Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
“ДИНАМИК ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН<br />БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ<br />Сэдэв: өөрийн сонгосон сэдвээр /жишээ нь: Гэрий...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Бие даалтын ажлын төлөвлөгөө

8,070 views

Published on

  • Be the first to comment

Бие даалтын ажлын төлөвлөгөө

  1. 1. “ДИНАМИК ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН<br />БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ<br />Сэдэв: өөрийн сонгосон сэдвээр /жишээ нь: Гэрийн тэжээвэр амьтны онлайн каталог хийх/ динамик вэб зохиох<br />Зорилго тодорхойлох /жишээ нь: энэхүү вэб нь гэрийн тэжээвэр амьтныг худалдах зорилготой/<br />Энэхүү вэб нь <br />Гишүүн<br />Зочин гэсэн 2 эрхтэй байна.<br />Гишүүнийг бүртгэнэ<br />Гишүүд нь каталогт мэдээлэл оруулах, каталогийн мэдээллийг бүрэн хэмжээгээр харах эрхтэй байна.<br />Зочид нь мэдээлэл оруулах эрхгүй, каталогийн мэдээллийг тодорхой хязгаартайгаар харах эрхтэй байна.<br />Вэб нь хэлэлцүүлэг, зарын хэсэгтэй байна.<br />Зорилго: Тус хичээлээр үзэж байгаа сэдвийг бататгах, тулгарсан асуудлыг өөрөө бие даан судалж шйидврлэх, багшаас зөвөлгөө авах замаар баг бүр нэг вэб хуудас бүтээх<br />Хугацаа: IV/1 <br />Оноо: 30<br />Гүйцэтгэх ажлын график:<br />Д/дГүйцэтгэх ажилХийх ажлын задаргааОнооГүйцэтгэх хугацааШалгах хугацаа/эцсийн хугацаа/1СэдэвСонгохСэдэв сонгохЗорилго тодорхойлох2II/21-II/25II/252Вебийн бүтцийг төлөвлөхВэбийн гол хуудасыг бүрдүүлэх хэсгүүдийг тодорхойлох5II/25-III/4III/43Өгөгдлийн сангийн загварыг төлөвлөхӨгөгдлийн санд байрлах мэдээллүүдийг цуглуулахХүснэгтүүдийг тодорхойлохХүснэгт хоорондын хамаарлыг тодорхойлох5III/4 –III/11III/114Хэрэглэгчийн талын вэб хуудасыг үүсгэхВэбийн дизайныг тодорхойлохТодорхойлсон дизайны дагуу хэрэглэгчийн талын вэбийг үүсгэх8III/11-III/18III/185Өгөгдлийн санг үүсгэхТодорхойлсон өгөгдлийн сангийн загварыг дагуу өгөгдлийн санг үүсгэх5III/18-III/25III/256Вэбийг өгөгдлийн сантай холбохВэбийг өгөгдлийн сантай холбогдож ажиллах хэсгүүдийг кодчилж, програмчлах5III/25-IV/1IV/1 =SUM(ABOVE) 30<br />Багш: Г.Өсөхжаргал 2011.2.21<br />
поручни из нержавеющей стали

www.seotexts.com

zaraz.org.ua

×