Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Mustafa POLAT
İÇERİK
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ
ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
Mustafa...
Öğrenme-öğretme süreci öğretmen, öğrenci, öğrenme
ortamı ve öğretim stratejisi gibi öğelerden oluşur. Bu
sürecin asli unsu...
Mustafa POLAT 11.05.2015
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ
Öğrenme-öğretme süreci içerisindeki tutarlılık hem
öğr...
Mustafa POLAT 11.05.2015
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ
Joyce ve Weil (1980)’e göre günümüz sınıflarında etkil...
Mustafa POLAT 11.05.2015
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ
Öğretmenler ve araştırmacılar tarafından yapılmış olan...
Mustafa POLAT 11.05.2015
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ
Sınıfta farklı öğretim stillerinin ve yöntemlerin
kull...
Mustafa POLAT 11.05.2015
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ
Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf ortamları ilgi...
Öğrencilerin Özellikleri ve Yetenekleri: Öğrenciler, verilen ödevleri
gerçekleştirme ve problemleri çözme yetenekleri, gen...
Mustafa POLAT 11.05.2015
ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Durumsal Talepler: Öğrencilerin karşılaştığı acil ve ...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
Pek çok araştırmacı öğretmenlerin öğretim sürecindeki
davranışlarını temel a...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
Witkin, geçmiş yaşantısında karşılaştığı nesnelere farklı
bakış açısıyla yak...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
Alan bağımsız olarak sınıflandırılan bireyler genel olarak
dış dünyadaki nes...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
Alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin aynı düzeyde
bilişsel kapasiteye ...
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
Alan bağımlı ve alan bağımsız stillerin sahip olduğu özellikleri şu
şekilde sıralanabilir:
A- Alan Ba...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
A- Alan Bağımlı Bireyler
6. Öğrenme-öğretme sürecinde kurallara önem verirle...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
B-Alan-Bağımsız Bireyler:
1. Dersler öğrencilerin en yüksek düzeyde katılımı...
Mustafa POLAT 11.05.2015
WITKIN ÖĞRETİM STİLİ
B-Alan-Bağımsız Bireyler:
6. Öğrenme-öğretme sürecinde kurallara önem vermez...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Witkin Öğretim Stili / Witkin's Teaching Style

857 views

Published on

Mayıs 2015'de Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim bölümü doktora programı kapsamında Öğrenme Stilleri ve Stratejileri dersinde Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından Okt. Mustafa POLAT tarafından Witkin'in Öğretim Stili ile ilgili yapılan sunum dosyası. İletişim: [email protected] .İyi çalışmalar dilerim.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Witkin Öğretim Stili / Witkin's Teaching Style

