Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
<ul><li>Талбайн нивелирдлэг</li></ul>Талбайн нивелирдлэгийг газрын гадаргын хотгор гүдгэр багатай /тэгш/, задгай талбайд х...
Квадратуудыг невилердэх
Оройн цэгүүдийн өндрийг тодорхойлох
План зураг зохиох, чимэглэн зурах
Газар шорооны ажлын тооцоо хийх зэрэг болно.</li></ul>1:500-ын масштабын h=0.5м үеийн өндөртэй план зураг зохиоход зориулж...
        0904               1500                 1322                ...
J4                                          1738
        1327               1482                 1763               ...
       3                                                      ...
                                           6205
1721
      2   6903               1331                 1289              ...
         1200                    J3
         5885
      1    0814               0635                 0337              ...
            а                   б                    в          ...
Зураг. I
           HRp1=1540.000м+j*23  j=1
           HRp1=1563.000м
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

талбайн нивелирдлэгGeodezi dadlaga

9,226 views

Published on

 • Bayarlalaa. Heregtei uedee chuham heregtei yum aa,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

талбайн нивелирдлэгGeodezi dadlaga

 1. 1. <ul><li>Талбайн нивелирдлэг</li></ul>Талбайн нивелирдлэгийг газрын гадаргын хотгор гүдгэр багатай /тэгш/, задгай талбайд хийдэг. Үүний үр дүнд 1:500-1:5000-ны масштабын 0,25м, 0,5м үеийн өндөртэй план зураг зохиох ба талбайн босоо төлөвлөлт хийх, газрын гадаргыг тэгшлэх газар шорооны ажлын тооцоог хийдэг. Нивелирдлэгийн үр дүнд гарсан план зургийг инженерийн олон төрлийн ажилд хэрэглэж болно.<br />Талбайн нивелирдэх олон аргуудын дундаас " квадратуудын нивелирдлэг" -ийн арга хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг. Энэ нь талбай дээр ижил хэмжээний квадратуудыг /квадрат тор болгон/ байгуулж, тэдгээрийн оройн цэгүүдийг нивелирдэх ажил юм. Квадратуудын талууд нь зургийн масштаб, ажлын зориулалт болон талбайн хэмжээнээс хамааран 10, 20, 40, 50м гэх мэт янз бүрийн урттай байж болно.<br />Квадратуудын нивелирдлэгийн ажлыг дараах дарааллаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:<br /><ul><li>Квадрат тор байгуулах
 2. Квадратуудыг невилердэх
 3. Оройн цэгүүдийн өндрийг тодорхойлох
 4. План зураг зохиох, чимэглэн зурах
 5. Газар шорооны ажлын тооцоо хийх зэрэг болно.</li></ul>1:500-ын масштабын h=0.5м үеийн өндөртэй план зураг зохиоход зориулж 20 м-ийн талуудтай квадрат байгуулж, газар шорооны ажлын тооцоо хийх тухай жишээ авч үзье.<br /><ul><li>Квадрат тор байгуулах</li></ul>Тэгшилгээ хийх талбай дээр квадрат торыг теодолит ба хуйлмал метрийн тусламжтайгаар байгуулна. Эхлээд хүрээгээр нь, дараа нь түүнийг хуваах байдлаар байгуулдаг.<br />Өөрөөр хэлбэл, эхлээд квадратуудын оройн цэгүүдийг дайрсан тэгш өнцөгтэй битүү олон өнцөгтийг байгуулна гэсэн үг.<br />Тэгш өнцгийг теодолитын дугуйн хоёр байдлаар байгуулж, эхний талд перпенпикуляр чиг тогтооно. Олсон чигийн дагуу зайг хуйлмал метрээр хэмжиж, 20 м-ийн хэрчмүүдийг газарт тэмдэглэнэ.<br />Хүрээгээр нь тодорхойлсон олон өнцөгтийн талууд дээр орших 20м-ийн хэрчмүүдийн харилцан эсрэг орших цэгүүдийг холбон чиг тогтоож, зай хэмжих байдлаар гадаргууд буюу квадрат тор байгуулна.<br />Квадратын оройн цэгийг газарт нь модон гадсаар бэхэлж, дэргэд нь манааны гадас босгоно. Манааны гадсан дээр цэгийн дугаарыг тэмдэглэнэ.<br />Квадратын оройн цэгийг үсэг ба тооны хоршлоор нэрлэж дугаарлана.<br />Тор байгуулах явцад биет юмсын /ой, тариалангийн талбай гэх мэт/ хил хязгаар, хотгор гүдгэрийн нугачаа зэрэг онцлог газарт нэмэх цэгүүдийг сонгон авч гадсаар тэмдэглэнэ.<br /> J1<br /> <br /> 5<br /> 1733 1933 137212311106 0740 Rp1 6420 6616 6059 <br /> 1470 6153 J2<br /><ul><li>4
 6. 0904 1500 1322 1348
 7. J4 1738
 8. 1327 1482 1763 6424
 9. 3 1522
 10. 6205
 11. 1721
 12. 2 6903 1331 1289 1220
 13. 1200 J3
 14. 5885
 15. 1 0814 0635 0337 0711
 16. а б в г
 17. Зураг. I
 18. HRp1=1540.000м+j*23 j=1
 19. HRp1=1563.000м
 20. Квадратуудыг нивелирдэх</li></ul>Квадратуудыг невилердэх ажлыг техникийн невилердлэгийн аргаар гүйцэтгэнэ. Невилердлэгийн ажлыг хоёр үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:<br /><ul><li>Өгөгдсөн цэгээс өндөр дамжуулах. Ямар нэгэн өгөгдсөн цэгээс квадратуудын аль оройн цэгт өндөр дамжуулж нивелирдэнэ. Өндөр дамжуулах невилердэгийг шууд ба урвуу чиглэлээр хийнэ. Энэ нивелирдлэгийг квадратуудыг нивелирдлэхээс өмнө хийсэн байх ёстой.
