Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
DEVLET PLANLAMA TEŞK LATI MÜSTEŞARLIĞI  DOKUZUNCU KALKINMA PLANI        (2007-2013)  TEKST L, DER VE G Y M SANAY...
Başkan     : Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (TÜB TAK-TAM)       Raportörler : Esra DOĞAN (TÜTS S)         ...
1.G R Ş......................................................................................................................
3.3.1. Tekstil Sektörü Üretim Projeksiyonları........................................................... 136   3.3.2. Ür...
1.G R Ş      Dokuma ve giyim sanayi, Birleşmiş Milletler statistik Ofisi tarafından hazırlanan"Ekonomik Faaliyetlerin...
giyim eşyaları, aksesuarları ile hazır eşyalar hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisindedeğerlendirilmektedir.     ...
2. TEKS L VE KONFEKS YON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT    DURUMU    2.1. Mevcut Durum    Tekstil ve konfeksiyon sektörü birli...
Bu 28 milyar $’lık cironun, % 45’i olan 12,6 milyar $’lık kısmını kumaş (5,6milyar $’lık kısmı ithal, 7,0 milyar $’lık kıs...
plik :    TK B tarafından 2002 yılında hazırlanan “Türkiye’de plik Üretim Kapasitesi veMakine Parkı Üzerine Genel Bilg...
25  kg/gün x 20.000  tezgah     =   500 t/gün       500 ton/gün x    300  gün    = 150.000 t/yıl...
ürünleri için de 200.000 ton’a yakın bir kapasitenin bulunduğu kabul edilirse, bu gruptakitoplam üretim kapasitesi 400.000...
Tablo - 2.2            Sanayi Üretimi çinde Sektörlerin Ağırlığı                       ...
2.1.2. Üretim    2.1.2.1. Üretim Yöntemi – Teknoloji    2.1.2.1.1. Tekstil Üretim Yöntemi – Teknoloji    Doğal...
Şekil – 2.1Şekil – 2.2       14
Şekil – 2.3       15
Şekil – 2.4       16
Şekil – 2.5       17
Şekil – 2.6    Türkiye genç sayılabilecek ve Avrupa’nın en büyük iplik üretim kapasitesinesahiptir. Ancak bu sektörde y...
Yüksek katma değere sahip fantezi ipliklerin de bir niş ürün olarak belirli gelişimgösterdiği sektörün önem vermesi gereke...
Şekil – 2.7Şekil – 2.8       20
Aşağıda normal ve özel tezgahlarda dokunmuş dokuma kumaşlar yapılarına göresınıflandırılmıştır.    Şekil – 2.9    ...
de son teknolojiye sahip örme makinelerinin alınmasına önem verilmelidir. Ayrıca mevcutörme makinelerinde de yeni gelişmel...
Nonwoven sanayii diğer sektörlere göre daha yeni olmakla beraber yeterli üretimkapasitesine sahiptir. Son 10 yılda büyük m...
Şekil – 2.12    Türk tekstil terbiye sanayii, Avrupa’nın en büyük tekstil terbiyesi kapasitesinesahiptir. Terbiye sanay...
Şekil – 2.13    2.1.2.1.2. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Üretim Yöntemi - Teknoloji    Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü...
örme giyim eşyaları, aksesuarları ile hazır eşyalar hazırgiyim ve konfeksiyon sektörüiçerisinde değerlendirilmektedir.  ...
Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sanayicileri yıllardır uluslararası fuarları takipederek, isabetli yatırımlar yaparak en yü...
performans ve sosyal standartlara uyum gibi unsurlar, yeni rekabet avantajları olarakkarşımıza çıkmaktadır.    Kurumsal...
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), tekstil ve hazır giyim işletmelerininmaruz kaldığı bu zorlukların önüne geçmek ...
sektöründe faaliyet göstermekte olan büyük ölçekli işletmeler ile entegre tesisler baştaolmak üzere birçok işletmenin ISO ...
ürünlerinin uluslararası pazarlarda bir tarife dışı engeli daha aşması ve böylece rekabetgücünün korunması sağlanmıştır. ...
yüksek sayıda test yaptırmasının söz konusu olabildiği anlaşılmaktadır. Başta Avrupaülkeleri ile ABD olmak üzere hemen hem...
Diğer yandan, Türkiye’de tekstil laboratuarı konusunda hatırı sayılır büyüklükteyatırımlar, yüksek düzeyde donanımlı labor...
Türkiye’deki laboratuarların kalifiye eleman konusunda da sıkıntıları olduğubelirtilmektedir. Özellikle mamullerde hata an...
Türkiye’de SA 8000 belgesine sahip olan firmalar arasında çok az sayıda tekstil vekonfeksiyon firması bulunmaktadır. Özell...
2.1.2.3. Üretim Miktarı ve Değeri     a-Pamuk     Dünyada en büyük pamuk üreticileri Çin Halk Cumhuriyeti, ABD v...
Tablo - 2.5: Ülkelere Göre Dünya Pamuk üretimi ve tüketimi 2000-2005  ÜLKELERE GÖRE DÜNYA PAMUK ÜRET M VE TÜKET M (000 to...
Türkiye’de ekolojik tarımın gelişmesi Avrupa ülkelerinin tersine üreticilercetabandan değil alıcılarca tepeden aşağı doğru...
mamulün kullanımı sırasında insana ve çevreye zarar vermeyen maddeler ve yöntemlerleüretilen, yine insana ve çevreye zarar...
Mevcut open –end iplik eğirme makineleri ringlere göre daha modern olmaklaberaber %74’ü 1995–2004 model makinelerden oluşm...
olarak pamuklu örme üretimi son 10 yılda hızlı bir şekilde artış göstermiş, kapasitekullanım oranı 2002–2004 yıllarındaki ...
2.1.2.4. Üretim Maliyetleri    2.1.2.4.1. Tekstilde Üretim Maliyetleri   Türkiye Tekstil Sanayi şverenleri Sendikası’...
Grafik - 2.2              TEKS L TERB YE SEKTÖRÜ MAL YET ANAL Z -KASIM 2005                 ...
16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin netinin ve işverene maliyetinin hesabı, 01.01.2005–31.12.2005      ...
Tablo - 2.12   Hazırgiyim ve Konfeksiyon Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması                     ...
Grafik - 2.3 HAZIRG Y M VE KONFEKS YON SEKTÖRÜ                 MAL YET B LEŞENLER            ...
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu

4,734 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Hizli firsat!

  Biz uluslararasi islem iyi güvenilir, güvenilir. Bu firsati kaçirmayin lütfen, buraya gelecek 2014 yili dogru yatirim baslatmak için bir firsattir. % 100 emin ol daha fazla bilgi için e-posta MMV ([email protected]l.com) Sen garanti. Banka havalesi için çevrimiçi banka çok hizli ve güvenligidir, önümüzdeki 2014 yili dogru yatirim için bu firsati kaçirmayin. (Bir kelime bilge için yeterlidir)

  Eger tarim için bir kredi ihtiyacim var mi? Is için kredi? yapimi için kredi? Yatirim kredisi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Bu bir firsattir, kullanimi ve yeni bir hayata baslamak. Daha fazla bilgi ([email protected]) için e-posta MMV.

  Allah lonca tüm.

  M.M.V LTD.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

42 tekstilderivegiyim tekstilvegiyimaltkomisyon%20raporu

 1. 1. DEVLET PLANLAMA TEŞK LATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TEKST L, DER VE G Y M SANAY ÖZEL HT SAS KOM SYONUTEKST L, HAZIRG Y M VE KONFEKS YON ALT KOM SYONU RAPORU ŞUBAT – 2006
 2. Başkan : Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (TÜB TAK-TAM) Raportörler : Esra DOĞAN (TÜTS S) Dr. Hasan PARILTI ( TK B) Koordinatör : Mustafa ÖZÇÖREKÇ Emrah ÖNGÜT Üye ListesiKurum simTürkiye Tekstil San. şverenler Sendikası Esra Doğan*Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Azmi ÖzerÖz- plik- ş Dr. Suat KarabulutTEKS F Adnan AteşD SK Tekstil- ş Asalettin ArslanoğluTüm Denim San ve şadamları Derneği Dr. Şerif ÜnlütepeSuni ve Sentetik plik Üreticileri Birliği Eray SanverEge Giyim San. Der. Ayfer Akgönenç TK B Hayrettin Gümüşkaya TK B zzet lle TK B Dr. Hasan Parıltı* TK B Nezir AkyeşilmenTOBB Atilla BağçuvanTekstil, Hazır Giyim, Deri San. Teknoloji,Tasarım Ar-Ge Vakfı Nebahat KılıçTürkiye Tekstil Terbiye San. Der. Ahmet TemiroğluAnkara Giyim San. Der. M. Atay ÇatalÖrme Sanayicileri Derneği Murat GürTeksis Tekstil Ürün.Paz.A.Ş. Ahmet ŞişmanKonfeksiyon Yan San. Der. Yaşar SertkayaTekstil Araştırma Dergisi Celal YükselTürkiye Giyim San. Der. Dr. Can Fuat GürleselTürkiye Giyim San. Der Cevdet KarahasanoğluEge Üniv. Mühendislik Fak Tekstil Müh. Prof Dr. Tülin ÖktemUludağ Üniversitesi Prof. Dr. Şükriye Ülkü stanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent ÖzipekSümer Halı AŞ Osman KayaKOSGEB Dr. Hüsniye GülerDış Ticaret Müst Himmet GerişDış Ticaret Müst Yinal YağanDış Ticaret Müst Nil GökçeGümrük Müsteşarlığı Hakan ÖzkanSanayi ve Ticaret Bak. Meral KabukçuoğluDE Ömer OrakMilli Eğitim Bak Necla MutluHazine Müsteşarlığı M.Ali ÇolakoğluAnkara Sanayi Odası Bahattin Ünal 2
 3. 1.G R Ş..................................................................................................................................52. TEKS L VE KONFEKS YON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU ....................7 2.1. Mevcut Durum............................................................................................................ 7 2.1.1. Mevcut Kapasite ve Kullanımı ........................................................................... 8 2.1.1.3. Sanayi ve malat Sanayi Üretimindeki Ağırlığı ......................................... 11 2.1.2. Üretim................................................................................................................ 13 2.1.2.1. Üretim Yöntemi – Teknoloji ...................................................................... 13 2.1.2.2. Ürün Standartları ....................................................................................... 27 2.1.2.3. Üretim Miktarı ve Değeri ........................................................................... 36 2.1.2.4. Üretim Maliyetleri ...................................................................................... 42 2.1.3. Dış Ticaret ......................................................................................................... 54 2.1.3.1. Tekstil ve Konfeksiyon hracatının Gelişimi ............................................. 54 2.1.3.2. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün Ekonomiye Sağladığı Net Döviz Girdisi ...................................................................................................................... 55 2.1.3.3. Dış Ticaret çindeki Payı ............................................................................ 57 2.1.3.4. Tekstil Dış Ticareti ..................................................................................... 59 2.1.3.5. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti.................................................... 82 2.1.4. Yurtiçi Tüketim ................................................................................................. 99 2.1.5. Fiyatlar............................................................................................................... 99 2.1.6. stihdam .......................................................................................................... 100 2.1.7. Tekstil ve Hazırgiyim Sektörleri Açısından Mevcut Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ...................................................................................................... 