Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Erken Gebelik Kayıpları ve Ektopik Gebelik
Int. Dr Aytaç CANDEMİR
Erken Gebelik Kaybı


Tanım: 20. gebelik haftasından önce <500gr
gebelik ürününün tamamının veya bir kısmının
uterus kavi...
Spontan abortus riskini artıran faktörler
 Kromozomal

anomaliler
 İleri anne yaşı
 Maternal enfeksiyonlar: CMV, HSV,to...
Spontan abortus riskini artıran faktörler
 Maternal

travma
 Trombofilialar ;(APLS veya herediter olanlar)
 Komplike ba...
Kromozomal Anomaliler


Spontan abortların bilinen en sık nedeni (%50)



%90 sayısal (trizomi, monozomi, poliploidi)

...
Klinik seyrine göre abortuslar
Abortus imminens







20. gebelik haftasından
önce vajinal kanamanın
olması
Kanama- t...
Klinik seyrine göre abortuslar
İnkomplet abort






Parça düşürme
hikayesi
Abort gerçekleşmiş
ancak bir kısım
kavitede...
Klinik seyrine göre abortuslar
Missed abortus

Embryonun canlılığını
kaybetmesine rağmen
olayın bir kanama ve
abortus ile
...
Genel Klinik Görünüm


İlk trimester
 Vajinal

kanama
 Pelvik ağrı






ÖN TANI

ABORTUS
İMMİNENS

Anamnez:
SAT, ...
Fizik muayene





Vital bulgular
Baş dönmesi- çarpıntı-baygınlık hissi -- HİDRASYON
Ateş---- SEPTİK ABORTUS
Batın mua...
USG-B hCG



B hCG > 1500-2000 mlU/mL---------TvUSG
> 6000-6500 mlU/mL---------transabdominal US
B hCG ≥ 2000

+

küretaj

Koryonik villus (-)

B hCG (-)
olana kadar
takip

Ektopik
gebelik

Hızlı düşüş

Koryonik villus ...
B hCG < 2000

küretaj

Yavaş artış /
düşüş

+

gebelik kesesi Ø

2 gün sonra B hCG Normal artış
Hızlı düşüş

abortus

hcg≥...
IU gebelik kesesi var




FKA var
USG ,B hCG SAT ile uyumlu
Progesteron>25ng/ml
ise prognoz iyi, kanama durana kadar ko...
Ektopik Gebelik








Tanım: Fertilize ovumun uterin kavite dışında bir
yere yerleşmesidir.
İnsidans: %1-2

Jinekol...
Yerleşim Yerleri

%12

%70
%3

%11

%2
İntersitisyel
angular

Abdominal %1.3

%0,2
Tubal Ektopik Gebelik


Temel patoloji tubal transportun bozulması



Etyoloji:
 Tubal

inflamatuar değişiklikler
 Önc...
Ektopik Gebelik Genel Risk Faktörleri
 Tubal

düzeltici cerrahi (20 kat)
 Geçirilmiş ektopik gebelik (10 kat)
 Pelvik e...
Ektopik Gebelik Risk Faktörleri
 Sigara

(2 kat)
 Uterin tubal anomali (İntrauterin DES maruziyeti)
 İnfertil bayan (IV...
Semptomlar




Karın ağrısı
Adet gecikmesi
Vajinal Kanama





%50

Baş dönmesi- bayılma
Defekasyon hissi
Gebelik ma...
Muayene Bulguları






Adneksial Hassasiyet
Adneksiyel kitle
Uterusta büyüme
Hipotansiyon
Tanı Yöntemleri









B hCG
USG
Progesteron
Kuldosentez
Dilatasyon küretaj
Laparoskopi
B hCG


normal gebelik paterni
HCG düzeyi

İkiye katlanma
süresi

< 1200

48-72 saat

1200 -6000 arası

72-96 saat

> 600...
USG






Adneksial alanda FKA veya
Gebelik kesesi içinde yolk sac

İU kavite boş
US de kese görünümü yok

Ektopik geb...
Seri B hCG


B hCG <2000 mlU/mL altında olan vakalarda seri
HCG takibi



B hCG < 2000mIU/mL altında
 48

saatte %50 de...
Diğer bazı serum düzeyleri


Serum progesteron:
 >25ng/ml --------- viable
 <5ng/ml------------nonviable





CCK
Re...
Dougles ponksiyonu





Pıhtılaşmayan kan gelmesi doglusta kanın
olduğunu gösterir.
Ektopik gebelik için tanısal bir te...
Uterin Küretaj