 21. Квадратын оройн цэгүүдийг нивелирдэх. Энэ нь өндөр нь мэдэгдэж байгаа эхний цэгээс бусад оройн цэгүүдэд өндөр дамжуулж нивелирдэх ажил юм. Үүнийг квадратуудыг нивелирдэх гэнэ. Нэг зогсоол дээрээс багажийн нэг төвшнөөр хэд хэдэн цэгийг нивелирдэж болно. Харин холбох цэгээр дамжуулан нивелирдэж нивелирдлэгийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. Багажаас рейк хүртэлх зай 100 м-ээс илүүгүй байх ёстой. Мөн багажийн нэг төвшнөөр нэмэх цэгүүдийг нивелирдэж болно. Холбох цэгээр нивелирийн сэлгэц үүсдэг. Үүний үр дүнд нивелирийн ажлыг шалгаж, үүссэн сэлгэцийг тэгшитгэн бодно.
 22. Холбох цэгүүд дээр рейкний хар ба улаан талаас , завсрын цэгүүд дээр зөвхөн хар талаас тоолол авч ажиллахыг зөвшөөрдөг. Рейкийг гадсан дээр тавьж нивелирдэнэ. Харин гадасны орой нь газартайгаа нэг төвшинд байх ёстой.
 23. Нивелирдлэгийн ажлын үр дүнг баримжаа зураг дээр шууд хөтөлнө.
 24. Зогсоол дээрх шалгалтыг холбох цэгүүд дээр авсан тооллуудаар хийнэ.
 25. Оройн цэгүүдийн өндрийг тодорхойлох
 26. Квадратуудын оройн цэгүүдийн өндрийг бодож тодорхойлох ажлыг хоёр үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 27. Холбох цэгүүдийн өндөр тодорхойлох. Техникийн нивелирдлэгийн журналыг боловсруулж, нивелирийн сэлгэц тэгшитгэн бодох замаар холбох цэгүүдийн өндрийг тодорхойлно.
 28. Завсрын цэгүүдийн өндөр тодорхойлох. Холбох цэгүүдийн өндрийг тодорхойлсны дараа, тэдгээрийн тусламжтайгаар квадратуудын бусад орой буюу завсрын, мөн түүнчлэн нэмэх цэгүүдийн өндрийг тодорхойлно. Үүний тулд зогсоол тус бүрийн багажийн төвшнийг
 29. Hri=HA+a1 I
 30. томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:
 31. Hri – r дугаартай зогсоолын багажийн төвшин
 32. HA – арын цэгийн өндөр
 33. a1 – арын цэг дээр рейкний хар талаас авсан тоолол</li></ul>Дараа нь завсрын цэгүүдийн өндрийг зогсоол бүрээр тус тусад нь <br /> Hс= Hri - с j II томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:<br /> Hс – j дугаартай завсрын С цэгийн өндөр <br /> с j - j дугаартай завсрын цэг дээр рейкнээс авсан тоолол<br /> Хүснэгт I<br />Зогсоолын дугаарХарсан цэгийн дугаарАвсан тооллуудh1= а1- b1H2= а2- b2Дундаж өндөржилтh∂ , ммХолбох цэгийн өндөрАрына1а2Өврийнb1b21Rp1a5173364204693193366164683-0200-0196 -1981563.0001562.8022a5г3137260544682173864244686-0368-0370 -03781562.8021562.4243Г3а2152262054683120058854682+0322+0320 +03211562.4241562.7454а2Rp1172164034683147061534677+0251+0250+02501562.7451563.000<br /><ul><li>План зураг зохиох, чимэглэн зурах</li></ul>Квадратуудын оройн цэгийн өндрийг бодсоны дараа план зохиох ажлыг эхлэх ёстой. Эхлээд план дээр квадрат торыг өгөгдсөн масштабаар байгуулж оройн цэгүүдийн өндрийг тавьж тэмдэглэнэ. Дагаа нь баримжаа зургийн дагуу орчны биет юмсыг план дээр масштабаар оруулна. <br />Үүний дараа хялбар татах ажлыг хийнэ. Эцэст нь зохиосон план зургийг тушээр чимэглэн