Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
KÜLTÜREL ZEKA (CQ)H. Çağın Bodur
ÖZET• Kültür Nedir?• Zeka Nedir?• Zeka Türleri• Kültürel Zeka (CQ) Nedir?• Kültürel Zekanın Boyutları• Kültürel Zekanın Ön...
KÜLTÜR NEDIR?• Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi degerler ilebunları yaratmada, so...
ZEKA NEDIR?• Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeniçözüm yolları bulabilme yeteneğid...
ZEKA TÜRLERİ• IQ• SQ (Thorndike&Stein, 1937)• PQ (Sternberg, et al., 2000)• Theory of multiple intelligences (Gardner, 198...
GARDNER’IN ÇOKLU ZEKA TEORİSİ• Gardner zekâ’yı problemleri çözme kapasitesi veya bir ya da birden fazla kültürelortamda de...
GARDNER’A GÖRE ZEKA TÜRLERI• Müziksel Zeka• Dilsel Zeka• Uzaysal Zeka• Mantıksal / Matematiksel Zeka• Bireylerarası Zeka• ...
KÜLTÜREL ZEKA (CQ) / (CI)• Kültürel zekâ, bireyin farklı kültürlerden olan bir kişinin alışık olmadığımız ve açıkolmayan d...
KÜLTÜREL ZEKA (CQ) / (CI)TEMEL ANLAMDA KÜLTÜREL ZEKA’NIN BOYUTLARI:• Earley ve Ang, kültürel zekânın birden fazla boyutu o...
KÜLTÜREL ZEKA (CQ) / (CI)CQBilgiBağlantılıStratejiBağlantılıMotivasyonBağlantılıDavranışBağlantılı
KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Strateji Bağlantılı Kültürel Zeka:• Bireylerin kültürel bilgiyi elde etme ve anlama süreçlerin...
KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Bilgi Bağlantılı Kültürel Zekâ:• İnsanların, kültürlerin benzerlik ve farklılıklarını anlamala...
KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Motivasyon Bağlantılı Kültürel Zekâ:• Diğer kültürleri tecrübe etmek ve farklı kültürlerden in...
KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Davranış Bağlantılı Kültürel Zekâ:• Bireyin sözlü ya da sözsüz yapılan davranışlarının içinde ...
KÜLTÜREL ZEKANıN ÖNEMI• Kültürel zeka zayıflığı basmakalıplığa, gereksiz çatışmalara, gecikmelere ve başarısızbir liderliğ...
KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİKÜLTÜREL ZEKANIN DOKUZ MEGASKILL’I
KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİ• Kültürel Zeka yaratmak ve bunu geliştirmek çok zordur.• Çevreye ve kültürlere adapte o...
KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİ1. Kendi Kültürel Kimliğini Tanımak: İnsanların bizim hakkımızda ne düşünüyorolabilecekl...
KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİ6. Kültürlerarası Çatışma Yönetimi: Farklı kültürlerden gelen insanlar arasındakianlaşma...
KÜLTÜREL ZEKA GELİŞİMİNDE3 ANA STRATEJİ
STRATEJİ #1: KIŞISEL CQDEĞERLENDIRMESI• Farklı kültürden, farklı yaştan, farklı dilden insanlarla olan iletişimin kişisel ...
STRATEJİ #2: KİŞİSEL ÖĞRENİM VE EDİNİMSORUMLULUKLARI• Kendi beynimizin ve kişisel gelişimimizin CEO’su olabiliriz.• Motiva...
STRATEJİ #3: ÖĞRENİLENLERİ OPTİMİZEETMEK• Öğrendiklerimizin değerinin bilincinde olmalıyız. Edindiğimiz hiçbir bilgi -deta...
TEŞEKKÜRLER.H. Çağın Bodur
Kültürel Zeka (CQ)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kültürel Zeka (CQ)

4,508 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kültürel Zeka (CQ)