103 2.1.7.1. hracatta Devlet Yardımları ...................................................................... 103 2.1.7.2. Yatırım Teşviklerine Genel Bir Bakış ...................................................... 103 2.1.8. Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Gücü Açısından Uluslararası Bir Karşılaştırma.............................................................................................................. 104 2.1.9. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi le lişkileri .................................................... 111 2.1.10. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi............................................................ 113 2.2. Dış Ticaret Yönüyle Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün Dünya ve OECD Ülkelerindeki Durumu................................................................................................... 117 2.2.1. Konfeksiyon thalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye’nin Durumu ................. 119 2.2.2. Tekstil thalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye’nin Durumu ........................... 120 2.3. GZFT Analizi ....................................................................................................... 1243. DOKUZUNCU PLAN DÖNEM NDE (2007-2013) SEKTÖRDE BEKLENENGEL ŞMELER .................................................................................................................127 3.1. Yurtiçi Talep Projeksiyonu..................................................................................... 127 3.1.1. Tekstil Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu ................................................... 127 3.1.2. Konfeksiyon Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu........................................... 129 3.2. hracat Projeksiyonu ............................................................................................... 131 3.2.1. Tekstil Sektörü hracat Projeksiyonu .............................................................. 131 3.2.1.1. Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye’nin Payı ............................................ 132 3.2.2. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü hracat Projeksiyonu............................. 134 3.2.2.1 Dünya Konfeksiyon Ticareti ..................................................................... 134 3.2.2.2. Dünya Ticaretinde Türkiye’nin Payı ........................................................ 135 3.3. Üretim Projeksiyonu............................................................................................... 136 3
 4. 3.3.1. Tekstil Sektörü Üretim Projeksiyonları........................................................... 136 3.3.2. Üretim Projeksiyonu........................................................................................ 139 3.4. thalat Projeksiyonu................................................................................................ 140 3.4.1. Tekstil Sektörü thalat Projeksiyonu .............................................................. 140 3.4.2. Konfeksiyon Sektörü thalat Projeksiyonu..................................................... 143 3.5. Yatırım Tahminleri ................................................................................................ 146 3.5.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler............................................................................. 146 3.5.1.1. Tekstil Sanayii’nde Eklenecek Yeni Kapasiteler ..................................... 146 3.5.1.2. Konfeksiyon Sanayii’nde Eklenecek Yeni Kapasiteler............................ 155 3.5.2. Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri ............................................................ 155 3.5.2.1. Muhtemel Yatırım Alanları ...................................................................... 155 3.5.2.2. Muhtemel Yatırım Yerleri ....................................................................... 161 3.6. Teknolojide, Ar-Ge Faaliyetlerinde, stihdam, Piyasasında, Girdi Piyasalarında, Çevre Uygulamalarında v.b. Muhtemel gelişmeler ve Sektörün Rekabet Gücüne Etkileri ....................................................................................................................................... 164 3.6.1. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri ................................................ 164 3.6.2. Ar-Ge Faaliyetlerinde Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri ............................... 168 3.6.3. Girdi Piyasalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri .................................... 172 3.6.4. Çevre Uygulamalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri ............................ 173 3.7. Konfeksiyon Yan Sanayii’nin Durumu ve Muhtemel Gelişmeler ......................... 175 3.8. Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri............ 1764. AB’YE KATILIM SÜREC N N SEKTÖRE ETK LER ........................................178 4.1 Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Müktesebatı ve Türkiye’nin Söz Konusu Müktesebata Uyumu ........................................................................................ 178 4.2 Avrupa Birliği Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005) ........... 183 4.3 Türkiye Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005) ...................... 1835. DOKUZUNCU PLAN DÖNEM Ç N ÖNER LEN STRATEJ , AMAÇ,POL T KA, ÖNCEL K VE TEDB RLER ....................................................................185 5.1. Temel Sektörel Vizyon ve Strateji.......................................................................... 185 5.2. Temel Amaç ve Politikalar .................................................................................... 188 5.2.1. AB’ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar ................................... 188 5.2.2. Diğer Amaç ve Politikalar ............................................................................... 190 5.2.2.1. Yatırım Alanları........................................................................................ 190 5.2.2.2. Yatırım Yerleri ........................................................................................ 190 5.2.2.3. Üretim...................................................................................................... 192 5.2.2.4. Ürünler...................................................................................................... 197 5.2.2.5. Pazarlama.................................................................................................. 202 5.2.2.6. Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Şirketler Arası lişkiler ............ 206 5.2.2.7. Eğitim, Öğretim, Ar-ge, Ür-ge ................................................................. 210 5.2.2.8. Sektörel Koordinasyon ............................................................................. 214 5.3. Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki – Kurumsal Düzenlemeler ................................................................................................ 215 5.3.1. AB’ye Katılım Sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki – Kurumsal Düzenlemeler............................................................................................................. 215 5.3.2. Teşvik Sistemine lişkin Tedbirler ................................................................. 219 5.3.3. Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler .................. 224 4
 5. 1.G R Ş Dokuma ve giyim sanayi, Birleşmiş Milletler statistik Ofisi tarafından hazırlanan"Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.3)Cetvelinde malat Sanayi Kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde sınıflandırılmaktadır.1 Busınıflandırma kapsamında toplanan istatistikler 1997 yılından itibaren hazırlanmaktadır.Sektör, daha önceki tarihli imalat istatistiklerinde Birleşmiş Milletler statistik Ofisitarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart SanayiSınıflandırması" (ISIC Rev.2, 1971) kapsamında 32 nci Bölümde Dokuma, Giyim Eşyasıve Deri Sanayi olarak sınıflandırılmaktaydı2 . Diğer taraftan aynı sektör, Türkiye tarafından 1989dan bu yana dış ticaretişlemlerinde kullanılan ve Armonize Sistem Nomanklatürü esasında hazırlanan GümrükGiriş Tarife Cetvelinde XI. Bölümde sınıflandırılmaktadır.3 Dış ticarete ait busınıflandırma ISIC Rev.3 Cetvelinde dokuma ve giyim olarak sınıflandırılmayan eşyayı dakapsamaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, genel anlamda dokuma ve örme kumaşlardankadın, erkek ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse normal günlük hayatta olmaküzere günün her saatinde giyilmek üzere üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, bunlarınaynı malzemelerden olmasa da aksesuarlarını ihtiva eder. Bu tarifte , erkek giysileri ileerkek çocuk giysileri arasında, kadın giysileri ile kız çocuk giysileri arasında veya moderngiysiler ile yöresel giysiler arasında herhangi bir fark gözetilmemektedir. Diğer yandan yatak örtüsü, nevresim takımı, tuvalet ve mutfak bezleri gibi dikiş ilebirleştirilerek veya kenarları dikilerek hazır eşya haline getirilmiş ev tekstili ürünleri ilekamp eşyası gibi hazır eşyalar da elyaf, iplik ve kumaşlar gibi tekstil makinelerindenimalattan çıktığı haliyle değil de dikiş ve benzeri işlemler sonrasında piyasayasunulduklarından, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisinde değerlendirilmektedir. Buraporda, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 61, 62 ve 63. fasıllar kapsamı dokuma ve örme1 Bu sınıflandırma kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde toplam 542 üretim kodu bulunmaktadır. Bkz. D E; Ankara, (D E), Yayın No:2071, ISBN 975 – 19 – 1871 – 5, Kasım 1997, 440-443. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XI.Bölümünde 2000 yılında geçerli olan 3.541G.T. .P. bulunmaktadır ve bunlar bir kaç G.T. .P. hariç olmak üzere, 146 kategoriye ayrılmaktadır. Bkz. Gümrük Genel Tebliği (GirişRejimi), Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, 79.Yıl, 31.12.1999, 23923 (mükerrer), S.576-807.2 Bu sınıflandırma kapsamında toplam 182 üretim kodu bulunmaktadır, bu tür sınıflandırma kapsamı üretim kodları, ISIC Rev.3’tekisınıflandırma kadar hassas şekilde olmasa dahi Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan G.T. .P.’ları ile eşleştirilebilmektedir. Bkz. ktisadi Faaliyetlerin Uluslar Arası Standart Sanayii Sınıflaması (USSS – Rev.2) malat Sanayii Sınıflaması, D E, Yıllık malat Sanayii statistikleri, Ankara, (D E), 1997, ISBN 975 – 19 – 1813 – 8, S.XIII; D E, ISIC Rev.2, ISIC Rev.3 ve Armonize Sistem G.T. .P.’larıKarşılaştırması3 Bu cetvelin 54 ve 55.Fasıllarında yer alan sun’i ve sentetik devamsız lifler, lif demetleri ve filament iplikleri, malat Sanayii Tasnifindetekstil (dokuma) eşyası olarak sınıflandırılmamaktadır. Eşyanın dış ticaret açısından sınıflandırılması için Bkz. Gümrük Müsteşarlığı,Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, (Başbakanlık), 79.Yıl, 31.12.1999, 23923 (mükerrer), S.576-807 5
