Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Нягтлан бодох бүртгэлийн
тухай ойлголт, үүсэл хөгжил
Агуулга
• Нягтлан бодогч гэж хэн вэ
• Нягтлан бодох бүртгэлийн үүсэл
хөгжил
• Нягтлан бодох бүртгэлийн төрөл
• Мэдээлэл хэ...
Нягтлан бодогч гэж хэн вэ
Сайн НБодогч ямар
байх вэ
ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ
НББ-г хүний нийгэм үүссэн цагаас үүсэлтэй гэж
үздэг. НББ-н хөгжлийн үе шатыг дараах
байдлаар ангилж үздэг.
•1...
ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ
• 3. Зохион байгуулалтын үе шат: 1700-1800
он. Энэ үе шатанд НББ-н салбарууд болох
санхүүгийн бүртгэл, зардал...
ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Манай улсад:

• 1911-1924 онуудад манай улсад
хоршооллын аж ахуй олноор бий
болсоноор НББ зохион
байгуулалтай...
ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Манай улсад:
• Манай улс 1993 онд НББ-н 1995
оноос НББОУС-г нэвтрүүлж
эхэлсэн.
• НББ-н хуулийг 2001 онд шинэч...
Мэргэжлийн байгууллагууд:
• Монголын Мэргэшсэн Нягтлан
Бодогчдын Институт: энэ
байгууллага нь 1992 онд анх
үүссэн олон ний...
Мэргэжлийн байгууллагууд:
• НББ-ийн мэргэжлийн зөвлөл: 1993 онд
Сангийн сайдын дэргэд байгуулагдсан дарга
6 хүний бүрэлдэх...
Мэргэжлийн байгууллагууд:
• Монголын аудиторуудын
холбоо: 1995 онд байгуулагдсан
аудитор, аудитын компаний эрх
ашгийг хамг...
• НББ нь нэг талаасаа
бизнесийн хэл болж
байдаг бол нөгөө
талаасаа мэдээллийн
систем болдог.
Мэдээллийн систем нь орцыг боловсруулан
гарц болгон хувиргадаг

• Харин НББ-н мэдээллийн
системийн хувьд орц нь анхан
шатн...
Мэдээллийн ангилал
• . Тоогоор

илэрхийлэгдэх
мэдээллийг
• бүртгэлийн ба
• бүртгэлийн бус 2 гэж
ангилдаг
НББ-ийн төрөл
НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛ

Санхүүгийн
бүртгэл

Зардлын бүртгэл

Удирдлагын
бүртгэл
Санхүүгийн бүртгэл
Аж ахуй нэгж
байгууллагын санхүүгийн
байдал үр дүнг олон аргын
тусламжтайгаар гадаад ба
дотоод хэрэглэг...
Зардлын бүртгэл
Бүтээгдэхүүн ажил
үйлчилгээний өртгийг зөв
тодорхойлж санхүү ба
удирдлагын бүртгэл
хөтлөх үндсэн материалы...
Удирдлагын бүртгэл
Удирдлагад бизнесийн үйл
ажиллагаагаа урьдчилан
төлөвлөх хянах
удирдлагын оновчтой
шийдвэр гаргахад
аши...
Мэдээлэл хэрэглэгчид

• НББ-р бэлтгэгдэж
гарсан эдгээр
мэдээллийг
хэрэглэгчидийг дотор
нь дотоод ба гадаад
гэж ангилдаг
Дотоод мэдээлэл
хэрэглэгч
•

Дотоод мэдээлэл
хэрэглэгчдэд тухайн
байгууллагын удирдлага,
бүх шатны менежерүүд,
нягтлан бод...
Гадад мэдээлэл
хэрэглэгчид
• Харин гадаад мэдээлэл
хэрэглэгчидийг дотор нь:
• . Санхүүгийн талаар шууд
хамааралтай мэдээлэ...
Мэдээллийн хамгаалалт
• Эдгээр мэдээлэл
хэрэглэгчидийн эрх ашигийг
НББОУС, НББ болон аудитын
тухай хууль тогтоомжуудаар
ха...
Санхүүгийн бүртгэл болон удирдлагын бүртгэл нь
дараах зүйлээр хоорондоо ялгагддаг

.