 1. 1. KÜLTÜREL ZEKA (CQ)H. Çağın Bodur
 2. ÖZET• Kültür Nedir?• Zeka Nedir?• Zeka Türleri• Kültürel Zeka (CQ) Nedir?• Kültürel Zekanın Boyutları• Kültürel Zekanın Önemi• Kültürel Zekanın Dokuz Megaskill’i. (Kültürel Zeka Yaratımı ve Geliştirilmesi)• Kültürel Zekanın Gelişiminde Üç Ana Strateji.
 3. KÜLTÜR NEDIR?• Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi degerler ilebunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın dogal ve toplumsalçevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
 4. ZEKA NEDIR?• Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeniçözüm yolları bulabilme yeteneğidir.
 5. ZEKA TÜRLERİ• IQ• SQ (Thorndike&Stein, 1937)• PQ (Sternberg, et al., 2000)• Theory of multiple intelligences (Gardner, 1983)• EQ (Coleman, 1995)• CQ (Ang&Earley, 2003)
 6. GARDNER’IN ÇOKLU ZEKA TEORİSİ• Gardner zekâ’yı problemleri çözme kapasitesi veya bir ya da birden fazla kültürelortamda değer verilen ürünler oluşturabilme olarak tanımlamıştır.• Geleneksel anlamda zekâyı, sözel ve matematiksel olarak görmek yerine daha farklı veyeni bir bakış açısı getirmiştir.• Gardner’a göre Zekanın 7 türü vardır.
 7. GARDNER’A GÖRE ZEKA TÜRLERI• Müziksel Zeka• Dilsel Zeka• Uzaysal Zeka• Mantıksal / Matematiksel Zeka• Bireylerarası Zeka• Bedensel Zeka• Çevresel ya da Doğal ZekaKültürel Zeka hepsini kapsar.
 8. KÜLTÜREL ZEKA (CQ) / (CI)• Kültürel zekâ, bireyin farklı kültürlerden olan bir kişinin alışık olmadığımız ve açıkolmayan davranış, jest, el kol hareketlerini o kişinin arkadaşları ya da aynı kültüründenolan insanlar gibi anlaması ve yorumlaması olarak ifade edilmiştir.• Earley ve Ang kültürel zekâyı bireyin farklı kültürel ortamlarda etkin bir şekilde çalışmasıve yönetmesi olarak tanımladıklarını belirtmişlerdir.
 9. KÜLTÜREL ZEKA (CQ) / (CI)TEMEL ANLAMDA KÜLTÜREL ZEKA’NIN BOYUTLARI:• Earley ve Ang, kültürel zekânın birden fazla boyutu olduğunu, ırk, etnik köken ve milliyetgibi farklılıkları bünyesinde barındırdığı ayrıca kültürlerarası durumlarda daha etkinolmaya yönelik bir bireysel yetenek olduğunu ifade etmişlerdir.
 10. KÜLTÜREL ZEKA (CQ) / (CI)CQBilgiBağlantılıStratejiBağlantılıMotivasyonBağlantılıDavranışBağlantılı
 11. KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Strateji Bağlantılı Kültürel Zeka:• Bireylerin kültürel bilgiyi elde etme ve anlama süreçlerini yansıtmaktadır.• Bu tür zekâ, daha çok insanların kendi ve başkalarının düşünce süreçleri hakkında belli bir yargıyaulaştıkları zaman oluşmaktadır.• Bu da kültürlerarası bir durumla karşılaşılmadan önce stratejigeliştirmeyi, yine kültürlerarası birdurum esnasında varsayımları kontrol etmeyi ve yaşananlarla beklenenler arasında farklılıkoluştuğunda zihinsel haritaların uyarlanmasını içermektedir.
 12. KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Bilgi Bağlantılı Kültürel Zekâ:• İnsanların, kültürlerin benzerlik ve farklılıklarını anlamaları ile bağlantılıdır.• Bu zekâ türü, bireylerin kültürler hakkındaki genel bilgi yapılarını ve zihinsel haritalarını yansıtırlar.• Farklı kültürlerin dili, dini inançları, sosyal normları, yasal ve ekonomik sistemleri hakkında bilgileriiçermektedir.
 13. KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Motivasyon Bağlantılı Kültürel Zekâ:• Diğer kültürleri tecrübe etmek ve farklı kültürlerden insanlarla etkileşim halinde olmaya yönelikbireyin ilgi ve isteğini yansıtır.• Bireyin çok kültürlü durumlarda çalışabilmek ve öğrenmek için kullanılan enerjinin yönü vebüyüklüğü ile ilgilidir.
 14. KÜLTÜREL ZEKANIN BOYUTLARI• Davranış Bağlantılı Kültürel Zekâ:• Bireyin sözlü ya da sözsüz yapılan davranışlarının içinde bulunulan kültürel çevreye uyması.• Bireyin çok farklı durumlara uygun olabilecek esnek davranış modellerine sahip olmasını, aynızamanda da belli durum ve etkileşimlerde sözlü ya da sözsüz davranışlarını değiştirebilmekapasitesi.
