Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Математик 5-р анги Сэдэв: Биеийн гадаргуугийн талбай /4цаг/
Биеийн хажуу ба гүйцэд гадаргуугийн талбайг олох аргыг мэдэж, томьёо ашиглан өгөгдсөн биеийн талбайг бие даан олох чадвар ...
Куб, параллелопипед, призмийн хажуу ба гүйцэд гадаргуугийн талбайг олох Биеийн дэлгээс гарган ярилцах Талбайн нэгжийн хама...
Кубын гадаргуугийн талбайг олж суръя Куб гэж ямар бие байдаг вэ? Куб зураарай Кубын дэлгээсийг зураарай Хичээл 1 /2011.02....
Ярилцъя Бие Талс Орой Дэл- гээс
Сурах бичгийн хуудас 107-д буй кубын нийт гадаргуугийн талбайг олсон аргыг ажиглаарай Яаж олсныг ярилцъя
Sхг=a*a Sгг=6*Sхг Кубын 1 талс буюу хажуу гадаргуу
Бие даан бодоорой Бодлого №463 (а), 470, 472
Мөнхийн үсэг номын бодлого 584, “ Admon” номын 469, Батболдын с/м 196, 200 (б), 201 бодоорой Гэртээ
Тэгш өнцөгт параллелопипедийн хажуу ба гүйцэд гадаргуугийн талбайг олж суръя Параллелопипед гэж ямар дүрс байдаг вэ? Парал...
Хэдэн орой, ирмэг, талстай вэ?
Сурах бичгийн хуудас 107-д буй 2-ыг яаж бодсоныг ажиглаарай. 1. Суурийн талбайг олсон байна 2. Хажуу гадаргуугийн талбайг...
Талбайг нь олсон томъёотой танилцъя Sсуурь=а*b Sхг=2*өндөр*урт+2*өндөр*өргөн Sгг=2*Sс+Sхг
Бодлого №463 (б), 465, 466 бие даан бодоод үзүүлээрэй
Мөнхийн үсэг 579, 583, 585, Батболд с/м 197, 199, 200 a, 201, Гэртээ
Гурвалжин призмийн гүйцэд гадаргуугийн талбайг олж суръя Призм гэж ямар дүрс байдаг вэ? Призмийн дэлгээс гаргая Хичээл 3 /...
Хэдэн орой, тал, ирмэгтэй вэ?
Сурах бичгийн хуудас 108-д буй 3-ыг ажиглаарай Бодолт хийсэн хүснэгтийг ярилцъя Талбайг нь яаж олох вэ?
1. Тэгш өнцөгт хэлбэрийн 3 хажуу гадаргуугийн талбайн нийлбэрийг олно. 2. Дээд, доод гурвалжин суурийн талбайг олоод нэмж ...
1. Sхг=S1+S2+S3 2. 2*Sс=Sдээд суурь+Sдоод суурь 3. Sгг=2*Sс+Sхг Томъёог нь бичье
Бодлого №464, 467 -г бие даан бодоорой
Мөнхийн үсэг 581, 582, 586, Батболд с/м 198, 200 (в, г), 195 Гэртээ
Цээж тоолол Куб, параллелопипед, призмийн гүйцэд гадаргуугийн талбайг олох томъёог бичээрэй. Талбайг хэмжих нэгжүүдийг нэр...
Куб Skb=a*a Sгг=6*Skb Параллелопипед Sс=a*b; Sхг=2*өн,урт+2*өн*өр; Sгг=2*Sс*Sхг Призм Sхг=S1+S2+S3; Sс=Sдээд+Sдоод; Sгг=...
Бодлого 468, 469, 473, 474, 475, 476-г бодоод үзүүлээрэй. Бие даалт
Дүгнэлт Куб, параллелопипед, призмийн ижил, ялгааг ярилцъя Биетүүдийн талбайг олох аргыг ярилцъя Шинээр юу сурч мэдэв?
Мөнхийн үсэг номын “ Өөрийгөө шалгаарай ”-г бие даан бодоод өөртөө үнэлгээ өгөөрэй Гэртээ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

