Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Kotiranje
Definicija kotiranja
Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti
veličina predmeta u crtež. Bez obzira na to ...
Elementi kotiranja
Elementi kotiranja
Strelice se vrhovima oslanjaju na pomoćne kotne linije, ili ako je
to pogodno na same ivice predmeta ko...
Elementi kotiranja
Strelica može da se kod kratkih dužina stavi na kotnu liniju
tako da je uperena prema vrednosti, a u sl...
Pravila kotiranja
Nikakva postojeća linija predmeta, osa, linija šrafure i ivica,
ne sme se koristiti kao kotna linija.
Strelica ne sme da vrhom dodiruje tačku preseka dveju linija, bilo
da ove linije predstavljaju ivice predmeta, ose ili nek...
Pravila kotiranja
Pomoćne kotne linije ne smeju da presecaju kotne linije.
Pravila kotiranja
Kotna linija crta se neprekinuta i kada ona predstavlja dužinu dela
prikazanog sa skraćenjem.
Pravila kotiranja
Po pravilu, pomoćne kotne linije postavljaju se upravno na veličinu
koja se kotira. U posebnim slučajevi...
Pravila kotiranja
Dužina luka kotira se kotnom linijom lučnog oblika iste dužine
kao i dužina luka.
Pravila kotiranja
Za različite položaje kotnih linija prikazan je na slici način
nanošenja vrednosti. Kotiranje u šrafiran...
Pravila kotiranja
Ako već postoji osa predmeta na kojoj leži centar krivine, pri
kotiranju se ovaj centar označava pomoću ...
Pravila kotiranja
Kod zaobljenja manjih od 2.5mm centar se ne naznačuje.
Pravila kotiranja
Cilindri i cilindrični otvori u
izgledima u kojima se krug pokazuje
bez deformacija kotiraju se samo
vre...
Pravila kotiranja
Kod kvadratnog preseka u izgledu gde
se pokazuje kvadrat, obe ivice se
uvrednjavaju sa vrednostima koje
...
Kod standardnih vijaka treba kotirati nazivni prečnik vijka,
dužinu navoja sa punim profilom i dužinu stabla vijka. Oznaka...
Pravila kotiranja
Kod slepih otvora sa navojem bez posebnih zahteva, kotiraju se
nazivni prečnik navoja, dužina navoja sa ...
Vrste kotiranja
• Simetrično kotiranje
• Paralelno kotiranje
• Redno kotiranje
• Kombinovano kotiranje
• Kotiranje koordin...
Simetrično kotiranje
Simetrično kotiranje izvodi se kod komada simetričnih u odnosu
na jednu ili dve njegove ose.
Paralelno kotiranje
Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a
počinju od određene obrađene površine, i...
Redno kotiranje
Redno kotiranje se koristi kod delova kod kojih zbir odstupanja
većeg broja vrednosti u redu nema uticaja ...
Kombinovano kotiranje
Kombinovano kotiranje predstavlja spoj paralelnog i rednog
kotiranja. Vrednosti, koje u izradi komad...
Kotiranje kooordinatama
Kotiranje koordinatama se primenjuje kada postoji veći broj
otvora. Umesto klasičnog kotiranja, da...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kotiranje