 15. KÜLTÜREL ZEKANıN ÖNEMI• Kültürel zeka zayıflığı basmakalıplığa, gereksiz çatışmalara, gecikmelere ve başarısızbir liderliğe sebep olur.• Kültürel zekası yüksek olan bir insanın liderlik vasfı ve duygularını ifade etme başarısıda yüksek olur.• CQ’su yüksek olan insanlar başka ülkelerde yaşamaya çok daha kolay ve hızlı alışırlar.• Global bir organizasyonda çok daha çabuk kabul görebilirler ve uyum sağlayabilirler.
 16. KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİKÜLTÜREL ZEKANIN DOKUZ MEGASKILL’I
 17. KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİ• Kültürel Zeka yaratmak ve bunu geliştirmek çok zordur.• Çevreye ve kültürlere adapte olmamızı sağlayan bilişsel ve davranışsal yeteneklerimizinüzerine gitmemiz ve bunları yeniliğe açık tutmamız gerekiyor.• Doğru kafa yapısı ve motivasyonla bunu geliştirebiliriz.GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN DOKUZ FAKTÖR VAR, BUNLAR:
 18. KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİ1. Kendi Kültürel Kimliğini Tanımak: İnsanların bizim hakkımızda ne düşünüyorolabileceklerini de hesaba katarak kendimizi tanımak.2. Kültürel Mercekleri Gözden Geçirmek: Kültürümüzün diğer kültürlerden farklılıklarınıve bu farklılıkların davranış, düşünce ve varsayımlarımızı nasıl etikiledini anlamak.3. Küresel Bilinç: Sınırlarımızı aşıp dünyaya birden çok pencereden bakabilmek.4. Değişken Bakış Açısı ve Empati: Kendimizi farklı kültürlerden insanların yerinekoyabilmek.5. Kültürlerarası İletişim: Fikir ve duygu alışverişi yapmak, farklı kökenden geleninsanlarla kültürel bağ kurabilmek.
 19. KÜLTÜREL ZEKA YARATIMI VE GELİŞİMİ6. Kültürlerarası Çatışma Yönetimi: Farklı kültürlerden gelen insanlar arasındakianlaşmazlıklarla etkin ve yapıcı bir şekilde başa çıkabilmek.7. Çokkültürlü Takım Çalışmaları: Belirli görevleri yerine getirebilmek için farklıkültürlerden gelen insanlarla aynı organizasyon / takım içinde çalışmak.8. Önyargılarla Başa Çıkmak: Kendimizin ve diğer insanların ön yargılarını tanıyıpbunlara etkili bir şekilde karşılık vermek.9. Güç Dinamiklerini Biliyor ve Tanıyor Olmak: Gücün dünya görüşümüz üzerindekietkisinin farkında olmak ve kültürün güçle ilişkili olduğunu daima göz önündebulundurmak.
 20. KÜLTÜREL ZEKA GELİŞİMİNDE3 ANA STRATEJİ
 21. STRATEJİ #1: KIŞISEL CQDEĞERLENDIRMESI• Farklı kültürden, farklı yaştan, farklı dilden insanlarla olan iletişimin kişisel birdeğerlendirmesi.• Çevremizdeki insanlardan başka insanlarla olan etkileşimimizi gözlemlemleriniisteyip, bir sonuca varabiliriz.• Kendimizi diğer insanlarla karşılaştırabiliriz.
 22. STRATEJİ #2: KİŞİSEL ÖĞRENİM VE EDİNİMSORUMLULUKLARI• Kendi beynimizin ve kişisel gelişimimizin CEO’su olabiliriz.• Motivasyon olmadan bunu yapmamız çok zor, bu yüzden kendi kendimizi motive etmeyide öğrenmeliyiz.• KAIZEN• Deneyimlerden ve ortak çalışmalardan ‘Tesadüfi Öğrenme’
 23. STRATEJİ #3: ÖĞRENİLENLERİ OPTİMİZEETMEK• Öğrendiklerimizin değerinin bilincinde olmalıyız. Edindiğimiz hiçbir bilgi -detaylarda bileolsa- değersiz değildir.• Öğrenmeye sürekli açık olursak aynı zamanda başarılı birer dinleyiciyiz demektir. Aktiföğrenme’de öğrenci öğretmenden çok daha fazla rol oynar.• Öğrendiklerimizi uygulayarak deneyimlemeliyiz, test etmeliyiz. Bunu yapmazsaköğrenim süreci tamamlanmamış olur.• Kişisel bir eylem planı geliştirip buna sadık kalmalıyız. ( X özelliğimi geliştirmek için neyapmalıyım? )
 24. TEŞEKKÜRLER.H. Çağın Bodur
станозолол купить

steroid-pharm.com

Был найден мной популярный портал с информацией про удаление волос лазером https://botoxclub.com.ua

×