Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Tanım
• Ductus torasikustaki yırtıktan plevral boşluğa şilusun birikmesi.
• İlk travmatik şilotoraks 1875 de tanımlanmıştı...
ANATOMİ
 Duktus Torasikus lenfatik sistemim sol toplayıcı damarıdır.
 Boyu, 38-45cm
 T10 – L3 seviyesinde aortun sağınd...
Fizyoloji
• Pirimer görevi yağ ve lenfositleri venöz sisteme taşımak.
• Diet, uzun zincirli trigliseritlerden ( >12 karbon...
Şiloz Mayinin İçindekiler
Total yağ 0.4-0.5 g /
100 ml
Kollesterol 65-220 mg
Trigliserit 0.4-4 g
Total Protein 2.21-5.9 g
...
Şilus’un Venöz Sisteme Taşınmasını
Etkileyen Faktörler:
• Toraks içi ve batın içi basınç farkı
• Muskuler kasılma (10-15sn...
Şilotoraks Nedenleri
• Konjenital
Duktus Torasikus atrezisi
Doğum travması
Duktus torasikus fistulu
• Travmatik
Künt, Pene...
Cerrahi İşlem Sonrası Şilotoraks
• Servikal
Lenf nodu eksizyonu
Radikal boyun disseksiyonu
• Torasik
Patent duktus arterio...
İnsidans:
Kardiotorasik cerrahi sonrası görülme sıklığı % 0.2-1
Mortalite/Morbidite:
Büyük klinik merkezlerde mortalite/mo...
Klinik Semptomlar
• Konjenital Şilotoraks:
Doğumdan 48 saat sonra
Taşipne, taşikardi,
Solunumsal sıkıntı, hipoksi,
Hemodin...
Klinik Semptomlar
• Cerrahi Sonrası Şilotoraks:
Cerrahi işlemden 2-10 gün sonra,
Taşipne, taşikardi,
Göğüs ağrısı,
Drenajı...
Klinik Semptomlar
• Pnömonektomi sonrası şilotoraks:
Hemodinaminin hızlı kötüleşmesi
Tansiyon hidrotoraks
Latarji, şok,
CV...
Tanı
• Torasentez veya tüp torakostomi:
Süt veya seroz renkte, pıhtısız, travma veya cerrahi sonrası hemorajik olabilen ma...
• Kollesterol ve protein miktarı şiloz ve şiloz olmayan effüzyonlarda
karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel...
Triglyceride concentration in pleural fluid. Each point represents one patient. There is a clear difference between patien...
. Total number of cells and lymphocytes. In chylous effusion, the fraction of lymphocytes is > 80%. Note the logarithmic s...
Ayrıcı tanı
• Psödoşilotoraks:
Süt görünümündedir,
Enfeksiyona ikincil plevral kalınlaşma ve kalsifikasyon, Kanser,
Sıvıda...
Torasentez
↓
Tanıyı Doğrulama
↓
Göğüs Tüpü
↓
Konservatif Tedavi
*NPO
*Negatif aspirasyon
*Santral Hiperalimentasyon
↓
2 Ha...
Vera Büttiker, Sergio Fanconi, Rene Burger. Chylothorax in children. Chest 1999; 116:682-7
Tanı Olgu Sayısı
Konjenital kal...
Postoperatif Şilotoraks
• Postoperatif şilotoraks sıklığı %1 den az ( %0.5 -2)
• Ciddi komplikasyonlardandır. Tedavi yeter...
‘Shunt’ Uygulamaları
• Weese ve Schouten 1982 de malign plevral eff da ilk plöroperitonial shuntı uygulamış.
• Azizkhan ve...
Andrew B. Wolff, Mark Silen, Evan R. Kokoska et al. Treatment of refractory chylothorax with externalized pleuroperitoneal...
Şilotoraks ve Somatostatin
• Somatostatin peptid olup nörohormon ve aynı zamanda parakrin gibi davranır
• Hipofiz bezinden...
Somatostatin’in uygulama şekli ve etkinliği
• Subkutanoz ve paranteral yolla kullanılabilir ( 8saat, 12 saat veya kontinu ...
Şilotoraks
Şilotoraks
Şilotoraks
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Şilotoraks

