Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Гүйцэтгэсэн ажлын
тайланг бичих
Бэлтгэсэн багш: А.Алтанчимэг
Тайлан гэж юу вэ?
Тодорхой хугацаанд (өнгөрсөн хугацаанд )
хийсэн ажлынхаа үр дүнг (ажил хүлээн
авагчид ) танилцуулж үнэл...
Тайланг хугацааны хувьд
Улирлын тайлан
Жилийн
тайлан
Сарын тайлан
Улирлын тайлан
гэх мэтээр бичиж болно.
Тогтмол
Хэвлэлийн
Захиалга
Аль ч хугацааны тайланг
бичихдээ тусгах
шаардлагатай ажлууд
байдаг. Үүнд:
Номын сангийн үйлчилгээ:
 Номын сангийн үйлчилгээний талаар тайланд
тусгахдаа номын санд карт нээлгэсэн
уншигчийн тоо, и...
Лавлагааны ажлын талаар:
 Лавлагаа авсан уншигчийн тоо, бүтэц
лавлагааны сэдэв, агуулга, биелсэн лавлагаа,
татгалзах, та...
Мэдээлэл номзүйн ажлын талаар:
 Шинэ номын мэдээ, уншигчдад сэдэвчилсэн
мэдээлэл тараах зэрэг, мэдээлэл номзүйн
холбогдо...
Ажиллагсадын тухай:
 Өнгөрсөн хугацаанд нийт хэдэн номын санч
ажилласан, тэдгээрийн хэд нь мэргэжлийн,
хэд нь мэргэжилий...
Цаг ашиглалтын талаар:
 Номын сан долоо хоногт хэдэн цаг ажиллаж
байсан, үүний хэд нь номын санчийн дотоод
ажилд хэд нь ...
Фондын (хадгаламж) талаар:
 Тухайн хугацаанд ямар агуулгатай, хэдэн нэр
төрлийн хичнээн ширхэг ном хэвлэлийн
бүтээгдэхүү...
 Хэрэв тоон хэлбэрийн фонд бүрдүүлж
ажилладаг бол шинээр хэдэн ном тоон
хэлбэрт авсан, бусад эх сурвалжаас хэдийг
бүрдүүл...
Каталогжуулалтын талаар:
 Шинээр ирсэн материалд (ном, хэвлэл, аудио,
видео материал)-ыг каталогт оруулах,
каталогт хийс...
Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн
талаар:
 Барилга байгууламжинд хийсэн засвар,
элэгдэл, гэмтэл, шинээр баригдсан б...
Соёл олон түмний ажил:
 Соёл олон түмний ажил нь номын сангийн
мэдээлэл номзүйн ажилтай холбоотой байдаг
хэдий ч энэ тал...
Бусад
 Шинээр санаачилж хийсэн ажлын онцлог,
шинэлэг тал, ач холбогдол, өөр бусад ажлын
талаар дурдаж өгнө.
Төлбөр тооцоо (төсөв):
 Өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан төсвийг
тухайн ажил болгонд дардахаас гадна
зарцуулсан бүх зардлын...
Дүгнэлт:
 Тайлангийн төгсгөлд тухайн хугацаанд хийсэн ажлын талаар
ерөнхий дүгнэлт өгнө. Тухайлбал:
 Төлөвлөгөөнд тусгаг...
Даалгавар
Тодорхой хугацаанд өөрийн хийж гүйцэтгэсэн
ажлын тайланг бичиж багшид илгээх
Бусад ном зохиолоос дэлгэрүүлж ун...
Гүйцэтгэсэн ажлын тайлан бичих Tailan bichih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Гүйцэтгэсэн ажлын тайлан бичих Tailan bichih

30,298 views

Published on

Гүйцэтгэсэн ажлын тайлан хэрхэн бичих вэ?
Guitsetgesen ajliin tailan herhen bichih vee?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Гүйцэтгэсэн ажлын тайлан бичих Tailan bichih

