Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Хувилбар 1                        А1. (27,996 + 4,02 ∙ 2,05) : 5,14 – 3,14=2. Сурагч шалгатанд 25 о...
Хувилбар 2                               А1. (3,75 : 1,5 – 0,75) ∙ 1,5 + 0,75 =2. Хоорондоо ...
Хувилбар 3                              А  1. 18420 : 600 + 706 ∙ 38 – 2876 =  2. Стандарт ...
Хувилбар 4                         А1. 2,14 + (1,82 ∙ 3,5 – 6,3 : 2,1) =2. 348000 төгрөгний 85%-и...
Хувилбар 5                        А1. 63706 – (215 ∙ 35 + 7525) : 50 =2. Дөрвөлжин шугамтай 120 дэ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 r angi mat

16,472 views

Published on

 • Be the first to comment

5 r angi mat

 1. 1. Хувилбар 1 А1. (27,996 + 4,02 ∙ 2,05) : 5,14 – 3,14=2. Сурагч шалгатанд 25 оноо авах ёстойгоос 20 оноо авав. Тэр хэдэн хувиар ямар үнэлгээтэй шалгагдсан бэ?3. (2,8 - x) : 0,3 = 54. Бутархайг стандарт бичлэгээр бичээрэй. Тэг бүхэл мянганы гучин зургаа5. Хоорондоо 96 км зайтай хоёр сумаас нэгэн зэрэг өөд өөд өөсөө угталцан морьтой хоёр хүн гарч 4 цагийн дараа уулзав. Тэдний нэг нь цагт 11 км/ц хурдтай явсан бол нөгөө морьтой хүний хурдыг ол.6. Тэгш өнцөгтийн периметр нь 115 см ба өргөн нь 21,5 см бол тэгш өнц өгтийн талбайг олоорой. Б1. 5,4 + 2,6 ∙ (28,8 : 16) – 1,7 =2. Сурагч шалгалтанд 20 оноо авах ёстойгоос 16 оноо авав. Сурагч хэдэн хувийн ямар үнэлгээтэй шалгагдсан бэ?3. ( x + 2,3 ) ∙ 0,2 = 0,74. Бутархайг стандарт бичлэгээр бичээрэй. Арван таван бүхэл аравны гурав5. Хоорондоо 182 км зайтай хоёр газраас хоёр дугуйчин нэгэн зэрэг угталцан гарав. Тэдний нэг нь цагт 14км/ц хурдтай явсан бөгөөд 7 цаг яваад хоёул уулзсан бол хоёр дахь дугуйчны хурдыг ол.6. Квадратын периметр 7,2 м бол талбайг ол.
 2. Хувилбар 2 А1. (3,75 : 1,5 – 0,75) ∙ 1,5 + 0,75 =2. Хоорондоо 1260 км зайтай хоёр хотоос хоёр галт тэрэг угталцан гараад 7 цагийн дараа уулзжээ. Нэг нь цагт 80 км/ц хурдтай явсан бол нөгөө галт тэрэгний хурд ол.3. 39765 : ( c – 893 ) = 12054. Кубын нэг ирмэг нь 5 см бол нийт ирмэгийн уртыг олоорой.5. Холимог бутархайг засагдах бутархайг болгоорой. 3 4 20 13 20 176. 2 км = ...............м 3 мин = ........... сек 2 км = ..............см 2 жил = ........... сар Б1. (14 – 12,725) ∙ 12,4 + 2,6 : 3 =2. Хоорондоо 1140 км зайтай хоёр хотоос хоёр галт тэрэг угталцан гараад 6 цагийн дараа уулзжээ. Нэг нь 100 км/ц хурдтай явсан бол нөг өө галт тэрэгний хурдыг олоорой.3. (30901 - b) : 605 = 514. Кубын ирмэг 6 см бол нийт ирмэгийн нийлбэрийг олоорой.5. Холимог бутархайг засагдах бутархай болгоорой. 7 5 10 14 10 186. 3 км = ................м 2 мин = .............. сек 3 км = ................см 3 жил = .............. сар
