Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ЭРЭЛТ ба НИЙЛҮҮЛЭЛТ Микро Эдийн Засаг  хичээл Багш: А.Гэлэгжамц 2009 он
 
 
Зах зээлд оролцогчид <ul><li>МУ-ын Зах зээл-Эдийн засагт сая сая хүмүүс шууд ба шууд бусаар оролцож байдаг. </li></ul>
Хамгийн их байлгах тухай <ul><li>Хязгаарлагдмал нөөцийн хүрээнд хэрэглэгчийн ханамжийг хамгийн их байлгах. </li></ul><ul...
Хамгийн их байлгах тухай <ul><li>Ханамж, ашгийг хамгийн их байлгах болон ЗГ-ын үйлчилгээг сайжруулж байгаа нь зах зээлийн ...
Арилжаа болон суурь ойлголт <ul><li>Бид зах зээл дээр бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг худалдан авах юм уу эсвэл зарж бай...
Зах зээлийн орчил <ul><li>Эдийн засаг дөрвөн өөр төрлийн оролцогчдоос бүрддэг : </li></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчид </li></...
Зах зээлийн 2 төрөл <ul><li>Хүчин зүйлсийн ЗЗ: энд үйлдвэрлэлд шаардлагатай хүчин зүйлс /газар, хөд, капитал/-ийг зарах ю...
Зах зээлийн орчил Бүт.үйл-ий нийлүүлэлт Үйлдэрлэлийн ХЗ-ийн нийлүүлэлт Бүт.үйл-ий эрэлт Үйлдэрлэлийн ХЗ-ийн нийлүүлэлт w...
 
Эрэлт ба нийлүүлэлт <ul><li>Бүх зах зээл худалдагч, худалдан авагч 2-оос бүрдэж байдаг . </li></ul><ul><ul><li>Зах зээлийн...
Нийлүүлэлт <ul><li>Эдийн засгийн онолд хэрэглэгчдийн худалдан авах түвшинд зах зээлд нийлүүлэгдэж болох бүтээгдэхүүн, үйлч...
Хэрэглэгчийн эрэлт <ul><li>Эдийн засгийн онолд мөнгөөр баталгаажсан хэрэгцээг эрэлт гэж нэрлэдэг. </li></ul>LO1
Эрэлтийн хууль <ul><li>Эрэлтэнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс тогтмол байхад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ өсөхөд түүнийг худалда...
Батдоржийн жүүсний эрэлтийн муруй Үнэ Тоо хэмжээ www.gelegjamts.com Үнэ Тоо хэмжээ ₮ 0. 16 1.0 14 2.0 12 3.0 10 4.0 8 5.0...
 
Эрэлтийн хамаарал ба муруй www.gelegjamts.com 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Эрэлтийн тоо хэмжээ Үнэ 50 ₮ 45 40 35 30 25 20 15 ...
Эрэлтийн хамаарал ба муруй Эрэлтийн муруй сөрөг налалттай байдаг шалтгаан. www.gelegjamts.com 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Эр...
Эрэлтийг тодорхойлогчид <ul><li>Зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлогч хүчин зүйлс : </li></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчийн орлого ...
Эрэлтийн функц <ul><li>X барааны эрэлтийн функц :  X D = f(P X , P s , P c , I, T , P, Pop) Энд :  X D = Тоо хэмжээ...
Эрэлтийн муруйн шилжилт <ul><li>Эрэлтийг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн өөрчлөлтөөр эрэлтийн муруйн шилжилт тодорхойлогдоно...
Эрэлтийн өөрчлөлт ба шилжилт D 1 Анхны муруй d 1 Эрэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт Эрэлтийн шилжилт D 2 Эрэлтийн өсөлт Оюунл...
 