 1. 1. Mustafa POLAT
 2. İÇERİK ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER WITKIN ÖĞRETİM STİLİ Mustafa POLAT 11.05.2015
 3. Öğrenme-öğretme süreci öğretmen, öğrenci, öğrenme ortamı ve öğretim stratejisi gibi öğelerden oluşur. Bu sürecin asli unsurları öğretim etkinliğini yürüten ya da öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştıran öğretmenler ve öğrencilerdir. Bu süreç içinde yer alan öğeler arasındaki etkileşimlerin niteliğini ağırlıklı olarak öğretmenlerin mesleki ve kişilik özellikleri şekillendirmektedir. Öğretmenin, öğrenmeyi arttırmak için sergilediği her davranışın altında bir değer, inanç ve felsefe vardır ve bu unsurların öğretmenin davranışları ile tutarlı olması beklenir. ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ Mustafa POLAT 11.05.2015
 4. Mustafa POLAT 11.05.2015 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ Öğrenme-öğretme süreci içerisindeki tutarlılık hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin amaçlarına ulaşmalarına yardım eder. Bu nedenle öğretmenlerin düşüncelerinin, değerlerinin, inançlarının ve davranışlarının göstergesi olan öğretim stillerinin öğrenme-öğretme sürecinde etkisi olduğu söylenebilir.
 5. Mustafa POLAT 11.05.2015 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ Joyce ve Weil (1980)’e göre günümüz sınıflarında etkili bir öğretim sürecini yönetebilmek amacıyla öğretmenlerin farklı öğretim stillerini bir arada kullanabilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin çeşitli öğretim stillerini bir arada kullanabilmesi onların aynı zamanda çeşitli strateji, yöntem ve tekniği de bir arada kullanabildiklerinin göstergesi olmakta ve öğrencilerin öğrenme performansını en iyi düzeye çıkartmaktadır.
 6. Mustafa POLAT 11.05.2015 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ Öğretmenler ve araştırmacılar tarafından yapılmış olan gözlemler ve araştırmalar öğrencilerin öğrenme şekillerinde birtakım farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır Heimlich ve Norland (1994)’ın da belirttiği üzere; öğrenciler farklı şekillerde öğrenirler ve bu yüzden de, öğrenci grubunun gelişim seviyesi ne olursa olsun öğretim stillerinde bir çeşitlilik sağlanmış olması çok önemlidir.
 7. Mustafa POLAT 11.05.2015 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ Sınıfta farklı öğretim stillerinin ve yöntemlerin kullanılması öğrenci açısından ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları engeller. Ayrıca, öğretmenlerin farklı öğretim stillerini kullanmaları, bilginin öğrenci tarafından iyi bir şekilde organize edilerek hafızada saklanmasını sağlar. Öğretmenlerin öğrencilere, içeriğe ve öğretim amaçlarına ilişkin geniş bir farkındalığa ulaşması ancak farklı öğretim stillerini kullanması ile mümkün olabilmektedir.
 8. Mustafa POLAT 11.05.2015 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİM STİLLERİ Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf ortamları ilgiler, beklentiler, istekler, yetenekler ve zeka türleri açısından bir zenginlik içermektedir. Çünkü sınıftaki öğrenciler farklı öğrenme süreçlerine sahiptirler dolayısıyla öğrenme öğretme süreçlerinde öğrenme stilleri ve bu öğrenme stillerine hitap edecek öğretme stillerinin kullanılması bu açıdan bakıldığında oldukça önem arz etmektedir.
 9. Öğrencilerin Özellikleri ve Yetenekleri: Öğrenciler, verilen ödevleri gerçekleştirme ve problemleri çözme yetenekleri, genel akademik yetenekleri, özgeçmişleri, ilgi alanları, motivasyonları, yeterlilik düzeyleri, kültürel özellikleri (değerleri, ön yargıları, gelenekleri) de öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin Kişiler Arası Verimli İlişkiler Kurma İsteği: Öğrencilerin ve öğretmenlerin iletişim becerileri Öğretmenlerin Öğrenme Görevlerini Kontrol Etme İhtiyaçları: Öğretmenlerin sahip olduğu eğitim felsefesi paralelinde öğrenme öğretme sürecine bakış açıları olarak ifade edilebilir. Öğrenciler üzerindeki kontrolün azalması ile birlikte öğretmen merkezli öğretim stillerinden öğrenci merkezli öğretim stillerine doğru bir geçiş sağlanmakta ve bu yollar öğrencilerde yetenek gelişimini sağlanmaktadır. ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Mustafa POLAT 11.05.2015
