Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa
Paggawa
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim
Nilikha ni: Gng. Edna Manangan
Sanggunian: ...
Natatandaan mo ba
kung bakit kailangang
gumawa ang tao?
Masasabi mo ba na kapag
tanyag at may produkto o
gawaing naisagawa ang isang
tao, may kagalingan na siya sa
paggawa?
 Ayon kay pope John Paul II (1981) sa
kanyang isinulat na “Laborem
Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa
tao, dahil sa pama...
 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan
 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa
Diyos
...
A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa
pagsisikap na gawin o tapusin ang
isang gawain na walang
pagmamadali at buong
pagpapaub...
 B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa
paggawa sa kabila ng mga hadlang sa
kanyang paligid.
 Isinaisantabi niya ang mga ...
C. Masigasig- Ito ay ang
pagkakaroon ng kasiyahan,
pagkagusto at siglang
nararamdaman sa paggawa ng
gawain o produkto
D. Malikhain- ang produkto o
gawaing lilikhain ay hindi bunga ng
panggagaya kundi likha ng
mayamang pag-iisip.
 Orihinal...
 E. Disiplina sa sarili- Ang taong
may disiplina ay nalalaman ang
hangganan ng kanyang
ginagawa at may paggalang sa
ibang...
 Ano-anong mga pagpapahalaga ang
naisabuhay mo na at kailangan mo pang
malinang?
 Anong mga hakbang ang iyong gagawin
up...
 A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng
paggawa ng plano
 tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto,
estratehiya, paghahanda,...
 B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang
yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya
upang magawa ang planong nabuo.
 C. P...
Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon
ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang
kagalingan sa Paggawa- Michael J. Ge...
2. Demonstrasyon
(Dimostrazione)
 Ito ang pagkatuto sa
pamamagitan ng mga di
malilimutang karanasan sa
buhay upang magtag...
3. Pandama (Sansazione)
 Ito ang paggamit ng mga
pandama sa pamamaraang
kapaki-pakinabang sa tao.
Maria Gennette Roselle
...
4. Misteryo (Sfumato)
 Ito ang kakayahang yakapin
ang kawalang katiyakan ng
isang bagay, kabaligtaran ng
inaasahang pangy...
5. Sining at Agham
(Arte/Scienza)
 Ito ang pantay na pananaw sa
pagitan ng agham,sining ,
katwiran at imahinasyon.
 Pana...
6. Kalusugan ng Pisikal na
Pangangatawan (Corporalita)
 Ito ang tamang
pangangalaga sa
pisikal na katawan ng
tao upang ma...
Handa ka na bang linangin at
isabuhay ang mga positibong
katangian at kakayahang ito?
Sa paanong paraan?
Anong produkto o
gawain ang iyong
lilikhain?
Anong mga pamamaraan ang
iyong gagawin upang magkaroon
ng kalidad at kagalingan ang iyong
gagawing produkto o serbisyo?
 Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang
paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay
kung ito ay naaayon sa ...
Anong mahalagang konsepto ang
nahinuha mo mula sa aralin?
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Gumawa ng isang Liham
Pasasalamat sa Diyos sa mga
kakayahan at biyayang
pinagkaloob Niya na makakatulong
upang magtagumpay...
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

29,688 views

Published on

Lesson in Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9

Published in: Education

Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

 1. 1. EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa Paggawa Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Nilikha ni: Gng. Edna Manangan Sanggunian: Learners Module in EsP 9 Sy 2015-2016
 2. Natatandaan mo ba kung bakit kailangang gumawa ang tao?
 3. Masasabi mo ba na kapag tanyag at may produkto o gawaing naisagawa ang isang tao, may kagalingan na siya sa paggawa?
 4.  Ayon kay pope John Paul II (1981) sa kanyang isinulat na “Laborem Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya upang magkaroon ng “Kagalingan sa paggawa”.
 5.  1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga  2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan  3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos Mga katangiang dapat taglayin upang maisabuhay ang “Kagalingan sa Paggawa”
 6. A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 7.  B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid.  Isinaisantabi niya ang mga hadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng pagrereklamo, pag-kukumpara ng gawain sa iba, at pagdadahilan.
 8. C. Masigasig- Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto
 9. D. Malikhain- ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga ng panggagaya kundi likha ng mayamang pag-iisip.  Orihinal at bago ang produkto. Bunga ng ideyang maging iba at kakaiba.
 10.  E. Disiplina sa sarili- Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at may paggalang sa ibang tao.
 11.  Ano-anong mga pagpapahalaga ang naisabuhay mo na at kailangan mo pang malinang?  Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang ito ay maisakatuparan? Mga tanong:
 12.  A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng paggawa ng plano  tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto, estratehiya, paghahanda, mga kasama sa paggawa, pagtatakda ng panahon 2. Nagtataglay ng kakailanganing kakayahan
 13.  B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya upang magawa ang planong nabuo.  C. Pagkatuto pagkatapos Gawin ang isang Gawain- yugto ng pagtataya kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng gawain.
 14. Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang kagalingan sa Paggawa- Michael J. Gelb 1. Mausisa(Curiosita)  Ang taong mausisa ay mataming tanong na hinahanapan ng sagot. Hindi kontento sa simpleng sagot o mababaw na kahulugan ng nabasa o narinig. Johnlu Koa- French Baker
 15. 2. Demonstrasyon (Dimostrazione)  Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang magtagumpay at maiwasang maulit ang anumang pagkakamali. Sandy Javier.
 16. 3. Pandama (Sansazione)  Ito ang paggamit ng mga pandama sa pamamaraang kapaki-pakinabang sa tao. Maria Gennette Roselle Rodriguez Ambubuyog- Product and Support Manager, Code Factory , Spain
 17. 4. Misteryo (Sfumato)  Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari. Ryzza Mae Dizon-Host, Commercial Model, Artista
 18. 5. Sining at Agham (Arte/Scienza)  Ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham,sining , katwiran at imahinasyon.  Pananaliksik  Pagsisiyasat Dr. Rafael D. Guerrero, Mananaliksik Engr. Aisa Mijeno- nakaimbento ng Salt lamp
 19. 6. Kalusugan ng Pisikal na Pangangatawan (Corporalita)  Ito ang tamang pangangalaga sa pisikal na katawan ng tao upang maging malusog at hindi magkasakit. 7. Ang pagkakaugnay- ugnay ng lahat ng bagay (Connessione)  Ito ang pagkilala at pagbibigay halaga na ang lahat ng bagay at pangyayari ay magkakaugnay.
 20. Handa ka na bang linangin at isabuhay ang mga positibong katangian at kakayahang ito?
 21. Sa paanong paraan?
 22. Anong produkto o gawain ang iyong lilikhain?
 23. Anong mga pamamaraan ang iyong gagawin upang magkaroon ng kalidad at kagalingan ang iyong gagawing produkto o serbisyo?
 24.  Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos.  Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat, pagbubutihin mo ang lahat at ang balik ay pagpapala mula sa Diyos. 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos
 25. Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa aralin? Paghinuha ng Batayang Konsepto
 26. Gumawa ng isang Liham Pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan at biyayang pinagkaloob Niya na makakatulong upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at bansa. Gawaing Pagninilay Blg 10
https://topobzor.info

×