Kesin lokalizasyonu bilinmeyen ve non viable
olduğu düşünülen durumlarda ayrıcı tanı için
Koryonik vi...
Laparoskopi





Tanı için genelde kullanılmaz ancak yapılır ise
yalancı pozitifliği oldukça düşüktür.
Tanı – etkili te...
Tedavi




Bekleme tedavisi (expectant managment)
Medikal tedavi (sistemik veya lokal)
Cerrahi tedavi (laparatomi veya ...
Bekleme Tedavisi







Hemodinamisi stabil
Rüptür bulgusu olmayan
B-hCG < 1000IU/ml hızlı hcg düşüşü gözlenen, fetal...
Medikal Tedavi







Hemodinami stabil
Rüptür yok
<3,5 - 4 cm
Kardiak aktivite yok
hCG <5000 IU/ml
Metotreksat kontrendikasyonları









Hepatik, renal, hematolojik disfonksiyon
Laktasyon
İmmün yetmezlik
Kronik ...
Medikal Tedavi


Metotreksat tekrarlayan doz protokolü

Serum hCG
Hemogram
Böbrek KC fonk. test

1.gün: MTX 1 mg/kg IM
2....
Medikal Tedavi
METOTREKSAT TEK DOZ protokolü

Serum hCG
Hemogram
Böbrek KC fonk. test

1.gün :MTX 50 mg/m2
4.gün→HCG
7.gün...
Cerrahi Tedavi
•Medikal tedaviyi kabul etmeyen
•Medikal tedaviye kontrendikasyonu olan
•Medikal tedavinin başarısız olduğu...
İnterstisyel,Angular ve Kornual
gebelikler


İnterstisyel gebelik:
uterus muskuler duvarı ile örtülmüş fallop tüpünün
pro...
Ovarian Gebelik



%0,5 -1
Hemorajik kopus luteumdan ayırmak zor
Tanı genelde laparoskopik



Tedavi:




 Over

kama...
Abdominal Gebelik




100 000 de 10,9
Ektopik gebeliklerin %1,3
Primer abdominal gebelik
 Konseptus ilk olarak



int...
Abdominal Gebelik


Laparoskopi ve us erken tanı non viable
 Cerrahi olarak sonlandırma



Viable fetus– ilerlemiş abdo...
Servikal Gebelikler





Ektopik gebeliklerin % 0,2si
Konseptus internal servikal osun distalinde servikal
kanal içine ...
Heterotopik Gebelik





İntrauterin + ektopik gebelik aynı anda
Genel populasyon 1/7000
Yardımcı Üreme Tekniklerinde ...


Teşekkürler….
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erken gebelik kayıpları ve ektopik gebelik

2,850 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Erken gebelik kayıpları ve ektopik gebelik