 6. giyim eşyaları, aksesuarları ile hazır eşyalar hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisindedeğerlendirilmektedir. 6
 7. 2. TEKS L VE KONFEKS YON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU 2.1. Mevcut Durum Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içihasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net dövizgirdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısındanTürkiye’nin birinci sektörü konumundadır. Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içihasıla, imalat sanayii ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net dövizgirdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısındanTürkiye’nin birinci sektörü konumundadır. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayiinin 2004 yılında yurt içi ve yurtdışı satışlarınıntoplamı : 18 Milyar USD hracat 3 Milyar USD Bavul ticareti 12 Milyar USD Hazır giyim ve ev tekstilleri iç tüketimi 2 Milyar USD Halı ve teknik tekstil ürünleri iç tüketimi +____________ 35 Milyar USD’dır. Bu toplam satış gelirinden, Türk tekstil sanayii tarafından üretilmeyip yurtdışındanithal edilen 5 Milyar USD’lık ara malı (iplik, ham bez ve kumaş) miktarı düşülürse, Türktekstil ve konfeksiyon sanayiinin cirosu birlikte 30 Milyar USD civarındadır. 2004 yılında Türkiye’nin toplam G.S.M.H.’nın 319 Milyar USD olduğuhatırlanırsa, tekstil ve konfeksiyon sanayiinin tek başına ülkemiz G.S.M.H.’nın halâ %10’una yakın bir kısmını (% 9,4’nü) sağladığı görülmektedir (Türkiye’nin G.S.M.H.’nın200 Milyar USD civarında olduğu 1990’lı yılların ikinci yarısında ve 2000 yılların başındabu oran % 13’lere kadar çıkmış idi). Konfeksiyon Sanayii’nin Cirosu 13,0 . 109 $ hracat 3,0 . 109 $ Bavul ticareti (Laleli) 12,0 . 109 $ ç piyasa +____________ 28,0 . 109 $ 7
 8. Bu 28 milyar $’lık cironun, % 45’i olan 12,6 milyar $’lık kısmını kumaş (5,6milyar $’lık kısmı ithal, 7,0 milyar $’lık kısmı yerli), 2,8 milyar $’lık kısmını da talimadde ve aksesuar oluşturmaktadır. Tekstil Sanayii’nin Cirosu Türkiye’de hazır giyim ürünleri maliyetinin ortalama % 45’ini kumaş, % 10kadarını da tali hammadde ve aksesuar oluşturmaktadır. Tali hammadde ve aksesuarlarınbüyük bir kısmını astar, tela, etiket, ekstrafor, dikiş ipliği… gibi tamamen veya fermuargibi kısmi tekstil ürünleri oluştururken, az bir kısmını da düğme, çıt çıt… gibi tekstil dışıürünler oluşturmaktadır. Dolayısıyla tali hammadde ve aksesuarın % 80’inin tekstilürünleri olduğu kabul edilirse, hazırgiyim ürünlerinin maliyetinin ortalama (% 45 + % 8 =)% 53’ünü tekstil ürünlerinin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Türk Konfeksiyon Sanayii’nin 28 milyar $’lık üretiminin yaklaşık % 53’lükkısmını, yani yaklaşık 15 milyar $’lık kısmını tekstil ürünleri oluşturmaktadır ve bunun 5,6milyar’lık kısmı ithalatla, 9,4 milyar $’lık kısmı da Türk Tekstil Sanayii’nin ürünleriylekarşılanmaktadır. Buna göre Türk Tekstil (konfeksiyon hariç) Sanayii’nin 2004 yılı cirosu : 9,4 . 109 $ Türk Konfeksiyon Sanayii için üretim 2,2 . 109 $ ç piyasaya satılan kumaş, halı ve teknik tekstiller 5,0 . 109 $ hracat +___________ 16,6 . 109 $ Tekstil Sanayii’nin cirosu 2.1.1. Mevcut Kapasite ve Kullanımı Türkiye’nin 2004 Yılı yurtiçi elyaf tüketimi : 1.525.000 ton Pamuk (900.000 t üretim + 550.000 t ithalat) + Viskon 590.000 ton Poliester (% 71’i filament iplik) 370.000 ton Akrilik (306.000 t) + Yün 72.000 ton Poliamid 193.000 ton Polipropilen (% 78’i filament iplik; şerit iplikler hariç) +____________ 2.750.000 ton’dur. Tüketilen bu elyafın 150.000 ton’unun değerlendirilemeyen telef olduğu kabuledilirse, 2004 yılı üretimi 2.600.000 ton’dur. 2004 yılında tüm sektördeki ortalamaK.K.O.’nının % 65-70 civarında olduğu kabul edilirse (TÜ K tarafından bildirilen % 80,4K.K.O. komisyonumuzca gerçekçi bulunmamıştır). Türk Tekstil ve KonfeksiyonSanayii’nin 4,0 milyon ton’a yakın elyafı mamul konfeksiyon (hazır giyim, hazır eşya,teknik tekstil) haline getirebilecek bir kapasiteye sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 8
 9. plik : TK B tarafından 2002 yılında hazırlanan “Türkiye’de plik Üretim Kapasitesi veMakine Parkı Üzerine Genel Bilgiler” raporundaki kapasite rakamlarından hareketle ve son3 yılda yeni yatırımlar ve devre dışı kalan kapasiteler de göz önüne alınarak, 2005 yılıüretim kapasitesinin küçük bir yanılma payıyla hesaplanabileceği kabul edilmektedir. Bunagöre Türkiye’nin iplik üretim kapasitesi : 2.300.000 ton kısa elyaf (pamuk ve benzeri) iplik 400.000 ton uzun elyaf (yün ve benzeri) iplik 800.000 ton filament (kesiksiz) iplik +___________ 3.500.000 ton Toplam’dır. Kısa elyaf iplikçiliğinde K.K.O. 2004 yılında % 70 olup, düşme eğilimindedir.Aynı şekilde sentetik (PES, PA, PP) filament iplik üretiminde de K.K.O. % 70’in birazüzerindedir. Dokuma : ITMF’in “2004 Yılı Tekstil Makineleri Sevkiyatları” raporuna göre, 1995-2004döneminde Türkiye’ye yurtdışından gelen yeni mekiksiz dokuma tezgahı sayısı24.285’dir. Türkiye’ye bol miktarda kullanılmış (2. el) dokuma tezgahı girdiğini ve 1995-2004 döneminden önce gelmiş olan tezgahların bir kısmının da halâ kullanıldığını gözönüne alarak, Komisyonumuz, Türkiye’de çalışabilir durumda 40.000 kadar mekiksizdokuma tezgahı bulunduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca daha ziyade evlerde olmak üzere20.000 kadar da mekikli veya basit mekiksiz tezgah bulunduğu kabul edilmektedir. Bir mekiksiz dokuma makinesının günde ortalama 250 mtul ≈ 100 kg kumaşdokuduğu kabulüyle Türkiye’deki toplam kurulu dokuma kapasitesi : 100 kg/gün x 40.000 mekiksiz tezgah = 4.000 t/gün 4000 ton/gün x 300 gün = 1.200.000 t/yıl Evlerdeki mekikli veya basit mekiksiz tezgahların, hem çok daha yavaş olmaları,hem de 3 vardiya çalıştırılmamaları nedeniyle günde ortalama 25 kg kumaş dokuduklarıkabul edilirse: 9
 10. 25 kg/gün x 20.000 tezgah = 500 t/gün 500 ton/gün x 300 gün = 150.000 t/yıl ki rakam (1.200.000 + 150.000 ton) toplandığında da Türkiye’deki kurulu dokumakapasitesinin 1.350.000 ton civarında olduğu görülmektedir. Dokuma sanayiinde K.K.O.’ları ile ilgili temin edilebilen veriler ve bilgiler % 50ile % 80 arasında değişmekte olup, halen 3 tezgahtan birinin boş durduğu, yaniK.K.O.’nın % 67 civarında olduğu, gerçekçi bir tahmin olarak görülmektedir. Örme : ITMF’in “2005 Yılı Tekstil Makineleri Sevkiyatları” raporuna göre, 1995-2004yılları arasında Türkiye’ye, 909 tanesi 2004 yılında olmak üzere, 9.284 yeni yuvarlak örgümakinesi girmiştir. 10.000 tane de daha önceki yıllarda girmiş ve halâ faal olan makineolduğu ve son 10 senede 10.000 tane de kullanılmış (2. el) makine girdiği kabuluyla,Türkiye’deki yuvarlak örgü makinesi sayısının 30.000 civarında olduğu tahminedilmektedir. Bu durumda : 250 kg/gün x 300 gün x 30.000 makine = 2.250.000 ton’lukbir kapasite söz konusudur. Yuvarlak örgü sanayiinde K.K.O.’ları ile ilgili temin edilebilen veriler, bilgiler %40 ile % 66 arasında değişmekte olup, halen Türkiye’deki yuvarlak örgü makinelerininyarısının boş durduğu, yani K.K.O.’nın % 50 civarında olduğu, gerçekçi bir tahmin olarakgörülmektedir. Son yıllarda diğer tekstil alt sektörlerine nazaran daha hızlı bir gelişme gösteren biralt sektör olan çorap sanayiinde 2004 yılında : 300 tane orta ve büyük (100 makineden fazlasına sahip) 1000 tane küçük (ortalama 15 makineye sahip) Toplam 1300 firmada : 15.000 Bilgisayarlı + 30.000 Mekanik çorap makinesinde 142 Milyon düzine çorapüretilmiştir. 2004 yılında K.K.O.’ları 2005 yılına nazaran daha yüksek (% 80’nin üstünde)olan çorap sanayiinin kapasitesi yeni yapılan yatırımlarla 2005 yılında 200 Milyondüzinenin üstüne çıkmıştır. Non Woven, Halı ve Teknik Tekstiller : Türkiye’de 80.000 ton’u spunbond, 60.000 ton’u iğneleme olmak üzere 200.000ton’un üzerinde bir non-woven üretim kapasitesi bulunmaktadır. Halı ve özel teknik tekstil 10
 11. ürünleri için de 200.000 ton’a yakın bir kapasitenin bulunduğu kabul edilirse, bu gruptakitoplam üretim kapasitesi 400.000 ton’dur. Tekstil ve konfeksiyon sanayi için D E (TÜ K) tarafından bildirilen K.K.O.genelde, Komisyonumuzca tespit edilenlere nazaran oldukça daha yüksektir: Tablo - 2.1 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinde Kapasite Kullanım Oranı Tekstil malat Giyim Eşyası Ürünleri Sanayiinde Yıllık Yıllık malatında Yıllık malatında Yıllar Kapasite Değişim Değişim Kapasite Değişim Kapasite Kullanım % % Kullanım % Kullanım Oranı % Oranı % Oranı % 2000 75,9 79,4 82,7 2001 70,9 -6,6 76,2 -4,0 79,0 -4,5 2002 75,4 6,3 82,5 8,3 84,1 6,5 2003 78,3 3,8 81,0 -1,8 84,7 0,7 2004 81,2 3,7 80,4 -0,7 83,5 -1,4 2005 Ağustos 80,4 -1,0 78,9 -1,9 82,5 -1,2 Kaynak: D E /Türkiye statistik Yıllığı 2004 ve D E/Aylık malat Sanayi Eğilim Anketi-Ağustos 2005 2.1.1.3. Sanayi ve malat Sanayi Üretimindeki Ağırlığı 2004 yılı Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, sektörün imalat sanayi içindekipayı, aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi %16,3’tür. malat sanayi üretimi toplam sınaiüretiminin %86,92’ünü oluşturduğuna göre, tekstil ve konfeksiyonun payının %14.16olduğu görülür. Burada Türkiye statistik Kurumu’nun sanayi sınıflamasının kapsamı tamaraştırılamamıştır. Bir kısım suni ve sentetik tekstil elyafı üretiminin kimyasal maddeüretimi imalatı arasına da karıştığı düşünülmektedir. Ama, mevcut veriler itibariyle, tekstilve konfeksiyon sektörünün imalat sanayi üretiminde en yüksek payı aldığı görülmektedir. 11
