Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Daloy ng
Impeksiyon,
Mabilis ang
Aksiyon!
Suriin ang dayalogo. Sagutin ang sumusunod na tanong.
1. Ano ang payo ng Nanay sa ate
nang malaman niyang may
lagnat at ubo?
2. Bakit pinigilan ng Nanay si Lito
na lumapit sa k...
Picture Analysis
Tingnang mabuti ang larawan sa ibaba.
Larawan A Larawan B
Ano ang ginagawa ng batang nasa mga larawan?
Ta...
Basahin ang talata tungkol sa Kadena ng Impeksiyon (Chain
of Infection)
Ang nakahahawang sakit ay maaaring maipasa ng isan...
Basahin ang talata tungkol sa Kadena ng
Impeksiyon (Chain of Infection)
Ang nakahahawang sakit ay maaaring
maipasa ng isan...
Napapasok nito ang katawan ng tao sa
pamamagitan ng paglanghap, sa balat, sa
sugat, at pakikipagtalik.
Sangkap ng Kadena ng
Impeksiyon
A. Causative/Infectious Agents
(Pathogens) – ito ay mga
mikrobyo o mikroorganismo na
nagdu...
B. Reservoir or Source (Host) –
lugar kung saan nananahan at
nagpaparami ang mga causative
agents. Ito ay maaaring tao, ha...
C. Mode of Exit – mga labasan ng
mikrobyo. Halimbawa nito ay sa
bibig ng isang tao kung saan
tumatalsik ang laway habang
n...
D. Mode of Transmission – paraan ng
pagsasalin o paglilipat ng mikrobyo
(causative agent) sa ibang tao sa
pamamagitan ng d...
• Pagkagat sa pagkain ng may
sakit o pagsalo sa kanilang
pagkain.
• Hangin, tubig, at lupa
• Dugo, laway, dumi, at ihi
• P...
E. Mode of Entry – daanan ng
mikrobyo ang katawan ng ibang tao.
Maaaring ito ay sa pamamagitan ng
bibig, ilong o balat. An...
F. Bagong Tirahan
(Susceptible Host) – ang
sinomang indibidwal
na may mahinang
resistensya ay madaling
Mikrobyo, Kilalanin Mo
Kagamitan:
• Tsart ng bacteria, katangian, sakit na dulot,
at hugis ng bawat isa.
• clay
Pamamaraan...
2. Imolde gamit ang clay
ang napili mong
gayahing
mikrobyo mula sa tsart.
3. Ibahagi sa klase ang
Pathogens Katangian
Bacteria Maliliit na organismong
nakikita lamang sa
pamamagitan ng
mikroskopyo.
Mabilis kumalat sa mam...
Pathogens Katangian
Virus Mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay toxin
o lason.
Pinakamaliit na uri ng microorganis...
Pathogens Katangian
Fungi Matatagpuan sa iba’t
ibang bahagi ng
katawan mula ulo
hanggang paa na
mukhang halaman.
Pathogens Katangian
Parasitic
Worms
Pinakamalaking uri
ng microorganism
na
karaniwang
nabubuhay sa lugar
2. Imolde gamit ang clay
ang napili mong
gayahing
mikrobyo mula sa tsart.
3. Ibahagi sa klase ang
Mikrobyong Palipat-lipat
Isulat sa loob ng
Kadena ng Impeksiyon
kung paano naipapasa
ang sumusunod ng sakit.
Tuberculosis
Dengue
Alipunga
Isulat ang TAMA o MALI sa patlang.
__________1. Ugaliin ang magpabakuna.
__________2. Umiwas sa taong may sipon o ubo.
___...
Sagutin ang tanong at isulat sa loob ng scroll ang
sagot.
Paano mo mapananatiling mabuti ang iyong
kalusugan upang makaiwa...
Health quarter 2 arlin 3 daloy ng impeksiyon, mabilis ang aksiyon!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Health quarter 2 arlin 3 daloy ng impeksiyon, mabilis ang aksiyon!

1,107 views

Published on

Health quarter 2 arlin 3 daloy ng impeksiyon, mabilis ang aksiyon!

Published in: Education
 • Be the first to comment

Health quarter 2 arlin 3 daloy ng impeksiyon, mabilis ang aksiyon!