953 views

Published on

Bilgi: www.akugoguscerrahisi.com

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Şilotoraks

 1. 1. Tanım • Ductus torasikustaki yırtıktan plevral boşluğa şilusun birikmesi. • İlk travmatik şilotoraks 1875 de tanımlanmıştır (Quinke) • İlk torasik duktus ligasyonu 1948’ de yapılmıştır (Lampson)
 2. ANATOMİ  Duktus Torasikus lenfatik sistemim sol toplayıcı damarıdır.  Boyu, 38-45cm  T10 – L3 seviyesinde aortun sağında, 3-4 cm uzunluk, 2- 3cm kalınlıktaki sisterna şiliden başlar.  T10-12 seviyesinde aortik hiatusdan toraksa girer.  T5-2 seviyesinde aortun arkasından karşıya geçer.  Ant. Skalen adelenin mediali frenik sinirin ant. dan bir yay çizerek Subkalvian ven ve VJİ bileşkesine dökülür.  Duktus Torasikus toplumun %30’unda diafragma seviyesinde multipl anastomozlar gösterir. Henry Gray (1825-1861).Anatomy of the Human Body
 3. Fizyoloji • Pirimer görevi yağ ve lenfositleri venöz sisteme taşımak. • Diet, uzun zincirli trigliseritlerden ( >12 karbon atomu) oluşur. UZTG → Pankreatik lipaz → Monogliserit → Monogliserit → Barsak lenfatikleri → S.Şili → Duc. Torasikus → Kan Safra tuzları Şilomikron • Orta zincirli TG (6-10 karbon atomu) direkt portal sist. emilir. • Oral alınan yağın venöz sist geçişi 1 saat ( lenf akım vol: 1.38mm/kg/sa.) • Volumun %95’i KC ve barsak lenfatik kanallarından sağlanır.
 4. Şiloz Mayinin İçindekiler Total yağ 0.4-0.5 g / 100 ml Kollesterol 65-220 mg Trigliserit 0.4-4 g Total Protein 2.21-5.9 g Albumin 1.2-4.1 g Globulin 1.1-3.6 g Fibrinojen 16-24 g Şeker 48-200 g Elektrolit Plasmaya yakın Lenfosit 400-6800 / mm³ > plazma Eritrosit 50-600 / mm³ < plazma Antitrombin > Plazmadaki miktarın %25 Protrombin > Plazmadaki miktarın %25 Fibrinojen > Plazmadaki miktarın %25
 5. Şilus’un Venöz Sisteme Taşınmasını Etkileyen Faktörler: • Toraks içi ve batın içi basınç farkı • Muskuler kasılma (10-15sn /1 ve 10-25 cm/H20) Vagus → ACH → Kasılma artar. Adrenalin → Kasılma azalır. • Kapakların geri akımı engellemesi • Barsak hareket artışı ile basınç iletim artışı.
 6. Şilotoraks Nedenleri • Konjenital Duktus Torasikus atrezisi Doğum travması Duktus torasikus fistulu • Travmatik Künt, Penetran Cerrahi • Tanısal İşlemler Lumbar arteriografi Subklavian ven katerizasyonu • Maliğnensi Lenfomatos (%60) Lenfoma dışı
 7. Cerrahi İşlem Sonrası Şilotoraks • Servikal Lenf nodu eksizyonu Radikal boyun disseksiyonu • Torasik Patent duktus arteriosus ligasyonu Kardiovaskuler girişimler: Aort anevrizması, koarktasyon Özofajektomi Mediastinal tümör rezeksiyonu Mediastinal lenfatik kuretaj • Abdominal Sempatektomi Radikal lenf nodu diseksiyonu Joseph I. Miller: Anatomy of the Thoracic Duct and Chylothorax. General Thoracic Surgery, Baltimore, Philadelphia, London; William & Wilkins, ed: TW Shields; 2000, Chapter 63.
 8. İnsidans: Kardiotorasik cerrahi sonrası görülme sıklığı % 0.2-1 Mortalite/Morbidite: Büyük klinik merkezlerde mortalite/morbidite oranı %10 Rosemary Kozar. Chylothorax. eMedicine journal, February 1 2002, Volume 3, Number 2
 9. Klinik Semptomlar • Konjenital Şilotoraks: Doğumdan 48 saat sonra Taşipne, taşikardi, Solunumsal sıkıntı, hipoksi, Hemodinamik düzensizlik. Akc grafisi: Tek veya iki taraflı plevral effüzyon
