Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ 1     УРТЫН ХЭМЖҮҮРДорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2-р      сургуулийн багш      О.Мөнхцэцэг
ЗОРИЛГО●  Уртыг хэмжих нэгж, түүнийг  амьдралд хэрэглэх
ЗОРИЛТ●  Тоон хэмжээсийг нүдлэх●  Хичээлээр сурсан зүйлийг хэрэглээ  болгон хэвших●  Сурсан мэдлэгээ цаашид гүнзгийрү...
БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 1  Хагас километр нь хэдэн метр байх вэ?  Хагас метр нь хэдэн сантиметртэй  тэнцүү байх вэ?
БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 2  37см  ◻ 30 см   5дм  ◻ 86см  2дм3см  ◻ 3дм2см  250дм  ◻  350дм  8м  ◻ 800дм    ...
БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 3  Тэгш өнцөгтийн урт 9см,  өргөн нь түүнээс 3 дахин  бага бол  талбайг ол.
БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 453см – 29см ⚌  37см + 63см ⚌89дм – 2дм ⚌  436м – 208м ⚌
БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 5  Зүй тогтлыг олоорой.1, 3, 6, 10, 15,..., ..., ...,
ГЭРИЙН ДААЛГАВАРХагас  метр нь хэдэн дециметртэй тэнцүү байх вэ?Жишээрэй.  160м ◻ 2км   995м ◻ 1км  Үйлдлийг гүйц...
уртын хэмжүүр
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

уртын хэмжүүр

11,071 views

Published on

 • Be the first to comment

уртын хэмжүүр

 1. 1. ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ 1 УРТЫН ХЭМЖҮҮРДорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2-р сургуулийн багш О.Мөнхцэцэг
 2. ЗОРИЛГО● Уртыг хэмжих нэгж, түүнийг амьдралд хэрэглэх
 3. ЗОРИЛТ● Тоон хэмжээсийг нүдлэх● Хичээлээр сурсан зүйлийг хэрэглээ болгон хэвших● Сурсан мэдлэгээ цаашид гүнзгийрүүлэн үзэх
 4. БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 1 Хагас километр нь хэдэн метр байх вэ? Хагас метр нь хэдэн сантиметртэй тэнцүү байх вэ?
 5. БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 2 37см ◻ 30 см 5дм ◻ 86см 2дм3см ◻ 3дм2см 250дм ◻ 350дм 8м ◻ 800дм 99 дм ◻ 1км
 6. БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 3 Тэгш өнцөгтийн урт 9см, өргөн нь түүнээс 3 дахин бага бол талбайг ол.
 7. БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 453см – 29см ⚌ 37см + 63см ⚌89дм – 2дм ⚌ 436м – 208м ⚌
 8. БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР 5 Зүй тогтлыг олоорой.1, 3, 6, 10, 15,..., ..., ...,
 9. ГЭРИЙН ДААЛГАВАРХагас метр нь хэдэн дециметртэй тэнцүү байх вэ?Жишээрэй. 160м ◻ 2км 995м ◻ 1км Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. 163м – 29м ⚌ 511м + 489м ⚌Манай зуслангийн газрын урт 28м, өргөн25м. Газрын эргэн тойрны уртын хэмжээголоорой.
http://etalon.com.ua

progressive.ua

гранитная плитка

×