль/л 3. 16,0 ммоль/л 4. 20,0 ммоль/л < 5. 20,0 ммоль/л > 38.Чихрийн шижин өвчинд илрэх шинжүүд аль вэ? 1. Ам цангах, их шээх 2. Бие суларч ядрах, турах 3. Их уух 4. Таргалах 5. Цусны даралт ихсэх 39. Ходоод гэдэсний замаар нүүрс ус шимэгдэхийг бууруулах үйлчилгээтэй эмийг сонго. 1. Метформин 2. Пиоглитазон 3. Pепаглинид 4. Акарбоза 5. Глибенкламид 40.Цусанд санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход ямар байвал ЧШ-тэй гэж үзэх вэ? 1. 7,8 ммоль/л-с бага 2. 200 мг/дл-с их 3. 7,8 ммоль/л-с их 4. 11,1 ммоль/л-с их 5. 140-200мг/дл 41.Яс сийрэгжихэд нөлөөлөх эрсдэл хүчин зүйл 1. Кальцийн дутагдал 2. Тамхи архины хэрэглээ 3. Эрт үеийн менопауз 4. Хөдөлгөөн багатай амьдралын хэв маяг 5. Эмийн зохисгүй хэрэглээ 42.Чихрийн бус шижингийн үед хийгдэх эмчилгээнүүдийг сонго. 30
 31. 1. хоол эмчилгээ 2. Минерин 3. Инсулин 4. Десмопрессин 5. Хөдөлгөөн 43.Эутириозын үед цусан дахь Т3, Т4, ТТГ-ын хэмжээ 1. Т4 хэвийн 2. Т3 хэвийн 3. ТТГ хэвийн 4. Т4 ихэснэ 5. Т3 багасна 44.Чихрийн шижингийн хүндрэлд эдгээрээс аль нь орох вэ? 1. ЧШ-гийн ретинопати 2. ЧШ-гийн нефропати 3. ЧШ-гийн невропати 4. Зүрхний шигдээс 5. Тархинд цус харвах 45.Таргалалтын хүндрэлүүдийг нэрлэ 1. Кетоацидоз 2. Пиквикийн хамшинж 3. Микседемийн хаван 4. Атеросклероз 5. Куссмаулын амьсгал 46.ЧШ-гийн эмнэлзүйн гурван П-ийн шинж 1. Их шээх 2. Идэмхий болох 3. Их уух 4. Турж эцэх 5. Ядрах 47.ЧШ-ийн бусад хэлбэрийн үеийн шалтгаан. 1. β-эсийн деструкци 2. β-эсийн гаж хөгжил 3. Инсулины дөжрөл 4. Эндокринопати 5. Жирэмсэн үед цусанд глюкоз ихсэх 48. ЧШ-гийн эмчилгээний ерөнхий зарчим юу вэ? 1. Хоол 2. хөдөлгөөн 3. Глюкоз бууруулах эм ба инсулин эмчилгээ 4. Сургалт 31
 32. 5. Өөрийн ба эмчийн хяналт 49. Гипотиреоидизмтэй өвчтөнд илрэх үндсэн зовиурт аль нь орохгүй вэ? 1. Турах 2. Арьс хуурайших 3. Гүйлгэх 4. Хавагнах 5. Даарах 50. Чихрийн бус шижингийн үед илэрдэггүй шинжүүдийг нэрлэ 1. Хоолны дуршил ихсэх 2. Ам цангах 3. Жин нэмэгдэх 4. Их уух 5. Их шээх 51. Аддисон өвчний үед илэрдэг эмнэлзүйн шинжүүд 1. Арьс салст харлах 2. Турах 3. Гүйлгэх 4. Нойр хүрч нозоорох 5. Ам цангах 52.ЧШ-гийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэ 1. Шүд сулрах 2. Жин нэмэгдэх 3. Үтрээгээр загатнах 4. Халууцах 5. Сарын тэмдгийн мөчлөг алдагдах 53.Хоёрдогч гипотиреоз-д аль нь хамаарах вэ? 1. Тиреостатик үйлчилгээг хэтрүүлэн хэрэглэсэн 2. Иод дутлын эмгэг 3. Бамбай булчирхайн мэс заслын дараах 4. Шиханы хамшинж 5. Радиоизотоп эмчилгээний дараах 54.Хоёрдогч гипотиреозын үед тиреотропиноор сэдээх сорил хийхэд... 1. Тиреолиберин ихэснэ 2. Тиреолиберин багасна 3. Цусанд Т3, Т4-ийн түвшин ихсэхгүй 4. Цусанд Т3, Т4-ийн түвшин ихсэнэ 5. Цусанд Т3, Т4-ийн түвшин багасна 32
 33. 55.ЧШ-гийн нефропатийг эрт оношлох лабораторийн шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ? 1. Кали ихсэх 2. Креатинин ихсэх 3. Түүдгэнцрийн фильтрацийн хурд багасах 4. Микроальбуминури 5. Протейнури 56.Иод дутлын эмгэгийн үед дааврын талаас ямар өөрчлөлт гарах вэ? 1. Тиролиберин буурна 2. Т3, Т4 буурна 3. Тиреоглобулин ихэснэ 4. Тиреотропин ихэснэ 5. Т3 буурч, Т4 ихэснэ 57.Бодисын солилцооны хам шинжийн эмийн эмчилгээг нэрлэ 1. Орлистат 2. Статин 3. Сульфанилмочевин 4. Бигуанид 5. Кальцийн бэлдмэл 58.Гиперкортицизмын ангилалыг сонгоно уу 1. Хөнгөн 2. Даамжрах явцтай 3. Дунд 4. Аажим явцтай 5. Хүнд 59.Тархмал хордлогот бахуугийн үед илрэх зовиурыг нэрлэ 1. Бие нозоорох 2. Халууцах 3. Даарах 4. Өлсөх 5. Хавагнах 60.Тархмал ходлогот бахуугийн үеийн цацраг идэвхт йод 131-ийн эмчилгээний заалтыг нэрлэ 1. Мэс заслын дараа дахисан 2. Хүүхэд, өсвөр нас 33