 10. Klinik Semptomlar • Cerrahi Sonrası Şilotoraks: Cerrahi işlemden 2-10 gün sonra, Taşipne, taşikardi, Göğüs ağrısı, Drenajın artması (>500ml/gün) Akc grafisi: Tek veya ikitaraflı plevral effüzyon.
 11. Klinik Semptomlar • Pnömonektomi sonrası şilotoraks: Hemodinaminin hızlı kötüleşmesi Tansiyon hidrotoraks Latarji, şok, CVP’nin artması, hipotansiyon, Akc grafisi: Mediastinal şift ve sıvı seviyesinin hızlı yükselmesi. • Travmatik şilotoraks: Spinal travmadan 2-6 hafta sonra hidrotoraks
 12. Tanı • Torasentez veya tüp torakostomi: Süt veya seroz renkte, pıhtısız, travma veya cerrahi sonrası hemorajik olabilen mayi. • Drenaj miktarı: 400-500ml/gün ortalama 700-1200 ml/gün (70kg) • Mikroskopi: Yağ globulinleri, eter ile temizlenir, sudan III ile boyanır. Gram boyamada, lenfosit > %80, hücre sayısı: 400-6000 /ml • Biokimya: Trigliserit >110 mg/dl (%99) Kollesterol/ Trigliserit < 1 Trigliserit < 50 mg/dl (%5) (ayrıcı tanı: lipoprotein elektroorezinde şilomikron bandı görülmesi) • Radyoloji: Akciğer grafisi Bilgisayarlı tomografi, Lenfanjiografi
 13. • Kollesterol ve protein miktarı şiloz ve şiloz olmayan effüzyonlarda karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. • Trigliserit >110mg/dl şilotoraks Trigliserit 50-110 mg/dl lipoprotein analizi Staats BA, Ellefson RD, Budahn LL, Dines DE, Prakash UB, Offord K. The lipoprotein profile of chylous and nonchylous pleural effusions.Mayo Clin Proc 1980 Nov;55(11):700-4
 14. Triglyceride concentration in pleural fluid. Each point represents one patient. There is a clear difference between patients with chylous effusion and those with nonchylous effusion Vera Büttiker, Sergio Fanconi, Rene Burger. Chylothorax in children. Chest 1999; 116:682-7
 15. . Total number of cells and lymphocytes. In chylous effusion, the fraction of lymphocytes is > 80%. Note the logarithmic scale . Vera Büttiker, Sergio Fanconi, Rene Burger. Chylothorax in children. Chest 1999; 116:682-7
 16. Ayrıcı tanı • Psödoşilotoraks: Süt görünümündedir, Enfeksiyona ikincil plevral kalınlaşma ve kalsifikasyon, Kanser, Sıvıdaki lesitin globulinler süt görünümünü verir. Yağ globulinleri azdır ve sudan III ile boyanmaz. • Kollesterolden zengin plevral effüzyon: Tuberküloz veya Romatoid artrit Yağ globulinleri ve şilomikron içermez, kollesterol bulunur. • Uzun süreli plevral effüzyon:
 17. Torasentez ↓ Tanıyı Doğrulama ↓ Göğüs Tüpü ↓ Konservatif Tedavi *NPO *Negatif aspirasyon *Santral Hiperalimentasyon ↓ 2 Hafta Takip   ↓ (Maliğn dışı) Maliğn Şilotoraks Drenaj >500cc/gün Drenaj < 250cc/gün ↓ ↓ ↓ Radyoterapi Torakotomi 1 Hafta Takip Duktus ligasyonu ↓ ↓ Dekortikasyon Drenaj Yok Drenaj Devam Ediyor Plörektomi ↓   Tüpü Sonlandır Unstabil Hasta Stabil Hasta ↓ ↓ Plöroperitonel Şunt Torakotomi Joseph I. Miller: Anatomy of the Thoracic Duct and Chylothorax. General Thoracic Surgery, Baltimore, Philadelphia, London; William & Wilkins, ed: TW Shields; 2000, Chapter 63. ŞİLOTORAKSTA TEDAVİ ALGORİTMASI
 18. Vera Büttiker, Sergio Fanconi, Rene Burger. Chylothorax in children. Chest 1999; 116:682-7 Tanı Olgu Sayısı Konjenital kalp hast 33 Pnömoni 2 Özofagial atrezi 1 Diafragma Hernisi 1 İdeopatik 2 Şilotorakslı çocuk hastalarda pirimer tanılar
