Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН
ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД ХУВИЙН
ХЭВШЛИЙН ОРОЛЦООГ ТУСГАСАН БАЙДАЛ
ОБЕГ-ын Бодлого зох...
1
1.Монгол оронд тохиолдож байгаа аюул,
ослын нөхцөл байдал
2.ОБА-ны үйл ажиллагаа, зорилт
3.Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн о...
Байгалийн
гаралтай
Хүчтэй цасан болон шороон
шуурга
Ган, зуд
Үер
Аянга
Газар хөдлөлт
Хүний үйл
ажиллагаанаас
гаралтай
Ой, ...
Сүүлийн 10 жилийн байдлаар:
- 36300 орчим аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон.
- 2160 хүний амь нас эрсэдсэн.
- 12.1 сая мал хо...
4
2722 2659
3072
2759
2468
2976
3548
4047
4467
4928 4815
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2659
3072 2759
2468
2976
3548
404...
5
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
187
215
264
247
223 213
237
201
175
198
6
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12,5
200,6
35,1
16,3
534,8
9,6
94,5
21,9 25,...
2. ОБА-ны үндсэн чиг үүрэг:
Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын
хүрээнд гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, хууль
тог...
Үйл ажиллагаа /2004-2014 он/
• Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх
• Гамшгаас хамгаалах салбарыг бэхжүүлэх, чадав...
Үйл ажиллагаа /2014 оноос/
• Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин, менежментийн тогтолцоог
боловсронгуй болгох
• Гамшгийн аюу...
3.Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин
• Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /2003/
• Галын аюулгүй байдлын тухай хууль /1999/
• У...
11
Үйл ажиллагааг
зохицуулсан
Байгууллагын болон
албан хаагчийн эрх
зүйн байдлыг хассан
Галын аюулгүй
байдлын тухай хуулий...
Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн шинэтгэл
• Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг
арилгах, хойшлуулшгүй сэрг...
Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн шинэтгэл
• Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүл...
14
Гамшгаас хамгаалах
тухай хуулийн
шинэчилсэн
найруулга
(төсөл)
Онцгой байдлын
албаны тухай хууль
(төсөл)
Гамшгаас хамгаа...
15
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /2003.06.20/
2005 онд 2 удаа, 2011 онд 1 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
Ач холбогдол:
•И...
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төслийн харьцуулалт
16
Гамшгаас хамгаалах тухай
хууль
(2003 он)
Гам...
Гамшгийн менежмент
Гамшгаас хамгаалах менежментийн
үйл ажиллагааны үе шатуудыг
тодорхой болгох
17
Үндэсний платформ
Олон х...
Хүмүүнлэгийн тусламж
Гамшгийн үеийн хүмүүнлэгийн
тусламжийн зохицуулалтыг бий
болгох
18
Олон нийтийн оролцоо
Гамшгаас хамг...
19
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
(2003 он)
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл
1-р бүлэг. Нийтлэ...
20
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1. Энэ хууль нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллага...
21
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
8 дугаар зүйл. Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх
8.1.Засаг захиргаа...
22
11 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах
11.1.Онцгой байдлын алба, гамшгаас хамгаалах улсын болон орон
н...
12.8.Гамшгаас хамгаалах сургалт-дадлагын үед нутгийн захиргааны
байгууллага, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг ...
24
14.2.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг дараах ангиллаар явуулна:
14.2.1.удирдах албан тушаалтны;
14.2.2.онцгой байдлын алба,...
25
14.5.Онцгой байдлын албаны алба хаагч, мэргэжлийн анги, иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны сургалтыг жил бүр, у...
26
25 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны удирдлага
25.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд онцг...
27
26 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл
26.1.Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл нь онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн...
28
40.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харьяалал, өмчийн төрөл,
хэлбэрээс үл хамааран гамшгаас хамгаалах талаар дараах үүрэ...
29
40.2.6.гамшгаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу
захиран зарцуулах;
40.2.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа ...
41 дүгээр зүйл. Төрийн бус байгууллагын эрх, үүрэг
41.1.Төрийн бус байгууллага нь гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд дараа...
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ
48 дугаар зүйл.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт
...
48.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнд орлогынхоо ...
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
49 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага
49.1.Гамшгаас хамгаалах тухай х...
5.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр,
хувийн хэвшлийн оролцоо
34
А.Хувийн хэвшлийн оролцоо
• Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ...