 34. 3. Эмийн эмчилгээнд үр дүнгүй 4. Жирэмсэн үе 5. Хөхүүл үе 61.Таргалалтыг ямар аргуудаар оношлох вэ? 1. Биеийн жингийн индекс тодорхойлох 2. Биеийн өөхний хэмжээ тодорхойлох 3. Бүсэлхийн тойрог хэмжих 4. Хоолны илчлэг тооцох 5. Хөдөлгөөний идэвхи тодорхойлох 62.Аддисоны өвчний үед хоол боловсруулах эрхтний талаас илрэх өөрчлөлт 1. Дотор муухайрах 2. Бөөлжих 3. Гүйлгэх 4. Цээж гашуу оргих 5. Хоолны дуршил ихсэх 63.Чихрийн шижингийн кетоацидозын байдлын үед илрэх зовиуруудыг нэрлэнэ үү 1. Ядрах 2. Амьсгаадах 3. Дотор муухайрах 4. Хөлрөх 5. Даарах 64.Чихрийн шижингийн кетоацидозын комын үед илрэх шинж тэмдэг аль нь вэ? 1. Артерийн даралт ихсэх 2. Кусмаулийн амьсгал 3. Цусны сийвэнгийн осмос багасах 4. Амнаас ацетон үнэртэх 5. Булчингийн тонус ихсэх 65.Ясны сийрэгжилтээс урьпчилан сэргийлэх аргуудыг нэрлэ 1. Эрсдэлт хүчин зүйлсийг багасгах 2. Хоол хүнсээр кальци хангалттай авах 3. Идэвхитэй хөдөлгөөн тогмол хийх 4. Цэвэршилтийн өмнөх насны эмэгтэйчүүдэд эсрэг заалтгүй бол эстроген хэрэглэх 5. Витамин Д-ийн дутагдлаас сэргийлэх 34
 35. 66.Ази эрэгтэй ба эмэгтэй хүний бүсэлхийн тойрог хэдэн сантиметрээс дээш бол төвийн таргалалт гэж үзэх вэ? 1. >102 см ба >94 см 2. >102 см ба >88 см 3. >94 см ба >88 см 4. >90 см ба >80см 5. >88 см ба >80 см 67.Гипокортицизмын үед ямар эмчилгээ хийх вэ? 1. Шалтгааны эсрэг 2. Даавар орлуулах 3. Хоол эмчилгээ 4. Эмгэгжамын эмчилгээ 5. Шинж тэмдгийн эмчилгээ 68.Хоёрдогч гипокортицизмын үед дааврын шинжилгээнд гарах өөрчлөлтийг хэлнэ үү 1. АКТГ ихэснэ 2. Кортикол буурна 3. 17 ОКС ихэснэ 4. АКТГ буурна 5. Кортизол ихэснэ 69.Гиперкортицизмын үед бэлгийн талаас илрэх өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү 1. Аменоррей 2. Гирсутизм 3. Андроген ихсэнэ 4. Гиперпролактинеми 5. Үс, хөмсөг унана 70.Остеопенийн эмгэгт багтах ясны эмгэгүүдийг нэрлэнэ үү 1. Остеопороз 2. Остеомаляци 3. Фиброз-уйланхайт остит 4. Остеоартроз 5. Остеоартрит Асуулт хариулт сорил 1. Чихрийн шижингийн хэвшинж 1 ба 2-ын үед гарах эмнэл зүйн онцлог шинжүүдийг нэрлэ 35
 36. A. Чихрийн Шижин хэвшинж 1 B. Чихрийн Шижин хэвшинж 2 1. Тарган 2. Эмнэл зүйн шинж тод 3. Эмнэл зүйн шинж бүдэг 4. Ихэвчлэн 40-өөс дээш насанд илэрнэ 5. Дунд ба хүнд явцтай Хариулт: A. A-1,3,4; B-2,5 B. A-2,5; B-1,3,4 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,2,5; B-3,4 2. БДБ-н холтослог давхаргын бүсүүдээс ялгарах даавруудыг уялдуулан сонгоно уу? A. Торлог бүс B. Түүдгэн бүс C. Багцан бүс 1. Кортизол 2. Альдостерон 3. Андроген Хариулт: A. A3, B2, C1 B. A3, B1, C2 C. A2, B1, C3 D. A2, B3, C1 E. A1, B2, C3 3. Гиперкортицизмын үед хийгдэх эмийн эмчилгээний үйлдлийг уялдуулан сонгоно уу? A. Перитол B. Парлодел C. Хлодитан 1. Дофаминыг дэмжинэ 2. Серотониныг бууруулна 3. Кортизолыг багасгана Хариулт: A. A1, B2, C3 B. A1, B3, C2 C. A2, B1, C3 D. A2, B3, C1 E. A3, B1, C2 4. Гиперкортицизмын үед хийгдэх эмийн эмчилгээний үйлдлийг уялдуулан сонгоно уу? 36