 1. 1. Гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичих Бэлтгэсэн багш: А.Алтанчимэг
 2. Тайлан гэж юу вэ? Тодорхой хугацаанд (өнгөрсөн хугацаанд ) хийсэн ажлынхаа үр дүнг (ажил хүлээн авагчид ) танилцуулж үнэлэлт дүгнэлт авах үйл явцыг тайлан гэж ойлгож болно. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрхэн хийж гүйцэтгэсэн талаарх тайлбар мэдээ нь тайлан болдог.
 3. Тайланг хугацааны хувьд Улирлын тайлан Жилийн тайлан Сарын тайлан Улирлын тайлан гэх мэтээр бичиж болно.
 4. Тогтмол Хэвлэлийн Захиалга Аль ч хугацааны тайланг бичихдээ тусгах шаардлагатай ажлууд байдаг. Үүнд:
 5. Номын сангийн үйлчилгээ:  Номын сангийн үйлчилгээний талаар тайланд тусгахдаа номын санд карт нээлгэсэн уншигчийн тоо, ирц, уншигчийн бүтэц, гэрээр ном авч уншсан уншигч, номын тоо зэргийг өдөр тутмын бүртгэл, уншигчийн бүртгэлээс авч тусгана.
 6. Лавлагааны ажлын талаар:  Лавлагаа авсан уншигчийн тоо, бүтэц лавлагааны сэдэв, агуулга, биелсэн лавлагаа, татгалзах, татгалзлын шалтгаан зэргийг дурдахаас гадна цаашид ямар арга хэмжээ авах ажил зохион байгуулах шаардлагатай байгааг дурдаж өгнө.
 7. Мэдээлэл номзүйн ажлын талаар:  Шинэ номын мэдээ, уншигчдад сэдэвчилсэн мэдээлэл тараах зэрэг, мэдээлэл номзүйн холбогдолтой ямар ажил хийсэн, тухайн ажлын ололттой болон дутагдалтай тал, учирч байсан бэрхшээлүүд зэргийг тайланд оруулах нь зүйтэй.
 8. Ажиллагсадын тухай:  Өнгөрсөн хугацаанд нийт хэдэн номын санч ажилласан, тэдгээрийн хэд нь мэргэжлийн, хэд нь мэргэжилийн бус боловсролын түвшин туршлагын талаарх мэдээлэл оруулна.  Ажиллагсдын талаарх танилцуулгыг оруулахын зэрэгцээ тэдний мэргэжил дээшлүүлсэн тухай, шагнал урамшуулал авсан эсэх, гадаад дотоодод ажлын шугамаар айлчилсан тухай дурдана
 9. Цаг ашиглалтын талаар:  Номын сан долоо хоногт хэдэн цаг ажиллаж байсан, үүний хэд нь номын санчийн дотоод ажилд хэд нь үйлчилгээнд зориулагдсаныг гаргах. Хэрэв уртасгасан, “богиносгосон” цагаар ажилласан бол шалтгааныг тайлбарлах.
 10. Фондын (хадгаламж) талаар:  Тухайн хугацаанд ямар агуулгатай, хэдэн нэр төрлийн хичнээн ширхэг ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан, хичнээн ном фондоос хассан тайлан бичих үед фондын хэмжээ, үнийн дүн хэд болсон талаарх мэдээллийг нэгдсэн бүртгэл, (нэгбүрчилсэн бүртгэл)-ын тусламжтайгаар оруулна.  Хичнээн номонд техник ажиллагаа хийсэн, хэдийг сэлбэн зассан, фондонд ариутгал хийсэн эсэх талаар дурдана.
 11.  Хэрэв тоон хэлбэрийн фонд бүрдүүлж ажилладаг бол шинээр хэдэн ном тоон хэлбэрт авсан, бусад эх сурвалжаас хэдийг бүрдүүлсэн, зарцуулсан хугацаа, хадгалалт хамгаалалтын талаар дурдах нь зүйтэй.  Мөн түүнчлэн хэдэн нэр төрлийн сонин сэтгүүлийг ямар үнээр захиалж, нэгжилсэн талаарх мэдээллийг оруулна.
 12. Каталогжуулалтын талаар:  Шинээр ирсэн материалд (ном, хэвлэл, аудио, видео материал)-ыг каталогт оруулах, каталогт хийсэн редактор, каталогийн сурталчилгаа яаж хийсэн тухай тайланд дэлгэрэнгүй тусгана.
 13. Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн талаар:  Барилга байгууламжинд хийсэн засвар, элэгдэл, гэмтэл, шинээр баригдсан барилга, номын сангийн барилгын ашигтай талбайн хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, элэгдэл,гэмтэл, ажилласан төхөөрөмжүүд, шинээр худалдаж авсан тоног төхөөрөмжийн тухай тайланд оруулах нь зүйтэй.
 14. Соёл олон түмний ажил:  Соёл олон түмний ажил нь номын сангийн мэдээлэл номзүйн ажилтай холбоотой байдаг хэдий ч энэ талаар тусад нь оруулбал илүү үр дүнтэй болно.
 15. Бусад  Шинээр санаачилж хийсэн ажлын онцлог, шинэлэг тал, ач холбогдол, өөр бусад ажлын талаар дурдаж өгнө.
 16. Төлбөр тооцоо (төсөв):  Өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан төсвийг тухайн ажил болгонд дардахаас гадна зарцуулсан бүх зардлын талаарх мэдээг хүснэгт хэлбэрээр гаргах нь чухал.  Зөвхөн зарцуулсан төсвөөс гадна уншигчаас авсан нэмэлт үйлчилгээний төлбөр, хандивлагчдаас авсан хөрөнгө, тусламжийн талаар энэ хэсэгт оруулж өгөх шаардлагатай.
 17. Дүгнэлт:  Тайлангийн төгсгөлд тухайн хугацаанд хийсэн ажлын талаар ерөнхий дүгнэлт өгнө. Тухайлбал:  Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил хэдэн хувьтай биелэгдсэн.  Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хийж гүйцэтгэхэд гарч байсан бэрхшээл, ололт, бэрхшээлийг даван туулсан арга зам  Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй боловч тухайн хугацаанд хэчнээн ажил шинээр нэмж хийсэн тухай  Өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажилд өгөх өөрийн үнэлгээ  Цаашид анхаарах зүйлсийн талаар тусгаж өгнө.
 18. Даалгавар Тодорхой хугацаанд өөрийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиж багшид илгээх Бусад ном зохиолоос дэлгэрүүлж унших
http://avto-poliv.com.ua/

https://220km.net

врач отоларинголог

×