зурах ажлыг хийснээр энэ ажил дуусдаг. <br />1:500-ийн масштабтай план зураг. Үеийн өндөр 0,5 м <br /> Хүснэгт II<br />Зогсоолын дугаарБагажийн төвшинHriКвадратуудын оройн цэгийн дугаартоололс jӨндөр Hс21564.174б4б5в5г5г4в41500123111060740134813221562.6741562.9431563.0681563.4341562.8261562.85631563.946б1а1б2б3в3в2г2г1в10635081413311482176312891220071103371563.3111563.1321562.6151562.4641562.1831562.6571562.7261562.2351563.60941564.466а4а3090413271563.5621563.139<br /> <br /> 5 62.80 62.94 63.07 63.43<br /> <br /><ul><li>4
 34. 63.56 62.67 62.86 62.83
 35. 63.14 62.46 62.18 62.75
 36. 3
 37. 62.75 62.62 62.66 62.73
 38. 2
 39. 1 63.13 63.31 63.61 63.24
 40. а б в г Зураг.II
 41. Газар шорооны ажлын тооцоо хийх</li></ul>Нивелирдсэн талбайг тэгшлэхийн тулд эхлээд газар шорооны ажлын тооцоо хийдэг. Газар шорооны ажлын тооцоог:<br /><ul><li>Төслийн өндрийг тодорхойлох
 42. Ажлын өндөр тодорхойлж, газар шорооны ажлын хил тогтоох
 43. Дүрсүүдийг сонгон авч тодорхойлох
 44. Газар шорооны ажлын эзэлхүүн тодорхойлох гэсэн дарааллаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 45. Төслийн өндрийг тодорхойлох. Газрын бодит гадаргыг тэгшилж төслийн өндрийг квадратуудын оройн цэгүүдийн өндрөөр
 46. Hт = Hmin + ∑ hI1 + ∑ hI2 + ∑ hI3 + ∑ hI4 III
 47. 4n</li></ul> Hmin – нэг квадратад хамаарах тогтсон өндөр<br /> hI2 - нэг квадратад хамаарах тогтсон өндөр<br /> hI3 - нэг квадратад хамаарах тогтсон өндөр<br /> hI4 - нэг квадратад хамаарах тогтсон өндөр<br /> n – квадратуудын тоо<br />Квадратуудын оройн цэг тус бүрийн тогтсон өндрийг <br /> Hi = H6i - Hmin VI томьёогоор олно. Үүнд: <br /> Hmin – квадратуудын i дугаартай оройн цэгийн бодит өндөр. <br />Дээр тодорхойлсон өндүүдээс харахад хамгийн бага бодит өндөр Hmin=1550,00 м байна. <br />Ht=1562.4+2.80+3.43+3.24+3.13+2.75+3.14+3.56+2.94+3.07+2.83+2.75+2.73+3.61+3.31+ 4*12++4*2.62+2.46+2.67+2.86+2.18+2.66++ 4*12=1565.253м болж байна.<br /><ul><li>Ажлын өндөр тодорхойлж, газар шорооны ажлын хил тогтоох. Квадратуудын оройн цэг тус бүр дээр ажлын өндрийг
 48. Hаi = Hбi - Hт V томьёогоор тодорхойлж схэм дээр тавина. /V/
 49. Нэмэх цэгүүд дээр мөн адил тодорхойлно. Жишээ нь:
 50. ha1= 63.14-65.25=-2.11м
 51. hб2= 62.42-63.25=-0.83 м
 52. hг3= 62.75-63.25= -0.5 м болно.</li></ul> 5 -0.45 -0.31 -0.18 +0.18<br /> <br /> <br /><ul><li>4
 53. +0.31 -0.58 -0.39 +0.42
 54. -0.11 -0.79 -1.07 -0.5
 55. 3
 56. -0.5 -0.83 -0.57 +0.52
 57. 2
 58. 1 -2.11 +0.06 +0.36 -0.01
 59. а б в г
 60. Зураг. III
 61. Тухайн цэг дээр ажлын өндөр эерэг /нэмэх/ тэмдэгтэй байвал ухах, сөрөг /хасах/ тэмдэгтэй байвал шороо нэмэх шаардлагатай гэдэг нь тодорхой байна. Иймээс газар шорооны ажлын хил тогтоох шаардлага гарна. Эерэг, сөрөг тэмдэг бүхий ажлын өндөртэй цэгүүдийн хооронд газар шорооны ажлын хилийн буюу тэг ажлын М цэгийн байрлалыг дараах байдлаар тодорхойлно.