 37. A. Перитол B. Парлодел C. Хлодитан 1. Кортикостероидын синтезийг багасгана 2. Серотониныг бууруулна 3. Дофаминыг дэмжинэ Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А2, В3, С1 C. А3, В1, С3 D. А1, В3, С2 E. А2, В1, С3 5. БДБ-н давхаргуудаас ялгарах даавруудыг уялдуулан сонгоно уу? A. Холтослог давхарга B. Тархилаг давхарга 1. Норадреналин 2. Адреналин 3. Кортикостеройд 4. Минералокортикоид 5. Андроген Хариулт: A. А-3,4,5 В-1,2 B. А-1,2 В-3,4,5 C. А-1,3,5 В-2,4 D. А-2,4 В-1,3,5 E. А-1,2,3 В-4,5 6. Гипокортицизмын үед хийгдэх даавар орлуулах эмчилгээний үйлдлийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоид B. Минералокортикоид C. Андроген 1. Цусны даралтыг ихэсгэнэ 2. Бэлгийн дур хүслийг ихэсгэнэ 3. Кортизолыг ихэсгэнэ Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А3, В1, С2 C. А3, В2, С1 D. А2, В1, С3 E. А2, В3, С1 37
 38. 7. БДБ-н холтослог давхаргын бүсүүдээс ялгарах даавруудыг уялдуулан сонгоно уу? A. Торлог бүс B. Түүдгэн бүс C. Багцан бүс 1. Глюкокортикоид 2. Бэлгийн даавар 3. Минералокортикоид Хариулт: A. А2, В3, С1 B. А2, В1, С3 C. А1, В2, С3 D. А1, В3, С2 E. А3, В1, С2 8. Гипокортицизмын үед хийгдэх даавар орлуулах эмчилгээний үйлдлийг уялдуулан сонгоно уу? A. Минералокортикоид B. Глюкокортикоид C. Андроген 1. Ходоод гэдэсний замын шүүрэл нэмэгдэнэ 2. Ус натрийн эргэн шимэгдэлт нэмэгдэнэ 3. Бэлгийн хямрал арилна. Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А1, В3, С2 C. А2, В1, С3 D. А2, В3, С1 E. А3, В1, С2 9. Гипотиреозын ямар хэлбэрийн үед даавруудын дараахь өөрчлөлт гарах вэ? A. Анхдагч гипотиреоз B. Хоёрдогч гипотиреоз C. Гуравдагч гипотиреоз 1. Т3 ↓, Т4 ↓, ТТГ↓, тиреолиберин ↑ 2. Т3 ↓, Т4 ↓, ТТГ↓, тиреолиберин ↓ 3. Т3↓, Т4 ↓, ТТГ↑, тиреолиберин ↓ Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А3, В1, С2 38
 39. C. А3, С2, В1 D. А2, В1, С3 E. А2, В3, С2 10.Кетоацидозын комын үед кали нөхөх эмчилгээг зөв уялдуулна уу A. Сийвэнгийн кали < 3.5 ммоль/л бол B. Сийвэнгийн кали 3.5-5.5 ммоль/л бол C. Сийвэнгийн кали > 5.5 ммоль/л бол D. Олигоанурийн үед 1. KCI-ийн уусмал хийхгүй 2. 7.5% KCI-ийн уусмал 20 мл-ийг 1 литр шингэн тутамд хийнэ 3. 7.5% KCI-ийн уусмал 40 мл-ийг 1 литр шингэн тутамд хийнэ Хариулт: A. А1, В2, С3, D3 B. A3, B2, C1, D1 C. A2, B1, C2, D3 D. A2, B3, C1, D2 E. A3, B1, C2, D1 11.Зөв харгалзуулна уу? A. Климаксын дараах остеопороз B. Насжилтын остеопороз C. Идиопатийн остеопороз D. Дотоод шүүрлийн эмгэгээс үүссэн E. Остеопороз илэрдэг бусад байдлууд 1. Ревматоид полиартритийн үеийн 2. 50-75 насны эмэгтэйчүүдэд тохиолддог 3. Эндо болон экзогенийн Кушингийн хам шинж 4. 70-с дээш насны эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд тохиолддог 5. Хүүхэд, өсвөр үе, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд тохиолддог Хариулт: A. А2, В4, С5, D3, E1 B. A1, B2, C3, D4, E5 C. A1, B3, C4, D5, E2 D. A3, B1, C2, D4, E5 E. A4, B5, C1, D2, E3 12.НBА1С-ийн хэмжээг чихрийн шижингийн хяналтын зэрэгт харгалзуулна уу A. Сайн хяналт B. Дунд зэргийн хяналт C. Муу хяналт 1. 6.5 - 7.5% 2. <6.5% 3. >7.5% 39
