Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Ang Kolonyalismo
At Imperyalismo sa
Timog at Kanlurang
Mga Layunin
1. Mapahalagahan ang pagtugon ng
mga Asyano sa mga hamon ng
pagbabago,
pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog
at Kanlurang As...
2. Masusuri ang mga dahilan at
paraan ng kolonyalismo at
imperyalismo ng mga Kanluranin sa
unang yugto (ika-16 at ika-17 s...
3. Mabibigyang-halaga ang
papel ng kolonyalismo at
imperyalismo sa kasaysayan
ng Timog at Kanlurang Asya
Graphic
Organizer
AngKolonyalismo at
Imperyalismo sa Timog at
KanlurangAsya
3.
Labanan
sa Plassey
7. Epekto ng
Pamamahala
ng Ingles sa
Kabuh...
Mga Dahilanat paraan ng
kolonyalismo atimperyalsimo
ng mgakanluraninsa timogat
kanlurangasya
KOLONYALISMO
Tumutukoy sa pagtatamo ng mga
lupain upang matugunan ang
layuning pang-komersiyal at
panrelihiyon ng isang ba...
•Ang kolonisasyon ng mga Kanluranin ay
nagsimula sa mga bansang Europeo na
gustong ipalaganap ang kanilang
pananampalataya...
IMPERYALISMO
•Ay tumutukoy sa patakaran ng isang
makapangyarihang bansa na palawakin
ang kanliang kapangyarihan sa
pamamag...
MGA BANSANG KANLURANIN
•Pinag-utos nila ang panggalugad
sa karagatan upang makahanap
ng lupain para sa kanilang
sentrong k...
PORTUGES
- Sila ang unang dumating sa India
noong 1548.
1548
- Sa panahong ito, ang mga Kristiyanong mangangalakal
ay kina...
Transpormasyon ng
timog asya sa ilalim ng
mga kaunlaranin
IMPERYONG BRITISH
•Kilala bilang pinakamalaking
imperyong naitatag sa
kasaysayan ng daigdig.
Ang mga British ay
nagtalaga rin ng
kompanya na siyang
namahala sa pagtatag ng
mga himpilang
pangkalakalan sa Asya sa
pama...
Imperyong
British
noong
1882.
Labanan sa
plassey
Hunyo 23, 1757
- naganap ang hindi pagkakasunduan
mga Pranses at mga Ingles. Ito’y
pinagwagian ng mga Briton sa
pangunguna...
Baron Robert Clive
- Isang kilalang
pinakamagaling na
mananakop ng
Plano na pabagsakin
ang mga Pranses sa
Plassey. Paglalarawan
sa lugar ng labanan
na may mga
paliwanag ng kilusan
ng mga ka...
Pamamahala ng mga
british east india
company sa india
Ang rehiyon ay pinamahalaan
ng mga British sa ilalim ng
dalawang kategorya. Ang
Provinces at ang Princely
States.
Provinces
Tumutukoy sa mga
teritoryong ganap na
sakop ng mga British.
Isang mapang
nagpapakita ng
teritoryo ng
Britanya sa
India noong
1857.
Ang pag-aalsang
sepoy (sepoy
mutiny)
Noong 1857, lumaganap ang
isang balita sa kampo ng mga
Sepoy na ang mga kartutso ng
kanilang riple ay sinelyuhan
ng taba ...
Ang pangyayaring ito ay
nagbunsod ng pag- aalsa na
nagsimula nang atakihin ni
Mangal Pandey, isang Sepoy,
ang isang sundal...
Ang rebelyon ng mga Sepoy
ay itinuturing na kauna-
unahang digmaang
pangkasarinlan ng mga
Indian.
Bukod sa pakikipaglaban, tulong-tulong
nilang sinikap na gumawa ng mga paraan
upang gisingin ang kamalayan ng mga
Indian ...
Isang larawang
pinapakita ang
mga taga-
Sepoy noong sila
ay nag-alsa laban
sa Briton.
Tuwirang
pamamahala ng
britanya sa india
Act for the Better Government of India
Dahil sa naganap na
pag-aalsa ng mga
Sepoy, ang India ay
tuwiran nang
pinamahalaan ...
Divide and
Rule
Ang paraang
ginagamit ng
mga Ingles sa
pamamahala sa
India.
Epekto ng
pamamahalang
ingles sa
kabuhayan ng mga
Sa simula, ang India ang
pinakaiingatan ng mga
Ingles bunga ng likas na
potensiyal nito.
Rebolusyong Industriyal
• Transpormasyon mula agrikultural patungong
industriyal.
• Nang maganap ang Rebolusyong Industriy...
Epekto ng
pamamahalang
inglessa
Upang masarili ang pagsasamantala sa
hilaw na materyales ng rehiyon,
pinasimulan ng mga Ingles ang
paglilinang ng mga mode...
Epekto ng
pamamahalang ingles
sa lipunan, kultura at
May mga kautusang ligal na pinasimulan ang
mga Ingles:
1. Pagsisimula ng sistemang edukasyon kung
saan ingles ang ginagami...
3. Pagpapaalis ng suttee at thuggi.
4. Ipininasa rin ang batas ng 1872 na
nagpapahintulot sa pag-aasawahan ng mga
mamamaya...
5. Ipinasa ang Sharda Act.
6. Ipinagtibay rin ang patakaran sa
pagtanggap ng mga Indian sa matataas
na posisyon sa pamahal...
Epekto ng
kolonyalismong
british sa india
Ikinagalit ng mga Indian ang pagturing sa
kanila ng mga Ingles bilang mamamayang
second class sa sarili nilang bansa, na h...
Ang karaniwang karatulang
“for Europeans only” ay lubos
na nakainsulto at hindi naging
makatarungan para sa mga
Indian.
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

