Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Сэрэмтгий эдийн
физиологи
АСБД-208 Н.Буянжаргал
Цочруулын нөлөөгөөр эсийн мембраны
потенциал өөрчлөгдөж, хариу үзүүлж
сэрэ...
Сэрэмтгий эдийн физиологи
Мэдрэлийн тогтолцоо
Нейрон Нейроглий
Мэдрэлийн
тогтолцооны үйл
ажиллагааны нэгж.
Нейроны үйл
ажиллагааг дэмжих,
хамгаалах.
Нейроны бүтэц
Зураг №1. Нейроны бүтэц.
Нейрон нь их бие, аксон
дентрит гэсэн хэсгүүдтэй.
Дентрит нь мэдээллийг
хүлээн авах...
Нейроны Ангилал
Сэртэнгийн тоогоор нь Үүргээр нь
Зураг №2. Ихэнх нейронууд мультиполяр,
мэдрэхүйн эрхтэнүүдэд биполяр,
псе...
Нейроглий
Зураг №4. Нейроглий
эсийн төрлүүд.
Эпиндимоцит эс:
тархины ховдлуудын
ханыг хучина.
Олигдентроцит:
Миелин бүрхэв...
Мэдрэлийн ширхэгээр сэрэл дамжих
Хүснэгт №1. Мэдрэлийн ширхэгийн ангилал
Хэлбэр Үүрэг
Диаметр
мкм
Сэрэл
дамжуулах
хурд мс
...
Мэдрэлийн ширхэгийн бүтэц
Зураг №5. Мэдрэлийн
ширхэгийн бүтэц. Мэдрэлийн
ширхэгийг шванны эс гадуур
нь бүрхэж миелин бүрхү...
Синапс
Химийн синапс Цахилгаан синапс
Мэдрэлийн эсийн
аксоны төгсөл нь
булчин, булчирхай
нейроны
мембрантай
харилцан
үйлчи...
Химийн синапсын бүтэц
Зураг №6. Синапсийн бүтэц.
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
SNAREs бүрдэл
Зураг №7. Аксоноор үйлийн
потенциал дамжиж аксоны
төгсгөлд ирнэ.
Ү...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Зураг №8. Аксоноор дамжиж
аксоны төгсгөлд ирсэн
үйлийн потенциал Кальцийн
ионы с...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Зураг №9. Эсийн дотор орж
ирсэн Са++ ион синапсын
цэврүүний синаптотагмин
мемран...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Зураг №10. Эсийн дотор орж
ирсэн Са++ ион синапсын
цэврүүний синаптотагмин
мемра...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Зураг №11. Цэврүүний болон
аксоны мембраны SNAREs
бүрдлүүд холбогдсоноор
цэврүүн...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Рецептор
Зураг №12. Чөлөөлөгдсөн
медиатор синапсын дараах
мембран дээрх рецептор...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Зураг №13. Чөлөөлөгдсөн
медиатор синапсын дараах
мембран дээрх рецептортой
холбо...
Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм
Зураг №14. Чөлөөлөгдсөн медиатор өөрийн задлагч ферментийн нөлөөгөөр амархан
зад...
Медиатор
Нейроны их биед нийлэгждэг
Цочруулын нөлөөгөөр аксоны
төгсгөлөөс чөлөөлөгддөг
Синапсын дараах мембраны
потенциалы...
Ацетилхолин медиатор
Зураг №15. Ацетилхолин
медиатор нь симпатикийн
өмнөх болон
парасимпатикийн өмнөх,
дараах ширхэгүүдээс...
Ацетилхолин рецептор
Никотинд мэдрэг
Н-холинорецептор
Мускаринд мэдрэг
М-холинорецептор
H1 H2
Мэдрэл
булчинд
Ургал
мэдрэли...
Катехоламин медиатор
Адерналин Норадерналин Допамин
α адренарецепторβ адренарецептор
Норадерналинд,
адерналин ба
изопротер...
Сэрэмтгий эдийн физиологи
Булчингийн эд
Хөндлөн судлалт
булчин
Гөлгөр булчин Зүрхний булчин
Сэрэх Сэрлийг дамжуулах Агших
Миофибриллын бичил бүтэц
Зураг №16. Миофибрилын
бичил бүтэц.
Миофибриллын үндсэн нэгж
нь саркомер бөгөөд 2,2-
2,5мкм уртта...
Миофибриллын бичил бүтэц
Зураг №17. Саркомерийн
бүтэц. Саркомер нь нарийн
болон бүдүүн филаментаас
тогтох бөгөөд нарийн
фи...