 40. Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А2, В1, С3 C. А3, В2, С1 D. А2, В3, С1 E. А1, В3, С2 13.Инсулинуудыг зөв тохируулна уу? A. Хэт богино үйлдэлтэй B. Богино үйлдэлтэй C. Дунд үйлдэлтэй D. Холимог үйлдэлтэй 1. Новомикс 2. Актрапид 3. Левемир 4. Новорапид Хариулт: A. А4, В2, С3, D1 B. A3, B4, C1, D2 C. A2, B1, C4, D3 D. A1, B3, C2, D4 E. A4, B1, C2, D3 14.Гипокортицизмын үед аль дааврын дутагдлаар ямар эмгэг илрэхийг уялдуулан сонгоно уу? A. Кортизолын дутагдал B. Альдостероны дутагдал C. Андрогены дутагдал 1. Гиперкалиеми 2. Гипогликеми 3. Протеолиз ихсэх Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А2, В3, С1 C. А2, В1, С3 D. А3, В2, С1 E. А3, В1, С2 15.Гиперкортицизмийн үеийн эмнэлзүйн шинжүүдийг зөв уялдуулна уу A. Глюкокортикоид ихсэх B. Минералокортикоид ихсэх C. Андроген ихсэх 1. Сарын тэмдгийн алдагдал 2. Яс сийрэгжилт 40
 41. 3. Гипокалеми Хариулт: A. А2, В3, С1 B. А1, В2, С3 C. А1, В3, С2 D. А3, В1, С2 E. А3, В2, С1 16.Гипертиреодизмийн үеийн эмийн эмчилгээнүүдийг зөв тохируулна уу A. Тиреостатик эмчилгээ B. β-адреноблокатор эмчилгээ C. Глюкокортикоид эмчилгээ D. Дархлаа засах эмчилгээ E. Шинж тэмдгийн эмчилгээ 1. Тималин 2. Преднизолон 3. Атенолол 4. Седуксен 5. Пропилтиоурацил Хариулт: A. А1, В2, С3, D4, E5 B. A5, B3, C2, D1, E4 C. A4, B1, С3, D2, E5 D. A3, B4, С2, D5, E1 E. A2, B5, C1, D3, E4 17.Гипокортицизмийн үеийн эмнэлзүйн шинжүүдийг зөв уялдуулна уу A. Кортизолын дутагдал . B. Альдостероны дутагдал C. Андрогены дутагдал 1. Арьс салст нөсөөжих 2. Артерийн даралт багасах 3. Сарын тэмдэгийн алдагдал Хариулт: A. A1, B3, C2 B. A1, B2, C3 C. A2, B1, C3 D. A2, B3, C1 E. A3, B2, C1 18.Уялдуулах cонгоно уу A. Бодисын солилцооны хамшинж илэрсэн B. Бодисын солилцооны хамшинжийн эрсдэлтэй 41
 42. C. Бодисын солилцооны хамшинж илрээгүй 1. Төвийн таргалалтгүй 2. Төвийн таргалалттай бөгөөд бусад шинжээс аль нэг шинж хавсарч илэрсэн 3. Төвийн таргалалттай бөгөөд бусад шинжээс 2 ба түүнээс олон шинж хавсарч илэрсэн Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А3, B2, C1 C. A2, B3, C1 D. A1, B3, C2 E. A3, B1, C2 19.Гипокортицизмийн ангилалыг шалтгаанаар нь зөв уялдуулна уу A. Анхдагч B. Хоёрдогч C. Гуравдагч 1. Гипоталамусын гэмтлийн улмаас кортиколиберины ялгарал багасах 2. Бөөрний дээд булчирхайн холтослог давхаргын гэмтэл 3. Өнчин тархины гэмтлийн улмаас АКТГ-ны ялгарал багасах Хариулт: A. А1, B2, C3 B. A2, B1, C3 C. A2, B3, C1 D. A3, B1, C2 E. A3, B2, C1 20.Чихрийн шижингийн хэвшинж 1 ба 2-ын эрсдэлт хүчин зүйлсийг нэрлэ. A. Чихрийн Шижин хэвшинж 1 B. Чихрийн Шижин хэвшинж 2 1. Таргалалт 2. Удам зүйн урьдчилсан байдал 3. Зүрх судасны эмгэг 4. 40-өөс дээш нас 5. Вирусийн халдвар Хариулт: A. A-1,3,4; B-2,5 B. A-2,5; B-1,3,4 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,2,5; B-3,4 42
 43. 21.Гипотиреозын ямар хэлбэр ямар шалтгаанаар үүсдэг вэ? A. Анхдагч гипотиреоз B. Хоёрдогч гипотиреоз C. Гуравдагч гипотиреоз 1. Завсрын тархины гэмтэл 2. Өнчин тархины ишеми 3. Бамбайн үрэвсэл Хариулт: A. A3, B2, C1 B. A3, B1, C2 C. A2, B1, C3 D. A2, B3, C1 E. A1, B2, C3 22.Иценго-Кушингийн өвчин ба хамшинжийн үед илрэх эмнэлзүйг уялдуулан сонгоно уу? A. Иценго-Кушингийн өвчин B. Иценго-Кушингийн хамшинж 1. Өнчин тархинд хавдар илэрнэ 2. Аль нэг бөөрний дээд булчирхайд хавдар илэрнэ 3. 2 талын бөөрний дээд булчирхай томорно 4. Харааны талбай хязгаарлагдана 5. Харааны талбай хэвийн байна Хариулт: A. A-2,5 В-1,3,4 B. A-1,2,3 B-4,5 C. A-1,3,4 B-2,5 D. A-2,4 B-1,3,5 E. A-1,3,5 B-2,4 23.Иценго-Кушингийн өвчин ба хамшинжийн үед илрэх дааврын шинжилгээний өөрчлөлтийг уялдуулан сонгоно уу? A. Иценго-Кушингийн өвчин B. Иценго-Кушингийн хамшинж 1. Кортизол ихэснэ 2. Альдостерон ихэснэ 3. Андроген ихэснэ 4. Адренокортикотропин ихэснэ 5. Адренокортикотропин багасна Хариулт: A. A-1,2,3,5 В-1,2,3,4 43