70,175 views

Published on

Ang naapektuhan ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin at iba pang puwersa ng mga bansang Asyano

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 1. 1. Ang Kolonyalismo At Imperyalismo sa Timog at Kanlurang
 2. Mga Layunin
 3. 1. Mapahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa transisyonal at makabagong panahon.
 4. 2. Masusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto (ika-16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya.
 5. 3. Mabibigyang-halaga ang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya
 6. Graphic Organizer
 7. AngKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at KanlurangAsya 3. Labanan sa Plassey 7. Epekto ng Pamamahala ng Ingles sa Kabuhayan ng mga Indian 5. Ang Pag-aalsang Sepoy (Sepoy Mutiny) 2. Transpormasyon ng Timog Asya sa Ilalim ng mga Kaunluranin 4. Pamamahala ng mga British East India Company sa India 10. Epekto ng Kolonyalismong British sa India 1. Mga Dahilan at Paraan ng Kolonyalismo at Imperyalismo ng mga Kaunlaranin sa Timog at Kanlurang Asya 8. Epekto ng Pamahalaang Ingles sa Teknolohiya 6. Tuwirang Pamamahala ng Britanya sa India 9. Epekto ng Pamahalaang Ingles sa Lipunan, Kultura, at Paniniwala
 8. Mga Dahilanat paraan ng kolonyalismo atimperyalsimo ng mgakanluraninsa timogat kanlurangasya
 9. KOLONYALISMO Tumutukoy sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pang-komersiyal at panrelihiyon ng isang bansa.
 10. •Ang kolonisasyon ng mga Kanluranin ay nagsimula sa mga bansang Europeo na gustong ipalaganap ang kanilang pananampalataya, makatuklas ng iba pang ruta patungo sa Silangan upang simulan ang pagtatag ng mga kumpanyang pangkalakalan, at kilalanin sila bilang isang makapangyarihang bansa.
 11. IMPERYALISMO •Ay tumutukoy sa patakaran ng isang makapangyarihang bansa na palawakin ang kanliang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa pangkabuhayan at pampolitikang kaayusan ng isa o iba’t ibang bansa.
 12. MGA BANSANG KANLURANIN •Pinag-utos nila ang panggalugad sa karagatan upang makahanap ng lupain para sa kanilang sentrong kalakalan.
 13. PORTUGES - Sila ang unang dumating sa India noong 1548. 1548 - Sa panahong ito, ang mga Kristiyanong mangangalakal ay kinailangang maghanap ng ibang ruta patungong Silangan dahil sa mahigpit na pagbantay ng Imperyong Muslim Ottoman ng Turkey.
 14. Transpormasyon ng timog asya sa ilalim ng mga kaunlaranin
 15. IMPERYONG BRITISH •Kilala bilang pinakamalaking imperyong naitatag sa kasaysayan ng daigdig.
 16. Ang mga British ay nagtalaga rin ng kompanya na siyang namahala sa pagtatag ng mga himpilang pangkalakalan sa Asya sa pamamagitan ng British East India Company.
 17. Imperyong British noong 1882.
 18. Labanan sa plassey
 19. Hunyo 23, 1757 - naganap ang hindi pagkakasunduan mga Pranses at mga Ingles. Ito’y pinagwagian ng mga Briton sa pangunguna ni Robert Clive.
 20. Baron Robert Clive - Isang kilalang pinakamagaling na mananakop ng
 21. Plano na pabagsakin ang mga Pranses sa Plassey. Paglalarawan sa lugar ng labanan na may mga paliwanag ng kilusan ng mga kawal.
 22. Pamamahala ng mga british east india company sa india