 62. a ------ ( I h1I + I h2 I )
 63. L1 ------ h1
 64. a ------ ( I h1I + I h2 I )
 65. L2 ------ h2
 66. Иймээс энэ М цэг хүртэлх зайг </li></ul>L1 = а* h1 L2 = а h1 <br /> h1 + h2 h1 + h2 <br />а – квадрат талын урт <br /> h1,h2 – оройн цэгүүд дээрх ажлын өндөр<br />L1, L2 – оройн цэгээс М цэг хүртэлх зай болно. Доорх томьёогоор тодорхойлно. Үүнд: <br /> L1=20*-0.45(-0.45+(-0.31))=11.8 L2=20*+0.31(+0.31+(-0.58))=6.97<br /> <br /> -0.45 -0.31 -0.18 +0.18<br /> 5 10 10<br />23224 <br />202 11.84 <br />2124<br />3 8.16 -0.58 -0.39 +0.42<br />25 4 +0.31 13.03 9.63 10.37 <br /><ul><li>8285 6.97 9.23
 67. 2619
 68. 7 14.6
 69. 1
 70. 10.87
 71. 27
 72. 6
 73. 5.4 -0.11 -0.79 -1.07 -0.5
 74. 3
 75. 2918
 76. 9
 77. 2 -0.5 -0.83 -0.57 +0.52
 78. 3217
 79. 11
 80. 301612 18.65
 81. 13
 82. 331431
 83. 7.74
 84. 151 -2.11 1.35 +0.06 +0.36 -0.01
 85. 1.35
 86. 10а 19.45 0.55 б в 19.4 0.6 г
 87. Зураг. IV</li></ul>S1=130,3 S18=400<br />S2=122.86S19=400<br />S3=28.44S20=400<br />S4=118.4S21=103.7<br />S5=130.3S22=100<br />S6=54S23=100<br />S7=164.82S24=96.3<br />S8=50.88S25=47.86<br />S9=400S26=147.14<br />S10=0.37S27=108.7<br />S11=186.5S28=96.3<br />S12=18.63S29=400<br />S13=194.5S30=196.32<br />S14=77.4S31=74.08<br />S15=13.5S32=122.6<br />S16=!86.5S33=6<br />S17=122.6<br /><ul><li>Дүрсүүдийг сонгон авч тодорхойлох. Газар шорооны ажлын хил тогтоосны дараа харахад хилийн шугамаар квадратууд хуваагдах ба тооцоог хялбарчлах үүднээс гурвалжнуудад хувааж дугаарлана. Үүссэн гурвалжны болон хуваагдаагүй үлдсэн квадратуудын талбайг тодорхойлж болно. Эдгээр нь эзэлхүүнийг нь тодорхойлох ёстой гурвалжин ба дөрвөлжин призмүүдийн сууриуд болно.
 88. Газар шорооны ажлын эзэлхүүн тодорхойлох. Дээрх байдлаар үүссэн гурвалжин ба дөрвөлжин призмүүдийн эзэлхүүний нийлбэрээр газар шорооны ажлын тооцоо хийнэ. Үүний тулд тодорхойлсон талбайг дүрс тус бүрээр нь хүснэгтэнд жагсааж бичнэ.
 89. Дараа нь призмүүдийн эзэлхүүнийг тодорхойлно. </li></ul>Гурвалжин призмүүдийн эзэлхүүнийг : <br /> V=S*∑ hi4 томьёогоор дөрвөлжин призмийн эзэлхүүнийг <br /><ul><li> V = a2 * ∑ hi томьёогоор тус тус тодорхойлно. Үүнд:
 90. 4 S – гурвалжин призмийн суурийн талбай /гурвалжны талбай/</li></ul> а- дөрвөлжин призмийн суурийн тал /квадрат тал /<br /><ul><li> ∑ hi – i дугаартай дүрсийн ажлын өндрүүдийн нийлбэр. </li></ul> Хүснэгт 3<br /><ul><li>Дүрсийн дугаар Дүрсийн талбай, м2Ажлын дундаж, мГазар шорооны ажлын эзэлхүүн, м3Ухах /+/Овоолох /-/12345123456789101112131415161718192021222324252627282930313233130,3 122.8628.44118.4130.354164.8250.884000.37186.518.63194.577.413.5186.5122.6400400400103.710010096.447.86147.14108,796.3400196.3275.08122.66+2,52+5.25+173+0.06+9.28+1.89+206+213+146+15.66+6+6.7+200+9-38.65-12.69-29.99-59.50-16.2-43.40-82.68-3.10-169.21-51.59-171.64-6-18.30-52.48-56.89-46.87-43.03-44.5-1.06∑1000.36947.44
 91. ∆V=52.92
 92. I∆VIIV+I+IV(-)I*100%=52.921000.36+947.44*100%=2.7%
 93. Эелэг сөрөг байдлын энэхүү зөрүү нь 5 хувиас хэтрэхгүй байвал ухах, овоолох газар шорооны ажил тэнцэж байна гэж үзнэ.