 1. 1. Erken Gebelik Kayıpları ve Ektopik Gebelik Int. Dr Aytaç CANDEMİR
 2. Erken Gebelik Kaybı  Tanım: 20. gebelik haftasından önce <500gr gebelik ürününün tamamının veya bir kısmının uterus kavitesi dışına atılması Abortus insidansı  B hCG ile tanı konulan gebelikler      %31 i(61/198) kaybedilir. %22 (43/198) klinik öncesi kaybedilir. Klinik olarak tanınan gebeliklerin %10- %12si >%80 -------ilk trimester En yüksek risk ----ilk 8 hafta
 3. Spontan abortus riskini artıran faktörler  Kromozomal anomaliler  İleri anne yaşı  Maternal enfeksiyonlar: CMV, HSV,toxo  Sigara-alkol-kafein-radyasyon-ilaçlar-anestezik gaz inhalasyonu  Hipotiroidi ve iyot eksikliği-hipertiroidi-DM-Luteal faz yetmezliği-SLE- KVS hastalıklar  Leiomyom-asherman sendromu-servikal yetmezlikmüllerian füzyon anomalileri
 4. Spontan abortus riskini artıran faktörler  Maternal travma  Trombofilialar ;(APLS veya herediter olanlar)  Komplike batın cerrahisi geçirmek  Obezite  Bakteryel Vajinoz  RIA ile gebelik
 5. Kromozomal Anomaliler  Spontan abortların bilinen en sık nedeni (%50)  %90 sayısal (trizomi, monozomi, poliploidi)  Otozomal trizomiler (en sık görülen anormal karyotip grubu)      Sex kromozom polizomisi (47XXX-XXY) Otozomal monozomi (en az anormal karyotip) Poliploidiler     En sık trizomi 16 Trizomi 1 hiç gözlenmemiş Trioloidi (parsiyel mol) Tetraploidi (92 kromozom) Monozomi (45X) (tek başına en sık) %10 yapısal (Dengeli translokasyonlar, inversiyonlar)
 6. Klinik seyrine göre abortuslar Abortus imminens     20. gebelik haftasından önce vajinal kanamanın olması Kanama- takiben kramp tarzında karın ağrısı Servikal kanal kapalı Doku kaybı yok Medikal tedavi Ø Gözlem Yatak istirahati, progesteron faydasız Abortus incipiens     Kanama fazla Servikal os açık Şiddetli kasık ağrısı Materyal servikal kanala inmiş olabilir ama uterus dışına çıkmamış Uterus boşalılmalı (D&C)
 7. Klinik seyrine göre abortuslar İnkomplet abort    Parça düşürme hikayesi Abort gerçekleşmiş ancak bir kısım kavitede Tdv: antibiyotik+ D&C Komplet abort   Total olarak abort Uterin kavitede materyal yok
 8. Klinik seyrine göre abortuslar Missed abortus Embryonun canlılığını kaybetmesine rağmen olayın bir kanama ve abortus ile sonuçlanmamasıdır.  Kahvrengi vaginal akıntı  Ağrı yok  DIC riski var Tdv: D&C  Septik abortus Kontamine cisim  Parametrit-peritonitsepsis  Maternal mortalite  Polimikrobial Tdv: geniş spektrumlu parenteral ab baskısı + D&C 
 9. Genel Klinik Görünüm  İlk trimester  Vajinal kanama  Pelvik ağrı      ÖN TANI ABORTUS İMMİNENS Anamnez: SAT, siklus süresi, en son kullanılan korunma yöntemi Yapılmışsa mevcut gebelikle ilgili BhCG- US Sigara – alkol- ilaç Geçirilmiş ektopik gebelik, salpanjit, tubal cerrahi, infertilite tedavileri
 10. Fizik muayene     Vital bulgular Baş dönmesi- çarpıntı-baygınlık hissi -- HİDRASYON Ateş---- SEPTİK ABORTUS Batın muayenesi  Peritoneal irritasyon (rüptüre  Spekulum muayenesi  Kanama İU-  ektopik gebelik)!! başka patoloji mi? Pelvik muayene  Uterus büyüklüğü, adneks hassasiyet
 11. USG-B hCG   B hCG > 1500-2000 mlU/mL---------TvUSG > 6000-6500 mlU/mL---------transabdominal US
 12. B hCG ≥ 2000 + küretaj Koryonik villus (-) B hCG (-) olana kadar takip Ektopik gebelik Hızlı düşüş Koryonik villus (+) abort 1 gün sonra B hCG Artış/ yavaş düşüş gebelik kesesi Ø