23,379 views

Published on

Published in: Education

Kotiranje

 1. 1. Kotiranje
 2. Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez obzira na to u kojem se merilu crta, unešene vrednosti označavaju krajnje stanje veličina gotovog komada. Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja. Kotni broj se uvek daje u milimetrima. Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom, i to u izgledu, odnosno preseku koji daje jasnu predstavu o obliku predmeta na tom mestu. Samo izuzetno, i to u slučaju da crtež time postaje jasniji, opravdano je ponavljanje kota u više projekcija.
 3. Elementi kotiranja
 4. Elementi kotiranja Strelice se vrhovima oslanjaju na pomoćne kotne linije, ili ako je to pogodno na same ivice predmeta koje takođe definišu dužinu.
 5. Elementi kotiranja Strelica može da se kod kratkih dužina stavi na kotnu liniju tako da je uperena prema vrednosti, a u slučajevima kada za postavljanje strelica nema mesta, mogu se umesto strelica koristiti tačke.
 6. Pravila kotiranja Nikakva postojeća linija predmeta, osa, linija šrafure i ivica, ne sme se koristiti kao kotna linija.
 7. Strelica ne sme da vrhom dodiruje tačku preseka dveju linija, bilo da ove linije predstavljaju ivice predmeta, ose ili neke druge linije. Pravila kotiranja
 8. Pravila kotiranja Pomoćne kotne linije ne smeju da presecaju kotne linije.
 9. Pravila kotiranja Kotna linija crta se neprekinuta i kada ona predstavlja dužinu dela prikazanog sa skraćenjem.
 10. Pravila kotiranja Po pravilu, pomoćne kotne linije postavljaju se upravno na veličinu koja se kotira. U posebnim slučajevima, kada strelice treba da prekrivaju ivice predmeta ili kada bi pomoćne kotne linije padale vrlo blisko linijama koje definišu oblik i činile predmet nejasnim, ove mogu da zaklapaju i oštar ugao sa veličinama koje se kotiraju
 11. Pravila kotiranja Dužina luka kotira se kotnom linijom lučnog oblika iste dužine kao i dužina luka.
 12. Pravila kotiranja Za različite položaje kotnih linija prikazan je na slici način nanošenja vrednosti. Kotiranje u šrafiranim poljima na slici po mogućnosti treba izbegavati.
 13. Pravila kotiranja Ako već postoji osa predmeta na kojoj leži centar krivine, pri kotiranju se ovaj centar označava pomoću crtice, koja na mestu centra preseca osu. Kod zaobljenja centar se označava tačkom.
 14. Pravila kotiranja Kod zaobljenja manjih od 2.5mm centar se ne naznačuje.
 15. Pravila kotiranja Cilindri i cilindrični otvori u izgledima u kojima se krug pokazuje bez deformacija kotiraju se samo vrednošću, a u izgledima upravnim na ove, ispred vrednosti se stavlja oznaka Ø, koja govori da se radi o kružnom preseku.
 16. Pravila kotiranja Kod kvadratnog preseka u izgledu gde se pokazuje kvadrat, obe ivice se uvrednjavaju sa vrednostima koje odgovaraju dužinama stranica kvadrata, a u izgledima upravnim na ovaj ispred vrednosti se stavlja oznaka . Dve dijagonale označavaju ravnu površinu pravougaonog ili trapeznog oblika.
 17. Kod standardnih vijaka treba kotirati nazivni prečnik vijka, dužinu navoja sa punim profilom i dužinu stabla vijka. Oznaka M na ovoj slici pokazuje da se radi o običnom milimetarskom navoju. Pravila kotiranja
 18. Pravila kotiranja Kod slepih otvora sa navojem bez posebnih zahteva, kotiraju se nazivni prečnik navoja, dužina navoja sa punim profilom i dubina rupe. Prečnik rupe se ne kotira.
 19. Vrste kotiranja • Simetrično kotiranje • Paralelno kotiranje • Redno kotiranje • Kombinovano kotiranje • Kotiranje koordinatama
 20. Simetrično kotiranje Simetrično kotiranje izvodi se kod komada simetričnih u odnosu na jednu ili dve njegove ose.
 21. Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene površine, izvodi se tamo gde je neophodno obezbediti tačna udaljenja ostalih površina ili ivica u odnosu na ovu površinu, ili gde to zahteva tehnološki proces izrade komada.
 22. Redno kotiranje Redno kotiranje se koristi kod delova kod kojih zbir odstupanja većeg broja vrednosti u redu nema uticaja na funkcionalnost dela samostalno upotrebljenog ili kasnije postavljenog u sklopu.
 23. Kombinovano kotiranje Kombinovano kotiranje predstavlja spoj paralelnog i rednog kotiranja. Vrednosti, koje u izradi komada za njegovo pravilno funkcionisanje ili sklapanje treba obezbediti, daju se sa polazom od vrednosne osnove, a na njih se redno nadovezuju ostale vrednosti.
 24. Kotiranje kooordinatama Kotiranje koordinatama se primenjuje kada postoji veći broj otvora. Umesto klasičnog kotiranja, daje se tabela kotnih brojeva.
http://220km.net

юридические услуги днепропетровск

×