 12. Tablo - 2.2 Sanayi Üretimi çinde Sektörlerin Ağırlığı Sektör AğırlığıAlt Ana Sektörler 100,00 - Madencilik Sanayi 4,89 - Elektrik, gaz ve su Sanayi 8,19 - malat Sanayi 86,92 -Gıda ürünl. ve içecek imalatı 10,64 -Tütün ürünleri imalatı 1,35 -Tekstil ürünleri imalatı ♣ 10,88 -Giyim eşyası imalatı ♣ 5,42Tekstil ürünleri ve Giyim eşyası imalatı ♣ 16,3 -Derinin işl., bavul çanta vb. 1 -Ağaç ve mantar ür.imal.(Mob.hariç) 0,59 -Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 1,59 -Basım ve yayım imalatı 1,73 -Kok köm., rafine edilmiş petrol ür.im. 14,48 -Kimyasal madde ürünleri imalatı 10,34 -Plastik-kauçuk ürünleri imalatı 3,41 -Metalik olmayan diğer min.mad.imal. 6,85 -Ana metal sanayi 8,9 -Metal eşya sanayi, mak.teçh. hariç 3,39 -B.y.s. Makina ve teçhizat imalatı 5,76 -Büro, muhasebe bilgi işlem mak. m. 0,05 -B.y.s. Elektrikli makina cihaz.imalatı 3,22 -Radyo,TV haberleşme cihazları imal. 1,49 -Tıbbi,hassas ve optik aletl., saat ima. 0,26 -Taşıt araçları ve karoseri imalatı 6,27 -Diğer ulaşım araçları imalatı 1,07 -Mobilya imalatı, b.y.s. diğer imal. 1,3Not: Sektör ağırlığı ana sektörlerin toplam sanay i içerisindeki ağırlığını, alt sektörlerin ise ait oldukları sektöriçerisindeki ağırlığını if ade etmektedir.Kaynak: D E Aylık Sanayi Üretim Endeksi Haber Bülteni / Temmuz 2005♣ malat sanayii içindeki payı 12
 13. 2.1.2. Üretim 2.1.2.1. Üretim Yöntemi – Teknoloji 2.1.2.1.1. Tekstil Üretim Yöntemi – Teknoloji Doğal ve sentetik liflerden başlayan tekstil üretimi kesikli elyaf ve filament iplikolarak işlenmektedir. Kesikli elyaftan eğrilmiş iplik ve filament iplik dokuma, örme veyadokusuz yüzey teknolojisi ile yüzey haline getirilmektedir. Dokusuz yüzeyler (spun-lace,spun-bond, melt-blown) sentetik elyaf çekimi ile birlikte doğrudan da eldeedilebilmektedirler. plik üretiminde kullanılan hammaddenin özelliklerine ve eğirme teknolojisinebağlı olarak farklı prosesler geliştirilmiştir. Bu proseslerde kullanılan işlem basamaklarınınsayısı bir hayli çok olup her basamakta komplike makine ve sistemler kullanılmaktadır.Kısa elyaf iplik üretiminde ticari kullanımda kendini kanıtlamış üç iplik eğirme sistemibulunmaktadır. Ring iplikçilik, open-end (rotor) iplikçilik ve hava jetli eğirmecilik. Dünyagenelinde en fazla kullanılan iplik eğirme sistemi ring iplikçiliktir. Türkiye’de ring veopen-end eğirmecilik, kısa elyaf iplik üretimine hakim olan sistemlerdir. plik üretimi pamuk gibi doğal elyafın ve poliester, viskon, akrilik gibi yapayelyafların çeşitli aşamalar ile açılıp, temizlenip, karıştırılıp, tülbent ve şerit halinegetirilmesi, istenilen numarada eğrilip bobinlenmesi işlemidir. Ring iplikçilik bu işlemidaha fazla sayıda proses ile yaparken, open-end ve hava jetli eğirmecilik daha az sayıdaproses ile bu işlemi yapmaktadır. Ring iplik eğirme sisteminin yatırım ve işletim maliyeti daha yüksek olmaklabirlikte çok çeşitli numara ve çeşitlilikte iplik üretimine imkan veren bir sistemdir. Kalınnumara denim ipliklerden, gömleklik kumaşlar için ince numara ipliklere, pamuktan,poliester, viskon, akrilik, keten ve poliamid gibi çok çeşitli elyafları çalışabilmektedir. Aşağıda iplik üretimi, lif uzunluğuna ve eğirme teknolojilerine göre şematik olarakgösterilmiş, kısa lif iplikçiliği, yarı kamgarn, kamgarn ve ştrayhgarn iplik eğirme sistemleriiş akış şemaları verilmiştir. 13
 14. Şekil – 2.1Şekil – 2.2 14
 15. Şekil – 2.3 15
 16. Şekil – 2.4 16
 17. Şekil – 2.5 17
 18. Şekil – 2.6 Türkiye genç sayılabilecek ve Avrupa’nın en büyük iplik üretim kapasitesinesahiptir. Ancak bu sektörde yenileme ve modernizasyon yatırımları ile çağdaş teknolojinintakip edilmesi gerekmektedir. Bilinçli çalışan bazı firmalar yatırımlarında kompakt eğirmedahil olmak üzere ince ring ipliğine önem vermeye başlamışlardır. Gelecekte yüksek değere sahip penye iplikler yanında geleceğin tekstillerinioluşturacak son teknolojiye sahip yeni kimyasal liflerden üretilen karışım ipliklerin deüretilmesi hedeflenerek yatırımların buna yönelik olarak yapılmasına dikkat edilmelidir. 18
 19. Yüksek katma değere sahip fantezi ipliklerin de bir niş ürün olarak belirli gelişimgösterdiği sektörün önem vermesi gereken bir diğer hususu oluşturmaktadır. Türkiye, Çin’in arkasından dünyanın tekstil makinelerine yönelik en büyük tekstilyatırımcısı olma özelliğine sahiptir. Artık bu yatırımların özellikle ileri teknolojilere sahipmakineler üzerine yapılması gerekmektedir. Türkiye, AB ülkeleri ve ABD’den daha genç ve yeterli kapasitede bir dokumaparkına sahiptir. Ancak yeniliklerin sürekli takip edilerek bu makinelerinmodernleştirilmesi sektörün gelecekte de mevcudiyetini sürdürebilmesi açısından büyükönem taşımaktadır. malat, otomotiv, inşaat, sağlık vb. sektörler ile savunma sanayineyönelik teknik kumaşların da geliştirilmesi üzerine çalışmaların yapılabileceği teknik cihazve donanımlara da yatırımların yapılması gerekmektedir. Ayrıca mevcut kapasite, dahaetkin kullanımının sağlanması yanında, sektörün daha özel, karmaşık dokumaları üretebilirhale gelmesi yönünde de geliştirilmelidir. Desteklenmediği taktirde tamamen kaybolacak olan ev dokumacılığının da mutlakadesteklenmesi gerekmektedir. Bu alanda AB projelerinden de mümkün olduğuncayaralanılmaya çalışılmalıdır. Aşağıda atkı atım sistemlerine göre dokuma makineleri sınıflandırılmış, dokumahazırlık ve dokuma işlemlerinin akış şeması verilmiştir. 19
 20. Şekil – 2.7Şekil – 2.8 20
 21. Aşağıda normal ve özel tezgahlarda dokunmuş dokuma kumaşlar yapılarına göresınıflandırılmıştır. Şekil – 2.9 Türkiye, örme (yuvarlak, düz örme ve çorap) sanayiinde yeterli alt yapı vemakine kapasitesine sahiptir. Ancak özellikle yuvarlak örmede büyük bir kapasite fazlalığıbulunmaktadır ve kapasite kullanım oranı % 50 civarındadır. Yaşamını sürdürebilmesi içinörme sanayiine, ucuz ve sıradan mallar yerine, modaya yönelik, yüksek kaliteli ve yüksekperformanslı özel ürünler üretebilecek bir yapı kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenle 21
 22. de son teknolojiye sahip örme makinelerinin alınmasına önem verilmelidir. Ayrıca mevcutörme makinelerinde de yeni gelişmeler ışığında çeşitli modernizasyonların yapılmasıgerekmektedir. Günümüzde az sayıda bazı bilinçli firmalar tarafından modaya yönelik,yüksek kalite ve performansa sahip özel ürünlere yönelik yatırımlar yapılmayabaşlanmakla beraber halen bu gelişmeler yetersiz durumdadır. Türkiye çorap sanayii 1990’lı yıllardan itibaren büyük bir gelişme göstermiş vetalya’nın arkasından AB’nin ikinci büyük tedarikçisi haline gelmiştir. Ancak 2005’denitibaren Çin’in AB ve ABD pazarlarına Türkiye’deki maliyetlerin çok daha altındafiyatlarla girmesi sektörü zorlamaya başlamıştır. Aşağıda örme mamullerin üretimi sınıflandırılmıştır. Şekil – 2.10 22
 23. Nonwoven sanayii diğer sektörlere göre daha yeni olmakla beraber yeterli üretimkapasitesine sahiptir. Son 10 yılda büyük miktarda nonwoven yatırımı yapılmıştır veyapılmaya devam etmektedir. Ancak mevcut kapasite ile özellikle ucuz ve hacımlınonwoven tekstil üretimi mümkün olmaktadır. Mevcut kapasite saptanmadan yatırımlaraucuz tekstil üretimi yönünde devam edilmesi gelecekte bu sektörde büyük sorunoluşturacaktır. Sektörün gelecekte başarılı olabilmesi için, yüksek performanslı özel lifler ve/veyaözel polimerler ve özel katkı maddeleri kullanarak çok fonksiyonlu giysi ve ev tekstilleriile yüksek performanslı teknik tekstiller için uygun nonwoven tekstil yüzeyi üretimiolanakları araştırılıp geliştirilmelidir. Aşağıda dokusuz tekstil yüzeyleri sınıflandırılmış, nonwoven tekstil yüzeyleridaha detaylı olarak gösterilmiştir. Şekil – 2.11 23
 24. Şekil – 2.12 Türk tekstil terbiye sanayii, Avrupa’nın en büyük tekstil terbiyesi kapasitesinesahiptir. Terbiye sanayiimiz özellikle orta kaliteye sahip ürünlerin üretiminde çok geniş birtecrübeye sahiptir. Türkiye ayrıca AB ülkelerine coğrafi yakınlığı nedeniyle de mal teslimiiçin hala Çin’e göre daha avantajlı durumda bulunmaktadır. ABD ve AB ülkelerine uzunyıllardır ihracat yapan firmalar, çevre dostu üretim için belirli bir duyarlığa sahipolmuşlardır. Ancak piyasa oluşturabilmek için yüksek teknolojinin yakından izlenmesi,ucuz sıradan mallar yerine modaya yönelik, yüksek kaliteli ve yüksek performanslı özelürünlerin gerçekleştirilebileceği bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Teslimat sürelerini kısaltacak şekilde renk numunesi gönderme, renk ölçümü, renkkontrolleri ve teyitlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek alt yapı ve bilgiye sahipolacak şekilde yatırımların yapılması önemlidir. Aşağıda tekstil terbiyesi işlem aşamaları belirtilmiştir. 24
 25. Şekil – 2.13 2.1.2.1.2. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Üretim Yöntemi - Teknoloji Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, genel anlamda dokuma ve örme kumaşlardankadın, erkek ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse normal günlük hayatta olmaküzere günün her saatinde giyilmek üzere üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, bunlarınaynı malzemelerden olmasa da aksesuarlarını ihtiva eder. Bu tarifte , erkek giysileri ileerkek çocuk giysileri arasında, kadın giysileri ile kız çocuk giysileri arasında veya moderngiysiler ile yöresel giysiler arasında herhangi bir fark gözetilmemektedir. Diğer yandan yatak örtüsü, nevresim takımı, tuvalet ve mutfak bezleri gibi dikiş ilebirleştirilerek veya kenarları dikilerek hazır eşya haline getirilmiş ev tekstili ürünleri ilekamp eşyası gibi hazır eşyalar da elyaf, iplik ve kumaşlar gibi tekstil makinelerindenimalattan çıktığı haliyle değil de dikiş ve benzeri işlemler sonrasında piyasayasunulduklarından, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisinde değerlendirilmektedir. Buçalışmada, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 61, 62 ve 63. fasıllar kapsamı dokuma ve 25