 3. Хувилбар 3 А 1. 18420 : 600 + 706 ∙ 38 – 2876 = 2. Стандарт бичлэгээр бичээрэй. Таван сая зургаан мянга хорин нэг 3. Хоногийн 5/ 6 нь хэдэн цаг вэ? 4. Тэгш өнцөгт паралелопипедийн урт нь 24 см, өргөн 7 см, өндөр 10 см бол б үх гадаргуугийн талбайг олоорой. 5. Цагт 20 км явдаг мотоцикольтой хүн 180 км газрыг хэдэн цагт туулах вэ? 6. Тохирох тоонуудыг нөхөөрэй. 2341200 гр = .............. кг ...............гр 2341200 гр = .............. ц .......... кг ............ гр 2341200 гр = ...........т ............ц ........... кг ............ гр Б1. 214200 : 700 + 904 ∙ 28 – 2539 =2. Стандарт бичлэгээр бичээрэй. Хоёр сая найман зуун мянга арван зургаа3. Хоногийн 3/4 нь хэдэн цаг вэ?4. Тэгш өнцөгт паралелопипедийн урт нь 12 см, өрг өн 8 см, өнд өр 15 см бол б үх гадаргуугийн талбайг олоорой.5. Цагт 12 км явдаг газар морьтой хүн 60 км газрыг хэдэн цагт туулах вэ?6. Тохирох тоонуудыг нөхөөрэй. 3561300 гр = ............. кг ...............гр 3561300 гр = ............ц ...........кг .......... гр 3561300 гр = ............т ............ ц ..........кг .......... гр
 4. Хувилбар 4 А1. 2,14 + (1,82 ∙ 3,5 – 6,3 : 2,1) =2. 348000 төгрөгний 85%-иар нь телевизор авсан бол хэдэн т өгр өгөөр телевизор авсан бэ?3. < > = тохирох тэмдгийг тавиарай. 4км ..... 400 см 56 мин ............ 5 цаг 4 мин4. (32648 – х ) ∙ 245 = 22055. Гурвалжны суурийн урт 8дм, өндөр 6дм бол гурвалжны талбайг олоорой.6. Засагдах бутархайг холимог бутархай болгоорой. 45/32 15/87. Зуутаар тоймлоорой. 1886730 173168 Б1. (1,36 + 18,7) : 1,7 ∙ ( 30,816 – 12,84) =2. 476000 төгрөгний 48%-иар хөгжим авсан бол хэдэн төгрөгөөр хөгжим авсан бэ?3. < > = тохирох тэмдгийг тавиарай. 4 мин ................. 4 цаг 8 мин 5т ............. 500 кг4. (3171 - 995) + 6 ∙ х = 71505. Гурвалжны суурийн урт 10дм, өндөр 8дм бол гурвалжны талбайг олоорой.6. Засагдах бутархайг холимог бутархай болгоорой. 55/42 16/97. Мянгатаар тоймлоорой. 9962310 186590
 5. Хувилбар 5 А1. 63706 – (215 ∙ 35 + 7525) : 50 =2. Дөрвөлжин шугамтай 120 дэвтрийн 2/5- ыг Саран, үлдсэн дэвтрийг Сандаг авсан бол Сандаг хэдэн дэвтэр авсан бэ?3. 4 өдөр 8 цаг нийт хэдэн минут болох вэ?4. Дугуйн радиус 8,5 см бол талбай ба тойргийн уртыг олоорой.5. 12,2736 – х = 9,49886. < > = тохирох тэмдгийг тавиарай. 1,100 .............. 1,1 3,764 ........3,7657. Стандарт бичлэгээр бичээрэй. 36 сая 15 мянга 1 зуун хоёр Б1. 40736 – (203 ∙ 25 + 3425) : 100 =2. 180 шагай байсны 3/5-ыг Тунгалаг, үлдсэн шагайг Цэрэн авч тоглов. Цэрэн хэдэн шагай авсан бэ?3. 3 өдөр 3 цаг нийт хэдэн минут болох вэ?4. Дугуйн радиус 7,2 см бол талбай ба тойргийн уртыг олоорой.5. 10,4376 – х = 10,29766. < > = тохирох тэмдгийг тавиарай. 8,3 ............ 8,1 0,7 ............ 0,0077. Стандарт бичлэгээр бич. 53 сая 25 мянга 2 зуун арван гурав
http://fiat.niko.ua

mitsubishi asx

http://best-cooler.reviews

×