 44. B. A-1,2,3 B-4,5 C. A-1,2,3,4 B-1,2,3,5 D. A-4,5 B-1,2,3 E. A-1,3,5 B-2,4 24.Иценго-Кушингийн өвчин ба хамшинжийн үеийн мэс заслын эмчилгээг уялдуулан сонгоно уу? A. Иценго-Кушингийн өвчин B. Иценго-Кушингийн хамшинж 1. Нэг талын адреналэктоми 2. Хоёр талын адреналэктоми 3. Транссфенойдаль аденомэктоми Хариулт: A. A-2,3 В-1 B. A-1 B-2,3 C. A-1,3 B-2 D. A-2 B-1,3 E. A-3 B-1,2 25.Гипокортицизмын үед хийгдэх эмчилгээг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоид B. Минералокортикоид C. Андроген 1. Преднизолон 2. ДОКСА 3. Тестостерон Хариулт: A. А3, В1, С2 B. А1, В2, С3 C. А3, В2, С1 D. А2, В1, С3 E. А2, В3, С1 26.Гипокортицизмын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдгийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын дутагдал B. Минералокортикоидын дутагдал C. Андрогены дутагдал 1. Бэлгийн сулрал 2. Гипотони 3. Диспепсийн хамшинж Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А3, В1, С2 C. А3, В2, С1 44
 45. D. А2, В1, С3 E. А2, В3, С1 27.Гипокортицизмын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдгийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын дутагдал B. Минералокортикоидын дутагдал C. Андрогены дутагдал 1. Бэлгийн сулрал 2. Арьс ба арьсны нугалаасын гиперпигментаци 3. Булчингийн сулрал Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А2, В3, С1 C. А3, В1, С2 D. А3, В2, С1 E. А2, В1, С3 28.Гипокортицизмын үед илрэх зовиур шинжийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын дутагдал B. Минералокортикоидын дутагдал C. Андрогены дутагдал 1. Сарын тэмдэг алдагдана 2. Арьс харлана 3. Ядарна Хариулт: A. А1, В2, С3 B. А3, В1, С2 C. А3, В2, С1 D. А2, В1, С3 E. А2, В3, С1 29.Гипекортицизмын үед илрэх зовиур шинжийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын илүүдэл B. Минералокортикоидын илүүдэл C. Андрогены илүүдэл 1. Сарын тэмдэг алдагдана 2. Артерийн даралт ихэснэ 3. Таргална Хариулт: 45
 46. A. А3, В2, С1 B. А1, В2, С3 C. А2, В3, С1 D. А3, В1, С2 E. А2, В1, С3 30.Гипекортицизмын үед илрэх зовиур шинжийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын илүүдэл B. Минералокортикоидын илүүдэл C. Андрогены илүүдэл 1. Арьс язарна 2. Сахал ургана 3. Артерийн даралт ихэснэ Хариулт: A. А3, В2, С1 B. А1, В3, С2 C. А2, В3, С1 D. А3, В1, С2 E. А2, В1, С3 31.Гипокортицизмын үед илрэх зовиур шинжийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын дутагдал B. Минералокортикоидын дутагдал C. Андрогены дутагдал 1. Босохоор толгой эргэнэ 2. Бэлгийн сулралын шинж илэрнэ 3. Гүйлгэнэ Хариулт: A. А3, В2, С1 B. А1, В3, С2 C. А2, В3, С1 D. А3, В1, С2 E. А2, В1, С3 32.Гипекортицизмын үед илрэх зовиур шинжийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын илүүдэл B. Минералокортикоидын илүүдэл C. Андрогены илүүдэл 1. Артерийн даралт ихэснэ 2. Арьсаар идээтэй зүйл гарна 3. Дууны өнгө бүдүүрнэ 46