 23. Ang rehiyon ay pinamahalaan ng mga British sa ilalim ng dalawang kategorya. Ang Provinces at ang Princely States.
 24. Provinces Tumutukoy sa mga teritoryong ganap na sakop ng mga British.
 25. Isang mapang nagpapakita ng teritoryo ng Britanya sa India noong 1857.
 26. Ang pag-aalsang sepoy (sepoy mutiny)
 27. Noong 1857, lumaganap ang isang balita sa kampo ng mga Sepoy na ang mga kartutso ng kanilang riple ay sinelyuhan ng taba ng baka at baboy.
 28. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng pag- aalsa na nagsimula nang atakihin ni Mangal Pandey, isang Sepoy, ang isang sundalong Ingles.
 29. Ang rebelyon ng mga Sepoy ay itinuturing na kauna- unahang digmaang pangkasarinlan ng mga Indian.
 30. Bukod sa pakikipaglaban, tulong-tulong nilang sinikap na gumawa ng mga paraan upang gisingin ang kamalayan ng mga Indian tungkol sa kanilang mga karapatan at pagpapalaganap ng mga mensahe na makatutulong na mawakasan ang kapangyarihan ng mga Briton sa India.
 31. Isang larawang pinapakita ang mga taga- Sepoy noong sila ay nag-alsa laban sa Briton.
 32. Tuwirang pamamahala ng britanya sa india
 33. Act for the Better Government of India Dahil sa naganap na pag-aalsa ng mga Sepoy, ang India ay tuwiran nang pinamahalaan ng Britanya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng itong batas noong Agosto 1858.
 34. Divide and Rule Ang paraang ginagamit ng mga Ingles sa pamamahala sa India.
 35. Epekto ng pamamahalang ingles sa kabuhayan ng mga
 36. Sa simula, ang India ang pinakaiingatan ng mga Ingles bunga ng likas na potensiyal nito.
 37. Rebolusyong Industriyal • Transpormasyon mula agrikultural patungong industriyal. • Nang maganap ang Rebolusyong Industriyal sa Britanya, ang bansa ay nagmistulang pamilihang pandaigdig at ang India ang nagsilbing tagatustos ng hilaw na materyales ng na kailangan ng bansang Kanluranin.
 38. Epekto ng pamamahalang inglessa
 39. Upang masarili ang pagsasamantala sa hilaw na materyales ng rehiyon, pinasimulan ng mga Ingles ang paglilinang ng mga modernong teknolohiya tulad ng pagpapagawa ng daang bakal, mga telegrapo, at ipa pang impraestruktura.
 40. Epekto ng pamamahalang ingles sa lipunan, kultura at
 41. May mga kautusang ligal na pinasimulan ang mga Ingles: 1. Pagsisimula ng sistemang edukasyon kung saan ingles ang ginagamit na wika. 2. Pagbabawal ng mga pang-aalipin at gawi ng mga Indian na pagpatay sa mga babaeng sanggol (female infacticide
 42. 3. Pagpapaalis ng suttee at thuggi. 4. Ipininasa rin ang batas ng 1872 na nagpapahintulot sa pag-aasawahan ng mga mamamayan na kabilang sa magkakaibang caste at pamayanan.
 43. 5. Ipinasa ang Sharda Act. 6. Ipinagtibay rin ang patakaran sa pagtanggap ng mga Indian sa matataas na posisyon sa pamahalaan
 44. Epekto ng kolonyalismong british sa india
 45. Ikinagalit ng mga Indian ang pagturing sa kanila ng mga Ingles bilang mamamayang second class sa sarili nilang bansa, na hindi maaaring mabigyan ng mataas na posisyon sa pamahalaan at pinasasahod ng higit na mababa kaysa mga Europeo.
 46. Ang karaniwang karatulang “for Europeans only” ay lubos na nakainsulto at hindi naging makatarungan para sa mga Indian.
https://pharmacy24.com.ua

распродажа велосипедов

×