 1. 1. Daloy ng Impeksiyon, Mabilis ang Aksiyon!
 2. Suriin ang dayalogo. Sagutin ang sumusunod na tanong.
 3. 1. Ano ang payo ng Nanay sa ate nang malaman niyang may lagnat at ubo? 2. Bakit pinigilan ng Nanay si Lito na lumapit sa kaniyang ate? 3. Paano nakahahawa ang sakit?
 4. Picture Analysis Tingnang mabuti ang larawan sa ibaba. Larawan A Larawan B Ano ang ginagawa ng batang nasa mga larawan? Tama ba ang ginawa ng bata sa larawan A at larawan B? Bakit? Sa iyong palagay, ano-ano ang maaaring maging dulot ng ubo at sipon sa ibang tao?
 5. Basahin ang talata tungkol sa Kadena ng Impeksiyon (Chain of Infection) Ang nakahahawang sakit ay maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng impeksiyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksiyon. Ang pagkalat ng impeksiyon ay maaaring tuwiran (direct) o di-tuwiran (indirect). Maaaring maipasa ang nakahahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi, at dugo. Maaari din itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay (kuto), tuwalya, (anan at buni), tsinelas (alipunga), at iba pa.
 6. Basahin ang talata tungkol sa Kadena ng Impeksiyon (Chain of Infection) Ang nakahahawang sakit ay maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng impeksiyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksiyon. Ang pagkalat ng impeksiyon ay maaaring tuwiran (direct) o di-tuwiran (indirect).
 7. Napapasok nito ang katawan ng tao sa pamamagitan ng paglanghap, sa balat, sa sugat, at pakikipagtalik.
 8. Sangkap ng Kadena ng Impeksiyon A. Causative/Infectious Agents (Pathogens) – ito ay mga mikrobyo o mikroorganismo na nagdudulot ng nakakahawang sakit.
 9. B. Reservoir or Source (Host) – lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Ito ay maaaring tao, hayop, tubig, lupa, pagkain, tuwalya, pinggan, kutsara, tinidor, at iba
 10. C. Mode of Exit – mga labasan ng mikrobyo. Halimbawa nito ay sa bibig ng isang tao kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita, humahatsing o bumabahing, o umuubo. Ang sipon, dumi at dugo a halimbawa rin.
 11. D. Mode of Transmission – paraan ng pagsasalin o paglilipat ng mikrobyo (causative agent) sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets, airborne, foodborne, vectorborne, at bloodborne. Ang nakahahawang sakit ay maaaring masalin sa ibang tao sa pamamagitan ng sumusunod:
 12. • Pagkagat sa pagkain ng may sakit o pagsalo sa kanilang pagkain. • Hangin, tubig, at lupa • Dugo, laway, dumi, at ihi • Paghawak o paghipo sa infected
 13. E. Mode of Entry – daanan ng mikrobyo ang katawan ng ibang tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng bibig, ilong o balat. Ang bukas na sugat ay madaling pasukan ng mikrobyo kaya kinakailangan ang higit na pag- iingat upang makaiwas sa impeksyon o
 14. F. Bagong Tirahan (Susceptible Host) – ang sinomang indibidwal na may mahinang resistensya ay madaling
 15. Mikrobyo, Kilalanin Mo Kagamitan: • Tsart ng bacteria, katangian, sakit na dulot, at hugis ng bawat isa. • clay Pamamaraan: 1. Pag-aralan ang tsart ng germs.
 16. 2. Imolde gamit ang clay ang napili mong gayahing mikrobyo mula sa tsart. 3. Ibahagi sa klase ang
 17. Pathogens Katangian Bacteria Maliliit na organismong nakikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo. Mabilis kumalat sa mamasa- masang lugar. Maaaring makuha sa pagkain at inumin.
 18. Pathogens Katangian Virus Mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay toxin o lason. Pinakamaliit na uri ng microorganism na nakikita sa pamamagitan ng light microscope. Ang mga virus ay katangi-tanging organismo dahil hindi nito kayang dumami nang walang host cell. Ang mga virus ay maaaring isalin ng inpapunta sa anak o mula sa isang pasyente sa iba. May mga virus na maaaring maikalat sa simpleng paghawak o pagdidikit ng balat, sa pamamagitan ng laway, pag-ubo, o pagbahing o pakikipagtalik, dumi, kontaminadong pagkain o inumin, at insekto gaya ng lamok
 19. Pathogens Katangian Fungi Matatagpuan sa iba’t ibang bahagi ng katawan mula ulo hanggang paa na mukhang halaman.
 20. Pathogens Katangian Parasitic Worms Pinakamalaking uri ng microorganism na karaniwang nabubuhay sa lugar
 21. 2. Imolde gamit ang clay ang napili mong gayahing mikrobyo mula sa tsart. 3. Ibahagi sa klase ang
 22. Mikrobyong Palipat-lipat Isulat sa loob ng Kadena ng Impeksiyon kung paano naipapasa ang sumusunod ng sakit.
 23. Tuberculosis
 24. Dengue
 25. Alipunga
 26. Isulat ang TAMA o MALI sa patlang. __________1. Ugaliin ang magpabakuna. __________2. Umiwas sa taong may sipon o ubo. __________3. Hintaying lumubha ang sintomas bago kumonsulta sa doktor. __________4. Ugaliin ang palagiang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. __________5. Gumagamit ng guwantes ang mga dentista upang makaiwas sa sakit mula sa kanilang pasyente.
 27. Sagutin ang tanong at isulat sa loob ng scroll ang sagot. Paano mo mapananatiling mabuti ang iyong kalusugan upang makaiwas sa nakahahawang sakit?
rikon-ya.com

https://cleansale.kiev.ua

https://dekorde.com

×