 47. Хариулт: A. А3, В2, С1 B. А1, В3, С2 C. А2, В3, С1 D. А3, В1, С2 E. А2, В1, С3 33.Гипекортицизмын үед илрэх эмнэлзүйн шинжийг уялдуулан сонгоно уу? A. Глюкокортикоидын илүүдэл B. Минералокортикоидын илүүдэл C. Андрогены илүүдэл 1. Яс сийрэгжилт 2. Артерийн гипертензи 3. Гирсутизм Хариулт: A. А3, В2, С1 B. А1, В3, С2 C. А1, В2, С3 D. А3, В1, С2 E. А2, В1, С3 34.Чихрийн шижин ба Чихрийн бус шижингийн эрсдлүүдийг нэрлэнэ үү? A. Чихрийн шижин B. Чихрийн бус шижин 1. ЧШ-гийн удамтай 2. Тархины мэс засал хийлгэсэн 3. 4 кг–аас дээш жинтэй хүүхэд төрүүлж байсан 4. Тархины гэмтэл авч байсан 5. Тарган удамтай Хариулт: A. A-1,3,5; B-2,4 B. A-1,3,4; B-2,5 C. A-2,5; B-1,3,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,2,5; B-3,4 35.Чихрийн шижин ба Чихрийн бус шижингийн үеийн эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэнэ үү? A. Чихрийн шижин B. Чихрийн бус шижин 1. 10 л хүртэл ууна 47
 48. 2. 10 л-ээс их хэмжээгээр ууна 3. Таргалалт 4. Арьсны идээт үрэвсэл 5. Тархины гэмтэлтэй Хариулт: A. A-1,3,5; B-2,4 B. A-1,3,4; B-2,5 C. A-2,5; B-1,3,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,2,5; B-3,4 36.Чихрийн шижин ба Чихрийн бус шижингийн үеийн лабораторийн шинжилгээний өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү? A. Чихрийн шижин B. Чихрийн бус шижин 1. Шээсний хувийн жин багассан 2. Шээсний хувийн жин ихэссэн 3. Глюкозури 4. Гипергликеми 5. Гиперлипидеми Хариулт: A. A-2,3,4,5; B-1 B. A-1,3,4,5; B-2 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,2,5; B-3,4 37.Чихрийн шижин ба Чихрийн бус шижингийн үеийн дааврын шинжилгээний өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү? A. Чихрийн шижин B. Чихрийн бус шижин 1. Инсулин хэвийн 2. Инсулин ихсэх 3. Инсулин багасах 4. Базопрессин хэвийн 5. Базопрессин ихсэх 6. Базопрессин багасах Хариулт: A. A-3,4; B-1,6 B. A-2,3,4; B-1,5,6 C. A-1,2,3,4; B-1,6 48
 49. D. A-4,5,6; B-1,2,3 E. A-1,2,3; B-4,5,6 38.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын шалтгаануудыг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Удам зүйн урьдчилсан байдал 2. Тиреодит 3. Струмэктоми 4. J131-ийн эмчилгээ 5. Тиреостатик Хариулт: A. A-1; B-2,3,4,5 B. A-2,4; B-1,3,5 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-1,2; B-2,3,4,5 E. A-1,2; B-3,4,5 39.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын эрсдэлт хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Бэлгийн бойжилт 2. Жирэмслэлт 3. Төрөлт 4. Цэвэршилт 5. Бамбайн мэс засал Хариулт: A. A-1,2,3; B-4,5 B. A-1,2,3,4; B-5 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-4,5; B-1,2,3 40.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын зовиур шинжүүдийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Даарна 2. Халууцна 3. Хавагнана 4. Өлсөнө 5. Арьс хуурайшна Хариулт: A. A-1,2,3; B-4,5 49
 50. B. A-1,5; B-2,3,4 C. A-2,4; B-1,3,5 D. A-1,3,5; B-2,4 E. A-4,5; B-1,2,3 41.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Тахикарди 2. Миопати 3. Диаррей 4. Микседем 5. Анеми Хариулт: A. A-1,2,3; B-4,5 B. A-1,5; B-2,3,4 C. A-2,4; B-1,3,5 D. A-1,3,5; B-2,4 E. A-4,5; B-1,2,3 42.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын хүндрэлүүдийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Атеросклероз 2. Зүрхний ишеми өвчин 3. Перикардит 4. Зүрхний хэм алдагдал 5. Бамбайн криз/хямрал Хариулт: A. A-1,2,3; B-4,5 B. A-4,5; B-1,2,3 C. A-2,4; B-1,3,5 D. A-1,3,5; B-2,4 E. A-1,5; B-2,3,4 43.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын үеийн лабораторийн шинжилгээний өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Гипергликеми 2. Гипогликеми 3. Гиперлипидеми 4. Гиполипидеми 50