• 1. Мэдээлэл хэрэглэгчидээрээ: Санх...
СБ болон УБ ялгаа
• 3. Дагаж мөрдөх бүртгэлийн
зарчмаараа: Санхүүгийн бүртгэл нь
НББОУС-г дагаж мөрддөг бол
удирдлагын бүр...
СБ болон УБ ялгаа
• 5. Мэдээллийн хэмжүүрээрээ:
Санхүүгийн бүртгэлд тусгагдсан
мэдээлэл нь зөвхөн мөнгөн
хэмжүүрээр илэрхи...
• Нягтлан бодох
бүртгэлийн нийтээр
хүлээн зөвшөөрөгдсөн
зарчимууд
буяа нбб үндэс
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

буяа нбб үндэс

4,701 views

Published on

 • Be the first to comment

буяа нбб үндэс

 1. 1. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, үүсэл хөгжил
 2. Агуулга • Нягтлан бодогч гэж хэн вэ • Нягтлан бодох бүртгэлийн үүсэл хөгжил • Нягтлан бодох бүртгэлийн төрөл • Мэдээлэл хэрэглэгчид • НББ-ийн НХЗЗарчимууд
 3. Нягтлан бодогч гэж хэн вэ
 4. Сайн НБодогч ямар байх вэ
 5. ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ НББ-г хүний нийгэм үүссэн цагаас үүсэлтэй гэж үздэг. НББ-н хөгжлийн үе шатыг дараах байдлаар ангилж үздэг. •1. Худалдааныүе шат:1300-1500 оныг хамардаг бөгөөд энэ үе шатанд НББ дэлхий дахинд зохион байгуулалттайгаар хөгжиж ирсэн. 1494 онд Италийн эрдэмтэн Лука.Пачолло НББ-н давхар бичилтийн системийг бий болгосон бөгөөд энэ нь одоог хүртэл хэрэглэгдэж байна. •2. Үйлдвэрлэлийн үе шат: 1500-1700 он. Энэ үе шатанд аж үйлдвэрийн салбарт нягтлан бодогч мэргэжил бий болсон.
 6. ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ • 3. Зохион байгуулалтын үе шат: 1700-1800 он. Энэ үе шатанд НББ-н салбарууд болох санхүүгийн бүртгэл, зардал-удирдлагын бүртгэл үүсэж хөгжсөн. • 4. Боловсронгуй болголтын үе шат: 18001950. Энэ үеийг хүртэл зөвхөн бүртгэлийг хөтөлдөг байсан бол, боловсронгуй болголтын үе шатанд бүртгэсэн мэдээлэлдээ үндэслэн шинжилгээ хийх болсон. • 5. Стратегийн үе шат: 1950-с өнөөг хүртэл. Энэ үе шатанд НББ-н ОУС мөрдөгдөж эхэлсэн
 7. ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Манай улсад: • 1911-1924 онуудад манай улсад хоршооллын аж ахуй олноор бий болсоноор НББ зохион байгуулалтайгаар хөгжих зайлшгүй шаардлага үүссэн. • 1924 онд Сангийн Яамны дэргэд НББ-н мэргэжилтэн бэлтгэх зорилгоор түр сургууль нээгдэж байсан
 8. ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Манай улсад: • Манай улс 1993 онд НББ-н 1995 оноос НББОУС-г нэвтрүүлж эхэлсэн. • НББ-н хуулийг 2001 онд шинэчлэн найруулсан бөгөөд 5 бүлэг 21 зүйлтэй.
 9. Мэргэжлийн байгууллагууд: • Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт: энэ байгууллага нь 1992 онд анх үүссэн олон нийтийн ашгийн бус байгууллага юм. Энэ байгууллага нь мэргэшсэн нягтлан бодогчдийг бэлтгэдэг, аудитын үйл ажиллагаа явуулдаг багйууллага юм.
 10. Мэргэжлийн байгууллагууд: • НББ-ийн мэргэжлийн зөвлөл: 1993 онд Сангийн сайдын дэргэд байгуулагдсан дарга 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Энэ байгууллага нь аудитын үйл ажиллагааны стандарт боловсруулах түүнд хяналт тавих , нягтлан бодогч бэлтгэдэг их дээд сургуулийн сургалтанд хяналь тавих мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох , гэрчилгээ олгох, аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх лиценц олгох зэргийг шийдвэрлэнэ.
 11. Мэргэжлийн байгууллагууд: • Монголын аудиторуудын холбоо: 1995 онд байгуулагдсан аудитор, аудитын компаний эрх ашгийг хамгаалах , АОУС нэвтрүүлэх зорилготой.