 13. B hCG < 2000 küretaj Yavaş artış / düşüş + gebelik kesesi Ø 2 gün sonra B hCG Normal artış Hızlı düşüş abortus hcg≥2000 USG tekrarı
 14. IU gebelik kesesi var    FKA var USG ,B hCG SAT ile uyumlu Progesteron>25ng/ml ise prognoz iyi, kanama durana kadar kontroller   FKA yok Kese<25mm ise 2-3 günde bir B-hCG ve haftalık TVUSG ile takip
 15. Ektopik Gebelik      Tanım: Fertilize ovumun uterin kavite dışında bir yere yerleşmesidir. İnsidans: %1-2 Jinekolojik acil İlk trimester maternal mortalitenin en sık nedeni ABD de %3 oranında ölüm
 16. Yerleşim Yerleri %12 %70 %3 %11 %2 İntersitisyel angular Abdominal %1.3 %0,2
 17. Tubal Ektopik Gebelik  Temel patoloji tubal transportun bozulması  Etyoloji:  Tubal inflamatuar değişiklikler  Önceki ektopik gebelik-- tubada trofoblastik invazyon  Tubal myoelektriksel aktivitede değişiklik
 18. Ektopik Gebelik Genel Risk Faktörleri  Tubal düzeltici cerrahi (20 kat)  Geçirilmiş ektopik gebelik (10 kat)  Pelvik enfeksiyon (en sık olası neden) Enfeksiyon  Sterilizasyon Cerrahi  Tanı konulmuş tubal patoloji Konjenital anomaliler Tümörler  Erken yaşta cinsel ilişki (<18)  Vaginal duş (olası enfeksiyon riski)
 19. Ektopik Gebelik Risk Faktörleri  Sigara (2 kat)  Uterin tubal anomali (İntrauterin DES maruziyeti)  İnfertil bayan (IVF)  Daha önceki abdominal cerrahi işlemler  Rekürren abort (2 veya daha fazla)  İllegal abort (olası enfeksiyon riskinin fazla olması)  İleri maternal yaş (35-44 yaş)  Siyah ırk
 20. Semptomlar    Karın ağrısı Adet gecikmesi Vajinal Kanama    %50 Baş dönmesi- bayılma Defekasyon hissi Gebelik materyal düşmesi
 21. Muayene Bulguları     Adneksial Hassasiyet Adneksiyel kitle Uterusta büyüme Hipotansiyon
 22. Tanı Yöntemleri       B hCG USG Progesteron Kuldosentez Dilatasyon küretaj Laparoskopi
 23. B hCG  normal gebelik paterni HCG düzeyi İkiye katlanma süresi < 1200 48-72 saat 1200 -6000 arası 72-96 saat > 6000 >96 saat
 24. USG     Adneksial alanda FKA veya Gebelik kesesi içinde yolk sac İU kavite boş US de kese görünümü yok Ektopik gebelik seri B hCG
 25. Seri B hCG  B hCG <2000 mlU/mL altında olan vakalarda seri HCG takibi  B hCG < 2000mIU/mL altında  48 saatte %50 den az artış   48 ----------nonviable Takip- laparoskopi veya D&C saatte %50 den fazla düşüş------- spontan abort  Ektopik gebeliklerde yarılanma sıklıkla 7 günü bulur
 26. Diğer bazı serum düzeyleri  Serum progesteron:  >25ng/ml --------- viable  <5ng/ml------------nonviable    CCK Relaksin Prorenin ve aktif renin
 27. Dougles ponksiyonu    Pıhtılaşmayan kan gelmesi doglusta kanın olduğunu gösterir. Ektopik gebelik için tanısal bir test değil Hematoperitoneum için tanısal
 28. Uterin Küretaj   Kesin lokalizasyonu bilinmeyen ve non viable olduğu düşünülen durumlarda ayrıcı tanı için Koryonik villus bulunmaması --- ektopik  Küretaj sonrası hCG de düşüş 48 saatte > %50  İU  gb. tanısını destekler gebelik lehine hCGnin düşmemesi veya yükselmesi  ektopik gebelik lehine
 29. Laparoskopi    Tanı için genelde kullanılmaz ancak yapılır ise yalancı pozitifliği oldukça düşüktür. Tanı – etkili tedavi aynı anda Başka pelvik patolojilerin değerlendirilmesi
 30. Tedavi    Bekleme tedavisi (expectant managment) Medikal tedavi (sistemik veya lokal) Cerrahi tedavi (laparatomi veya laparoskopi)  Rh(-) anneye anti-D immunoglobulin