Тоо хэмжээ 1.55 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Үнэ D D 2 D 1 ...
Зах зээлийн эрэлт <ul><li>Зах зээлийн эрэлт гэдэг нь бүх хэрэглэгчдийн эрэлтийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. </li></ul>
Зах зээлийн эрэлт <ul><li>Зах зээлийн эрэлтийг бүх хэрэглэгчид тодорхойлох ба түүнд мөн дараах хүчин зүйлс нөлөөлж байдаг...
ЗЗ-ийн эрэлтийг тодорхойлох нь
+ + = + ЗЗ-ийн эрэлтийг тодорхойлох нь www.gelegjamts.com Бат эрэлт.муруй 40 30 20 10 0 4 8 12 16 50 ₮ Үнэ Дорж эрэлт.мур...
= ЗЗ-ийн эрэлтийг тодорхойлох нь Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан A B C D E F G I 50 ₮ 40 30 20 10 0 4 12 20 2...
 
Нийлүүлэлт <ul><li>Зах зээлийн нийлүүлэлт гэдэг нь бүх нийлүүлэгчдийн тоогоор буй нийлбэрээр тодорхойлогддог. </li></ul><...
Нийлүүлэлтийг тодорхойлогчид <ul><li>Зах зээлийн нийлүүлэлтийг тодорхойлогч хүчин зүйлс : </li></ul><ul><ul><li>Технологи ...
Нийлүүлэлтийн хууль <ul><li>Үнэ, нийлүүлэлт хоёрын хооронд шууд хамааралтай байдаг бөгөөд үүнийг нийлүүлэлтийн хууль гэн...
Зах зээлийн нийлүүлэлт
Зах зээлийн нийлүүлэлт /а/ Пүрэвийн нийлүүлэлтийн муруй /б/ Нараагийн /в/ Доржийн Тоо хэмжээ www.gelegjamts.com
Зах зээлийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ Үнэ www.gelegjamts.com
 
Зах зээлийн тэнцвэр <ul><li>Эрэлт, нийлүүлэлт хоёрын харилцан үйлчлэл нь зах зээлийн тэнцвэрийн үнэ бүрэлдэн тогтох үндэс ...
Тэнцвэрт үнэ ба тоо хэмжээ
Тэнцвэрт үнэ ЗЗ-ийн эрэлт Тэнцвэрт үнэ ЗЗ-ийн нийлүүлэлт ₮ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 50 75 Тэнцвэрт үнэ нь эрэлт н...
Илүүдэл ба хомсдол ЗЗ-ийн эрэлт ЗЗ-ийн нийлүүлэлт ₮ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 50 75 100 125 Тоо хэмжээ 39 Үнэ w...
 
Илүүдэл ба хомсдол ЗЗ-ийн эрэлт Тэнцвэрийн үнэ ЗЗ-ийн нийлүүлэлт ₮ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 50 75 100 125 Тоо х...
Эрэлтийн өөрчлөлт ба тэнцвэрийн шилжилт www.gelegjamts.com 25 50 75 100 Тоо хэмжээ Үнэ ₮ 50 40 30 20 10 0 E 1 Анхны эрэлт ...
Эрэлтийн өөрчлөлт ба тэнцвэрийн шилжилт E 1 Анхны эрэлт ЗЗ-ийн S www.gelegjamts.com 25 50 75 100 Тоо хэмжээ Үнэ ₮ 50 40 3...
Монгол хүн Монгол улсын ирээдүй ...
Бид хамтдаа хөгжлийг бүтээнэ... Танд амжилт хүсье... Хүндэтгэсэн:  Адилбишийн Гэлэгжамц
 
Хичээлийг бүрэн эхээр нь www.gelegjamts.com - - оос татаж авна уу !
Эрэлт, нийлүүлэлт ба зах зээлийн тэнцвэр
Эрэлт, нийлүүлэлт ба зах зээлийн тэнцвэр
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Эрэлт, нийлүүлэлт ба зах зээлийн тэнцвэр