 19. Postoperatif Şilotoraks • Postoperatif şilotoraks sıklığı %1 den az ( %0.5 -2) • Ciddi komplikasyonlardandır. Tedavi yetersiz kalırsa mortalite %50 ye ulaşır. • Büyük çoğunluğu konservatif tedavi ile düzelir. • Masif drenajı olan veya uzun süre drenajı olan olgularda cerrahi planlanır. • Olguların %25’ine cerrahi gerekmektedir. • Operasyonda şiloz kaçak seviyesi tespit edilirse buranın suture edilmesi duktus ligasyonuna tercih edilmelidir. • Ölüm nedenleri: Nutrisyonel açık Solunumsal disfonksiyon Dehidratasyon Immunsupresyon ve buna bağlı sepsis. Hossein Fahimi, Filip Casselman, Massimo Mariani et al. Current Management of Postoperative Chylothorax. Ann Thorac Surg 2001; 71:448-51 Françoise Le Pimpec-Barthes, Nicola D’Attellis, Antoine Dujon et al. Chylothorax complicating pulmonary resection. Ann Thorac Surg 2002; 73:1714-19.
 20. ‘Shunt’ Uygulamaları • Weese ve Schouten 1982 de malign plevral eff da ilk plöroperitonial shuntı uygulamış. • Azizkhan ve ark 1983’de şilotoraksta ilk plöroperitonial shuntı uygulamış. (pediatri) • Orijinal versiyonu 1.5 ml pompa çaplı, subkutanoz, kostal sınıra yerleştirilir. • Yeni kullanılan, 2.5 ml pompa çaplı, eksternal uygulamalı, 15.5 F, çift valvli shunt • Eksternal shunt (Denver Biomaterials),çocuklarda kullanımı diğerine göre avantajlı. • Tüp torakostomi ile konservatif tedavi yaklaşımı uzun sürdüğünde özellikle pediatrik grubun genel durumu bozulmaktadır. • Pediatrik yaş grubunda şilotoraks nedeni sıklıkla konjenital kapl hastalığı nedeniyle yapılan amaliyatlardır. Ve bu hastalar ikinci bir amaliyatı tolere etmesi güçtür. • Sunt ile nutrisyonel, elektrolit kaybı minimale indirilmiş olur. Weese J.L., Schouten J.T. Pleural peritoneal shunts for the treatment of malignant pleural effusions. Surg Gynecol Obstet.1982; 154: 391-2 Azizkhan R.G. et al. Pleuroperitoneal shunts in the management of neonatal chylothorax. J pediatr Surg 1983; 18:842-50.
 21. Andrew B. Wolff, Mark Silen, Evan R. Kokoska et al. Treatment of refractory chylothorax with externalized pleuroperitoneal shunts in children Ann Thorac Surg 1992; 54:276-8..
 22. Şilotoraks ve Somatostatin • Somatostatin peptid olup nörohormon ve aynı zamanda parakrin gibi davranır • Hipofiz bezinden TSH ve growth hormon salınımını inhibe eder. • Vazoaktif intestinal peptid, gastrin, motilinin GİS den salınımını inhibe eder. • Somatostatinin etkinliğ, pankreatik, intestinal ve gastrik salgılarını ayrıca hepatik venoz basıncı, splenik kan akımını azaltmasına bağlıdır.
 23. Somatostatin’in uygulama şekli ve etkinliği • Subkutanoz ve paranteral yolla kullanılabilir ( 8saat, 12 saat veya kontinu uyg) • Tedaviye başlandığında 24 saat içinde şiloz mayi drenajı azalır. • Orta derecede drenajı olan vakalarda başarılı sonuçlanabilir. • 1000cc/gün den fazla drenajı olan olgularda kliniği değiştirmeyebilir ve bu olgularda cerrahi gerekebilir.  Rosemary F. Kelly, Sara J. Shumway. Conservative management of postoperative chylothorax using somatostatin.Ann Thorac Surg 2000: 69:1944-1945.  Timothy W. Pettitt, Joseph Caspi, Anne Borne. Treatment of persistent chylothorax ofter Norwood procedure with somatostatin.
best-cooler.reviews

www.profvest.com/2015/10/invest-in-business.html

Был найден мной полезный веб портал , он рассказывает про Мастерон https://farm-pump-ua.com/dro-p-100-masteron.html

×