Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CIPAMOKOLAN 2
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
Soal Ulangan Akhir Seme...
4. Lamun urang teu sakola kudu ngirim ....
a. dahareun c. kembang
b. surat d. beja
5. Lian ti kasehatan jasmani, urang oge...
4. Bapa angkat ka Garut
5. Monyet gugulantungan dina tangkal
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soal uas bhs sunda kelas 3 semester 1

13,109 views

Published on

Rusak

Published in: Design
  • Be the first to comment

Soal uas bhs sunda kelas 3 semester 1

  1. 1. PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI CIPAMOKOLAN 2 Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI Soal Ulangan Akhir Semester Semester 1 MATA PELAJARAN : Bahasa Sunda KELAS : 3 (tiga) NAMA : Nilai : A. Maca Miara Awak Urang kedah miara awak. Sateuacan baragtuang, kedah ngumbah panangan. Barangtuang kedah apik. Sangkan awak urang sehat. Henteu gampil katerap panyakit. Mandi sadinten dua kali. Upami mandi, awak kedah diruru sareng disabunan. Awak diruru sangkan dakina ical. Awak disabunan sangkan beresih tina kuman. Sehat teh mahal. Disebat mahal margi upami udur kedah diubaran. Diubaran ka dokter kedah mayar. Mayarna mahal. Jawab pananya di handap! 1. Naon judul bacaan di luhur? 2. Aya sabahara paragraph bacaan di luhur? 3. Paragrap kahiji aya sabaraha kalimah? 4. Paragrap kadua aya sabaraha kalimah? 5. Paragrap katilu aya sabaraha kalimah? B. Cakraan (X) dina abjad anu bener! 1. Kasehatan teh perlu pikeun .... a. tutuwuhan c. sasatoan b. mahluk hidup d. manusia 2. Wortel mah alus pikeun mata, sabab loba ngandung vitamin .... a. A c. C b. D d. E 3. Jajan mah teu meunang .... a. tambarakan c. nu marahal b. di warung d. nu malurah
  2. 4. Lamun urang teu sakola kudu ngirim .... a. dahareun c. kembang b. surat d. beja 5. Lian ti kasehatan jasmani, urang oge salawasna kudu ngajaga kasehatan .... a. awak c. baju b. rohani d. imah 6. Panyakit rorombeheun mah nyerang kana.... a. beungeut c. sirah b. beuteung d. suku 7. Lamun urang rek dahar kudu ngumbah …. a. suku c. beungeut b. leungeun d. baham 8. Ngumbah leungeun rek dahar ngarana…. a. siram c. ibak b. kokocok d. sibanyo 9. Baju nu urang rek dipake the alusna mah disetrika heula, ambeh …. a. alus c. seungit b. rapih d. seger 10. Ngosok huntu alusna mah sanggeus …. a. dahar c. nginum b. ngopi d. sare C. Salin kana aksara sambung 1. Piceun runtah kana tempatna 2. Jaga kasehatan lingkungan 3. Ade keur nyieun surat
  3. 4. Bapa angkat ka Garut 5. Monyet gugulantungan dina tangkal
http://medicaments-24.net

101binaryoptions.com

profvest.com

×