49,633 views

Published on

Эрэлт, нийлүүлэлт ба зах зээлийн тэнцвэр

Published in: Technology, Business

Эрэлт, нийлүүлэлт ба зах зээлийн тэнцвэр

 1. 1. ЭРЭЛТ ба НИЙЛҮҮЛЭЛТ Микро Эдийн Засаг хичээл Багш: А.Гэлэгжамц 2009 он
 2. Зах зээлд оролцогчид <ul><li>МУ-ын Зах зээл-Эдийн засагт сая сая хүмүүс шууд ба шууд бусаар оролцож байдаг. </li></ul>
 3. Хамгийн их байлгах тухай <ul><li>Хязгаарлагдмал нөөцийн хүрээнд хэрэглэгчийн ханамжийг хамгийн их байлгах. </li></ul><ul><li>Бизнесийн ашгийг хамгийн их байлгах. </li></ul><ul><li>Засгийн газар нийгмийн ерөнхий үйлчилгээг сайжруулах . </li></ul>
 4. Хамгийн их байлгах тухай <ul><li>Ханамж, ашгийг хамгийн их байлгах болон ЗГ-ын үйлчилгээг сайжруулж байгаа нь зах зээлийн идэвхитэй үйл ажиллагаар тайлбарлагддаг. </li></ul>
 5. Арилжаа болон суурь ойлголт <ul><li>Бид зах зээл дээр бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг худалдан авах юм уу эсвэл зарж байдаг. Учир нь : </li></ul><ul><ul><li>Бидэнд хүссэн, хэрэгцээтэй зүйлсээ үйлдвэрлэх боломж хязгаарлагдмал. </li></ul></ul><ul><ul><li>Бүх зүйлс хязгаарлагдмал. </li></ul></ul>
 6. Зах зээлийн орчил <ul><li>Эдийн засаг дөрвөн өөр төрлийн оролцогчдоос бүрддэг : </li></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчид </li></ul></ul><ul><ul><li>Аж ахуй эрхлэгчид </li></ul></ul><ul><ul><li>Засгийн газар </li></ul></ul><ul><ul><li>Гадаадынхан </li></ul></ul>
 7. Зах зээлийн 2 төрөл <ul><li>Хүчин зүйлсийн ЗЗ: энд үйлдвэрлэлд шаардлагатай хүчин зүйлс /газар, хөд, капитал/-ийг зарах юм уу худалдах үйл ажиллагаа явагддаг . </li></ul><ul><li>Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ЗЗ: энд эцсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зарах юм уу худалдах үйл ажиллагаа явагддаг . </li></ul>
 8. Зах зээлийн орчил Бүт.үйл-ий нийлүүлэлт Үйлдэрлэлийн ХЗ-ийн нийлүүлэлт Бүт.үйл-ий эрэлт Үйлдэрлэлийн ХЗ-ийн нийлүүлэлт www.gelegjamts.com ОУ-ын оролцогчид Хэрэглэгчид ОУ-ын оролцогчид ААН/бизнес Засгийн газар Бүт.үйл ЗЗ Х.З-ийн ЗЗ
 9. Эрэлт ба нийлүүлэлт <ul><li>Бүх зах зээл худалдагч, худалдан авагч 2-оос бүрдэж байдаг . </li></ul><ul><ul><li>Зах зээлийн нийлүүлэлт ийн талыг худалдагч гэдэг . </li></ul></ul><ul><ul><li>Зах зээлийн эрэлт ийн талыг худалдан авагч гэдэг . </li></ul></ul>LO1
 10. Нийлүүлэлт <ul><li>Эдийн засгийн онолд хэрэглэгчдийн худалдан авах түвшинд зах зээлд нийлүүлэгдэж болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт тоо хэмжээг нийлүүлэлт гэж нэрлэдэг . </li></ul>LO1
 11. Хэрэглэгчийн эрэлт <ul><li>Эдийн засгийн онолд мөнгөөр баталгаажсан хэрэгцээг эрэлт гэж нэрлэдэг. </li></ul>LO1
 12. Эрэлтийн хууль <ul><li>Эрэлтэнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс тогтмол байхад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ өсөхөд түүнийг худалдан авах тоо багасдаг хандлагыг эрэлтийн хууль гэнэ. Өөрөөр хэлбэл үнэ ба тоо хэмжээний уруу хамаарлыг эрэлтийн хууль гэж үзэж болно. </li></ul>