35
• Ажилчдаа гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд
сургаж бэлтгэх, хүн хүч, шаардагдах техник,
хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханг...
36
Б.Төрийн байгууллагын дэмжлэг оролцоо
• Байгууллагын удирдлага, ажилчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг,
ойлголт өгөх, хамта...
37
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gamshgaas hamgaalah tuhai huuli

1,815 views

Published on

BB

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gamshgaas hamgaalah tuhai huuli

 1. 1. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ОРОЛЦООГ ТУСГАСАН БАЙДАЛ ОБЕГ-ын Бодлого зохицуулалт, хамтын ажиллагааны газар, дэд хурандаа Б.Баянмөнх
 2. 1 1.Монгол оронд тохиолдож байгаа аюул, ослын нөхцөл байдал 2.ОБА-ны үйл ажиллагаа, зорилт 3.Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин, шинэтгэл 4.Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хувийн хэвшлийн оролцоог тусгасан байдал 5. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа Агуулга
 3. Байгалийн гаралтай Хүчтэй цасан болон шороон шуурга Ган, зуд Үер Аянга Газар хөдлөлт Хүний үйл ажиллагаанаас гаралтай Ой, хээрийн түймэр Ахуйн гал түймэр Бичил уурхайн осол Техникийн гаралтай Химийн хорт бодисын осол Цахилгаан, дулаан хангамжийн доголдол, хөлдөлт Биологийн гаралтай Малын халдварт өвчин Хүний халдварт өвчин Цартахал 1. Монгол оронд тохиолдох аюул, ослын төрөл 2
 4. Сүүлийн 10 жилийн байдлаар: - 36300 орчим аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон. - 2160 хүний амь нас эрсэдсэн. - 12.1 сая мал хорогдсон. - 1 их наяд 70 тэрбум.төг буюу -600 орчим сая ам.доллар хохирол учирсан. Хувийн хэвшлийнхэнд хамгийн их хохирол учруулдаг гамшгийн аюул нь объектын гал түймэр, ган, зуд, үер усны аюул юм. Зөвхөн 2015 онд объектын гал түймэрт 301 аж ахуйн нэгж өртөж, 464,7 сая төгрөгний хохирол амссан. Гангийн аюулд газар, тарилангийн салбарынхан илүүтэй өртөж, эдийн засгийн хувьд их хэмжээний хохирол амсдаг. 3 Аюул, ослын нөхцөл байдал
 5. 4 2722 2659 3072 2759 2468 2976 3548 4047 4467 4928 4815 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2659 3072 2759 2468 2976 3548 4047 4467 4928 5426 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Улсын хэмжээнд 2006-2015 онд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын тоо
 6. 5 0 50 100 150 200 250 300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 187 215 264 247 223 213 237 201 175 198
 7. 6 0 100 200 300 400 500 600 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12,5 200,6 35,1 16,3 534,8 9,6 94,5 21,9 25,2 79,9
 8. 2. ОБА-ны үндсэн чиг үүрэг: Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах
 9. Үйл ажиллагаа /2004-2014 он/ • Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх • Гамшгаас хамгаалах салбарыг бэхжүүлэх, чадавхийг сайжруулах • Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх • Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх • Гамшгаас хамгаалах удирдлага, хүч хэрэгслийг сургаж бэлтгэх 8
 10. Үйл ажиллагаа /2014 оноос/ • Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин, менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох • Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг эрчимжүүлж, иргэд, олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах • Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн болон ТББ, хувийн хэвшил, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зохицуулалтын механизмыг сайжруулах. • Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх • Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд (хот төлөвлөлт, газар ашиглалт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт г.м) гамшгийн эрсдлийг тооцох. 9
 11. 3.Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин • Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /2003/ • Галын аюулгүй байдлын тухай хууль /1999/ • Улсын нөөцийн тухай хууль /2007/ • Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал /УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар тогтоол/ • Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, Гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2011 оны 22 дугаар тогтоол/, төлөвлөгөө /ЗГ- ын 2012 оны 30 дугаар тогтоол/ 10
 12. 11 Үйл ажиллагааг зохицуулсан Байгууллагын болон албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг хассан Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (2015.07.02) Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн шинэтгэл
 13. Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн шинэтгэл • Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээний Монгол Улсын төлөвлөгөө /ЗГ-ын 2015 оны 416 дугаар тогтоол/ • Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2015 оны 303 дугаар тогтоол/, • Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /ЗГ-ын 2016 оны 30 дугаар хуралдаан/ 12