 94. АВТОЗАМЫН ТРАСС БАЙГУУЛАХ
 95. Трасс пикетээр хуваарилж татах</li></ul>Автозам барьж байгуулахын тулд түүний тэнхлэгийн дагуу чиг тогтоож трасс татан, нивелирдэж, төслийн шугам татаж газар шорооны ажлын тооцоо хийдэг. <br />Автозамын трассын эхлэл цэгээс төгсгөлийн цэгийг хүртэл пикетээр хуваарилна. Трассыг тэнхлэгийн дагууд нь 100м-ийн хэрчмүүдэд таслан хуваах үйл ажиллагааг пикетээр хуваарилах буюу пикетажлах гэж нэрлэдэг. Энэхүү хэрчмийн 2 талын төгсгөлийн цэгүүдийг гадсаар бэхлэх ба тэдгээрийг пикетүүд гэнэ. Трассын эхлэх цэгийг тэг пикет гэж нэрлэнэ.<br /> Трассыг пикетээр хуваарилах явцад пикетүүдээс гадна нэмэх цэгүүд трассын эргэлтийн цэгүүд, түүний элементүүд, хөндлөвчийн цэгүүдийг гадсаар тэмдэглэнэ. Нэмэх цэгүүдийг өмнөх пикетийн дугаар, түүнээс цааш орших зай /метр/-аар нэрлэж тэмдэглэнэ. Жишээ нь: пк 0+78 ба пк 2+82 /Зураг IX.1/<br /> Трассын тэнхлэгээс хажуу тийш /перпендикуляр чиглэлд/ газрын гадаргын хэвгийг үзүүлэх зорилгоор 20м хүртэл урттай хөндлөвчүүдийг байгуулна. Хөндлөвчүүдийн цэгүүдийг гадсаар бэхэлж тэдгээрийг Б-14, Б-20, З-20 /Б-баруун, З-зүүн/ байдлаар нэрлэнэ. Харин хөндлөвчийг “хөндлөвч №№2” байдлаар нэрлэнэ. <br />Трассыг пикетээр хуваарилах явцад түүний тэнхлэгийн дагуу тодорхой өргөнөөр /50-100м хүртэл/ зурвас зураглал үйлддэг. Трассыг пикетээр хуваарилах болон зурвас зураглалын ажлын үр дүнг пикетажын дэвтэр дээр хөтөлнө. Пикетажын дэвтрийг тодорхой масштабаар мм-ийн хуваарьтай цаасан дээр хийх зохимжтой байдаг. Пикетажын дэвтэр дээр бүх пикет, нэмэх цэгүүд, хөндлөвчүүдийг тэмдэглэж, зураглалын үр дүнг хөтөлнө. <br />Эргэлтийн муруй, түүний элементүүдийг тодорхойлох<br />Газрын гадарга буюу нутаг орчны онцлог байдлаас шалтгаалан трасс хэдэн ч эргэллтэй байж болдог. Трассын эргэлтийн өнцөг /θ/ -ийг теодолитоор нэг бүтэн авамжаар хэмжиж, эргэлийн муруйн элементүүдийг тодорхойлдог. Эргэлийн муруй нь ямар нэгэн R радиус бүхий тойргийн нумаар илэрхийлэгдэнэ. Хоорондоо β өнцгөөр орших АВ, ВС трассын хэсгийг авч үзье /Зураг IX.2/. Үүнд: В- Эргэлтийн өцгийн орой С- муруйн төгсгөл /МТ/Θ- эргэлийн өнцөг В’- муруйн дундаж /МД/<br />О- муруйн төв BB’=Б-биссектрис<br />ОА=ОВ’=ОС=R- муруйн радиус АB’С=М-муруйн урт<br /> А- муруйн эхлэл /МЭ/ АВ=ВС=Т-тангенс болно<br />Rp2=2604.696<br />0 Пк 12*<br /> Пк11 *<br /> -66<br /> Пк10 *<br />3 см<br /> Пк9 *---41------<br /> *+31<br /> Пк8 *<br /> -------*+71<br /> 29<br /> Пк7 *<br /> Өө-22.4<br /> Пк6 *<br /> <br /> Пк5 * +92<br /> Пк4 *<br /> +57<br /> Пк3 *<br /> +57<br /> <br /> Пк2 *<br />З-20 З-8 б-20 <br /> Пк1 *хөнд 1<br /> <br /> Пк0 *<br />0<br />Зураг. V<br />T=R*tqT2эээ эф =300*tq370*33,5/2=102<br />T=∅180° π*R=37°*335180°*3.14*300=0.2*3.14*300=196.56<br />Б=Rcos∅2 - R=300cos37°*33.52-300=3000.9448-300=31714-300=17.14<br />Г=2T-M=2*104*0064929-196.56=7.44<br />Хэрэв трассын эргэлтийн өнцөг нь хэмжилтээр тодорхойлогдож, муруйн радиус өгөгдсөн бол муруйн элементүүдийг <br /> T=R∙tgq2<br /> M=θ1800∙π∙R<br /><ul><li>Б=BO-BO'=Rcosθ2-R=R∙2(sin(θ4))2cosθ2