мат гад талбай

11,046 views

Published on

Published in: Business, Sports

мат гад талбай

 1. 1. Математик 5-р анги Сэдэв: Биеийн гадаргуугийн талбай /4цаг/
 2. Биеийн хажуу ба гүйцэд гадаргуугийн талбайг олох аргыг мэдэж, томьёо ашиглан өгөгдсөн биеийн талбайг бие даан олох чадвар эзэмшинэ. Зорилго
 3. Куб, параллелопипед, призмийн хажуу ба гүйцэд гадаргуугийн талбайг олох Биеийн дэлгээс гарган ярилцах Талбайн нэгжийн хамаарлыг шилжүүлэх Зорилт
 4. Кубын гадаргуугийн талбайг олж суръя Куб гэж ямар бие байдаг вэ? Куб зураарай Кубын дэлгээсийг зураарай Хичээл 1 /2011.02.28/
 5. Ярилцъя Бие Талс Орой Дэл- гээс
 6. Сурах бичгийн хуудас 107-д буй кубын нийт гадаргуугийн талбайг олсон аргыг ажиглаарай Яаж олсныг ярилцъя
 7. Sхг=a*a Sгг=6*Sхг Кубын 1 талс буюу хажуу гадаргуу
 8. Бие даан бодоорой Бодлого №463 (а), 470, 472
 9. Мөнхийн үсэг номын бодлого 584, “ Admon” номын 469, Батболдын с/м 196, 200 (б), 201 бодоорой Гэртээ
 10. Тэгш өнцөгт параллелопипедийн хажуу ба гүйцэд гадаргуугийн талбайг олж суръя Параллелопипед гэж ямар дүрс байдаг вэ? Параллелопипедийн дэлгээс зураарай Хичээл 2 /2011.03.01/
 11. Хэдэн орой, ирмэг, талстай вэ?
 12. Сурах бичгийн хуудас 107-д буй 2-ыг яаж бодсоныг ажиглаарай. 1. Суурийн талбайг олсон байна 2. Хажуу гадаргуугийн талбайг олжээ /4 хажуу гадаргуугийн талбайн нийлбэр юм/ 3. Гүйцэд гадаргуугийн талбайг суурийн талбайг 2-оор үржүүлж, хажуу гадаргуугийн талбайг нэмж олжээ
 13. Талбайг нь олсон томъёотой танилцъя Sсуурь=а*b Sхг=2*өндөр*урт+2*өндөр*өргөн Sгг=2*Sс+Sхг
 14. Бодлого №463 (б), 465, 466 бие даан бодоод үзүүлээрэй
 15. Мөнхийн үсэг 579, 583, 585, Батболд с/м 197, 199, 200 a, 201, Гэртээ
 16. Гурвалжин призмийн гүйцэд гадаргуугийн талбайг олж суръя Призм гэж ямар дүрс байдаг вэ? Призмийн дэлгээс гаргая Хичээл 3 /2011.03.02/
 17. Хэдэн орой, тал, ирмэгтэй вэ?
 18. Сурах бичгийн хуудас 108-д буй 3-ыг ажиглаарай Бодолт хийсэн хүснэгтийг ярилцъя Талбайг нь яаж олох вэ?
 19. 1. Тэгш өнцөгт хэлбэрийн 3 хажуу гадаргуугийн талбайн нийлбэрийг олно. 2. Дээд, доод гурвалжин суурийн талбайг олоод нэмж суурийн талбайг олно. 3. Гүйцэд гадаргуугийн талбайг (Sхг+Sс) олсон байна.
 20. 1. Sхг=S1+S2+S3 2. 2*Sс=Sдээд суурь+Sдоод суурь 3. Sгг=2*Sс+Sхг Томъёог нь бичье
 21. Бодлого №464, 467 -г бие даан бодоорой
 22. Мөнхийн үсэг 581, 582, 586, Батболд с/м 198, 200 (в, г), 195 Гэртээ
 23. Цээж тоолол Куб, параллелопипед, призмийн гүйцэд гадаргуугийн талбайг олох томъёог бичээрэй. Талбайг хэмжих нэгжүүдийг нэрлээрэй /Кв см, кв дм, кв м, кв км/ Хичээл 4 /2011.03.03/
 24. Куб Skb=a*a Sгг=6*Skb Параллелопипед Sс=a*b; Sхг=2*өн,урт+2*өн*өр; Sгг=2*Sс*Sхг Призм Sхг=S1+S2+S3; Sс=Sдээд+Sдоод; Sгг=2*Sс+Sхг
 25. Бодлого 468, 469, 473, 474, 475, 476-г бодоод үзүүлээрэй. Бие даалт
 26. Дүгнэлт Куб, параллелопипед, призмийн ижил, ялгааг ярилцъя Биетүүдийн талбайг олох аргыг ярилцъя Шинээр юу сурч мэдэв?
 27. Мөнхийн үсэг номын “ Өөрийгөө шалгаарай ”-г бие даан бодоод өөртөө үнэлгээ өгөөрэй Гэртээ
https://220km.com.ua

uk surrogacy

мужские солнцезащитные очки

×