 14. Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн шинэтгэл • Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /МУШС-ын 2016 оны 50 дугаар тушаал/ • Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам /МУШС-ын 2016 оны 34дүгээр тушаал/ 13
 15. 14 Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (төсөл) Онцгой байдлын албаны тухай хууль (төсөл) Гамшгаас хамгаалах тухай хууль (2003) Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн шинэтгэл
 16. 15 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /2003.06.20/ 2005 онд 2 удаа, 2011 онд 1 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Ач холбогдол: •Иргэний хамгаалалтаас гамшгаас хамгаалах менежментийн үзэл баримтлалд шилжих •Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх •Гамшгаас хамгаалах чадавхийг сайжруулах Дутагдалтай тал: •Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтыг нь олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ойлголттой нийцээгүй •Гамшгаас хамгаалах менежментийн үйл ажиллагааны үе шатыг бүрэн дүүрэн тодорхойлоогүй •Гамшгаас хамгаалах үндэсний удирдлага, зохицуулалтын эрх зүйн үндэслэлийг бүрэн гаргаж чадаагүй •Гамшгийн үед үзүүлэх хүмүүнлэгийн тусламжтай холбогдсон харилцаа зохицуулагдаагүй •Үйл ажиллагаа+Байгууллага
 17. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн харьцуулалт 16 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль (2003 он) Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Нийт 7 бүлэг 36 зүйл /Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой 6 бүлэг 30 зүйл, ОБА-ны албан хаагчийн эрх зүйн байдалтай холбоотой 1 бүлэг 6 зүйл Нийт 10 бүлэг 50 зүйл Шинэ: 4 бүлэг 25 зүйл (50%) Өөрчлөн найруулсан: 6 бүлэг 25 зүйл (50%) Хасагдсан: 1 бүлэг 6 зүйл
 18. Гамшгийн менежмент Гамшгаас хамгаалах менежментийн үйл ажиллагааны үе шатуудыг тодорхой болгох 17 Үндэсний платформ Олон холбогдох талуудыг нэг дор нэгтгэсэн гамшгаас хамгаалах үндэсний удирдлага, зохицуулалтын механизм-үндэсний зөвлөл байгуулах Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчлэл
 19. Хүмүүнлэгийн тусламж Гамшгийн үеийн хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулалтыг бий болгох 18 Олон нийтийн оролцоо Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, сайн дурынхан, бүлэг, нөхөрлөл, иргэдийн оролцоо, эрх үүрэг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчлэл
 20. 19 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль (2003 он) Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 1-р бүлэг. Нийтлэг үндэслэл 2-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал 3-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний зохион байгуулалт, удирдлага 4-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах талаархи төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны бүрэн эрх 5-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хүлээх үүрэг 6- бүлэг. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагч, түүний эрх зүйн байдал* 7-р бүлэг. Бусад зүйл 1-р бүлэг. Нийтлэг үндэслэл 2-р бүлэг. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа* 3-р бүлэг. Гамшгийн үеийн үйл ажиллагаа* 4-р бүлэг. Сэргээн босгох ажиллагаа* 5-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, удирдлага 6-р бүлэг. Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, албан тушаалтны бүрэн эрх 7-р бүлэг. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх үүрэг. 8-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаан дахь хүмүүнлэгийн тусламж* 9-р бүлэг. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт 10-р бүлэг. Бусад зүйл
 21. 20 НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ 3.1. Энэ хууль нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд онцгой байдлын алба, гамшгаас хамгаалах үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл, гамшгаас хамгаалах алба, төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний оролцоог зохицуулах харилцааны хүрээнд үйлчилнэ. 4.Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хувийн хэвшлийн оролцоог тусгасан байдал
 22. 21 ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 8 дугаар зүйл. Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх 8.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харьяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэнэ. 8.6.Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах зардлыг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн өөрөө хариуцна. 9 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх 9.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд, төрийн захиргааны байгууллага, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж байгууллагад өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.