 26. örme giyim eşyaları, aksesuarları ile hazır eşyalar hazırgiyim ve konfeksiyon sektörüiçerisinde değerlendirilmektedir. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü üretim yöntemi itibariyle emek yoğun birsektördür. Dikiş işlemi neticesinde hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü elde edildiğinden,üretim hattındaki en temel makine dikiş makinesidir. Üretim süreci tasarım ile başlar. Giysitasarımını kalıp tasarımı takibedir. Serileme, pastal yerleştirme, kesim, gerekli ise parçabaskı ve nakışın ardından; kesilmiş giysi parçaları, renk vb. unsurlar gözetilerek uyumiçinde bir araya getirilerek tasnif edilir. Bu arada düğme, etiket ve benzeri modelingerektirdiği aksesuarlar da hazır edilerek, dikim işlemine geçilir. Üretim süreci, ön kontroltabir edilebilecek giysi üzerindeki iplik parçalarının temizlenmesi, ütü, ikinci kez kalitekontrol ve de en son paketleme ile tamamlanır. şçilerin üretimin belli bir ya da ikikademesinde uzmanlaşmaları ve üretim hattında dikiş makinelerinin sistematik olaraközelliklerine göre konumlandırılması, işçilerin de ustalıklarına göre yerleştirilmeleri,üretim verimini üst seviyelerde tutabilecek yegane faktörlerdendir. Dokuma konfeksiyonüretimi örme konfeksiyon üretimine göre bir miktar daha emek yoğundur. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün üretim teknolojisinde son yüzyılda çoktemel değişiklikler söz konusu olmamakla birlikte, bazı proseslerde ve makine hızlarındadeğişiklikler kaydedilmektedir. Günümüzde Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD/ComputerAided Design) sistemleri ile model ve kalıp çıkartma kolaylıkla ve hızla yapılabilmekte,pastal yerleştirme en az fire ile geçekleştirilebilmektedir. Otomatik kesme makineleri, yakaveya gömlek atletlerinde iki-üç işlemi birlikte yapabilen otomatik makineler gibi süreçlerikısaltan yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Yenilikler, üretimdeki etkinliğin ve bölümlerarasındaki koordinasyonun artmasına hizmet etmiştir ki; bunlar ağırlıklı olarak nihaiürünün birleştirilme (dikim) öncesi aşamalarında kullanılabilen yeniliklerdir. Denilebilir ki,birleştirme (dikim) aşamasına kıyasla birleştirme öncesindeki aşamalara ilişkin daha fazlateknolojik yenilik gerçekleşmiştir. Bu itibarla konfeksiyon üretiminde dikiş öncesi üretimaşamaları daha sermaye yoğun hale gelmiştir. Zira bu aşamalardaki eğri kesim ve benzerihatalar doğrudan nihai ürüne yansımaktadır. Bu arada dikişsiz giyim üretimi son on yılınen önemli teknolojik gelişmelerinden biridir. Özellikle çorap ve örme iç çamaşırlarıdikişsiz üretim yöntemleri ile üretilebilmektedir ki, bu makinelere iplik beslenip; bitmiş vedikişsiz ürünler imal edilebilmektedir. Türkiye’de bu tür üretim teknolojisini kullananuluslararası tanınmış firmalar ve markalar mevcuttur. 26
 27. Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sanayicileri yıllardır uluslararası fuarları takipederek, isabetli yatırımlar yaparak en yüksek teknoloji ile üretim yapar durumagelmişlerdir. Sektörde makine parkı gençtir. Konfeksiyon yan sanayii de bu yüksekteknoloji ile üretim yapmakta olan sektörü gerektiği gibi destekleyebilmektedir. Sektör,“kaliteli ve fashion tabir edilebilen değişim ve trendleri yansıtan, güncel ürünleri iyi fiyatasatın alınabilir şekilde pazarlayabilmek” şeklinde özetlenebilen stratejisine uygun üretimteknolojileri ile dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri olmaya devam edecektir.Tablo - 2.3 2.1.2.2. Ürün Standartları Uluslararası ticaretin önündeki engellerin her geçen gün azaldığı yeni ticaretdüzeninde, iş gücü maliyeti ve üretim hacmine bağlı avantajlar önemini yitirirken, çevresel 27
 28. performans ve sosyal standartlara uyum gibi unsurlar, yeni rekabet avantajları olarakkarşımıza çıkmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, gerek akademik çevrelerde gerekse kamuoyundagittikçe daha fazla dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde,kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki kamuoyu hassasiyeti gittikçe artmış, buna paralelolarak sosyal standartların geliştirilmesine yönelik yatırım yapan işletmelerin sayısında daartış gözlemlenmiştir. şletmelerin sosyal yükümlülüklere uyum konusuna her geçen gündaha fazla önem vermeleri, sadece sendikaların veya belirli alım gruplarının baskılarınındeğil, bu konudaki tüketici hassasiyetinin de bir sonucu olduğu görülmektedir. Sosyalyükümlülüklere uyum, gönüllü girişimler sonucunda sağlanabildiği gibi, yasal zorunluluknedeniyle de uygulanabilmektedir. Ancak, son yıllarda kaydedilen ilerlemeler, yasalzorunluluklardan çok, gönüllü inisiyatiflerin ürünüdür. Yasal zorunluluklar, sosyalsorumluluk konusunda çoğu zaman etkisiz kalmaktadır. Son yıllarda, Kurumsal SosyalSorumluluk bilincinin geliştirilmesine yönelik birçok uluslararası girişim ortaya çıkmış,çok sayıda Şartname (code of conduct) hazırlanmıştır. Bu Şartnameler, firmalar tarafındanözel olarak hazırlanabildiği gibi, sendikalar, sektörel dernekler veya çeşitli sivil toplumörgütleri tarafından da hazırlanabilmektedir. Tüm bu çalışmalara yön veren temel ilkeleraşağıdaki konuları kapsamaktadır: • şe alma ve ayrım yapmama kuralları, • Çalışma Süreleri, • Zorla ve mecburi çalıştırmama, • Çocuk işçi çalıştırmama, • Ücretler, • zinler, • şçilerin Örgütlenme hakkı, • Disiplin ve taciz etmeme politikası, • Sağlık, hijyen, yangın, makine ve tezgahlardaki güvenlik unsurlarının değerlendirildiği güvenli ve sağlıklı çalışma çevresi oluşturulması Ne var ki, Şartnamelerin sayısında yaşanan artış, işletmeler açısından çeşitlizorluklara neden olmaktadır. şletmeler, sürekli olarak farklı kuruluşlar tarafındandenetlenmekte ve yapılanmalarını, ilgili alım grubunun standartlarına göre her defasındayeniden gözden geçirmek zorunda kalmaktadırlar. 28
 29. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), tekstil ve hazır giyim işletmelerininmaruz kaldığı bu zorlukların önüne geçmek ve sektörü sosyal standartlara uyum konusundahazırlamak amacıyla, stanbul Sanayi Odası ( SO) ile işbirliği içerisinde bir SosyalSorumluluk Şartnamesi hazırlamıştır. . ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) standartları,Türk ş Kanunu ve belirli büyük alıcıların özel şartlarından hareketle hazırlananŞartnamenin uygulanması amacıyla SO ile bir işbirliği protokolü imzalanmış veişyerlerinde eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Şartname, hâlihazırda Yeni şKanunu ve belirli alım gruplarının özel standartları doğrultusunda güncellenmektedir. Ürün standartları başlığı altında değerlendirilmesi gereken diğer önemli bir konuise, tekstil ve hazır giyim sektörüne dair standartların belirlenmesinde, sanayi-devletişbirliğinin önemidir. Söz konusu standartların belirlenmesinde ve yasa halinedönüştürülmesi konusunda uzman sanayiciler, araştırmacılar ve akademik yetkililerin yeralması ve tecrübelerini aktarması büyük önem taşımaktadır. 2.1.2.2.1. Kalite Yönetim Standartları Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı konusunda uluslararası pazarlardaelde ettiği başarıda, eğitimli işgücü ve yüksek teknolojinin de yardımıyla kaliteli mamullerüretilmesinin, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti gözetilmesinin, çevre ve sosyalsorumluluk ilkelerine uygun üretim yapılmasının önemli bir payı bulunmaktadır. ISOstandartlarına uyumlu olarak TSE tarafından uygulamaya konmuş, hazırgiyim vekonfeksiyon ürünleri ile ilgili çorap, iç çamaşırı, etek, mont, pardösü , palto, ceket gibi birçok ürünün yanı sıra beden ölçüleri için Türk standartları bulunmaktadır. Ülkenin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %70’den fazlası AB üyesi ülkelereihraç edilmektedir ve bu ülkelerdeki tüketicilerde yıllardır kalite, çevre, sağlık ve çalışmakoşulları ile ilgili büyük bir duyarlılık söz konusudur. Dolayısıyla Türkiye’nin tekstil vekonfeksiyon ticaretinde AB ülkeleri ile olan yakın ilişkileri, hazırgiyim ve konfeksiyonsektörünün de bu konularda daima duyarlı olmasını gerektirmektedir. ISO 9000 serisi kalite standartları, 1987 yılında yayınlanmış ve o tarihtengünümüze en fazla ilgi gören, en çok uygulama alanı bulan standardılar olmuşlardır. Bustandardılar ürünlere değil yönetim sistemlerine verilirler, üretimin disipline edilmesi iseürün kalitesine doğrudan yansır. Türkiye’de TSE başta olmak üzere çeşitli yerli ve yabancıgözetim şirketleri ISO 9000 serisi belgelendirme yapmaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon 29
 30. sektöründe faaliyet göstermekte olan büyük ölçekli işletmeler ile entegre tesisler baştaolmak üzere birçok işletmenin ISO 9000 serisi kalite belgesine sahip olduğu bilinmektedir. 2.1.2.2.2. Çevre ve Sağlık Standartları ISO 14000 serisi çevre yönetim sistem standartları tüketicilerin kendi yaşadığıçevreye değer vererek piyasada bunu sorgulamasının bir sonucu olarak geliştirilmişstandartlardır. Böylece kuruluşların çevre ile etkileşimi kontrol altında tutulmakta ve çevreile ilgili icraatların sürekli iyileştirilmesini temin edecek yönetim sistemleribenimsenmektedir. Hazırgiyim ve konfeksiyon üretiminde esas itibariyle çevreye kimyasalsu ve benzeri atıklar verilmesi söz konusu olmadığından, bu seri standardılar daha çoktekstil terbiye ve deri işleme alanında çalışan firmalar tarafından alınmaktadır. 1970’li yıllarda çevre sorunlarının insan sağlığını ciddi boyutlarda rahatsız etmeyebaşlaması, doğanın korunmasına yönelik çevre hareketlerini yaygınlaştırırken, “tekstilekolojisi” kavramını ortaya çıkartmış ve “eko tekstil”= “çevre dostu tekstiller” gündemegelmiştir. Tekstil ekolojisi üretim, insan ve atık ekolojisini kapsamaktadır. Amaç, elyafüretiminden başlayarak giysi elde edilinceye kadar tüm üretim aşamalarında çevreye veinsanlara zarar verilmemesidir. Bu olgu da diğer birçokları gibi önce Avrupa Birliği üyesiülkelerde gelişmiş ve dolayısıyla Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü yakındanilgilendirmiştir. AB ülkelerinde ekoteks 100 serisi standardılar geliştirilmiş ve üye tümülkelerde ekoteks enstitüleri kurulmuştur. 10 yılı aşkın süredir ekoteks sertifikası bir çokyabancı alıcı tarafından Türk hazırgiyim ve konfeksiyon tedarikçilerinden talepedilmektedir. Türkiye henüz AB üyesi olmadığı için burada bir ekoteks enstitüsü kurulmasımümkün olmamıştır ve bu belgeleri müşteri talep ettiği takdirde yurtdışındaki ekoteksenstitülerinden veya onların stanbul’daki şubesinden alınması gerekmektedir ki dövizbazında bedeller ödenmesi söz konusu olduğundan Türk konfeksiyon firmaları açısındanekstra bir maliyet faktörü olmaktadır. Almanya’nın başını çektiği Avrupa ülkelerinin, insan sağlığı konusunda duyarlılığı,tekstil ve konfeksiyon üretiminde kullanılan boya, kimyasal ve benzeri malzemelerin deyıllardır sorgulanmasına yol açmıştır. Bu çerçevede, kanserojen arilamin ihtiva eden ve“azo boyar madde” tabir edilen bazı boyar maddelerin tekstil ve konfeksiyon üretimindekullanılması, ithalatı, ihracatı 1994 yılında önce Almanya’da yasaklanmıştır. Hemenardından, Türkiye’de de 29.12.1994 tarihli Sağlık Bakanlığı genelgesi ile insan sağlığınatemas yoluyla zarar verebilecek aynı kanserojen arilamin ihtiva eden azo boyarmaddelerinithalatı, ihracatı, kullanımı yasaklanmıştır. Böylece Türk hazırgiyim ve konfeksiyon 30