 96. Г = 2T - М</li></ul>Томьёонуудаар бодож тодорхойлж болно.<br />∅<br /> B(∅O)<br /> ∅=37°33.5I<br /> Бβ R=300<br />TT T=104*006<br />BIM=196.58<br />C(MT)Б=1714<br />Г=11.43<br />A(MЭ)90°<br />∅2<br />90°<br /> ∅<br /> Зураг. VI<br />0<br /> +41.27 ∅O ∅<br /><ul><li> </li></ul> Т пк6 * Б 19.14 * пк7<br />Т<br /> MD<br /> 19.39 * МЭ * 15.976<br />МТ<br /> пк5 * пк8 *<br />ӨО-T=πk6+23.4м=623.4м Зураг. VII<br />МЭ=ӨО-T=πk6+23.4м-102=623.4-102=521*4=πk5+21.4<br />82.0- ãîëûí ýðýã (äîîð)<br /> 71.8- ãîëûí õºâºº<br /> 56,3- ãîëûí ¸ðîîë (ã¿í -1.83ì МД=а2+в2-2aвcos∝=92.81<br /> 32.3- ãîëûí õºâºº <br />+10817.21804 2554.23<br /> 366.3396<br /> 11183.58<br />Aπko-θ01=200°18.5I MT(102)=∅0+T-Г=623.4+102-7644=717.96 (πk7+17.96)<br />Трассыг нивелирдэх<br /> Трассыг пикетээр хуваарилах ажил дууссаны дараа нивелирдэж цэгүүдэд өндөр дамжуулах ажил эхэлнэ. Геометрийн нивелирдлэгийн аргаар дамжуулан нивелирдэнэ. <br /> Трассын эхлэл ба төгсгөлийн цэгийг репер /Rp/ цэгүүдтэй холбож нивелирдэх ёстой. Трассын хэмжээ урт бол түүний дунд хэсэгт нь хэд хэдэн удаа репер цэгүүдтэй холбож болно. Пикетүүдийн хооронд багажаа байрлуулж пикет цэгүүдээр дамжуулан нивелирдэнэ. Завсрын буюу нэмэх цэгүүдээр холбож нивелирдэж болно.<br /> Нэмэх цэгүүд ба хөндлөвчийн цэгүүдийг аль болохоор багажийн нэг төвшингөөр /нэг зогсоол дээрээс/ нивелирдэх нь зүйтэй юм.<br /> Нивелирдлэгийн ажлын үр дүнг “Автозамын трассын нивелирдлэгийн журнал” дээр хөтөлнө. /Хүснэгт VI.4/ Энэ нь геометрийн нивелирдлэгийн журналаас нэмэх ба хөндлөвчийн цэг дээр авсан тооллыг тооцож /Хүснэгт5/, тэдгээр цэгүүдийн өндрийг тодорхойлох боломжтой байдгаараа онцлог юм. <br /> Нивелирийн журнал хөтөлж дүгнээд хуудасны шалгалт хийсний дараа трассын нивелирдлэгийн сэлгэцийн алдааг /VI.4/ -д үзсэний дагуу тодорхойлж тэгшитгэн бодно. Үүгээр холбох цэгүүдийн өндөр тодорхойлогдоно. Дараа нь зогсоолын багажийн төвшнийг VIII.2 дугаар томьёо ёсоор тодорхойлно. <br />Трассын тууш ба хөндлөн зүсэлт байгуулах<br /> Трассын нивелирдлэгийн журнал хөтөлж, түүнийг боловсруулан бүх цэгийн өндрийг тодорхойлсны дараа тууш ба хөндлөн зүсэлт байгуулах ажлыг эхэлнэ.<br />Автозамын трассын нивелирдлэгийн журнал <br /> Хүснэгт 4<br />Зогсоолын дугаарХарсан цэги6497йн дугаар08945681Авсан тооллуудӨндөржилтh1h2Дундаж өндөржилтh∂Багажны төвшинНi , мЦэгийн өндөрН, мТайлбарАрын а1а2Өвөрb1b2Завсрын с123456789101Rp1nk 01041582513856172-0344-0347-345.5-346-0.52603.282nk 0nk 11232601924907275-1258-1256-1257-1258-12602.9342601.6763nk 1+35Б-203-203-8К10.2565043296477492035221811762005-2708-2706-127072601.9322601.6762599.8972599.7142600.7562599.9272598.9684К1+k 20308509027337516-2425-2426-2425.5-2426-0.52598.8842696.5425nk 2+Б90219500428777661-2658-2657-2637.5-2658-052596.5422593.8846+Б9nk 3171264970894568108180816817-1+8162598.8842594.77nk 3+67nk 404215203133361190289-0912-916-1-914-9152595.1212594.72594.8322593.7858nk 4+13+19.8+32.3+56.3+71.8+82+92nk 5021549962302708612232388281928192489140910-2087-2090-0.5-2088.5-20892.5940593.785592.777591.18501.181591.501591.591522.591591.6969nk 5пк619187604130060836018618.5591.696592.314510пк6+33.4Х228437618033251131443250225022503.52502.52589.4803597.3145592.6465594.81711Х2пк72763754802985080246524682466.52465.5594.817507.282512пк7+71nk 