 23. 22 11 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах 11.1.Онцгой байдлын алба, гамшгаас хамгаалах улсын болон орон нутгийн алба /цаашид “гамшгаас хамгаалах алба” гэх/, төрийн байгууллага, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал /цаашид “бэлэн байдал” гэх/-ын дараах зэрэгтэй байна: 11.1.1.өдөр тутмын бэлэн байдал; 11.1.2.өндөржүүлсэн бэлэн байдал; 11.1.3.бүх нийтийн бэлэн байдал. 11.4.Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 11.4.2.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх. Ажлын тусгай горимоор ажиллах журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно;
 24. 12.8.Гамшгаас хамгаалах сургалт-дадлагын үед нутгийн захиргааны байгууллага, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт түр шилжүүлж болно. 14 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах 14.1.Гамшгаас хамгаалах сургалт нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, ажилтан, иргэнийг сургаж, дадлагажуулахад чиглэнэ. 23 12.4.Бэлэн байдлын зэрэгт төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар шат дараалж, эсхүл шууд шилжүүлнэ.
 25. 24 14.2.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг дараах ангиллаар явуулна: 14.2.1.удирдах албан тушаалтны; 14.2.2.онцгой байдлын алба, мэргэжлийн ангийн; 14.2.3.оюутан, сурагч, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн; 14.2.4.аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны; 14.2.5.иргэний. 14.4.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг дараах байгууллага, албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна: 14.4.2.аймаг, сум, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүн, дүйцүүлэх албаны алба хаагчийн сургалтыг орон нутгийн онцгой байдлын байгууллага; 14.4.3.сум, дүүрэг, баг, хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, гамшгаас хамгаалах сайн дурынхны сургалтыг тухайн шатны Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны сургалтыг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага;
 26. 25 14.5.Онцгой байдлын албаны алба хаагч, мэргэжлийн анги, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны сургалтыг жил бүр, улс, аймаг, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах албаны удирдах албан тушаалтны сургалтыг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулна. ТАВДУГААР БҮЛЭГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, УДИРДЛАГА 24 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 24.6.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж нь мэргэжлийн ангитай байна. 24.8.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх анхан шатны нэгж нь баг, хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллага байна.
 27. 26 25 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны удирдлага 25.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн чиглүүлж, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид тухайн шатны Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагад тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ. 25.6.Гамшгаас хамгаалах улсын албыг холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагыг түшиглэн Засгийн газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн гамшгаас хамгаалах албыг холбогдох төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийг түшиглэн тухайн шатны Засаг дарга, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг аж ахуйн нэгж, байгууллага, гамшгаас хамгаалах албыг түшиглэн сум, дүүрэг, хорооны Засаг дарга, гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага тус тус байгуулна.
 28. 27 26 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл 26.1.Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын алба хаагч, техник хэрэгсэл, эрэлч нохой, гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуйн нэгж, байгууллага, мэргэжлийн анги, цэргийн албыг дүйцүүлэн хааж байгаа болон хаасан иргэн, гамшгаас хамгаалах сайн дурынхан, тэдгээрийн техник хэрэгсэл байна. ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ 40 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг 40.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харьяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран гамшгаас хамгаалах талаар дараах эрх эдэлнэ: 40.1.1.гамшгаас хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах; 40.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах, зөвөлгөө авах.
 29. 28 40.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харьяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран гамшгаас хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ: 40.2.1.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх; 40.2.2.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх; 40.2.3.үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн анги байгуулах, шаардагдах техник, материал, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах; 40.2.4.мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах; 40.2.5.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх, даатгалд хамрагдах;
 30. 29 40.2.6.гамшгаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу захиран зарцуулах; 40.2.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа болон гамшгийн аюулын нөхцөл байдлын тухай холбогдох мэдээг дээд шатны байгууллага болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад цаг тухайд нь хүргэх, шаардлагатай баримт материал, бодит мэдээллээр хангах; 40.2.8.гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, сурталчилгааг үнэ төлбөргүй шуурхай дамжуулж, хүн амд хүргэх; 40.2.9.гамшгийн үед ашиглах байгууламж, хоргодох байрыг төхөөрөмжлөх, хүн амд гамшгийн үед ашиглуулах; 40.2.10.гамшгийн үед бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл болон зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх.