 31. ürünlerinin uluslararası pazarlarda bir tarife dışı engeli daha aşması ve böylece rekabetgücünün korunması sağlanmıştır. Diğer yandan, ambalaj atıklarının çevreyi kirletmemesini teminen konfeksiyonihracatında Türkiye’nin en büyük pazarı durumundaki Almanya’da 90’lı yılların başındauygulamaya konan “Yeşil Nokta” konusunda da Türk hazırgiyim ve konfeksiyonihracatçıları özellikle hracatçı Birlikleri ve sektörel dernekler gibi sivil toplum kuruluşlarıtarafından ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş ve ihracatın önündeki her türlü engel aşılmayaçalışılmıştır. 2.1.2.2.3. Kalite, Çevre ve Sağlık Standartları Yönüyle Sektörün Genel Bir Değerlendirmesi Türkiye’deki tekstil-konfeksiyon test ve analiz hizmetleri ile mevcut laboratuarlarkonusunda, 2006 yılı başı itibariyle güncel durumun tespit edilerek, genel bir durumdeğerlendirmesi yapılabilmesini teminen TK B Genel Sekreterliği tarafından çok yönlübir çalışma yapılmıştır. Çalışma kapsamında, tekstil ve konfeksiyon sektöründe ana malgruplarında 2005 yılında en fazla üretim ve ihracat yapmış olan 300’e yakın TK Büyesine bir form çerçevesinde on soru yöneltilmiş, yirmi beş firmadan yanıtalınmıştır. Aynı form sektörel derneklere de üyelerine iletilmek üzere gönderilmiştir.Diğer yandan, ağırlıklı olarak stanbul ve çevresinde yerleşik on bir laboratuar vearaştırma merkezine altı soru yöneltilerek, yedi laboratuardan cevap ve açıklamalaralınmıştır. TK B Genel Sekreterliği’nde toplanan bilgiler çerçevesinde yapılandeğerlendirme aşağıda yer almaktadır. Tekstil ve konfeksiyon sektörü 2005 yıl sonu itibariyle 18,5 milyar dolarlık ihracatperformansı ile Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini korumaktadır. Sektörün çevreve insan sağlığı, kalite gibi günümüzde gittikçe kuvvetlenen olgular doğrultusunda test veanaliz, raporlama ihtiyaçları da artmaktadır. Bilindiği gibi Türk tekstil ve konfeksiyonmamulleri için en büyük ve önemli pazar yıllardır AB üyesi ülkelerdir ve bu ülkelerdeözellikle son yıllarda insan sağlığına, çevreye ve de kaliteye verilen önem artmaktadır.Hatta bu hususlar, 2005 yılı itibariyle dünya çapında miktar kısıtlamalarının kaldırılmasınımüteakip “ tarife dışı engel” tabir edilebilecek duruma gelmiştir. Bu itibarla, tekstil ve konfeksiyon sektörü yoğun şekilde test ve analizfaaliyetlerine başvurulan bir sektör konumundadır. TK B üyesi tekstil-konfeksiyon sanayicilerinden alınan bilgilerden, yabancımüşterilerin taleplerine istinaden bir firmanın yılda 1.500-2.000 adet gibi oldukça 31
 32. yüksek sayıda test yaptırmasının söz konusu olabildiği anlaşılmaktadır. Başta Avrupaülkeleri ile ABD olmak üzere hemen hemen bütün yabancı ithalatçılar, ürünün özelliğinegöre bazen her parti üretimde, bazen her yüklemede, bazen her siparişte üretimprosesi esnasında ve üretim sonrasında tekstil ve konfeksiyon mamullerinin bellitestlerden geçmesini istemektedirler. ç piyasaya sürülen tekstil ve konfeksiyonmamulleri için test ihtiyacı, ithalatta TSE’nin denetimine tabi olan tekstil mamullerinintestleri ile sınırlı kalırken, yurtiçinde üretilen mamuller ve tüketiciye sunulan mamuller ileilgili test ihtiyacı, hemen hemen yok denecek kadar azdır. Türkiye gibi tekstil ve konfeksiyon konusunda dünyanın önde gelen ülkeleriarasında yer alan bir ülkede, bu derecede yoğun test, analiz ve raporlama ihtiyacı olması,hem büyük entegre işletmelerin kendi laboratuarlarını kurmalarını hem de kamu,özel sektör ve üniversitelerin kapsamlı, modern teçhizatlı tekstil laboratuarlarıkurmalarını gerektirmiştir. Ayrıca uluslararası nitelikte gözetim şirketi ve laboratuarlarıda Türkiye’de yatırımlar yaparak şubeler açmışlardır. Bugün ağırlıklı olarak stanbul ve zmir’de yerleşik olmak üzere, Türkiye’de onbeş kadar tekstil-konfeksiyon test ve analizleri yapabilen laboratuar ve araştırma merkezifaaliyet göstermektedir. Gerek ihracatçılar gerekse laboratuarlar en fazla yıkama haslığı, sürtme haslığı,çekmezlik, yıkama sonrası boyutsal değişim, boncuklaşma (pilling), kopma, yırtılma,yanmazlık gibi temel testlerin yapılmakta olduğunu belirtmektedir. Bunların yanı sırakanserojen arilamin ( azo boyarmadde) ve ekolojik testler de yoğun olarak talepedilmektedir. Marks & Spencer, Mexx, Wallmart, Gap gibi büyük alıcılar ise kendi kalitestandartlarını oluşturmuşlar ve bu doğrultuda testler istemektedirler. Sektörün ihtiyaç duyduğu test ve analizlerin büyük çoğunluğu Türkiye’dekilaboratuarlarda yapılabilmektedir. Ancak big bag tabir edilen çuval üreticisi firmalarstatik delinme, dinamik perforasyon, EN 1838’e uygun çuval testlerinin Türkiye’deyapılamadığını ve bu testler için yurtdışındaki laboratuarlara başvurulduğunubelirtmektedirler. Diğer yandan, Türkiye’de ekoteks enstitüsü bulunmadığı için,ekolojik testler ve ekoteks sertifikası alma konusunda da maalesef yurtdışınabağımlılık bulunmaktadır. Halen bu sertifikalar Almanya’daki ekoteks enstitüsüHohenstein Instıtute’ün Türkiye rtibat Bürosu’ndan alınabilmektedir. Ancak, bu türbelgelerin Türkiye’de bir kurumdan, laboratuar veya araştırma merkezinden teminedilebilmesi, Türk ihracatçıların maliyetlerini düşürürken, ülke ekonomisi açısındanönemli ölçüde döviz tasarrufu da sağlayacaktır. 32
 33. Diğer yandan, Türkiye’de tekstil laboratuarı konusunda hatırı sayılır büyüklükteyatırımlar, yüksek düzeyde donanımlı laboratuar ve araştırma merkezleri olmasına rağmen,yabancı alıcıların ekseriyetle uluslararası laboratuarlardan veya kendilerinceakredite ettikleri bazı laboratuarlardan raporlamayı şart koşmaları, en önemlisorunlardan biri olarak görülmektedir. Halihazırda Türkiye’de yabancı kuruluşlartarafından akredite edilmiş, raporlamaları uluslararası kabul gören ve/veya kabul görmesigereken bir kaç laboratuar mevcut iken, bir kısım yabancı alıcılar kendi dikteettirdikleri tekstil laboratuarlarında yaptırılan testleri dikkate almaktadırlar. Budurumda, dikte ettirilen laboratuarın Türkiye’de şubesi var ise test orada, yoksa yurtdışındayaptırılmakta ve sektörün büyüklüğü dikkate alındığında ciddi miktarda döviz kaybı sözkonusu olmaktadır. Tekstil ve konfeksiyon sanayicilerinin, kendilerine müşteritarafından dikte ettirilen test laboratuarlarının işleri iyice ticarileştirdikleri ve test-analiz maliyetlerinin çok yüksek tuttuğu konusunda serzenişleri de bulunmaktadır. hracatçı firmalar tarafından, akredite Türk tekstil laboratuarlarından, uluslararasılaboratuarların Türkiye’deki şubelerinden veya büyük alım gruplarının akredite ettiğilaboratuarlardan alınan raporların yabancı alıcılar tarafından kabul gördüğü ifadeedilmektedir. Ancak test maliyetlerinin yüksekliği konusunda genel bir sıkıntı dilegetirilmekte ve başta KOB ’lere olmak üzere tekstil-konfeksiyon ihracatçısı firmalarabu yönde destekler verilmesi talep edilmektedir. Laboratuarlar açısından bakıldığında ise, bazı laboratuarlar uluslararası akrediteolabilmek için yüksek maliyetler ve uzun bir süreç gerektiğini ve bunların mevcut işakışı içerinde test gelirleri ile finanse edilemediğini ifade etmektedirler. Ancakakredite olmadıkları için de ihracatçı firmaların test raporlarını kabul etmediğinivurgulamaktadırlar. Öte yandan, akredite laboratuarlar, global olmadıkları, Türkiye dışında başkaülkelerde şubeleri bulunmadığı için büyük alım grupları tarafından özel olarakakredite edilmediklerini, tanınmadıklarını ve bu sebeple iş kayıpları olduğunubelirtmektedirler. Tekstil ve konfeksiyon sektörüne hizmet vermekte olan mevcutlaboratuarların tam kapasite ile çalışamadıkları, kapasitelerinin oldukça altında işleryapmakta oldukları da ifade edilen bir diğer husustur. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, dünyada geliştirilen yenilikler çerçevesindeyeni testlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yeni testlerin Türkiye’de yapılabilmesiniteminen laboratuarlar tarafından derhal metot ve korelasyon çalışmalarına girişilmekte vemetot geliştirilerek onların da Türk laboratuarlarında yapılması temin edilmektedir. 33
 34. Türkiye’deki laboratuarların kalifiye eleman konusunda da sıkıntıları olduğubelirtilmektedir. Özellikle mamullerde hata analizlerinin yapılması aşamasında bunlarıyorumlamak uzmanlık gerektirdiği için, bu hallerde üniversitelerdeki öğretimgörevlilerinin uzmanlıklarına başvurulması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi uzmanlıkisteyen konular için komisyon oluşturmuş bir-iki tekstil araştırma merkezi debulunmaktadır. Bu merkezlerin, tekstil ve konfeksiyon sanayiinin ihtiyaç duyduğu birçok konuda hızlı ve etkin şekilde danışmanlık hizmetleri verdiği de belirtilmektedir. Diğer yandan, her ne kadar mevcut tekstil araştırma merkezleri tarafından, üreticifirmaların kendi bünyelerindeki laboratuarların personellerine yönelik uygulamalıeğitimler verilmekte ise de, test sonuçlarını yorumlayacak, değerlendirmeler yapacakpersonel ihtiyacı gözlenmektedir. Laboratuarlarla ilgili bir diğer konu, Türkiye’deki tekstil laboratuarları arasındakarşılıklı ilişkinin arttırılarak, belli testler üzerine yurtdışında zaman olduğu gibiTürkiye’de de korelasyon çalışmaları yapılmasının gerekliliğidir. Laboratuarlarbünyesinde yapılan çeşitli test ve analizlerin sonuçlarının doğruluk ve kalite seviyesinibelirleyecek böyle korelasyon çalışmaları, laboratuarların test metotlarını gözdengeçirmelerini ve tam doğruluğu temin edebilecektir. Türkiye’de iç piyasada üretilip tüketime sunulan tekstil ve konfeksiyonmamullerinin de kalite ve insan sağlığı yönünden testlere tabi tutularak tüketiciylebuluşturulması yerinde olacaktır. 2.1.2.2.4. Sosyal Sorumluluk Standartları şletmelerin faaliyetlerinde “işgören” durumundaki çalışanlarına karşı olandavranışları ile uygun yönetim sisteminin yerleştirilebilmesinde kılavuzluk etmek üzere“Sosyal Sorumluluk SA 8000” standardı 1997 yılında yine AB ülkelerinde geliştirilmiştir.SA 8000 standardı tedarikçi seçiminde dünyanın ilk evrensel ahlak standardı olaraknitelenebilir. Uluslararası platformda böyle bir standarda ihtiyaç duyulması, gelişmekteolan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmasınınve sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların çalışma koşullarını iyileştirme yönündekiçabalarının bir sonucudur. Bilindiği gibi son yıllarda Avrupalı büyük hazırgiyim vekonfeksiyon firmalarının, zincir mağazaların Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki üretimtesislerindeki kötü çalışma koşulları tartışılmakta ve sık sık kamuoyu gündeminegelmektedir. 34