Миофибриллын бичил бүтэц
Зураг №17. Саркомерийн хөнгөн
филаментийн бүтэц. Хөнгөн филаментийг
актин+тропомиозин+тропонин үү...
Миофибриллын бичил бүтэц
Зураг №18. Саркомерийн хүнд
филаментийн бүтэц. Миозин уураг нь
толгой хүзүү сүүл гэсэн хэсгээс то...
Хөндлөн судалт булчингийн агших механизм
Булчин суларна.
Тропонин I нь
актинтай холбогдсон
Миозины толгой
актинтай
холбогд...
Гөлгөр булчингийн агшилт
Са++ Са++ -кальмодулинКальмодулин
Идэвхгүй киназа
Идэвхтэй киназа
Гөлгөр булчин
агшина.
Гөлгөр
булчингийн
агшилт
Гөлгөр булчингийн агшилт
АгшилтСулрах
Миозин 2
Зураг №19. Гөлгөр булчингий
агшилт. Гөлгөр булчингийн
эсийн рецептортой лиг...
Ашигласан материал
1. Нүүрний зургийг: https://yourswallpapers.com/wp-
content/uploads/2016/06/09/Synapses-Neuronal-Blue.j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Сэрэмтгий эдийн физиологи

2,734 views

Published on

АШУҮИС-АСБД. 209 Н.Буянжаргал. 2017 он.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Сэрэмтгий эдийн физиологи

 1. 1. Сэрэмтгий эдийн физиологи АСБД-208 Н.Буянжаргал Цочруулын нөлөөгөөр эсийн мембраны потенциал өөрчлөгдөж, хариу үзүүлж сэрэх чанартай эдийг сэрэмтгий эд гэх ба мэдрэлийн эд, булчингийн эд, булчирхайн эд багтана.
 2. Сэрэмтгий эдийн физиологи
 3. Мэдрэлийн тогтолцоо Нейрон Нейроглий Мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааны нэгж. Нейроны үйл ажиллагааг дэмжих, хамгаалах.
 4. Нейроны бүтэц Зураг №1. Нейроны бүтэц. Нейрон нь их бие, аксон дентрит гэсэн хэсгүүдтэй. Дентрит нь мэдээллийг хүлээн авах Аксон нь дамжуулах Их бие нь нэгтгэн дүгнэх үүрэгтэй.
 5. Нейроны Ангилал Сэртэнгийн тоогоор нь Үүргээр нь Зураг №2. Ихэнх нейронууд мультиполяр, мэдрэхүйн эрхтэнүүдэд биполяр, псевдоуниполяр нь нугасны зангилаанд тохиолдоно. Зураг №3. хөдөлгөөны нейрон нь булчингийн ширхэг, гадаад болон дотоод шүүрлийн булчирхайг, Афферент нейрон нь гадаад дотоод орчноос цочролыг, интернейрон нь бусад нейронуудыг холбоно.
 6. Нейроглий Зураг №4. Нейроглий эсийн төрлүүд. Эпиндимоцит эс: тархины ховдлуудын ханыг хучина. Олигдентроцит: Миелин бүрхэвчийг үүсгэнэ. Астроцит эс: цус тархины хоригийг бүрдүүлнэ. Микроглий эс: макрофагийн үүрэгтэй ижил.
 7. Мэдрэлийн ширхэгээр сэрэл дамжих Хүснэгт №1. Мэдрэлийн ширхэгийн ангилал Хэлбэр Үүрэг Диаметр мкм Сэрэл дамжуулах хурд мс Аα Булчингийн ээрүүлийн анхдагч афферент ширхэг, их биеийн булчингийн хөдөлгөөний ширхэг 15 100 70-120 Аβ Арьсны шүргэлцэх, даралт мэдрэх афферент ширхэг 8 50 30-70 Аγ булчингийн ээрүүлийн хөдөлгөөний ширхэг 5 20 15-30 Аδ Арьсны температур, өвдөлт мэдрэх афферент ширхэг <3 15 12-20 В Симпатик мэдрэлийн зангилааны өмнөх ширхэг 3 7 3-15 С Арьсны өвдөлтийн афферент ширхэг, симпатик мэдрэлийн зангилааны дараах ширхэг 1 миелэнгүй 1 0.5-2
 8. Мэдрэлийн ширхэгийн бүтэц Зураг №5. Мэдрэлийн ширхэгийн бүтэц. Мэдрэлийн ширхэгийг шванны эс гадуур нь бүрхэж миелин бүрхүүл үүсгэнэ. Миелинээр хучигдсан хэсэгт натрийн ионы цахилгаан зохицуулагатай түргэн сувгууд бараг байдаггүй учир сэрэх чадваргүй. Харин миелин бүрхэвчин сегментүүдийн хооронд 0,5мкм орчим хэмжээтэй миелинээр хучигдаагүй завсар натрийн ионы цахилгаан зохицууллалтай түргэн сувгаар баялаг байдаг. Үүнийг раньвегийн барим гэнэ.