 13. Батдоржийн жүүсний эрэлтийн муруй Үнэ Тоо хэмжээ www.gelegjamts.com Үнэ Тоо хэмжээ ₮ 0. 16 1.0 14 2.0 12 3.0 10 4.0 8 5.0 6 6.0 4 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0 5 10 15
 14. Эрэлтийн хамаарал ба муруй www.gelegjamts.com 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Эрэлтийн тоо хэмжээ Үнэ 50 ₮ 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 A B C D E F G H I
 15. Эрэлтийн хамаарал ба муруй Эрэлтийн муруй сөрөг налалттай байдаг шалтгаан. www.gelegjamts.com 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Эрэлтийн тоо хэмжээ Үнэ 50 ₮ 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 A B C D E F G H I
 16. Эрэлтийг тодорхойлогчид <ul><li>Зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлогч хүчин зүйлс : </li></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчийн орлого </li></ul></ul><ul><ul><li>Харилцан хамаарал бүхий бүтээгдэхүүний үнэ </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчдийн тоо </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчийн таашаал, сонирхол... </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчдийн хүлээлт </li></ul></ul>
 17. Эрэлтийн функц <ul><li>X барааны эрэлтийн функц : X D = f(P X , P s , P c , I, T , P, Pop) Энд : X D = Тоо хэмжээний эрэлт P X = X -ийн үнэ P s = Орлуулах барааны үнэ P c = the price of complements I= Орлого T , P= Амт, бусад үзүүлэлт Pop= Зах зээлийн хэмжээ </li></ul>
 18. Эрэлтийн муруйн шилжилт <ul><li>Эрэлтийг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн өөрчлөлтөөр эрэлтийн муруйн шилжилт тодорхойлогдоно . </li></ul><ul><li>Эрэлт дэх шилжилт нь тоо хэмжээ, үнийн өөрчлөлтийг бий болгодог. </li></ul>
 19. Эрэлтийн өөрчлөлт ба шилжилт D 1 Анхны муруй d 1 Эрэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт Эрэлтийн шилжилт D 2 Эрэлтийн өсөлт Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан Үнэ 40 35 30 25 20 15 10 5 0 45 ₮ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Тоо хэмжээ g 1 d 2
 20. Тоо хэмжээ 1.55 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Үнэ D D 2 D 1 Эрэлтийн өөрчлөлт ба шилжилт Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан
 21. Зах зээлийн эрэлт <ul><li>Зах зээлийн эрэлт гэдэг нь бүх хэрэглэгчдийн эрэлтийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. </li></ul>
 22. Зах зээлийн эрэлт <ul><li>Зах зээлийн эрэлтийг бүх хэрэглэгчид тодорхойлох ба түүнд мөн дараах хүчин зүйлс нөлөөлж байдаг: </li></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчийн орлого </li></ul></ul><ul><ul><li>Харилцан хамаарал бүхий бүтээгдэхүүний үнэ </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчдийн тоо </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчийн таашаал, сонирхол... </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэглэгчдийн хүлээлт </li></ul></ul>
 23. ЗЗ-ийн эрэлтийг тодорхойлох нь