 51. 5. Гипохромын анеми Хариулт: A. A-1,4; B-2,3,5 B. A-4,5; B-1,2,3 C. A-2,4; B-1,3,5 D. A-1,3,5; B-2,4 E. A-1,5; B-2,3,4 44.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын үеийн дааврын шинжилгээний өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Т3 буурна 2. Т3 ихэснэ 3. Т4 буурна 4. Т4 ихэснэ 5. ТТГ буурна 6. ТТГ ихэснэ Хариулт: A. A-1,3,6; B-2,4,5 B. A-2,4,6; B-1,3,5 C. A-2,4,5; B-1,3,6 D. A-1,3,5; B-2,4,6 E. A-1,2,3; B-4,5,6 45.Гипертиреодизм ба Гипотиреодизмын үеийн эмчилгээнүүдийг нэрлэнэ үү? A. Гипертиреодизм B. Гипотиреодизм 1. Тиреостатик 2. Даавар орлуулах 3. Радиоизотоп 4. Тироксин 5. Мэс засал Хариулт: A. A-2,4; B-1,3,5 B. A-1,3,5; B-2,4 C. A-1,5; B-2,3,4 D. A-4,5; B-1,2,3 E. A-1,2,3; B-4,5 46.Чихрийн шижин ба Чихрийн бус шижингийн үеийн эмчилгээнүүдийг нэрлэнэ үү? A. Чихрийн шижин B. Чихрийн бус шижин 51
 52. 1. Инсулин 2. Десмопрессин 3. Бигуанид 4. Базопрессин 5. Сульфанилмочевин Хариулт: A. A-2,4; B-1,3,5 B. A-1,5; B-2,3,4 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-4,5; B-1,2,3 E. A-1,2,3; B-4,5 47.Сахар бууруулах эмийн бэлдмэлүүдийг зөв тохируулна уу? A. Бигуанид B. Сульфанилмочевин C. Глинид D. Глитазон E. Альфаглюкозоксидазын саатуулагч 1. Акарбоз 2. Пиоглитазон 3. Репаглинид 4. Глимеприд 5. Метформин Хариулт: A. А5, В4, С3, D2, E1 B. A4, B3, C2, D1, E5 C. A3, B2, C1, D5, E4 D. A2, B1, C5, D4, E3 E. A1, B5, C4, D3, E2 48.Гипогликемийн байдал ба комын үеийн эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэ A. Гипогликемийн байдал B. Гипогликемийн ком 1. Ухаантай 2. Ухаангүй 3. Таталт 4. Зүрх дэлсэх 5. Хөлрөлт Хариулт: A. A-1,3,4; B-2,5 B. A-2,5; B-1,3,4 C. A-1,3,5; B-2,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,3,4,5; B-2,4,5 52
 53. 49.Гипогликемийн байдал ба комын үеийн эмчилгээнүүдийг нэрлэ A. Гипогликемийн байдал B. Гипогликемийн ком 1. 40-50%-ийн глюкозын уусмал 2. 10-20%-ийн глюкозын уусмал 3. Глюкагон 4. Глюкокортикойд 5. Глюкозын шахмал Хариулт: A. A-1,3,4; B-2,5 B. A-2,5; B-1,3,4 C. A-5; B-1,2,3,4 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,3,5; B-2,4 50.Гипогликемийн ба Кетоацидозын комын шалтгаануудыг нэрлэ A. Гипогликемийн ком B. Кетоацидозын ком 1. Эм ба инсулины тун хэтрэх 2. Эм ба инсулины тун багадах 3. Хөдөлгөөн хэтрүүлэх 4. Хоол бага идэх 5. Халдвар Хариулт: A. A-2,5; B-1,3,4 B. A-1,3,4; B-2,5 C. A-1,2,3; B-4,5 D. A-2,4; B-1,3,5 E. A-1,3,5; B-2,4 Уялдаа холбооны тест А – Зөв зөв зөв В – Зөв зөв буруу С – Зөв буруу буруу D – Буруу зөв буруу Е – Буруу буруу буруу 1. Чихрийн Шижин хэвшинж 2-ийн үед элгэнд гликогены задрал ихсэж глюкоз ихээр үүсдэг. Учир нь ЧШ-гийн үед глюкагоны ялгарал ихэсдэг. 2. Чихрийн Шижингийн үед элгэнд гликогены нийлэгжилт ихэснэ. Яагаад гэвэл ЧШ-гийн үед инсулины дутагдал үүснэ. 3. ЧШ-гийн үед таргалдаг. Учир нь ЧШ-гийн үед инсулины дөжрөл үүсдэг. 53