81722650709215703040508010804-802.5801.52599.0045597.2825598.5995598.08413nk 8+310nk 905885375101558001169-0427-0427-427-428-10-12598.672598.084597.503597.65614nk 9пк10193164140410519315211521152101520597.656599.17615пк10х32223700918806065943944943.5942.5599.176600.118516х3+36пк11290076840.2124996230726882688268826872603.0185600.1185600.7115602.805517пк 11пк 121513629809645748549550549.50548.5602.8055603.35418пк12Rp217056491036151491344134201343-11342603.3542604.696600.1696Шалгалт223214321432<br /> <br />_ ∑ hx = +1.432<br /> ∑ ho = 1.416<br /> fh = +-1.6 зөвш fh = ± 50 1 mm = 50 mm<br />Зүсэлт байгуулахдаа пикетажын дэвтэр ба трассын нивелирдлэгийн журнал ашиглана. <br /><ul><li>Трассын тууш зүсэлт байгуулах. Трассын тууш зүсэлтийн графикийг байгуулсанаар түүн дээр барьж байгуулах замын төслийн шугам татаж, улмаар газар шорооны ажлын тооцоо хийнэ. </li></ul>Тууш зүсэлт байгуулахдаа түүний хэвтээ масштабыг техникийн даалгавраар өгч /ихэнхи тохиолдолд 1:2000-1:5000 масштабаар/, босоо /өндрийн/ масштабыг түүнээс ойролцоогоор 10 дахин томоор авна. Зүсэлтийг мм-ийн хуваарьтай цаасан дээр байгуулах нь илүү зохимжтой. <br />Эхлээд зүсэлтийн графикийг цэгүүд /пикет ба нэмэх цэгүүд/-ийн хоорондын зай ба тэдгээр цэгүүдийн өндрийн тусламжтайгаар байгуулна. Трассын тууш зүсэлт байгуулан төслийн шугам татаж, газар шорооны ажлын тооцоог хийх зорилгоор зүсэлтийн графикийн хэвтээ тэнхлэгийн доор хэд хэдэн хүснэгт татаж, байгуулалт, тооцооны ажлын үр дүнгээр бөглөнө. <br />Одоо тууш зүсэлт байгуулах ажлыг дарааллаар нь авч үзье. Үүнд:<br /><ul><li>Хэвтээ зай гэсэн хүснэгтэнд эхлээд пикетүүдийн, дараа нь завсрын цэгүүдийн хоорондын зайг хэвээ масштабаар таслан авч, түүгээр үүссэн хэрчим тус бүрээс дээш босоо шугам татна. Дор нь пикет гэсэн хүснэгтэнд пикетүүдийн дугаарыг бичнэ.
 97. Газрын өндөр гэсэн хүснэгтэд пикетүүд ба завсрын /нэмэх/ цэгүүдийн өндрийг трассын нивелирдлэгийн журналаас авч бичнэ.
 98. Үүний дараа зүсэлтийн график байгуулахын тулд босоо тэнхлэг татаж, түүний масштабыг тогтоож нэрлэнэ. Хамгийн бага өндөртэй цэг хэвтээ тэнхлэгийн шугамаас дээш 1,5-2 см-ийн өндөрт байхаар тооцож нэрлэдэг.
 99. Пикет ба нэмэх цэгүүдээс дээш татсан шугам дээр тэдгээрийн өндрийг босоо масштабын тусламжтайгаар тэмдэглэнэ. Олсон цэгүүдийг шулуун шугамаар холбосноор трассын тууш зүсэлт /зүсэлтийн график/ байгуулагдана. Энэ шугамыг зүсэлтийн шугам гэнэ. Зүсэлтийн шугамаар газрын гадаргын бодит байдал дүрслэгдэнэ.
 100. Дараа нь ирээдүйд барих замын төвшнийг харуулсан төслийн шугам татна. Төслийн шугамыг:
 101. Автозамын тууш налуугийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг
 102. Шороо овоолох ба ухах хэсгийн газар шорооны ажлыг тэнцүүлэх зарчмыг тус тус баримтлан татна.
 103. Автозамын тууш налууг замын ангиллаас хамааруулан тооцох ба III ангиллын замд энэ нь 50%-аас ихгүй байна.
 104. Дараа нь төслийн шугам тус бүрийн налууг i=h томьёогоор тодорхойлж,
 105. D
 106. Шугамын урт, түүний налууг налуу гэсэн хүснэгтэнд бичнэ.