 31. Bekleme Tedavisi      Hemodinamisi stabil Rüptür bulgusu olmayan B-hCG < 1000IU/ml hızlı hcg düşüşü gözlenen, fetal kardiak aktivitesi Ø Tubada yerleşimin kesin olarak kanıtlandığı olgular Ektopik kitle çapı < 4 cm hCG<15 olana kadar takip
 32. Medikal Tedavi      Hemodinami stabil Rüptür yok <3,5 - 4 cm Kardiak aktivite yok hCG <5000 IU/ml
 33. Metotreksat kontrendikasyonları        Hepatik, renal, hematolojik disfonksiyon Laktasyon İmmün yetmezlik Kronik karaciğer hastalığı Peptik ülser Aktif pulmoner hastalık Kİ hipoplazisi, lökopeni, anemi
 34. Medikal Tedavi  Metotreksat tekrarlayan doz protokolü Serum hCG Hemogram Böbrek KC fonk. test 1.gün: MTX 1 mg/kg IM 2.gün: Leucovorin 0.1 mg/kg IM 3.gün: MTX 1 mg/kg IM 4.gün: Leucovorin 0.1 mg/kg IM→HCG titresi 5.gün: MTX 1 mg/kg IM→HCG titresi 6.gün: Leucovorin 0.1 mg/kg IM→HCG titresi 7.gün: MTX 1mg/kg IM→HCG titresi 8.gün: Leucovorin 0.1 mg/kg IM→HCG, HBG, BÖBREK-KC Fonk.test.
 35. Medikal Tedavi METOTREKSAT TEK DOZ protokolü Serum hCG Hemogram Böbrek KC fonk. test 1.gün :MTX 50 mg/m2 4.gün→HCG 7.gün→HCG ve HBG,BÖBREK, KC fonksiyon testleri
 36. Cerrahi Tedavi •Medikal tedaviyi kabul etmeyen •Medikal tedaviye kontrendikasyonu olan •Medikal tedavinin başarısız olduğu •Hemodinamik unstabilite durumları      Lineer salpingostomi (konservatif yak. Segment rezeksiyonu ve anastomoz Total salpenjektomi Kornual rezeksiyon Milking
 37. İnterstisyel,Angular ve Kornual gebelikler  İnterstisyel gebelik: uterus muskuler duvarı ile örtülmüş fallop tüpünün proksimalinde  7-16 haftalarda tubal rüptür   Angular gebelik:    fallop tüpünün internal osuna yakın uteral kavitenin lateral açısında gestasyonel şişkinlik round ligamanın medialinde Kornual gebelik: Bikornuat uterusun hornuna yerleşir  Rudimenter horn, uterus septum lateral yarısı olabilir. 
 38. Ovarian Gebelik  %0,5 -1 Hemorajik kopus luteumdan ayırmak zor Tanı genelde laparoskopik  Tedavi:    Over kama rezeksiyonu  Ooferektomi  Metotreksat  Laparoskopik eksizyon
 39. Abdominal Gebelik    100 000 de 10,9 Ektopik gebeliklerin %1,3 Primer abdominal gebelik  Konseptus ilk olarak  intraperitoneal organlara implante Seconder abdominal gebelik  Tubal implantasyonu takiben tüplerden dışarı atılarak intraperitoneal organlara yeniden implantasyon  Belirgin maternal ve perinatal mortalite
 40. Abdominal Gebelik  Laparoskopi ve us erken tanı non viable  Cerrahi olarak sonlandırma  Viable fetus– ilerlemiş abdominal gebelikler  Yakın fetal maternal takip  Elektif laparatomi ile doğum sağlanabilir.
 41. Servikal Gebelikler    Ektopik gebeliklerin % 0,2si Konseptus internal servikal osun distalinde servikal kanal içine yerleşir. Ağrısız vajinal kanama    Klinik düşük ile karışır. Geleneksel olarak histerektomi hayat kurtarıcı tedavi Erken tanı ile konservatif yöntemler: MTX  Servikal küretaj + intraservikal balon tamponad + servikal serklaj  Selektif arteriel embolizasyon 
 42. Heterotopik Gebelik     İntrauterin + ektopik gebelik aynı anda Genel populasyon 1/7000 Yardımcı Üreme Tekniklerinde 1/100 MTX kontrendike  Tedavi cerrahi: salpenjektomi veya salpingotomi
 43.  Teşekkürler….
velotime.com.ua

achat viagra en ligne

http://best-cooler.reviews

×