 9. Синапс Химийн синапс Цахилгаан синапс Мэдрэлийн эсийн аксоны төгсөл нь булчин, булчирхай нейроны мембрантай харилцан үйлчилсэн холбоос Зэргэлдээ орших эсүүдийн мембран нь коннексин уургаар холбогдсон байдаг ба энэхүү сувгаар дамжуулан сэрэл дамжихыг цахилгаан синапс гэнэ. Химийн бодисын оролцоотойгоор мембранаас мембраны хоорондын рецепторт үйлчилэх замаар сэрэл үүсэхыг химийн синапс гэнэ.
 10. Химийн синапсын бүтэц Зураг №6. Синапсийн бүтэц.
 11. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм SNAREs бүрдэл Зураг №7. Аксоноор үйлийн потенциал дамжиж аксоны төгсгөлд ирнэ. Үйлийн потенциал
 12. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Зураг №8. Аксоноор дамжиж аксоны төгсгөлд ирсэн үйлийн потенциал Кальцийн ионы сувгийг нээснээр эсийн дотор кальцийн ион орно. Са++ ионы суваг Са++ ион
 13. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Зураг №9. Эсийн дотор орж ирсэн Са++ ион синапсын цэврүүний синаптотагмин мемраны уурагтай холбогдоно.
 14. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Зураг №10. Эсийн дотор орж ирсэн Са++ ион синапсын цэврүүний синаптотагмин мемраны уурагтай холбогдсоноор синапсын цэврүү мембранруу ойртож ингэснээр цэврүүний болон аксоны мембраны SNAREs бүрдлүүд холбогдоно. SNAREs бүрдэл
 15. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Зураг №11. Цэврүүний болон аксоны мембраны SNAREs бүрдлүүд холбогдсоноор цэврүүний болон аксоны мембран нар хайлж цэврүүнээс медиатор синапсын завсарт орж ирнэ. Медиатор
 16. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Рецептор Зураг №12. Чөлөөлөгдсөн медиатор синапсын дараах мембран дээрх рецептортой холбогдож ингэснээр ямар төрлийн рецептортой холбогдсоноос нь шалтгаалж мембраны потенциал үүснэ.
 17. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Зураг №13. Чөлөөлөгдсөн медиатор синапсын дараах мембран дээрх рецептортой холбогдож Na+ ионы суваг нээгдэснээр эсийн дотор Na+ ион орж ирж үйлийн потенциал үүснэ. Үйлийн потенциал Үйлийн потенциал
 18. Химийн синапсаар мэдээлэл дамжих механизм Зураг №14. Чөлөөлөгдсөн медиатор өөрийн задлагч ферментийн нөлөөгөөр амархан задрна. Жишээ нь Ацетилхолин медиатор нь холинэстераза ферментээр задарна. Холинэстераза
 19. Медиатор Нейроны их биед нийлэгждэг Цочруулын нөлөөгөөр аксоны төгсгөлөөс чөлөөлөгддөг Синапсын дараах мембраны потенциалыг үүсгэдэг Биологийн идэхт бодис юм. Химийн бүтцээр нь Ацетилхолины бүлэг: Ацетилхолин Катехоламины бүлэг: Адерналин, норадерналин, дофамин Аминхүчлийн бүлэг: ГАТХ, глицин, глютамат, аспаратат Медиатор төст үйлчилгээтэй бодисууд: П бодис, гистамин Үүсгэж байгаа потенциалаар нь Сэрээгч медиатор: Ацетилхолин, норадераналин, глютамат, аспаратат Саатуулагч медиатор: ГАТХ, глицин
 20. Ацетилхолин медиатор Зураг №15. Ацетилхолин медиатор нь симпатикийн өмнөх болон парасимпатикийн өмнөх, дараах ширхэгүүдээс ялгарна.