 35. Türkiye’de SA 8000 belgesine sahip olan firmalar arasında çok az sayıda tekstil vekonfeksiyon firması bulunmaktadır. Özellikle konfeksiyon sektöründe faaliyet gösterenuluslararası büyük alıcılar ve perakende grupları kendi bünyelerinde ayrı ayrıoluşturdukları sosyal sorumluluk ve çalışma koşulları bulunmaktadır. Bu gibi gruplarTürkiye’deki hazırgiyim ve konfeksiyon tedarikçilerinden ve de varsa onların fasonatölyelerinden, hatta yan sanayicilerinden bu koşulların sıkı sıkıya yerine getirilmesiniistemekte, bu doğrultuda sık sık denetimler yapmakta ve bu konu Türkiye’den tedarikçiseçiminde önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. Bu grupların geliştirdiği standartlaraçısından doğrusu bir standart bulunmadığından bu standartları uygulamak Türk firmalarıaçısından bazen zor olmaktadır. Bu konuda, son yıllarda Türkiye’de çeşitli denetimfirmaları da faaliyet göstermeye başlamıştır. 2.1.2.2.5. thalatçı Ülke Standartları-Rusya Örneği Rusya Federasyonu thalat Kanunu gereği ithal edilen ürünlerin büyük birçoğunluğu için Rusya Standartlarına Uygunluk Belgesinin – Gost-R Uygunluk Belgesi-ilgili gümrük mercilerine ibrazı ve satış noktalarına ulaştırılması gerekmektedir. RusyaFederasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan ürünlerin çoğunluğuiçin beyanı zorunlu Uygunluk Belgesi; standart normlarının tanımlayıcısı RusyaFederasyonu Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet KuruluşuGOSSTANDART’ın R.F. kapsamında ana merkez olarak akredite edilen JSC ROSTEST-Rusya Test ve Sertifikasyon Merkezi’nin yetki verdiği firmalar aracılığı ilesağlanmaktadır. GOST-R Uygunluk Belgesinin yanında Rusya Sağlık Bakanlığı’ncazorunlu kılınan Hijyen Sertifikası da Rusya’ya yapılan ithalatta istenen zorunlubelgelerdendir. Bu iki belgeyi de genellikle yetkili kılınan firmalardan temin etmekmümkündür. Bu belgeler yasal olarak Tüketici Haklarını Koruma Kanunu, ş kanunu, SertifikaKanunu, Sağlık ve çevre ile ilgili kanunlara dayanmaktadır. Bu belgelerin amacı,tüketicinin hayatı ve sağlığını güven altına almak ve çevreyi korumak olarakbelirtilmektedir. Dolayısıyla yukarıda anlatılan ve bilinen zorunlulukların aşılması ile birlikteTürkiye üreticisinin ürünlerinin özellikle güven sağlayarak Rusya Federasyonu pazarındadeğerince pay alması ve talep yaratarak aranması için GOST-R Uygunluk Belgesininalınması hem gerekli hem de yararlıdır. 35
 36. 2.1.2.3. Üretim Miktarı ve Değeri a-Pamuk Dünyada en büyük pamuk üreticileri Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve Hindistan’dır.Türkiye, dünyanın en büyük 7. pamuk üreticisi konumundadır. Çin Halk Cumhuriyeti’ninözellikle DTÖ’ye katılımından sonra, dünya pamuk tüketimi artmıştır. Söz konusudönemde, dünya pamuk tüketimindeki artışın (3,8 milyon ton) %87’si (3,3 milyon ton) ÇinHalk Cumhuriyeti’nden kaynaklanmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de pamuk üretimidurağan olarak seyretmekte, önemli bir pamuk üreticisi olmayan AB’nin pamuk tüketimiise ektedir. Dünya pamuk fiyatları (Cotton A Endeksi) Aralık 2001 Çin Halk Cumhuriyeti’ninDTÖ’ye giriş tarihinden başlayarak, iki yıl artma eğilimine girmiş gerilemeye ve Kasım2003’de son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 1,71 $/kg.a yükselmiştir. 2004/2005döneminde dünya pamuk üretiminin çok büyük ölçüde artacağı fakat tüketim artışınınsınırlı kalacağı beklentisi ile fiyatlar 2004 yılında gerileyerek yıl sonda 1,07 $/kg’yedüşmüştür. Türkiye’de Ege pamuğunun fiyatları genelde dünya fiyatlarının üzerindeseyretmektedir. Bazı dönemlerde Türkiye’de pamuk fiyatları dünya fiyatlarının %20–30üzerine çıkmakla beraber genelde onun biraz üzerinde bir seyir izlemekte özellikle defiyatların hızlı gerilemekte olduğu dönemlerde biraz altına da inebilmektedir. Ağustos2005 itibariyle Türkiye’de Ege Pamuğu fiyatı dünya fiyatlarının yaklaşık %15 yukarısındaseyretmektedir. 4 Tablo - 2.4: Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi 1995-2006 DÜNYA PAMUK ÜRET M VE TÜKET M (000 ton) Üretim Tüketim 1995/1996 19.392 18.522 1996/1997 19.455 19.043 1997/1998 19.725 19.013 1998/1999 18.435 18.416 1999/2000 18.715 19.502 2000/2001 18.869 19.504 2001/2002 21.281 20.310 2002/2003 19.150 21.152 2003/2004 20.469 21.399 2004/2005 25.958 23.287 2005/2006 22.996 23.905 Kaynak : Cotton Outlook4 TSKB, Pamuklu Tekstil Sektör Raporu, Azmi Özer, Haziran 2005, s.41 36
 37. Tablo - 2.5: Ülkelere Göre Dünya Pamuk üretimi ve tüketimi 2000-2005 ÜLKELERE GÖRE DÜNYA PAMUK ÜRET M VE TÜKET M (000 ton) 2000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006 Üretim 18.869 21.281 19.150 20.469 25.958 22.998 Çin H.C. 4.050 5.320 4.920 4.860 6.320 5.750 ABD 3.788 4.396 3.733 3.963 5.008 4.404 Hindistan 2.380 2.686 2.312 3.009 3.944 3.145 Pakistan 1.730 1.702 1.610 1.600 2.415 2.210 Özbekistan 960 1.055 1.002 892 1.100 1.026 Türkiye 779 845 925 900 900 800 Brezilya 900 764 848 1.150 1.392 1.250 Tüketim 19.504 20.310 21.152 21.399 23.287 23.905 Çin H.C. 5.000 5.552 6.400 7.000 8.300 8.800 ABD 1.928 1.687 1.583 1.415 1.350 1.300 Hindistan 2.873 2.901 2.921 2.975 3.366 3.477 Pakistan 1.743 1.856 2.064 2.075 2.305 2.391 Türkiye 1.050 1.325 1.400 1.350 1.450 1.450 Brezilya 880 900 725 875 925 900 Kaynak: Coton Outlook b-Organik Pamuk Ekolojik tarım (=biyolojik tarım, organik tarım), giderek yoğunlaşan tarımsal girdikullanımının meydana getirdiği sağlık ve çevre sorunlarının çözümünde etkin bir alternatifolarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde nüfusun ve hayat standardının artışına paralelolarak gıda, giyim üretimi için elyaf, kağıt (gazete, kitap vb.) ve kereste gereksinimininarttığı bilinmektedir. Artan talep öncelikle daha fazla alanın tarıma açılması ile sağlanırkensınır noktaya ulaşılması sonucu birim alandan daha yüksek verimi arttırmakhedeflenmiştir. Bu artış ıslah çeşitleri, sulama, yoğun gübre ve ilaç kullanımı ilesağlanmıştır. Dünya pamuk üretiminde 1950-1995 yılları arasında elde edilen üç misliartış, kaliteli tohumluk, sulama ve yoğun girdi kullanımı ile gerçekleşmiştir. Tarımdakiyoğunlaşmaya karşın günümüzde açlık sorunu halen devam etmektedir. Yüzyılımızın özellikle son çeyreğinde çevre kirliliği ekolojik dengeyi gittikçe dahaçok tehdit eder bir hale gelmiş, bu da yaşayan her türlü canlı ve insanların sağlığınıtehlikeye sokmuştur. Tarımsal üretimi arttırma ve albenisi yüksek ürünler elde etme adınaaşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılan nsektisid, Fungisit ve Herbisit gibi toksikmaddelere bugün dünyanın her yanında rastlamak mümkündür. 37
 38. Türkiye’de ekolojik tarımın gelişmesi Avrupa ülkelerinin tersine üreticilercetabandan değil alıcılarca tepeden aşağı doğru gelişmiştir. lk olarak Avrupalı alıcılardangelen talepler doğrultusunda ekolojik kuru üzüm ve kuru incir ile başlamıştır. Ekolojiktarım, 1985-90 döneminde geleneksel ihraç ürünlerinden oluşan ve sadece 8 ürüne yönelikürün yelpazesi ile karakterize edilmekte idi. Dış pazara ürün işleyen yerli ve yabancıfirmalar, gelen talebe bağlı olarak üreticilerle anlaşmalı olarak üretim yapmaktadır. Ürünçeşitliliği 1990’dan sonra artmakla birlikte dış talep, üretimde gerek miktar gerekse türaçısından belirleyici olmaktadır. 1994 yılında Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca çıkarılanyönetmelik yasal çerçeveyi belirleyerek sorumluluğu Tarım ve Köy işleri Bakanlığınavermiştir. Ocak 1996’da çıkarılan bir yönetmelik ile ekolojik ürünler ihracat sırasındabeyanı zorunlu gruba alınmış ve ihracata ilişkin bilgilerin bir merkezde toplanması amacıile Ege hracatçı Birlikleri yetkili kılınmıştır. Ekolojik tarım ürünleri 2000’e değin dışpazara yönelik gelişmiştir. Üreticiler açısından organik pamuk tarımı konvansiyonel tarımagöre daha risklidir. Konvansiyonel sistemle pamuk üretimi yapan bir çiftçi hemen ertesi yılorganik pamuk üretimine geçemez. Organik pamuk tarımı için en az üç yıllık bir geçişdönemine ihtiyaç vardır. Türkiye’den tarım ürünü ithal eden Avrupa ülkeleri vefirmalarının istekleri nedeniyle organik pamuk ürünleri gündeme gelmiş ve her geçengünde önemini arttırmaktadır. Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle organik elyaflar dahada pahalılaşmaktadır. Yine de, artan maliyetine rağmen bu ürüne yönelik artan bir talepmevcuttur. 2002/03 döneminde dünyada 20.2 milyon ton pamuk üretimi gerçekleştirilmiştir.Son yıllarda birim alan başına verimde artışlar kaydedilmiştir. Bunun başlıca nedenleriyeni tarım tekniklerinin uygulanması, yeni geliştirilmiş tohumlar ve bitki korumaönlemleridir. Bütün kültür bitkileri gibi pamuk da yabani otlar, diğer zararlılar vehastalıkların tehdidi altındadır. Bunlarla mücadele önlemleri her ülke için o bölgeye haskoşullara uygun olarak seçilmek durumundadır. Bu ekolojik hareket doğal olarak bütün alanları olduğu gibi tekstil ve konfeksiyonsektörünü de etkisi altına almıştır. hracatının büyük kısmını Avrupa Birliği ülkelerineyapan Türk tekstil sanayi de bu ülkelerin uyguladığı yaptırımlar sonucunda direk olaraketkilenmiş, tekstilde de eko-tekstil olayı gündeme gelmiştir Eko-tekstil; ekolojik dengeyi bozmadan, insan ve çevre sağlığına zarar vermedenüretilebilen, kullanılabilen ve yok edilebilen ürünlere denilmektedir. Bu da tekstilelyaflarının üretiminden başlayarak, mamul haline gelinceye kadar geçen her aşamada ve 38
 39. mamulün kullanımı sırasında insana ve çevreye zarar vermeyen maddeler ve yöntemlerleüretilen, yine insana ve çevreye zarar vermeksizin yok edilebilen ürünleri kapsamaktadır.5 c-Pamuk pliği Türkiye’de kısa elyaf iplik sektörü dünyada en yüksek teknolojiye sahip ülkelerarasında yer almaktadır. ITMF’in yıllık makine sevkıyatı verilerine göre, Türkiye’de, 10yaşından daha eski olmayan makinelerin, toplam kapasite içindeki payı, dünya 6ortalamasının, ring’de 2,4, open-end’de 2,5 katıdır. (Uluslar arası Tekstil ÜreticileriFederasyonu) TSKB, pamuklu tekstil sektörü raporuna göre7, pamuk ipliği (kısa elyaf) altsektöründe, 2004 yılı sonu itibariyle, 322 firma bulunmaktadır. Kapasite 24 saat/gün, 300gün/yıl hesabına göre yapılmakta ve firmaların çalıştıkları fiili devir/dakika bilgilerindenhesaplanarak gidilmiştir. Tablo - 2.6: plik Makinelerine göre firmaların dağılımı 2000-2004 F RMA T P 2000 2001 2002 2003 2004 Yalnız Ring 85 86 90 94 102 Yalnız Open-end 126 129 138 141 137 Ring ve Open end 63 66 74 81 83 Toplam 274 281 302 316 322 Kaynak: TSKB TK B AR&GE ve Mevzuat Şubesi’nin hazırladığı “Türkiye’de plik ÜretimKapasitesi ve Makine Parkı Üzerine Genel Bilgiler” Raporuna öre ise, Türkiye’de, 229tane ortalama 30.000 iğlik pamuk (kısa elyaf) ring iplik, 256 tane ortalama 2.250 rotorasahip pamuklu open-end iplik olmak üzere toplam 485 adet fabrika bulunmaktadır. TSKB, Pamuklu Tekstil Sektör raporuna göre, 2004 yılında, pamuklu sektöründeiplik kapasitesi, 2003 yılına göre, ring’de %0,7 azalarak 6.312 bin iğe gerilerken, open-end’de %4,3 artarak 543 bin rotora, toplamda da ağırlık cinsinden % 3 artarak 1.75 binton/yıla yükseldiği belirtilmektedir. Yine aynı raporda, mevcut iğlerin %55’inin 1995–2004 yılları arası üretilmiş modern makineler olduğu ifade edilmektedir.5 http://www.tad.com.tr/makale.aspx?id=97, Öğr. Gör. Cevher lhan CEVHER , (Harran ÜniversitesiAkçakale M.Y.O. Tekstil Programı)6 ITMF verilerinde, 1994–1999 döneminde, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki tüm makine üreticilerikapsanmamıştır. 10 yaşından eski olmayan makine parkı 1994–2003 yılları arasını kapsamaktadır.7 TKSB, Pamuklu Tekstil Sektörü Raporu, Haziran 2005, Azmi Özer, s.15 39