 24. + + = + ЗЗ-ийн эрэлтийг тодорхойлох нь www.gelegjamts.com Бат эрэлт.муруй 40 30 20 10 0 4 8 12 16 50 ₮ Үнэ Дорж эрэлт.муруй 0 4 8 12 16 20 24 28 Цэрэн эрэлт.муруй 0 4 8 12 Гэлэгээ эрэлт.муруй 0 4 8 12
 25. = ЗЗ-ийн эрэлтийг тодорхойлох нь Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан A B C D E F G I 50 ₮ 40 30 20 10 0 4 12 20 28 36 ЗЗ-ийн эрэлтийн муруй Үнэ Тоо хэмжээ H
 26. Нийлүүлэлт <ul><li>Зах зээлийн нийлүүлэлт гэдэг нь бүх нийлүүлэгчдийн тоогоор буй нийлбэрээр тодорхойлогддог. </li></ul><ul><li>Нийлүүлэлт бол үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгж, компани, ер нь нийлүүлэгчдийн зүгээс баялаг, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэх нийлүүлэх боломж юм. </li></ul>
 27. Нийлүүлэлтийг тодорхойлогчид <ul><li>Зах зээлийн нийлүүлэлтийг тодорхойлогч хүчин зүйлс : </li></ul><ul><ul><li>Технологи </li></ul></ul><ul><ul><li>Нөөцийн үнэ </li></ul></ul><ul><ul><li>Бусад бүтээгдэхүүний үнэ </li></ul></ul><ul><ul><li>Татвар, татаас </li></ul></ul><ul><ul><li>Өрсөлдөөн </li></ul></ul><ul><ul><li>Зан заншил </li></ul></ul><ul><ul><li>Байгаль цаг уур гэхмэт... </li></ul></ul>
 28. Нийлүүлэлтийн хууль <ul><li>Үнэ, нийлүүлэлт хоёрын хооронд шууд хамааралтай байдаг бөгөөд үүнийг нийлүүлэлтийн хууль гэнэ. </li></ul><ul><li>Нийлүүлэлтийн хуулийн график дүрслэлийг нийлүүлэлтийн муруй гэнэ. </li></ul>
 29. Зах зээлийн нийлүүлэлт
 30. Зах зээлийн нийлүүлэлт /а/ Пүрэвийн нийлүүлэлтийн муруй /б/ Нараагийн /в/ Доржийн Тоо хэмжээ www.gelegjamts.com
 31. Зах зээлийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ Үнэ www.gelegjamts.com
 32. Зах зээлийн тэнцвэр <ul><li>Эрэлт, нийлүүлэлт хоёрын харилцан үйлчлэл нь зах зээлийн тэнцвэрийн үнэ бүрэлдэн тогтох үндэс нь болдог. </li></ul>
 33. Тэнцвэрт үнэ ба тоо хэмжээ
 34. Тэнцвэрт үнэ ЗЗ-ийн эрэлт Тэнцвэрт үнэ ЗЗ-ийн нийлүүлэлт ₮ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 50 75 Тэнцвэрт үнэ нь эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр буюу огтцол дээр тогтдог 100 125 Тоо хэмжээ 39 Үнэ www.gelegjamts.com
 35. Илүүдэл ба хомсдол ЗЗ-ийн эрэлт ЗЗ-ийн нийлүүлэлт ₮ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 50 75 100 125 Тоо хэмжээ 39 Үнэ www.gelegjamts.com Хомсдол y x Илүүдэл
 36. Илүүдэл ба хомсдол ЗЗ-ийн эрэлт Тэнцвэрийн үнэ ЗЗ-ийн нийлүүлэлт ₮ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 50 75 100 125 Тоо хэмжээ 39 Үнэ www.gelegjamts.com Хомсдол y x Илүүдэл
 37. Эрэлтийн өөрчлөлт ба тэнцвэрийн шилжилт www.gelegjamts.com 25 50 75 100 Тоо хэмжээ Үнэ ₮ 50 40 30 20 10 0 E 1 Анхны эрэлт ЗЗ-ийн нийлүүлэлт Шинэ эрэлт E 2
 38. Эрэлтийн өөрчлөлт ба тэнцвэрийн шилжилт E 1 Анхны эрэлт ЗЗ-ийн S www.gelegjamts.com 25 50 75 100 Тоо хэмжээ Үнэ ₮ 50 40 30 20 10 0 E 3
 39. Монгол хүн Монгол улсын ирээдүй ...
 40. Бид хамтдаа хөгжлийг бүтээнэ... Танд амжилт хүсье... Хүндэтгэсэн: Адилбишийн Гэлэгжамц
 41. Хичээлийг бүрэн эхээр нь www.gelegjamts.com - - оос татаж авна уу !
Buy Proviron online in Canada

×