 54. 4. ЧШ хэвшинж 1-ийн үед нойр булчирхайгаас инсулин ялгардаггүй. Учир нь ЧШ хэвшинж 1-ийн үед эд эсэд инсулины рецептор дутагдалтай байдаг. 5. Гиперкортицизмын үед эргэлдэх цусны хэмжээ буурна. Яагаад гэвэл АКТГ их ялгардаг. 6. Гиперкортицизмын үед аменоррей болно. Учир нь гиперкортицизмийн үед пролактин их ялгардаг. 7. Гиперкортицизмын үед цусан дахь глюкозын хэмжээ буурна. Учир нь гиперкортицизмийн үед парагипофизийн зохицуулга алдагддаг. 8. Гиперкортицизмын үед цусны глюкоз ихэснэ. Учир нь гиперкортицизмийн үед глюконеогенез ихэсдэг. 9. Гиперкортицизмын үед кортикостероидуудын ялгарал ихэснэ. Учир нь гиперкортицизмийн үед рецепторын зохицуулга алдагддаг. 10.Хоёрдогч гипокортицизмын үед эргэлдэх цусны хэмжээ ихэснэ. Учир нь хоёрдогч гипокортицизмын АКТГ их ялгардаг. 11.Гипокортицизмын үед аменоррей болно. Яагаад гэвэл гипокортицизмын үед альдостерон багасдаг. 12. Анхдагч гипокортицизмын үед арьс, салст нөсөөжнө. Яагаад гэвэл анхдагч гипокортицизмын үед кортизол багасдаг. 13.Гипокортицизмын үед цусанд кали багасна. Учир нь гипокортицизмын үед альдостероны ялгаралт буурдаг. 14.Гипокортицизмын үед гипохлореми болно. Учир нь гипокортицизмын минералокортикоид бага ялгардаг. 15.Гуравдагч гипокортицизмын үед АКТГ буурна. Учир нь гуравдагч гипокортицизмын үед кортиколиберин ихэсдэг. 16.Анхдагч гипотиреозын үед микседемийн хаван үүснэ. Учир нь анхдагч гипотиреозын үед ТТГ-ийн ялгарал ихэсдэг. 17.Кетоацидозын оврого нь ихэвчлэн хүүхдэд тохиолддог. Яагаад гэвэл ЧШ хэвшинж 1 хүүхэд насанд илүү их оношлогддог. 54
 55. 18. ЧШ хэвшинж 2 олон жилийн турш ямарч эмнэлзүйн шинж илрэхгүй явагддаг. Яагаад гэвэл ЧШ хэвшинж 2-ийн үед эхэн үед инсулины дөжрөл их байдаг. 19.ЧШ хэвшинж 2-ын үед инсулин тарьж хэрэглэнэ. Учир нь ЧШ хэвшинж 2-ын үед инсулины дөжрөл үүсдэг. 20.Остеопорозын үед ясны ширхэгүүд зузаардаг. Учир нь остеопорозын үед ясны эсүүдийн бага идэвхжилээс болж ясны органик ба эрдэс бодис нэг зэрэг алдагддаг. 21.Чихрийн бус шижингийн үед акромегали үүсдэг. Яагаад гэвэл чихрийн бус шижингийн үед базопрессин ялгарал буурна. 22.Чихрийн шижингийн үед глюкозжсон гемоглобин нэмэгддэг. Учир нь ЧШ-гийн үед цусан дахь глюкозын түвшин удаан хугацаагаар өндөр байдаг. 23.Гинойд хэлбэрийн таргалалтыг эмэгтэй буюу лийр хэлбэрийн таргалалт гэдэг. Учир нь гинойд хэлбэрийн таргалалтын үед өөхөн эд гуя өгзөгний арьсан дор илүү хуримтлагддаг. 24.ЧШ хэвшинж 2-ын үед эхэн үед цусан дахь инсулины түвшин ихэсдэг. Яагаад гэвэл ЧШ хэвшинж 2-ын үед инсулины дөжрөл үүсдэг. 25.Глинидийн бүлгийн эм нь гипогликеми үүсгэхгүй сайн талтай. Учир нь глинидийн бүлгийн эм нь хоол идсэний дараах инсулины ялгаралтыг ихэсгэдэг бөгөөд бусад хугацаанд суурь инсулины ялгаралд нөлөөлдөггүй. 26.Гипотиреоз бүхий өвчтөний 80 орчим хувьд гар хөл бадайрах шинж илэрдэг. Учир нь гипотиреозын үед мононейропати тохиолддоггүй. 27.Чихрийн бус шижингийн үед ам цанган, их шингэн ууж, их шээх, ядрах шинж илэрнэ. Яагаад гэвэл чихрийн бус шижингийн үед инсулин дааврын туйлын ба харьцангуй дутагдал үүсдэг. 28.Гипокортицизмын өвчний үед арьсны язрал үүсдэг. Учир нь гипокортицизмын үед кортизол даавар ихэсдэг. 29.Чихрийн шижин нь цусан дахь глюкозын хэмжээ ихэсдэг бодисын солилцооны эмгэг юм. Учир нь ЧШ-гийн үед инсулин шүүрэл ихсэх эсвэл инсулин дааврын үйлдэл алдагддаг. 55
profvest.com

https://arbud-prom.com.ua

×