 12. • НББ нь нэг талаасаа бизнесийн хэл болж байдаг бол нөгөө талаасаа мэдээллийн систем болдог.
 13. Мэдээллийн систем нь орцыг боловсруулан гарц болгон хувиргадаг • Харин НББ-н мэдээллийн системийн хувьд орц нь анхан шатны баримт, боловсруулалт нь бүртгэл хөтлөлт, гарц нь санхүүгийн тайлангууд байдаг. Аливаа аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн талаарх мэдээллийг дотор нь тоогоор илэрхийлэгдэх ба тоогоор илэрхийлэгдэхгүй мэдээлэл гэж ангилдаг.
 14. Мэдээллийн ангилал • . Тоогоор илэрхийлэгдэх мэдээллийг • бүртгэлийн ба • бүртгэлийн бус 2 гэж ангилдаг
 15. НББ-ийн төрөл НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ Санхүүгийн бүртгэл Зардлын бүртгэл Удирдлагын бүртгэл
 16. Санхүүгийн бүртгэл Аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн байдал үр дүнг олон аргын тусламжтайгаар гадаад ба дотоод хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангана.
 17. Зардлын бүртгэл Бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний өртгийг зөв тодорхойлж санхүү ба удирдлагын бүртгэл хөтлөх үндсэн материалыг бүрдүүлдэг.
 18. Удирдлагын бүртгэл Удирдлагад бизнесийн үйл ажиллагаагаа урьдчилан төлөвлөх хянах удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад ашигладаг бүртгэл юм.
 19. Мэдээлэл хэрэглэгчид • НББ-р бэлтгэгдэж гарсан эдгээр мэдээллийг хэрэглэгчидийг дотор нь дотоод ба гадаад гэж ангилдаг
 20. Дотоод мэдээлэл хэрэглэгч • Дотоод мэдээлэл хэрэглэгчдэд тухайн байгууллагын удирдлага, бүх шатны менежерүүд, нягтлан бодогчид орно
 21. Гадад мэдээлэл хэрэглэгчид • Харин гадаад мэдээлэл хэрэглэгчидийг дотор нь: • . Санхүүгийн талаар шууд хамааралтай мэдээлэл хэрэглэгчид • Б. Санхүүгийн талаар шууд бус хамааралтай мэдээлэл хэрэглэгчид
 22. Мэдээллийн хамгаалалт • Эдгээр мэдээлэл хэрэглэгчидийн эрх ашигийг НББОУС, НББ болон аудитын тухай хууль тогтоомжуудаар хамгаалдаг.
 23. Санхүүгийн бүртгэл болон удирдлагын бүртгэл нь дараах зүйлээр хоорондоо ялгагддаг . • 1. Мэдээлэл хэрэглэгчидээрээ: Санхүүгийн бүртгэл нь гадаад мэдээлэл хэрэглэгчдэд зориулагддаг бол удирдлагын бүртгэл нь дотоод мэдээлэл хэрэглэгчдэд зориулагдан гардаг. • 2. Мэдээлэл бэлтгэх хугацаагаараа: Санхүүгийн бүртгэлээр мэдээллийг тогтсон тодорхой хугацаагаар гаргадаг бол удирдлагын бүртгэлээр тайлан мэдээллийг гаргахад тодорхой тогтсон хугацаа байхгүй бөгөөд хэзээ шаардлагатай болсон үед нь бэлтгэдэг.
 24. СБ болон УБ ялгаа • 3. Дагаж мөрдөх бүртгэлийн зарчмаараа: Санхүүгийн бүртгэл нь НББОУС-г дагаж мөрддөг бол удирдлагын бүртгэл нь ямар нэгэн хатуу тогтоосон зарчмыг дагаж мөрддөггүй. • 4. Мэдээллийн хамрах хугацаагаараа: Санхүүгийн бүртгэлийн мэдээлэл нь өнгөрсөн үеийн мэдээлэл байдаг бол, удирдалагын бүртгэлээр бэлтгэгдэж гарсан мэдээлэл нь одоо болон ирээдүйг хамарсан байдаг
 25. СБ болон УБ ялгаа • 5. Мэдээллийн хэмжүүрээрээ: Санхүүгийн бүртгэлд тусгагдсан мэдээлэл нь зөвхөн мөнгөн хэмжүүрээр илэрхийлэгдсэн байна. харин удирдлагын бүртгэлээр бэлтгэгдсэн мэдээлэл нь мөнгөн болон мөнгөн бус хэмжүүрээр илэрхийлэгдсэн байж болно.
 26. • Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчимууд
https://steroid-pharm.com

×