 40. Mevcut open –end iplik eğirme makineleri ringlere göre daha modern olmaklaberaber %74’ü 1995–2004 model makinelerden oluşmaktadır. Türkiye’de iplik makineleriGAP ve Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Geçmiş yıllarda, özellikle yeni makine parkına sahip firmaların yüksek kapasiteoranları ile çalışırken, 2004 yılında kapasite kullanım oranları tüm makine gruplarındayaklaşık ring’de %8, open-end’de %14 oranında düşüş göstermiştir. Bu düşüşün en önemlisebeplerinden bir tanesi ithalattaki artış olmuştur. Tablo - 2.7: Türkiye’deki plik Makinelerinin Taşlarına göre Üretimi 2004 R NG OPEN-END TOPLAM Üretim/ton KKO % Pay % Üretim/ton KKO % Pay % Üretim KKO % Pay % 2004 20.960 30 3 6.690 23 1 27.650 28 22004-2003 178.661 78 27 156.290 82 33 334.951 80 291995-1999 249.975 84 60 226.016 72 78 475.991 78 671990-1994 112.038 81 75 86.110 60 95 198.148 70 831980-1989 99.371 75 88 25.865 40 100 125.236 63 93 1970-979 81.051 53 99 0 0 100 81.051 53 99 diğer 7.256 30 100 0 0 100 7.256 30 100 toplam 749.312 72 100 500.971 68 1.250.283 70kaynak: TSKB d-Pamuklu Dokuma TKSB, 2004 Pamuklu Tekstil Sektör raporunda belirtildiği gibi, iplikte olduğukadar olmasa bile, pamuklu dokuma sektörü de oldukça yeni makine parkına sahiptir.ITMF, makine sevkıyatı verilerine göre, 10 yaşından eski olmayan makine parkının toplamiçindeki payı, Türkiye’de dünya ortalamasının iki katıdır. Sektörün önde gelenfirmalarının makine parkının bu bilgiyi doğrular nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Pamuklu dokuma sektöründe üretim artışı, ithalat artış hızı ile baş edememiştir.Doğrudan dokuma ithalatının üretime oranı 1999 yılında %17 iken, 2004 yılında bu oranın%352lere ulaştığı belirtilmektedir. Üretimde artış sağlanamaması kapasite kullanımoranında da düşüşe sebep olmuştur.8 e-Pamuklu Örme Türkiye’de pamuklu örme alt sektörü, entegre olmayan küçük ve orta boyişletmelerde yoğunlaşarak bir büyüme göstermiştir. ITMF verilerine göre, Türkiye son 5yılda, dünya yuvarlak örgü makinelerinin %10’unu satın alarak, Çin HakCumhuriyeti’nden sonra 2. büyük yatırımcı olmuştur. Örme hazır giyim ihracatına paralel8 TKSB, Pamuklu Tekstil Sektörü Raporu, Haziran 2005, Azmi Özer, s.21 40
 41. olarak pamuklu örme üretimi son 10 yılda hızlı bir şekilde artış göstermiş, kapasitekullanım oranı 2002–2004 yıllarındaki kapasite artışına den gidemeyip, %60 seviyelerindekalmıştır.9 f-Sentetik Elyaf & plik Dünya terminolojisindeki adı sentetik fiber filament olan sektör, ürün bazındasentetik elyaf ve sentetik iplik endüstrisi olmaktadır. Türkiye’de sentetik elyaf üretimi ilkkez 1964 yılında Bursa Sifaş’ta başlamıştır. Türk sentetik iplik sektörü 1997 yılındanitibaren yeni bir geçiş ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bu sürecin en belirgin özelliğidünyadaki en son teknolojik gelişmeleri bünyesinde toplamak suretiyle kapasite veçeşitlilik açısından en üst seviyeyi yakalamasıdır. Sektörde faaliyet göstere polyamid, polyester ve akrilik üreticilerinin sayısı 11 olu,8 tanesi Bursa-Yalova ekseninde faaliyet göstermektedir. Son yıllarda, polipropilenalanında ciddi yatırımla Adana, Gaziantep, Kayseri yöresinde gerçekleştirilmiştir.Tablo - 2.8: Sentetik Elyaf ve plik Sektöründe Kapasite Durumu 1999-2003 (ton) 1999 2000 2001 2002 2003 polyester iplik 385.000 425.000 425.000 430.000 430.000 polyester elyaf 143.000 143.000 180.000 180.000 180.000 polyamid iplik 75.500 75.500 77.500 80.000 80.000 polyamid elyaf 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 akrilik elyaf 250.000 250.000 295.000 295.000 295.000 polipropilen iplik 175.000 175.000 180.000 205.000 225.000 polipropilen elyaf 28.000 28.000 35.000 45.000 45.000 toplam 1.060.100 1.100.100 1.196.100 1.238.600 1.258.600 kaynak: SUSEBTablo - 2.9: Sentetik Elyaf ve plik Sektöründe Üretim 1999 2000 2001 2002 2003 polyester iplik 258.000 344.000 321.000 321.000 336.000 polyester elyaf 105.000 120.000 95.000 95.000 88.000 polyamid iplik 43.000 59.000 63.500 63.500 63.900 polyamid elyaf 600 600 600 akrilik elyaf 202.100 218.000 231.000 231.000 255.000 polipropilen iplik 160.000 160.000 180.000 polipropilen elyaf 25.000 25.000 38.000 toplam 608.100 741.000 896.100 896.100 961.500 kaynak: SUSEB, TSKB9 TKSB, Pamuklu Tekstil Sektörü Raporu, Haziran 2005, Azmi Özer, s.22 41
 42. 2.1.2.4. Üretim Maliyetleri 2.1.2.4.1. Tekstilde Üretim Maliyetleri Türkiye Tekstil Sanayi şverenleri Sendikası’nın üyeleri arasında yapmış olduğumaliyet analizi anket sonuçları aşağıda belirtilmektedir. Grafik - 2.1 SEÇ LM Ş TEKS L F RMALARI MAL YET ANAL Z KASIM-2005 7% 3% 25% 7% 2% 2% 9% 1% 4% 7% 33% NSAN KAYNAKLARI HAMMADDE YARDIMCI MADDE VE MALZEME BOYARMADDE SU VE ATIK SU ENERJ BAKIM VE ONARIM TAŞIMA G DERLER AMORT SMAN G DERLER F NANSMAN G DERLER D ĞER G DERLER Söz konusu anket çalışması sonucunda görüleceği üzere en büyük paydalarıhammadde (%33) ve insan kaynakları (%25) maliyeti oluşturmaktadır. Toplam maliyetiçinde 3. büyük paydayı ise enerji maliyetleri almaktadır. Tekstil Terbiye Sektörü’nde de;benzer bir maliyet tablosu ile karşılaşmaktayız. Türkiye Tekstil Terbiyecileri SanayiDerneği’nin üyeleri genelinde almış olduğu anket sonuçlarına göre, 42
 43. Grafik - 2.2 TEKS L TERB YE SEKTÖRÜ MAL YET ANAL Z -KASIM 2005 7% 2% 26% 17% 0% 2% 3% 10% 16% 2% 15% NSAN KAYNAKLARI BOYARMADDE K MYASAL MALZEME SU VE ATIK SU ENERJ BAKIM VE ONARIM TAŞIMA G DERLER K RA G DERLER AMORT SMAN G DERLER F NANSMAN G DERLER D ĞER G DERLER nsan Kaynakları maliyeti, % 26’lık pay ile maliyet kalemleri içerisinde en büyükpaydaya sahiptir. Sırayla enerji maliyeti (%16) ve kimyasal malzeme maliyeti (%15)maliyet kalemleri arasında en yüksek paydaya sahip kalemlerdir. Tekstil Terbiye sektörüinsan kaynakları maliyetinin %25,8’lik paydası; %15 mavi yakalı ücretleri, %8 beyazyakalı ücretleri, %1,5 yemek giderleri, %1 servis giderleri ve %0,3 güvenlik giderlerindenoluşmaktadır.Tablo - 2.10 Ücretler ORTALAMA BRÜT ORTALAMA NET ORTALAMA BRÜT G YD R LM Ş ÜCRET G YD R LM Ş ÜCRET ŞKOLU ÜCRET (YTL/AY) (YTL/AY) (YTL/AY) Tekstil 693.970 1.115.132 859.650 Ağırlıklı Ortalama 1.219.350 2.076.380 1.424.950 (2) Kıdam ve hbar Tazminatları, iş gücü maliyetine dahil değildir. 43
 44. 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin netinin ve işverene maliyetinin hesabı, 01.01.2005–31.12.2005 Tablo - 2.11 01.01.2005 - 31.12.2005 YTL ASGAR ÜCRET 488,7 SSK PR M % 14 68,42 ŞS ZL K S G.FONU % 1 4,89 GEL R VERG S %15 62,31 DAMGA VERG S % 06 2,93 KES NT LER TOPLAMI 138,55 NET ASGAR ÜCRET 350,15 ŞVERENE MAL YET ASGAR ÜCRET 488,7 SSK PR M % 19.5 ( şv.Payı) 95,3 ŞVEREN ŞS ZL K S G.FONU % 2 9,77 ŞVERENE TOPLAM MAL YET 593,77 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.1.2.4.2. Hazırgiyim ve Konfeksiyonda Maliyetler Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem ulusal piyasada hem de uluslararasıpiyasalarda rekabet edebilirliliği açısından maliyet yapısı önem taşımaktadır. Uzundönemde maliyet yapısının uluslararası ortalamalara veya hazırgiyim pazarlarındaTürkiye’nin rakibi olan ülkelerin ortalamasına yakınlaşması gerekmektedir. Aksi takdirdesektör, rekabet gücünü koruyamaz. Sektörün maliyet yapısını tespit amacıyla 2001 yılında TK B tarafındanörneklemeye dayanan bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları 2001 yılından2005’e faiz oranlarında görülen düşüş (yaklaşık %60’lık düşüş) ve ücretlerdeki artış(ücretler yaklaşık %280 oranında artış gösterdi) dikkate alınarak revize edilmiştir. Buşekilde oluşturulan maliyet bileşenleri, hem toplam hazırgiyim ve konfeksiyon sektörüolarak, hem de sektörün alt sektörleri olan dokuma ve örme konfeksiyon ile çorap ve evtekstilleri için aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 44
 45. Tablo - 2.12 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması ÖRME HAZIRG Y M TÜRK YE TÜRK YE ORTALAMASI TÜRK YE ORTALAMASI D0OKUMA HAZIRG Y M ÇORAP TÜRK YEMAL YET KALEMLER ORTALAMASI ORTALAMASIAna Hammadde (%) 43 44 55 47Tali Hammadde ve Aksesuar (varsa ve 12 11 5 10dikkate değerse) (%)Direkt şçilik(Üretimle ilgili işçi ücretleri, SSK 29 30 22 27primleri v.s.toplamı) (%)Finansman ve Amortisman Giderleri(makina ve bina amortismanı, kredi 3 6 8 6faizleri, vade farkları v.s. toplamı) (%)Diğer Maliyet Unsurları(idari giderler, pazarlama giderleri, 12 9 11 10enerji, su, aydınlatma giderleri,v.b.toplamı) (%)TOPLAM (%) 100 100 100 100Kaynak : TK B Ank eti 45
 46. Grafik - 2.3 HAZIRG Y M VE KONFEKS YON SEKTÖRÜ MAL YET B LEŞENLER Diğer Maliyet Finansman ve Unsurları Amortisman 10% Ana Hammadde Giderleri 47% 6% Direkt şçilik Tali Hammadde 27% ve Aksesuar 10% Hazırgiyim ve konfeksiyonun hem toplamı hem de alt sektörleri açısından endikkate değer nokta hammadde maliyetinin toplam maliyet içinde en yüksek payhammaddeye (örme kumaş ve çorap için iplik) aittir. Hazırgiyim sektöründe kullanılanhammaddeleri sadece ana hammadde olarak düşünmek hatalı olur. Özellikle dokumahazırgiyim sektöründe ana hammaddelerin dışında astar, tela, vatka gibi talihammaddelerle, hem dokuma hem de örme hazırgiyimde kullanılan aksesuar malzemelerive nakışlar maliyetler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla hazırgiyimle ilgilimaliyet bileşenleri tablolarından hareketle, dokuma hazırgiyim sektörünün maliyetleriiçinde toplam hammadde maliyetini ( %43 + %12 = %55 ), örme hazırgiyimde benzerşekilde (%44+%11) %55 ve çorapta (%55+%5=%60) olarak almakta yarar bulunmaktadır. Maliyetler içerisinde ikinci önemli kalem ise işgücü ücretlerinin teşkil ettiğimaliyetlerdir. Bunun toplam içindeki payı % 29-30’dur. Bu çalışmada sadece doğrudanişçilik ayrı olarak ele alınmış olup yönetimle ilgili kalifiye işçilik diğer maliyet unsurlarıarasında yer almaktadır. Kalifiye işçiliğin oranı yaklaşık %5 civarındadır. Doğrudanişçilikle kalifiye işçilik birlikte düşünüldüğünde, sektörde maliyetler işgücü maliyetininpayı %35’e kadar çıkabilmektedir. Hazırgiyim ve konfeksiyon üretiminde de enerji kullanımı söz konusudur, ancakiplik ve kumaş üretimine göre daha küçük bir oran teşkil ettiğinden, enerji maliyetinindiğer maliyet unsurları arasında yer aldığı için buradaki maliyet tabloları ve grafiklerdeayrıca gösterilmemektedir. 46
https://velotime.com.ua

best-cooler.reviews

×