 31. 41 дүгээр зүйл. Төрийн бус байгууллагын эрх, үүрэг 41.1.Төрийн бус байгууллага нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах эрх, үүрэгтэй оролцоно: 41.1.1.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийн биелэлтэд иргэний хяналт тавих; 41.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомж, зөвлөмж, арга зүй боловсруулахад оролцох; 41.1.3.гамшгаас хамгаалах судалгаа, сургалт, сурталчилгааг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах; 41.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэн, сайн дурынхан, бүлэг, нөхөрлөл, нийгмийн эмзэг бүлгийн оролцоог идэвхжүүлэхэд дэмжлэг, тусламж үзүүлэх; 41.1.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, санамж бичгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх. 30
 32. ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ 48 дугаар зүйл.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт 48.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ: 48.1.1.улс, орон нутгийн төсөв; 48.1.2.Засгийн газрын болон орон нутгийн нөөц хөрөнгө, тусгай сангийн хөрөнгө; 48.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ажиллагаанд зориулж гадаад улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн зээл, буцалтгүй тусламж, хандивын хөрөнгө; 48.1.4.Засгийн газрын бонд; 48.1.5.хадгаламжийн хүү; 48.1.6.даатгалын нөхөн төлбөр; 48.1.7.аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгө. 31
 33. 48.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнд орлогынхоо 5 хүртэлх хувийг төлөвлөж зарцуулна. 48.5.Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах төвлөрсөн арга хэмжээний зардлыг улсын төсвөөс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж, аж ахуйн нэгж, байгууллага зардлаа өөрөө хариуцна. 48.6.Гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажиллагааг зохион байгуулахад гарах зардлыг төрийн болон төрийн өмч давамгайлсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хувьд төр хариуцна. 48.7.Гамшгийн голомт болон сэжигтэй бүсэд үндсэн ажлаас чөлөөлөгдөн үүрэг гүйцэтгэсэн ажилтанд үндсэн цалинг тухайн байгууллага нь, бусад иргэнд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний олговрыг тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр олгоно. 32
 34. АРАВДУГААР БҮЛЭГ БУСАД ЗҮЙЛ 49 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага 49.1.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч дараах захиргааны шийтгэл ногдуулна: 49.1.1.энэ хуулийн 8.1 /эрсдэлийн үнэлгээ/, 38.1, 38.3, 40.2 /ААНБ-ын эрх, үүрэг/, 43.2-д заасныг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдийг Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар торгох; 49.1.2.энэ хуулийн 9.1/гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх, 11.3-11.5, /бэлэн байдлын зэргүүдэд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ/ ,14.4 /сургалт/, 18.3 /зарлан мэдээллийн дохио, сэрэмжлүүлэг дамжуулах/, 20.4 /эмнэлгийн яаралтай тусламж/, 24.5, 37.1.2, 37.1.4, 37.1.7, 37.1.9, 37.1.11- 37.1.13, 48.7 /гамшгийн голомтод ажилласан ажилтанд цалин олгох/-д заасныг зөрчсөн хүнийг 250 нэгж, хуулийн этгээдийг 2500 нэгжээр тус тус торгох; 33
 35. 5.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн оролцоо 34 А.Хувийн хэвшлийн оролцоо • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр мэдлэг, ойлголтоо дээшлүүлэх, бие биенээсээ харилцан туршлагаа солилцох, • Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх • Салбарынхаа хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг тусгах • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх • Гамшгийн нөөц бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу зарцуулах • Гамшгийн эрсдэлийг тооцсон үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх
 36. 35 • Ажилчдаа гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, хүн хүч, шаардагдах техник, хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах • Үйл ажиллагаандаа чанарын стандартыг хөгжүүлэх, хууль тогтоомж, дүрэм, журам, норм стандартыг баримтлах • Үйл ажиллагаандаа дэвшилтэд техник технологи, инновацийг нэвтрүүлж, гамшигт тэсвэртэй салбарыг бий болгох • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр төр, захиргааны байгууллагатай харилцан үр өгөөжтэй байх түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх • Гамшигт тэсвэртэй бизнесийн тогтвортой байдлыг хангах хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллаж • Даатгалтын үйлчилгээ /гамшгийн эрсдэл, амь нас, эрүүл мэнд, бусад/
 37. 36 Б.Төрийн байгууллагын дэмжлэг оролцоо • Байгууллагын удирдлага, ажилчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг, ойлголт өгөх, хамтарсан дадлага, сургалт зохион байгуулах • Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, чиглэлээр заавар, зөвлөмж өгөх • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах аливаа, санал санаачилга, үйл ажиллагааг дэмжих • Олон нийтэд сурталчлан таниулах • Гамшгаас хамгаалах удирдлагын болон шийдвэр гаргах түвшинд хувийн хэвшлийн оролцоог хангах
 38. 37
 39. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА !
https://ka4alka-ua.com

там ka4alka-ua.com

http://kinder-style.com.ua

×