 107. Тодорхойлсон налууг ашиглан цэг тус бүрийн төслийн өндрийг
 108. Hn=Hn-1+i*d томьёогоор дарааллуулан тодорхойлно. Үүнд:
 109. Hn – n дугаартай цэгийн төслийн өндөр
 110. Hn-1 – түрүүчийн цэгийн төслийн өндөр
 111. i – төслийн шугамын налуу
 112. d – хоёр цэгийн хоорондын зай болно.
 113. Нэг налууг зөвхөн төслийн шугамын хэмжээнд л ашиглаж төслийн өндрийг бодно. Бодсон төслийн өндрийг төслийн өндөр гэсэн хүснэгтэд бичнэ.
 114. Газрын ба төслийн өндрийн ялгавраар ажлын өндрийг Hаi = Hбi - Hт томьёо ёсоор тодорхойлж, зүсэлтийн график дээр үзүүлсэн байдлаар шууд бичиж тэмдэглэнэ.
 115. Зүсэлтийн ба төслийн шугамуудын огтлолоор тэг ажлын цэг үүснэ. Тэг ажлын цэг нь түүний хоёр талд орших цэгүүд хүртэлх х ба х-d зайнуудаар тодорхойлогдоно.
 116. Зайг x = b * d томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:
 117. b + a d – хоёр цэгийн хоорондох зай
 118. b, a – хоёр цэгийн ажлын өндрүүд
 119. Олсон өндрийг зүсэлтийн график дээр тавьж тэмдэглэнэ.
 120. Пикетажын дэвтрийг баримтлан план гэсэн хүснэгтийг масштабаар нь бөглөж, томьёолсон тэмдгийн дагуу зурна.
 121. Шулуун ба муруй гэсэн хүснэгтэд эргэлтийн өнцгийн оройн цэгүүдийн хоорондын зай, түүний чиглэлийг румбээр бичиж тэмдэглэхээс гадна эргэлтийн муруйг үзүүлж, түүний элементүүдийг бичиж тэмдэглэнэ. Мөн муруйн эхлэх, төгсөх цэгүүдийн зайг бичнэ. Км бүрийг зурж тэмдэглэнэ.
 122. Трассын хөндлөн зүсэлт
 123. Трассын тууш зүсэлт байгуулсаны дараа хөндлөвч тус бүрийн хөндлөн зүсэлт байгуулж, хөндлөвчийн цэгүүд дээр хйигдэх ажлын өндрүүдийг бодож зүсэлтэн дээр тавина.
 124. Зүсэлтийн хэвтээ масштабын 1:500-аар авах нь илүү зохимжтой байдаг. Харин босоо /өндрийн/ масштабыг аль болох томоор авна. Графикийг хөндлөвчийн цэгүүдийн газрын бодит өндрөөр байгуулна.
 125. Харин төслийн шугамыг трассын цэгийн төслийн өндрөөр хэвтээ чиглэлээр татна. </li></ul> <br /> <br />Дүгнэлт<br />Энэхүү дадлагын хугацаанд геодезийн хэмжилт зураглалын тухай онолын мэдлэгээ практик дээр батжуулан Квадратуудыг нивелирдэх, Оройн цэгүүдийн өндрийг тодорхойлох, План зураг зохиох, чимэглэн зурах, Квадрат тор байгуулах, Газар шорооны ажлын тооцоо хийх болон Трасс пикетээр хуваарилж татах, Эргэлтийн муруй, түүний элементүүдийг тодорхойлох, Трассыг нивелирдэх, Трассын тууш ба хөндлөн зүсэлт байгуулах, Трассын тууш зүсэлт байгуулах, Трассын хөндлөн зүсэлт гэсэн ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.<br />Цаашдаа зөвхөн зураглал хэмжилт, хийх бус энэ талаар судалгаа шинжилгээ хийж өөрийг оронд тохирсон арга зүйг боловсруулбал, бидний хийсэн хэмжилт зураглалыг энгийн хүн хараад ойлгодог болгох тал уруу нь хөгжүүлбэл ач холбогдолтой санагдлаа.<br />Ашигласан материал <br /><ul><li>Геодезийн хэмжилт боловсруулалтын ажлууд /тэргүүн дэвтэр/
 126. А. Дамидансүрэн, Ж. Алтанцэцэг Улаанбаатар хот 2007 он
 127. Геодезийн хэмжилт боловсруулалтын ажлууд /дэд дэвтэр/
 128. А. Дамидансүрэн, Ж. Алтанцэцэг Улаанбаатар хот 2007 он
 129. Геодезийн хэмжилт боловсруулалтын ажлууд /гуравдугаар дэвтэр/
 130. А. Дамидансүрэн, Ж. Алтанцэцэг Улаанбаатар хот 2007 он
 131. http://sunnysite.0catch.com/ “Инженер геодези” ХК
shtory.ua

https://topobzor.info

Этот интересный портал , он рассказывает про Тестовер С http://farm-pump-ua.com/

×