Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Soal uTS bahasa sunda kelas XII IPA/IPS 
1. Pek robah kalimah teu langsung di handap jadi kalimah langsung perhatikeun car...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soal uts sunda kls xii

711 views

Published on

SSSS

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soal uts sunda kls xii

  1. 1. Soal uTS bahasa sunda kelas XII IPA/IPS 1. Pek robah kalimah teu langsung di handap jadi kalimah langsung perhatikeun cara nuliskeunana! a. Winda nyarita yen Ira teh sakeudeung deui lulus SMA. b. Andi nanyakeun sarat-sarat miluan lomba pidato ka Asep. c. Ani nyarita yen Dinda mah salian ti bisa nyanyi dangdut teh, bisa tembang sunda deuih. 2. Naon bedana kalimah transitif jeung kalimah intransitif? 3. Pek jieun ku hideup 5 kalimah transitif jeung kalimah intransitif, terus larapkeun kana kalimah! 4. Naon hartina kecap – kecap di handap,tuluy larapkeeun kana kalimah a.tenung b. srangenge c. patapan d. pandita 5. Aya sabaraha hal anu kudu di palire upama haying jadi MC atawa presenteranu hade?sebutkeun hiji – hijina! 6. pek teangan ku hideup 5 harti jembar jeung harti heureut! 7. Pek jieun ku hideup carpon ngenaan carita buhun! 8. Naon bedana kalimah langsung jeung kalimah teu langsung 9. Pek jieun ku hideup conto wangkongan! 10. Naon bedana carpon jeung novel?
тренболон

тестостерон энантат

У нашей фирмы интересный интернет-сайт , он рассказывает про интернет магазин создание www.progressive.ua

×