 21. Ацетилхолин рецептор Никотинд мэдрэг Н-холинорецептор Мускаринд мэдрэг М-холинорецептор H1 H2 Мэдрэл булчинд Ургал мэдрэлийн зангилаа M1 M2 M3 M4 M5 ТМТ Зүрх Гөлгөр булчин ТМТ ТМТ
 22. Катехоламин медиатор Адерналин Норадерналин Допамин α адренарецепторβ адренарецептор Норадерналинд, адерналин ба изопротеренолоос илүү мэдрэг рецептор Изопроеренолд адреналин ба норадерналинаас илүү мэдрэг рецептор
 23. Сэрэмтгий эдийн физиологи
 24. Булчингийн эд Хөндлөн судлалт булчин Гөлгөр булчин Зүрхний булчин Сэрэх Сэрлийг дамжуулах Агших
 25. Миофибриллын бичил бүтэц Зураг №16. Миофибрилын бичил бүтэц. Миофибриллын үндсэн нэгж нь саркомер бөгөөд 2,2- 2,5мкм урттай. Нэг саркомерт хоёр I , нэг А судал агуулагдана. I диск болгоны дундуур хөндлөн бараан зурвасыг Z шугам гэнэ. Z шугамуудын хоорондох дэд нэгжийг саркомер гэнэ.
 26. Миофибриллын бичил бүтэц Зураг №17. Саркомерийн бүтэц. Саркомер нь нарийн болон бүдүүн филаментаас тогтох бөгөөд нарийн филаментийг актин, тропомиозин, тропонин уургууд бүрдүүлдэг. Бүдүүн филаментийг миозин уураг бүрдүүлнэ.
 27. Миофибриллын бичил бүтэц Зураг №17. Саркомерийн хөнгөн филаментийн бүтэц. Хөнгөн филаментийг актин+тропомиозин+тропонин үүсгэнэ. Тропонин уураг нь I, C, T гэсэн 3 хэсэгтэй ба С нь кальцийн ионтой холбогдох, Т нь тропомиозин уурагтай холбогдох, харин I нь нарийн бүдүүн филаментийн холбох гүүр болж өгдөг. Зураг№17б.
 28. Миофибриллын бичил бүтэц Зураг №18. Саркомерийн хүнд филаментийн бүтэц. Миозин уураг нь толгой хүзүү сүүл гэсэн хэсгээс тогтох бөгөөд миоозин хүзүүвч хэсгээрээ хөдөлгөөнтэй ба толгой нь актинтай холбогдож гулсах хөдөлгөөн хийх боломжийг олгоно.
 29. Хөндлөн судалт булчингийн агших механизм Булчин суларна. Тропонин I нь актинтай холбогдсон Миозины толгой актинтай холбогдоход саад болж байдаг. Үйлийн потенциал Цитоплазмд кальцийн ион чөлөөлөгдөнө Кальци тропонин С- тай холбогдоно. Тропонин I актинаас салж Тропомиозин уургийг актины гүн ховилруу түлхэнэ. Миозины толгой актинд бэхлэгдэн актины хоорондуур миозин гулсах хөдөлгөөн хийнэ Булчин агшина.
 30. Гөлгөр булчингийн агшилт Са++ Са++ -кальмодулинКальмодулин Идэвхгүй киназа Идэвхтэй киназа Гөлгөр булчин агшина.
 31. Гөлгөр булчингийн агшилт
 32. Гөлгөр булчингийн агшилт АгшилтСулрах Миозин 2 Зураг №19. Гөлгөр булчингий агшилт. Гөлгөр булчингийн эсийн рецептортой лиганд холбогдсоноор Gq уураг идэвхжиж, энэ нь фосфолипаза С идэвхжүүлнэ. Энэ нь цаашаа инозитолфосфолипидийг инозитол-3-фосфат, диацилглицерол болгон задална. Инозитол-3фосфат нь эндоплазмын торлогын кальцийн ионы сувгийг идэвхжүүлсэнээр цитоплазмд кальцийн ион ихсэж, кальмодулин уурагтай нэгдэснээр гөлгөр булчин агшина.
 33. Ашигласан материал 1. Нүүрний зургийг: https://yourswallpapers.com/wp- content/uploads/2016/06/09/Synapses-Neuronal-Blue.jpg?x78545 2. Текст: Хүний физиологи. Г.Сүхбат. УБ 2011 3. https://usercontent2.hubstatic.com/7624067_f496.jpg 4. http://jonlieffmd.com/wp content/uploads/2014/10/bigstock-types-of- neurons-43968688.jpg 5. https://pmgbiology.files.wordpress.com/2015/02/neuron_types135546078929 8.png 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroglia#/media/File:Blausen_0870_TypesofNe uroglia.png 7. https://protoplasmix.files.wordpress.com/2012/08/paralysis-cures-schwann- cell.gif

×