 10. Mustafa POLAT 11.05.2015 ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Durumsal Talepler: Öğrencilerin karşılaştığı acil ve beklenmedik durumlar genellikle belirli bir stilin tercih edilmesini gerektirir. Örneğin, sınıfta ilk kez işlenecek olan bir konuda, öğretmenin daha emir verici ve kuvvetli bir uzman-otorite stili kullanması gerekebilir. Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Konu Alanı ve Amaçlar Zaman Öğrenme Ortamı
 11. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ Pek çok araştırmacı öğretmenlerin öğretim sürecindeki davranışlarını temel alarak birçok öğretim stili modeli geliştirmişlerdir. Araştırmacılardan Witkin ise geliştirmiş olduğu öğretim stilini alan-bağımlı ve alan-bağımsız öğrenme teorisi üzerine kurmuştur. Alan bağımlı ve alan bağımsız stillerine sahip bireylerin sahip oldukların farklılıkların temelinde kişilik, sosyal değişkenler, algılama, zihinsel işlevler ve psikolojik süreçler bulunmaktadır. Bu iki stil ve buna bağlı olarak öğrenme öğretme sürecindeki etkinliklere yansımaları tamamen birbirinden bağımsız değil birbiri ile ilişki içerisinde olan bir yapıdadır.
 12. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ Witkin, geçmiş yaşantısında karşılaştığı nesnelere farklı bakış açısıyla yaklaşan, çevresindeki varlıkları çözümsel olarak algılayan bireylerin sahip olduğu bilişsel stile alan bağımsız; çevresine edilgen bir şekilde uyan, bulunduğu ortamdan etkilenen ve bütünü algılama eğiliminde olan bireylerin sahip olduğu bilişsel stile ise alan bağımlı adını vermiştir.
 13. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ Alan bağımsız olarak sınıflandırılan bireyler genel olarak dış dünyadaki nesnelere ve ayrıntılara daha fazla ilgili gösterirler ve farklılıkların çok fazla belirgin olmadığı durumlarda dahi alan bağımsız bireyler bu durumun farkına varabilirler Alan bağımlı bireyler ise çevrelerindeki her şeyi bütün olarak görme eğiliminde oldukları için ayrıntıların farkına varmada güçlük çekebilirler. Alan bağımlı stiline sahip bireyler sosyal ilişkilere önem verip, işbirliği çalışmalarına yer verirlerken, alan bağımsız bireyler öğrenme öğretme sürecinde bireysel çalışmaların daha etkili olduklarını düşünürler ve bu çalışmalara öncelik tanırlar.
 14. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ Alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin aynı düzeyde bilişsel kapasiteye sahip olmakla birlikte bilgiyi kullanma yetenekleri ve öğrenme öğretme sürecinde materyal seçiminden ölçme değerlendirmeye kadar farklılıklar yaratabilir. Alan bağımsız bireyler bilişsel yönden alan bağımlı bireylerden çok daha esnektiler. Alan bağımsız stilindeki bireyler öğrenme öğretme sürecinde ayrıntıları sunmada daha başarılı iken alan bağımlı bireyler özetlemede daha başarılıdırlar. Alan bağımsız bireyler basılı materyalleri tercih ederken, alan bağımlı bireyler görsel ağırlıklı materyalleri tercih etmektedirler.
 15. WITKIN ÖĞRETİM STİLİ Alan bağımlı ve alan bağımsız stillerin sahip olduğu özellikleri şu şekilde sıralanabilir: A- Alan Bağımlı Bireyler 1. Sınıfın amaçlarını ve temposunu yönlendirir. 2. İyi yapılandırılmış bir sınıfı yönetir. 3. Sunuş yoluyla öğretim yöntemini kullanırlar. 4. Öğrenme öğretme sürecinde yönergeleri açık bir şekilde sunarlar. 5. Öğrenci-öğretmen ilişkisi ve etkileşimine yer yoktur. Mustafa POLAT 11.05.2015
 16. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ A- Alan Bağımlı Bireyler 6. Öğrenme-öğretme sürecinde kurallara önem verirler. 7. Sınıfta öğrenme konularını, olayları, nesneleri ve öğrenciler arasındaki ilişkileri topluca değerlendirirler. 8. Gösteri yöntemiyle, görsellerle, sembolik şekillerle öğretimi desteklerler. 9. Benzetmelerden yararlanırlar. 10. Kavramları hikayeleştirerek, yaşantıyla ilgili şekilde sunarak öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştırırlar.
 17. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ B-Alan-Bağımsız Bireyler: 1. Dersler öğrencilerin en yüksek düzeyde katılımını sağlayacak şekilde planlarlar ve nispeten yapılandırılmamış, esnek bir yol izlerler. 2.Tartışma yöntemine önem verirler. 3.Buluş ve araştırma yöntemini kullanırlar. 4.Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir öğrenme ortamının oluşmasını sağlarlar. 5. Bağımsız çalışmalara yer verirler.
 18. Mustafa POLAT 11.05.2015 WITKIN ÖĞRETİM STİLİ B-Alan-Bağımsız Bireyler: 6. Öğrenme-öğretme sürecinde kurallara önem vermezler. 7. Görsellik, sembolik ve benzetme yöntemlerini tercih etmezler. 8. Sözel öğretime, anlatım ve açıklamalara yer verirler. 9. Öğrenci-öğretmen ilişkisi ve etkileşimi yoğundur.
gazon.net.ua

×